Byla e2-4161-661/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas,

2sekretoriaujant Martai Ribinkienei,

3dalyvaujant ieškovo Lenkijoje registruota bendrovė TIMEX Card Spolka z o. o., atstovui advokatui J. S. ir atsakovui D. L.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lenkijoje registruotos bendrovės TIMEX Card Spolka z o. o. ieškinį atsakovams Ž. P., V. V. (V. V.), UAB „ALMATRANS", D. U. ir D. L., dėl žalos atlyginimo,

5Teismas,

Nustatė

61.

7Ieškovas Lenkijoje registruota bendrovė TIMEX Card Spolka z o. o. prašo:

81.1.

9pripažinti, kad 2014-12-17 UAB „Galaxy logistik" akcijų pirkimo-pardavimo sandoris, sudarytas tarp atsakovo Ž. P. ir atsakovo V. V. yra tariamas sandoris, kuris yra niekinis ir negaliojantis.

101.2.

11Ieškovui iš atsakovo Ž. P. priteisti 108 865,45 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (procesines palūkanas).

121.3.

13Ieškovui iš atsakovo UAB „ALMATRANS" priteisti 12 100 Eur žalos atlyginimą bei 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (procesines palūkanas), priteistas sumas mokant solidariai su atsakovu Ž. P..

141.4.

15Ieškovui iš atsakovo D. U. priteisti 1750 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (procesines palūkanas), priteistas sumas mokant solidariai su atsakovu Ž. P..

161.5.

17Ieškovui iš atsakovo D. L. priteisti 800 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (procesines palūkanas), priteistas sumas mokant solidariai su atsakovu Ž. P..

181.6.

19Ieškovui iš atsakovų priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

202.

21Ieškovas nurodė, kad Atsakovas Ž. P. laikotarpiu nuo 2013-01-23 iki 2015-05-04 buvo įregistruotas kaip UAB „Galaxy logistik“ (toliau - Bendrovė) vienintelis akcininkas ir vadovas. Bendrovė, kurios vadovu ir akcininku buvo Atsakovas Ž. P. vykdė krovinių pervežimo keliais veiklą.

223.

23Tarp Ieškovo ir Bendrovės buvo sudaryta 2013-02-27 Kliento kortelės perdavimo sutartis Nr. 4901238 kartu su Bendrosiomis UTA kortelės naudojimo sąlygomis (toliau abu dokumentai kartu vadinami - Sutartimi). Minėtą Sutartį su Ieškovu pasirašė tuometinis Bendrovės vadovas - Atsakovas Ž. P..

244.

25Pagal Sutartį Ieškovas išdavė Bendrovės naudai 7 (septynias) UTA „Full Service Card“ tipo korteles Nr. 70600094923800064, Nr. 70600094923800072, Nr. 70600094923800080, Nr. 70600094923800098, Nr. 70600094923800106, Nr. 70600094923800163, Nr. 70600094923800171 (toliau - UTA kortelės). Minėtos UTA kortelės buvo perduotos ir priskirtos konkretiems Bendrovės automobiliams (vilkikams). Visos UTA kortelės buvo perduotos Atsakovui Ž. P. (priedas Nr. 14), kuris pasirašė kortelių perdavimų aktus, todėl būtent nurodytas asmuo turėjo galimybę realiai disponuoti Ieškovo išduotomis UTA kortelėmis.

265.

27Perduotų UTA kortelių pagrindu Bendrovei buvo teikiamos prekės ir paslaugos. UTA kortelės yra atsiskaitymo už prekes ir paslaugas priemonė. UTA kortelės priimamos beveik 50 000 taškų Europoje, įskaitant 33 000 degalinių. UTA kortelėmis Bendrovės naudai galėjo būti atsiskaitoma už kurą, tepalus, remontą ar kitas automobilines prekes ar paslaugas UTA kortelių priėmimo vietose - Lietuvos ir kitų Europos valstybių degalinėse ar kitose vietose, kurios aptarnauja UTA korteles.

286.

29Bendrovė atsiskaitymui už įsigytas prekes ir paslaugas panaudojant UTA korteles gaudavo tam tikro termino mokėjimo atidėjimą (kreditą) ir už įsigytas prekes ir paslaugas privalėdavo apmokėti Ieškovui kiekvieną mėnesį pagal Sutartyje numatytas sąlygas bei pateiktas Ieškovo sąskaitas.

307.

31Bendrovė nuo Sutarties sudarymo pradžios pagal Ieškovo pateiktas sąskaitas, įvairiais laikotarpiais atlikdavo mokėjimus Ieškovui už suteiktas prekes ir paslaugas, gautas pasinaudojus UTA kortelėmis. Tačiau Bendrovė neapmokėjo Ieškovui už 2015 metų gegužės mėn. ir vėlesnius laikotarpius pagal nurodytas sąskaitas.

328.

33Bendrovės 89 382,98 Eur skola Ieškovui pagal aukščiau nurodytas sąskaitas yra likutis po dalies skolos išieškojimo iš Bendrovės. Antstolis D. S. vykdomojoje byloje Nr. 0032/15/01841 (priedas Nr. 15) Ieškovo naudai iš Bendrovės vykdė 18 042,58 Eur skolos išieškojimą, tačiau išieškojo tik dalį skolos, lygią 3814,42 Eur.

349.

35Ieškovas kreipėsi į teismą dėl likusios skolos ir delspinigių priteisimo iš Bendrovės. Vilniaus apygardos teismas 2017-11-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-5726-467/2017 Ieškovui iš UAB „Galaxy logistik" priteisė 89 382,98 EUR skolą, 14 721,38 EUR delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (89 382,98 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2017 m. lapkričio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 558 EUR bylinėjimosi išlaidų.

3610.

37Ieškovas Vilniaus apygardos teismo išduotą 2018-01-31 vykdomąjį raštą perdavė vykdyti antstolei D. P.. Minėtai antstolei iki šiol nėra pavykę išieškoti jokių sumų iš UAB „Galaxy logistik", jokio Bendrovės turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, antstolei taip pat nepavyko nustatyti.

3811.

39Ieškovas patyrė žalą dėl Atsakovo Ž. P. kaip Bendrovės vadovo ir vienintelio akcininko neteisėtų veiksmų bei sandorių, kurie buvo atlikti bendrai su kitais atsakovais ir kuriais buvo padaryta žala Ieškovui kaip UAB „Galaxy logistik" kreditoriui. Taip pat dėl Atsakovo Ž. P., kaip Bendrovės vadovo ir vienintelio akcininko veiksmų Bendrovė nebegali atsiskaityti su Ieškovu.

4012.

41Ieškovo bendrą žalos dydį sudaro įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2017-11-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-5726-467/2017 priteistos sumos: 89 382,98 Eur skola, 14 721,38 Eur delspinigiai, 1 558 Eur bylinėjimosi išlaidos, 6 (šešių) procentų palūkanos (procesinės palūkanos) skaičiuojant nuo 89 382,98 Eur sumos už laikotarpį nuo 2017-11-10 iki šio ieškinio pateikimo dienos.

4213.

43Iš ikiteisminiame tyrime nustatytų faktinių aplinkybių, matyti, kad Atsakovas Ž. P., kaip Bendrovės vadovas ir vienintelis akcininkas, atliko eilę Ieškovui žalą sukėlusių veiksmų. Atsakovas Ž. P. galimai su bendrininkų grupe vykdydamas nusikalstamas veikas, savo nusikalstamos veikos bendrininkams perdavė UTA korteles, taip pat pats panaudojo UTA korteles siekiant iš kuro degalinių savo ir trečiųjų asmenų naudai įgyti kurą bei savo ir savo bendrininkų naudai gauti už kurą iš trečiųjų asmenų pinigines lėšas. Tokiu būdu Atsakovas Ž. P. Bendrovės sąskaita prisiėmė Bendrovei neįvykdomus įsipareigojimus. Tokių savo nesąžiningų veiksmų nuslėpimui ir atsakomybės išvengimui, Atsakovas Ž. P. paskyrė fiktyvų Bendrovės vadovą, kuriam taip pat fiktyviai perleido visas Bendrovės akcijas. Nepaisant fiktyvaus Bendrovės vadovo paskyrimo, Atsakovas Ž. P. pats de facto valdė Bendrovę, atliko Bendrovės sąskaita nuostolius sukėlusius veiksmus bei sandorius.

4414.

45Atsakovas Ž. P. savo žinioje turėjęs UTA korteles, jas perdavė savo galimai padarytų nusikalstamų veikų bendrininkams - A. L. ir UAB „Almatrans" vadovui R. A.. A. L. iki šiol vykdomame ikiteisminiame tyrime apklaustas nebuvo, kadangi yra pasislėpęs nuo teisėsaugos institucijų bei yra paskelbta šio asmens paieška dėl kitų nusikalstamų veikų. A. L., kuriam Atsakovas perdavė UTA korteles, vykdė kuro pylimus į trečiųjų asmenų transporto priemones. Šie duomenys nustatyti pagal ikiteisminiame tyrime apklaustų liudytojų V. V., D. U., D. L. paaiškinimus ir parodymus atpažinti savo žinioje turėjęs UTA korteles, jas perdavė savo galimai padarytų nusikalstamų veikų bendrininkams - A. L. ir UAB „Almatrans“ vadovui R. A..

4615.

47Atsakovas Ž. P. pats savo ir trečiųjų asmenų naudai naudojosi UTA kortelėmis ne pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

4816.

49Ieškovas taip pat nurodė, kad Atsakovas savo 2015-04-27 sprendimu atšaukė save iš Bendrovės vadovo pareigų ir Bendrovės vadovu paskyrė V. V.. Nors pagal 2014-12-17 akcijų pirkimo-pradavimo sutartį Atsakovas Ž. P. tariamai perleido Bendrovės akcijas atsakovui V. V., tačiau paties akcijas įgijusio Atsakovo V. V. paaiškinimu, jis buvo tik fiktyvus vadovas ir akcininkas. Nėra duomenų, kad Atsakovas V. V. sumokėjo ir juo labiau galėjo sumokėti už akcijas Atsakovui Ž. P. 201412-17 akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą 100 000 LTL (28 962 EUR) kainą. Be to, pagal šios sutarties 1.4 punktą, nuosavybės teisė į perkamas akcijas pereina pirkėjui po visiško apmokėjimo už akcijas. Todėl akivaizdu, jog nesant visiško apmokėjimo, Atsakovas V. V. Bendrovės akcijų neįgijo.

5017.

51Atsakovas Ž. P. perleisdamas Bendrovės valdymą fiktyviam akcininkui ir vadovui, privedė Bendrovę prie nemokumo situacijos, dėl ko Ieškovas negali patenkinti savo reikalavimo iš Bendrovės.

5218.

53UAB „Almatrans" veiksmai naudojant UTA korteles vertintini kaip bendri veiksmai su Atsakovu Ž. P. kuriais padaryta žala Ieškovui. Atsakovas UAB „Almatrans" atsiskaitymui pagal 2015-05-01 pirkimo-pardavimo sutartį priimdamas UTA korteles bei jas naudodamas, kol buvo įpilta kuro už 12 100 Eur, veikė nesąžiningai, kadangi žinojo ir/ar negalėjo nežinoti, jog UTA kortelės nepriklauso Bendrovei, kad jos yra mokėjimo priemonė, priklausanti jas išleidusiam asmeniui. UAB „Almatrans" užsiėmė analogiška krovinių pervežimo veikla kaip ir Bendrovė. Todėl analogiškame versle veikiančio UAB „Almatrans" vadovas negalėjo nežinoti, kad UTA kortelės vežėjui (Bendrovei) nepriklauso, kad jos yra tik atsiskaitymo priemonė ir kad pirmiausia už atsiskaitymus UTA kortele įsipareigojimai atsiras Ieškovui prieš prekių (kuro) pardavėjus. Sprendžiant iš UAB „Almatrans" vadovo 2016-04-04 pateiktų paaiškinimų, jis siekė kuo greičiau išnaudoti UTA korteles, todėl davė jomis pasinaudoti UAB „Amžius" atstovams. Tai leidžia spręsti apie tai, kad UAB „Almatrans" vadovui buvo žinoma, jog UTA kortelėmis jis ilgai negalės naudotis, kad jos gali būti Ieškovo užblokuotos, paaiškėjus neteisėtam kortelių naudojimuisi.

5419.

55Atsakovas D. U. įgijo kurą, kuris buvo nupirktas Ieškovo sąskaita neteisėtai atsiskaičius UTA kortelėmis ne mažesnei kaip 1750 eurų sumai.

5620.

57Atsakovas D. L. įgijo kurą, kuris buvo nupirktas Ieškovo sąskaita neteisėtai atsiskaičius UTA kortelėmis ne mažesnei kaip 800 eurų sumai. Ši žalos suma apskaičiuota taikant 1 Eur už dyzelinio kuro litrą kainą.

5821.

59Atsakovas D. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad jam nepažįstamas vyras pasiūlė pigiau nusipirkti kuro. Norėdamas sutaupyti jis sutiko ir atsivežė 4 talpas po 200 litrų į Neste degalinę Švitrigailos g., Vilniuje ir įsigijo 800 litrų dyzelinio kuro, už kurį savo lėšomis atsiskaitė su minėtu asmeniu. Jam nepažįstamas asmuo degalinėje už kurą sumokėjo kortele (Ieškovo teigimu - Ž. P.). Ieškovas ieškinyje nurodo, kad žala Ieškovui pasireiškia tuo, kad Atsakovas Ž. P. perdavė UTA korteles tretiesiems asmenims. Šis Ieškovo teiginys prieštarauja paties Ieškovo nurodytoms ir Ieškovo pripažintoms aplinkybėms, t.y. kad D. L., sumokėjo savo lėšomis už kurą asmeniui, kuris degalinėje atsiskaitė kortele t.y. D. L. nebuvo perduotos jokios kortelės, ar jų PIN kodai, todėl Ieškovo argumentai, kuriais grindžiama D. L. padarytą žalą yra neteisingi iš esmės. Ieškovas nurodo, kad minėtoje situacijoje D. L. neveikė pagal apdairaus ir protingo asmens standartus nes: pirko kurą pigiau nei degalinės kaina; žinojo, kad reikia pirkti didelį kiekį kuro; įsigijo kurą iš nepažįstamo asmens; matė, kad nepažįstamas asmuo atsiskaitinėja kortele. D. L. mano, jog ieškovas neįrodė jo civilinės atsakomybės sąlygų.

6022.

61Kiti atsakovai atsiliepimų nepateikė, procesiniai dokumentai jiems buvo įteikti viešo paskelbimo būdu.

62Ieškinys tenkintinas

63Nustatytos faktinės bylos aplinkybės

6423.

65Atsakovas Ž. P. laikotarpiu nuo 2013-01-23 iki 2015-05-04 buvo įregistruotas kaip UAB „Galaxy logistik“ (toliau - Bendrovė) vienintelis akcininkas ir vadovas. Bendrovė, kurios vadovu ir akcininku buvo Atsakovas Ž. P. vykdė krovinių pervežimo keliais veiklą.

6624.

67Tarp Ieškovo ir Bendrovės buvo sudaryta 2013-02-27 Kliento kortelės perdavimo sutartis Nr. 4901238 kartu su Bendrosiomis UTA kortelės naudojimo sąlygomis (toliau abu dokumentai kartu vadinami - Sutartimi). Minėtą Sutartį su Ieškovu pasirašė tuometinis Bendrovės vadovas - Atsakovas Ž. P..

6825.

69Pagal Sutartį Ieškovas išdavė Bendrovės naudai 7 (septynias) UTA „Full Service Card“ tipo korteles Nr. 70600094923800064, Nr. 70600094923800072, Nr. 70600094923800080, Nr. 70600094923800098, Nr. 70600094923800106, Nr. 70600094923800163, Nr. 70600094923800171 (toliau - UTA kortelės). Minėtos UTA kortelės buvo perduotos ir priskirtos konkretiems Bendrovės automobiliams (vilkikams). Visos UTA kortelės buvo perduotos Atsakovui Ž. P. (Ieškinio priedas Nr. 14), kuris pasirašė kortelių perdavimų aktus, todėl būtent nurodytas asmuo turėjo galimybę realiai disponuoti Ieškovo išduotomis UTA kortelėmis.

7026.

71Perduotų UTA kortelių pagrindu Bendrovei buvo teikiamos prekės ir paslaugos. UTA kortelės yra atsiskaitymo už prekes ir paslaugas priemonė. UTA kortelės priimamos beveik 50 000 taškų Europoje, įskaitant 33 000 degalinių. UTA kortelėmis Bendrovės naudai galėjo būti atsiskaitoma už kurą, tepalus, remontą ar kitas automobilines prekes ar paslaugas UTA kortelių priėmimo vietose - Lietuvos ir kitų Europos valstybių degalinėse ar kitose vietose, kurios aptarnauja UTA korteles.

7227.

73Bendrovė atsiskaitymui už įsigytas prekes ir paslaugas panaudojant UTA korteles gaudavo tam tikro termino mokėjimo atidėjimą (kreditą) ir už įsigytas prekes ir paslaugas privalėdavo apmokėti Ieškovui kiekvieną mėnesį pagal Sutartyje numatytas sąlygas bei pateiktas Ieškovo sąskaitas (Ieškinio priedai Nr. 5-13).

7428.

75Bendrovė nuo Sutarties sudarymo pradžios pagal Ieškovo pateiktas sąskaitas, įvairiais laikotarpiais atlikdavo mokėjimus Ieškovui už suteiktas prekes ir paslaugas, gautas pasinaudojus UTA kortelėmis. Tačiau Bendrovė neapmokėjo Ieškovui už 2015 metų gegužės mėn. ir vėlesnius laikotarpius pagal nurodytas sąskaitas.

7629.

77Bendrovės 89 382,98 Eur skola Ieškovui pagal aukščiau nurodytas sąskaitas yra likutis po dalies skolos išieškojimo iš Bendrovės. Antstolis D. S. vykdomojoje byloje Nr. 0032/15/01841 (Ieškinio priedas Nr. 15) Ieškovo naudai iš Bendrovės vykdė 18 042,58 Eur skolos išieškojimą, tačiau išieškojo tik dalį skolos, lygią 3814,42 Eur.

7830.

79Ieškovas kreipėsi į teismą dėl likusios skolos ir delspinigių priteisimo iš Bendrovės. Vilniaus apygardos teismas 2017-11-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-5726-467/2017 Ieškovui iš UAB „Galaxy logistik" priteisė 89 382,98 EUR skolą, 14 721,38 EUR delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (89 382,98 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2017 m. lapkričio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 558 EUR bylinėjimosi išlaidų.

8031.

81Pagal Ieškovo kreipimąsi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų panaudojant UTA korteles, 2015-07-10 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00397-15 pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 182 str. 2 d. (kvalifikuotas sukčiavimas), 214 str. 1 d. (neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone), 215 str. 1 d. (neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės panaudojimas) (Ieškinio priedas Nr. 18). Taip pat pažymėtina, kad A. L. iki šiol vykdomame ikiteisminiame tyrime apklaustas nebuvo, kadangi yra pasislėpęs nuo teisėsaugos institucijų bei yra paskelbta šio asmens paieška dėl kitų nusikalstamų veikų. A. L., kuriam Atsakovas perdavė UTA korteles, vykdė kuro pylimus į trečiųjų asmenų transporto priemones. Šie duomenys nustatyti pagal ikiteisminiame tyrime apklaustų liudytojų V. V., D. U., D. L. paaiškinimus ir parodymus atpažinti (Ieškinio priedai Nr. 34, 35, 37, 42-44).

8232.

83Atsakovas Ž. P., kaip faktinis Bendrovės vadovas, Bendrovės vardu sudarė 2015-05-01 pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Almatrans" (ieškinio priedai Nr. 30). Atsiskaitymui pagal šią sutartį, Atsakovas Ž. P. perdavė UAB „Almatrans" vadovui R. A. dvi UTA korteles, kad UAB „Almatrans" galėtų įsipilti kuro už 12 100 Eur sumą. Tokiu būdu pasinaudojant Ieškovo teikiamomis paslaugomis, Atsakovas Ž. P. apmokėjo už UAB „Almatrans" perleidžiamą vilkiką Iveco Stralis, valstybinis Nr. ( - ) Šiuo sandoriu Bendrovei buvo perleistas ženkliai mažesnės vertės vilkikas, kuris vėliau antstoliui atliekant išieškojimą buvo įvertintas tik 2280 Eur verte (Ieškinio priedas Nr. 41). Minėtas vilkikas bei kiti Bendrovės vilkikai ilgą laiką antstolio nebuvo rasti.

8433.

85Atsakovas Ž. P. savo 2015-04-27 sprendimu atšaukė save iš Bendrovės vadovo pareigų ir Bendrovės vadovu paskyrė V. V. (Ieškinio priedas Nr. 45). Nors pagal 2014-12-17 akcijų pirkimo-pradavimo sutartį (Ieškinio priedas Nr. 36) Atsakovas Ž. P. perleido Bendrovės akcijas atsakovui V. V., tačiau paties akcijas įgijusio Atsakovo V. V. paaiškinimu, jis buvo tik fiktyvus vadovas ir akcininkas (Ieškinio priedai Nr. 34-35).

8634.

87Atsakovas D. U. per 2016-03-30 apklausą (priedas Nr. 42) nurodė: kad jis buvo pažįstamas su A. L., kuris jam pasiūlė pigiau pirkti dyzelinį kurą; A. L. nurodė, jog jam reikia grynųjų pinigų ir jog po to jis atsiskaitys su kolonėle; kad A. L. jam paaiškino, jog reikia pirkit dideliais kiekiais kurą tam, kad buhalterė matytų kaip kad piltų į vilkiką; kad pirko kurą iš A. L. 3 kartus 600, 800 ir 350 litrų; kad kuras piltas NESTE degalinėje Ozo g. Vilniuje; kad jis žinojo, jog A. L. mokėjo kortele, nes pats jam tai sakė; kad jis turi automobilį kabrioletą BMW valst. Nr. ( - ) kad kuras piltas į Fiat Ducato valst. Nr. ( - ) į kanistrus atvykus su Mercedes Benz ( - ) kad vieną kartą A. L. iš jo namų paėmęs kanistrus su VW Sharan vienas nuvyko į degalinę ir parvežė kurą. Atsakovui D. U. kurą į kanistrus padėjęs pilti J. K. 2016-03-23 apklausos metu nurodė: kad jie kartu su Atsakovu D. U. pylė kurą į kanistrus atvykę į NESTE degalinę Ozo g. Vilniuje; kad kurtas piltas 2015-06-07 dienos metu. Pats Atsakovas D. U. pripažino, kad jo naudai, Ieškovo sąskaita, panaudojant UTA korteles buvo įpilta iš viso 1750 litrų (600+800+350=1750) dyzelinio kuro.

8835.

89Atsakovas D. L. per 2016-04-07 apklausą (Ieškinio priedas Nr. 44) nurodė, kad jam nepažįstamas vyras pasiūlė pigiau nusipirkti apie 1000 litrų kuro, kad jis sutiko, atsivežė 4 vnt. po 200 litrų talpas į Neste degalinę Švitrigalios g., Vilniuje ir kad už įsigijo 800 litrų dyzelinio kuro, už kurį vyras atsiskaitė kortele. Šias aplinkybes atsakovas patvirtino ir teismo posėdžio metu.

90Teisiniai argumentai

91Dėl Atsakovo Ž. P., kaip Bendrovės vadovo ir akcininko atsakomybės

9236.

93Pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Juridinio asmens dalyvio civilinei atsakomybei pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį atsirasti reikalinga šių sąlygų visuma: nesąžiningi, civilinės atsakomybės aspektu – neteisėti ir kalti (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 3 dalis) – juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės, kaip kreditoriaus patirta žala; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Göllner spedition“ v. S. B., J. B., bylos Nr. 3K-3-124/2004; 2009 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. R. v. kooperatinė bendrovė „Kėdainių šilas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-147/2009; 2011 m. kovo 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ v. J. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-118/2011, kt.). Taigi viena iš būtinųjų subsidiariosios dalyvio atsakomybės sąlygų – juridinio asmens faktinis nemokumas, kurio padarinys – negalėjimas vykdyti savo prievolės.

9437.

95Taigi, kreditorius gali pareikšti tiesioginį ieškinį vadovui, kai reiškiamas reikalavimas dėl individualios žalos atlyginimo. Nagrinėjamu atveju Ieškovas reiškia ieškinį Atsakovui Ž. P., kaip Bendrovės vadovui dėl tiesiogiai į Ieškovą nukreiptais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienašmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Todėl Atsakovo Ž. P. atsakomybė kylą iš bendrosios pareigos elgtis taip, kad nedarytum žalos kitam asmeniui, pažeidimo.

9638.

97Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Individualaus kreditoriaus ieškinio tenkinimui taip pat turi būti įrodytos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos, kurios kreditoriaus pareikšto ieškinio atveju reiškia į konkretų kreditorių nukreiptų nesąžiningų veiksmų atlikimą ir būtent dėl tų veiksmų kreditoriui atsiradusią žalą. Nagrinėjamu atveju, Ž. P. neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis perduodamas UTA korteles tretiesiems asmenims bei jas panaudodamas savo naudai, kaip Bendrovės vadovas veikė nesąžiningai, nes neabejotinai žinojo bei suprato, kad Bendrovė neturės galimybių su Ieškovu atsiskaityti. Juo labiau, kad tolimesni Atsakovo Ž. P. veiksmai – bendrovės valdymo perdavimas asocialiems asmenims, įrodo jo nesąžiningą siekį išvengti atsakomybės dėl didelių skolų Bendrovei sukėlimo.

9839.

99Teismas remdamasis pateiktais ieškovo rašytiniais įrodymais sprendžia, jog ieškovas įrodė šiuos Atsakovo Ž. P. nesąžiningus veiksmus, tiesiogiai sukėlusius žalą Ieškovui:

10040.

101perdavė UTA korteles tretiesiems asmenims, atskleidė UTA kortelių PIN kodus, tokiu būdu sudarydamas galimybę tretiesiems asmenims panaudoti UTA korteles įsigyjant kurą Ieškovo sąskaita; pats savo ir trečiųjų asmenų naudai naudojosi UTA kortelėmis ne pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

10241.

103Atsakovas Ž. P. sudarė šiuos nesąžiningus sandorius, dėl kurių buvo sukelta žala Ieškovui: Bendrovės vardu sudarė 2015-05-01 pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Almatrans", pagal kurią atsiskaitė Ieškovo sąskaita tiek pats panaudodamas UTA korteles, tiek jas perduodamas UAB „Almatrans" atstovams naudoti; siekdamas išvengti savo kaip vadovo ir akcininko atsakomybės, paskyrė fiktyvų vadovą ir sudarė tariamą 2014-12-17 Bendrovės akcijų prikimo-pardavimo sandorį, nors tuo pačiu metu pats faktiškai veikė kaip Bendrovės vadovas; perleisdamas Bendrovės valdymą fiktyviam akcininkui ir vadovui, privedė Bendrovę prie nemokumo situacijos, dėl ko Ieškovas negali patenkinti savo reikalavimo iš Bendrovės.

10442.

105Tesimas taip pat laiko įrodytu ieškovo rašytiniais įrodymais faktu, jog UTA kortelių panaudojimas, už kurį yra atsakingas Atsakovas Ž. P., yra tiesioginės Ieškovo žalos atsiradimo priežastis. Jam perdavus UTA korteles tretiesiems asmenims bei pačiam jas panaudojus ne pagal Sutartį, sudarius 2015-05-01 pirkimo-pardavimo sandorį su UAB „Almatrans", tariamai perleidus Bendrovės valdymą, Ieškovui buvo padaryta žala, kaip Bendrovės neįvykdomų įsipareigojimų Ieškovui sukėlimas. Minėta žala taip pat padaryta ir nustojus vykdyti bet kokias vadovo pareigas ir iš esmės palikus Bendrovę be valdymo po to, kai Bendrovės valdymas buvo tariamai perleistas. Bendra minėtais Atsakovo Ž. P. veiksmais Ieškovui padaryta žala yra 108 865,45 Eur.

10643.

107Nagrinėjamu atveju Ieškovas turi teisę reikšti ieškinį tiesiogiai Atsakovui Ž. P., kaip bendrovės vieninteliam akcininkui ir vadovui, kuris de facto valdė Bendrovę bei jos vardu priiminėjo visus sprendimus 2015 m. gegužės- birželio mėn., t. y. tuo metu, kai buvo atliktos operacijos su UTA kortelėmis bei padaryta žala Ieškovui.

108Dėl 2014-12-17 akcijų pirkimo-pradavimo sutarties pripažinimo

109 tariamu ir negaliojančiu sandoriu

11044.

111Pagal CK 1.86 straipsnį, kuriame pateikta tariamojo sandorio sąvoka, negalioja sandoris, sudarytas tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių padarinių. Sudarydamos tokį sandorį šalys paprastai siekia sukurti tik išorinį tam tikrų teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pabaigos vaizdą. Kasacinio teismo išaiškinta, kad toks sandoris turi paslėptą (neviešą) šalių suderintą sąlygą – išlygą, jog toks sandoris neturi teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. P. v. R. J. P., Klaipėdos rajono savivaldybės valdyba, bylos Nr. 3K-3-341/2005; 2003 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. D., J. D. v. E. A., bylos Nr. 3K-3-667/2003; kt.). Tariamojo sandorio (simuliacijos) šalių valia neturi defektų, nes sandorio šalys, sudarydamos sandorį, nesiekia sukurti kokių nors teisinių padarinių ir tą gerai žino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. L. v. V. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-974/2000). Tam tikrais atvejais tokiais sandoriais siekiama neteisėtų tikslų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Star1 Airlines“ v. BUAB „Star Team Group“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-250/2014). Esminis tariamojo sandorio požymis yra tai, kad jis realiai nevykdomas. Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Amplitudė“ v. UAB „Radijo elektroninės sistemos“, bylos Nr. 3K-3-47/2006). Taigi, tokio sandorio negaliojimo pagrindas yra jo fiktyvumas.

11245.

113Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad bylose dėl tariamojo sandorio padarinių taikymo galioja bendrosios civilinio proceso įrodinėjimo taisyklės: pareiga įrodyti sutarties tariamumą tenka ieškovui, t. y. šaliai, kuri tokia aplinkybe grindžia savo poziciją byloje, o realų ginčijamo sandorio vykdymą – atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Mažoji svajonė“ v. BUAB „Svajonių pilis“, bylos Nr. 3K-3-210/2014; 2006 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. R. ir kt. v. J. T. ir kt., bylos Nr. 3K-3-191/2006).

11446.

115Byloje pateikti ieškovo rašytiniai įrodymai patvirtina faktines aplinkybes, kad 2014-12-17 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi Atsakovas V. V. neketino perimti Bendrovės valdymo, jis faktiškai Bendrovės nevaldė, nors formaliai buvo įregistruotas kaip Bendrovės akcininkas ir vadovas. Kaip jau buvo minėta ikiteisminio tyrimo metu, Atsakovas V. V. patvirtino, kad jis tik pasirašinėjo jam už alkoholį pateikiamus Bendrovės dokumentus, jokių UTA kortelių neturėjo ir net nepažįsta bei nėra matęs Atsakovo Ž. P. Aptariama sutartimi Atsakovas V. V. neketino ir nesiekė perimti Bendrovės valdymo. Be to, iš sutarties aišku, jog Atsakovas V. V. negalėjo sumokėti už akcijas visos sutartyje nurodytos kainos (28 962 Eur), jokios kainos nesumokėjo, todėl ir nuosavybės teisės į Bendrovės akcijas pagal sutarties sąlygas neįgijo. Aptarti faktai ir motyvai sudaro pagrindą pripažinti 2014-12-17 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį tariamuoju ir negaliojančiu sandoriu. Kadangi iš šio sandorio nei Atsakovas Ž. P. negavo jokio mokėjimo iš Atsakovo nei Atsakovas V. V. įgijo Bendrovės akcijas, tai pripažinus 2014-12-17 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia jokie papildomi grąžinimai šio sandorio šalims kaip restitucija netaikytini.

116Dėl civilinės atsakomybės solidarumo

11747.

118Deliktinės civilinės atsakomybės atveju CK 6.6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jei prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Nagrinėjamoje byloje aktuali solidarioji atsakomybė žalos atlyginimo kontekste, todėl teisėjų kolegija pasisako tik dėl šio solidariosios atsakomybės prezumpcijos atvejo.

11948.

120Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą reglamentuojama CK 6.279 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bendru žalos padarymu laikomi tokie atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. D. D. , bylos Nr. 3K-3-196/2010; 2010 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Ž. v. A. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-205/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad solidarioji atsakomybė taikoma, kai pagal neteisėtus veiksmus ir kilusią žalą saistančio priežastinio ryšio pobūdį nustatomas bendrininkavimas siaurąja prasme ir toks bendrininkavimas gali būti skirstomas į subjektyvųjį ir objektyvųjį bendrininkavimą. Subjektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai keli pažeidėjai veikia bendrai, t. y. turėdami bendrą ketinimą sukelti žalą. Objektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai žala atsiranda tik dėl kelių atskirų, pavienių priežasčių sąveikos, t. y. keli pažeidėjai veikia atskirai neturėdami ketinimo sukelti žalą, apie vienas kito neteisėtus veiksmus dažniausiai nežinodami, tačiau žala atsiranda tik dėl to, kad kiekvieno jų veiksmai buvo būtinoji žalos atsiradimo priežastis. Objektyviojo bendrininkavimo atveju pažeidėjų veiksmų bendrumas nėra akivaizdžiai išreikštas. Jokio susitarimo sukelti žalą ar dalyvauti atliekant neteisėtus veiksmus nėra. Vis dėlto kiekvienas iš pažeidėjų prisideda prie žalos atsiradimo iš esmės – be jo žala (visa apimtimi) apskritai nebūtų atsiradusi. Taigi šiuo atveju, priešingai nei nemažos dalies subjektyviojo bendrininkavimo atvejų, konstatuojamas faktinio priežastinio ryšio tarp kiekvieno iš pažeidėjų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistavimas. Kadangi objektyviojo bendrininkavimo atveju kelios priežastys yra atskiros, tačiau priklausomos viena nuo kitos, tai šia priklausomybės prasme galima konstatuoti žalos nedalomumą bei veiksmų bendrumą objektyviąja prasme (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. P. v. D. D. ir kt., bylos Nr. 3K-7-144/2014).

12149.

122Taigi, vadovaujantis šiais išaiškinimais, CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidarioji, jei visa arba konkreti žalos dalis yra priskirtina dviem ar daugiau asmenų, t. y. ne vien tuo atveju, kai nustatomas subjektyvus bendrininkavimas (bendri atsakovų veiksmai, sukėlę žalą), bet ir tada, kai bendru tikslu nesusiję kelių asmenų veiksmai sukelia žalą, t. y. objektyviojo bendrininkavimo atveju. Tai reiškia, kad asmenys laikomi padariusiais žalos bendrais veiksmais (CK 6.279 straipsnio 1 dalis) ir preziumuojama solidarioji skolininkų prievolė (CK 6.6 straipsnio 3 dalis) ir tais atvejais, kai bendra žala atsiranda dėl savarankiškų, nesuderintų atsakovų veiksmų, kurie sukėlė bendrą žalą (objektyviojo bendrininkavimo). Kai įmonei, kuri yra faktiškai nemoki, skirtingais laikotarpiais vadovavo skirtingi vadovai, kurie padarė žalos laiku neinicijavę bankroto bylos, tai ši žala nėra padaryta bendrais šių asmenų veiksmais, jie nelaikytini bendraskoliais, kiekvienas iš jų individualiai atsako už savo veiksmais padarytą žalą, jų atsakomybė turi būti atribota ir individualizuota, individualiai nustatant kiekvieno iš jų civilinės atsakomybės sąlygų visetą, dėl jos turi būti sprendžiama pagal faktines aplinkybes, o žalos dydis dėl vėlavimo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą turi būti skaičiuojamas kiekvieno iš jų vadovavimo laikotarpiui atskirai (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis, CK 6.246–6.249 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Nuotekų priežiūra“ v. R. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-453/2014). Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės kontekste taikoma tik tuo atveju, jei nėra protingo pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkrečių asmenų veiksmams.

12350.

124Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės kontekste taikoma tik tuo atveju, jei nėra pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkretiems asmenims, tačiau teismas pažymi, kad būtent atsakovai turi pareigą paneigti CK 6.6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą prezumpciją ir įrodyti, jog žala nėra bendra. Jei bet kuris iš atsakovų įrodytų, kad jo veiksmai lemia tik dalį žalos arba nėra susiję su žalos atsiradimu, atsakomybė būtų dalinė arba visai netaikoma.

12551.

126Nagrinėjamu atveju, remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais, galima konstatuoti, jog atsakovas UAB „Almatrans“, priimdamas atsiskaitymą UTA kortelėmis, bei atsakovai D. L. ir D. L., kurie iš A. L. Ieškovo sąskaita įsigijo kurą, yra asmenys bendrais su Atsakovu Ž. P. veiksmais padarę žalą Ieškovui.

127Dėl UAB „Almatrans“ solidariosios atsakomybės su Atsakovu Ž. P.

12852.

129Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Almatrans“ veikė kartu su Atsakovu Ž. P. bendrai turėdami tikslą sukelti žalą Ieškovui. UAB „Almatrans“ neteisėtus veiksmus - neteisėtą UTA kortelių panaudojimą sandoriui vykdyti. UAB „Almatrans“ vadovas R. A. ir Atakovas Ž. P. buvo pažįstami ir verslo partneriai bendrovėje UAB „Starline logistics“ (Ieškinio priedai Nr. 55-58). Todėl sudarydamas sandorį su Atsakovu Žanu P. A. vadovas turėjo žinoti, kad sandoris bus kenksmingas Ieškovui ir kad Atsakovas Ž. P. perduodamas UTA korteles elgiasi neteisėtai. Be to, UAB „Almatrans“ veikla yra analogiška bendrovės UAB „Galaxy logistik" veiklai, todėl UAB „Almatrans“ vadovas negalėjo nesuvokti ir nežinoti, jog panaudojus UTA korteles pirmiausia nuostolius patirs Ieškovas. Taigi, UAB „Almatrans“ žinojo, suvokė ir suprato, kad naudojasi Ieškovo UTA kortelėmis. UAB „Almatrans“ siekė kuo greičiau išnaudoti jam suteiktą 12 100 Eur limitą pildamas kurą į UAB „Amžius" vilkikus. UAB „Almatrans“ pagal Ieškovui žalingą 2015-05-01 pirkimo-pardavimo sutartį perleido žymiai mažesnės nei jo rinkos kaina, vilkiką Bendrovei, Ieškovo sąskaitas įgydamas kuro už 12 100 Eur.

13053.

131Teismas konstatuoja, kad UAB „Almatrans“ veikė kartu su Atsakovu Ž. P., tyčiniais tiesiogiai į Ieškovą nukreiptais veiksmais, tokiu būdu Ieškovui kartu padarydami 12 100 Eur žalą. Šios žalos atlyginimas priteistinas solidariai iš UAB „Almatrans“ ir Atsakovo Ž. P..

132Dėl atsakovo D. U. solidariosios atsakomybės su Atsakovu Ž. P..

13354.

134Atsakovas D. U. įgijo kurą, kuris buvo nupirktas Ieškovo sąskaita neteisėtai atsiskaičius UTA kortelėmis ne mažesnei kaip 1750 eurų sumai. Nors Atsakovas D. U. sumokėjo UTA korteles panaudojusiam asmeniui savo lėšomis, tačiau be Atsakovo D. U. sudaryto sandorio priimti kurą, kuris įvykdytas neteisėtu UTA kortelių panaudojimu, Ieškovui žala nebūtų buvusi padaryta. Ieškovui žala buvo padaryta šisai veiksmais veiksmų: neteisėtu UTA kortelių perdavimu ir PIN kodų atskleidimu, neteisėtu UTA kortelių panaudojimu, neteisėtu sandoriu - įgyti kurą, gautą neteisėtai panaudojus UTA korteles. Todėl egzistuoja priežastinis ryšys tarp Atsakovo D. U. sudaryto sandorio ir žalos Ieškovui.

135Dėl atsakovo D. L. solidariosios atsakomybės su Atsakovu Ž. P..

13655.

137Atsakovo D. L. bendrais kartu su Atsakovu Ž. P. veiksmais buvo padaryta žala Ieškovui. Nors Atsakovas D. L. sumokėjo UTA korteles panaudojusiam asmeniui savo lėšomis, tačiau be Atsakovo D. L. sudaryto sandorio priimti kurą, kuris įgytas neteisėtu UTA kortelių panaudojimu, Ieškovui žala nebūtų buvus padaryta. Ieškovui žala šiuo atveju buvo padaryta šiai neteisėtais veiksmais: neteisėtu UTA kortelių perdavimu ir PIN kodų atskleidimu, neteisėtu UTA kortelių panaudojimu, neteisėtu sandoriu - įgytas kuras, gautas neteisėtai panaudojus UTA korteles. Kiekvienas į šių veiksmų buvo reikšmingas žalos Ieškovui atsiradime. Todėl egzistuoja priežastinis ryšys tarp Atsakovo D. L. sudaryto sandorio ir žalos Ieškovui.

13856.

139Teismas sutinka su ieškovo pozicija, jog atsakovas D. L. neveikė pagal apdairaus ir protingo asmens standartus, nes įsigijo kurą pigiau nei degalinėse; žinojo, jog reikia pirkti didelį kiekį kuro, pigiau kurą įsigijo iš nepažįstamo asmens, žinojo, kad asmuo atsiskaitinėja kortele. Minėtos aplinkybės leidžia spręsti apie neteisėtą Atsakovo D. L. veikimą, kuris neatitiko apdairumo ir protingumo standartų. Taigi, konstatuotina, jog atsakovas D. L. neteisėtu veikimu kartu su Atsakovu Ž. P. Ieškovui padarė 800 Eur žalą, kuri solidariai priteistina ieškovui iš atsakovų D. L. ir Ž. P..

140Dėl bylinėjimosi išlaidų

14157.

142Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas TIMEX Card Spolka z o. o. pateikė teismui duomenis apie patirtas 2571,25 eurų bylinėjimosi išlaidas už ieškinio ir dubliko parengimą. Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių. Dėl šio, iš atsakovų, proporcingai reikalavimų daliai ieškovui priteistinos 2571,25 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.) ir 1829 eurų žyminis mokestis. Šią sumą paskirstant taip: iš atsakovo Ž. P. ieškovui priteisti 2266,28 + 1612,07 eurų, iš atsakovo UAB „ALMATRANS“ ieškovui priteisti 251,89 + 179,18 eurų, iš atsakovo D. U. ieškovui priteisti 36,43 + 25,91 eurų, iš atsakovo D. L. ieškovui priteisti 16,65 + 11,84 eurų bylinėjimosi išlaidų.

143Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270str. str., teismas

Nutarė

144ieškovo Lenkijoje registruotos bendrovės TIMEX Card Spolka z o. o. (registracijos adresas: 00-203 Varšuva, Bonifraterska g. 17, kodas 0000149974, Lietuvoje veikianti per filialą Vilniuje, filialo kodas 300550253, filialo adresas Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius) ieškinį patenkinti visiškai.

1451.1.

146pripažinti, kad 2014-12-17 UAB „Galaxy logistik" akcijų pirkimo-pardavimo sandoris, sudarytas tarp atsakovo Ž. P. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo V. V. (asmens kodas ( - ) yra tariamas sandoris, kuris yra niekinis ir negaliojantis.

1471.2.

148Ieškovui iš atsakovo Ž. P. (asmens kodas ( - ) priteisti 108 865,45 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (procesines palūkanas).

1491.3.

150Ieškovui iš atsakovo UAB „ALMATRANS" (kodas 302538285) priteisti 12 100 Eur žalos atlyginimą bei 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (procesines palūkanas), priteistas sumas mokant solidariai su atsakovu Ž. P.(asmens kodas ( - )

1511.4.

152Ieškovui iš atsakovo D. U. asmens kodas ( - ) priteisti 1750 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (procesines palūkanas), priteistas sumas mokant solidariai su atsakovu Ž. P. (asmens kodas ( - )

1531.5.

154Ieškovui iš atsakovo D. L. (asmens kodas ( - ) priteisti 800 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (procesines palūkanas), priteistas sumas mokant solidariai su atsakovu Ž. P. (asmens kodas ( - )

155Ieškovui iš atsakovo Ž. P. (asmens kodas ( - ) priteisti 3787,35 eurus; iš atsakovo UAB „ALMATRANS" (kodas 302538285) priteisti 431,06 eurus; iš atsakovo D. U. asmens kodas ( - ) priteisti 62,25 eurus; iš atsakovo D. L. (asmens kodas ( - ) priteisti 28,49 eurų bylinėjimosi išlaidų.

156Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. sekretoriaujant Martai Ribinkienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Lenkijoje registruota bendrovė TIMEX Card Spolka z o. o.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Teismas,... 6. 1.... 7. Ieškovas Lenkijoje registruota bendrovė TIMEX Card Spolka z o. o. prašo:... 8. 1.1.... 9. pripažinti, kad 2014-12-17 UAB „Galaxy logistik" akcijų pirkimo-pardavimo... 10. 1.2.... 11. Ieškovui iš atsakovo Ž. P. priteisti 108 865,45 Eur žalos atlyginimą bei 5... 12. 1.3.... 13. Ieškovui iš atsakovo UAB „ALMATRANS" priteisti 12 100 Eur žalos... 14. 1.4.... 15. Ieškovui iš atsakovo D. U. priteisti 1750 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc.... 16. 1.5.... 17. Ieškovui iš atsakovo D. L. priteisti 800 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc.... 18. 1.6.... 19. Ieškovui iš atsakovų priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.... 20. 2.... 21. Ieškovas nurodė, kad Atsakovas Ž. P. laikotarpiu nuo 2013-01-23 iki... 22. 3.... 23. Tarp Ieškovo ir Bendrovės buvo sudaryta 2013-02-27 Kliento kortelės... 24. 4.... 25. Pagal Sutartį Ieškovas išdavė Bendrovės naudai 7 (septynias) UTA „Full... 26. 5.... 27. Perduotų UTA kortelių pagrindu Bendrovei buvo teikiamos prekės ir paslaugos.... 28. 6.... 29. Bendrovė atsiskaitymui už įsigytas prekes ir paslaugas panaudojant UTA... 30. 7.... 31. Bendrovė nuo Sutarties sudarymo pradžios pagal Ieškovo pateiktas sąskaitas,... 32. 8.... 33. Bendrovės 89 382,98 Eur skola Ieškovui pagal aukščiau nurodytas sąskaitas... 34. 9.... 35. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl likusios skolos ir delspinigių priteisimo... 36. 10.... 37. Ieškovas Vilniaus apygardos teismo išduotą 2018-01-31 vykdomąjį raštą... 38. 11.... 39. Ieškovas patyrė žalą dėl Atsakovo Ž. P. kaip Bendrovės vadovo ir... 40. 12.... 41. Ieškovo bendrą žalos dydį sudaro įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo... 42. 13.... 43. Iš ikiteisminiame tyrime nustatytų faktinių aplinkybių, matyti, kad... 44. 14.... 45. Atsakovas Ž. P. savo žinioje turėjęs UTA korteles, jas perdavė savo... 46. 15.... 47. Atsakovas Ž. P. pats savo ir trečiųjų asmenų naudai naudojosi UTA... 48. 16.... 49. Ieškovas taip pat nurodė, kad Atsakovas savo 2015-04-27 sprendimu atšaukė... 50. 17.... 51. Atsakovas Ž. P. perleisdamas Bendrovės valdymą fiktyviam akcininkui ir... 52. 18.... 53. UAB „Almatrans" veiksmai naudojant UTA korteles vertintini kaip bendri... 54. 19.... 55. Atsakovas D. U. įgijo kurą, kuris buvo nupirktas Ieškovo sąskaita... 56. 20.... 57. Atsakovas D. L. įgijo kurą, kuris buvo nupirktas Ieškovo sąskaita... 58. 21.... 59. Atsakovas D. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su juo nesutinka ir prašo... 60. 22.... 61. Kiti atsakovai atsiliepimų nepateikė, procesiniai dokumentai jiems buvo... 62. Ieškinys tenkintinas... 63. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 64. 23.... 65. Atsakovas Ž. P. laikotarpiu nuo 2013-01-23 iki 2015-05-04 buvo įregistruotas... 66. 24.... 67. Tarp Ieškovo ir Bendrovės buvo sudaryta 2013-02-27 Kliento kortelės... 68. 25.... 69. Pagal Sutartį Ieškovas išdavė Bendrovės naudai 7 (septynias) UTA „Full... 70. 26.... 71. Perduotų UTA kortelių pagrindu Bendrovei buvo teikiamos prekės ir paslaugos.... 72. 27.... 73. Bendrovė atsiskaitymui už įsigytas prekes ir paslaugas panaudojant UTA... 74. 28.... 75. Bendrovė nuo Sutarties sudarymo pradžios pagal Ieškovo pateiktas sąskaitas,... 76. 29.... 77. Bendrovės 89 382,98 Eur skola Ieškovui pagal aukščiau nurodytas sąskaitas... 78. 30.... 79. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl likusios skolos ir delspinigių priteisimo... 80. 31.... 81. Pagal Ieškovo kreipimąsi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai padarytų... 82. 32.... 83. Atsakovas Ž. P., kaip faktinis Bendrovės vadovas, Bendrovės vardu sudarė... 84. 33.... 85. Atsakovas Ž. P. savo 2015-04-27 sprendimu atšaukė save iš Bendrovės vadovo... 86. 34.... 87. Atsakovas D. U. per 2016-03-30 apklausą (priedas Nr. 42) nurodė: kad jis buvo... 88. 35.... 89. Atsakovas D. L. per 2016-04-07 apklausą (Ieškinio priedas Nr. 44) nurodė,... 90. Teisiniai argumentai... 91. Dėl Atsakovo Ž. P., kaip Bendrovės vadovo ir akcininko atsakomybės... 92. 36.... 93. Pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, kai juridinis asmuo negali įvykdyti... 94. 37.... 95. Taigi, kreditorius gali pareikšti tiesioginį ieškinį vadovui, kai... 96. 38.... 97. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 98. 39.... 99. Teismas remdamasis pateiktais ieškovo rašytiniais įrodymais sprendžia, jog... 100. 40.... 101. perdavė UTA korteles tretiesiems asmenims, atskleidė UTA kortelių PIN kodus,... 102. 41.... 103. Atsakovas Ž. P. sudarė šiuos nesąžiningus sandorius, dėl kurių buvo... 104. 42.... 105. Tesimas taip pat laiko įrodytu ieškovo rašytiniais įrodymais faktu, jog UTA... 106. 43.... 107. Nagrinėjamu atveju Ieškovas turi teisę reikšti ieškinį tiesiogiai... 108. Dėl 2014-12-17 akcijų pirkimo-pradavimo sutarties pripažinimo... 109. tariamu ir negaliojančiu sandoriu... 110. 44.... 111. Pagal CK 1.86 straipsnį, kuriame pateikta tariamojo sandorio sąvoka,... 112. 45.... 113. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad bylose dėl tariamojo sandorio... 114. 46.... 115. Byloje pateikti ieškovo rašytiniai įrodymai patvirtina faktines aplinkybes,... 116. Dėl civilinės atsakomybės solidarumo ... 117. 47.... 118. Deliktinės civilinės atsakomybės atveju CK 6.6 straipsnio 3 dalyje... 119. 48.... 120. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą reglamentuojama CK... 121. 49.... 122. Taigi, vadovaujantis šiais išaiškinimais, CK įtvirtinta, kad atsakomybė... 123. 50.... 124. Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės kontekste taikoma... 125. 51.... 126. Nagrinėjamu atveju, remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais, galima... 127. Dėl UAB „Almatrans“ solidariosios atsakomybės su Atsakovu Ž. P.... 128. 52.... 129. Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Almatrans“ veikė kartu su Atsakovu Ž.... 130. 53.... 131. Teismas konstatuoja, kad UAB „Almatrans“ veikė kartu su Atsakovu Ž. P.,... 132. Dėl atsakovo D. U. solidariosios atsakomybės su Atsakovu Ž. P..... 133. 54.... 134. Atsakovas D. U. įgijo kurą, kuris buvo nupirktas Ieškovo sąskaita... 135. Dėl atsakovo D. L. solidariosios atsakomybės su Atsakovu Ž. P..... 136. 55.... 137. Atsakovo D. L. bendrais kartu su Atsakovu Ž. P. veiksmais buvo padaryta žala... 138. 56.... 139. Teismas sutinka su ieškovo pozicija, jog atsakovas D. L. neveikė pagal... 140. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 141. 57.... 142. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 143. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270str. str., teismas... 144. ieškovo Lenkijoje registruotos bendrovės TIMEX Card Spolka z o. o.... 145. 1.1.... 146. pripažinti, kad 2014-12-17 UAB „Galaxy logistik" akcijų pirkimo-pardavimo... 147. 1.2.... 148. Ieškovui iš atsakovo Ž. P. (asmens kodas ( - ) priteisti 108 865,45 Eur... 149. 1.3.... 150. Ieškovui iš atsakovo UAB „ALMATRANS" (kodas 302538285) priteisti 12 100 Eur... 151. 1.4.... 152. Ieškovui iš atsakovo D. U. asmens kodas ( - ) priteisti 1750 Eur žalos... 153. 1.5.... 154. Ieškovui iš atsakovo D. L. (asmens kodas ( - ) priteisti 800 Eur žalos... 155. Ieškovui iš atsakovo Ž. P. (asmens kodas ( - ) priteisti 3787,35 eurus; iš... 156. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...