Byla 2-1315-370/2016
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Danguolės Martinavičienės ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Ferogama“, trečiųjų asmenų UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir BUAB „Betogama“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje

2Nr. 2-88-613/2015, iškeltoje pagal pareiškėjos kreditorės UAB „JUMPS“ skundą dėl UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo patvirtinimo ir pagal ieškovės UAB „Ferogama“ pareikštą ieškinį atsakovei UAB „JUMPS“ dėl 120 901,02 Eur nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Marijampolės pieno konservai“, BUAB „Betogama“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5BUAB „Betogama“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą prašydama patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, kartu ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ 250 602,63 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Pareiškėja kreditorė UAB „JUMPS“ pateikė atskirąjį skundą, jame prašė panaikinti nepagrįstą UAB „Marijampolės pieno konservai“ patvirtintą 250 602,63 Lt dydžio finansinį reikalavimą, nurodė, kad teismas tik formaliai vertino bendrovės finansinius reikalavimus, nevertino jų pagrįstumo, kreditorė UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir BUAB „Betogama“ yra glaudžiai tarpusavyje susijusios įmonės ir teikia teismui tvirtinti didelės apimties finansinius reikalavimus, kuriuos patenkinus, skolos nebeatgaus kiti kreditoriai, taip bus pažeistos jų teisės. UAB „Marijampolės pieno konservai“ atsiliepime į UAB „JUMPS“ skundą prašė kreditorės skundą atmesti ir patvirtinti visą jos pareikštą finansinį reikalavimą. Nurodė, kad įstatymas nenustato pareigos nei kreditoriui, nei bankroto administratorei teikti teismui finansinius reikalavimus patvirtinančius buhalterinės apskaitos dokumentus, todėl UAB „Marijampolės pieno konservai“ šiuos dokumentus pateikė BUAB „Betogama“ Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 4 d. 5 p. nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, prašė patvirtinti 250 602,63 Lt dydžio UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinį reikalavimą BUAB „Betogama“ bankroto byloje.

6BUAB „Betogama“ 2015-05-28 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovei UAB „JUMPS“ dėl 120 901,02 Eur nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Marijampolės pieno konservai“. Ieškinyje nurodė, kad administratorė, patikrinusi įmonės sudarytas sutartis, kitus dokumentus, nustatė, jog įmonė dėl UAB „JUMPS“ parduoto nekokybiško mazuto, patyrė nuostolius, kuriuos prašo priteisti iš atsakovės. Nurodė, kad ieškovė jau atlygino trečiajam asmeniui dalį dėl nekokybiško mazuto naudojimo patirtų nuostolių, o likusi nekompensuota nuostolių suma sudaro 246 962,63 Lt (71 525,32 Eur), šiai sumai yra pareikštas trečiojo asmens finansinis reikalavimas bankroto byloje. Ieškovė, dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, patyrė tiesioginius nuostolius, t. y. atlygindama ir (ar) įsipareigodama atlyginti trečiajam asmeniui pastarojo patirtus tiesioginius nuostolius, bendrai 319 609,89 Lt (92 565,42 Eur) sumai bei negavusi pajamų bendrai 99 884,17 Lt (28 928,46 Eur) sumai. Bendra ieškovės patirtų nuostolių suma sudaro 491 494,06 Lt (121 493,88 Eur ).

7Nustačius, kad civilinės bylos Nr. 2-166-112/2015 ir Nr. e2-1278-163/2015 yra tarpusavyje susijusios (jose dalyvauja tos pačios šalys, keliami klausimai, susiję su tomis pačiomis aplinkybėmis (nuostolių atlyginimo dėl kokybės reikalavimų neatitinkančios prekės (mazuto) pardavimo), Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Jolantos Gailevičienės 2015-06-11 nutartimi civilinė byla Nr. e2-1278-163/2015 sujungta su civiline byla Nr. 2-166-112/2015. Šioje nutartyje teismas pažymėjo, kad civilinės bylos Nr. e-1278-163/2015 baigtis lems (darys įtaką) civilinėje byloje Nr. 2-166-112/2015 pareikštų finansinių reikalavimų (ne)patvirtinimui.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2016-04-18 nutartimi: 1) ieškinį atmetė; 2) pareiškėjos kreditorės UAB „JUMPS“ skundą tenkino iš dalies; suinteresuoto asmens BUAB „Betogama“ bankroto administratorės prašymą tenkino iš dalies; 3) patvirtino UAB „Marijampolės pieno konservai” finansinį reikalavimą, kurį sudaro 263,76 Eur (910,00 Lt) už automobilio nuomą ir 448,20 Eur (1 546,30 Lt) už „Lesto“ paslaugas; 4) kitą prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo dalį atmetė; 5) prašymą dėl baudos paskyrimo atmetė; 6) priteisė iš ieškovės UAB „Ferogama“ atsakovei UAB „JUMPS“ 9 596,68 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

10Teismo nuomone, tiek UAB „Marijampolės pieno konservai“ reikalavimo, tiek ir BUAB „Betogama“ ieškinio (reikalavimo teisę perėmė ieškovas UAB „Ferogama“), pareikšto UAB „JUMPS“ dėl žalos atlyginimo, išnagrinėjimo rezultatas ir pagrįstumas priklauso nuo aplinkybės, ar UAB „JUMPS“ atliko neteisėtus veiksmus, nesilaikydama sutartinių įsipareigojimų tiekti nustatytus reikalavimus atitinkantį kurą (mazutą), taip pat, ar UAB „Betogama“ pažeidė 2011-02-22 sutartyje numatytus įsipareigojimus tiekti nustatytus kokybės parametrus atitinkantį mazutą UAB „Marijampolės pieno konservai“, o aplinkybės, susijusios su UAB „JUMPS“ tiekto mazuto kokybe, sudaro įrodinėjimo dalyką byloje.

11Teismas nustatė, kad 2011-02-14 atsakovė UAB ,,JUMPS“ ir pradinė ieškovė UAB ,,Betogama“ sudarė Naftos produktų pardavimo sutartį Nr. 2011/02-01, ja susitarė, jog atsakovė parduoda ieškovei dyzelinį kurą ir mazutą, o ieškovė perka Sutarties prieduose nurodytus kiekius bei apmoka už faktiškai parduotas prekes per 5 darbo dienas pagal atsakovės pateiktą PVM sąskaitą–faktūrą (Sutarties 3.1. punktas). Tiekdama mazutą UAB „JUMPS“ pagal teisės aktų reikalavimus išrašydavo krovinio važtaraščius, pateikdavo kokybės pažymėjimus bei sąskaitas–faktūras. Atsakovės pagal Sutartį parduodami naftos produktai buvo atiduodami UAB „Betogama“ nurodytiems vežėjams, kurie pristatydavo prekes į ieškovės nurodytą sandėlį, esantį adresu ( - ), kur jas priimdavo trečiasis asmuo UAB „Marijampolės pieno konservai“.

12Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, šalių santykius, sutarčių nuostatas padarė išvadą, kad nei UAB „Betogama“, nei UAB „Marijampolės pieno konservai“, pristačius mazutą jokių pretenzijų dėl jo nereiškė, taip pat, kad UAB „Betogama“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ nesilaikė sutartyse įtvirtintos kuro mėginių paėmimo kokybei tikrinti, pretenzijų pareiškimo tvarkos bei procedūrų (sutarties 4.1 p., 5.3 p.), dėl to neteko teisės reikšti pretenzijas dėl kuro kokybės. Šalys sutardamos dėl sutarties sąlygų veikė kaip profesionalūs licencijuojama prekybos naftos produktais veikla užsiimantys verslininkai, todėl negalėjo nežinoti ar nesivadovauti šalių sutartomis, įstatymo galią šalims turinčiomis sutarties sąlygomis spręsdamos ginčus dėl kokybės. Teismo vertinimu, atlikti tyrimai, kuriuos pateikė UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir UAB „Betogama“, atsakovei UAB „JUMPS“ nesutinkant su tuo, kad mėginiai paimti tinkamai, neturi įrodomosios galios dėl UAB „JUMPS“ pristatyto mazuto kokybės nustatymo. Nei UAB „Betogama“, nei UAB „Marijampolės pieno konservai“ kol buvo tiekiamas mazutas (2011-10-04 paskutinė autocisterna buvo pakrauta), jokių pretenzijų atsakovei dėl mazute esančio vandens nepateikė, nuo 2011 m. kovo mėnesio iki 2011 m. spalio mėnesio ieškovė iš atsakovės įsigijo beveik 2 000 tonų mazuto. Apie parduodamo mazuto technines specifikacijas ir jame esantį vandens kiekį kiekvieną kartą buvo pranešama, tai yra įprasta prekiaujant tokia preke dėl jo pakrovimo bei iškrovimo specifikos, ir dėl to jokių pretenzijų nei dėl mazuto kiekio, nei dėl kokybės nė karto tiekiant mazutą nereiškė, užsakinėjo vis didesnius mazuto kiekius. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad vis didėjantis perkamo mazuto kiekis patvirtina, jog pretenzijų dėl mazuto kokybės pirkėjas iš tiesų neturėjo ir sėkmingai nuo 2011 m. vasario iki 2011 m. spalio naudojo savo veiklai.

13Atsakovei prašant, ieškinys atmestas ir dėl praleistos ieškinio senaties. Teismas nustatė, kad 6 mėn. (CK 1.125 str. 5 d. 2 p.) ieškinio senaties termino pradžia laikytina 2011-03-15, kai trečiojo asmens užsakymu buvo atlikti tyrimai (tyrimų rezultatų protokolas Nr. 31), nes ieškovė ieškinyje netinkamą iš atsakovės įsigytą mazuto kokybę grindė tais pačiais argumentais, kurie nustatyti 2011-03-15 trečiojo asmens užsakymu atliktuose tyrimuose, todėl konstatavo, kad CK 1.125 str. 5 d. 2 p. nustatytas 6 mėnesių senaties terminas pareikšti ieškinį dėl nupirkto daikto kokybės suėjo dar 2011-09-15, o ieškinys teisme pareikštas 2015-05-28.

14Dėl aukščiau nurodytų motyvų, teismas pareiškėjos kreditorės UAB „JUMPS” skundą tenkino iš dalies, BUAB „Betogama” bankroto administratorės prašymą tenkino iš dalies, t. y. patvirtino UAB „Marijampolės pieno konservai” finansinį reikalavimą, kurį sudaro 263,76 Eur (910,00 Lt) už automobilio nuomą ir 448,20 Eur (1546,30 Lt) už „Lesto“ paslaugas, ir netvirtino finansinio reikalavimo dėl 69 418,79 Eur (239 494,83 Lt) nuostolių už mazutą ir 2 507,68 Eur (8 651,50 Lt) nuostolių už mazuto talpos plovimą.

15Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad UAB „JUMPS“ reikalavimą reiškė pasinaudodama įstatymo jai suteikta teise (CPK 47 str.), nenustatė jos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

16III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

17BUAB „Betogama“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-04-18 nutartį ir patvirtinti kreditorės UAB „Marijampolės pieno konservai“ 250 602,63 Lt (72 579,54 Eur) dydžio finansinį reikalavimą bankroto byloje. Nurodo, kad UAB „Marijampolės pieno konservai“ pateikė 250 602,63 Lt (72 579,54 Eur) dydžio finansinį reikalavimą UAB „Betogama“ bankroto byloje, kuris susidėjo iš: 1) 308 911,37 Lt nuostolių už mazutą (69 416,45 Lt suma įskaityta), 2011-10-11 PVM sąskaita-faktūra Nr. MPK 0358858; 2) 8 651,5 Lt už mazuto talpos plovimą, 2012-01-31 PVM sąskaita-faktūra Serija MPK Nr. 0359074; 3) 910 Lt už automobilio nuomą, 2012-01-31 PVM sąskaita faktūra Nr. MPK0359069; 4) 1 546,3 Lt už paslaugas „Lesto“. Kreditorės pateikti duomenys – UAB „Betogama“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2012-01-31 skolų suderinimo aktas, UAB „Betogama“ buhalterinės apskaitos registrų išrašai, PVM sąskaitų-faktūrų kopijos patvirtina UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo BUAB „Betogama“, kurio dydis yra 250 602,63 Lt (72 579,54 Eur), pagrįstumą, dėl to teismas nepagrįstai tenkino tik dalį UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo. UAB „JUMPS“ nepateikė jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad minėtas finansinis reikalavimas yra nepagrįstas, kad BUAB „Betogama“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ yra susiję, neginčijo nei sutarties, nei pateiktų skaičiavimų, taip pat jokių įrodymų dėl Naftos produktų pardavimo sutarties nuginčijimo ar pripažinimo negaliojančia.

18UAB „Marijampolės pieno konservai“ atskirajame skunde teismo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-04-18 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti kreditorės UAB „Marijampolės pieno konservai“ 72 579,54 Eur dydžio finansinį reikalavimą UAB „Betogama“ bankroto byloje ir visiškai patenkinti ieškovės UAB „Ferogama“ ieškinį atsakovei UAB „JUMPS“ dėl 120 901,02 Eur priteisimo iš atsakovės, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo ieškinio pateikimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir patirtas bylinėjimosi išlaidas arba panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą pirmosios instancijos teismui perduoti nagrinėti iš naujo. Taip pat prašo priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-11 nutartyje dėl bylų sujungimo nurodyti motyvai turėjo įtakos apeliantės finansinio reikalavimo tvirtinimui ir ieškovės ieškinio pagrįstumui, nors sujungtų bylų šalys yra skirtingos, bylos nėra vienarūšės, be to, nors abiejose bylose keliami reikalavimai susiję su nuostolių atlyginimu dėl netinkamos kokybės mazuto pardavimo, tačiau byloje dėl UAB „Marijampolės pieno konservai" finansinio reikalavimo patvirtinimo sprendžiama dėl susidariusių įsiskolinimų pagal savarankiškai UAB „Marijampolės pieno konservai" ir UAB „Betogama" sudarytą 2011-02-22 atskirą sandorį dėl mazuto tiekimo, o byloje, kurioje nagrinėjamas BUAB „Betogama" administratorės (pirminė ieškovė) ieškinys dėl žalos atlyginimo iš atsakovės UAB „JUMPS" reikalavimai kildinami iš kito savarankiško 2011-02-14 UAB „JUMPS" ir UAB „Betogama" sudaryto sandorio dėl mazuto tiekimo.
 2. Dėl UAB „Marijampolės pieno konservai" finansinio reikalavimo pagrįstumo:
  1. Teismas neatskleidė bylos esmės ir padarė nepagrįstas išvadas nepatvirtindamas finansinio reikalavimo dalies, kurią sudaro 69 418,79 EUR ( 239 494,83 Lt) nuostolių atlyginimo dėl nekokybiško mazuto tiekimo ir 2 507,68 Eur ( 8651,50 Lt) už mazuto talpos plovimo išlaidas.
  1. Pareikšto ieškinio UAB „JUMPS" rezultatas negali daryti įtakos UAB „Marijampolės pieno konservai" finansinio reikalavimo tvirtinimo rezultatui. Teismas dirbtinai susiaurino įrodinėjimo dalyką pagal Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-11 nutartyje dėl bylų sujungimo nurodytą argumentą, jog civilinės bylos Nr. e2-1278-163/2015 baigtis dėl ieškinio atsakovei UAB „JUMPS“ dėl nuostolių atlyginimo BUAB „Betogama" darys įtaką kitoje civilinėje byloje Nr.

   192-166-112/2015 nagrinėjamo UAB „Marijampolės pieno konservai" finansinio reikalavimo (ne)patvirtinimui, t. y. bylos išnagrinėjimo rezultatui.

  1. Nesutiktina su teismo išvada, kad UAB „Marijampolės pieno konservai" nesilaikė su UAB „Betogama" sudarytoje naftos produktų pardavimo sutartyje įtvirtintos kuro mėginių kokybės, pretenzijų pareiškimo tvarkos bei procedūrų, dėl to neteko teisės reikšti pretenzijų dėl kuro kokybės.

20Pirma, ši teismo išvada prieštarauja Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-14 sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-656-112/2013, nustatytoms aplinkybėms, t. y., kad 2011-02-14 naftos produktų pardavimo sutartis Nr. 2011/0201 ir 2011-02-22 sutartis Nr. 2011/02-02 buvo sudarytos realiai, realiai vykdomos, o sutarčių šalys realiai įgijo ir vykdė pagal sudarytus sandorius įgytas teises ir pareigas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-02-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-38-969/2015 Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-14 nutarties dalį panaikino ir perdavė bylą nagrinėti apeliacine tvarka dėl kitų apeliacinio skundo reikalavimų, tačiau paliko galioti tą Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-14 sprendimo dalį, kuria atmesti UAB „JUMPS" reikalavimai dėl naftos produktų pardavimo sandorių pripažinimo apsimestiniais, pirkėjo teisių perkėlimo UAB „Marijampolės pieno konservai" ir kt. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad UAB „Marijampolės pieno konservai" ir UAB „Betogama" susiklostę kūrenamo mazuto tiekimo sandorio teisiniai santykiai buvo savarankiški, atitinkantys sandorių šalių tikrąją valią, sukuriantys savarankiškas teises ir pareigas šio sandorio dalyviams. Todėl abi sandorio šalys – tiek UAB „Marijampolės pieno konservai“, tiek ir UAB „Betogama" turėjo teisę savarankiškai spręsti sudaryto sandorio vykdymo klausimus, pripažinti sandorio vykdymo pasekmes, pripažinti faktus ir prisiimti atsakomybę dėl sandorio vykdymo pasekmių.

21Antra, abiejų sutarties šalių sutarimas nesilaikyti sutartyje nurodytos formalios tvarkos dėl kūrenamo mazuto mėginių paėmimo procedūros neturi teisinės reikšmės, kadangi nė vienai naftos produktų pardavimo sandorio šaliai nekilo jokių abejonių, jog į Kalvarijos cechą buvo atgabentas nekokybiškas kūrenamas mazutas. CK 6.337 str. 1 d. šios konkrečios sutarties atveju nėra aktuali ir sutarties šalims nesukūrė imperatyvių tarpusavio elgesio taisyklių.

  1. Nesutiktina su teismo išvada, jog nei UAB „Betogama", nei UAB „Marijampolės pieno konservai" kūrenamą mazutą pristačius į įmonės Kalvarijos cechą, nereiškė pretenzijų dėl kuro kokybės. Apeliantei nebuvo svarbu, kaip ir kokiu būdu UAB „Betogama" šį tiekimą vykdys iš savo tiekėjo UAB „JUMPS". Taip pat UAB „Marijampolės pieno konservai" nebuvo aktualu, kaip UAB „Betogama" yra įsipareigojusi UAB „JUMPS" spręsti parduodamo kuro kokybės patikros klausimus. Prastą kūrenamo mazuto kokybę patvirtina byloje esantys įvairių laboratorijų atlikti mėginių tyrimų rezultatai, kai buvo tikrinama būtent UAB „Betogama" atvežto mazuto kokybė. UAB „Marijampolės pieno konservai" ne kartą dalyvaujant UAB „Betogama" atstovams atliko mazuto mėginių kokybės tyrimus, rezultatai patvirtino netinkamą katilinės įrenginiams UAB „Betogama" atgabento mazuto kokybę. UAB „Betogama" pripažino savo kaltę dėl netinkamos mazuto kokybės, pripažino nekokybiško mazuto tiekimo faktą ir prisiėmė visus su tuo susijusius finansinius įsipareigojimus. UAB „Betogama" turimi atskiri sutartiniai santykiai ir įsipareigojimai su UAB „JUMPS" dėl kuro pirkimo-pardavimo privalėjo būti sprendžiami atskirai ir nepriklausomai nuo UAB „Marijampolės pieno konservai" valios.
 1. Dėl BUAB „Betogama" (dabartinė ieškovės teisių perėmėja UAB „Ferogama") ieškinio atsakovei UAB „JUMPS":
  1. Teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, dėl to buvo neteisingai išspręsta byla. Ieškovę ir atsakovę siejo tarpusavio sutartiniai santykiai, kilę iš Naftos produktų pirkimo-pardavimo sutarties, kurią atsakovė netinkamai įvykdė, pateikdama netinkamos kokybės mazutą, kuris patekdavo trečiajam asmeniui kaip galutiniam vartotojui ir kuris, nustatęs mazuto netinkamą kokybę, neturėjo pareigos mokėti ieškovei už mazutą. Atsakovė pažeidė prievolę garantuoti pirkėjui pateikiamo daikto kokybę, kylančią ne tik iš įstatymo (CK 6.317 str. 2 d.), bet ir atsakovės sutartimi suteiktų garantijų, jog mazutas atitiks kokybės reikalavimus.
  1. Nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovė yra praleidusi senaties terminą ieškiniui pareikšti, nes byloje nagrinėjamas ieškinys nebuvo pareikštas anksčiau išimtinai dėl atsakovės veiksmų.

22Ieškovė UAB „Ferogama“ atskirajame skunde teismo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-04-18 nutartį ir priimti naują procesinį sprendimą – tenkinti ieškovės UAB „Ferogama“ ieškinį atsakovei UAB „JUMPS“; iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino, kad UAB „JUMPS“ neįvykdė imperatyvios pareigos įrodyti (užtikrinti) parduotų naftos produktų kokybę. Atsakovė jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė 2011 m. spalio 3 – 4 dienomis pradinei ieškovei ir (ar) trečiajam asmeniui pateikto kūrenamojo mazuto atitikties sutartimi keliamiems kokybės reikalavimams bei nepaneigė šio mazuto nekokybiškumo - pradinės ieškovės į bylą pateiktomis nepriklausomų laboratorijų išvadomis nustatyto minėto mazuto neatitikties privalomiesiems reikalavimams.
 2. Pirmosios instancijos teismas nevertino, kad byloje nenustatyta ir jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrįsta nė viena aplinkybė, sudaranti teisėtą pagrindą UAB „JUMPS“ atleisti nuo pareigos atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl patiekto netinkamos kokybės produkto. Aplinkybę, kad neatlikus specialių tyrimų nei pradinė ieškovė, nei trečiasis asmuo negalėjo pastebėti bet kokių 2011 m. spalio 3 – 4 dienomis atsakovės patiekto mazuto kokybės trūkumų (neatitikimų) yra pripažinusi ir pati atsakovė. Kūrenamojo mazuto transportavimo, už kurį buvo atsakinga pradinė ieškovė, metu taip pat joks neigiamas poveikis atsakovės tiekiamam kūrenamajam mazutui negalėjo atsirasti. Jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrįstos ir priešingai, byloje surinktais įrodymais paneigtos atsakovės prielaidos neva trečiojo asmens kuro talpos, į kurias tiesiogiai iš atsakovės sandėlio būdavo pristatomas tiekiamas mazutas, buvo nešvarios, taip pat, kad neva atsakovės patiektame mazute nustatytas vandens kiekis galėjo atsirasti dėl šio mazuto kaitinimo vandens garais bei, kad iki 2011-11-23 UAB „Saybalt Baltija" laboratorijoje ištirto mazuto mėginio paėmimo atsakovės patiektas mazutas buvo sumaišytas su kitų tiekėjų patiektu mazutu.
 3. Pradinė ieškovė ir (ar) trečiasis asmuo neprisiėmė jokių rizikų, susijusių su atsakovės tiektu netinkamos kokybės kūrenamuoju mazutu.
 4. Nutartyje nurodyta aplinkybė, kad atsakovės patiekto mazuto (ne)kokybiškumas buvo nustatytas nesilaikant sutartyje numatytos tvarkos, nesudaro pagrindo atsakovę atleisti nuo civilinės atsakomybės (pareigos atlyginti netinkamos kokybės produkto sukeltus nuostolius). Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad CK 6.334 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta imperatyvioji teisės norma draudžia pirkimo-pardavimo sutartyje šalims numatyti sąlygas, panaikinančias ar ribojančias pardavėjo atsakomybę už daiktų kokybės trūkumus.
 5. Pradinė ieškovė veikė aktyviai, siekdama išspręsti šioje byloje nagrinėtą ginčą su atsakove dėl nuostolių atlyginimo, o atitinkamas pradinės ieškovės ieškinys negalėjo būti pareikštas ir (ar) išnagrinėtas išimtinai dėl atsakovės aktyvių veiksmų, trukdžiusių atitinkamo ieškinio pareiškimą ir (ar) operatyvų išnagrinėjimą. Dėl šios priežasties, sprendžiant ieškinio senaties instituto taikymo klausimą, pirmosios instancijos teismas turėjo ieškinio senaties netaikyti, arba ieškinio senaties terminą, kaip praleistą dėl objektyvių priežasčių, atnaujinti.

23Atsiliepime į atsakovės BUAB „Betogama“ ir trečiojo asmens UAB „Marijampolės pieno konservai“ atskiruosius skundus UAB „Ferogama“ teismo prašo tenkinti BUAB „Betogama“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ atskiruosius skundus – panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-04-18 nutartį ir priimti naują procesinį sprendimą – tenkinti trečiojo asmens UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinį reikalavimą UAB „Betogama“ bankroto byloje. Nurodo, kad ieškovės atskirajame skunde išdėstyti nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentai taikytini ir atsiliepiant į BUAB „Betogama“ bei trečiojo asmens atskiruosius skundus, todėl papildomai nekartojami. Atsiliepime pasisakoma tik dėl tų įmonės bei trečiojo asmens atskirųjų skundų argumentų, kurie nebuvo aptarti ieškovės pateiktame atskirajame skunde. Sutiktina su trečiojo asmens argumentais, jog byloje nagrinėtų reikalavimų nepagrįstas sutapatinimas priimant skundžiamą nutartį lėmė fakto ir teisės klaidas, sprendžiant trečiojo asmens finansinio reikalavimo (ne)tvirtinimo klausimą. Trečiasis asmuo, reikšdamas pretenzijas dėl patiekto nekokybiško mazuto, nepraleido sutartimi pretenzijoms pareikšti nustatytų terminų, taip pat ir atitinkamomis CK normomis nustatytų ieškinio senaties terminų. Byloje nagrinėtų reikalavimų nepagrįstas sutapatinimas sąlygojo ir tai, kad trečiojo asmens finansinis reikalavimas nebuvo vertintas pagal taisykles, reglamentuojančias finansinių reikalavimų bankroto byloje (ne)tvirtinimo klausimo sprendimą.

24Atsiliepime į atskiruosius skundus UAB „JUMPS“ teismo prašo apeliantų atskiruosius skundus atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2016-04-18 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Nei UAB „Marijampolės pieno konservai“, nei UAB „Betogama“ niekada nesilaikė sutartyje imperatyviai aptartos mėginių ėmimo tvarkos, tai patvirtina, kad abejonių dėl kokybės nebuvo kilę. Pretenzijas dėl tiekiamo kuro kokybės UAB „JUMPS“ gavo praleidus sutartus terminus, po to, kai tiektas mazutas buvo pradėtas naudoti.
 2. Netinkamą prekių kokybę ir pristatyto kuro trūkumus, taip pat kaip ir kitas civilinės atsakomybės sąlygas privalo įrodyti ieškovė. Tik įrodžius, kad parduotos prekės buvo netinkamos, atsakovei tenka pareiga įrodyti, kad trūkumai buvo pirkėjui žinomi, arba tai, kad trūkumai atsirado po to, kai prekės buvo perduotos. Šiuo atveju visas pristatytas mazutas buvo iškrautas į UAB „Marijampolės pieno konservai“ rezervuarus, taigi pagal sutarties sąlygas priimtas kaip tinkamos kokybės.
 3. Šalys sutardamos dėl sutarties sąlygų veikė kaip profesionalūs licencijuojama prekybos naftos produktais veikla užsiimantys verslininkai, todėl negalėjo nežinoti ar nesivadovauti šalių sutartomis, įstatymo galią šalims turinčiomis sutarties sąlygomis spręsdamos ginčus dėl mazuto kokybės.
 4. Vis didėjantis perkamo mazuto kiekis patvirtina, kad pretenzijų dėl mazuto kokybės pirkėjas iš tiesų neturėjo ir sėkmingai nuo 2011 m. vasario iki 2011 m. spalio naudojo savo veiklai. Sutarties 5.3. punkte nustatyta tvarka tiekiamo mazuto kokybės netikrino nei UAB „Marijampolės pieno konservai", kuri buvo faktiška mazuto pirkėja ir naudotoja, nei tarpininkė UAB „Betogama".
 5. Nagrinėjamu atveju 2011-10-13 pretenzija Nr. 05/J-1733 dėl tariamai blogos mazuto kokybės surašyta ir atsakovei adresuota praleidus sutartyje numatytą 7 dienų terminą, kadangi kaip nurodyta pretenzijoje, kokybės reikalavimų neatitiko pagal 2011-10-03 krovinio važtaraštį Nr. 069 bei 2011 -10-04 krovinio važtaraštį Nr. 070 pristatytas mazutas, todėl pretenzijos UAB „JUMPS“ turėjo būti pateiktos atitinkamai 2011-10-10 ir 2011-10-11 dienomis.
 6. Tiek sutartyje šalių sutartas 7 dienų terminas reikšti pretenzijas dėl kokybės, tiek ieškiniui dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti taikytinas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 2 p.). Apie netinkamą atsakovės parduodamo mazuto kokybę ieškovė sužinojo ar turėjo sužinoti 2011-03-15, kai trečiojo asmens užsakymu buvo atlikti tyrimai (tyrimų rezultatų protokolas Nr. 31). Dėl to teismas pagrįstai sprendė, kad šiuo atveju yra pagrindas taikyti ieškinio senatį ir ieškinį UAB „JUMPS" atžvilgiu atmesti, o UAB „Marijampolės pieno konservai" finansinio reikalavimo, kildinamo dėl nekokybiško mazuto, netvirtinti. Bylos nagrinėjimas pagal kitos ieškovės ieškinį dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu nėra pagrindas atnaujinanti ar nutraukti ieškinio senatį, kadangi tokiu būdu teisminiams ginčams vykstant kelis metus jie niekada nesibaigtų, ir ieškinio senaties institutas neatliktų teisinių ir komercinių santykių stabilumo užtikrinimo paskirties.
 7. Aplinkybės, kad mazutas buvo nekokybiškas, nei UAB „Betogama“, nei UAB „Marijampolės pieno konservai“, nei UAB „Ferogama“ neįrodė, nes, žinodami apie vandens kiekį esantį mazute, jį pirko ir priėmė, taip pat didino užsakomos produkcijos kiekį.
 8. Kiekvienu konkrečiu atveju prieš pakraunant mazutą į UAB „Betogama" nurodytą transportą būdavo pateikiami kokybės pažymėjimai ir tyrimų sertifikatai, todėl visuomet, sudarant priedus prie sutarties, ieškovė žinojo, kokios perkamo mazuto charakteristikos bei koks vandens kiekis yra konkrečioje pateiktoje siuntoje. Be to, nustačius didesnį vandens kiekį pretenzijos galėjo būti reiškiamos tik dėl mazuto kiekio, o ne dėl kokybės, nes deginant mazutą jis yra nudrenuojamas, arba lieka rezervuare, o net patekęs į katilą esantis vanduo išgaruoja.
 9. Byloje nepateikta jokių įrodymų, kad po beveik 2 mėnesių nuo mazuto iškrovimo iš pristatytų autocisternų UAB „Marijampolės pieno konservai“ rezervuaruose 2011-11-21 atlikus tyrimus rastas vanduo susijęs su UAB „JUMPS“ pristatytu mazutu. Šalys sutarė mėginius imti tik iš autocisternų, o įrodymų, kad būtent tame rezervuare, iš kurio imti mėginiai, buvo UAB „JUMPS“ mazutas, nėra pateikta.
 10. UAB „Marijampolės pieno konservai“, pareiškusi finansinį reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo bankroto procese, privalo įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas.
 11. UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir UAB „Betogama“ nepagrįstai teigia, jog gavus UAB „JUMPS“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-04-30 nutarties, UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo byla negalėjo būti sujungta su byla dėl nuostolių atlyginimo dėl to paties mazuto kokybės.
 12. Priešingai nei teigiama UAB „Betogama“ bankroto administratorės ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ atskiruosiuose skunduose, nesant faktinio pagrindo reikalauti nuostolių atlyginimo ir neįrodžius visų civilinės atsakomybės sąlygų, UAB „Marijampolės pieno konservai“ tarpusavio susitarimu su UAB „Betogama“ (tam pačiam akcininkui priklausančia bendrove) neturėjo teisės dirbtinai sukurti reikalavimo teisių, nes tai pažeistų kitų sąžiningų kreditorių teises bei viešąjį interesą.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

27Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovės BUAB „Betogama“ (reikalavimą perėmusios UAB „Ferogama“) ieškinys atsakovei UAB „JUMPS“ dėl nuostolių atlyginimo, kildinamo dėl netinkamos kokybės mazuto, netenkintas, o UAB „Marijampolės pieno konservai“ prašymas patvirtinti finansinį reikalavimą UAB „Betogama“ bankroto byloje tenkintas iš dalies, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas. Pagrindo peržengti atskirųjų skundų ribas nenustatyta (CPK 320 str. 1, 2 d.).

28Dėl faktinių bylos aplinkybių

29Klaipėdos apygardos teismo 2012-01-18 nutartimi (įsiteisėjo 2012-01-31) UAB „Betogama“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Valeksa“ (t. 3, b. l. 106). UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2012-03-15 BUAB „Betogama“ pareiškė 250 602,63 Lt dydžio finansinį reikalavimą, jį grindė UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir UAB „Betogama“ vyr. buhalterių atliktu 2012-01-31 skolų suderinimo aktu (t. 1, b. l. 15-16). Klaipėdos apygardos teismo 2012-04-30 nutartimi patvirtintas UAB „Marijampolės pieno konservai“ 250 602,63 Lt dydžio finansinis reikalavimas UAB „Betogama“ bankroto byloje (t. 1, b. l. 8). Byloje nustatyta, kad UAB „Marijampolės pieno konservai“ prašomą patvirtinti finansinį reikalavimą sudaro: 1) 239 494,92 Lt nuostolių už netinkamos kokybės mazutą; 2) 8 651,5 Lt už mazuto talpos plovimą, 3) 910 Lt už automobilio nuomą; 4) 1 546,3 Lt už „Lesto“ paslaugas. UAB „Marijampolės pieno konservai“ atsiliepime į UAB „JUMPS“ atskirąjį skundą dėl minėtos pirmosios instancijos teismo nutarties, papildomai pažymėjo, kad jos finansinį reikalavimą patvirtina ne tik skolų suderinimo aktas, bet ir detalizuoti išrašai iš UAB „Marijampolės pieno konservai“ buhalterinės apskaitos registrų, sudarytos sutartys, PVM sąskaitos-faktūros, išrašai iš elektroninės bankininkystės ir kasos išlaidų orderių kopijos, trišalių susitarimų ir sudengimo akto kopijos. Finansinio reikalavimo dalis (248 146,33 Lt), kurią sudaro nuostoliai dėl netinkamos kokybės mazuto (239 494,92 Lt) ir suma už mazuto talpos plovimą (8 651,5 Lt), kildinama iš UAB „Betogama“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2011-02-22 naftos produktų pardavimo sutarties, kuria UAB „Betogama“ įsipareigojo parduoti, o UAB „Marijampolės pieno konservai“ įsipareigojo pirkti sutarties prieduose nurodytus Naftos produktus (t. 1, b. l. 31-35). Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011-02-22 sutarties pagrindu UAB „Betogama“ parduodama naftos produkcija UAB „Marijampolės pieno konservai“, buvo perkama iš UAB „JUMPS“ pagal UAB „JUMPS“ ir UAB „Betogama“ 2011-02-14 naftos produktų pardavimo sutartį Nr. 2011/02-01 (t. 3, b. l. 107-108). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-38-969/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-436/2014, dalis, kuria paliktas nepakeistas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-656-112/2013, kuriuo UAB „JUMPS“ reikalavimas minėtas naftos produktų pardavimo sutartis pripažinti apsimestiniais sandoriais netenkintas, palikta nepakeista (CPK 179 str. 3 d.). Taigi, teismai iš esmės konstatavo, kad tiek 2011-02-14, tiek 2011-02-22 Naftos produktų pardavimo sutartys buvo galiojančios, vykdomos, o mazuto tiekimo procese dalyvavo visos trys šalys – UAB „JUMPS“, kuri tiekė mazutą UAB „Betogama“, o UAB „Betogama“ rūpinosi mazuto pristatymu UAB „Marijampolės pieno konservai“; ginčo, kad UAB „Marijampolės pieno konservai“ buvo galutinis UAB „JUMPS“ tiekto mazuto gavėjas, byloje nėra.

30Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti tą UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo dalį, kuri kildinta iš netinkamos kokybės mazuto (239 494,92 Lt nuostolių dėl netinkamos kokybės mazuto; 8 651,5 Lt už mazuto talpos plovimą) ir UAB „Betogama“ bankroto byloje patvirtino finansinio reikalavimo dalį, sudarančią 2 456,3 Lt (910 Lt už automobilio nuomą; 1 546,3 Lt už „Lesto“). Taigi, nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar teismas pagrįstai atsisakė tenkinti UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo dalį, kildinamą dėl netinkamos kokybės mazuto patirtų nuostolių pagal atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus.

31BUAB „Betogama“ 2015-05-28 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą prašydama iš atsakovės UAB „JUMPS“ priteisti 120 901,02 Eur nuostolių, 6 proc. dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas (t. 3, b. l. 103-105). Savo reikalavimą kildino iš ieškovę ir atsakovę siejusių sutartinių santykių pagal 2011-02-14 Naftos produktų pardavimo sutartį pažeidimo, t. y. netinkamos kokybės mazuto tiekimo, nurodant, kad įmonei UAB „Marijampolės pieno konservai“ jau atlygino dalį dėl nekokybiško mazuto naudojimo patirtų nuostolių, o likusiai nekompensuotai nuostolių sumai (246 962,63 Lt) pareikštas finansinis reikalavimas bankroto byloje. Klaipėdos apygardos teismo 2016-01-11 nutartimi BUAB „Betogama“ pakeista kitu juridiniu asmeniu UAB „Ferogama“ pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį (t. 4, b. l. 181-183). Pirmosios instancijos teismui skundžiama nutartimi netenkinus BUAB „Betogama“ (UAB „Ferogama“) ieškinio, nagrinėjamu atveju vertintinas tokio teismo priimto procesinio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas pagal atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, bylos medžiagą.

32Dėl bylų sujungimo ir įrodinėjimo dalyko

33Pirmosios instancijos teismas 2015-06-11 nutartimi civilinę bylą Nr. e2-1278-163/2015 pagal ieškovės BUAB „Betogama“ ieškinį atsakovei UAB „JUMPS“ (trečiasis asmuo UAB „Marijampolės pieno konservai“) dėl nuostolių atlyginimo sujungė su civiline byla Nr. 2-166-112/2015 pagal suinteresuoto asmens UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo (ne)patvirtinimo atsakovės BUAB „Betogama“ bankroto byloje (trečiasis asmuo UAB „JUMPS“), nustatęs, kad nurodytos bylos tarpusavyje yra susijusios – jose dalyvauja tos pačios šalys, bylose keliami klausimai, susiję su tomis pačiomis aplinkybėmis (nuostolių atlyginimo dėl kokybės reikalavimų neatitinkančio mazuto pardavimo), taip pat konstatavo, kad civilinės bylos e2-1278-163/2015 baigtis lems (darys įtaką) civilinėje byloje Nr. 2-166-112/2015 pareikšto finansinio reikalavimo (ne)patvirtinimą (ui), t. y. bylos išnagrinėjimo rezultatą (-ui). Klaipėdos apygardos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu atveju įrodinėjimo dalyką sudaro UAB „JUMPS“ tiekto mazuto kokybė, o nustatęs, kad nagrinėjamu atveju nebuvo laikytasi Naftos produktų tiekimo sutarčių nuostatų dėl kokybės patikrinimo, ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, kartu netenkino ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo dalies, kildinamos iš netinkamos kokybės mazuto tiekimo ir su tuo susijusių papildomų išlaidų.

34UAB „Marijampolės pieno konservai“ atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sujungė minėtas civilines bylas (sujungtų bylų šalys skirtingos, bylos nėra vienarūšės, kt.), taip pat turėjo išankstinę nuomonę, nepagrįstai susiaurino įrodinėjimo dalyką bylų sujungimo nutartyje nurodydamas, kad civilinės bylos Nr. e2-1278-163/2015 baigtis turės įtakos UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo tvirtinimui. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais atskirojo skundo argumentais. Pirma, pirmosios instancijos teismo atliktas bylų sujungimas yra procesinis veiksmas, niekaip nagrinėjamu atveju nepažeidęs apeliantų teisių, t. y. atskiruosiuose skunduose nenurodoma, kad jiems dėl bylų sujungimo kokiu nors būdu buvo apribotos jų procesinės teisės ar kitaip pažeista jų teisė į teisminę gynybą; teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantai, lygiai taip pat, kaip nagrinėjant bylą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo atskiroje byloje, galėjo / turėjo visas CPK įtvirtintas teises dalyvauti posėdžiuose, reikšti procesinius dokumentus, teikti paaiškinimus; antra, aukščiau nustatytos bylos aplinkybės, t. y. tai, kad tiek UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo dalis (248 146,42 Lt), tiek BUAB „Betogama“ (UAB „Ferogama“) ieškinys dėl nuostolių atlyginimo kildinamas dėl, jų teigimu, netinkamos UAB „JUMPS“ tiekto mazuto kokybės ir dėl jos patirtais nuostoliais, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad įrodinėjimo dalyką nagrinėjamoje byloje sudaro būtent tiekto mazuto kokybė. Teisėjų kolegijos vertinimu, neįrodžius, kad UAB „JUMPS“ tiektas mazutas buvo nekokybiškas, negalimas nei BUAB „Betogama“ (UAB „Ferogama“) ieškinio tenkinimas, nei UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo tvirtinimas, t. y. netenkinus ieškinio, negalimas ir finansinio reikalavimo tvirtinimas UAB „Betogama“ bankroto byloje, nepaisant to, kad byloje dalyvaujančius asmenis siejo dvi naftos produktų pardavimo sutartys.

35UAB „Ferogama“ nuomone, dėl bylų sujungimo UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinis reikalavimas nebuvo nagrinėjamas ĮBĮ nustatyta tvarka, neatsižvelgta į bankroto bylų ypatumus, todėl UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas nebuvo tinkamai išspręstas. Teisėjų kolegija, nesutikdama su tokiais argumentais, pažymi, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Sprendžiant finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą santykiams, kurių nereglamentuoja ĮBĮ, taikomos kitų įstatymų ar šalių sudarytų sutarčių nuostatos, t. y. materialinis šalių ginčas paprastai kyla kitų įstatymų ir susiklosčiusių faktinių aplinkybių pagrindu, todėl tokiu atveju ĮBĮ nuostatos taikomos tik sprendžiant procedūrinius klausimus, t. y. finansinių reikalavimų teikimui, tvirtinimo procedūroms, apskundimui ir kt. Dėl nurodytų priežasčių laikytina, kad bylų sujungimas nepažeidė / negalėjo pažeisti finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo.

36Dėl tiekto mazuto kokybės kaip pagrindo nuostolių atlyginimui

37UAB „JUMPS“ ir UAB „Betogama“ 2011-02-14 sudarė Naftos produktų pardavimo sutartį Nr. 2011/02-01, pagal ją šalys susitarė, kad UAB „JUMPS“ parduoda pirkėjui dyzelinį kurą ir mazutą sutartyje išdėstytomis sąlygomis (1.1 p.), pagal jos prieduose nurodytus naftos produktų kiekius (2. 1 p.). Pagal sutarties 4.1 p. pardavėjas atveža naftos produktus savo ar samdytu autotransportu, nebent šios sutarties prieduose nurodyta kitaip. Sutartyje šalys sulygo mazuto kiekio ir kokybės patikrinimo tvarką: UAB „Betogama“ pretenzijos dėl kiekio priimamos iš karto po naftos produktų išpylimo į pirkėjo rezervuarą, tačiau ne vėliau nei benzovežis palieka pirkėjo teritoriją. Jei pirkėjas nepareiškia per 5.3 p. nurodytą terminą pretenzijų, laikoma, kad pirkėjas neturi jokių pretenzijų dėl naftos produktų kiekio. Pažymėtina, kad analogiško turinio sąlygos buvo sulygtos ir UAB „Betogama“ bei UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2011-02-22 sutartyje (1.1 p., 4.1 p.). Nuostatos dėl mazuto kokybės įtvirtintos sutarčių 5 p. Taigi, kaip nustatyta motyvuojamojoje dalyje, kurioje išdėstytos nustatytos bylos faktinės aplinkybes, faktinis mazuto tiekėjas buvo UAB „JUMPS“, gavėjas – UAB „Marijampolės pieno konservai“, o UAB „Betogama“ atliko tarpininko funkcijas. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl mazuto kiekio nebuvo, t. y. vandens kiekis BUAB „Betogama“, UAB „Ferogama“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ traktuotas kaip kokybės, o ne kiekio, reikalavimo neatitikimas sutarties ir įstatymo nuostatoms. Vykdant minėtą sutartį šalys sudarė priedus, kuriais susitarė dėl kainos ir perkamų prekių kiekio: 1) 2011-02-14 priedą Nr. 2011/01-02, kuria ieškovė nupirko 25 tonas mazuto, 2011-03-30 priedą Nr. 2011/01-02, kuria ieškovė nupirko 100 t mazuto; 3) 2011-04-12 priedą Nr. 2011/01-03, kuria ieškovė nupirko 200 t mazuto; 4) 2011-05-18 priedą Nr. 2011/01-04, kuria ieškovė nupirko 200 t mazuto; 5) 2011-06-06 priedą Nr. 2011/01-05, kuria ieškovė nupirko 200 t mazuto; 6) 2011-06-28 priedą Nr. 2011/01-06, kuria ieškovė nupirko 200 t mazuto; 2011-07-20 priedą Nr. 2011/01-07, kuria ieškovė nupirko 1 000 t mazuto.

38Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad pagal 2011-02-14 sutarties 5 p. naftos produktų kokybė turėjo atitikti prekių gamyklos–gamintojos išduotų kokybės sertifikatų reikalavimus, Lietuvos Respublikos valstybinių įstaigų (tarnybų) ir teisės aktų reikalavimus bei šios sutarties Prieduose nurodytus parametrus, tačiau, UAB „Ferogama“ teigimu, visą sutartinio bendradarbiavimo laikotarpį UAB „JUMPS“ teikiamas mazutas neatitiko nei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 ir (ar) Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento patvirtinto Lietuvos standarto LST 1956 „Skystasis kuras. Kūrenamasis mazutas. Reikalavimai ir tyrimų metodai“. Su šiuo argumentu nėra pagrindo sutikti. Pirma, byloje esantys duomenys (UAB „Betogama“ direktoriaus T. A. raštai), patvirtina, kad pretenzijų dėl UAB „JUMPS“ tiekto mazuto nebuvo (t. 4, b. l. 80-81); antra, prieduose prie sutarties UAB „JUMPS“ 1.2 p. garantavo, kad parduodama prekė atitinka Lietuvos Respublikos Energetikos, Aplinkos ir Susisiekimo ministrų 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 patvirtintus privalomuosius kokybės rodiklius, taikomus parduotai prekei (ši nuostata įtvirtinta ir UAB „Betogama“ su UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2011-02-22 Naftos produktų pardavimo sutarties Nr. 2011/02-02 Priedo Nr. 2011/01 1.2 p. (t. 1, b. l. 35). Šiame įsakyme kūrenamajam mazutui nustatytas maksimalus kūrenamajam mazutui leidžiamas sieros ir pelenų kiekis, kai byloje UAB „JUMPS“ tiekto mazuto kokybė ginčijama dėl per didelio vandens kiekio; trečia, pagal kasacinio teismo praktiką, parduotų daiktų trūkumų faktą, t. y. jog daiktai neatitinka sutartyje numatytų kokybės, kiekio ir kitų kriterijų, o jei sutartyje nurodymų nėra, - įprastų reikalavimų (CK 6.327 straipsnio 1 dalis), turi įrodyti pirkėjas. Tai išplaukia iš bendrojo įrodinėjimo naštos paskirstymo principo ,,įrodinėja tas, kas teigia“, įtvirtinto CPK 178 straipsnyje; įstatyme nėra nustatyta parduotų daiktų trūkumų fakto prezumpcijos. Taigi pirkėjas, teigdamas, kad pardavėjas pažeidė sutartį, negali apsiriboti teiginiu, jog daiktai yra netinkami, jis turi nurodyti tai pagrindžiančias aplinkybes ir pateikti atitinkamus įrodymus. Pardavėjas, gindamasis nuo kaltinimų pažeidus sutartį, gali pateikti įrodymus, kad pardavė atitinkančius sutartį daiktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pažymi, kad sutartimis buvo sulygta ir kokybės patikrinimo bei pretenzijų teikimo tvarka (procedūros) (CK 6.156 str.), todėl šalis, keldama klausimą dėl produkto (ne)atitikimo kokybės reikalavimams, ir šiuo pagrindu prašydama atlyginti nuostolius (ar patvirtinti finansinį reikalavimą, kildinamą iš nuostolių, patirtų dėl netinkamos kokybės mazuto) pirmiausia turi (turėjo) vadovautis šalių sulygtomis sąlygomis dėl produkto kokybės patikrinimo, t. y. pagal šalių sulygtą kokybės patikrinimo tvarką įrodinėti atsiradusius nuostolius, jų dydį.

39Pagal sutarties 5.2 p. pirkėjas turi teisę imti prekės siuntos ėminius. Ėminiai turi būti antspauduoti ir pasirašyti ėminius ėmusių abiejų šalių atstovų. Šalys susitaria, kad ėminiai bus saugomi 1 mėnesį ir bus naudojami laboratoriniams tyrimams esant abejonėms dėl prekės kokybės; 5.3 p. nustatyta, kad pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl prekės kokybės per 7 dienas nuo prekės gavimo dienos su tai patvirtinančiais dokumentais. Ėminiai dėl prekės kokybės imami tik iš autotransporto priemonės cisternos. Jei prekė išpilta į rezervuarus, prieš tai nepaėmus mėginio, skaitoma, kad prekė priimta ir pagal kokybę. Šalys sutarė, kad nepriklausomos laboratorijos išvados dėl prekės kokybės yra galutinės ir privalomos šalims. Savo turiniu analogiška nuostata įtvirtinta ir UAB „Betogama“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2011-02-22 sudarytoje sutartyje (5.3 p.). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nebuvo laikytasi mazuto mėginių paėmimo tvarkos, o pretenzijos UAB „JUMPS“ teiktos praleidus sutartyje šalių sulygtą 7 dienų terminą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, esančius įrodymus ir jų pagrindu pagrįstai atmetė UAB „Betogama“ (UAB „Ferogama“) ieškinį bei netenkino dalies UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo UAB „Betogama“ bankroto byloje.

40Iš šalių pateiktų paaiškinimų, bylos medžiagos matyti, kad UAB „JUMPS“ bendrovei „Betogama“ 2011-02-14 sutarties pagrindu, o UAB „Betogama“ bendrovei „Marijampolės pieno konservai“ 2011-02-22 sutarties pagrindu mazutą tiekė laikotarpiu nuo 2011 m. kovo mėn. iki 2011 spalio mėn. UAB „Marijampolės pieno konservai“ nurodo, kad jai nebuvo aktualu, kaip UAB „Betogama“ yra įsipareigojusi UAB „JUMPS“ atžvilgiu spręsti parduodamo kuro kokybės patikros klausimus. UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir UAB „Betogama“ siejo jų tarpusavio sutartis, pretenzijos dėl netinkamos kokybės mazuto buvo teikiamos UAB „Betogama“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl tiekto mazuto kokybės, svarbi tarp šalių vyravusi mazuto tiekimo procedūra. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-656-112/2013, nustatyta, kad vykdant šias sutartis (Naftos produktų pardavimo sutartis), mazutas buvo paimamas iš UAB „JUMPS“ sandėlio, esančio ( - ), ir pristatomas UAB „Betogama“ nurodytam gavėjui – UAB „Marijampolės pieno konservai“ Kalvarijų cechui, t. y. mazutas būdavo pristatomas iš UAB „JUMPS“ UAB „Marijampolės pieno konservai“. Tai, kad atsakovės pagal sutartį parduodami naftos produktai buvo atiduodami UAB „Betogama“ nurodytiems vežėjams, kurie pristatydavo prekes į ieškovės nurodytą sandėlį adresu ( - ), kur jas priimdavo trečiasis asmuo UAB „Marijampolės pieno konservai“, nustatyta ir pirmosios instancijos teismo nutartyje, ši aplinkybė šalių nėra ginčijama. Taigi, nors UAB „JUMPS“ ir UAB „Betogama“ bei UAB „Betogama“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ faktiškai siejo dvi Naftos produktų pardavimo sutartys (kurios yra galiojančios), tačiau atsižvelgiant į tarp šalių vykusią mazuto pristatymo schemą, taip pat sutartyse įtvirtintas analogiško turinio nuostatas, susijusias su mazuto kokybės patikrinimu, darytina išvada, kad tiek vienos sutarties pagrindu, tiek kitos sutarties pagrindu ėminys dėl prekės kokybės turėjo būti atliktas tik iš autotransporto priemonės cisternos, o prekei esant išpiltai į rezervuarus, prieš tai nepaėmus mėginio, laikoma, kad prekė priimta ir pagal kokybę. Tokia išvada atitinka ir sutarčių nuostatas dėl mazuto kokybės patikrinimo. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nei UAB „Betogama“, nei UAB „Marijampolės pieno konservai“ nesilaikė sutartyse įtvirtintų mazuto ėminių paėmimo tvarkos, pretenzijų pareiškimo tvarkos bei procedūrų (CPK 185 str.). Šios išvados teisėtumo nepaneigia UAB „Marijampolės pieno konservai“ atskirajame skunde nurodomi argumentai, kad apie netinkamą mazuto kokybę UAB „Betogama“ buvo reiškiamos žodinės ir rašytinės pretenzijos, nes, kaip minėta, kokybės reikalavimų patikrinimui šalių buvo sulygta speciali tvarka apie kurios tinkamą įgyvendinimą byloje duomenų nėra. Tai, kad ne tik UAB „Betogama“, bet ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ nesilaikė 2011-02-22 sutartyje sulygtos mėginio ėmimo tvarkos kokybei patikrinti atskirajame skunde pripažįsta ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ (t. 5, b. l. 102), aplinkybę, kad iš cisternų mėginiai nebuvo imami 2012-07-10 teismo posėdyje nurodė ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ atstovas (t. 2, b. l. 132), ši aplinkybė atsispindi ir 2011-11-21 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, kuriame nurodyta, kad mėginiai mazuto kokybei nustatyti imti iš talpyklos Nr. 1 (t. y. ne iš autocisternos ) (t.3, b. l. 3–4). Atsižvelgiant į susiklosčiusių santykių specifiką ir mazuto tiekimo grandinę, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog abiejų sutarties šalių (UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir UAB „Betogama“) susitarimas nesilaikyti sutartyje nurodytos formalios tvarkos dėl kūrenamo mazuto mėginių paėmimo procedūros neturi teisinės reikšmės, nes, kaip nustatyta šioje byloje, mazuto kokybė reikšminga ne tik finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimui tinkamai išspręsti, bet ir BUAB „Betogama“ (UAB „Ferogama“) ieškinio (ne)pagrįstumui konstatuoti, t. y. gali turėti / turės reikšmės ir UAB „JUMPS“, kurios, su UAB „Betogama“ sudarytoje sutartyje buvo sulygta tokio paties pobūdžio mazuto kokybės patikrinimo tvarka. Netinkamą mazuto kokybę apeliantai įrodinėja UAB „Energijos sistemų servisas“ aplinkosaugos skyriaus 2011 m. tyrimų rezultatų protokolu Nr. 31, Orlen Lietuva kokybės tyrimų centro 2011-04-05 tyrimų protokolu Nr.: S2_11_4, bei 2011-11-23 tyrimų protokolu Nr. S2_11_15, kuriuose, pasak apeliantų, nustatyta didelė vandens koncentracija, neatitinkanti mazutui keliamų reikalavimų, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad mėginiai tyrimams paimti nesilaikant sutartyse nustatytos tvarkos, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju pagrįstai jomis nesirėmė. Aplinkybės, jog mazuto pateikimo metu nei UAB „Betogama“, nei UAB „Marijampolės pieno konservai“ negalėjo nustatyti mazuto neatitikimo keliamiems reikalavimams, jo negalimumo naudoti pagal paskirtį, nepaneigia jų teisės siuntos pristatymo metu paimti mėginius, juolab, kad patys apeliantai teigia, jog dėl prastėjančio mazuto degumo didinti užsakymo apimčių kiekiai. Teisėjų kolegijos vertinimu, didėjantys iš UAB „JUMPS“ perkamo mazuto kiekiai paneigia apeliantų siekiamą įrodyti aplinkybę dėl prastos tiekto mazuto kokybės (CPK 185 str.), ką konstatavo ir pirmosios instancijos teismas.

41Atsižvelgiant į tai, kad šalys sutartyse buvo sulygusios išankstinę tiekiamo mazuto kokybės patikrą (CK 6.337 str. 1 d.), o savalaikis mėginių nepaėmimas reiškė prekės priėmimą ir kokybės aspektu, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su ir apeliantų atskiruosiuose skunduose nurodomu argumentu, kad teismas nagrinėjamu atveju privalėjo taikyti CK 6.333 str. 3 d., kuris nustato, jog įrodyti daikto kokybę iki jo perdavimo tenka pardavėjui. Teisės subjektai, sukurdami civilinius teisinius tarpusavio santykius, paprastai turi galimybę pasirinkti jų interesus labiausiai atitinkantį elgesio variantą. Ši jų laisvė gali būti varžoma tik įstatymo leidėjo įtvirtintais imperatyviaisiais reikalavimais, kurių paskirtis – apginti viešuosius, t. y. visos visuomenės, interesus, viešąją tvarką. Vadovaujantis sutarčių laisvės principu, šalims yra užtikrinta teisė laisvai savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, svarbiausia, kad jos neprieštarautų įstatymui. Taigi CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia sutarties šalims laisva valia sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikros sutarties sąlygos nustatytos imperatyviųjų teisės normų. Byloje nėra duomenų, kad tokia sutarčių nuostata, kai šalys konkrečiai apsibrėžia prekės atitikimo kokybės reikalavimams patikrinimą, jos tvarką, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, šios sutarčių nuostatos šalių nebuvo ginčijamos, o atsiliepime į atskirąjį skundą pateikiamas tokios procedūros paaiškinimas (naftą iškrovus į rezervuarus produktai susimaišo su juose buvusiomis ir vėliau pristatytomis siuntomis, priemaišomis, atliekomis) laikytinas racionaliu ir pagrįstu. Be to, kaip jau minėta, pagal sutarties nuostatas, mazuto išpylimas į rezervuarus kartu reiškė ir jo priėmimą pagal kokybę, t. y. rizikos prisiėmimą, todėl atskirųjų skundų argumentai, kuriuose teigiama, kad UAB „JUMPS“ neįrodė, kad jo tiektas mazutas buvo kokybiškas, atmestini kaip nepagrįsti, juolab, kad ginčo, jog UAB „JUMPS“ būtų pažeidusi sutarties 2.3 p., 4.3 p., t. y. nuostatas, susijusias su važtaraščių, PVM sąskaitų-faktūrų, kuriose turi būti nurodyta Naftos produktų specifikacija, kiekis ir kaina, pateikimu, nėra. Atskiruosiuose skunduose neginčijama ir pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė, kad tiekiant mazutą UAB „JUMPS“ išrašydavo krovinio važtaraščius, pateikdavo kokybės pažymėjimus bei pateikdavo apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras. Teisėjų kolegijos vertinimu, šalių laisva valia nustatyta mazuto kiekio ir kokybės tikrinimo tvarka, ją žinant, tačiau dėl nežinomų priežasčių nesilaikant, negali būti traktuojama kaip sąlyga panaikinanti ar ribojanti pardavėjo atsakomybę. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005-11-07 įsakymu Nr. 4-383 patvirtintas Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių 59 p. ėminiai kuro kokybei nustatyti turi būti imami prieš kuro iškrovimo pradžią. Taigi, laikytina, kad sutartyje šalių sulygta mazuto paėmimo tvarka atitinka ir protingumo kriterijus.

42Vertinant Naftos produktų pardavimo sutarčių nuostatas dėl mazuto kokybės patikrinimo, darytina išvada, kad teisė pareikšti pretenzijas dėl prekės kokybės turėjo būti įgyvendinta per 7 dienas nuo prekės gavimo dienos, o šios pretenzijos sprendžiamos kreipiantis į laboratoriją ir tiriant mėginį, paimtą šalių nustatyta tvarka. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011-10-13 pretenzija Nr. 05/J-1733 dėl nekokybiško mazuto ir nuostolių atlyginimo, siųsta ne tik UAB „Betogama“, bet ir UAB „JUMPS“, kurioje prašoma 904 298,71 Lt nuostolių atlyginimo už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2011 m. spalio mėn., pateikta praleidus sutartimi nustatytą 7 dienų terminą, net ir tuo atveju, jei jis būtų skaičiuojamas nuo paskutinės mazuto siuntos gavimo dienos (2011-10-04). Be to, pristačius mazutą UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir sutarties nustatyta tvarka nepaėmus mėginio, net ir laikant, kad 7 dienų terminas pretenzijai pareikšti nebuvo praleistas, laikytina, kad mazutas buvo priimtas ir pagal kokybę, t. y. nesant pagal sutarties nuostatas paimto mėginio, negalimas tinkamas ir neginčijamas mazuto kokybės nustatymas. Analogiška išvada darytina ir dėl UAB „Marijampolės pieno konservai“ UAB „Betogama“ teiktų pretenzijų

43(2011-09-14 Nr. 24-1568; 2011-10-11 Nr. 05/J-1713).

44Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „Betogama“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ tinkamai neįrodė, kad UAB „JUMPS“ tiekiamas mazutas neatitiko kokybės reikalavimų. Apeliantai, būdami verslininkais, turėjo vadovautis šalių laisva valia sulygtomis nuostatomis dėl tiekiamo mazuto kokybės tikrinimo ir pretenzijų tiekimo procedūros, o jos nesilaikę, ir byloje esant prieštaringų įrodymų, prieštaravimų, iš esmės prarado galimybę įrodyti naftos produktų neatitiktį kokybės reikalavimams; priėmę mazutą (išlieję į rezervuarą) pagal sutarties nuostatas, mazutą priėmė ir pagal kokybę, o didinami perkamo mazuto kiekiai, vadovaujantis civiliniame procese vyraujančiu tikimybių pusiausvyros principu, leidžia spręsti, jog mazutas buvo tinkamos kokybės. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šiuo metu neįmanoma nustatyti mazuto savybių, UAB „JUMPS“ per UAB „Betogama“ 2011 metais tiektų UAB „Marijampolės pieno konservai“.

45Dėl ieškinio senaties termino

46Byloje taip pat kilo ginčas dėl ieškinio senaties, kaip pagrindo atsisakyti tenkinti ieškinį, taikymo nagrinėjamu atveju.

47Pirmosios instancijos teismas, pagal UAB „JUMPS“ prašymą taikyti ieškinio senatį, konstatavo, kad ieškovė BUAB „Betogama“ kreipdamasi į teismą su ieškiniu dėl 120 901,02 Eur nuostolių priteisimo iš atsakovės UAB „JUMPS“ praleido ieškinio senaties terminą, nustatęs, kad ieškovė apie netinkamą mazuto kokybę sužinojo ar turėjo sužinoti 2011-03-15, trečiojo asmens iniciatyva atlikus tyrimus, o į teismą kreipėsi tik 2015-05-28. Atskiruosiuose skunduose iš esmės nėra kvestionuojamos šios teismo nustatytos aplinkybės (ieškinio senaties termino pradžia, jo eiga, taikytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas), tačiau nurodoma, kad ieškinys nebuvo reiškiamas sąmoningai, t. y. dėl UAB „JUMPS“ pateikto ieškinio atsakovams UAB „Marijampolės pieno konservai“, BUAB „Betogama“, UAB „Eksimeta“, T. A. dėl sandorių pripažinimo apsimestiniais bei subsidiarios akcininko ir vadovo atsakomybės taikymo. Nurodo, kad, iki buvo išnagrinėta ši byla, buvo neaišku, kuris subjektas BUAB „Betogama“ ar UAB „Marijampolės pieno konservai“ turi teisę reikšti ieškinį UAB „JUMPS‘“ dėl nuostolių atlyginimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyti argumentai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant dėl praleisto ieškinio senaties termino, taip pat jo atnaujinimo pagrindų egzistavimo.

48Ieškinio senatis – materialiosios civilinės teisės institutas, tai – įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.), ieškinio termino praleidimas yra pagrindas ieškinį atmesti, jeigu kita ginčo šalis to reikalauja ir teismas praleisto termino neatnaujina (CK 1.126, 1.131 str.). Taikant ieškinio senatį turi būti derinami du teisiniai gėriai: asmens pažeistos teisės gynimas ir civilinių teisinių santykių stabilumas. Civilinių teisių subjektai yra laisvi spręsti dėl savo turimų teisių įgyvendinimo ir jų gynimo. Tuo atveju, kai asmuo, žinodamas apie savo teisių pažeidimą, per įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą be svarbių priežasčių nesikreipia teisminės gynybos, toks elgesys tiek kitų suinteresuotų asmenų, tiek teismo gali būti prilyginamas turimų teisių atsisakymui ir sukelti analogiškas pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-363-469/2015). Nagrinėjamu atveju patys apeliantai nurodo, kad dar 2012 m. balandžio mėnesį parengtoje ir BUAB „Betogama“ kreditoriams (kartu ir UAB „JUMPS“) pateiktoje bankroto administratorės ataskaitoje buvo nurodyta, kad administratorė planuoja pareikšti ieškinį UAB „JUMPS“ dėl žalos atlyginimo. Ši aplinkybė patvirtina, kad BUAB „Betogama“ net anksčiau, nei nustatė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, žinojo apie savo galimą teisių pažeidimą, tačiau iki pat 2015-05-28 savo galbūt pažeistų teisių ir teisėtų interesų negynė, į teismą su ieškiniu nesikreipė. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad UAB „JUMPS“ į teismą kreipėsi 2012-08-01, t. y. apytiksliai praėjus 4 mėnesiams nuo bankroto administratorės veiklos ataskaitos pateikimo. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su atskiruosiuose skunduose nurodyta aplinkybe, jog atsakovės UAB „JUMPS“ veiksmai sutrukdė BUAB „Betogama“ per įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo. Apeliantai nenurodė, o teismas nenustatė svarbių priežasčių senaties terminui atnaujinti (CK 1.131 str.). Dėl nurodytų priežasčių ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas atmesti UAB „Betogama“ (UAB „Ferogama“) ieškinį UAB „JUMPS“ dėl nuostolių atlyginimo.

49Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010 ir kt.), todėl dėl kitų atskirųjų skundų bei atsiliepimų į juos argumentų teismas plačiau nepasisako.

50Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir pagrįstai netenkino UAB „Betogama“ (UAB „Ferogama“) ieškinio dėl nuostolių atlyginimo bei UAB „Marijampolės pieno konservai“ finansinio reikalavimo dalies, kildinamos iš nuostolių, patirtų dėl tiekto neva nekokybiško mazuto. Atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

51Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

52Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Nr. 2-88-613/2015, iškeltoje pagal pareiškėjos kreditorės UAB „JUMPS“... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. BUAB „Betogama“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą prašydama... 6. BUAB „Betogama“ 2015-05-28 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 7. Nustačius, kad civilinės bylos Nr. 2-166-112/2015 ir Nr. e2-1278-163/2015 yra... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2016-04-18 nutartimi: 1) ieškinį atmetė; 2)... 10. Teismo nuomone, tiek UAB „Marijampolės pieno konservai“ reikalavimo, tiek... 11. Teismas nustatė, kad 2011-02-14 atsakovė UAB ,,JUMPS“ ir pradinė ieškovė... 12. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, šalių santykius, sutarčių... 13. Atsakovei prašant, ieškinys atmestas ir dėl praleistos ieškinio senaties.... 14. Dėl aukščiau nurodytų motyvų, teismas pareiškėjos kreditorės UAB... 15. Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad UAB „JUMPS“ reikalavimą reiškė... 16. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. BUAB „Betogama“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 18. UAB „Marijampolės pieno konservai“ atskirajame skunde teismo prašo... 19. 2-166-112/2015 nagrinėjamo UAB „Marijampolės pieno konservai" finansinio... 20. Pirma, ši teismo išvada prieštarauja Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-14... 21. Antra, abiejų sutarties šalių sutarimas nesilaikyti sutartyje nurodytos... 22. Ieškovė UAB „Ferogama“ atskirajame skunde teismo prašo panaikinti... 23. Atsiliepime į atsakovės BUAB „Betogama“ ir trečiojo asmens UAB... 24. Atsiliepime į atskiruosius skundus UAB „JUMPS“ teismo prašo apeliantų... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 27. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 28. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2012-01-18 nutartimi (įsiteisėjo 2012-01-31) UAB... 30. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti tą UAB... 31. BUAB „Betogama“ 2015-05-28 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą... 32. Dėl bylų sujungimo ir įrodinėjimo dalyko... 33. Pirmosios instancijos teismas 2015-06-11 nutartimi civilinę bylą Nr.... 34. UAB „Marijampolės pieno konservai“ atskirajame skunde teigia, kad... 35. UAB „Ferogama“ nuomone, dėl bylų sujungimo UAB „Marijampolės pieno... 36. Dėl tiekto mazuto kokybės kaip pagrindo nuostolių atlyginimui... 37. UAB „JUMPS“ ir UAB „Betogama“ 2011-02-14 sudarė Naftos produktų... 38. Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad pagal 2011-02-14 sutarties 5 p. naftos... 39. Pagal sutarties 5.2 p. pirkėjas turi teisę imti prekės siuntos ėminius.... 40. Iš šalių pateiktų paaiškinimų, bylos medžiagos matyti, kad UAB... 41. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sutartyse buvo sulygusios išankstinę... 42. Vertinant Naftos produktų pardavimo sutarčių nuostatas dėl mazuto kokybės... 43. (2011-09-14 Nr. 24-1568; 2011-10-11 Nr. 05/J-1713).... 44. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB... 45. Dėl ieškinio senaties termino... 46. Byloje taip pat kilo ginčas dėl ieškinio senaties, kaip pagrindo atsisakyti... 47. Pirmosios instancijos teismas, pagal UAB „JUMPS“ prašymą taikyti... 48. Ieškinio senatis – materialiosios civilinės teisės institutas, tai –... 49. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą... 50. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 51. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 52. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutartį palikti...