Byla eA2-5083-340/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „Ekonovus“, UAB „VSA Vilnius“, UAB „Ecoservice“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,

2sekretoriaujant G. B.,

3dalyvaujant pareiškėjos UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atstovui M. R.,

4atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei A. A.,

5trečiojo asmens UAB „Ecoservice“ atstovei R. J.,

6trečiojo asmens UAB „VSA Vilnius“ atstovei S. Č.,

7teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (ieškovės) UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-2883-590/2018 pagal ieškovės UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „Ekonovus“, UAB „VSA Vilnius“, UAB „Ecoservice“, ir

Nustatė

81.

9Pareiškėja (ieškovė) UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-2883-590/2018; atnaujinus procesą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 4 d. sprendimą, kuriuo nutarta ieškinį atmesti ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį tenkinti.

102.

11Nurodo, kad ieškovė žiniasklaidos priemonėmis sužinojo apie Pirkimo sutartį sudariusių dalyvių, konkrečiai – UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“ – patiriamus nuostolius vykdant Pirkimo sutartį ir ketinimus stabdyti paslaugų teikimą. Civilinės bylos Nr. e2-2883-590/2018 nagrinėjimo metu nuo teismo buvo nuslėptos bylai reikšmingos aplinkybės. Naujai paaiškėjusios aplinkybės dėl UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“ Pirkime neįvertintų visų aplinkybių, pasiūlytų per mažų kainų ir dėl to patiriamų nuostolių atitinka esminę reikšmę bylai turinčių aplinkybių požymius. Jeigu jos būtų žinomos nagrinėjant bylą, t.y. jei apie nepakankamas pasiūlymų kainas viešai būtų pripažinę UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“ ginčo teisme metu, tiek motyvų, tiek galutinio rezultato prasme būtų buvęs priimtas visiškai kitoks teismo sprendimas.

123.

13Pažymi, jog Perkančioji organizacija ketina vykdyti naują pirkimą dėl to paties pirkimo objekto, kurio pirkimo dokumentuose nurodo net iki 33,77 proc. didesnes kainas atskiroms pirkimo objekto dalims, o bendras jau įvykusiame Pirkime ir naujame pirkime Perkančiosios organizacijos nurodytų maksimalių kainų skirtumas yra net 958 157,10 Eur. Šis faktas pats savaime patvirtina, kad Perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimą, nesilaikė VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo ir neįsitikino tiekėjų galimybėmis tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartis už pasiūlytas kainas.

144.

15Nurodytos naujai ieškovei paaiškėjusios aplinkybės atitinka naujai paaiškėjusių aplinkybių požymius: (i) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; (ii) ieškovei nebuvo ir negalėjo būti žinomos; (iii) ieškovei tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; (iv) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas, ir be jokios abejonės sudaro pagrindą atnaujinti civilinės bylos Nr. e2-2883-590/2018 nagrinėjimą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, o atnaujinus procesą turėtų būti priimtas naujas sprendimas – ieškovės ieškinį tenkinti.

165.

17Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-2883-590/2018 prašo prašymą atmesti.

186.

19Nurodo, kad ieškovės nurodoma aplinkybė, kad tiekėjai UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“ šių metų liepos mėnesį pranešė nutrauksiantys sudarytas viešojo pirkimo sutartis dėl jų nuostolingumo nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, o yra naujai, t.y. jau po bylos išnagrinėjimo atsiradusi aplinkybė. Teismų praktikoje yra nurodoma, kad pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Šiuo atveju pranešimus apie ketinimą nutraukti sutartį tiekėjai pateikė tik 2018 m. liepos 17 ir 19 dienomis, t.y. praėjus keliems mėnesiams po bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka. Bylos nagrinėjimo metu ši aplinkybė net neegzistavo, kas savaime reiškia, kad ja negalima remtis siekiant atnaujinti procesą jau užbaigtoje byloje. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė negalėjo remtis šia aplinkybe ne dėl to, kad jos nežinojo ir negalėjo žinoti, o dėl to, kad jos nebuvo. Tai yra absoliutus ir neginčytinas pagrindas pripažinti, kad faktas, jog teikėjai nutraukia sudarytas viešojo pirkimo sutartis negali būti pagrindu atnaujinti procesą užbaigtoje byloje, nes jis neatitinka pagrindinio kriterijaus ir nepripažintinas naujai paaiškėjusia aplinkybe pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

207.

21Pažymi, jog tiek UAB „Ecoservice“, tiek „VSA Vilnius“ atsakovei siųstuose raštuose dėl sutarčių nutraukimo nenurodė, kad siekia nutraukti sudarytas sutartis dėl pasiūlytų per mažų kainų. Abu teikėjai nurodė, kad faktiškai jie privalo teikti papildomas, t.y. sutartyse ir techninėje specifikacijoje nenumatytas, paslaugas, už kurias jiems nėra apmokama, dėl ko jie ir sieks sutartinius santykius nutraukti. Tad ieškovės teiginiai, jog teikėjai viešai pripažino, kad Konkurso metu pasiūlė netinkamas kainas ir dėl to sutarčių vykdymas jiems tapo nuostolingas, neatitinka tikrovės. Kartu tai reiškia, kad ši ieškovės nurodoma aplinkybė negali būti laikoma turinti esminės reikšmės bylai.

228.

23Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ atsiliepimu į pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-2883-590/2018 prašo prašymo netenkinti. Nurodo, kad trečiojo asmens UAB „Ecoservice“ su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytų sutarčių dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus mieste ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius nutraukimą lėmė ne tai, kad, kaip teigia ieškovė, trečiasis asmuo pasiūlymais viešajame pirkime pateikė neįprastai ir nepagrįstai mažą pasiūlymo kainą, kuri nepakankama tinkamai vykdyti sudarytą pirkimo sutartį, o tai, kad trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ po pasirengimo paslaugos teikimui pradėjęs teikti paslaugas, faktiškai teikė ir teikia ir tokias paslaugas, kurios nebuvo numatytos pirkimo dokumentuose, nes be jų vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus nėra galimybės, o taip pat ir tai, kad pradėjus paslaugų teikimą pagal viešųjų pirkimų sutartis, paaiškėjo ženkliai didesnės paslaugų teikimo apimtys nei numatytos pirkimo dokumentuose, įskaitant ir tokių paslaugų apimčių maksimalius kiekius (jie ženkliai viršyti). Taigi esant tokiai situacijai, kai paslaugų teikimo apimtys ženkliai viršijamos lyginant su pirkimo dokumentuose numatytomis, o taip pat paslaugų teikėjams teikiant net ir tas paslaugas, kurios nebuvo numatytos pirkimo sutartyse, trečiajam asmeniui paslaugų teikimas (su papildomu paslaugų teikimu) tapo nuostolingas, nes už papildomų paslaugų, kurios nenumatytos pirkimo dokumentuose, bei už papildomas pirkimo dokumentuose nenumatytas paslaugų teikimo apimtis nebuvo atlyginama sumokant viešojo pirkimo sutartyse nustatytą paslaugų teikimo kainą. Su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytos viešojo pirkimo sutartys nebūtų nutraukiamos, jei jas būtų galimybė vykdyti tomis sąlygomis, kurios nustatytos sutartyse (t.y. neteikiant papildomų bei paslaugų teikimo apimtis viršijančių paslaugų). Ieškovės prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstyti argumentai nėra reikšmingi, kadangi nėra susiję su bylos atnaujinimo pagrindu.

249.

252018-11-12 pareiškėja UAB “Atliekų tarnyba“ pateikė papildomus rašytinius įrodymus - 4 papildomus susitarimus, 2018-10-24 pasirašytus su UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Ecoservice“ dėl papildomų paslaugų, kurių kaina per mėnesį be PVM pirmoje zonoje sudaro apie 26 193,78 Eur, antroje - 13 290,85 Eur, ketvirtoje - 33 159,97 Eur, penktoje - 31 161,10 Eur. Šių papildomų susitarimų pasirašymo faktas parodo, kad terieji asmenys, teikdami savo pasiūlymus Pirkime, nurodė nepagrįstai mažas kainas, nes (sąmoningai ar per klaidą) neįtraukė į galutinę pasiūlymo kainą susitarimuose nurodytų „papildomų paslaugų“. Todėl jų pasiūlymų kaina buvo neįrastai maža, kas sudarė pagrindą jų pasiūlymus atmesti. Jeigu ši aplinkybė būtų buvusi žinoma nagrinėjant civilinę bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas; nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą atnaujinti procesą nagrinėjamoje byloje.

2610.

27Teismo posėdžio metu pareiškėjos (ieškovės), atsakovės ir trečiųjų asmenų atstovai palaikė jų procesinėse dokumentuose pateiktus argumentus.

2811.

29Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, tai yra teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 str. 1 d.); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.) ir kt.

3012.

31Spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo, teismas atnaujina procesą nustatęs dvi būtinas sąlygas: pirma, prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje; antra, prašymas yra pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalies 1-9 punktuose nustatytais pagrindais CPK 365 straipsnio 1 dalis, 370 straipsnio 3 dalis). Šių aplinkybių įrodinėjimo našta tenka prašymą atnaujinti procesą pateikusiai šaliai, t. y. proceso atnaujinimo siekianti šalis turi nurodyti konkretų faktinį proceso atnaujinimo pagrindą, motyvus, pateikti proceso atnaujinimo pagrindo buvimą patvirtinančius įrodymus bei pagrįsti prašymo padavimo terminų skaičiavimą

3213.

33Pareiškėjo prašymas grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu proceso atnaujinimo pagrindu, pagal kurį procesas gali būti atnaujinamas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, ginčo dėl šios aplinkybės nėra.

3414.

35Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2011 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-373/2011; 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-323/2012, ir kt.).

3615.

37Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė 2017 m. kovo 30 d. paskelbė atvirą konkursą „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 185285. Pirkimas suskaidytas į šešias dalis. Pirkimu atsakovė siekė įgyti mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir vežimo į Vilniaus regiono mechaninio biologinio įrenginius, esančius Jočionių g. 5, Vilniuje, paslaugas (Pirkimo sąlygų 5 punktas). Pirkimo objektas suskaidytas į 6 dalis: I-oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos pirmoje zonoje „Verkiai-Žirmūnai“; II-oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos antroje zonoje „Antakalnis-Naujoji Vilnia“; III–oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos trečioje zonoje „Naujininkai-Paneriai“; IV–oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos ketvirtoje zonoje „Pašilaičiai-Lazdynai“; V–oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos penktoje zonoje „Centras“; VI-oji dalis – buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos.

3816.

39Skundžiamu 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. A39-1021/17(3.10.15-UK) perkančioji organizacija kiekvienoje Pirkimo objekto dalyje nustatė pasiūlymų eiles bei laimėtojus: I-oje dalyje: 1. UAB „Ecoservice“ – 4 375 033,39 Eur; 2. UAB „VSA Vilnius“ – 4 727 888,20 Eur; 3. UAB „Ekonovus“ – 4 964 309,07 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 7 503 638,47 Eur; II-oje dalyje: 1. UAB „Ecoservice“ – 3 358 190,77 Eur; 2. UAB „Ekonovus“ – 3 604 762,14 Eur; 3. UAB „VSA Vilnius“ – 3 669 743,56 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 4 161 895,43 Eur; III-oje dalyje: 1. UAB „Ekonovus“ – 3 047 061,22 Eur; 2. UAB „VSA Vilnius“ – 3 516 958,06 Eur; 3. UAB „Ecoservice“ – 3 874 485,44 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 4 386 584,23 Eur; IV-oje dalyje: 1. UAB „Ecoservice“ – 5 114 673,34 Eur; 2. UAB „Ekonovus“ – 5 330 801,84 Eur; 3. UAB „VSA Vilnius“ – 5 576 350,43 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 6 229 133,40 Eur; V-oje dalyje: 1. UAB „VSA Vilnius“ – 5 848 369,66 Eur; 2. UAB „Ecoservice“ – 6 157 435,41 Eur; 3. UAB „Ekonovus“ – 6 348 156,08 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 8 471 007,17 Eur; VI-oje dalyje: 1. UAB „Ecoservice“ – 1 348 533,41 Eur; 2. UAB „VSA Vilnius“ – 1 541 970,92 Eur; 3. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 1 583 711,79 Eur; 4. UAB „Ekonovus“ – 1 585 914,68 Eur.

4017.

412017 m. rugsėjo 15 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai neatmetė dalyvių UAB „Ecoservice“, UAB „Ekonovus“ bei UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymų dėl neįprastai ir nepagrįstai mažų dalyvių pasiūlytų kainų. Atmetus pretenziją, ieškovė kreipėsi į teismą. Ieškovės manymu, perkančioji organizacija tik formaliai įvertino šių tiekėjų kainos pagrindimą ir neįsitikino pasiūlymų pagrįstumu bei realumu. Nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlymų kainos yra žymiai mažesnės už perkančiosios organizacijos maksimalią skaičiuojamąją kainą ir apie 30 proc. mažesnės nei faktinė paslaugų teikimo kaina (savikaina). Dėl šios priežasties Pirkimo sutartis pasirašę tiekėjai visus 7 sutarčių vykdymo metus negautų jokio pelno, dirbtų nuostolingai ir šie nuostoliai sudarytų apie 30 proc. pasiūlymų kainų. Tokių nuostolingų pasiūlymų perkančioji organizacija galėjo neatmesti tik tuo atveju, jei būtų pateiktas tinkamas kainos pagrindimas, tačiau šiuo atveju tiekėjai tokio pagrindimo atsakovei nepateikė.

4218.

43Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2883-590/2018 ieškinį atmetė, Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovės apeliacinį skundą atmetė, teismo sprendimą paliko nepakeistą.

4419.

452018 m. spalio 28 d. ieškovė kreipėsi su prašymu dėl proceso atnaujinimo bei nurodė, kad 2018 m. liepos 26 d. ieškovė iš žiniasklaidos sužinojo apie Pirkimo sutartį sudariusių tiekėjų UAB „Ecoservice ir UAB „VSA Vilnius“ patiriamus nuostolius vykdant pirkimo sutartį ir ketinimus stabdyti paslaugų tiekimą.2017 m. liepos 27 d. ieškovė sužinojo apie šių tiekėjų pareiškimus dėl pirkimo sutarties nutraukimo ir ketinimo ateityje savo paslaugas siūlyti brangiau. Ieškovė padarė išvadą, kad civilinės bylos Nr. e2-2883-590/2018 nagrinėjimo metu nuo teismo buvo nuslėptos bylai reikšmingas aplinkybes, t.y. pačios tiekėjos pripažino, kad jos nepajėgusios įvykdyti Pirkimo sutartis, t.y. jų pasiūlymų kainos buvo nepagrįstos, nerealiai mažos. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas M. R. patikslino, kad 2018-10-24 atsakovės ir tiekėjų pasirašyti susitarimai patvirtina ir įrodo, kad tiekėjai į savo pasiūlymų kainą neįtraukė paslaugų, papildomuose susitarimuose nurodytų kaip „ papildomos paslaugos“ kainų, nors, atstovo vertinimu pagal Pirkimo sąlygas privalėjo jas įtraukti į pasiūlymo kainą.

4620.

47Teismas su ieškovės prašymu nesutinka; ieškovės nurodytos aplinkybės (publikacijos žiniasklaidoje, sutarčių nutraukimas ir papildomų susitarimų pasirašymas) negali būti vertinamos kaip faktines aplinkybes, jau egzistavusios civilinės bylos nagrinėjimo metu ir negali būti vertinamos kaip naujai paaiškėjusios išnagrinėtos civilinės bylos kontekste.

4821.

49Ieškovės argumentai dėl tiekėjų UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymų neįprastai mažų pasiūlymo kainų buvo teismo išnagrinėtos; tai, kad ieškovės vertinimu, teismas nenagrinėjo ar į pasiūlymų kainą buvo įtrauktos paslaugų, 2018-10-24 susitarimuose įvardintų kaip „papildomos paslaugos“, kainos nesudaro pagrindo atnaujinti procesą ir pakartotinai nagrinėti, ar trečiųjų asmenų pasiūlytų neįprastai mažos kainos buvo tinkamai pagrįstos. Proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms. Proceso atnaujinimas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006, 2008-01-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Ieškovės ginčijamos aplinkybės, t.y. kokios paslaugos sudaro pirkimo objektą ir ar visų pirkimo objektą sudarančių paslaugų kaina buvo įtraukta į pirkimą laimėjusių tiekėjų pasiūlymų kainą, nėra naujai paaiškėjusios aplinkybės išnagrinėtos civilinės bylos Nr. e2-2883-590/2018 kontekste.

5022.

51Nagrinėjamos bylos duomenimis UAB „Ecoservice“ 2018-07-17 pateikė atsakovei pareiškimą dėl 2017-10-31 mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo sutarčių pirmoje zonoje (Verkiai-Žirmūnai), antroje zonoje (Antakalnis - Naujoji Vilnia) ketvirtoje zonoje (Pašilaičiai- Lazdynai) nutraukimo. Tiekėjas nurodė, kad dabartinės MKA sutartys nenumato tokio paslaugų teikimo, koks yra reikalingas užsakovui ir kokio tikisi atliekų turėtojai. UAB „VSA Vilniaus“ pateikė pareiškimą dėl analogiškos 2017-10-31 sutarties nutraukimo penktoje zonoje (Centras); nurodė, kad sutarties faktinis įgyvendinimas ir susiklosčiusios problemos neatitinka viešojo pirkimo, kuriuo pagrindu sudaryta Sutartis, techninės specifikacijos nuostatų. Šalys susitarė, kad Sutartys bus nutrauktos po 12 mėn. nuo raštiško pranešimo išsiuntimo. Pažymėtina, kad UAB „Econovus“, kurios atžvilgiu ieškovė taip pat siekia atnaujinti procesą, pareiškimo dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo nepateikė; tikėtina, kas šis paslaugų tiekėjas su panašiomis sutarties vykdymo problemomis savo aptarnaujamoje teritorijoje nesusidūrė.

5223.

53Atsakovės atstovė, trečiųjų asmenų atstovės paaiškino, kad sutarčių vykdymą apsunkino tai, kad pagal pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos 7.7 – 7.8 punktus sklandus paslaugų vykdymas priklauso nuo atliekų turėtojų (gyventojų ir kt.) veiksmų. Pagal Techninės specifikacijos nuostatas jeigu konteinerius reikia paimti iš uždaromų patalpų/teritorijų, užtikrinti prieigą prie konteineriaus turi atliekų turėtojai; paslauga neteikiama kol atliekų turėtojas neužtikrina prieigos prie konteinerio(-ių); paslaugos tiekėjas privalo fiksuoti tokius atvejus ir pranešti užsakovui. Taip pat atliekų turėtojai privalo išstumti konteinerius į nustatytas konteinerių statymo vietas tais atvejais, kai konteineriai stovi patalpose, uždarose kiemuose ar kitose neprivažiuojamuose vietose, kuriuos nutolusios didesniu nei 30 metrų atstumu iki maksimaliai privažiuojamos vietos, nustatytą konteinerių tuštinimo dieną (pagal grafiką). Jei prie nustatytos konteinerių statymo vietos neįmanoma privažiuoti arčiau (siauras įvažiavimas, arka) paslaugos tiekėjas privalo atsistumti ir ištuštinti MKA konteinerius, nutolusius ne didesniu kaip 30 m atstumu nuo maksimaliai privažiuojamos vietos. Taigi techninės specifikacijos normos vienareikšmiškai neįpareigoja paslaugų tiekėjus aptarnauti užrakintus konteinerius bei konteinerius, nutolusios daugiau nei 30 m. nuo maksimaliai privažiuojamos vietos.

5424.

55Papildomuose2018-10-24 susitarimuose nurodyta, kad paslaugų teikimo metu paaiškėjo, jog ne visi atliekų turėtojai yra linkę vykdyti teisės aktuose numatytas pareigas ir sudaryti sąlygas kokybiškam mišrių komunalinių paslaugų teikimui Vilniaus miesto zonose; siekiant užtikrinti viešąjį interesą – nuolatinį mišrių komunalinių atliekų surinkimą, nepriklausomai nuo to, ar atliekų turėtojai laikosi tiesės aktų reikalavimų, Sutarčių šalys pripažino, kad būtina susitarti dėl papildomų paslaugų, kuriuos nebuvo numatytos viešojo pirkimo dokumentuose, teikimo; tai – konteinerių nukėlimas/iškėlimas rankiniu būdu nuo rampų, laiptų, iš požeminių parkingų ir pan., užrakintų konteinerių aptarnavimas, konteinerių, nutolusių dienesniu nei 30 m. atstumu nuo maksimaliai privažiojamos vietos paėmimas (stūmimas) ir pastatymas atgal, pan. Papildomi susitarimai galios iki pagrindinių sutarčių galiojimo pabaigos (papildomų susitarimų 19, 12 punktai)

5625.

57Apibendrindamas teismas daro išvadą, kad ieškovės nurodytos aplinkybės (Sutarčių nutraukimas, papildomų susitarimų pasirašymas) atsirado po viešojo pirkimo pabaigos, viešojo pirkimo sutarčių vykdymo metu, dėl objektyvaus būtinumo teikti papildomas paslaugas, nenumatytas Pirkimo dokumentuose, t.y. nėra pagrindo teigti, kad pareiškimai dėl sutarčių nutraukimo ir papildomų susitarimų pasirašymas yra naujai paaiškėjusios aplinkybės, egzistavusios civilinės bylos nagrinėjimo metu ir lemia proceso atnaujinimą bei turi įtakos Vilniaus apygardos teismo teisėtumui ir pagrįstumui.

58Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 370 straipsnio 3 dalimi, 138,

Nutarė

59UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašymą atmesti - atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje e2-2883-591/2018

60Nutartis gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,... 2. sekretoriaujant G. B.,... 3. dalyvaujant pareiškėjos UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atstovui M. R.,... 4. atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei A. A.,... 5. trečiojo asmens UAB „Ecoservice“ atstovei R. J.,... 6. trečiojo asmens UAB „VSA Vilnius“ atstovei S. Č.,... 7. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 8. 1.... 9. Pareiškėja (ieškovė) UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į... 10. 2.... 11. Nurodo, kad ieškovė žiniasklaidos priemonėmis sužinojo apie Pirkimo... 12. 3.... 13. Pažymi, jog Perkančioji organizacija ketina vykdyti naują pirkimą dėl to... 14. 4.... 15. Nurodytos naujai ieškovei paaiškėjusios aplinkybės atitinka naujai... 16. 5.... 17. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 18. 6.... 19. Nurodo, kad ieškovės nurodoma aplinkybė, kad tiekėjai UAB „Ecoservice“... 20. 7.... 21. Pažymi, jog tiek UAB „Ecoservice“, tiek „VSA Vilnius“ atsakovei... 22. 8.... 23. Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ atsiliepimu į pareiškėjos prašymą... 24. 9.... 25. 2018-11-12 pareiškėja UAB “Atliekų tarnyba“ pateikė papildomus... 26. 10.... 27. Teismo posėdžio metu pareiškėjos (ieškovės), atsakovės ir trečiųjų... 28. 11.... 29. Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas. CPK 366 straipsnio 1 dalyje... 30. 12.... 31. Spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo, teismas atnaujina procesą... 32. 13.... 33. Pareiškėjo prašymas grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte... 34. 14.... 35. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti... 36. 15.... 37. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė 2017 m. kovo 30 d. paskelbė... 38. 16.... 39. Skundžiamu 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. A39-1021/17(3.10.15-UK)... 40. 17.... 41. 2017 m. rugsėjo 15 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, kurioje... 42. 18.... 43. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.... 44. 19.... 45. 2018 m. spalio 28 d. ieškovė kreipėsi su prašymu dėl proceso atnaujinimo... 46. 20.... 47. Teismas su ieškovės prašymu nesutinka; ieškovės nurodytos aplinkybės... 48. 21.... 49. Ieškovės argumentai dėl tiekėjų UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA... 50. 22.... 51. Nagrinėjamos bylos duomenimis UAB „Ecoservice“ 2018-07-17 pateikė... 52. 23.... 53. Atsakovės atstovė, trečiųjų asmenų atstovės paaiškino, kad sutarčių... 54. 24.... 55. Papildomuose2018-10-24 susitarimuose nurodyta, kad paslaugų teikimo metu... 56. 25.... 57. Apibendrindamas teismas daro išvadą, kad ieškovės nurodytos aplinkybės... 58. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 370 straipsnio 3 dalimi, 138,... 59. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašymą atmesti - atsisakyti atnaujinti... 60. Nutartis gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per septynias...