Byla B2-1100-538/2018
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SCB statyba“ direktoriaus M. B. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SCB statyba“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo,

Nustatė

3

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: 1. Iškelti UAB „SCB statyba“ restruktūrizavimo bylą; 2. Skirti restruktūrizavimo administratoriumi iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo administratorę UAB „Pajūrio administratoriai“; 3. Patvirtinti 800 Eur be PVM per mėnesį atlyginimą administratorei laikotarpiui nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti UAB „SCB statyba“ restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad UAB „SCB statyba“ šiuo metu turi laikinų finansinių sunkumų. Įmonė atitinka LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje numatytas sąlygas: 1. Įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais sutartyse nustatytais terminais, turi pradelstų įsiskolinimų, kurių suma 2018-03-15 yra 51 903,00 Eur visų įsipareigojimų sumos; 2. Įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos; 3. Įmonei nėra iškelta bankroto byla ir jai nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.

4Ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tenkintinas.

 1. Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.
 2. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4–7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012), todėl nagrinėjamos bylos atveju būtina nustatyti, ar atsakovė iš esmės yra pajėgi toliau savarankiškai funkcionuoti, ar bendrovės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio bei ar nėra kitų Įmonių restruktūrizavimo įstatyme įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą.
 3. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnis).
 4. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nutraukusi veiklos. Atsakovės pagrindinė veikla yra elektros inžinierinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinierinių sistemų įrengimas, apsauginės signalizacijos įrengimas, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinierinių sistemų įrengimas gyvenamuose ir negyvenamuose pastatuose, susisiekimo komunikacijose, keliuose, gatvėse, geležinkelio keliuose. Tai, kad atsakovė nėra nutraukusi veiklos, patvirtina prie bylos pridėtos sutartys, PVM sąskaitos – faktūros.
 5. Nustatyta, kad atsakovė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi. Byloje bei teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenų, kad UAB „SCB statyba“ yra bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, nėra. Iš byloje pateikto atsakovės balanso ir kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 51 903,00 Eur, tačiau įmonė turi 109 498,00 Eur vertės turto, t. y. įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršiją pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovė yra moki (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).
 6. Atsakovė įsteigta ne mažiau kaip prieš tris metus iki pareiškimo teismui dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo teismui, tai yra, 2005-09-02. Atsakovei nebuvo iškelta restruktūrizavimo byla.
 7. Ieškovas pateikė teismui atsakovės Restruktūrizavimo plano metmenis, kurie iš esmės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. reikalavimus.
 8. Teismas sprendžia, kad atsakovės bankroto bylos iškėlimas nėra naudingas nei atsakovei, nei kreditoriams, todėl šiuo atveju verta suteikti atsakovei galimybę kartu su kreditoriais imtis priemonių atsakovės veiklai stabilizuoti, o vėliau ir atkurti mokumą. Taipogi pažymėtina, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra reikšminga kreditorių nuomonė, nes pagal ją galima spręsti apie įmonės restruktūrizavimo perspektyvas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2010). Įmonės restruktūrizavimas grindžiamas idėja, kad tiek iškeliant restruktūrizavimo bylą, tiek ir restruktūrizavimo proceso metu būtų visų suinteresuotų asmenų – įmonės dalyvių ir kreditorių – sutarimas dėl įmonės veiklos perspektyvų, nes priešingu atveju būtų sudėtinga pasiekti restruktūrizavimui keliamus tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Kreditorių daugumos pritarimo reikšmė, sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat yra pripažįstama (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-970/2011, 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-821/2012; kt.), akcentuojant Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnyje ir 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą reglamentavimą, jog be didžiųjų kreditorių pritarimo restruktūrizavimo proceso pradėjimas būtų tik formalus ir neperspektyvus. Atsižvelgdamas į nurodytą formuojamą teismų praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, vertina ir tą aplinkybę, jog atsakovės kreditoriai nepateikė prieštaravimų dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 9. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 ir 5 straipsniuose nurodytos sąlygos restruktūrizavimo procesui taikyti, todėl, siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą, atsakovei keltina restruktūrizavimo byla.
 10. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Ieškovas siūlo administratore skirti UAB „Pajūrio administratoriai“, kuri sutinka teikti atsakovės restruktūrizavimo paslaugas ir turi leidimą teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. UAB „SCB statyba“ restruktūrizavimo administratore skirtina UAB „Pajūrio administratoriai“ (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 8 dalies 2 punktas, 15 straipsnis).
 11. Nustatytinas atlyginimas administratoriui – 800 Eur be PVM laikotarpiui nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti UAB „SCB statyba“ restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

6iškelti uždarajai akcinei bendrovei „SCB statyba”, juridinio asmens kodas 300141954, buveinės registracijos adresas Ramioji g. 10-5, Klaipėda, restruktūrizavimo bylą.

7Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „SCB statyba” restruktūrizavimo administratore plano ruošimo laikotarpiui uždarąją akcinę bendrovę „Pajūrio administratoriai”, juridinio asmens kodas 302799552, buveinės adresas Tilžės g. 60, Klaipėda, sąrašo numeris R-JA44, įrašymo į sąrašą data 2013-06-11.

8Nustatyti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos uždarosios akcinės bendrovės „SCB statyba“ kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti.

9Patvirtinti restruktūrizavimo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio administratoriai” 800 Eur be PVM per mėnesį atlyginimą laikotarpiui nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „SCB statyba“ restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

10Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „SCB statyba” restruktūrizavimo administratorei 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

11Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, restruktūrizavimo administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio administratoriai”

12Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „SCB statyba” restruktūrizavimo administratorę atlikti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus šio įstatymo nuostatose jo kompetencijai priskirtus veiksmus.

13Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, jos patvirtintas kopijas išsiųsti restruktūrizavimo administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio administratoriai”, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SCB statyba”, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos įgaliotai institucijai.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai