Byla 2S-1348-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijono Greičiaus, teisėjų Virginijos Volskienės, Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Č. O. atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Ekoblokai“ ieškinį atsakovui Č. O. dėl draudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Ekoblokai“ kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu (b.l. 1-3) prašydamas įpareigoti atsakovą Č. O. netrukdyti ieškovui laisvai disponuoti savo turtu, esančiu patalpose ( - ), Šalčininkų r., kurių Nekilnojamojo turto registro Nr. 10/295533 ir žemės sklype, esančiame ( - ), Šalčininkų r., kurio Nekilnojamojo turto registro Nr. 85/9531 bei uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, trukdančius ieškovo darbuotojams, atstovams ir transportui patekti į minėtas patalpas bei žemės sklypą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, trukdančius ieškovo UAB ,,Ekoblokai“ darbuotojams, atstovams ir transportui patekti į minėtas patalpas ir žemės sklypą.

4Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 29 d. nutartimi (b.l. 38) prašymą tenkino ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - uždraudė atsakovui Č. O. atlikti bet kokius veiksmus, trukdančius ieškovo UAB „Ekoblokai“ darbuotojams, atstovams ir transportui patekti į patalpas, esančias ( - ), Šalčininkų r., registro Nr. 10/295533 ir žemės sklypą, esantį ( - ), Šalčininkų r., registro Nr. 85/9531, kuriame yra nurodytos patalpos. Teismas atsižvelgdamas į prevencinio ieškinio turinį ir pridėtus dokumentus, padarė išvadą, kad yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5Atskiruoju skundu (b.l. 42-44) atsakovas Č. O. prašo panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010-04-29 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodė, kad šalys sudarė panaudos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, tačiau ši sutartis nutraukta nuo 2010-03-28, taigi šalių nebesieja sutartiniai santykiai, todėl pagrindo leisti ieškovui ir kitiems asmenims patekti į atsakovui priklausančias patalpas nėra pagrindo. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurioms esant ir dar nepradėjus ieškinio nagrinėjimo jau yra iš esmės išspręsta byla. Be to, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad atsakovui nepriklauso žemės sklypas ant kurio stovi jo pastatai.

6Taikydamas laikinąsias pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ieškovo reikalavimų pagrįstumą – reikalavime nenurodyta, kuriuo būtent ieškovo turtu trukdo naudotis atsakovas, nes nepateikta į bylą jokių įrodymų, kokį turtą turi ieškovas, patalpos priklauso atsakovui, jokie sutartiniai santykiai šalių nesieja, todėl bet kokie suvaržymai naudotis, disponuoti ar valdyti atsakovui priklausantį turtą, yra nepagrįsti.

7Teismas nenurodė, kodėl pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui.

8Apeliacinis procesas pagal atsakovo Č. O. atskirąjį skundą nutrauktinas.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios taisyklės taikomos taip pat ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.).

10Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, jog Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi ieškovo UAB ,,Ekoblokai“ ieškinį paliko nenagrinėtą. Priėmė ieškovo UAB „Ekoblokai“ prevencinio ieškinio atsakovui Č. O. dėl draudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę, atsiėmimą ir prevencinį ieškinį paliko nenagrinėtu. Šia nutartimi teismas pats panaikino Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovui Č. O. atlikti bet kokius veiksmus, trukdančius ieškovo UAB „Ekoblokai“ darbuotojams, atstovams ir transportui patekti į patalpas, esančias ( - ) Šalčininkų r., registro Nr. 10/295533 ir žemės sklypą, esantį ( - )., Šalčininkų r., registro Nr. 85/9531, kuriame yra nurodytos patalpos.

11Teismų informacinės sistemos (LITEKO), kurioje privalomai yra fiksuojami visi byloje atliekami procesiniai veiksmai, duomenimis minėta Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010-08-17 nutartis įsiteisėjo 2010-08-17.

12Apeliacinio nagrinėjimo objektas gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (CPK 260 str.- 261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 29 d nutarties dalykas – laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šalčininkų rajono apylinkės teismui 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi palikus ieškinį nenagrinėtą ir ta pačia nutartimi panaikinus Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, bei tokiai nutarčiai įsiteisėjus, procesinis ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo išnyko, t. y. nebeliko skundžiamos nutarties dalyko. Tokiu būdu apelianto paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus.

13Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis formuojama teismų praktika apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo Č. O. atskirąjį skundą, nelikus apeliacijos objekto, nutrauktinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009).

14Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str., kolegija

Nutarė

16apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Č. O. atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutarties, nutraukti.

17Priteisti iš atsakovo Č. O. 6 (šešis) litus 95 centus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai