Byla 2S-1514-260/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Betech“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartiescivilinėje byloje Nr.2-9781-475/2014 pagalieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Geovizija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti jai iš atsakovės 33 541,03 Lt skolą, 21 725,55 Lt delspinigius, 1 658 Lt žyminį mokestį ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad šalys buvo sudariusios statybos darbų subrangos sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus (duomenys neskelbtini) iki 2013 m. spalio 20 d. Atsakovė iki sutartyje nustatyto termino statybos darbų neatliko. Atsakovė pripažino netinkamą savo pareigų pagal sutartį įvykdymą, prašė išdėstyti skolos mokėjimą dalimis, tačiau net ir pasibaigus šiam terminui skolos ieškovei negrąžino. Ieškovė, manydama, kad teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą jo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei priklausančio turto areštą. Nurodė, kad atsakovė visokiais būdais vengia sumokėti skolą ir delspinigius, nebendrauja su ieškove, slepiasi nuo jos, todėl tikėtina, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2014 m. balandžio 2 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino, ieškovės UAB „Geovizija“ pareikštų reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės UAB „Betech“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą ne didesnei kaip 55 266,58 Lt sumai, o turto nesant ar esant nepakankamai - piniginių lėšų, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, areštą ne didesnei kaip 55 266,58 Lt sumai, uždraudžiant atsakovei disponuoti priklausančiomis piniginėmis lėšomis, tačiau leidžiant iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove bei mokėti mokesčius valstybei. Teismas sprendė, kad ieškovės prašoma priteisti iš atsakovės skolos suma55 266,58 Lt yra didelė, todėl pripažino, kad ieškovė turi pagrindą prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė pripažino savo kaltę dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, net ir raginama savo įsipareigojimų ieškovei neįvykdė, sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą motyvai

7Atsakovė atskiruoju skundu prašopanaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovė savo reikalavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones tikėtinai nepagrindė, todėl prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kaip pažeidžiantis atsakovės teises, negalėjo būti tenkinamas.
  2. Ieškovė ieškinyje nurodytos skolos sumos tinkamai nepagrindė, todėl nėra aišku, iš kur gaunama prašoma priteisti skolos suma. Atsakovei 2014 m. balandžio 11 d. atlikus pirkimo grąžinimą atsakovė nėra skolinga ieškovei 7 823,78 Lt sumos, negrąžinto avanso suma yra 20 000 Lt, todėl nėra aišku, iš kur gaunama prašoma priteisti 33 541,03 Lt skolos suma. Be to, ieškovė nepateikė delspinigių paskaičiavimo, o atsakovė iki sutarties nutraukimo atliko dalį darbų, todėl ieškovės prašoma priteisti iš atsakovės delspinigių suma yra nepagrįsta. Ieškovei nepagrindus prašomos priteisti skolos sumos, negalima sutikti su teismo išvada, kad prašoma priteisti skolos suma 55 266,58 Lt yra didelė, todėl nebuvo jokio teisėto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  3. Atsakovė yra moki įmonė, turinti ilgalaikio turto, todėl laikinųjų apsaugospriemonių taikymas be teisinio pagrindo riboja normalią įmonės veiklą bei pažeidžia įmonės teises.

8Ieškovė UAB „Geovizija“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas.Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

11Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, dėl kurio apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

12Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

13Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje, o atskirais atvejais – ir iki ieškinio pareiškimo teismui dienos, ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t. y. konkrečios bylos aplinkybės. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-330/2009).

14Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009). Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1539/2010).

15Nagrinėjamoje byloje ieškovė, pareiškusi ieškinį atsakovei dėl skolos priteisimo, pateikė ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą ieškovė grindė ieškinio suma, atsakovės sutartinių įsipareigojimų tinkamu ir savalaikiu nevykdymu, nebendradarbiavimu su ieškove, vengimu įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Pirmosios instancijos teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino pripažinęs, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, o didelę ieškinio sumą ir atsakovės tinkamą sutartinių įsipareigojimų nevykdymą laikė aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, dėl ko pripažino esant pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nėra pagrindo nesutikti.

16Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti jai iš atsakovės 55 266,58 Lt sumą. Tokia reikalavimo suma pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę, vertinant bendro šalies pragyvenimo lygio mastu, paprastai laikytina didele ir ši aplinkybė sudaro pagrindą preziumuoti, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Atskirajame skunde teigiama, jog ieškovė nepagrindė prašomos priteisti skolos sumos, todėl nepagrįstai teismas sprendė, kad skolos suma laikytina didele. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi laikinųjų apsaugos priemonių viena iš taikymo sąlygų yra tikėtinas ieškinio reikalavimų pagrindimas. Konkrečiu atveju dėl to, ar pareikšti reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, o taip pat ar prašomos priteisti sumos yra apskaičiuotos teisingai, sprendžia bylą nagrinėjantis teismas, tačiau ieškinio priėmimo stadijoje reikalauti, kad pareikšti reikalavimai visa apimtimi būtų įrodyti, nėra jokio teisinio pagrindo. Kaip jau buvo nurodyta, ieškovė, pareikšdama ieškinį, tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, o sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra reikalaujama įrodyti reikalavimų pagrįstumą. Atsižvelgiant į tai, atskirojo skundo argumentai dėl netiksliai apskaičiuotos skolos sumos neturi esminės reikšmės sprendžiant klausimą, ar teismas pagrįstai byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovei tikėtinai pagrindus pareikšto ieškinio reikalavimus, pirmosios instancijos teismas, egzistuojant aplinkybėms sudarančioms pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino pagrįstai. Paminėtina, kad atsakovė, kaip kad galima spręsti iš pateikto atskirojo skundo, nors ir nesutinka su prašoma priteisti iš jos skolos suma, tačiau paties skolos egzistavimo fakto neginčija, o konkrečios skolos sumos nenurodo. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo pripažinti nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ieškiniu prašoma priteisti skolos suma yra didelė.

17Vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo savaime taikyti laikinąsias apsaugos priemones - kiekvieną kartą turi būti atsižvelgiama į tai, ar reikalavimo suma yra didelė konkrečiam asmeniui, t. y. ar atsakovės turtinė padėtis yra tokia gera, kad teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovė atskirajame skunde nurodė, kad ji yra moki įmonė, turinti ilgalaikio turto, todėl nėra jokio teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau atsakovė kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių duomenų apie jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turimas pinigines lėšas, vykdomą veiklą, gaunamą pelną, įsipareigojimus kreditoriams, todėl negalima spręsti, kad atsakovės turtinė padėtis yra gera ir teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovei, įvykdymas nepasunkėtų ar nepasidarytų neįmanomas ir netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Pripažinus, kad ieškiniu prašoma priteisti suma yra pakankamai didelė, spręstina, kad egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo rizika.

18Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių yra grėsmė, jog galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų nebeįmanomas. Atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl būtinybės nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1punktu,

Nutarė

20atskirąjį skundą atmesti.

21Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis teismo posėdyje rašytinio... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti jai iš... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2014 m. balandžio 2 d. nutartimi ieškovės prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą motyvai... 7. Atsakovė atskiruoju skundu prašopanaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m.... 8. Ieškovė UAB „Geovizija“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 11. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas taikė... 12. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė priemonė, kurią... 14. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškovė, pareiškusi ieškinį atsakovei dėl skolos... 16. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti jai iš atsakovės 55... 17. Vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo savaime taikyti laikinąsias... 18. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 19. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. atskirąjį skundą atmesti.... 21. Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.... 22. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....