Byla 2-423-267/2012
Dėl 206638 Lt nuostolių atlyginimo

1(S)

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios UAB „Aznisa“ administratoriaus UAB „Tytus“ direktoriui V. G., atsakovui S. S., jo atstovui advokatui Ričardui Suslavičiui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Aznisa“ ieškinį atsakovui S. S., tretiesiems asmenims S. S., UAB „Arokadė“, UAB „Baltic Fortūna“ ir UAB „Vaidmantas“ dėl 206638 Lt nuostolių atlyginimo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

6Ieškovė bankrutavusi UAB „Aznisa“ 2011-03-23 pareiškė ieškinį teisme atsakovui S. S. dėl 206638 Lt nuostolių atlyginimo. Nurodė, kad bendrovės vadovas S. S. savo neapdairiu elgesiu valdydamas bendrovę ar tyčiniais veiksmais prarado įmonei priklausiusius 206638 Lt, gautus už parduotas prekes, todėl turi atlyginti šiuos nuostolius. S. S. privalėjo, užtikrindamas bendrovės interesus, kontroliuoti sudaromą pirkimo-pardavimo sandorį nuo pat sutarties sudarymo iki abipusio jos įvykdymo. Tik tokiu būdu būtų veikiama išimtinai bendrovės interesams, ko ir reikalauja įstatymas. 2011-05-03 Šiaulių apygardos teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-316-267/2012, iškeliant bankroto bylą nurodyta, kad bendrovės trumpalaikis turtas sudaro 326039 Lt, ilgalaikio turto bendrovė neturi, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 420729,00 Lt. Administratorius, perėmęs bendrovės turtą, nustatė, kad realiai bendrovė bankroto bylos iškėlimo momentu turėjo gerokai mažiau turto, nei nurodyta balanse. Lyginant UAB „Aznisa“ 2011-05-03 ir 2011-04-01 balansų duomenis, matyti, kad bendrovė patyrė 206638 Lt nuostolį (326039Lt – 12442,58 Lt – 25 Lt – 97673,64 Lt – 9258,60 Lt). Bankrutavusią UAB „Aznisa“ atstovaujantis administratorius ieškinyje nurodė, kad dar prieš iškeliant bendrovei bankroto bylą UAB „Baltic Fortūna“ buvo grąžintos prekės, kurių vertė – 9258,90 Lt, o kita dalis prekių buvo parduotos UAB „Baltic Fortūna“. Pinigai už grąžintas prekes yra įtraukti į balansą, tačiau už parduotas prekes gauti pinigai balanse neapskaityti. Ieškinį grindė CK 2.87 str. 1, 7 d., ABĮ 19 str. 8 d. nuostatomis, numatančiomis, kad įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai. Taip pat nurodo, kad CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, leidžia konstatuoti, kad vadovo veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žala (1 tomas, 1–5 b. l.). 2011-03-26 teismo posėdyje ieškovę atstovaujančio administratoriaus UAB „Tytus“ direktorius V. G. atsisakė dalies ieškinio reikalavimo ir prašė priteisti 175187 Lt (1 tomas, 154–155 b. l.).

72012-07-12 teismo posėdžio metu priimtas patikslintas ieškovės bankrutavusios UAB „Aznisa“ ieškinys atsakovui S. S., tretiesiems asmenims UAB „Arokadė“, S. S., UAB „Baltic fortūna“, UAB „Vaidmantas“ dėl 175187,78 Lt žalos atlyginimo (2 tomas, 82–85 b. l.). Patikslintas ieškinys grindžiamas faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su be teisinio pagrindo bendrovės vadovui išmokėtomis lėšomis – 149000 Lt, ir 26187,78 Lt vertės turto trūkumu. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog bendrovės vadovas S. S., valdydamas bendrovę, savo neapdairiu elgesiu ar tyčiniais veiksmais prarado įmonei priklausiusius 149000 Lt ir 26187,78 Lt vertės turtą. S. S. privalėjo, užtikrindamas bendrovės interesus, veikti apdairiai, sąžiningai ir protingai, neišlaidauti be teisinio pagrindo ir imtis veiksmų, užtikrinančių įmonės turto apsaugą. Pažymėjo, kad skolininko kaltė tokiais atvejais teisminėje praktikoje yra preziumuojama (Lietuvos Apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-554/2008).

82011-10-07 Šiaulių apygardos teisme gautas atsakovo S. S. atsiliepimas į ieškinį. Atsakovas nurodė nesutinkantis su pareikštu ieškiniu, nes ieškovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių atsakovo kaltę dėl tariamai patirtos žalos ir reikalaujamos atlyginti žalos dydį, t. y. neįrodė būtinųjų sąlygų atsakovo S. S. civilinei atsakomybei kilti. Tai reiškia, kad ieškovė neįvykdė įstatyminės pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, todėl BUAB „Aznisa“ bankroto administratoriaus ieškinį vertintina kaip nepagrįstą ir netenkintiną. Atsakovas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje, teismui neatsižvelgus į atsakovo argumentus ir patenkinus ieškinį visiškai ar iš dalies, yra pagrindas sumažinti nuostolių atlyginimo dydį atsižvelgiant į teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, nes visiško nuostolių atlyginimo principo įgyvendinimas sukeltų atsakovui labai sunkių padarinių – dar labiau pablogintų jo turtinę padėtį. Prašė įvertinti nagrinėjamam ginčui svarbias aplinkybes, kad atsakovas jokio turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, neturi, visas šeimos santaupas buvo įdėjęs į BUAB „Aznisa“ ūkinę-komercinę veiklą, o įmonės veikla pasibaigė bankroto procedūra. Paaiškino, kad jam nustatytas 40 proc. darbingumo lygis ir tai yra kliūtis ieškant darbo. Be to, atsakovas turi išlaikyti nepilnametį sūnų, kuris yra moksleivis (1 tomas, 24–27 b. l.).

92012-07-30 teisme gautas atsakovo S. S. atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame nurodoma, kad pareikštas reikalavimas negali būti tenkinamas, nes grindžiamas ne įrodymais, o vien tik įmonės turto balansų, sudarytų 2011-04-01 ir 2011-05-03, duomenimis. Skirtingomis datomis sudarytų balansų duomenys negali sutapti, nes po 2011-04-01 bendrovėje buvo vykdoma ūkinė-komercinė veikla, vyko piniginių lėšų judėjimas. Ieškovė, reikšdama ieškinį, įvertino tik dalį faktiškai atliktų finansinių operacijų, todėl ir susidarė lėšų trūkumas. Atsikirtimus dėl jam pareikšto reikalavimo atlyginti 149000 Lt žalą, atsakovas grindžia faktinėmis bylos aplinkybėmis, susijusiomis su planuoto įsigyti sandėlio, adresu ( - ), statybos darbų finansavimu. Tai, kad sandėlio statybas vykdęs V. V. mirė neįvykdęs prisiimtų įsipareigojimų UAB „Aznisa“, taip pat, tai, kad įsiskolinimo nėra galimybės išieškoti priverstine tvarka, turi būti pripažinta verslo rizika ir nuostoliai negali būti išieškomi iš bendrovės vadovo (2 tomas, 100–103 b. l.).

10Nagrinėjant bylą teisme ieškovės bankrutavusios UAB „Aznisa“ administratorius V. G. prašė priteisti 175187,78 Lt, nurodė, kad administratoriui nebuvo perduoti S. S. išmokėtų 149000 Lt panaudojimą pateisinantys dokumentai ir įmonėje nustatytas 26187,78 Lt vertės turto trūkumas. Vertina, kad šios lėšos ir turtas prarastas dėl neteisėtų atsakovo S. S. veiksmų. Nurašant šią sumą į beviltiškas skolas būtų pažeisti kreditorių interesai. Todėl prašo ieškinį tenkinti.

11Teismo posėdžio metu atsakovas S. S. ir jo atstovas advokatas Ričardas Suslavičius prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė neįrodė būtinųjų sąlygų vadovo civilinei atsakomybei atsirasti.

12Advokatas akcentavo faktines bylos aplinkybes, susijusias su atsakovo turtine padėtimi ir prašė ieškinio patenkinimo atveju mažinti atlygintiną žalą.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

13UAB „Aznisa“, kurios pagrindinė veikla – žvejybos ir poilsio reikmenų pardavimas, įsteigta 2001-01-08. Vienintelis bendrovės akcininkas ir vadovas – atsakovas S. S.. 2009 metais bendrovė dirbo pelningai (11704 Lt pelnas), o 2010 metais patyrė 157096 Lt dydžio nuostolius ir 2011-04-11 vienintelis bendrovės akcininkas ir vadovas S. S. Šiaulių apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo jo vadovaujamai bendrovei (1 tomas, 46–55 b. l., pridėta civilinė byla Nr. B2-316-267/2012, b. l. 5–14 b. l.).

142011 m. gegužės 3 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Aznisa“ iškelta bankroto byla. Bankroto byloje patvirtinti bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditoriniai reikalavimai, kurių bendra suma – 123319,78 Lt (1 tomas, 7 b. l., 33–34 b. l. pridėta civilinė byla Nr. B2-316-267/2012, b. l. 5– 4, 62, 63, 71, 76, 90, 127 b. l.).

15Įmonės vadovas S. S. 2010 metais sudarė įmonei nenaudingus sandorius: pagal 2010-03-31 kasos išlaidų orderį Nr. 11 A, 2010-08-31 kasos išlaidų orderį Nr. 29 A, 2010-04-30 kasos išlaidų orderį Nr. 16 A, 2010-12-21, kasos išlaidų orderį, kuriam nesuteiktas numeris, ir 2010-12-31 kasos išlaidų orderį Nr. 41 A direktoriui S. S. iš įmonės kasos buvo išmokėta 149000 Lt, kurių panaudojimas nepateisintas jokiais dokumentais (1 tomas, 141–145 b. l., 2 tomas, 87–91 b. l.).

16Po bankroto bylos iškėlimo, perimdamas bankrutuojančios UAB „Aznisa“ turtą, administratorius nustatė 149000 Lt pinigų ir 26187,78 Lt turto trūkumą. Turto trūkumas nustatytas sulyginus UAB „Aznisa“ 2011-05-03 ir 2011-04-01 balansų duomenis. Šias aplinkybes iš esmės pripažįsta abi ginčo šalys, patvirtina liudytojų M. G. ir A. S. parodymai, bei teismui pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai.

17Ieškinys tenkintinas iš dalies

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

18Bankrutavusios bendrovės ir jos kreditorių interesus pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkto nuostatas ginantis administratorius pareiškė ieškinį teisme prašydamas priteisti 206638 Lt žalos atlyginimą iš atsakovo – bankrutavusios bendrovės „Aznisa“ vienintelio akcininko ir vadovo S. S..

19Šioje nutartyje teismas jau pasisakė, kad proceso eigoje ieškovė bankrutavusi UAB „Aznisa“ atsisakė dalies turtinių reikalavimų, pareikštų S. S. ir sumažino ieškinio reikalavimą iki 175178 Lt (1 tomas, 154–155 b. l.). Byloje dalyvaujantys asmenys prieštaravimų dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo nereiškė. Todėl teismas atsisakymą dėl minėtų ieškinio reikalavimų priima ir bylą dėl 31450,22 Lt žalos atlyginimo nutraukia (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

20Dėl 175187,78 Lt žalos atlyginimo.

21Įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010). Be to, įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (ABĮ 19 str. 8 d., 37 str. 12 d.; CK 2.82 str. 3 d., 2.87 str. 1-3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Akcinė bendrovė privalo veikti, atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, tarp jų ir kreditorių, interesus, o bendrovei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti, todėl bendrovės vadovo fiduciarinė pareiga tokiu atveju pripažįstama ir kreditorių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

22Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina konstatuoti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246 – 6.249 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.) ir paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

23Byloje surinkti įrodymai leidžia teismui konstatuoti, kad BUAB „Aznisa“ vienintelis akcininkas ir vadovas S. S. yra atsakingas už bankrutavusios bendrovės ir jos kreditorių patirtus nuostolius.

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad bendrovės UAB „Aznisa“ vienintelis akcininkas ir vadovas S. S. 2010 metais iš bendrovės kasos gavo 149000 Lt grynųjų pinigų, tačiau nei bendrovės administratoriui, nei teismui nepateikė šių lėšų panaudojimą pateisinančių dokumentų. Toks akcininko ir vadovo S. S. elgesys teismo vertinamas kaip neteisėtas, neatitinkantis CK 2.87 straipsnio reikalavimų, pažeidžiantis ne tik bendrovės, bet ir jos kreditorių interesus. Atsakovo ir jo atstovo teismui pateikti atsikirtimai, susiję su tariamu minėtų pinigų panaudojimu planuoto pirkti sandėlio, adresu ( - ), statyboms finansuoti, atmestini, kaip nepaneigti byloje surinktais įrodymais. Teismui pateikti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenys, trečiųjų asmenų S. S. ir UAB „Arokadė“ sudaryti nekilnojamojo turto, statinių, esančių adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), perleidimo sandoriai paneigia atsakovo teiginius, nes S. S. iš V. V., minėtą statinį įsigijo 2003-07-03, UAB „Arokadė“ pardavė 2006-09-07, o 149000 Lt atsakovui S. S. iš bendrovės kasos buvo išmokėti tik po keturių metų, t. y. 2010 metais (2 tomas, 2 – 5 b. l., 45 – 67, 70 – 78, 87 – 91 b. l.).

25Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu yra tai, kad UAB „Aznisa“ 2009 metų balanso duomenimis dirbo pelningai (11704,64 Lt pelnas), o 2010 m., kai direktoriui nepagrįstai buvo išmokėti 149000 Lt, bendrovė patyrė 157096 Lt nuostolius (2 tomas, 46–55 b. l.). Todėl teismui pateikti kasos išlaidų orderiai dėl 149000 Lt išmokėjimo direktoriui S. S. negali būti vertinami kaip teisėti, įstatymų reikalavimus atitinkantys sandoriai (LR Akcinių bendrovių įstatymo 59 str., 60 str.), nes atsakovas nepateikė dokumentų, pateisinančių šias bendrovės išlaidas, o jų išmokėjimas nulėmė bendrovės nemokumą.

26Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad bendrovės akcininkai, priimdami sprendimus, privalo atsižvelgti į įstatymuose įtvirtintą viešąjį interesą, veikti bendrovės naudai, užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų protingi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 4 d. nutartis byloje Nr.3K-3-2003, 2009 m. liepos 9 d. nutartis byloje Nr.3K-3-329/2009). Nurodytos nuostatos lemia ir akcininkų pareigą elgtis taip, kad dėl jų veiksmų (veikimo ar neveikimo) bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims. Šiuo atveju teismas sprendžia, kad atsakovo S. S. veiksmai padarė didelę žalą jo vadovaujamai UAB „Aznisa“ ir bendrovės kreditoriams.

27Byloje konstatuoti atsakovo S. S. neteisėti veiksmai nulėmė žalos (nuostolių) atsiradimą BUAB „Aznisa“, o tuo pačiu ir bendrovės kreditoriams. Kaip jau minėta, tokiais atvejais įmonės vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Atsakovas S. S. nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę, todėl iš jo priteisiamas žalos atlyginimas.

28Spręsdamas atlygintinos žalos dydžio klausimą teismas įvertina, kad nepatenkinti bankrutavusios UAB „Aznisa“ kreditorių reikalavimai sudaro 123319,78 Lt (2 tomas, 33–34 b. l.), o pareikštas reikalavimas dėl 26187,78 Lt vertės tariamai nustatyto bendrovės turto trūkumo nepagrįstas leistinais įrodymais. Dėl šių aplinkybių teismas mano, kad ieškinys turi būti tenkinamas iš dalies, priteisiant iš atsakovo kreditorių patirtus nuostolius – 123319,78 Lt (CK 2. 50 str. 3 d., 2.87 str., 6.245 str., LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d., CPK 178 str.).

29Atmesdamas likusią ieškinio dalį, teismas sutinka su atsakovo atstovo advokato Ričardo Suslavičiaus argumentais, kad visiško nuostolių atlyginimo principo įgyvendinamas nagrinėjamu atveju sukeltų atsakovui, turinčiam sveikatos ir finansinių problemų, sunkių padarinių, todėl tenkina atsakovo atstovo pateiktą prašymą ir taiko CK 6.251 straipsnio 2 dalies nuostatas, mažindamas prašomų atlyginti nuostolių dydį iki 123319,78 Lt.

30Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

31Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo S. S. priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 41 Lt (1 t. 15 b. l.) ir 3466 Lt žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovė BUAB „Aznisa“ buvo atleista (CPK 80 str., 83 str., 96 str.).

32Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259, 270 str., 290 str., 293 str. 4 p. teismas

Nutarė

33Ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti ieškovei BUAB „Aznisa” (įmonės kodas 145671542, buveinė Architektų g. 1, Šiauliai, bankroto administratorius UAB „Tytus“, Tilžės g. 13, 78291 Šiauliai) iš atsakovo S. S. (a. k. ( - ) ( - )) 123319,78 Lt (šimtą dvidešimt tris tūkstančius tris šimtus devyniolika litų 78 ct).

35Ieškinio reikalavimo dalyje dėl 31450,22 Lt žalos atlyginimo civilinę bylą nutraukti.

36Likusią ieškinio dalį atmesti.

37Priteisti iš atsakovo S. S. (a. k. ( - ) ( - )) 3507 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų septynių litų) bylinėjimosi išlaidas valstybei.

382011-09-12 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. (S)... 2. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
6. Ieškovė bankrutavusi UAB „Aznisa“ 2011-03-23 pareiškė ieškinį teisme... 7. 2012-07-12 teismo posėdžio metu priimtas patikslintas ieškovės... 8. 2011-10-07 Šiaulių apygardos teisme gautas atsakovo S. S. atsiliepimas į... 9. 2012-07-30 teisme gautas atsakovo S. S. atsiliepimas į patikslintą ieškinį,... 10. Nagrinėjant bylą teisme ieškovės bankrutavusios UAB „Aznisa“... 11. Teismo posėdžio metu atsakovas S. S. ir jo atstovas advokatas Ričardas... 12. Advokatas akcentavo faktines bylos aplinkybes, susijusias su atsakovo turtine... 13. UAB „Aznisa“, kurios pagrindinė veikla – žvejybos ir poilsio reikmenų... 14. 2011 m. gegužės 3 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Aznisa“... 15. Įmonės vadovas S. S. 2010 metais sudarė įmonei nenaudingus sandorius: pagal... 16. Po bankroto bylos iškėlimo, perimdamas bankrutuojančios UAB „Aznisa“... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies
  1. Faktiniai ir... 18. Bankrutavusios bendrovės ir jos kreditorių interesus pagal ĮBĮ 11... 19. Šioje nutartyje teismas jau pasisakė, kad proceso eigoje ieškovė... 20. Dėl 175187,78 Lt žalos atlyginimo.... 21. Įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi... 22. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę... 23. Byloje surinkti įrodymai leidžia teismui konstatuoti, kad BUAB „Aznisa“... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad bendrovės UAB „Aznisa“ vienintelis... 25. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu yra tai, kad UAB „Aznisa“ 2009 metų... 26. Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota,... 27. Byloje konstatuoti atsakovo S. S. neteisėti veiksmai nulėmė žalos... 28. Spręsdamas atlygintinos žalos dydžio klausimą teismas įvertina, kad... 29. Atmesdamas likusią ieškinio dalį, teismas sutinka su atsakovo atstovo... 30. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki... 31. Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo S. S. priteistinos procesinių... 32. Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259, 270 str., 290 str., 293 str. 4 p. teismas... 33. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti ieškovei BUAB „Aznisa” (įmonės kodas 145671542, buveinė... 35. Ieškinio reikalavimo dalyje dėl 31450,22 Lt žalos atlyginimo civilinę bylą... 36. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 37. Priteisti iš atsakovo S. S. (a. k. ( - ) ( - )) 3507 Lt (trijų tūkstančių... 38. 2011-09-12 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...