Byla e2S-1542-656/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys antstolis D. K., uždaroji akcinė bendrovė „Emilė“, uždaroji akcinė bendrovė „EDS Invest“, uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės „Idea In“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Idea In“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys antstolis D. K., uždaroji akcinė bendrovė „Emilė“, uždaroji akcinė bendrovė „EDS Invest“, uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Idea In“ padavė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese – uždrausti antstoliui D. K. vykdyti skolininkės UAB „Emilė“ turto – ( - ), bei žemės sklypo nuomos teisės priverstinį pardavimą.

72.

8Nurodė, kad skundu dėl antstolio veiksmų siekia apginti savo, kaip UAB „Emilė“ kreditorės, teises, bei užtikrinti, kad skolininkės UAB „Emilė“ turtas būtų parduodamas tik po to, kai bus parduotas kitos skolininkės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turtas ir po tokio turto pardavimo bus nustatytas tikslus skolos UAB „EDS Invest“ naudai likutis, už kurį skolininkė UAB „Emilė“ bus atsakinga savo turtu. Pareiškėjos vertinimu, laikantis hipotekos sandoriu nustatyto turto pardavimo eiliškumo, po UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto pardavimo skolininkė UAB „Emilė“ savo turtu išieškotojai UAB „EDS Invest“ atsakytų tik už 564 680,68 Eur skolos likutį ir nebūtų turtu atsakinga už visą 1 375 480,68 Eur skolą, kaip yra dabar.

93.

10Pareiškėjos tvirtinimu, 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandoris ir 2016 m. birželio 29 d. vykdomasis įrašas pagrindžia, jog skolininkė UAB „Emilė“ savo turtu atsako tik po to, kai yra realizuojamas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turtas. Anot pareiškėjos, UAB „Emilė“ savo turtu atsako ne už 1 375 480,68 Eur skolą, o tik už tokios skolos likutį, liekantį už UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeisto turto pardavimą gautą kainą atėmus iš 2016 m. birželio 29 d. vykdomajame įraše fiksuotos 1 375 480,68 Eur skolos sumos.

114.

12Pažymėjo, kad pareiškėjos UAB „Idea In“ turtinės teisės pasidengti kuo maksimaliau savo skolą iš skolininkės UAB „Emilė“ turto yra pažeidžiamos. Antstolis D. K. nesilaiko 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandorio, 2016 m. birželio 29 d. vykdomuoju įrašu nustatytos turto pardavimo varžytynėse eilės, UAB „Emilė“ turtas neteisėtai yra pardavinėjamas antrosiose pakartotinėse varžytynėse, nepaisant to, kad antstolis dar nepardavė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto.

135.

14Nurodė, kad, teismui tenkinus pareiškėjos skundą ir priėmus pareiškėjai palankų teismo sprendimą, turtas antstolio vykdomojoje byloje jau, tikėtina, bus parduotas ir perleistas varžytynių laimėtojams. Tokiu atveju būsimo galimai pareiškėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taps nebeįmanomu ar itin pasunkės.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

166.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

187.

19Teismas nurodė, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą ir konkrečios priemonės taikymo būtinumą. Teismo vertinimu, pareiškėja nenurodė aplinkybių ir nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, kurie akivaizdžiai (vertinant skundą preliminariai) pagrįstų antstolio veiksmų neteisėtumą.

208.

21Pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų grindžiamas abstraktaus pobūdžio pareiškėjos teiginiais, kurių pagrindu teismas negali daryti išvados apie preliminarų skundo pagrįstumą. Pareiškėja nurodo, kad antstolio 2020 m. liepos 22 d. patvarkyme Nr. S-20-174-23177 yra nustatyta, jog suinteresuoto asmens UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto, kuris įkeistas pagal 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandoriu, ir kuris, anot pareiškėjos, turėtų būti realizuojamos pirmiausiai (o tik po to nurodytas UAB „Emilės“ turtas), rinkos vertė yra 810 800 Eur. Todėl antstoliui tinkamai vykdant 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandorį, 2016 m. birželio 29 d. vykdomąjį įrašą ir pirmiausiai priverstine tvarka realizavus įkeistą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turtą, 2016 m. birželio 29 d. vykdomajame įraše fiksuota 1 375 480,68 Eur skolos suma gali sumažėti iki 564 680,68 Eur. Taigi, iš pačios pareiškėjos nurodomų aplinkybių teismas sprendė, jog, realizavus pirmiausiai UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turtą, padengti 2016 m. birželio 29 d. vykdomajame įraše nurodytą skolą lėšų vis tiek neužtektų ir būtina būtų realizuoti ir ginčo turtą, priklausantį UAB „Emilė“.

229.

23Teismas pažymėjo, kad net ir realizavus nurodytą ginčo turtą, antstolis atskiru patvarkymu turėtų skirstyti gautas už realizuotą turtą lėšas, todėl, pareiškėjai, nesutinkant su antstolio atliktu skirstymu, ji galėtų skųsti tokius antstolio veiksmus.

2410.

25Dėl pareiškėjos argumento, jog, teismui tenkinus pareiškėjos skundą ir priėmus pareiškėjai palankų teismo sprendimą, turtas antstolio vykdomojoje byloje jau, tikėtina, bus parduotas ir perleistas varžytynių laimėtojams, teismas pažymėjo, jog pats faktas, kad yra vykdomos varžytynės dėl UAB „Emilė“ turto savaime nereiškia, kad turtas bus tikrai parduotas, kad varžytynėms pasibaigus turto nuosavybės turėtojas pasikeis. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kodėl šiuo konkrečiu atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius varžytynių iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo, palankaus pareiškėjai teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas.

2611.

27Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas, todėl prašymo netenkino (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

28III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

2912.

30Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartį. Atskirojo skundo argumentai:

3115.1.

32Teismas pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė nepagrįstai.

3315.2.

34Teismas neatsižvelgė į tai, kad antstolis nesilaiko imperatyvios hipotekos objektų pardavimo iš varžytynių eilės, negina subsidiaraus skolininko, kitų jo kreditorių, tame tarpe ir pareiškėjos, teisių.

3515.3.

36Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog antstolis parduodamas iš varžytynių turtą nesilaiko hipotekos objektų pardavimo varžytynėse eilės, nelaikytina išimtine, kuri lemtų prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą, nes, teismo vertinimu, nurodytas turtas vis tiek turėtų būti realizuojamas.

3715.4.

38Jei būtų laikomasi hipotekos objektų pardavimo eiliškumo ir pirmiausiai būtų parduotas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, subsidiarus skolininkas UAB „Emilė“ gali būti nieko nebeskolingas kreditoriui UAB „EDS Invest“ ir išieškojimas iš skolininko turto turėtų būti nutrauktas.

3913.

40UAB „EDS Invest“ padavė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti, ginčijamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimo argumentai:

4116.1.

42Antstolio D. K. vykdomos antrosios pakartotinės Turto varžytynės Nr. ( - ) pasibaigė 2020 m. rugpjūčio 21 d. Šias varžytynes laimėjo UAB ( - ), kuri pasiūlė didžiausią Turto pirkimo kainą - 7 321 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad varžytynės yra pasibaigę ir Turtas parduotas, darytina išvada, jog išnyko bet kokia galima grėsmė, kad teismo sprendimo dėl skundo įvykdymas gali tapti sunkiau įvykdomas arba apskritai neįvykdomas. Vien šiuo pagrindu atskirasis skundas turėtų būti atmestas.

4316.2.

44Teismas padarė pagrįstą išvadą dėl pareiškėjos skundo preliminaraus nepagrįstumo. Teismas pagrįstai sprendė, jog, realizavus pirmiausiai UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turtą, padengti 2016 m. birželio 29 d. vykdomajame įraše nurodytą skolą lėšų vis tiek neužtektų ir būtina būtų realizuoti ir Turtą, priklausantį UAB „Emilė“.

4516.3.

46Pažymėjo, kad Turto savininkė UAB „Emilė“ ne kartą jau buvo teikusi iš esmės analogiško turinio skundus, juos, be kita ko, grįsdama išieškojimo eiliškumo pažeidimu, nurodant, jog išieškojimas iš Turto galimas tik po to, kai bus išieškota iš pirmesne eile įkeisto UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto. Visi šie skundai ir prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo įvertinti tiek pirmosios instancijos teismų, tiek apeliacinės instancijos teismų bei atmesti.

47IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

4814.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

5015.

51Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka – uždrausti antstoliui vykdyti areštuoto turto pardavimą, teisėtumo.

5216.

53Nagrinėjamu atveju prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/03141 padavė pareiškėja UAB „Idea In“, kuri yra suinteresuotas asmuo vykdymo procese kaip skolininkės UAB „Emilė“ kreditorė. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad skundas yra preliminariai nepagrįstas bei, kad pareiškėjas nepagrindė, jog ezistuoja grėsmė galimai pareiškėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

5417.

55Nors išieškotoja atsiliepime į atskirąjį skundą tvirtina, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nebeaktualus, nes ginčo turto varžytynės jau yra įvykę ir skolininko turtas jau yra parduotas, tačiau evarzytynes.lt duomenys išieškotojos nurodytų aplinkybių nepatvirtina.

5618.

57Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas.

5819.

59Išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti labiau rezervuotai, tik neabejotinai įsitikinus, kad nepritaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, priešingu atveju, būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. e2-230-516/2018; 2019 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. e2-279-241/2019; kt.).

6020.

61Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad skundas nėra preliminariai pagrįstas. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs, jog realizavus pirmiausiai UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turtą, įkeistą pagal 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandorį, padengti 2016 m. birželio 29 d. vykdomajame įraše nurodytą skolą lėšų neužtektų, todėl būtina būtų realizuoti ir ginčo turtą, priklausantį skolininkei UAB „Emilė“. Apeliacinės instancijos teismas pritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai.

6221.

63Taip pat apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti UAB „EDS Invest“ išdėstytiems argumentams, kad preliminarų skundo nepagrįstumą leidžia konstatuoti ir ta aplinkybė, kad antstolio veiksmai vykomojoje byloje Nr. 0174/17/03141 iš esmės tais pačiais argumentais (kaip ir nagrinėjamu atveju) dėl galimo išieškojimo eiliškumo pažeidimo jau buvo išnagrinėti teismų ir įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais skundai atmesti (pvz.: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 15 d. nutartis byloje Nr. e2YT-14876-808/2020, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutartis byloje Nr. e2S-1130-565/2020). Tačiau pažymėtina, kad preliminarus skundo pagrįstumo įvertinimas neturi prejudicinės reikšmės ginčo iš esmės vertinimui, nes šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra atliekamas išsamus įrodymų vertinimas.

6422.

65Pareiškėja nepapagrindė, kodėl šiuo konkrečiu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius varžytynių iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo, palankaus pareiškėjai teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad pareiškėjos prašyme išdėstytos aplinkybės ir argumentai nėra pakankami, kad jais remiantis būtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nesant CPK 144 straipsnyje numatytų sąlygų, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstai buvo atmestas.

6623.

67Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam ginčui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

6824.

69Atsižvelgiant į išdėstytą, atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 338 straipsnis).

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

71Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

72Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Idea In“ padavė... 7. 2.... 8. Nurodė, kad skundu dėl antstolio veiksmų siekia apginti savo, kaip UAB... 9. 3.... 10. Pareiškėjos tvirtinimu, 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandoris ir... 11. 4.... 12. Pažymėjo, kad pareiškėjos UAB „Idea In“ turtinės teisės pasidengti... 13. 5.... 14. Nurodė, kad, teismui tenkinus pareiškėjos skundą ir priėmus pareiškėjai... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 20. 8.... 21. Pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų grindžiamas abstraktaus... 22. 9.... 23. Teismas pažymėjo, kad net ir realizavus nurodytą ginčo turtą, antstolis... 24. 10.... 25. Dėl pareiškėjos argumento, jog, teismui tenkinus pareiškėjos skundą ir... 26. 11.... 27. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos... 28. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 29. 12.... 30. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 31. 15.1.... 32. Teismas pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 33. 15.2.... 34. Teismas neatsižvelgė į tai, kad antstolis nesilaiko imperatyvios hipotekos... 35. 15.3.... 36. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė,... 37. 15.4.... 38. Jei būtų laikomasi hipotekos objektų pardavimo eiliškumo ir pirmiausiai... 39. 13.... 40. UAB „EDS Invest“ padavė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 41. 16.1.... 42. Antstolio D. K. vykdomos antrosios pakartotinės Turto varžytynės Nr. ( - )... 43. 16.2.... 44. Teismas padarė pagrįstą išvadą dėl pareiškėjos skundo preliminaraus... 45. 16.3.... 46. Pažymėjo, kad Turto savininkė UAB „Emilė“ ne kartą jau buvo teikusi... 47. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 48. 14.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 50. 15.... 51. Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 52. 16.... 53. Nagrinėjamu atveju prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio vykdomoje... 54. 17.... 55. Nors išieškotoja atsiliepime į atskirąjį skundą tvirtina, kad prašymas... 56. 18.... 57. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 58. 19.... 59. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika... 60. 20.... 61. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad skundas nėra preliminariai... 62. 21.... 63. Taip pat apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti UAB „EDS... 64. 22.... 65. Pareiškėja nepapagrindė, kodėl šiuo konkrečiu atveju nepritaikius... 66. 23.... 67. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam... 68. 24.... 69. Atsižvelgiant į išdėstytą, atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 71. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti... 72. Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo....