Byla e2YT-14876-808/2020
Dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstoliai D. K., R. K., V. M. ir G. J.., UAB „Interbesta“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „EDS INVEST“, UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“, AB „Klaipėdos vanduo“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Emilė“ skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstoliai D. K., R. K., V. M. ir G. J.., UAB „Interbesta“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „EDS INVEST“, UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“, AB „Klaipėdos vanduo“,

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas skundu prašo panaikinti antstolio D. K. 2020 m. kovo 18 d. patvarkymą Nr. S-20-174-6065 vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141 ir 0174/17/03142. Nurodo, kad antstolis nurodytose vykdomosiose bylose atlieka vykdymo veiksmus dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Interbesta“ kreditoriaus UAB „EDS INVEST“ naudai. Skola atsirado 2012 m. spalio 4 d. Paskolos sutarties Nr. 12-00389 LTL (toliau Paskolos sutartis), sudarytos tarp Kredito unijos "Vilniaus taupomoji kasa" (toliau KU"VTK") ir pareiškėjo. UAB "EDS INVEST vykdomosiose bylose perėmė procesines teises iš bankrutavusios KU „VTK“. Pareiškėjas yra svetimo daikto hipotekos davėjas, o ne skolininkas. 2012 m. spalio 5d. su KU"VTK" ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ buvo sudarytas sutartinės hipotekos sandoris (identifikavimo Nr. ( - )). Vėliau pareiškėjas buvo pakeistas skolininku UAB „Interbesta“, todėl jis iš skolininko tapo svetimo daikto hipotekos davėju. Hipotekos sandoriu skolininko UAB „Intebersta“ prievolės įvykdymas pagal 2012 m. spalio 4 d. Paskolos sutartį buvo užtikrinamas ne tik pareiškėjos nekilnojamojo turto įkeitimu, bet ir kitų asmenų, įskaitant UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto įkeitimą. Pagal Hipotekos sandorio 9 punktą, pirma privalo būti realizuojamas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeistas turtas, o pareiškėjo turto realizavimas eilėje yra tik dvyliktas. Taigi, vykdant Vykdomąsias bylas, pirmiausia turi būti išieškoma iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto ir, nepakakus šio turto, dvyliktąja eile galėjo būti išieškoma iš pareiškėjo įkeisto turto. 2019 m. rugsėjo 27 d. patvarkymu Vykdomojoje byloje, antstolis atnaujino išieškojimo iš Hipotekos sandoriu įkeisto pareiškėjo turto veiksmus ir paskyrė turto vertės nustatymo ekspertizę. 2020 m. vasario 11 d. Patvarkymu (4 priedas) antstolis paskelbė varžytines ir nusprendė išieškojimą vykdyti ne iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto, bet iš pareiškėjo turto. Skundžiamu 2020 m. kovo 18 d. Patvarkymu antstolis paskelbė varžytines neįvykusiomis ir pasiūlė kreditoriui UAB"EDS INVEST" perimti turtą. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ penki butai, esantys tame pačiame komplekse, buvo parduoti už bendrą 595000,00 Eur sumą. Jeigu antstolis būtų laikęsis privalomos išieškojimo pagal Hipotekos sandorį tvarkos ir išieškojimą pirmiaisia būtų nukreipęs į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vienuolika butų, esančių ( - ), visa išieškoma skolos suma galėtų būti padengta būtent iš šios bendrovės įkeisto turto. Mno, kad esant aplinkybėms, sukeltoms COVID-19 viruso plėtros visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, varžytinės apskritai turėjo būti atšauktos CPK 703 straipsnio nustatyta tvarka.

5Antstolis D. K. 2020 m. balandžio 1 d. Patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad 2020 m. vasario 11 d. Patvarkymas Nr. S-20-174-3065), kuriuo, įvertinus tai dienai susidariusią bendrą išieškotiną 1684637,78 Eur (neįskaičiuojant vykdymo išlaidų) sumą, taip pat areštuoto ir antstolio 2020 m. sausio 20 d. Patvarkymu Nr. S-20-174-1293) įkainoto turto rinkos vertes bei bendrą arešto mastą, paskelbtos pareiškėjo turto, kurio rinkos vertė pakankama išieškomai sumai padengti, pirmosios varžytynės. Prie antstolio D. K. iš UAB „Emilė“ vykdomo išieškojimo prisijungė antstolis G. J. (vykd.b. Nr. 0091/17/00481; IlI-ios eilės išieškotojas AB „Klaipėdos vanduo“ - 2020 m. vasario 12 d. Patvarkymas Nr. S-20-91-3021), antstolis V. M. (vykd.b. Nr. 0013/17/01341, 0013/19/00590; III-ios eilės išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija - 2020 m. vasario 12 d. Patvarkymas Nr. S-20-13-1798) ir antstolis R. K. (vykd.b. Nr. 0055/18/01124; III-ios eilės išieškotojas UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ - 2020 m. vasario 13 d. Patvarkymas Nr. S-20-55-2841) (el. vykd.b. Nr. 0174/17/03141). VĮ Registrų centro informacinė tarnyba 2020 m. kovo 12 d.,., el. paštu (12:50 val.) informavo antstolį D. K., kad 2020 m. kovo 12 d., 12:45:59 val., baigėsi varžytynės Nr. 186076, kuriose nedalyvavo nė vienas dalyvis. 2020 m. kovo 18 d. buvo priimtas skundžiamas Patvarkymas Nr. S-20-174-6065. Teigia, kad pareiškėjas argumentą, jog antstolis pažeidė išieškojimo iš hipotekos sandoriu įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilę, yra nurodęs ir savo 2020 m. vasario 18 d. skunde, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 26 d. nutartimi (civ.vyla Nr. e2YT-11334-734/2020) nebuvo tenkintas. Todėl pareiškėjo skundo dalis, kuri grindžiama argumentais dėl kurių yra pasisakyta minėtoje teismo nutartyje, paliktina nenagrinėta. Nei Lietuvos Respublikos CPK VI dalimi, nei vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustatanti Sprendimų vykdymo instrukcija ir kiti norminiai teisės aktai, nei antstoliui priimant 2020 m. vasario 11 d. Patvarkymą dėl pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto pirmųjų varžytynių paskelbimo, kurio teisėtumas yra įvertintas aukščiau nurodyta teismo nutartimi, nei priimant skundžiamą 2020 m. kovo 18 d. Patvarkymą, nebuvo nustatyti pagrindai stabdyti išieškojimo veiksmus iš įkeisto turto. Vykdomosios bylos sustabdymo klausimai yra reglamentuojami CPK 626 ir 627 straipsniuose. Tačiau konkrečiu atveju nebuvo jokio teisinio pagrindo stabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus ir nevykdyti hipoteka įkeisto turto realizavimo.

6Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad yra nepagrįstas teiginys apie turto pardavimo varžytynėse eilės pažeidimą. Analogiškas argumentas jau yra išnagrinėtas teisme ir priimtas procesinis sprendimas. Pareiškėjas klaidingai teigia, kad ginčijamu Patvarkymu pažeidžiama turto pardavimo varžytynėse eilė. Nėra pareiškėjo nurodomo ribojimo ir tai nesusiję su įkaito davėjo teisių apsauga, nes įkaito davėjas savo nuosavybės teises apribojo sudarydamas hipotekos sutartį ir prisiimdamas riziką, kad jo turtas gali būti panaudotas vykdant kito asmens įsipareigojimus. Tačiau esant kelių daiktų įkeitimui, galima panaudoti tik tiek įkeisto turto, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Vykdomojoje byloje UAB"EDS INVEST" naudai išieškoma hipoteka užtikrintos skolos suma (daugiau kaip 1,658 mln. Eur). Kadangi yra nustatyta, jog vien tik UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeistų 0,8108 mln. Eur vertės (11 butų) turto tikrai nepakaks 1,658 mln. Eur skolai išieškoti, antstolio 2020 m. vasario 11 d. Patvarkymu pagrįstai pripažinta, kad yra neišvengiamas išieškojimas iš pareiškėjui priklausančio turto ir pagrįstai paskelbtos turto varžytynės. Pažymėjo, kad skundžiamas Patvarkymas priimtas po to, kai 2020 m. vasario 11 d. Patvarkymo pagrindu pasibaigus pirmosioms varžytynėms buvo nustatyta, jog jose nedalyvavo nė vienas dalyvis, todėl jos buvo paskelbtos neįvykusiomis. Kreditoriams neperėmus turto, 2020 m. balandžio 3 d. Patvarkymu buvo paskelbtos antrosios varžytynės, kuriose pradinė pardavimo kaina 1320000,00 Eur (2200000,00 Eur * 60 %), o antstolio 2020 m. balandžio 21 d. Patvarkymu paskelbtos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ priklausančių vienuolikos butų varžytynės. Teigia, kad antstolio veiksmų teisėtumą pareiškėjas nepagrįstai prašo vertinti atisžvelgiant į paskelbtą karantiną, kadangi nei vienas galiojantis teisės aktas nenumato išieškojimo veiksmų stabdymo pagrindo egzistavimą. Priešingai, viešai yra skelbiamos tiek Teisingumo ministro, tiek ir Lietuvos antstolių rūmų rekomendacijos, kad išieškojimo veiksmai turi būti tęsiami, užtikrinant išimtinai su viruso plitimo mažinimu susijusias priemones, bet ne išieškojimo stabdymą.

7Apie rašytinį teismo procesą, byloje dalyvaujantys asmenys buvo informuoti paskelbiant CPK 133 straipsnio 3 dalimi nustatyta tvarka interneto tinklapyje www.teismai.lt. pranešimą.

8Skundas atmetamas.

9Byloje nustatyta, kad antstolis 2018 m. spalio 2 d. Patvarkymu Nr. S-18-174-49 priėmė vykdyti Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro E. N. pagal 2012 m. spalio 5 d. sudarytą sutartinės hipotekos sandorį (notarinio Nr. ( - )), (identifikavimo kodas Hipotekos registre: ( - )), 2016 m. birželio 29 d. vykdomąjį įrašą Nr. 5546. Tos pačios dienos antstolio Patvarkymu Nr. S-18-174-46 priimtas vykdyti Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro E. N. pagal 2012 m. spalio 5 d. sudarytą sutartinio įkeitimo sandorį (notarinio Nr. ( - ), identifikavimo kodas Hipotekos registre: ( - )), 2016 m. birželio 29 d. vykdomasis įrašas Nr. 5548. Antstolio 2019 m. rugsėjo 27 d. Patvarkymu Nr. S-19-174-13922, išieškojimas pagal Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro E. N. vykdomuosius įrašus Nr. 5546 ir 5548 nukreiptas į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausančius butus su bendro naudojimosi patalpomis, esančius adresu ( - ): butai Nr. ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - )ir ( - ), o taip pat į UAB „Emilė“ nuosavybės teise priklausantį gamybinį pastatą su vaistinės patalpomis (unikalus Nr. ( - )) ir nuomos teisę į 0.6634 ha bendro ploto valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) (žemės sklypo nuomos teisės vertė atskirai neišskirta ir yra įskaičiuotina į pastato rinkos vertę), adresu ( - ); paskirta šio turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė, kurią pavesta atlikti UAB „Negrita”; išaiškinta teisė dėl nušalinimo (pagal CPK 598 straipsnį); hipotekos davėjams išaiškinta, kad pagal CPK 704 straipsnio 1 dalį, iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją ir, jeigu skolininko pasiūlytas pirkėjas iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje į turtą parduodančio antstolio depozitinę sąskaitą sumoka 10 procentų CPK 704 straipsnio 2 dalyje nurodyto turto pardavimo kainos (skolininko pasiūlytam pirkėjui turtas gali būti parduodamas už kainą, ne mažesnę kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė, arba mažesnę kainą, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms), turto pardavimas iš varžytynių nevykdomas. Taip pat nurodė, kad CPK 704 straipsnio 6 dalies pagrindu, areštuotas turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui parduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. 2019 m. spalio 7 d. antstolio D. K. kontoroje gautas UAB „Emilė“ pareiškimas (2019-10-04) ir 2019 m. spalio 9 d. gautas L. M. pareiškimas (2019-10-04) dėl vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/03141 antstolio 2019 m. rugsėjo 27 d. Patvarkymu Nr. S-19-174-13922 paskirtos ekspertinės įstaigos UAB „Negrita” nušalinimo. Antstolio 2019 m. spalio 11 d. Patvarkymu Nr. S-19-174-14854 minėti UAB „Emilė“ ir L. M. pareiškimai nebuvo patenkinti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-37049-937/2019 netenkinti UAB „Emilė“ ir L. M. 2019 m. spalio 4 d. pareiškimai. 2019 m. lapkričio 18 d. antstolio D. K. kontoroje gautas UAB „Emilė“ pareiškimas (2019-11-14) dėl eksperto nušalinimo vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141, Nr. 0174/17/03144 ir Nr. 0174/16/01223. Antstolio 2019 m. lapkričio 18 d. Patvarkymu Nr. S-19-174-17729, minėtas pareiškimas netenkintas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-41284-465/2019 netenkintas UAB „Emilė“ minėtas pareiškimas dėl eksperto nušalinimo, be to, teismas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjui skyrė 700,00 Eur baudą. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-228-619/2020 netenkintas UAB „Emilė“ atskirasis skundas ir palikta nepakeista Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 27 d. nutartis.

10Antstolio 2019 m. rugsėjo 27 d. Patvarkymu Nr. S-19-174-13922 paskirta ekspertinė įstaiga UAB „Negrita“ 2020 m. sausio 9 d. atliko UAB „Emilė“ 2019 m. rugsėjo 26 d. turto arešto aktu Nr. S-19-174-13915 areštuoto nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę (ekspertizės aktas Nr. ( - )). Tuo pačiu antstolio patvarkymu paskirta ekspertinė įstaiga UAB „Negrita“ 2020 m. sausio 8 d. atliko UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2019 m. rugsėjo 26 d. turto arešto aktu Nr. S-19-174-13915 areštuoto nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę (ekspertizės aktas Nr. ( - )). Antstolio 2020 m. sausio 20 d. Patvarkymu Nr. S-20-174-1293 nuspręsta vadovautis aukščiau nurodytais ekspertizės aktais ir aptariamą areštuotą turtą įkainoti eksperto nustatyta turto verte. Šiuo Patvarkymu vykdymo proceso šalims išaiškinta areštuoto turto priverstinio realizavimo tvarka. Pareiškėjas UAB „Emilė“ 2020 m. vasario 2 d. el. paštu antstoliui pateikė prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo, ekspertizės akyto išvadų ir nesutikimą dėl paskirto eksperto, netinkamai taikiusios Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos turto ir verslo vertinimo metodikos. Pareiškėjas prašė skirti pakartotinę minimo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę arba suteikti UAB „Emilė“ papildomą 20 darbo dienų terminą, kad galėtų pateikti nešališko ir kompetentingo teismo eksperto turto vertinimą. Antstolis 2020 m. vasario 10 d. raštu Nr. 2-DK-T-3897 UAB „Emilė“ prieštaravimus persiuntė susipažinti išieškotojui ir ekspertinei įstaigai, kad pastarieji galėtų pateikti nuomones. UAB „EDS INVEST“ savo nesutikimą su UAB“Emilė“ prieštaravimais pateikė 2020 m. vasario 11 d. (dėl areštuoto turto įkainojimo), o UAB „Negrita“ paaiškinimą antstolio kontora gavo 2020 m. vasario 11 d. Antstolio 2020 m. vasario 11 d. Patvarkymu Nr. S-20-174-3065 paskelbtos pareiškėjo turto, kurio rinkos vertė pakankama išieškomai sumai padengti, pirmosios varžytynės. Prie antstolio D. K. vykdomo išieškojimo iš UAB „Emilė“ prisijungė antstolis G. J. (vykd.byla Nr. 0091/17/00481; 3-čios eilės išieškotojas AB „Klaipėdos vanduo“ – 2020 m. vasario 12 d. Patvarkymas Nr. S-20-91-3021), antstolis V. M. (vykd.byla Nr. 0013/17/01341, 0013/19/00590; 3-čios eilės išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija – 2020 m. vasario 12 d. Patvarkymas Nr. S-20-13-1798) ir antstolis R. K. (vykd.byla Nr. 0055/18/01124; 3-čios eilės išieškotojas UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ – 2020 m. vasario 13 d. Patvarkymas Nr. S-20-55-2841). Antstolio D. K. kontoroje 2020 m. vasario 21 d. gautas pareiškėjo UAB „Enilė“ skundas (2020-02-18) dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141 ir Nr. 0174/17/ dėl 2020 m. vasario 11 d. Patvarkymo Nr. S-20-174-3065. Pareiškėjo teigimu, skundžiamu Patvarkymu pažeista išieškojimo iš hipotekos sandoriu įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilė. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-11334-734/2020 pareiškėjo skundą atmetė. VĮ Registrų centro informacinė tarnyba 2020 m. kovo 12 d. 12:50 val., el. paštu informavo antstolį D. K., kad 2020 m. kovo 12 d., 12:45:59 val., baigėsi varžytynės Nr. ( - ), kuriose nedalyvavo nė vienas dalyvis. Antstolis 2020 m. kovo 18 d. priėmė skundžiamą Patvarkymą Nr. S-20-174-6065.

11Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau – AĮ) 3 str. 2 d. nustato, jog antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. Tuo pačiu antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus turi siekti kuo greitesnio ir efektyvesnio (realesnio) vykdomojo dokumento įvykdymo, tuo pačiu nepažeidžiant vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdomųjų dokumentų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (AĮ 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-227/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-40/2010; ir kt.).

13Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad skundžiamu Patvarkymu pažeista išieškojimo iš hipotekos sandoriu įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilė, nes pareiškėjo turtas gali būti parduotas tik kai bus realizuotas prieš tai nurodytas kitiems savininkams, įkeitusiems savo turtą, priklausantis turtas ir tik tuo atveju, jeigu kito turto realizavimo nepakaks skolai pagal paskolos sutartį padengti.

14Byloje nustatyta, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeisto ir antstolio 2020 m. sausio 20 d. Patvarkymu įkainoto turto (11 vnt.) bendra rinkos vertė yra 810800,00 Eur (UAB „Negrita“ 2020-01-08 ekspertizės aktas Nr. ( - )), o paskesnėje eilėje esančio pareiškėjo turto (1 vnt.) vertė – 2200000,00 Eur (UAB „Negrita“ 2019-12-31 ekspertizės aktas Nr. ( - )). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ naudai išieškoma skolos suma sudaro daugiau kaip 1,658 mln. Eur. Todėl vien tik UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto - įkeistų 810800,00 Eur vertės 11 butų, nepakanka 1,658 mln. Eur skolai išieškoti, todėl teismas daro išvadą, kad vienu metu vykdomojoje byloje antstolis pagrįstai realizuoja ir pareiškėjui priklausantį įkeistą turtą (CK 4.194 straipsnis).

15Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateikė argumentą, kad esant akivaizdžioms COVID-19 viruso grėsmės pasekmėms potencialių pirkėjų galimybėms dalyvauti varžytinėse, CPK 703 straipsnio pagrindu, antstolis privalėjo atšaukti varžytines.

16CPK 703 straipsnyje reglamentuojama antstolio teisė atšaukti varžytynes. Priešingai nei varžytynių paskelbimo neįvykusiomis atveju, atšaukti varžytynes antstolis turi teisę tik iki varžytynių pabaigos. CPK 703 straipsnyje nustatyta, kad jeigu iki varžytynių pabaigos paaiškėjo CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka, antstolis savo patvarkymu gali varžytynes atšaukti. Varžytynėms pasibaigus, jos gali būti tik paskelbtos neįvykusiomis CPK 717 straipsnyje įtvirtintais pagrindais.

17CPKK 717 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis savo patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis, jeigu jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis. Šiuo atveju skolininko pirmose varžytynėse neparduotas turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą (CPK 719 straipsnio 1 dalis).

18Nagrinėjamu atveju, 2020 m. kovo 12 d. varžytinės, kurios vyko antstolio 2020 m. vasario 11 d. Patvarkymu, nedalyvavo nei vienas dalyvis, todėl antstolis priėmė skundžiamą 2020 m. kovo 18 d. Patvarkymą, kuriuo paskelbė varžytynes neįvykusiomis ir pasiūlė UAB „EDS INVEST“ perimti iš pirmųjų varžytynių Nr. ( - )neparduotą turtą už pradinę pirmųjų varžytynių kainą.

19Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ valstybėje įvestas karantinas. Tuo tarpu Teisingumo ministro ir Lietuvos antstolių rūmų rekomendacijose nurodoma, kad išieškojimo veiksmai turi būti tęsiami užtikrinant išimtinai su viruso plitimo mažinimu susijusias priemones, bet ne išieškojimo stabdymą.

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes yra pagrindas išvadai, kad antstolis neturėjo teisinio pagrindo stabdyti varžytinių ir nevykdyti hipoteka įkeisto turto realizavimo, remdamasis prielaidomis ir ar samprotavimais, kad COVID-19 viruso plėtra gali daryti įtaką varžytynių rezultatui ir turto realizavimui, juolab, kad karantinas Lietuvoje buvo įvestas tik nuo 2020 m. kovo 16 d., t.y. jau po varžytynių.

21Apibendrindamas išdėstytą, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo, nes antstolio veiksmai vykdomojoje byloje atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus. Todėl pareiškėjo skundas dėl antstolio D. K. veiksmų yra atmetamas.

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291, 443, 513 straipsniais,

Nutarė

23atmesti pareiškėjo UAB „Emilė“ skundą dėl antstolio D. K. veiksmų.

24Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB... 3. Teismas... 4. pareiškėjas skundu prašo panaikinti antstolio D. K. 2020 m. kovo 18 d.... 5. Antstolis D. K. 2020 m. balandžio 1 d. Patvarkymu atsisakė tenkinti... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime nesutiko ir prašė jį... 7. Apie rašytinį teismo procesą, byloje dalyvaujantys asmenys buvo informuoti... 8. Skundas atmetamas.... 9. Byloje nustatyta, kad antstolis 2018 m. spalio 2 d. Patvarkymu Nr. S-18-174-49... 10. Antstolio 2019 m. rugsėjo 27 d. Patvarkymu Nr. S-19-174-13922 paskirta... 11. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau – AĮ) 3 str. 2 d. nustato,... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant... 13. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad skundžiamu Patvarkymu pažeista... 14. Byloje nustatyta, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeisto ir... 15. Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateikė argumentą, kad esant akivaizdžioms... 16. CPK 703 straipsnyje reglamentuojama antstolio teisė atšaukti varžytynes.... 17. CPKK 717 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis savo patvarkymu... 18. Nagrinėjamu atveju, 2020 m. kovo 12 d. varžytinės, kurios vyko antstolio... 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes yra pagrindas išvadai, kad antstolis... 21. Apibendrindamas išdėstytą, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291, 443, 513 straipsniais,... 23. atmesti pareiškėjo UAB „Emilė“ skundą dėl antstolio D. K. veiksmų.... 24. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...