Byla e2S-1130-565/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „EMILĖ“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Emilė“ skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys antstoliai Donatas Kisielius, Ramūnas Kamarauskas, Vitalis Milevičius ir Giedrius Jonauskas, UAB „Interbesta“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „EDS INVEST“, UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“, AB „Klaipėdos vanduo“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4pareiškėja UAB „EMILĖ“ pateikė 2020 m. kovo 23 d. skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, prašydama panaikinti antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. kovo 18 d. patvarkymą Nr. S-20-174-6065 vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141 ir 0174/17/03142.

52.

6Pareiškėja nurodė, jog antstolis atlieka vykdymo veiksmus dėl skolos išieškojimo, kuri atsirado 2012 m. spalio 4 d. paskolos sutarties Nr. 12-00389 LTL (toliau – ir Paskolos sutartis), sudarytos tarp Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ (toliau – ir KU „VTK“) ir pareiškėjos, pagrindu. UAB „EDS INVEST“ vykdomosiose bylose perėmė procesines teises iš bankrutavusios KU „VTK“. 2012 m. spalio 5 d. su kredito unija KU „VTK“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (toliau – ir UAB „NTV“) buvo sudarytas sutartinės hipotekos sandoris (identifikavimo Nr. ( - )). Vėliau pareiškėja buvo pakeista skolininke UAB „Interbesta“, todėl ji iš skolininkės tapo svetimo daikto hipotekos davėja. Hipotekos sandoriu skolininkės UAB „Interbesta“ prievolės įvykdymas pagal 2012 m. spalio 4 d. Paskolos sutartį buvo užtikrinamas ne tik pareiškėjos nekilnojamojo turto įkeitimu, bet ir kitų asmenų, įskaitant UAB „NTV“, turto įkeitimu. Pagal Hipotekos sandorio 9 punktą, pirma privalo būti realizuojamas UAB „NTV“ įkeistas turtas, o pareiškėjos turto realizavimas eilėje yra tik dvyliktas. Jeigu antstolis būtų laikęsis privalomos išieškojimo pagal Hipotekos sandorį tvarkos ir išieškojimą pirmiausia būtų nukreipęs į UAB „NTV“ vienuolika butų, esančių ( - ), visa išieškoma skolos suma galėtų būti padengta būtent iš šios bendrovės įkeisto turto. Be to, antstolis privalėjo reaguoti į COVID-19 viruso plėtrą ir jo galimą įtaką asmenų, siekiančių įsigyti parduodamą iš varžytynių turtą, galimybėms šį turtą įsigyti, bei varžytynes atšaukti.

73.

8Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymu Nr. 2-DK-T-3949 atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą ir kartu su vykdomųjų bylų kopijomis persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui.

94.

10Antstolis nurodė, jog 2020 m. vasario 11 d. patvarkymu Nr. S-20-174-3065, įvertinus bendrą išieškotiną 1 684 637,78 Eur (neįskaičiuojant vykdymo išlaidų) sumą, taip pat areštuoto ir antstolio 2020 m. sausio 20 d. patvarkymu Nr. S-20-174-1293 įkainoto turto rinkos vertes bei bendrą arešto mastą, paskelbtos pareiškėjos turto, kurio rinkos vertė pakankama išieškomai sumai padengti, pirmosios varžytynės. VĮ Registrų centro informacinė tarnyba 2020 m. kovo 12 d. el. paštu (12:50 val.) informavo antstolį Donatą Kisielių, kad 2020 m. kovo 12 d., 12:45:59 val., baigėsi varžytynės Nr. ( - ), kuriose nedalyvavo nė vienas dalyvis. 2020 m. kovo 18 d. buvo priimtas skundžiamas patvarkymas Nr. S-20-174-6065. Argumentus, jog antstolis pažeidė išieškojimo iš hipotekos sandoriu įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilę, pareiškėja jau buvo nurodžiusi savo 2020 m. vasario 18 d. skunde, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 26 d. nutartimi (civ. byla Nr. e2YT-11334-734/2020) buvo atmestas. Vykdomosios bylos sustabdymo klausimai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626 ir 627 straipsniuose. Nei antstoliui priimant 2020 m. vasario 11 d. patvarkymą dėl pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto pirmųjų varžytynių paskelbimo, kurio teisėtumas yra įvertintas civilinėje byloje Nr. e2YT-11334-734/2020, nei priimant skundžiamą 2020 m. kovo 18 d. patvarkymą, nebuvo jokio teisinio pagrindo stabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus ir nevykdyti hipoteka įkeisto turto realizavimo.

115.

12Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėja klaidingai teigia, jog ginčijamu patvarkymu pažeidžiama turto pardavimo varžytynėse eilė. Įkaito davėjas savo nuosavybės teises apribojo sudarydamas hipotekos sutartį ir prisiimdamas riziką, kad jo turtas gali būti panaudotas vykdant kito asmens įsipareigojimus. Esant kelių daiktų įkeitimui, galima panaudoti tik tiek įkeisto turto, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Vykdomojoje byloje UAB „EDS INVEST“ naudai išieškoma hipoteka užtikrintos skolos suma yra daugiau kaip 1,658 mln. Eur. Vien tik UAB „NTV“ įkeisto 0,8108 mln. Eur vertės (11 butų) turto tikrai nepakaks 1,658 mln. Eur skolai išieškoti. Skundžiamas patvarkymas priimtas po to, kai 2020 m. vasario 11 d. patvarkymo pagrindu pasibaigus pirmosioms varžytynėms buvo nustatyta, jog jose nedalyvavo nė vienas dalyvis, todėl jos buvo paskelbtos neįvykusiomis. Antstolio veiksmų teisėtumą pareiškėja nepagrįstai prašo vertinti atsižvelgiant į paskelbtą karantiną, kadangi nei vienas galiojantis teisės aktas nenumato tokių išieškojimo veiksmų stabdymo pagrindų. Priešingai, viešai yra skelbiamos tiek Teisingumo ministro, tiek ir Lietuvos antstolių rūmų rekomendacijos, kad išieškojimo veiksmai turi būti tęsiami, užtikrinant išimtinai su viruso plitimo mažinimu susijusias priemones, bet ne išieškojimo stabdymą.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

146.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 15 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „EMILĖ“ skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų.

167.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „NTV“ įkeisto ir antstolio 2020 m. sausio 20 d. patvarkymu įkainoto turto (11 vnt.) bendra rinkos vertė yra 810 800,00 Eur (UAB „Negrita“ 2020-01-08 ekspertizės aktas Nr. 20-01-08A), o paskesnėje eilėje esančio pareiškėjos turto (1 vnt.) vertė – 2 200 000,00 Eur (UAB „Negrita“ 2019-12-31 ekspertizės aktas Nr. 19-12-31A). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ naudai išieškoma skolos suma sudaro daugiau kaip 1,658 mln. Eur. Todėl vien tik UAB „NTV“ turto - įkeistų 810 800,00 Eur vertės 11 butų, nepakanka 1,658 mln. Eur skolai išieškoti. Atsižvelgiant į tai, vykdomojoje byloje antstolis pagrįstai realizuoja ir pareiškėjai priklausantį įkeistą turtą (CK 4.194 straipsnis).

188.

19Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ valstybėje įvestas karantinas. Tuo tarpu Teisingumo ministro ir Lietuvos antstolių rūmų rekomendacijose nurodoma, kad išieškojimo veiksmai turi būti tęsiami užtikrinant išimtinai su viruso plitimo mažinimu susijusias priemones, bet ne išieškojimo stabdymą. Antstolis neturėjo teisinio pagrindo stabdyti varžytinių ir nevykdyti hipoteka įkeisto turto realizavimo, remdamasis prielaidomis ir ar samprotavimais, kad COVID-19 viruso plėtra gali daryti įtaką varžytynių rezultatui, juolab, kad karantinas Lietuvoje buvo įvestas tik nuo 2020 m. kovo 16 d., t. y. jau po varžytynių.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

219.

22Pareiškėja UAB „EMILĖ“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 15 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. kovo 18 d. patvarkymą Nr. S-20-174-6065 vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141 ir 0174/17/03142. Atskirajame skunde nurodo šiuos esminius argumentus:

239.1.

24pagal Hipotekos sandorio 9 punktą, pirmiausia privalo būti realizuojamas UAB „NTV“ įkeistas turtas, o pareiškėjos turto realizavimas eilėje yra tik dvyliktas. Antstolis vykdomojoje byloje paskelbė varžytines ir nusprendė išieškojimą vykdyti ne iš UAB „NTV“, o iš pareiškėjos turto. Jeigu antstolis būtų laikęsis privalomos išieškojimo pagal Hipotekos sandorį tvarkos ir išieškojimą pirmiausia būtų nukreipęs į UAB „NTV“ vienuolika įkeistų butų, esančių adresu ( - ), visa išieškoma skolos suma galėtų būti padengta būtent iš šios bendrovės įkeisto turto;

259.2.

26nepaisant to, jog antstolio iniciatyva atliktu vertinimu UAB „NTV“ turtas įkainotas 810800,00 Eur, o išieškotojos reikalavimas yra 1,658 mln. Eur, dar nereiškia, kad lėšos, gautos už šio turto pardavimą varžytinėse, nebus pakankamos išieškotojos skolai vykdomojoje byloje dengti. Ginčo turto įvertinimas 810 800,00 Eur dar nereiškia, kad būtent tokia suma bus gauta jį realizavus varžytinėse. Turto vertės skaitinė išraiška yra pagrindas pradinei turto pardavimo iš varžytinių kainai nustatyti, o ne tam, kad būtų prognozuojamos lėšos, gautos varžytinėse realizavus šį turtą (CPK 681, 718 straipsniai). Vykstant areštuoto turto varžytinėms ir jų dalyviams besirungiant dėl jo, parduodamo turto kaina gali ženkliai padidėti lyginant su nustatyta jo verte. Akivaizdu, kad pardavus turtą gali būti padengta visa skola, todėl atitinkamai nėra poreikio pardavinėti UAB „EMILĖ“ priklausančio turto;

279.3.

28nors karantinas Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas tik 2020-03-16, tačiau pasaulinės ir užsienio šalių tendencijos rodo, kad aktyvi civilinė apyvarta sumažėjo jau nuo 2020 m. vasario mėn. Pirmiausia pradėjo stagnuoti nekilnojamojo turto apyvarta (pirkimai ir pardavimai). Situacijai dėl COVID-19 viruso prastėjant ir potencialiems varžytinių dalyviams prarandant norą dalyvauti varžytinėse ir investuoti į turtą, buvo suvaržyta UAB „NTV“ galimybė gauti kuo didesnę kainą už priverstinai realizuojamą turtą. Turto pardavimas už kuo didesnę kainą yra tinkamas ne tik išieškotojo, bet ir skolininko interesų užtikrinimas, todėl antstolis turi užtikrinti, kad varžytinėse dalyvautų kuo daugiau asmenų (potencialių turto pirkėjų). Antstolis varžytines vykdė prieš pat karantino paskelbimą, todėl buvo itin apribotas galimų pirkėjų domėjimasis turtu, jo apžiūra ir objektyvus vertinimas.

2910.

30Suinteresuotas asmuo UAB „NTV“ prašo pareiškėjos UAB „EMILĖ“ atskirąjį skundą tenkinti: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 13 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. kovo 18 d. patvarkymą Nr. S-20-174-6065 vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141 ir 0174/17/03142. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

3110.1.

32pirmiausia yra tikslinga varžytynėse realizuoti UAB „NTV“ turtą, o tik jį pardavus ir nesant pakankamai lėšų prievolei įvykdyti, pradėti vykdymo veiksmus iš UAB „EMILĖ“ turto. Labai reali situacija, kad varžytynėse pardavus UAB „NTV“ turtą, gauta suma bus pakankama padengti įsiskolinimą išieškotojai UAB „EDS INVEST“;

3310.2.

34turto įvertinimas 810 800,00 Eur suma dar nereiškia, kad būtent tokia suma bus gauta jį realizavus varžytinėse. Turto vertės skaitinė išraiška yra pagrindas pradinei turto pardavimo iš varžytinių kainai nustatyti, o ne tam, kad būtų prognozuojamos lėšos, gautos varžytinėse realizavus šį turtą (CPK 681, 718 straipsniai);

3510.3.

36CK 4.194 straipsnio nuostatos numato, jog jungtine hipoteka įkeistų daiktų pardavimo eilę nustato daiktų savininkas, o klausimas, kuriuos iš įkeistų objektų ir kokia eile parduoti, sprendžiamas vykdant išieškojimą. Įkeistų daiktų savininko teises vykdymo proceso metu saugo CK 4.194 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodoma, kad jungtine hipoteka įkeistų daiktų viešosiose varžytynėse parduoti galima tik tiek, kiek reikia hipotekos kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Antstolis pažeidė CK 4.194 straipsnyje numatytą teisinį reguliavimą;

3710.4.

38nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų, kai sprendžiama dėl antstolio patvarkymo pagrįstumo, teisinės reikšmės turi išieškomos sumos dydis bei realizuojamo turto vertė. Teismas nutartyje turi tinkamai motyvuoti ir pagrįsti, kokia yra išieškoma suma, o jeigu yra pagrindo – ir nurodyti prisijungusių išieškojimų sumas. Tokių duomenų nenurodymas teismo nutartyje yra vertinamas kaip procesinis pažeidimas – netinkamas teismo procesinio sprendimo motyvavimas. Nagrinėjamoje byloje teismas visiškai nevertino ginčo turto vertės klausimo, neatsižvelgė į šalių nuomones dėl turto vertės, o tik formaliai pritarė ir vadovavosi antstolio nustatyta turto verte.

3911.

40Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ (išieškotoja) prašo UAB „EMILĖ“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 13 d. nutartį; priimti papildomus įrodymus; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjai UAB „EMILĖ“ ir jos vadovei D. K. B. skirti baudą, numatytą CPK 95 straipsnyje. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

4111.1.

42pagal vykdomosios bylos duomenis matyti, kad UAB „NTV“ 11 įkeistų butų verčių suma (810 800 Eur) yra nepakankama visai hipoteka užtikrintai skolai (1,658 mln. EUR) padengti. Todėl vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141 ir 0174/16/03142 šiuo metu yra realizuojamas ir UAB „NTV“ įkeistas turtas, kurio pardavimo varžytynėse eilė yra nuo 1 iki 11, ir pareiškėjos įkeistas turtas, kurio pardavimo varžytynėse eilė yra 12, tuo tarpu joks kitas turtas, kuris yra įkeistas sutartine hipoteka ir kuris priklauso UAB „NTV“ ir L. M., kurių pardavimo varžytynėse eilė yra nuo 13 iki 27, nėra realizuojami vykdomosiose bylose;

4311.2.

44pareiškėja ir kitoje civilinėje byloje tvirtino, kad pareiškėjos turtas gali būti parduotas tik tada, kai bus realizuoti UAB „NTV“ 11 įkeistų butų, ir tik tuo atveju, jeigu šio turto nepakaks skolai pagal paskolos sutartį padengti. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-11334-734/2020 pareiškėjos skundą atmetė. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-841-779/2020 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 26 d. nutartis palikta nepakeista;

4511.3.

46nei CK 4.183 straipsnis, nei jokia kita teisės akto nuostata nenumato draudimo ar ribojimo, kad, esant bendrajai hipotekai, draudžiama realizuoti daugiau nei vieną turtą, arba varžytynėse parduoti keliems asmenims priklausančius įkeistus turtus, jeigu iš vykdomojoje byloje esančių duomenų yra akivaizdu, kad iš pirmiau išieškojimo eilėje esančio turto realizavimo gautų lėšų nepakaks visai išieškomai skolai padengti. Atitinkamo draudimo ar ribojimo taip pat nėra hipotekos sutartyje bei tokio ribojimo nenumato teismų praktika. Vien tik pareiškėjos noras interpretuoti ir taikyti CK 4.183 straipsnio nuostatas jai palankiausia prasme, nepagrindžia antstolio veiksmų neteisėtumo. Pareiškėjos nurodomas ribojimas taip pat nesusijęs su įkaito davėjo teisių apsauga, kadangi įkaito davėjas savo nuosavybės teises apribojo sudarydamas hipotekos sutartį bei prisiimdamas riziką, kad jo turtas gali būti panaudotas vykdant kito asmens įsipareigojimus. Tačiau pareiškėjos teises apsaugo taisyklė, kad esant kelių daiktų įkeitimui panaudoti galima tik tiek įkeisto turto, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti;

4711.4.

48išieškojimas iš turto nepaneigia pareiškėjos skunde deklaruojamo lūkesčio apsaugoti savo turtą nuo išieškojimo visai galimai skolos sumai dengti, kadangi šis klausimas yra spręstinas kitoje vykdymo proceso stadijoje dėl išieškotų lėšų paskirstymo. Visos tikrosios (o ne skunde deklaruojamos) pareiškėjos teisės gali būti užtikrintos vykdymo proceso metu priimtomis procesinėmis priemonėmis (pvz., patvarkymu dėl išieškotų lėšų paskirstymo įvertinant iš kito turto patenkintinų reikalavimų apimtį, atidedant paskirstymo klausimą arba numatant kitas visų suinteresuotų asmenų teisėms neprieštaraujančias priemones). Tokiu būdu pareiškėjos teisės neabejotinai bus užtikrintos, tuo pačiu bus užtikrintas įkeisto turto realizavimo operatyvumas ir apribota išieškojimo vilkinimo galimybė;

4911.5.

50prie antstolio Donato Kisieliaus vykdomo išieškojimo iš pareiškėjos yra gauti taip pat ir kitų antstolių patvarkymai dėl prisijungimo prie išieškojimo, kurių atžvilgiu nėra numatytas joks varžytynių eiliškumas. Iš pareiškėjos vykdomas išieškojimas yra susijęs ir su kitų kreditorių vykdomais išieškojimais, todėl atitinkamo išieškojimo nevykdymas pažeistų ir kitų pareiškėjos kreditorių teises, nes jie būtų nepagrįstai priversti laukti kito asmens turto išieškojimo pabaigos;

5111.6.

52pareiškėjos teiginiai apie tai, kad potencialūs varžytinių dalyviai dėl COVID-19 prarado norą dalyvauti varžytinėse ir investuoti į turtą, nėra pagrįsti jokiais objektyviais rašytiniais duomenims, o yra tik subjektyvi nuomonė. COVID-19 virusas ne tik juridiškai, bet ir faktiškai neturėjo įtakos išieškojimui iš turto bei jo rinkos vertei. Viešai skelbiamos Teisingumo ministro ir Lietuvos antstolių rūmų rekomendacijos nurodo, kad išieškojimo veiksmai turi būti tęsiami užtikrinant išimtinai su viruso plitimo mažinimu susijusias priemones, bet ne išieškojimo stabdymą. Pareiškėja yra ūkio subjektas, todėl paskelbus karantiną ir teisės aktais nesustabdžius priverstinio teismų sprendimų vykdymo, neturi teisinio pagrindo reikalauti išieškojimo stabdymo;

5311.7.

54pareiškėjos veiksmai yra nukreipti prieš teisingą ir greitą vykdomosios bylos išnagrinėjimą, kas atitinka CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą piktnaudžiavimo procesu sampratą. Pareiškėja sistemingai skundžia kiekvieną antstolio veiksmą, taip pat teikia prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Vien tai, kad pareiškėja teikia skundą, jį grįsdama analogiškais argumentais, kuriais grindžiami ankstesni pareiškėjos skundai ir dėl kurių jau priimti įsiteisėję teismų sprendimai, rodo pareiškėjos neteisėtą naudojimąsi procesinėmis teisėmis. Deklaratyvūs teiginiai apie COVID-19 virusą taip pat rodo akivaizdžiai nesąžiningą pareiškėjos bandymą prisidengti tarptautine tragedija. Pareiškėjai neturėtų būti leista toliau nebaudžiamai reikšti nepagrįstus, pasikartojančius skundus, kuriais pažeidžiamos ne tik kreditorės teisės ir apsunkinamas vykdymo procesas, bet taip pat trikdoma teismų veikla.

5512.

56Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos atskirąjį skundą nepateikė.

57IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

58Atskirasis skundas atmetamas

5913.

60Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų.

6114.

62Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 straipsnis).

6315.

64Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos (skolininkės) skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

65Dėl naujų įrodymų priėmimo

6616.

67CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi įstatymo nustatytais atvejais apeliacinės instancijos teismui suteikta teisė nepriimti naujų įrodymų ir kartu užtikrinti galimybę sukliudyti proceso šalims piktnaudžiauti procesu.

6817.

69Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: UAB „NTV“ priklausančių 5 butų neįvykusių varžytynių nuorodas.

7018.

71Apeliantė neprašo prijungti naujų įrodymų ir CPK 314 straipsnyje nurodytų išimčių įrodymų pateikimui apeliacinės instancijos teisme neįrodinėja (CPK 338 straipsnis), tačiau teigia, jog nustatyta turto vertė nereiškia, jog varžytynėse esantis turtas bus parduotas tretiesiems asmenims už tą pačią pradinę kainą.

7219.

73Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujus įrodymus: sutikimo / prašymo parduoti turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui kopiją; el. susirašinėjimų tarp antstolio padėjėjo kopiją; AIS išrašo apie įvykusias varžytynes kopiją; 2020-05-25 prašymo dėl taikos sutarties kopiją; Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2816-619/2020 kopiją; 2020-06-08 prašymo dėl taikos sutarties kopiją.

7420.

75Suinteresuotas asmuo prašo prijungti papildomus įrodymus, tačiau CPK 314 straipsnyje nurodytų išimčių įrodymų pateikimui apeliacinės instancijos teisme neįrodinėja (CPK 338 straipsnis). Iš atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų argumentų matyti, jog suinteresuotas asmuo naujai teikiamais įrodymais įrodinėja aplinkybę, jog šie duomenys ir pačios pareiškėjos veiksmai paneigia pareiškėjos teiginius apie COVID-19 viruso įtaką varžytynėse parduodamo turto vertei, taip pat paneigia kitas apeliantės atskirajame skunde dėstomas aplinkybes.

7621.

77Įvertinęs prašomų pridėti dokumentų turinį, šalių paaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo išvadai, jog naujų įrodymo būtinybė iškilo vėliau. Be to, dalis teikiamų įrodymų (juose esanti informacija) yra civilinėje bei vykdomosiose bylose, o su kitų teismų priimtais procesiniais sprendimais apeliacinės instancijos teismas gali susipažinti naudodamasis teismų informacine sistema LITEKO, informaciją apie varžytynes teismui taip pat pasiekiama naudojantis viešaisiais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

7822.

79Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teikiami įrodymai, vertinant juos pirmosios instancijos teismo išvadų ir jau byloje esančių įrodymų kontekste, neturi esminės reikšmės nagrinėjamo ginčo baigčiai (CPK 180 straipsnis), todėl teismas naujai teikiamų įrodymų nepriima ir jų nagrinėdamas atskirąjį skundą nevertina (CPK 314 straipsnis).

80Dėl teismo pareigos motyvuoti procesinį sprendimą

8123.

82Suinteresuotas asmuo UAB „NTV“ nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė reikalavimą pagrįsti ir motyvuoti teismo procesinį sprendimą, visiškai nevertino ginčo turto vertės klausimo, neatsižvelgė į šalių nuomones dėl turto vertės. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais argumentais nesutinka. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ naudai išieškoma skolos suma sudaro daugiau kaip 1,658 mln. Eur, todėl vien tik UAB „NTV“ turto - įkeistų 810 800,00 Eur vertės 11 butų, nepakanka 1,658 mln. Eur skolai išieškoti.

8324.

84CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir CPK 270 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas reikalavimas motyvuoti nutartį (sprendimą) neturėtų būti suprantamas kaip teismo prievolė procesiniame sprendime pasisakyti absoliučiai dėl visų proceso šalių išdėstytų argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų.

8525.

86CPK 329 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad proceso teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Neišsamių motyvų faktas savaime nėra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau toks pažeidimas turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju viso sprendimo kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2008, 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012, 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014 ir kt.).

8726.

88Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalyje ir CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytos pareigos motyvuoti nutartį, kadangi ištyrė faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamam klausimui, skundžiamoje teismo nutartyje yra pateikti esminiai motyvai, kuriais vadovaujantis priimtas atitinkamas procesinis sprendimas.

89Dėl antstolio veiksmų (ne)teisėtumo

9027.

91Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės. Taigi vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

9228.

93Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires (viršijant kompetenciją) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008). Antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, kad nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-706/2016).

9429.

95Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog antstolio Donato Kisieliaus 2018-01-02 patvarkymu reg. Nr. S-18-174-49 priimtas vykdyti Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro Edgaro Normanto pagal 2012-10-05 sudarytą sutartinės hipotekos sandorį, notarinio reg. Nr. AG-1226, kurio identifikavimo kodas Hipotekos registre: ( - ), 2016-06-29 atliktas vykdomasis įrašas Nr. 5546 (vykdomoji byla Nr. 0174/17/03141). Tos pačios dienos antstolio patvarkymu reg. Nr. S-18-174-46 priimtas vykdyti Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro Edgaro Normanto pagal 2012-10-05 sudarytą sutartinio įkeitimo sandorį, notarinio reg. Nr. AG-1227, kurio identifikavimo kodas Hipotekos registre: ( - ), 2016-06-29 atliktas vykdomasis įrašas Nr. 5548 (vykdomoji byla Nr. 0174/17/03142). 2018-05-18 skolininkei UAB „Interbesta“ surašytas raginimas reg. Nr. S-18-174-9476, kuris skolininkei įteiktas 2018-06-13. Raginimo kopija reg. paštu įteikta ir hipotekos davėjams (subsidiariai su skolininke atsakingiems asmenims), t. y. 2018-05-23 - UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, 2018-05-28 - L. M. ir 2018-06-11 - UAB „EMILĖ“.

9630.

97Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog užtikrinant paskolos sutarties Nr. 12-00389 LTL, 2012-10-04 sudarytos tarp kreditorės KU „VTK“ ir skolininkės UAB „EMILĖ“, su visais esamais bei vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais įvykdymą, 2012-10-05 sutartinės hipotekos sandoriu, kurio identifikavimo kodas Hipotekos registre: ( - ), ir tos pačios dienos sutartinio įkeitimo sandoriu, kurio identifikavimo kodas Hipotekos registre: ( - ), hipotekos kreditoriaus (įkaito gavėjo) UAB „EDS INVEST“ (pradinė kreditorė KU „VTK“) naudai įkeista: UAB „NTV“ priklausantys 11 butų, pareiškėjai priklausantis vienas turto vienetas (gamybinis pastatas su vaistinės patalpomis); UAB „NTV“ ir L. M. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantys 2 žemės sklypai; L. M. asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto 11 vienetų (9 žemės sklypai, butas su rūsiu ir negyvenamoji patalpa - garažas).

9831.

99Antstolio Donato Kisieliaus 2019 m. rugsėjo 27 d. patvarkymu Nr. S-19-174-13922 išieškojimas pagal Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro Edgaro Normanto vykdomuosius įrašus Nr. 5546 ir 5548 nukreiptas į UAB „NTV“ nuosavybės teise priklausančius butus su bendro naudojimosi patalpomis, esančius adresu ( - ), butų Nr. 1; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17 ir 19, o taip pat į UAB „EMILĖ“ nuosavybės teise priklausantį gamybinį pastatą su vaistinės patalpomis (unikalus Nr. ( - )) ir nuomos teisę į 0.6634 ha bendro ploto valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) (žemės sklypo nuomos teisės vertė atskirai neišskirta ir yra įskaičiuotina į pastato rinkos vertę), adresu ( - ); paskirta šio turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė, kurią pavesta atlikti UAB „Negrita“.

10032.

101Antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. sausio 20 d. patvarkymu Nr. S-20-174-1293 areštuotas turtas įkainotas eksperto nustatyta turto verte. Antstolio 2020 m. vasario 11 d. patvarkymu Nr. S-20-174-3065, įvertinus bendrą išieškotiną 1 684 637,78 Eur (neįskaičiuojant vykdymo išlaidų) sumą, paskelbtos pareiškėjos turto pirmosios varžytynės.

10233.

103Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, jog prie antstolio Donato Kisieliaus vykdomo išieškojimo iš UAB „EMILĖ“ prisijungė antstolis Giedrius Jonauskas (vykdomoji byla Nr. 0091/17/00481; 3-čios eilės išieškotojas AB „Klaipėdos vanduo“, 2020 m. vasario 12 d. patvarkymas Nr. S-20-91-3021), antstolis Vitalis Milevičius (vykdomosios bylos Nr. 0013/17/01341, 0013/19/00590; 3-čios eilės išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2020 m. vasario 12 d. patvarkymas Nr. S-20-13-1798) ir antstolis Ramūnas Kamarauskas (vykdomoji byla Nr. 0055/18/01124; 3-čios eilės išieškotojas UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“, 2020 m. vasario 13 d. patvarkymas Nr. S-20-55-2841).

10434.

105Iš bylos duomenų matyti, jog VĮ Registrų centro informacinė tarnyba 2020 m. kovo 12 d., 12:50 val., el. paštu informavo antstolį Donatą Kisielių, kad 2020 m. kovo 12 d., 12:45:59 val., baigėsi varžytynės Nr. ( - ), kuriose nedalyvavo nė vienas dalyvis. Atsižvelgiant į tai, antstolis 2020 m. kovo 18 d. priėmė skundžiamą patvarkymą Nr. S-20-174-6065, kuriuo: pirmosios UAB „EMILĖ“ nuosavybės teise priklausančio turto (gamybinio pastato su vaistinės patalpomis) varžytynės paskelbtos neįvykusiomis; pasiūlyta hipotekos kreditorei UAB „EDS INVEST“ bei trečios eilės išieškotojams UAB „LITESKO“, filialui „Druskininkų šiluma“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ perimti iš pirmųjų varžytynių Nr. ( - ) neparduotą turtą už pradinę pirmųjų varžytynių kainą, pateikiant sutikimą CPK 702 straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d.; vykdymo proceso šalys informuotos, kad nė vienam išieškotojui nesutikus perimti iš pirmųjų varžytynių neparduoto turto, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis bus skelbiamos šio turto antrosios varžytynės, kuriuose pradinė pardavimo kaina sudarys 60 proc. turto rinkos vertės, tai yra 1 320 000 Eur (2 200 000 Eur x 60 proc.); išaiškinta hipotekos davėjai UAB „EMILĖ“, kad pagal CPK 704 straipsnį ji gali pati surasti arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją.

10635.

107CPK 719 straipsnio, reglamentuojančio turto nepardavimo iš pirmųjų varžytynių pasekmes, 1 dalyje nustatyta, kad jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (CPK 717 straipsnio 1 punktas), turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, paskelbęs varžytynes neįvykusiomis, išskyrus CPK 717 straipsnio 2 ir 4 punktuose nustatytus atvejus, antstolis pasiūlo išieškotojui paimti neparduotą iš varžytynių turtą šiame straipsnyje ir CPK 720 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygomis ir nustato terminą, per kurį išieškotojas turi raštu antstoliui pranešti apie savo sutikimą paimti turtą.

10836.

109Jeigu išieškotojas atsisako paimti CPK 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes (CPK 721 straipsnio 1 dalis).

11037.

111Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą patvarkymą, nenustatė, jog jis būtų priimtas pažeidžiant CPK ar Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas. Nagrinėjamu atveju apeliantė, skųsdama antstolio 2020 m. kovo 18 d. patvarkymą Nr. S-20-174-6065, iš esmės siekia sustabdyti išieškojimą iš savo nekilnojamojo turto, nesutinka su tęsiamais vykdymo veiksmais. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindo konstatuoti, kad antstolis, priimdamas skundžiamą patvarkymą, kuriuo tęsiami antstolio pradėti vykdymo veiksmai, būtų pažeidęs įstatymo reikalavimus ir vykdymo proceso dalyvių teises bei teisėtus interesus.

11238.

113Apeliantė, nesutikdama su 2020 m. kovo 18 d. antstolio patvarkymu Nr. S-20-174-6065, teigia, jog antstolis neteisėtai vienu metu vykdomojoje byloje realizuoja ir UAB „NTV“, ir pareiškėjai UAB „EMILĖ“ priklausantį įkeistą turtą, nes pagal Hipotekos sandorio 9 punktą, pirmiausia privalo būti realizuojamas UAB „NTV“ įkeistas turtas, o pareiškėjos turto realizavimas eilėje yra tik dvyliktas. Pareiškėja įrodinėja, jog visa išieškoma skolos suma galėtų būti padengta būtent iš UAB „NTV“ įkeisto turto. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

11439.

115Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjamas pareiškėjos UAB „EMILĖ“ 2020 m. vasario 18 d. skundas dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141 ir Nr. 0174/17/ dėl 2020 m. vasario 11 d. patvarkymo Nr. S-20-174-3065. UAB „EMILĖ“ nurodytoje byloje įrodinėjo, jog buvo pažeista išieškojimo iš hipotekos sandoriu įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilė. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-11334-734/2020 pareiškėjos skundą atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-841-779/2020 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 26 d. nutartį paliko nepakeistą.

11640.

117Nurodytose civilinėse bylose teismai konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, kad UAB „NTV“ 11 butų (810 800 Eur vertės) realizavimo nepakanka visai skolai padengti (UAB „EDS INVEST“ naudai išieškoma skolos suma sudaro 1 658 000 Eur), antstolis vienu metu vykdomojoje byloje pagrįstai realizuoja taip pat ir pareiškėjai priklausantį įkeistą turtą. Esant tokiai situacijai, kai ankstesne eile iš varžytynių parduotinų turto objektų vertės nepakako skolai išieškoti, antstolis pagrįstai, siekdamas efektyvaus ir operatyvaus skolos išieškojimo proceso, pradėjo sekančio eilėje nurodyto objekto pardavimo iš varžytynių procedūrą.

11841.

119Apeliantės lūkesčiai, jog jos atsakomybė kils tik tuo atveju, jeigu kreditorės reikalavimas nebus (visiškai) patenkintas iš viso UAB „NTV“ turto, nepagrįsti. Vadovaujantis CK 4.195 straipsnio 3 dalimi, jeigu kreditoriaus reikalavimai užtikrinti ir skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto hipoteka, ir svetimo daikto hipoteka, kreditorius turi teisę išieškoti iš svetimo daikto hipotekos objekto tiek, kiek neįmanoma jo reikalavimo patenkinti iš įkeisto skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto. Toks teisinis reguliavimas lemia, jog išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto atveju, svetimo turo hipoteka įkeisto daikto savininko subsidiarioji atsakomybė kyla tuomet, kai skolininkui priklausančio hipoteka įkeisto turto nepakanka hipotekos kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Hipotekos kreditoriaus teisė gauti reikalavimo patenkinimą būtent iš įkeisto turto nulemia šio išieškotojo specifinę padėtį turto realizavimo procese.

12042.

121Antstolis, nustatęs, kad skolininkės įkeisto turto neužteks išieškojimui padengti (kas nagrinėjamu atveju yra nustatyta įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais), turi galimybę nukreipti išieškojimą iškart į svetimo daikto hipoteka įkeistą turtą, nagrinėjamu atveju į hipotekos davėjos UAB „EMILĖ“ nekilnojamąjį turtą, įkeistą sutartinės hipotekos sutartimi. Be to, kaip minėta, vykdomosiose bylose prie antstolio Donato Kisieliaus vykdomo išieškojimo iš pareiškėjos turto yra prisijungę ir kiti antstoliai, dėl ko skolų suma, kuri turės būtų apmokėta iš parduodamo pareiškėjos turto, padidėjo.

12243.

123Ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios bylos, t. y. šiose bylose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 straipsnio 2 dalis), tačiau teismo pareiga būti aktyviam, kaip tokia, nesuteikia bylą ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjančiam teismui teisės peržengti bylos nagrinėjimo ribas. Pareiškėja skundą dėl antstolio veiksmų grindė aplinkybėmis, jog antstolis neteisėtai vienu metu vykdomojoje byloje realizuoja ir UAB „NTV“, ir pareiškėjai UAB „EMILĖ“ priklausantį įkeistą turtą. Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad antstolio veiksmai, vykdant išieškojimą iš apeliantei priklausančio įkeisto nekilnojamojo turto, buvo neteisėti. Apeliantė šioje byloje pateiktame atskirajame skunde nenurodė konkrečių aplinkybių (išskyrus jau aptartas), kurios šioje byloje buvo nepagrįstai neįvertintos, apeliacinės instancijos teismas tokių aplinkybių taip pat nenustatė. Didžiąja dalimi atskirojo skundo argumentų faktiškai siekiama, jog apeliacinės instancijos teismas iš naujo įvertintų bylos įrodymus, pateiktų papildomus motyvus dėl teismų padarytų išvadų, taip pažeidžiant procesinio sprendimo peržiūrėjimo instancine tvarka imperatyvų reikalavimą.

12444.

125Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo argumentais, kad antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus ir vykdydamas savo funkcijas, neužtikrino apeliantės teisių ir teisėtų interesų. Vykdymo procesas iš esmės yra nepalankus skolininkams, kadangi iš jų skola išieškoma priverstinai, taikant CPK įtvirtintas priverstinio vykdymo priemones (CPK 624 straipsnio 2 dalis), kas jau savaime reiškia tam tikrų teisių ribojimą. Antstolis turi imtis priemonių, kad vykdymo procesas būtų sklandus ir visi veiksmai būtų atlikti per protingus terminus. Nagrinėjamu atveju antstolis vykdymo procese veikė pagal jam suteiktus įgalinimus ir neatliko veiksmų, viršijančių jo kompetenciją, vykdomojoje byloje veiksmai atlikti nepažeidžiant vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų bei procedūrų.

12645.

127Apeliantė taip pat teigia, kad antstolis neteisėtai vykdė turto pardavimą iš varžytynių karantino metu. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais atskirojo skundo argumentais nesutinka. Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje paskelbtas karantinas, kuris buvo pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d., tačiau vykdymo procesai nebuvo sustabdyti. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju nustatyta, kad antstoliai atlieka vykdymo veiksmus. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, antstolis neturėjo teisinio pagrindo stabdyti varžytinių ir nevykdyti hipoteka įkeisto turto realizavimo, remdamasis prielaidomis ir ar samprotavimais, kad COVID-19 viruso plėtra gali daryti įtaką varžytynių rezultatui ir turto realizavimui. Vykdomosios bylos sustabdymo klausimai yra reglamentuojami CPK 626 ir 627 straipsniuose. Nagrinėjamu atveju antstoliui nebuvo jokio teisinio pagrindo stabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus ir nevykdyti hipoteka įkeisto turto realizavimo.

12846.

129Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip neturintys įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina (CPK 2 straipsnis, 3 straipsnis, 7 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

13047.

131Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, remiantis atskirajame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais, nėra teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

132Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

13348.

134Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apeliantei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

13549.

136Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui jo patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

13750.

138Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-210-969/2018).

13951.

140CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „EMILĖ“ pateiktas atskirasis skundas pats savaime negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Pasinaudojimu teise apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį negalima laikyti akivaizdžiu procesinės teisės naudojimu ne pagal jos paskirtį, todėl šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo UAB „EMILĖ“ atliktus veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis ir skirti jai už tai baudą CPK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu.

141Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

142Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

143Atmesti suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ prašymą dėl baudos skyrimo pareiškėjai UAB „EMILĖ“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. pareiškėja UAB „EMILĖ“ pateikė 2020 m. kovo 23 d. skundą dėl... 5. 2.... 6. Pareiškėja nurodė, jog antstolis atlieka vykdymo veiksmus dėl skolos... 7. 3.... 8. Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymu Nr. 2-DK-T-3949... 9. 4.... 10. Antstolis nurodė, jog 2020 m. vasario 11 d. patvarkymu Nr. S-20-174-3065,... 11. 5.... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ prašė pareiškėjos skundą... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 6.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 15 d. nutartimi atmetė... 16. 7.... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „NTV“ įkeisto ir antstolio... 18. 8.... 19. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 21. 9.... 22. Pareiškėja UAB „EMILĖ“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 23. 9.1.... 24. pagal Hipotekos sandorio 9 punktą, pirmiausia privalo būti realizuojamas UAB... 25. 9.2.... 26. nepaisant to, jog antstolio iniciatyva atliktu vertinimu UAB „NTV“ turtas... 27. 9.3.... 28. nors karantinas Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas tik 2020-03-16, tačiau... 29. 10.... 30. Suinteresuotas asmuo UAB „NTV“ prašo pareiškėjos UAB „EMILĖ“... 31. 10.1.... 32. pirmiausia yra tikslinga varžytynėse realizuoti UAB „NTV“ turtą, o tik... 33. 10.2.... 34. turto įvertinimas 810 800,00 Eur suma dar nereiškia, kad būtent tokia suma... 35. 10.3.... 36. CK 4.194 straipsnio nuostatos numato, jog jungtine hipoteka įkeistų daiktų... 37. 10.4.... 38. nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų, kai sprendžiama dėl antstolio... 39. 11.... 40. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ (išieškotoja) prašo UAB... 41. 11.1.... 42. pagal vykdomosios bylos duomenis matyti, kad UAB „NTV“ 11 įkeistų butų... 43. 11.2.... 44. pareiškėja ir kitoje civilinėje byloje tvirtino, kad pareiškėjos turtas... 45. 11.3.... 46. nei CK 4.183 straipsnis, nei jokia kita teisės akto nuostata nenumato draudimo... 47. 11.4.... 48. išieškojimas iš turto nepaneigia pareiškėjos skunde deklaruojamo... 49. 11.5.... 50. prie antstolio Donato Kisieliaus vykdomo išieškojimo iš pareiškėjos yra... 51. 11.6.... 52. pareiškėjos teiginiai apie tai, kad potencialūs varžytinių dalyviai dėl... 53. 11.7.... 54. pareiškėjos veiksmai yra nukreipti prieš teisingą ir greitą vykdomosios... 55. 12.... 56. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos atskirąjį skundą... 57. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 58. Atskirasis skundas atmetamas... 59. 13.... 60. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 61. 14.... 62. Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338... 63. 15.... 64. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 65. Dėl naujų įrodymų priėmimo ... 66. 16.... 67. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 68. 17.... 69. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: UAB „NTV“... 70. 18.... 71. Apeliantė neprašo prijungti naujų įrodymų ir CPK 314 straipsnyje nurodytų... 72. 19.... 73. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį... 74. 20.... 75. Suinteresuotas asmuo prašo prijungti papildomus įrodymus, tačiau CPK 314... 76. 21.... 77. Įvertinęs prašomų pridėti dokumentų turinį, šalių paaiškinimus,... 78. 22.... 79. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teikiami įrodymai, vertinant juos... 80. Dėl teismo pareigos motyvuoti procesinį sprendimą... 81. 23.... 82. Suinteresuotas asmuo UAB „NTV“ nurodo, jog pirmosios instancijos teismas... 83. 24.... 84. CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir CPK 270 straipsnio 4 dalyje... 85. 25.... 86. CPK 329 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad proceso teisės normų... 87. 26.... 88. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 89. Dėl antstolio veiksmų (ne)teisėtumo... 90. 27.... 91. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 92. 28.... 93. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismų sprendimų vykdymo taisyklės... 94. 29.... 95. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog antstolio Donato... 96. 30.... 97. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog užtikrinant paskolos sutarties... 98. 31.... 99. Antstolio Donato Kisieliaus 2019 m. rugsėjo 27 d. patvarkymu Nr.... 100. 32.... 101. Antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. sausio 20 d. patvarkymu Nr. S-20-174-1293... 102. 33.... 103. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, jog prie antstolio Donato Kisieliaus... 104. 34.... 105. Iš bylos duomenų matyti, jog VĮ Registrų centro informacinė tarnyba 2020... 106. 35.... 107. CPK 719 straipsnio, reglamentuojančio turto nepardavimo iš pirmųjų... 108. 36.... 109. Jeigu išieškotojas atsisako paimti CPK 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta... 110. 37.... 111. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą patvarkymą,... 112. 38.... 113. Apeliantė, nesutikdama su 2020 m. kovo 18 d. antstolio patvarkymu Nr.... 114. 39.... 115. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog... 116. 40.... 117. Nurodytose civilinėse bylose teismai konstatavo, jog atsižvelgiant į tai,... 118. 41.... 119. Apeliantės lūkesčiai, jog jos atsakomybė kils tik tuo atveju, jeigu... 120. 42.... 121. Antstolis, nustatęs, kad skolininkės įkeisto turto neužteks išieškojimui... 122. 43.... 123. Ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios bylos, t. y. šiose bylose... 124. 44.... 125. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo... 126. 45.... 127. Apeliantė taip pat teigia, kad antstolis neteisėtai vykdė turto pardavimą... 128. 46.... 129. Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip neturintys įtakos... 130. 47.... 131. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 132. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 133. 48.... 134. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 135. 49.... 136. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 137. 50.... 138. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyme nustatytos teisės... 139. 51.... 140. CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo... 141. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 142. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 15 d. nutartį palikti... 143. Atmesti suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ prašymą dėl baudos skyrimo...