Byla 2-2114-619/2016
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė,

2sekretoriaujant V. Kamašinienei

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui H. Ivanauskui

4atsakovei Ž. K., atsakovės atstovui adv. L. Bražulioniui

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo kooperatinės bendrovės kredito unijos Amber ieškinį atsakovams UAB „Elmis“, Ž. K., J. K., K. E. dėl nuostolių priteisimo ir

Nustatė

6Ieškovas kooperatinė kredito unija „Amber“ patikslintu ieškiniu prašė teismą priteisti iš atsakovo UAB „Elmis“ ir solidariai iš atsakovų Ž. K., J. K. ir K. E. ieškovo naudai 19 538,29 Eur nuostolių, nurodant, kad subsidiarūs skolininkai Ž. K., J. K. ir K. E. šiuos nuostolius privalo atlyginti solidariai, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad 2012-04-12 ieškovas ir atsakovas UAB „Elmis“, atstovaujamas Ž. K. sudarė paskolos sutartį Nr. P12-009, pagal kurią ieškovas kaip paskolos davėjas suteikė atsakovui UAB „Elmis“, kaip paskolos gavėjui 270 000 Lt dydžio tikslinę paskolą gamybinės įrangos įsigijimui. Remiantis sutarties nuostatomis, paskolos grąžinimas buvo užtikrintas perkamos įrangos įkeitimu, o parduoti ar kitaip perleisti šį turtą atsakovas gali tik prieš tai gavęs rašytinį ieškovės sutikimą. 2012-12-14 sutartimi atsakovas iš pasiskolintų lėšų įsigytą gamybinę įrangą įkeitė ieškovui, įkeičiamų objektų bendra vertė - 264 000 Lt, įkeitimu užtikrintos prievolės dydis 270 000 Lt. Šia sutartimi UAB „Elmis“ taip pat įsipareigojo užtikrinti tinkamą įkeičiamų įrenginių saugojimą ir eksploatavimą, o juos sugadinus, atstatyti jų vartojamąsias savybes ir vertę, atlyginti dėl to ieškovo kaip kreditoriaus patirtus nuostolius, taip pat nekeisti įkeistų įrengimų vietos be raštiško ieškovo sutikimo, jų neišmontuoti, neiškomplektuoti, nekeisti jų sudėties ar kitokiu būdu nebloginti jų būklės, tinkamai prižiūrėti įkeičiamus daiktus ir užtikrinti, jog jų vertė sutarties galiojimo metu nesumažėtų (Sutarties 3.2.1, 5,1 p.). Atsakovui 2012-04-12 d. paskolos sutartimi nevykdžius prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas 2012-04-12 paskolos sutartį nutraukė bei buvo pradėtas išieškojimo iš įkeisto turto procesas. Vykdant išieškojimą areštuotas 2014-07-02 turto arešto aktu 2012-12-14 sutartimi įkeistas turtas, tačiau paaiškėjo, kad dalies turto atsakovas neturi, o išlikusio turtinė būklė yra bloga. Surašant turto aktą dalyvavęs UAB „Elmis“ direktorius K. E. antstoliui ir ieškovo atstovui nurodė, kad trūkstama įranga yra tariamai perduota D. K., tačiau nuomos sutarties jis neturi, tuo tarpu susisiekus su nurodytu asmeniu paaiškėjo, kad telefono numeris yra klaidingas, o telefonu atsiliepęs asmuo apskritai paneigė bet kokias sąsajas su atsakovu UAB „Elmis“, tiek su jos vadovu. Areštavus įkeistą turtą, jis buvo vertinamas, surašytas 2014-07-28 d. turto vertinimo ekspertizės aktas, konstatuota, kad bendra išlikusio turto vertė sudaro 40 000 Lt. Nurodyto turto per varžytynes nepavyko parduoti, todėl ieškovas sutiko turtą paiimti natūra, todėl 2014-12-29 turto perdavimo išieškotojui aktu išlikę trys daiktai buvo perduoti ieškovui, o Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2016-01-21 pervedė ieškovui 52 060,28 Eur dydžio garantijos sumą. Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2010-11-09 iki 2013-04-03 atsakovo UAB „Elmis“ vadovė buvo Ž. K., nuo 2013-04-03 iki 2013-07-09 jos sutuoktinis J. K., o nuo 2013-07-09 - K. E., kurie visi turėjo pareigą užtikrinti nurodytų įkeitimo objektų tinkamą priežiūrą ir išsaugojimą, tačiau šios pareigos nevykdė bei elgėsi neatsakingai, dėl ko ieškovas kaip kreditorius prarado galimybę patenkinti savo reikalavimus iš jo naudai įkeisto turto, o jokio kito turto, iš kurio būtų galima išieškoti, atsakovas UAB „Elmis“ neturi. Ž. K. ir K. E. buvo ne tik įmonės vadovai, bet ir akcininkai. Pažymėjo, kad atsakovas UAB „Elmis“ sudarydamas su ieškovu paskolos sutartį prisiėmė tam tikras pareigas dėl tinkamos įrangos išsaugojimo, atsakovai Ž. K., J. K., K. E. kaip atsakovo vadovai ir akcininkai nevykdė iš įstatymo kylančių jų kaip vadovų ir akcininkų pareigų, dėl ko ieškovas kaip kreditorius prarado teisę susigrąžinti paskolintas pinigines lėšas iš įkeisto turto, patyrė nuostolių, todėl atlyginimo pareiga tenka ne tik pačiam skolininkui, bet ir jo vadovams bei akcininkams (CK 2.50 str., 2.81 str., CK 1.5 str. 1 d., 6.246 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Ieškovas ir atsakovas UAB „Elmis“ paskolos sutartyje susitarė, kad paskolos grąžinimas užtikrinamas už ieškovo paskolintas lėšas perkamos gamybinės įrangos įkeitimu, kas turėjo užtikrinti, jog atsakovui nevykdant šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas galės atgauti paskolintas lėšas, atitinkamai buvo numatyti ir kiti įsipareigojimai - draudimas atsakovui parduoti ar kitaip perleisti įkeistą turtą be išankstinio rašytinio ieškovo sutikimo. Tačiau gavęs paskolą atsakovas UAB „Elmis“ neišsaugojo dalies ieškovo naudai įkeisto turto, o dabartinis vadovas ir akcininkas net negali paaiškinti, kur turtas šiuo metu yra ir kodėl jis prarastas, ieškovas kaip kreditorius apie tai nebuvo informuotas. Atsakovas be ieškovo sutikimo neturėjo keisti turto buvimo vietos, tačiau šio įsipareigojimo nevykdė - išlikę įkeitimo objektai buvo surasti ne įkeitimo sutartyje nurodytoje vietoje – ( - )., o ( - ), kur gyvena dabartinis vadovas ir akcininkas K. E.. Išlikęs turtas buvo neeksploatuojamas, iškomplektuotas ir išmontuotas iki perdavimo saugoti ieškovui buvo laikomas lauke, dėl ko jis surūdijo bei atsilupo dažai ir tapo nebegalimas naudoti, ieškovas apie tai nebuvo informuotas. Dėl tokios turto nepriežiūros, turto vertė esminiai pablogėjo bei sumažėjo. Ieškovas dėl neteisėtų atsakovų veiksmų iš viso patyrė 90 192,17 Eur dydžio nuostolius, kuriuos sudarė 76 699,09 Eur dydžio negrąžinta paskola, 8 533,70 Eur dydžio palūkanos bei 4 959,38 Eur dydžio atsakovo nesumokėti delspinigiai. Bylos nagrinėjimo eigoje ši suma sumažėjo 19 538,29 Eur suma, nes 2014-12-29 turto perdavimo išieškotojui aktu ieškovas už 6 950,88 Eur pardavimo kainą perėmė iš varžytynių neparduotą jam įkeistą turtą, tokiu būdu pasidengdamas 6 950,88 Eur nuostolį. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, suteikęs ieškovui 70 proc. dydžio garantiją už atsakovui suteiktą paskolą, 2016-01-21 išmokėjo ieškovui 52 060,28 Eur dydžio garantiją taip padengdamas 52 060,28 Eur dydžio nuostolį, po garantijos neatlygintinų nuostolių likutis sudarė 31 181,01 Eur; ieškovas 11 642,72 Eur nuostolių dalį 2016-01-21 pasidengė iš atsakovo UAB „Elmis“ papildomo pajaus, kurį jis buvo įsigijęs iki paskolos sutarties sudarymo. Po šio veiksmo neatlygintinų nuostolių suma sudaro 19 538,29 Eur, kuri visų pirma priteistina iš pagrindinio skolininko UAB „Elmis“. Atsakovai Ž. K., J. K. bei K. E. savo kaip akcininkų ir vadovų pareigų nevykdė: UAB „Elmis“ paskolą iš ieškovo pasiėmė tam, kad įsigytų jų veiklai reikalingą įrangą, tačiau įsigijus įrangą veiklos nevykdė, su turtu elgėsi neatsakingai, dalis turto prarasta ir perleista. Įmonės finansine padėtimi bei priimtų įsipareigojimų vykdymu nesirūpinta, įmonei nevykdant įsipareigojimų, jokie sprendimai nepriimti, iš valstybės susigrąžinta 55 440 Lt dydžio PVM suma, kaip buvo susitarta papildomu susitarimu prie paskolos sutarties, paskolai dengti nepervesta. Taigi, atsakovų kaip įmonės vadovų ir akcininkų veiksmai sąlygojo tai, kad ieškovui nebuvo grąžinta paskola. Ieškovų tvirtinimu, esamą padėtį, kai atsakovas UAB „Elmis“ negali grąžinti paskolos sumos lėmė visų trijų atsakovų Ž. K., J. K., K. E. bendri neteisėti veiksmai, todėl 19 538,29 Eur nuostolius ji privalo padengti solidariai, subsidiariai su atsakovu UAB „Elmis“ (CK 6.6 str. 3 d., 6.279 str. 1 d., 6.9 str.). Taip pat prašė grąžinti 1 000,97 Eur žyminio mokesčio permoką, susidariusią dėl patikslinto ieškinio.

7Atsakovas UAB „Elmis“, K. E. atsiliepimo teismui į ieškinį nepateikė.

8Atsakovo K. E. dalyvavimas buvo pripažintas teismo posėdyje būtinu, jam skirta bauda už neatvykimą į teismo posėdį.

9Atsakovai J. K., Ž. K. su ieškiniu nesutiko, prašydami jų atžvilgiu ieškinį atmesti. Nurodė, kad paskolos sutartis buvo nutraukta 2014-04-12, t.y. po 9 mėnesių, kai UAB „Elmis“ vadovu ir vieninteliu akcininku tapo K. E., todėl akivaizdu, kad minėtu laikotarpiu atsakovai J. K., Ž. K. neturėjo įgaliojimų ar galimybių spręsti dėl UAB „Elmis“ prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Nurodė, kad 2013 m. liepos 8 d. vienintelės akcininkės sprendimu buvo nuspręsta nuo 2013-07-09 iš UAB „Elmis“ direktoriaus pareigų atleisti J. K. ir nuo 2013-07-09 direktoriumi paskirti K. E.. 2013-07-09 d. priėmimo perdavimo aktu Nr. 13-07/09 J. K. naujam direktoriui perdavė visą įmonės turtą, tame tarpe ir ieškovui įkeistą turtą, įmonės dokumentus bei lėšas (70 447,07 Lt). Tai, kad buvo perduotas turtas patvirtina ir ta aplinkybė, kad atsakovo gyvenamojoje vietoje buvo rastas turtas. Ieškovas ir K. E. pripažįsta, kad K. E. įrangą yra perdavęs trečiajam asmeniui ir būtent dėl to K. E. įsipareigojo šią įrangą pristatyti ieškovui. Dėl nurodytos priežasties atsakovai nėra atsakingi už ieškovui įkeistos įrangos neišsaugojimą, kadangi minėta įranga perdavimo-priėmimo aktu buvo perduota naujam vadovui bei akcininkui ir šių atsakovų atžvilgiu ieškinys atmestinas. Mano, kad ieškinyje nėra nurodyta, kada įmonė prarado įkeistą turtą, o tik apsiribojama bendro pobūdžio teiginiais apie turto neišsaugojimą, nėra nurodyti kokie atsakovų neteisėti veiksmai, kokių konkrečiai pareigų atsakovai nevykdė ar vykdė netinkamai. Taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog UAB „Elmis“ nevykdo veiklos ir negauna pajamų, neturi turto, iš kurio būtų galima išieškoti pagal paskolos sutartis. Nesutinka su atsakovų atžvilgiu pareikštos žalos dydžiu.

10Teismo posėdžio metu atsakovė Ž. K. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, laiko, kad atsakomybė kyla naujam įmonės akcininkui ir direktoriui, kuris susipažino su visa įmonės padėtimi mėnesį prieš įsigydamas įmonę. Mintis parduoti akcijas kilo dėl tos priežasties, kad suvokė, kad negalės savo pajėgomis vystyti veiklos, nors kurdami projektą ir gaudami paramą tikėjosi, kad veikla bus pelninga, kad yra tam tikra niša. Iš paramos gautos lėšos taip pat buvo naudojamos įrengimų pirkimui. Nurodė, kad akcijas pardavė K. E., nes buvęs įmonės vadovas J. K. rado tinkamą žmogų vykdyti jų nurodytą veiklą, kuris norėjo šia veikla realiai užsiimti. Akcijos buvo parduotos už 10 000 Lt, lėšos sumokėtos grynais. Parduodama akcijas nežinojo, kad K. E. individualiai įmonei buvo iškelta bankroto byla. Nurodė, kad įsigijus įrangą tiesioginė veikla iki įrangos pardavimo nebuvo vykdyta, pajamų iš medinių rąstinių namų statybos nebuvo gauta. Įmonėje buvo du darbuotojai - atsakovė ir jos brolis. Tvirtina, kad vykdė projektus iš veiklos, rengė konsultacijas dėl investicinių projektų, kažkokias pajamas gavo, kadangi tiesioginė veikla nebuvo vykdoma, įsipareigojimų unijai negalėjo vykdyti, kol įsigijo įrangą, potencialių klientų neliko. Visą laiką ieškojo klientų, potencialių partnerių. Negalėjo nurodyti, kodėl pagal perdavimo - priėmimo aktą perduoti gryni pinigai, esantys įmonės kasoje 70 447,07 Lt nebuvo panaudoti skolos grąžinimui. Nupirkti įrenginiai tiesiog stovėjo sandėlyje, gamyboje jie nebuvo panaudoti, ar nupirkta įranga buvo saugoma negalėjo nurodyti. Nežino aplinkybių, susijusių su perduodamo turto būkle, kai turtas pagal perdavimo aktą buvo perduotas K. E.. Patvirtino, kad yra akcininkė yra kitos įmonės, UAB „Varonis“, įmonė užsiėma pastolių nuoma, statybomis, įmonė vykdo veiklą. Šios įmonės vadovas jos sutuoktinis.

11Ieškovo ieškinys tenkintas.

12Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

13Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakovu UAB „Elmis“ 2012 m. balandžio 12 d. sudarė paskolos sutartį Nr. P12-009, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 270 000 Lt paskolą su tikslu įsigyti gamybinę įrangą įgyvendinant investicinį projektą „Medinių namų gamyba ir statyba“ pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Sutartyje šalys susitarė, kad paskolos grąžinimas užtikrinamas perkamos gamybinės įrangos įkeitimu (Specialiosios dalies 2.11 p., Bendrosios dalies 7.7 p.) ir kad parduoti ar kitaip perleisti šį turtą atsakovas gali tik prieš tai gavęs rašytinį ieškovo kaip kreditoriaus sutikimą. 2012-12-14 d. sutartimi atsakovas UAB „Elmis“ iš pasiskolintų lėšų įsigytą gamybinę įrangą, kurios sąrašas nurodytas 2012-12-10 pažymoje, įkeitė ieškovui. Įkeičiamų objektų bendra vertė 264 000 Lt, įkeitimu užtikrintos prievolės dydis 270 000 Lt. Minėta sutartimi atsakovas UAB „Elmis“ įsipareigojo užtikrinti įkeičiamų įrenginių saugojimą ir eksploatavimą, o juos sugadinus, atstatyti jų vartojamąsias savybes ir vertę, fiksuotą šios sutarties sudarymo dieną ir/ar atlyginti dėl to ieškovo, kaip kreditoriaus patirtus nuostolius, o taip pat nekeisti įkeistų įrengimų buvimo vietos be raštiško išankstinio ieškovo sutikimo, jų neiškomplektuoti, neišnuomoti, nekeisti jų sudėties ar kitokiu būdu nebloginti jų būklės (Sutarties 3.2.1 p.). Taip pat įsipareigojo tinkamai saugoti ir prižiūrėti įkeičiamus daiktus bei užtikrinti, jog jų vertė sutarties galiojimo metu nesumažėtų, išskyrus natūralų nusidėvėjimą, sugadinus įkeičiamus daiktus, - atstatyti jų vartojamąsias savybes ir vertę, fiksuotą šios sutarties sudarymo dieną, ir/ar atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, nesunaikinti įkeičiamų daiktų vertės, nedelsiant informuoti ieškovą apie visas aplinkybes, pabloginusias ar galinčias pabloginti įkeičiamų daiktų būklę (Sutarties 5.1 p.).

142013 m. sausio 9 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie 2012 m. balandžio 12 d. Paskolos sutarties Nr. P12-009, kurio 2 str. šalys susitarė, kad skolininkas įsipareigojo visą susigrąžintą 55 440 Lt dydžio PVM, kurią susigrąžins iš valstybės pervesti į unijos sąskaitą paskolai padengti. Tuo atveju, jeigu skolininkas per Susitarimo 2 punkte numatytą 2 mėn. laikotarpį nesusigrąžina viso ar dalies pagal Sąskaitas sumokėto ir grąžintino PVM, skolininkas privalo per Susitarimo 2 punkte numatytą 2 mėn. laikotarpį 55 440 Lt sumą pervesti į Unijos sąskaitą Paskolai padengti iš savo lėšų ( t. 1, b.l. 12-27).

15Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui neįvykdžius įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, paskolos sutartis buvo nutraukta nuo 2012-04-12 d. bei buvo pradėtas skolos išieškojimo iš atsakovo UAB „Elmis“ procesas. Vykdymo procese areštuotas 2014-07-02 turto arešto aktu 2012-12-14 d. įkeitimo sutartimi įkeistas turtas, buvo nustatyta, kad dalies ieškovo naudai įkeisto turto nėra išlikę - nerastos horizontalios juostinės medienos pjovimo staklės (41 140 Lt vertės), universalios staklės sienojų pjovimo, frezavimo ir obliavimo (įsigytos už 118 580 Lt), rastas tik tekinimo staklių rėmas su elektros varikliais (58 080 Lt vertė), 2 mobilių kranų vertė gerokai pablogėjusi (buvo įsigyti už 101 640 Lt). 2014-07-28 Ekspertizės aktu konstatuota, kad rasto turto vertė 2014 m. liepos 22 d. sudaro 40 000 Lt (t.1, b.l. 30-63).

16Pagal teismui į bylą pateiktus duomenis, UAB „Elmis“ skola 2014-10-13 sudarė 310 875,79 Lt (t.1, b.l. 69).

17LR Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija patvirtina, kad UAB „Elmis“ direktorė laikotarpiu nuo 2010-11-10 iki 2013-04-05 buvo Ž. K.; nuo 2013-04-05 iki 2013-08-02 J. K.; nuo 2013-08-02 K. E. (t.1, b.l. 64-65). Bendrovės akcininkė nuo 2010-11-10 iki 2013-08-02 buvo Ž. K., nuo 2013-08-02 K. E..

18Nustatyta, kad 2013-07-09 priėmimo-perdavimo Aktu Nr. 13-07/09 direktorius J. K. perdavė naujam įmonės direktoriui įmonės turto ir nuosavybės duomenis pagal 2013 m. liepos 9 d. būklės finansinės apskaitos registrus ir įmonės turtą (t.1, b.l. 107).

19Dėl atsakovo UAB „Elmis“ sutartinės atsakomybės

20Ieškovas ieškinį atsakovui UAB „Elmis“ grindžia CK 6.246 str., 6.256 str. 2 d. nuostatomis, atsakovui netinkamai vykdžius savo sutartinius įsipareigojimus pagal paskolos sutartis - negrąžinus paskolos, neišsaugojus įkeisto turto, pažeidus įsipareigojimą parduoti ar kitaip perleisti turtą be išankstinio rašytinio ieškovo sutikimo, neišsaugojus ir praradus įkeistą turtą, pabloginus jį. Atsakovas privalėjo grąžinti ieškovui 264 000 Lt vertės turtą įkeistą, tačiau grąžino tik 40 000 Lt vertės išlikusį turtą, dėl ko ieškovas patyrė nuostolius bendroje sumoje 90 192,17 Eur, kuriuos sudarė negrąžinta paskola 76 699,09 Eur, 8 533,70 Eur nesumokėtos palūkanos bei 4 959,38 Eur dydžio delspinigiai. Šiuo metu nuostolių dydis, įvertinus išlikusį perimtą turtą - 6950,88 Eur, 52 060,28 Eur dydžio garantiją bei 11 642,72 Lt papildomą pajų sudaro 19 538,29 Eur.

21Iš aukščiau aprašytų bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas UAB „Elmis“, kuriam 2012 m. balandžio 12 d. paskolos sutartimi buvo suteikta tikslinė paskola 270 000 Lt sumoje netinkamai vykdė paskolos sutartį, negrąžindamas paskolos, palūkanų, delspinigių, ko pasekoje ji buvo nutraukta dėl atsakovo kaltės nuo 2012-04-12 bei remiantis sutarties nuostatomis pradėtas išieškojimo iš įkeisto turto procesas (Sutarties 6.1 p.), reikalavimą tenkinant iš įkeičiamo turto. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas pažeidė 2012-04-12 d. Paskolos sutarties Bendrosios dalies 7.11 - 7.13 p. nuostatas, Sutartinio įkeitimo bendrąsias sąlygas dėl įkeisto turto išsaugojimo ir eksploatavimo, numatytas Sutarties 3.2.1 p., 5.1 p.. Teismo vertinimu ieškovas įrodė atsakovo neteisėtus veiksmus, kaltę, priežastinę ryšį bei žalos dydį, kuris sudaro 19 538,29 Eur. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovui iš atsakovo priteistina 19 538,29 Eur nuostolių atlyginimo (CK 2.50 str., 6.246 str. 1 d., 6.256 str. 2 d.).

22Dėl atsakovų Ž. K., J. K., K. E. solidarios tarpusavyje ir subsidiarios atsakomybės su UAB „Elmis“

23Ieškovo tvirtinimu, atsakovai kaip įmonės vadovai elgėsi nerūpestingai ir aplaidžiai, nesiėmė priemonių tam, kad nekiltų grėsmė kreditorių interesams, pažeidė pareigą saugoti įmonės turtą bei užtikrinti jo tinkamą priežiūrą, pažeidė pareigą veikti įmonės naudai, pareigą, kad įmonė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims, pareigą rūpintis įmonės finansine būkle, gebėjimu vykdyti prievoles, laiku priimti sprendimus dėl įmonės veiklos, santykių su trečiaisiais asmenimis, prievolių jiems vykdymo ir kitas pareigas.

24Pažymėtina, jog juridinio asmens dalyvio civilinė atsakomybė už bendrovės prievoles yra subsidiari (papildoma) (CK 6.245 str. 5 d.). Kasacinės instancijos teismo praktikoje yra išaiškinta, kad CK 6.245 straipsnio 5 dalies norma turi būti suprantama kaip suteikianti kreditoriui teisę pareikšti reikalavimą pagrindiniam skolininkui tiek teisme, tiek tiesiogiai pačiam skolininkui, svarbu, kad būtų konstatuota esminė aplinkybė – pagrindinis skolininkas prievolės neįvykdė. Tuo atveju, kai teismo sprendimu yra priteisiamas prievolės įvykdymas iš pagrindinio ir subsidiaraus skolininkų, priteistos sumos gali būti išieškomos iš subsidiaraus skolininko tik vykdymo procese nustačius, kad pagrindinis skolininkas negali patenkinti kreditoriaus reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje UADB „Lavisos garantas“ v. V. B. PĮ, R. L. IĮ, D. L., bylos Nr. 3K-3-620/2004). Bylos duomenimis nustatyta, kad pagrindinis skolininkas UAB „Elmis“ geruoju nepatenkino kreditoriaus reikalavimų dėl skolos pagal paskolos sutartį grąžinimo ir iš įkeisto turto nėra galimybės susigrąžinti skolą (t.1, b.l. 30-31).

25Pagal pateiktus rašytinius įrodymus, atsakovė Ž. K. buvo įmonės vadovė laikotarpiu nuo 2010-11-10 iki 2013-04-05; J. K. nuo 2013-04-05 iki 2013-08-02 d., K. E. nuo 2013-08-02 d.

26Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Vadovas privalo būti maksimaliai atidus bei rūpestingas ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad būtų užtikrinti įmonės ir jos akcininkų interesai. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Juridinio asmens dalyvio atsakomybei pagal juridinio asmens prievoles CK 2.50 straipsnio 3 dalies pagrindu atsirasti reikalinga šių sąlygų visuma: nesąžiningi, civilinės atsakomybės aspektu – neteisėti ir kalti (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 3 dalis) – juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. R. v. kooperatinė bendrovė „Kėdainių šilas“, bylos Nr. 3K-3-147/2009); nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G. , bylos Nr. 3K-3-130/2011). Sprendžiant dėl juridinio asmens dalyvio atsakomybės svarbu įvertinti jo vaidmenį ir realią galimybę daryti įtaką juridinio asmens veiklai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio mėn. 9 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Čeltaura“ v. A. Č. , Š. Č. ir kt., bylos Nr. 3K-3-486/2009).

27Nustatyta, kad pagal paskolos sutartį bei jos Priedą Nr. P12-009 Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikas (t.1, b.l. 16) atsakovas privalėjo laikotarpyje nuo 2012-04-12 d. mokėti palūkanas, o nuo 2013-02-10 - grąžinti paskolą su palūkanomis.

28Bylos duomenimis, palūkanos bei paskola laiku nebuvo pradėtos grąžinti, įmonės vadovai neužtikrino, kad prievolės būtų vykdomos nepažeidžiant ieškovo teisėtų interesų.

292013-01-09 d. Papildomu susitarimu prie 2012 m. balandžio 12 d. paskolos sutarties Nr. P12-009 šalys susitarė, kad skolininkas įsipareigojo visą susigrąžintą 55 440 Lt dydžio PVM pervesti į Unijos sąskaitą paskolai padengti per 3 d. nuo PVM iš valstybės gavimo momento, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šio Susitarimo sudarymo dienos. Tuo atveju, jeigu Skolininkas per Susitarimo 2 punkte numatytą 2 mėn. laikotarpį nesusigrąžina viso ar dalies pagal sąskaitas sumokėto ir grąžintino PVM, skolininkas privalo per Susitarimo 2 punkte numatytą dviejų mėn. laikotarpį pervesti 55 440 Lt sumą pervesti į Unijos sąskaitą paskolai padengti iš savų lėšų.

30Teismo posėdyje atsakovė Ž. K. nurodė, kad neprisimena ar buvo kreiptasi dėl PVM grąžinimo ir negalėjo nurodyti kodėl nebuvo vykdomos Papildomo susitarimo nuostatos bei nedengiama paskola.

31Remiantis paskolos sutarties bendrosios dalies 7.24 punktu paskolos gavėjas įsipareigojo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Kredito uniją, kai pasikeičia paskolos gavėjo vadovas paskolos gavėjo dalyvių (akcininkų) sudėtis (7.24.2 p.). Bylos duomenys patvirtina, kad tokia informacija ieškovui įmonės vadovų Ž. K., J. K. nebuvo pateikta. Teismo vertinimu, aplinkybės dėl akcininko pasikeitimo ieškovui buvo svarbios, įvertinus tą aplinkybę, kad K. E. GKĮ buvo iškelta bankroto byla Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-29 d. nutartimi, kas suponuoja, kad akcijos buvo perleistos nemokiam asmeniui.

322013 m. lapkričio 29 d. Paskolos sutarties Nr. P12-009 priedu Nr. 1 šalių sutarimu kapitalizuota iki šio pasirašymo dienos negrąžinta paskola bei delspinigiai, pakeistas paskolos grąžinimo grafikas. Bylos duomenys patvirtina, kad paskoliniai įsipareigojimai taip pat nebuvo grąžinti savalaikiai.

33Nustatyta, kad pagal Paskolos sutartį bei Sutartinio įkeitimo nuostatas atsakovas įkeitė ieškovui įrenginius - 5 vienetai įrengimų, nurodytų 2012-12-10 d. pažymoje dėl įkeičiamos įrangos, esančius ( - ), įkeitimo objekto vertė 264 000 Lt bei Sutarties 4 p. įsipareigojo be rašytinio kreditoriaus sutikimo neapsunkinti paskesniu įkeitimu, bet kokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims ar bet kuriuo būdu apriboti įkaito davėjo teises. Sutarties 3.2.1 punktu atsakovas įsipareigojo užtikrinti tinkamą įkeičiamų įrenginių saugojimą bei eksploatavimą, be raštiško sutikimo nekeisti įrenginių buvimo vietos, nebloginti jų būklės, pagal 5.1 punktą - tinkamai saugoti ir prižiūrėti įkeičiamus daiktus, informuoti apie aplinkybes, pabloginusias ar galinčias pabloginti įkeičiamo daikto vertę.

342013-07-09 Perdavimo - priėmimo aktu Nr. 13-07/09 direktorius J. K. perdavė naujam įmonės direktoriui įmonės turtą bei nuosavybės duomenis, tame tarpe universalias stakles, sienojų pjovimo ir frezavimo darbams; stakles - juostinį gaterį; universalias stakles su automatine rastu padavimo rampa; rastų tekinimo stakles, 2 vnt. mobilių kranų, taip pat buvo perduotos kasoje esančios lėšos - 70 447 lt.

35Nustatyta, kad 2014 m. liepos 2 d. turto arešto aktu buvo areštuoti UAB „Elmis“ priklausantys įrenginiai, dalis įkeisto turto nebuvo rasta, likusi turto dalis nebuvo pilnai išsaugota. Turto buvimo vieta AB „Sidona“, ( - ). K. E. yra patvirtinęs, kad nerasti daiktai yra perduoti naudotis D. K..

36Taigi, teismui pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė Ž. K. ir J. K. kaip įmonės vadovai jų vadovavimo laikotarpiu nesielgė atidžiai ir rūpestingai, nes įmonė laiku negrąžino ieškovui palūkanų, paskolos, nėra duomenų, kad įmonė apskritai būtų turėjusi apyvartinių lėšų paskolos grąžinimui. Atsakovė Ž. K. kaip įmonės nesirūpino 2013-01-09 d. Papildomo susitarimo vykdymu dėl 55 440 Lt dydžio PVM susigrąžinimo ir pervedimo Kreditoriui paskolos grąžinimui. Kaip nustatyta iš atsakovės paaiškinimų, nusipirkus įrangą įmonė veiklos nevykdė, teismo vertinimu, įmonės vadovė nedėjo jokių pastangų siekiant užsiimti ta veikla, kuriai buvo įsigyta įranga. Atsakovai Ž. K., J. K. neinformavo ieškovo apie akcininko ir direktorių pasikeitimą. Taigi, atsakovų neteisti veiksmai pasireiškė pareigos pažeidimu tinkamai vykdyti sutartines prievoles, rūpintis įmonės finansine padėtimi, o atsakovo K. E. - be šių pareigų ir pareiga saugoti įmonės įkeistą turtą bei užtikrinti jo tinkamą priežiūrą. Teismas kritiškai vertina 2013-07-09 d. turto perdavimo naujam įmonės vadovui aktą, nes jame nėra užfiksuotas perduodamo turto stovis, jo negalėjo paaiškinti teismo posėdžio metu ir atsakovė, todėl negalima daryti išvados, kad įkeistas turtas buvo perduotas pilnos komplektacijos. Taip pat nustatyta, kad be ieškovo žinios ir raštiško sutikimo buvo pakeista turto buvimo vieta, dalis turto nebuvo išsaugota, likusi dalis turto prarado savo vertę. Nustatyta, kad įkeistas turtas (tekinimo staklės ir du mobilūs kranai) buvo neeksploatuojami, iškomplektuoti ir išmontuoti iki perdavimo saugoti ieškovui, įrenginiai buvo laikomi lauke, dėl ko aprūdijo bei tapo negalimi naudoti. Teismas, remdamasis tikimybių teorijos pusiausvyros principu šioje byloje daro išvadą, kad visi atsakovai - įmonės UAB „Elmis“ vadovai bendrovės veiklą organizavo taip, kad sukėlė ieškovui žalą, neveikė įmonės interesais, nebuvo lojalūs jai (CK 2.87 str. 2 d.), neveikė protingai, todėl tokie nustatyti neteisėti atsakovų veiksmai vertintini taip vadovo veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Akivaizdu, kad vidutiniškai apdairus ir rūpestingas įmonės vadovas ginčo situacijoje būtų elgęsis kitaip. Teismo vertinimu, tarp šių nustatytų atsakovų neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos yra priežastinis ryšys, nes atsakovams neatlikus nerūpestingų veiksmų ieškovui būtų mokama paskola, išsaugotas įkeistas turtas, ko pasekoje ieškovas nebūtų patyręs aukščiau nurodytos žalos. Remiantis CK 6.6 str. 3 d. solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu, o pagal CK 6.279 str. 1 d., 4 d. bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Išklausęs šalių paaiškinimus, ištyręs bylos medžiagą teismas laiko įrodytu, kad situaciją, kad atsakovas UAB „Elmis“ pažeidė sutartinius įsipareigojimus grąžinti paskolą, ir nėra galimybės išsiieškoti skolos iš įkeisto turto lėmė visų trijų atsakovų bendri veiksmai, todėl jie nuostolius privalo atlyginti solidariai (CK 6.6 str. 6 d.). Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovo ieškinys tenkintinas.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Ieškovas ieškinį apmokėjo 1 587,12 Eur žyminiu mokesčiu. Bylos nagrinėjimo eigoje jis sumažino ieškinio reikalavimus nuo 224 000 Lt iki 19 538,29 Eur sumos. Įvertinus priežastis, dėl kurių sumažėjo ieškinio suma atsakovams, ieškovui grąžintina 1 00,97 Eur žyminio mokesčio permoka (CPK 87 str. 1 d. 8 p.). Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas žyminis mokestis - iš kiekvieno po 146,53 Eur (CPK 93 str.).

39Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268- 270, teismas

Nutarė

40Ieškovo ieškinį tenkinti.

41Priteisti ieškovui Kooperatinei bendrovei kredito unija „Amber“ (j.a.k. 302651151) iš atsakovo UAB „Elmis“ (j.a.k. 302562724) ir subsidiariai iš solidarių atsakovų Ž. K. (a.k. 302562724), J. K. (a/k ( - ) K. E. (a/k ( - ) 19 538,29 Eur nuostolių.

42Priteisti ieškovui Kooperatinei bendrovei kredito unija „Amber“ (j.a.k. 302651151) iš kiekvieno iš atsakovų - atsakovo UAB „Elmis“, Ž. K., J. K. po 146,53 Eur žyminio mokesčio.

43Grąžinti ieškovui Kooperatinei bendrovei kredito unija „Amber“ (j.a.k. 302651151) 1 00,97 Eur žyminio mokesčio.

44Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. sekretoriaujant V. Kamašinienei... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui H. Ivanauskui... 4. atsakovei Ž. K., atsakovės atstovui adv. L. Bražulioniui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas kooperatinė kredito unija „Amber“ patikslintu ieškiniu prašė... 7. Atsakovas UAB „Elmis“, K. E. atsiliepimo teismui į ieškinį nepateikė.... 8. Atsakovo K. E. dalyvavimas buvo pripažintas teismo posėdyje būtinu, jam... 9. Atsakovai J. K., Ž. K. su ieškiniu nesutiko, prašydami jų atžvilgiu... 10. Teismo posėdžio metu atsakovė Ž. K. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 11. Ieškovo ieškinys tenkintas. ... 12. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės ... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakovu UAB „Elmis“ 2012 m.... 14. 2013 m. sausio 9 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie 2012 m.... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui neįvykdžius įsipareigojimų pagal... 16. Pagal teismui į bylą pateiktus duomenis, UAB „Elmis“ skola 2014-10-13... 17. LR Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija patvirtina,... 18. Nustatyta, kad 2013-07-09 priėmimo-perdavimo Aktu Nr. 13-07/09 direktorius J.... 19. Dėl atsakovo UAB „Elmis“ sutartinės atsakomybės ... 20. Ieškovas ieškinį atsakovui UAB „Elmis“ grindžia CK 6.246 str., 6.256... 21. Iš aukščiau aprašytų bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas UAB... 22. Dėl atsakovų Ž. K., J. K., K. E. solidarios tarpusavyje ir subsidiarios... 23. Ieškovo tvirtinimu, atsakovai kaip įmonės vadovai elgėsi nerūpestingai ir... 24. Pažymėtina, jog juridinio asmens dalyvio civilinė atsakomybė už bendrovės... 25. Pagal pateiktus rašytinius įrodymus, atsakovė Ž. K. buvo įmonės vadovė... 26. Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos... 27. Nustatyta, kad pagal paskolos sutartį bei jos Priedą Nr. P12-009 Paskolos... 28. Bylos duomenimis, palūkanos bei paskola laiku nebuvo pradėtos grąžinti,... 29. 2013-01-09 d. Papildomu susitarimu prie 2012 m. balandžio 12 d. paskolos... 30. Teismo posėdyje atsakovė Ž. K. nurodė, kad neprisimena ar buvo kreiptasi... 31. Remiantis paskolos sutarties bendrosios dalies 7.24 punktu paskolos gavėjas... 32. 2013 m. lapkričio 29 d. Paskolos sutarties Nr. P12-009 priedu Nr. 1 šalių... 33. Nustatyta, kad pagal Paskolos sutartį bei Sutartinio įkeitimo nuostatas... 34. 2013-07-09 Perdavimo - priėmimo aktu Nr. 13-07/09 direktorius J. K. perdavė... 35. Nustatyta, kad 2014 m. liepos 2 d. turto arešto aktu buvo areštuoti UAB... 36. Taigi, teismui pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė Ž. K. ir J. K. kaip... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Ieškovas ieškinį apmokėjo 1 587,12 Eur žyminiu mokesčiu. Bylos... 39. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268- 270,... 40. Ieškovo ieškinį tenkinti.... 41. Priteisti ieškovui Kooperatinei bendrovei kredito unija „Amber“ (j.a.k.... 42. Priteisti ieškovui Kooperatinei bendrovei kredito unija „Amber“ (j.a.k.... 43. Grąžinti ieškovui Kooperatinei bendrovei kredito unija „Amber“ (j.a.k.... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...