Byla e2A-907-302/2018
Dėl neteisėtų ir nepagrįstų perkančiosios organizacijos sprendimų bei konkurenciją ribojančių pirkimo sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo – viešoji įstaiga „Kretingos maistas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Grūstė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-583-883/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ ieškinį atsakovei Telšių rajono savivaldybės administracijai dėl neteisėtų ir nepagrįstų perkančiosios organizacijos sprendimų bei konkurenciją ribojančių pirkimo sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo – viešoji įstaiga „Kretingos maistas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija (įgaliotoji organizacija) vykdė viešąjį pirkimą „Telšių lopšelių-darželių vaikų maitinimo paslaugos“, pirkimo Nr. 171980, (toliau – ir Pirkimas).

72.

8Ieškovė UAB „Grūstė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos 2018 m. vasario 20 d. sprendimus dalyse, kuriose: atsakovė nepanaikino Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punkto reikalavimo, kuris numato, jog „Bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo) ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis) turi būti ne mažesnis nei 0,8“; atsakovė nepanaikino Pirkimo sąlygų 22 punkto dalies, kuri numato, kad tiekėjas gali remtis kitų subjektų pajėgumais „<...> išskyrus 3 punkto reikalavimus. 3 punkto reikalavimus turi atitikti tiek tiekėjas, tiek jungtinės veiklos partneris, tiek subtiekėjai“; atsakovė neišbraukė iš Pirkimo sąlygų 69.1 punkto reikalavimo nurodyti „druskos kiekį (g), skysčių kiekį (l)“; atsakovė nepanaikino Pirkimo sąlygų 73.3. punkto, kuris numato, kad „Ketvirtas kriterijus – Maitinimo paslaugų ir jų ne atitikčių santykis (T3): iš tinkamai vykdomų ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų objektų kiekio (vienetais) atimant ugdymo įstaigų maitinimo vykdomų paslaugų ne atitikčių, užfiksuotų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skiriant nuobaudas, kiekį (vienetais)“.

93.

10Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2018 m. vasario 20 d. priėmė neteisėtus ir tiekėjų konkurenciją ribojančius sprendimus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 ir 47 straipsnius, Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 5, 8, 14 ir 16 punktus. Ieškovės teigimu, atsakovė nustatė niekuo nepagrįstą tiekėjų finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo kriterijų – bendrąjį mokumo koeficientą (toliau – BMK) su reikšme 0,8, kuris riboja tiekėjų konkurenciją ir yra pritaikytas išimtinai vienam tiekėjui. Metodikos 16.1 punkte įtvirtinta, kad toks reikalavimas netaikomas esant tarpiniams mokėjimams, o šio Pirkimo atveju mokėjimai pagal sutartį bus vykdomi per 30 dienų nuo mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Be to, atsakovės nustatyta BMK reikšmė ženkliai viršija maitinimo sektoriuje nustatomą koeficientą. Ieškovės teigimu, Pirkimo sąlygų 22 punktas turi būti panaikintas, kaip prieštaraujantis Metodikos 22 punktui, kuris nustato, jog tiekėjas gali remtis kitų ūko subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi, siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus. Pirkimo sąlygų 69.1. punkto reikalavimas dėl druskos ir skysčių kiekio nurodymo valgiaraščiuose turi būti panaikintas, nes patvirtintose valgiaraščių formose tokių duomenų nurodymas nėra numatytas. Pirkimo sąlygų 73.3. punktas diskriminuoja tiekėjus, nes yra palankus tik ilgiausiai rinkoje veikiantiems, daugiausiai sutarčių turintiems tiekėjams.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.

145.

15Pasisakydamas dėl bendrojo mokumo koeficiento (BMK) nustatymo Pirkimo sąlygose pagrįstumo, teismas pažymėjo, jog Pirkime siekiama įsigyti maitinimo paslaugų teikimą socialiai pažeidžiamiems asmenims – mažamečiams vaikams, o Pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Pagal viešai prieinamus duomenis, 2016 m. vidutinis BMK įmonių, užsiimančių pagaminto valgio tiekimu renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikloje buvo 1,01 (Ekonominės veiklos rūšis – I562), o toks koeficientas yra aukštesnis nei atsakovės nustatytas. Atsižvelgęs į tai teismas sprendė, kad atsakovės nustatytas BMK negali būti pripažintas diskriminaciniu ar dirbtinai ribojančiu konkurenciją. Jis taip pat nėra neproporcingas Pirkimo objektu, nes šio Pirkimo objektas pripažintinas didelės vertės.

166.

17Teismas taip pat atmetė ieškovės argumentus dėl Pirkimo sąlygų 22 punkto prieštaravimo Metodikos 22 punktui, kadangi pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką BMK kvalifikacinis reikalavimas pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susijęs su jo turėtoju ir jo neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti. BMK rodiklis rodo tik konkretaus subjekto, o ne subjektų grupės ilgalaikį finansinį stabilumą, todėl šis finansinis rodiklis nėra laikytinas resursu, kuriuo pirkimo sutarties vykdymo metu galėtų disponuoti kiti ūkio subjektų grupės nariai.

187.

19Pasisakydamas dėl Pirkimo sąlygų 69.1 punkto pagrįstumo teismas nurodė, kad ginčydama šį reikalavimą ieškovė nepagrįstai remiasi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu „Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kadangi Pirkimo sąlygų 70.1 punkte įtvirtinta, jog maisto tiekėjo siūlomi valgiaraščiai ir technologinės kortelės vertinami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). Įsakymo 20.5. punkte numatytas reikalavimas, pagal kurį gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau kaip 1 g/100 g, pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g/100 g). Todėl teismas nesutiko su ieškovės argumentu, kad reikalavimas valgiaraščiuose nurodyti druskos kiekį yra nepagrįstas. Be to, perkančioji organizacija turi pagrįstą teisę žinoti savo perkamų paslaugų kokybę. Teismo vertinimu, Pirkimo sąlygų 69.1. punkte numatytas reikalavimas nurodyti druskos kiekį ir skysčių kiekį nėra perteklinis ar prieštaraujantis teisės aktų reikalavimams ir nėra nepagrįstai ribojantis Pirkimo dalyvių konkurenciją.

208.

21Pasisakydamas dėl Pirkimo sąlygų 73.3 punkto teisėtumo teismas pažymėjo, kad šiame punkte nurodyta formulė naudojama tik nustatant dalmenį, kurio pagrindu atliekamas 72 punkte numatyto tinkamai vykdomų ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų sutarčių kiekio ir ugdymo įstaigų maitinimo vykdomų paslaugų ne atitikčių kiekio, užfiksuoto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skiriant nuobaudas, santykio skaičiavimas. Todėl ir šiuo aspektu teismas ieškovės argumentus laikė nepagrįstais.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Ieškovė UAB „Grūstė“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei ex officio (liet. savo iniciatyva) spręsti dėl Pirkimo sutarties negaliojimo. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:

259.1.

26Pirkime nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti susiję su Pirkimo objektu ir negali dirbtinai riboti konkurencijos. BMK, kaip kvalifikacinio reikalavimo nustatymas maitinimo paslaugų viešajame pirkime yra neproporcingas bei neįprastas, tiekėjų pajėgumas jame galėtų būti patikrintas ir kitais būdais, pavyzdžiui banko garantija ar laidavimo raštu. Tokią poziciją savo išvadoje palaikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, tačiau teismas sprendime jos visiškai nevertino. Atsakovė neįrodė savo perkamų paslaugų specifiškumo, nors būtent to, įtvirtinant BMK, reikalauja teismų praktika. Be to, Pirkimas nelaikytinas didelės vertės pirkimu, nes yra suskirstytas į atskiras 7 dalis pagal atskiras įstaigas, kurioms bus teikiamos paslaugos. Atsakovės nurodytos Pirkimo kainos yra pateiktos pagal dar 2015 m. nustatytas sutarčių kainas, kurios šiuo metu bus akivaizdžiai pasikeitusios.

279.2.

28Atsakovė taip pat neįrodė Pirkimo sąlygose įtvirtinto BMK dydžio proporcingumo perkamoms paslaugoms, o teismo nurodytas išankstinis 1,01 dydžio 2016 m. maitinimo paslaugų rinkoje veikusių įmonių BMK nėra galutinis. Atsižvelgus į ankstesnių metų galutinius duomenis, šios srities paslaugų rinkoje veikusių įmonių BMK buvo žymiai mažesnis – nuo 0,36 iki 0,52, todėl ir 2016 m. galutiniai duomenys akivaizdžiai bus mažesni. Be to, šis rodiklis atspindi visoje Lietuvoje veikiančių įmonių BMK, kai tuo tarpu regionuose veikiančios įmonės yra žymiai mažesnės.

299.3.

30Metodikos 16.1 punkte yra įtvirtintas draudimas taikyti BMK reikalavimą kai Pirkime numatyta atsiskaityti su tiekėju tarpiniais mokėjimais. Šiuo atveju Pirkime būtent ir yra numatyti tarpiniai kasmėnesiniai mokėjimai.

319.4.

32Teismo sprendime pateikta teismo nutartis, kuria buvo remiamasi pasisakant dėl galimybės remtis kitų subjektų pajėgumais įrodinėjant BMK, buvo priimta iki naujos redakcijos VPĮ bei Metodikos įsigaliojimo, todėl ja, kaip prieštaraujančia minėtam naujam reguliavimui, nebuvo galima vadovautis. BMK reikalavimas negali būti taikomas kiekvienam – tiekėjui, jungtinės veiklos partneriams bei subtiekėjams, kadangi tai dirbtinai ribotų konkurenciją.

339.5.

34Nei viename teisės akte nėra įtvirtinto reikalavimo, kad maistą tiekiantys subjektai savo valgiaraščiuose privalėtų nurodyti koks kiekis druskos ar skysčių juose yra. Tokie reikalavimai yra pertekliniai bei turėtų būti panaikinti.

359.6.

36Pirmosios instancijos teismo išaiškinimai dėl 73.3 punkte nurodyto T3 kriterijaus vertinimo yra akivaizdžiai neteisingi, kadangi Pirkimo sąlygos patvirtina, jog 73 punkte. įtvirtintos taisyklės, kaip apskaičiuojamas kiekviename iš 70-72 punktuose nurodyto kriterijaus dydis. Tokios pozicijos laikėsi ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri jį pavadino diskriminacinio pobūdžio kriterijumi, sudarančiu galimybes Pirkimą laimėti ilgiau rinkoje veikiantiems subjektams.

379.7.

38Atsakovė jau yra sudariusi Pirkimo sutartį su pagal neteisėtas Pirkimo sąlygas išrinktu tiekėju, todėl pripažinus ieškovės argumentus pagrįstais ex officio turėtų būti sprendžiama dėl sutarties pripažinimo negaliojančia arba alternatyvių sankcijų taikymo.

3910.

40Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti bei skirti apeliantei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

4110.1.

42Apeliantės skundas yra grindžiamas argumentais, visiškai identiškais ieškinyje pateiktiems argumentams. Jame nėra jokių aplinkybių, kurios patvirtintų ir pagrįstų sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą. Tokie apeliantės veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis bei dėl šios priežasties jai skirtina bauda.

4310.2.

44Pirmosios instancijos teismo sprendimas atitinka naujausią Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-702-236/2018 suformuotą praktiką, kurioje konstatuota, jog 0,8 dydžio BMK maitinimo srityje yra nediskriminacinis ir neribojantis konkurencijos.

4510.3.

46Viešųjų pirkimų tarnybos išvada šioje byloje yra su išlygomis, kurias pirmosios instancijos teismui patikrinus, nebuvo pagrindo remtis joje nurodytais išaiškinimais dėl įstatymų pažeidimo.

4710.4.

48Šiuo metu jau sudarytos sutartys visose 7 Pirkimo dalyse patvirtina, kad Pirkimas buvo didelės vertės. Be to, viešai prieinami duomenys patvirtinta, kad atsakovės nustatytas BMK koeficientas yra žemesnis, nei 2016 m. vidutinis koeficientas. Šios aplinkybės rodo, kad Pirkime nustatytas BMK yra proporcingas bei pagrįstas.

4910.5.

50Reikalavimas kiekvienam iš subjektų būti pasiekusiam nustatytą BMK dydį yra paremtas teismų praktika, taip pat buvo patvirtintas ekonomisto R. T. išvadoje. Išvadoje pažymėta, jog jei būtų leista ne visiems kartu veikiantiems subjektams atitikti nurodytą BMK dydį, paslaugų pirkėjui būtų nepagrįstai perkeliama rizika dėl sutarties neįvykdymo.

5110.6.

52Atsakovė visiškai palaiko pirmosios instancijos teismo argumentus dėl Pirkimo sąlygų 69.1 punkto ir 73.3 punkto reikalavimų pagrįstumo.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5511.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

57Faktinės aplinkybės

5812.

59Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija (įgaliotoji organizacija) 2018 m. vasario 2 d. paskelbė viešąjį pirkimą „Telšių lopšelių-darželių vaikų maitinimo paslaugos“, pirkimo Nr. 171980. Pirkimas buvo suskirstytas į 7 dalis pagal skirtingas perkančiąsias organizacijas (konkrečias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kuriose bus teikiamos maitinimo paslaugos).

6013.

61Ieškovė UAB „Grūstė“ 2018 m. vasario 9 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl Pirkimo sąlygų. Atsakovė 2018 m. vasario 20 d. atsakyme į pretenziją su dalimi ieškovės pateiktų argumentų sutiko bei pakoregavo Pirkimo sąlygas, tačiau netenkino pretenzijos reikalavimų tose dalyse, kuriose ieškovė ginčijo Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punkte, taip pat Pirkimo sąlygų 22 punkte, 69.1. punkte ir 73.3. punkte nustatytus reikalavimus.

6214.

63Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės sprendimus, kuriose nebuvo panaikintos minėtos Pirkimo sąlygos. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, ieškovės ieškinį pripažino nepagrįstu. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo tenkintas ieškovės prašymas taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, todėl atsakovė tęsė Pirkimo procedūras ir 2018 m. balandžio 17 d. visose 7 pirkimo dalyse perkančiosios organizacijos sudarė Pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu UAB „Kretingos maistas“ (Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenys).

6415.

65Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Taip pat prašo teismo ex officio spręsti dėl sudarytų Pirkimo sutarčių negaliojimo.

6616.

67Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog nors ieškinyje ieškovė yra suformulavusi prašymą panaikinti atsakovės sprendimus, kuriais netenkinti ieškovės prašymai panaikinti konkrečias Pirkimo sąlygas, iš esmės toks jos prašymas reiškia siekį panaikinti pačias Pirkimo sąlygas. Todėl teisėjų kolegija toliau pasisakys dėl pagrindo panaikinti ginčijamas Pirkimo sąlygas egzistavimo.

68Dėl Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punkto pagrįstumo

6917.

70Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punkte numatyta, kad tiekėjui taikomas kvalifikacijos reikalavimas, pagal kurį tiekėjo bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis) turi būti ne mažesnis nei 0,8. Reikalavimas taikomas tik I-VI pirkimo dalims.

7118.

72Apeliantė UAB „Grūstė“ savo apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu toje dalyje, kurioje teismas pripažino minėtą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą šiame Pirkime pagrįstu bei proporcingu. Nurodo, kad Pirkime nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti susiję su Pirkimo objektu ir negali dirbtinai riboti konkurencijos. BMK, kaip kvalifikacinio reikalavimo, nustatymas maitinimo paslaugų viešajame pirkime yra neproporcingas bei neįprastas, tiekėjų pajėgumas jame galėtų būti patikrintas ir kitais būdais. Tokią poziciją savo išvadoje palaikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, tačiau teismas sprendime jos visiškai nevertino. Be to, ir pats BMK dydis yra neproporcingai didelis. Apeliantė pažymi, kad šis Pirkimas nelaikytinas didelės vertės pirkimu, nes yra suskirstytas į atskiras 7 dalis pagal atskiras įstaigas, o atsakovės nurodytos Pirkimo kainos yra pateiktos pagal dar 2015 m. nustatytas sutarčių kainas, kurios šiuo metu yra pasikeitusios. Taip pat nurodo, kad Metodikos 16.1 punkte yra įtvirtintas draudimas taikyti BMK reikalavimą kai Pirkime numatyta atsiskaityti su tiekėju tarpiniais mokėjimais. Šiuo atveju Pirkime būtent ir yra numatyti tarpiniai kasmėnesiniai mokėjimai. Įvertinusi galiojantį teisinį reglamentavimą bei šiuo klausimu aktualią teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su ieškovės pozicija sutinka.

7319.

74Reikalavimai tiekėjų kvalifikaciją nustatančioms pirkimo sąlygoms pateikti VPĮ 47 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtintos principinės nuostatos, kuriomis grindžiamas tiekėjų kvalifikacijos kriterijų teisinis reglamentavimas ir kurias turi atitikti konkretaus viešojo pirkimo sąlygos: perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.

7520.

76Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad, neatsižvelgiant į tai, jog aptariamoje įstatymo normoje perkančiajai organizacijai suteikiama tam tikra sprendimo laisvė ir teisė taikyti vieną ar kitą kriterijų, vis dėlto ši pasirinkimo laisvė yra ribojama VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principinių nuostatų. Kaip neatitinkantys jų gali būti vertinami tiek per žemi, nepakankami užtikrinti, kad tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimą, kvalifikacijos kriterijai, tiek per aukšti, nepagrįstai ribojantys konkurenciją reikalavimai tiekėjų pajėgumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-398-469/2018).

7721.

78Kasacinio teismo praktikoje aiškinant buvusios redakcijos VPĮ nuostatas, nurodyta, jog VPĮ konkrečiai neįtvirtinta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį; dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus dokumentus (pvz., rekomendacinio pobūdžio Viešųjų pirkimų tarnybos metodinę medžiagą ir pan.) bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

7922.

80Pagal VPĮ 47 straipsnio 7 dalį tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Metodiką. Metodikos 16.1 papunktyje reglamentuotas vieno iš finansinio santykio rodiklių – bendrojo (pastovaus) mokumo koeficiento (BMK), kurį nustačius vertinamas įmonės nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis, taikymas. Šioje normoje, be kita ko, nustatyta, kad bendrojo (pastovaus) mokumo koeficiento reikalavimas naudotinas perkant prekes, paslaugas ar darbus, sudarant didelės vertės ilgalaikes pirkimo sutartis; šis reikalavimas nenaudotinas, jei pirkimo sutartyje numatytas avansas ir (ar) tarpiniai mokėjimai, kadangi, periodiškai gaunant mokėjimus už prekes, paslaugas ar darbus, tiekėjui yra lengviau vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

8123.

82Šiuo atveju nagrinėjama civilinė byla Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartimi buvo sustabdyta iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-398-469/2018. Minėtoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo analogiško tiekėjų kvalifikacinio kriterijaus BMK, su reikšme 0,8, pagrįstumą iš esmės panašiame viešajame pirkime „Lavėnų socialinės globos namų gyventojų maitinimo paslaugų pirkimas“.

8324.

84Priimdamas 2018 m. spalio 31 d. nutartį kasacinis teismas konstatavo, jog Metodika, vadovaujantis Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, yra privaloma ir jos nuostatos yra imperatyvios visais tarptautinių ir supaprastintų pirkimų atvejais, todėl juos vykdančios perkančiosios organizacijos neturi teisės savo nuožiūra spręsti dėl Metodikos taisyklių (ne)taikymo, be kita ko, dėl pirkimo objekto specifikos ar pan. aplinkybių. Taip pat kasacinis teismas, atsižvelgęs į aukščiau minėtą Metodikos 16.1 punktą, išaiškino, kad tarptautiniuose ir supaprastintuose pirkimuose, kai viešojo pirkimo sutartyje nurodytas avansas ir (ar) tarpiniai mokėjimai tiekėjui, bendrojo mokumo koeficiento reikalavimas tiekėjų kvalifikacijai negali būti taikomas ir pirkimus vykdantys subjektai negali šio reikalavimo nustatyti pirkimo sąlygose.

8525.

86Nagrinėjamu atveju ieškovė įrodinėjo, kad Pirkimas nėra didelės vertės, kadangi yra suskirstytas į 7 atskiras dalis, be to, perkančiosios organizacijos nurodyta Pirkimo vertė yra neaktuali, nes paimta iš anksčiau vykdytų viešųjų pirkimų. Teisėjų kolegija, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, t. y. 2018 m. vasario 1 d. Pirkimo paraišką – užduotį Nr. A9-4 bei Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenis apie šiuo metu jau sudarytas Pirkimo sutartis visose 7 Pirkimo dalyse, sprendžia, jog Pirkimo 1-6 dalys laikytinos didelės vertės pirkimais (Pagal Metodiką didelės vertės paslaugų pirkimas yra tada, kai pirkimo sutarties vertė viršija 209 000 Eur.). Tuo tarpu 7 Pirkimo dalies vertė šiuo atveju nėra aktuali, nes aptariamas kvalifikacinis reikalavimas jai nebuvo taikomas. Taip pat iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenų matyti, kad sudarytose Pirkimo sutartyse numatyti tarpiniai mokėjimai pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras (Pirkimo sutarčių 3.2.2 p.), kas pagal aukščiau minėtą Metodikos 16.1 punktą ir kasacinio teismo praktiką, draudžia BMK reikalavimo nustatymą Pirkimo sąlygose.

8726.

88Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamo Pirkimo atveju įgaliotoji organizacija neturėjo teisės Pirkimo sąlygose nustatyti bendrojo mokumo koeficiento reikalavimo tiekėjų kvalifikacijai, todėl Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punktas pripažintinas neteisėtu, kaip prieštaraujantis teisiniam reguliavimui.

8927.

90Konstatavus minėtos Pirkimo sąlygos neteisėtumą aptartu aspektu dėl kitų šalių argumentų šiuo klausimu teisėjų kolegija nepasisako.

91Dėl Pirkimo sąlygų 22 punkto pagrįstumo

9228.

93Viešojo Pirkimo sąlygų 22 punkte numatyta, kad „Tiekėjas, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, gali remtis kitų ūkio subjektų (jungtinės veiklos sutarties partnerių, subtiekėjų) pajėgumais, kad atitiktų šių konkurso sąlygų 3 lentelėje nustatytus teisės verstis veikla, ekonominės ir finansinės būklės, techninio ar profesinio pajėgumo reikalavimus, išskyrus 3 punkto reikalavimus. 3 punkto reikalavimus turi atitikti tiek tiekėjas, tiek jungtinės veiklos partneris, tiek subtiekėjai“.

9429.

95Apeliantės vertinimu ši Pirkimo sąlyga dirbtinai riboja konkurenciją, kadangi neleidžia tiekėjams, turintiems mažesnę patirtį paslaugų teikime, pasitelkti kitus asmenis kriterijaus atitikimui.

9630.

97Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į aukščiau šiame sprendime konstatuotą įgaliotosios organizacijos veiksmų, nustatant Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punkto reikalavimą, neteisėtumą sprendžia, kad susiklosčiusioje situacijoje apeliantės skundžiama Pirkimo sąlygų 22 punkto dalis dėl draudimo remtis kitų asmenų pajėgumais įrodinėjant BMK reikalavimą taip pat laikytina neteisėta, kadangi realiai netaikytina – Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punkto reikalavimas 1–6 Pirkimo dalyse pripažintas neteisėtu, o 7 dalyje netaikomas.

98Dėl pirkimo sąlygų 69.1. punkto pagrįstumo

9931.

100Pirkimo sąlygų 69.1. punkte numatyta, kad paslaugų teikėjas kartu su technine pasiūlymo dalimi privalo pateikti pavyzdinius 15 dienų valgiaraščius ir technologines korteles. Pavyzdiniuose 15 dienų valgiaraščiuose be kita ko turi būti numatytas visų dienų patiekaluose esantis druskos kiekis (g) ir skysčių kiekis (l).

10132.

102Ieškovė savo apeliaciniame skunde nesutinka su minėtų parametrų (druskos ir skysčių) kiekio nurodymo pavyzdiniuose tvarkaraščiuose pagrįstumu. Nurodo, kad nei viename teisės akte nėra įtvirtintas imperatyvus reikalavimas, kad maistą tiekiantys subjektai savo valgiaraščiuose privalėtų nurodyti koks kiekis druskos ar skysčių juose yra. Tokie reikalavimai yra pertekliniai, o už jų neįvykdymą taikomos sankcijos (už pavyzdinius tvarkaraščius skiriamų balų sumažinimas) yra neproporcingos. Teisėjų kolegija sprendžia, jog šie apeliantės argumentai stokoja pagrįstumo.

10333.

104Remiantis VPĮ 17 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai nustatyta pareiga užtikrinti, kad vykdant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

10534.

106Kasacinis teismas, aiškindamas pirkimo objektui keliamų reikalavimų nustatymą reglamentuojančias teisės normas, yra išaiškinęs, kad perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, tačiau ši jos diskrecija yra ribojama viešųjų pirkimų principų, kurie negali būti pažeisti, taip pat draudimo dirbtinai riboti konkurenciją bei VPĮ nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017). Taigi perkančiosios organizacijos, siekdamos nepažeisti iš VPĮ išplaukiančių imperatyvų ir laikydamosi VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, jog šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija. Tik taip veikdamos perkančiosios organizacijos turi teisę nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).

10735.

108Nagrinėjamu atveju iš esmės vienintelis apeliantės argumentas, susijęs su aptariamos Pirkimų sąlygos neteisėtumu, yra aplinkybė, jog jokie teisės aktai nenustato imperatyvaus reikalavimo maisto tiekėjams nurodyti siūlomuose patiekaluose esantį druskos bei skysčių kiekį. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien imperatyvaus reikalavimo tesės aktuose nebuvimas neužkerta kelio perkančiajai organizacijai tokį reikalavimą pirkimo sąlygose nustatyti, jei jis atitinka proporcingumo principą. Pažymėtina, jog Pirkimu buvo siekiama įgyti vaikų maitinimo paslaugos ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Akivaizdu, jog šios paslaugos būtų teikiamos socialiai pažeidžiamai asmenų grupei, kurios augimas bei tinkamas vystymasis yra visuomenei aktualus klausimas. Tokiu būdu, atsakovė Pirkimo sąlygose numačiusi reikalavimą pavyzdiniuose tvarkaraščiuose nurodyti, be kita ko, ir patiekaluose esančius druskos bei skysčių kiekius, tiesiog siekia įsitikinti perkamų paslaugų kokybe ir siūlomos prekės vertingumu. Šis jos siekis nelaikytinas pertekliniu ar nepagrįstai ribojančiu konkurenciją, kadangi tokia informacija turėtų būti prieinama kiekvienam maitinimo paslaugas teikiančiam subjektui. Dėl šios priežasties sutiktina su pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, kad neegzistuoja pagrindas šią Pirkimo sąlygą pripažinti negaliojančia.

109Dėl pirkimo sąlygų 73.3. punkto pagrįstumo

11036.

111Pirkimo sąlygų 73.3. punkte numatyta: „Ketvirtas kriterijus – Maitinimo paslaugų ir jų ne atitikčių santykis (T3)“: iš tinkamai vykdomų ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų objektų kiekio (vienetais) atimant ugdymo įstaigų maitinimo vykdomų paslaugų ne atitikčių, užfiksuotų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skiriant nuobaudas, kiekį (vienetais).

11237.

113Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime netinkamai išaiškino ginčijamos sąlygos reikšmę, kadangi iš sisteminės Pirkimo sąlygų analizės matyti, jog 73 punkte yra įtvirtinamos taisyklės, skirtos apskaičiuoti kiekviename iš 70-72 punktuose nurodytų kriterijų dydį. Tokiu būdų ekonominio naudingumo kriterijų pavadinus dviejų dėmenų santykiu, tačiau realiai atliekant atimties veiksmą, yra nepagrįstai diskriminuojami naujai rinkoje veikiantys tiekėjai ir sudaromos galimybės Pirkimą laimėti didesnę patirtį rinkoje turintiems subjektams.

11438.

115VPĮ 55 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti principiniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkančiosios organizacijos pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai: jie neturi perkančiajai organizacijai suteikti neribotos pasirinkimo laisvės ir turi užtikrinti veiksmingą tiekėjų konkurenciją; pasiūlymų vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti taip, kad tiekėjų pasiūlymuose pateiktos informacijos atitiktį nustatytiems pasiūlymų vertinimo kriterijams būtų galima patikrinti. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek pagal aktualų, tiek pagal iki tol galiojusį teisinį reglamentavimą reikalavimai pasiūlymų vertinimo kriterijams Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) jurisprudencijoje ir kasacinio teismo praktikoje aiškinami, be kita ko, kaip išplaukiantys iš bendrųjų viešųjų pirkimų skaidrumo ir vienodo požiūrio principų.

11639.

117Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentu, jog Pirkimo sąlygų 73.3 punkte įtvirtinta vieno iš atsakovės nustatytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų apskaičiavimo taisyklė prieštarauja šio kriterijaus apskaičiavimo esmei. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi nustačiusi tiekėjo teiktų maitinimo paslaugų kiekio ir jų nustatytų neatitikčių kiekio santykį perkančioji organizacija negali jo skaičiuoti iš teiktų paslaugų kiekio atimdama netinkamai suteiktų paslaugų kiekį. Toks skaičiavimas prieštarauja minėtai kriterijaus esmei, o taip pat ir diskriminuoja naujus perkamų paslaugų rinkoje esančius subjektus, taip nepagrįstai ribodamas konkurenciją. Akivaizdu, jog skaičiuojant nustatytą kriterijų pagal 73.3 punkte įtvirtintą taisyklę ilgiau rinkoje veikiantis subjektas, net ir suteikęs didelę dalį netinkamų paslaugų, šioje dalyje būtų įvertintas geriau, nei naujas, iki pasiūlymo pateikimo tiek daug paslaugų nesuteikęs subjektas. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytą argumentą apie 73.3 punkte nurodytos taisyklės naudojimą tik dalmeniui, reikalingam 72 punkte numatyto santykio skaičiavimui, nustatyti, kadangi toks paaiškinimas stokoja pagrįstumo. Dėl aptartų priežasčių ginčijamas Pirkimo sąlygų 73.3 punktas taip pat pripažįstamas negaliojančiu.

118Dėl atsakovės prašymo skirti ieškovei baudą

11940.

120Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą pateikė prašymas skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teisėjų kolegija nenustatė egzistuojant pagrindui šį prašymą patenkinti, kadangi ieškovės apeliacinio skundo argumentus pripažinus iš esmės pagrįstais šis skundas nelaikytinas pareikštu nesąžiningai ar siekiant vilkinti teismo procesą.

121Dėl neteisėtų Pirkimo sąlygų padarinių

12241.

123Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką viešojo pirkimo procedūras pripažinus neteisėtomis, turi būti sprendžiama dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių; tais atvejais, kai pagal neteisėtas konkurso sąlygas sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti pirkimo, nes jis pagal įstatymą dėl sudaryto sandorio laikomas pasibaigusiu; tokiu atveju, byloje nustačius atitinkamas aplinkybes, pirkimo sąlygos pripažįstamos neteisėtomis, pasibaigusio pirkimo procedūros nenutraukiamos, o sprendžiama dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-577-415/2016).

12442.

125Kaip jau konstatuota aukščiau šiame sprendime, nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas ieškovės apeliacinį skundą patenkinti ir dalį skundžiamų Pirkimo sąlygų pripažinti neteisėtomis bei negaliojančiomis (Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punktą, Pirkimo sąlygų 22 punktą ir 73.3 punktą).

12643.

127Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija įvykdė Pirkimą bei nustatė laimėtoją visose 7 Pirkimo dalyse. Perkančiosios organizacijos (ikimokyklinio ugdymo įstaigos) 2018 m. balandžio 17 d. sudarė su Pirkimo laimėtoja UAB „Kretingos maistas“ Pirkimo sutartis. Byloje nustatytos aplinkybės ir jų vertinimas suponuoja prielaidas visas šias viešojo pirkimo sutartis pripažinti neteisėtomis ab initio (nuo sudarymo momento). Vis dėlto, įvertinusi tai, kad ginčo Pirkimu buvo siekiama užtikrinti socialiai jautrios paslaugos – ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų maitinimo teikimą, kuris turi būti tvarus, teisėjų kolegija sprendžia, jog egzistuoja pagrindas dėl viešojo intereso neteisėtai sudarytas sutartis išsaugoti ir skirti perkančiosioms organizacijoms alternatyvias sankcijas (VPĮ 106 str.).

12844.

129Visgi teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad į teisminį procesą šios perkančiosios organizacijos nebuvo įtrauktos, ieškovė savo reikalavimus byloje reiškė įgaliotajai organizacijai. Apeliacinės instancijos teismas negali spręsti iš esmės dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (baudos perkančiosioms organizacijoms skyrimo arba sudarytų Pirkimo sutarčių termino sutrumpinimo). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija, bylos dalį dėl alternatyvių sankcijų taikymo perduoda nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kuris, į procesą įtraukęs Pirkimo sutartis sudariusias perkančiąsias organizacijas, turėtų nuspręsti, kokias alternatyviąsias sankcijas joms taikyti. Pažymėtina, kad nurodytas proceso teisės pažeidimas gali būti ištaisytas tik pirmosios instancijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015).

130Dėl procesinės bylos baigties

13145.

132Aukščiau šiame sprendime aptartų argumentų pagrindu pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys tenkinamas. Bylos dalis dėl alternatyvių sankcijų perkančiosioms organizacijoms taikymo perduodama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

13346.

134Bylos dalį dėl alternatyvių sankcijų taikymo perdavus nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teismas nesprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimo, visos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant ir šalių apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, turės būti paskirstytos priimant pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 93 str.).

135Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 4 punktu,

Nutarė

136Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais viešojo pirkimo „Telšių lopšelių-darželių vaikų maitinimo paslaugos“, pirkimo Nr. 171980, sąlygų 3 lentelės 3 punktą, pirkimo sąlygų 22 punktą ir 73.3 punktą.

137Bylos dalį dėl alternatyvių sankcijų perkančiosioms organizacijoms taikymo perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija (įgaliotoji... 7. 2.... 8. Ieškovė UAB „Grūstė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2018 m. vasario 20 d. priėmė neteisėtus ir... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį... 14. 5.... 15. Pasisakydamas dėl bendrojo mokumo koeficiento (BMK) nustatymo Pirkimo... 16. 6.... 17. Teismas taip pat atmetė ieškovės argumentus dėl Pirkimo sąlygų 22 punkto... 18. 7.... 19. Pasisakydamas dėl Pirkimo sąlygų 69.1 punkto pagrįstumo teismas nurodė,... 20. 8.... 21. Pasisakydamas dėl Pirkimo sąlygų 73.3 punkto teisėtumo teismas pažymėjo,... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Ieškovė UAB „Grūstė“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos... 25. 9.1.... 26. Pirkime nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti susiję su... 27. 9.2.... 28. Atsakovė taip pat neįrodė Pirkimo sąlygose įtvirtinto BMK dydžio... 29. 9.3.... 30. Metodikos 16.1 punkte yra įtvirtintas draudimas taikyti BMK reikalavimą kai... 31. 9.4.... 32. Teismo sprendime pateikta teismo nutartis, kuria buvo remiamasi pasisakant dėl... 33. 9.5.... 34. Nei viename teisės akte nėra įtvirtinto reikalavimo, kad maistą tiekiantys... 35. 9.6.... 36. Pirmosios instancijos teismo išaiškinimai dėl 73.3 punkte nurodyto T3... 37. 9.7.... 38. Atsakovė jau yra sudariusi Pirkimo sutartį su pagal neteisėtas Pirkimo... 39. 10.... 40. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepime su pateiktu... 41. 10.1.... 42. Apeliantės skundas yra grindžiamas argumentais, visiškai identiškais... 43. 10.2.... 44. Pirmosios instancijos teismo sprendimas atitinka naujausią Lietuvos... 45. 10.3.... 46. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada šioje byloje yra su išlygomis, kurias... 47. 10.4.... 48. Šiuo metu jau sudarytos sutartys visose 7 Pirkimo dalyse patvirtina, kad... 49. 10.5.... 50. Reikalavimas kiekvienam iš subjektų būti pasiekusiam nustatytą BMK dydį... 51. 10.6.... 52. Atsakovė visiškai palaiko pirmosios instancijos teismo argumentus dėl... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 55. 11.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 57. Faktinės aplinkybės ... 58. 12.... 59. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Telšių rajono... 60. 13.... 61. Ieškovė UAB „Grūstė“ 2018 m. vasario 9 d. pateikė atsakovei... 62. 14.... 63. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti... 64. 15.... 65. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos... 66. 16.... 67. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog nors ieškinyje... 68. Dėl Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punkto pagrįstumo... 69. 17.... 70. Pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punkte numatyta, kad tiekėjui taikomas... 71. 18.... 72. Apeliantė UAB „Grūstė“ savo apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios... 73. 19.... 74. Reikalavimai tiekėjų kvalifikaciją nustatančioms pirkimo sąlygoms pateikti... 75. 20.... 76. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad,... 77. 21.... 78. Kasacinio teismo praktikoje aiškinant buvusios redakcijos VPĮ nuostatas,... 79. 22.... 80. Pagal VPĮ 47 straipsnio 7 dalį tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi... 81. 23.... 82. Šiuo atveju nagrinėjama civilinė byla Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m.... 83. 24.... 84. Priimdamas 2018 m. spalio 31 d. nutartį kasacinis teismas konstatavo, jog... 85. 25.... 86. Nagrinėjamu atveju ieškovė įrodinėjo, kad Pirkimas nėra didelės vertės,... 87. 26.... 88. Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 89. 27.... 90. Konstatavus minėtos Pirkimo sąlygos neteisėtumą aptartu aspektu dėl kitų... 91. Dėl Pirkimo sąlygų 22 punkto pagrįstumo... 92. 28.... 93. Viešojo Pirkimo sąlygų 22 punkte numatyta, kad „Tiekėjas, Viešųjų... 94. 29.... 95. Apeliantės vertinimu ši Pirkimo sąlyga dirbtinai riboja konkurenciją,... 96. 30.... 97. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į aukščiau šiame sprendime konstatuotą... 98. Dėl pirkimo sąlygų 69.1. punkto pagrįstumo... 99. 31.... 100. Pirkimo sąlygų 69.1. punkte numatyta, kad paslaugų teikėjas kartu su... 101. 32.... 102. Ieškovė savo apeliaciniame skunde nesutinka su minėtų parametrų (druskos... 103. 33.... 104. Remiantis VPĮ 17 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai... 105. 34.... 106. Kasacinis teismas, aiškindamas pirkimo objektui keliamų reikalavimų... 107. 35.... 108. Nagrinėjamu atveju iš esmės vienintelis apeliantės argumentas, susijęs su... 109. Dėl pirkimo sąlygų 73.3. punkto pagrįstumo... 110. 36.... 111. Pirkimo sąlygų 73.3. punkte numatyta: „Ketvirtas kriterijus – Maitinimo... 112. 37.... 113. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 114. 38.... 115. VPĮ 55 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti principiniai reikalavimai, kuriuos turi... 116. 39.... 117. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentu, jog... 118. Dėl atsakovės prašymo skirti ieškovei baudą... 119. 40.... 120. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą pateikė prašymas skirti... 121. Dėl neteisėtų Pirkimo sąlygų padarinių... 122. 41.... 123. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką viešojo pirkimo... 124. 42.... 125. Kaip jau konstatuota aukščiau šiame sprendime, nagrinėjamu atveju... 126. 43.... 127. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, atsakovė... 128. 44.... 129. Visgi teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad į teisminį procesą... 130. Dėl procesinės bylos baigties ... 131. 45.... 132. Aukščiau šiame sprendime aptartų argumentų pagrindu pirmosios instancijos... 133. 46.... 134. Bylos dalį dėl alternatyvių sankcijų taikymo perdavus nagrinėti iš naujo... 135. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 136. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą panaikinti ir... 137. Bylos dalį dėl alternatyvių sankcijų perkančiosioms organizacijoms taikymo...