Byla 2-4844-752/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB SEB bankas ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė patikslinusi ieškinį prašė priteisti iš atsakovo 5146,41 Lt nesugrąžinto kredito, 1563,46 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 3269,78 Lt delspinigių pagal 2007-06-28 vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718052999-31, 2139,70 Lt nesugrąžinto kredito, 686,63 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 1979,76 Lt delspinigių pagal 2008-03-19 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818050400-19, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 55).

3Pradiniame ieškinyje nurodyta, kad 2007 m. birželio 28 d. tarp R. B. ir AB SEB banko buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0350718052999-31, pagal kurią buvo suteiktas 10000,00 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-06-27. 2008 m. kovo 19 d. tarp R. B. ir AB SEB banko buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 1850818050400-19, pagal kurią buvo suteiktas 5000,00 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-03-18. Prievolių pagal Sutartis Nr. 1 ir Nr. 2 įvykdymo terminai baigėsi, todėl ieškovė išsiuntė reikalavimą sumokėti įsiskolinimą, tačiau atsakovas šio reikalavimo neįvykdė (b.l. 3-4).

4Procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovui įteikti 2013 m. balandžio 17 d., CPK 123 str. nustatyta tvarka (b.l. 62-63).

5Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms priimtinas teismo sprendimas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia rašytiniais įrodymais: Vartojimo kredito sutartimi Nr. 0350718052999-31 (b.l. 6-9); Vartojimo kredito sutartimi Nr. 850818050400-19 (b.l. 10-13); 2012-10-11 Reikalavimu (b.l.14); 2012-10-11 pažymomis (b.l.15-17); palūkanų ir delspinigių paskaičiavimu (b.l.24-49).

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, nesant jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti jos reikalavimus dalyje dėl 5146,41 Lt nesugrąžinto kredito, 1563,46 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų pagal 2007-06-28 vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718052999-31, 2139,70 Lt nesugrąžinto kredito, 686,63 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų pagal 2008-03-19 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818050400-19. Atsakovui nevykdant įsipareigojimo grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas pagal sutartį, ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti kreditą ir palūkanas, todėl šis reikalavimas tenkintinas – iš atsakovo priteistina ieškovei 5146,41 Lt nesugrąžinto kredito, 1563,46 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų pagal 2007-06-28 vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718052999-31, 2139,70 Lt nesugrąžinto kredito, 686,63 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų pagal 2008-03-19 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818050400-19 (CK 3.109 str. 1 d., 6.2 str., 6.6 str., 6.37 str. 2, 3 d., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.256 str., 6.260 str., 6.261 str.).

9Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir uždelstas sumokėti palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovei mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (Sutarties Bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p.). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3269,78 Lt delspinigių pagal 2007-06-28 vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718052999-31 ir 1979,76 Lt delspinigių pagal 2008-03-19 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818050400-19.

10Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, jam kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku negrąžinto kredito dalies ir palūkanų privalo ieškovei mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigius.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

12Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką.

13Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į prievolės sumą, delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Vadovaujantis LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 p. aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 procentų (už 5146,41 Lt nesugrąžintą kreditą, 1563,46 Lt priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas pagal 2007-06-28 vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718052999-31, 2139,70 Lt nesugrąžintą kreditą, 686,63 Lt priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas pagal 2008-03-19 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818050400-19). Atsižvelgiant į tai, kad netesybos mažintinos iki 0,02 proc., iš atsakovo ieškovei priteistina 134,00 Lt delspinigių pagal 2007-06-28 vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718052999-31 ir 56,00 Lt pagal 2008-03-19 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818050400-19, o likusioje delspinigių dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.188 str. 2 d. 5 p., 6.258 str. 3 d.).

14Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas ieškovės reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str.). Iš atsakovo priteistina ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos (9726,20 Lt), skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2013-02-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai. Bendra ieškinio suma 14785,74 Lt, teismas priteisdamas 9726,20 Lt patenkina 66 procentus ieškinio. Ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 444,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina žyminio mokesčio dalis – 293,00 Lt (LR CPK 93 str. 1 d. 2 d.).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei yra mažesnės, nei 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės AB „SEB“ bankas, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a.s. Nr. LT74 7044 06300 0000 0022, AB SEB bankas, naudai 5146,41 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešis litus 41 ct) nesugrąžinto kredito, 1563,46 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt tris litus 46 ct) priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 134,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt keturis litus 00 ct) delspinigių pagal 2007-06-28 vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718052999-31, 2139,70 Lt (du tūkstančius vieną šimtą trisdešimt devynis litus 70 ct) nesugrąžinto kredito, 686,63 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt šešis litus 63 ct) priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 56,00 Lt (penkiasdešimt šešis litus 00 ct) delspinigių pagal 2008-03-19 vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818050400-19, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (9726,20 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-02-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 293,00 Lt (du šimtus devyniasdešimt tris litus 00 ct) žyminio mokesčio.

20Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovė patikslinusi ieškinį prašė priteisti iš atsakovo 5146,41 Lt... 3. Pradiniame ieškinyje nurodyta, kad 2007 m. birželio 28 d. tarp R. B. ir AB... 4. Procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į... 5. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui... 9. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną... 10. Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 12. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 13. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 14. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas... 15. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei yra mažesnės, nei 2011 m.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str.... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės AB... 20. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...