Byla 2-2441/2012
Dėl konkurso rezultatų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2623-173/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Manfula“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: panaikinti atsakovo UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ priimtą sprendimą, nurodytą 2012-09-20 rašte ,,Dėl techninių reikalavimų neatitikimo, atmesti UAB ,,Manfula“ pasiūlymą ir pripažinti, kad UAB ,,Manfula“ pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; įpareigoti perkančiąją organizaciją priimti naują sprendimą dėl 2012-10-09 paskelbtos pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo. Nurodė, kad atsakovas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdo atvirą konkursą „Marijampolės regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros statinių projektavimo, statybos ir įrangos įrengimo darbai“. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, kadangi jis neatitiko techniniams reikalavimams. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti perkančiosios organizacijos UAB „Marijampolės apskrities tvarkymo centras“ vykdomą atvirą konkursą „Marijampolės regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros statinių projektavimo, statybos ir įrangos įrengimo darbai“ (pirkimo Nr. 123489) ir uždrausti perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį. Nurodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ginčo nagrinėjimo metu gali būti sudaryta pirkimo sutartis, pažeidžiant viešųjų pirkimų procedūras su išrinktais tiekėjais ir nupirkti pirkimo sutartyje numatyti darbai. Tokiu atveju, išnagrinėjus ginčą teisme ir nustačius, jog konkursas buvo vykdomas pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, teismo sprendimo įvykdymas labai pasunkės arba pasidarys praktiškai nebeįmanomas, nes pirkimo sutartis jau bus pradėta vykdyti, tiekėjams bus sumokėtos pirkimui skirtos lėšos. Konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodoma, kad projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas iš ES Sanglaudos fondo ir perkančiosios organizacijos lėšų. Nustačius, kad vykdant konkursą nebuvo laikomasi įstatymo nuostatų, o tiekėjai buvo išrinkti pažeidžiant viešojo pirkimo procedūras, bus akivaizdu, jog ES Struktūrinės paramos lėšos naudojamos neracionaliai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 24 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones: sustabdė perkančiosios organizacijos UAB „Marijampolės apskrities tvarkymo centras“ vykdomą atvirą konkursą „Marijampolės regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros statinių projektavimo, statybos ir įrangos įrengimo darbai“; įpareigojo perkančiąją organizaciją UAB „Marijampolės apskrities tvarkymo centras“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Manfula“ ginčija UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ sprendimą atmesti UAB „Manfula“ pasiūlymą ir prašo pripažinti, kad UAB „Manfula“ pateiktas pasiūlymas atitinka vykdomo atviro konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Teismo teigimu, iš išdėstyto matyti, kad viešojo konkurso procedūros dar nepasibaigusios, todėl vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, tenkinamas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų, todėl teismui nebuvo jokio teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

102. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertino ieškovo ieškinio pagrįstumo klausimo, todėl nepagrįstai atsakovui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

113. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Ieškovas nepateikė pakankamai svarių argumentų, kurie įrodytų, jog yra reali grėsmė būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo apsunkinimui.

124. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iškilo reali grėsmė viešojo intereso pažeidimui bei Europos Sąjungos piniginių lėšų, skirtų projektui, įsisavinimui. Konkursu organizuojamo pirkimo rangos ir tiekimo sutartys privalo būti pasirašomos iki 2012-12-01. Šio konkurso pabaigos terminas, nustatytas Aplinkos ministro 2012-03-01 įsakymu Nr. D1-192 buvo pratęstas, atsižvelgiant į tai, kad konkurso procedūros dėl objektyvių ir ne nuo atsakovo valios priklausančių aplinkybių pernelyg ilgai užtruko, todėl akivaizdu, jog daugiau konkurso pabaigos terminas nebus pratęsiamas. Todėl bet koks konkurso procedūrų sustabdymas sužlugdys projekto ir konkurso įgyvendinimą laiku. Tinkamai ir laiku neįgyvendinus projekto atsakovui gresia projekto finansavimo ir administravimo sutarties numatytos sankcijos. Atsakovas gali prarasti Europos Sąjungos lėšas ir neįgyvendinti visuomenei naudingo projekto. Neįgyvendinus projekto nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir lūkesčiai, nebus sukurtos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą.

135. Atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukelia itin didelę žalą

14(31 523 829,89 Lt), kurių ieškovas nebūtų pajėgus atlyginti. Todėl akivaizdu, jog laikinųjų apsaugos priemonių pasekmės viršys jų teikiamą naudą, o tai remiantis CPK 4237 straipsniu, yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti.

156. Kauno apygardos teismas analogiškoje byloje (civ. byla Nr. 2-2370-658/2012) įvertinęs konkurso svarbą visuomenei bei laikinųjų apsaugos priemonių daromą žalą atsakovui ir viešajam interesui, panaikino laikinąsias apsaugos priemones ir leido tęsti konkurso procedūras.

16Ieškovas UAB ,,Manfula“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad nesutinka su atsakovo argumentu, kad nėra jokio teisinio pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Vien tas faktas, kad atviro konkurso sutarties vertė yra keliasdešimt milijonų litų, sudaro prielaidą vertinti, kad teismas šią sumą galėjo vertinti kaip realią grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Šiuo atveju konkursas buvo įvykdytas grubiai pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei konkurso sąlygas, nes nepagrįstai atmetus tiekėjų, kurių pasiūlymo kaina yra ženkliai mažesnė nei konkurso laimėtojo, pasiūlymus, buvo pažeistas Viešųjų pirkimų tikslas. Teismas pagrįstai priėmė sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigodamas atsakovą nesudaryti sutarties su konkurso laimėtoju, nes tokiu būdu užtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytą viešųjų pirkimų tikslą, kuris įpareigoja įsitikinti ar racionaliai naudojamos pirkimui skirtos lėšos.

17IV. Apeliacinio teismo argumentai

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal to paties straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Egzistuojant ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybei, tačiau nustačius galimą viešojo intereso pažeidimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas taip, kad būtų apsaugotas viešasis interesas.

20Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

21Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, kai pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, yra išaiškinta, kad konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš bylos duomenų matyti, kad dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo organizuotas pirkimas apskritai gali neįvykti (pavyzdžiui, dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų) ir dėl to nebus įsisavintos lėšos, kurių didžioji dalis skiriama iš Europos Sąjungos fondų, teismas gali ir nestabdyti pirkimo procedūrų. Tai nereiškia, kad kiekvienu atveju, kai pirkimui skirtos lėšos įsisavinamos iš Europos Sąjungos lėšų ir dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūros, galima netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių - viešųjų pirkimų procedūrų stabdymo. Tačiau, jeigu sustabdžius užtrukusias pirkimo procedūras nebus įsisavintos tam skirtos lėšos ir gyventojai neteks galimybės gauti kitokių nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, taip pat nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą, galima laikyti, kad prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą, nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyvių teisės normų pažeidimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2479/2011).

22Nagrinėjamu atveju byloje šalių ginčas susijęs su atsakovo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdomu atviru konkursu „Marijampolės regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros statinių projektavimo, statybos ir įrangos įrengimo darbai“, įgyvendinant projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, finansuojamą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas. Iš byloje esančios ,,Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ finansavimo ir administravimo 2010-12-27 sutarties matyti, kad projektui įgyvendinti buvo skirta 31 523 829,89 Lt ES fondo lėšų bei 5 563 028,81 Lt – atsakovo lėšų, projekto įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, numatyta 2013-12-31 (b. l. 34-40). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra 2012-10-04 raštu Nr. APVA-3474 informavo atsakovą, kad atsakovas kuo skubiau atliktų viešojo pirkimo procedūras rangos darbams įsigyti ir užtikrinti, kad rangos darbų sutartis būtų pasirašyta ne vėliau kaip iki 2012-12-01, nes priešingu atveju bus svarstomas klausimas dėl finansavimo sumažinimo, sustabdymo ir/ar finansavimo ir administravimo sutarties nutraukimo.

23Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju savalaikis konkurso procedūrų atlikimas yra svarbus, siekiant laiku įgyvendinti projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ ir įsisavinti visas šiam projektui skirtas lėšas. Taip pat atsakovo organizuojamo projekte numatytų rangos darbų pirkimas tiek dėl savo pobūdžio (atliekų savalaikis tvarkymas, surinkimas, perdirbimas ir šalinimas, sąvartynų tvarkymas), tiek ir dėl masto (Marijampolės apskritis) susijęs su viešuoju interesu – visuomenės teise į saugią ir švarią aplinką ir jos apsaugą. Tuo tarpu vertinant ginčo pirkimą iš ieškovo pozicijų, galima teigti, kad pagrindinis jo interesas yra sudarius ir įvykdžius pirkimo sutartį gauti ekonominę naudą.

24Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas. Tuo atveju, jei teismas patenkins ieškinį, ieškovas savo subjektines teises galės ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

25Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose ir dėl to neteisingai išsprendė nagrinėjamą klausimą. Dėl padarytų proceso teisės normų pažeidimų, turinčių esminę reikšmę nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria sustabdytos atsakovo vykdomas atviro konkurso procedūros bei uždrausta atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 149 str., 4237 str. 1 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB ,,Manfula“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Manfula“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 24 d. nutartimi taikė laikinąsias... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovas UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“... 9. 1. Ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų... 10. 2. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertino ieškovo... 11. 3. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 12. 4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iškilo reali grėsmė viešojo... 13. 5. Atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukelia itin didelę... 14. (31 523 829,89 Lt), kurių ieškovas nebūtų pajėgus atlyginti. Todėl... 15. 6. Kauno apygardos teismas analogiškoje byloje (civ. byla Nr. 2-2370-658/2012)... 16. Ieškovas UAB ,,Manfula“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno... 17. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos... 20. Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Teismų... 21. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos... 22. Nagrinėjamu atveju byloje šalių ginčas susijęs su atsakovo UAB... 23. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad... 24. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje sukeltų... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 27. Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą...