Byla 2-2792-192/2015
Dėl valstybinės žemės nuomos, trečiasis asmuo VĮ Registrų centras

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei-Gavelienei, dalyvaujant ieškovo IĮ ( - ) atstovui direktoriui R. R., atstovei advokatei E. B., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui L. Z., atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Laurai El Ostai, atsakovo Ž. J. atstovei advokatei N. Ž., nedalyvaujant atsakovui Ž. J., trečiojo asmens VĮ Registrų centras atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo IĮ ( - ) ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracijai bei Ž. J. dėl valstybinės žemės nuomos, trečiasis asmuo VĮ Registrų centras,

Nustatė

3ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013-06-18 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-425 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) g. 32 (registro Nr. 19/9101) 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. Nl9/96-3867 pakeitimo"; pripažinti negaliojančiu atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus ir atsakovo Ž. J. 2013-06-18 d. sudarytą susitarimą Nr. 8SŽN-92 „Dėl 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N19/96-3867 pakeitimo"; pripažinti negaliojančiu atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014-04-16 d. įsakymą Nr. A-1023 „Dėl žemės sklypo ( - ) g. 32, Kaune, naudojimo būdo pakeitimo"; pripažinti kioskus (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. 20/73754) esančius adresu ( - ) g. 32, Kauno m. sav., Kauno m., kilnojamais daiktais ir pripažinti negaliojančia šių kioskų teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre; įpareigoti atsakovą Ž. J. per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti kioskus (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. 20/73754), esančius adresu ( - ) g. 32, Kauno m. sav., Kauno m.) iš žemės sklypo (unikalus Nr. 1901-0178-0011, Nekilnojamojo turto registro Nr. 19/9101), esančio adresu ( - ) g. 32, Kauno m. sav., Kauno m; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad R. R. individuali įmonei „( - )" 1995-10-20 d. kreipėsi į Kauno apskrities valdytoją su prašymu leisti įsigyti žemės sklypą. Kauno miesto mero potvarkiu suformuota komisija dėl parduodamų ar nuomojamų žemės sklypų 1996-03-12 d. posėdžio metu nutarė ieškovui išnuomoti žemės sklypą, esantį adresu ( - ) g. 32 / ( - ) g. 23, Kaunas. Ieškovas parengė Sklypo detalųjį planą, kuriam Kauno miesto valdyba 1996-04-04 d. sprendimu Nr. 383 pritarė. 1996-06-24 d. tarp Kauno apskrities valdytojo, Kauno miesto mero ir ieškovo buvo sudaryta Sutartis Nr. 420 kuria valdytojas įsipareigojo išnuomoti ieškovui Sklypą ir sudaryti nuomos sutartį. Šalims įvykdžius 1996-06-24 d. Sutartyje Nr. 420 nustatytus įsipareigojimus Kauno apskrities valdytojo administracija 1996-10-04 d. priėmė įsakymą Nr. 01-459, kuriuo įsakė ne aukciono tvarka 99 metams išnuomoti ieškovui Sklypą. 1996-10-17 d. Kauno apskrities valdytojo administracijos Kauno miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba bei ieškovas sudarė Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. Nl9/96-3867. Nuomos sutartimi ieškovui iki 2095-10-07 d. buvo išnuomotas 4,65 a dydžio Sklypas, esantis ( - ) g. 32/( - ) g. 23 Kaune. Nuomos sutartis įsigaliojo nuo įregistravimo datos valstybinio žemės kadastro duomenų registre. Ši registracija buvo atlikta 1996-11-06 d. Iš žemės sklypo įregistravimo Valstybinio žemės kadastro duomenų registre pažymėjimo matyti, kad ieškovas yra Sklypo nuomininkas, Sklypas suteiktas Nuomos sutarties Nr. N19/96-3867 pagrindu, Sklypo nuomos terminas iki 2095-10-07 d.. Vykdydamas nuomos sutartį 2014-10-21 d. ieškovo įgaliotas asmuo pateikė atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo poskyriui žemės nuomos mokesčio deklaraciją už 2014 metus. Šio poskyrio darbuotoja ieškovo įgaliotam asmeniui paaiškino, kad deklaracijos priimti negali, nes nuomos sutartis nebegalioja. Atsakovai - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius ir Kauno miesto savivaldybės administracija - neinformavo ieškovo apie nuomos sutarties negaliojimą ir to pagrindus, jokio rašytinio pranešimo ieškovas iš atsakovų nėra gavęs. Ieškovas visą nuomos sutarties vykdymo laikotarpį tinkamai ir sąžiningai vykdo nuomos sutartyje bei teisės aktuose valstybinės žemės nuomininkui nustatytas pareigas - moka valstybinės žemės nuomos mokestį, teikia valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas. Ieškovas nėra gavęs iš atsakovo jokių pretenzijų, susijusių su netinkamu nuomos sutarties vykdymu. Kreipusis į teismą paaiškėjo, kad atsakovas NŽT pakeitė Nuomos sutartį su ieškovu 2013-06-18 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-425 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) g. 32 (registro Nr. 19/9101) 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N19/96-3 867 pakeitimo". NŽT įsakymu nuomos sutartis buvo pakeista nuomos teises perimant sklype esančius kioskus įsigijusiam Ž. J.. Šio NŽT įsakymo pagrindu 2013-06-18 d. atsakovas NŽT ir Ž. J. sudarė susitarimą Nr. 8SŽN-92 „Dėl 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. Nl9/96-3867 pakeitimo" (toliau - Susitarimas). Ž. J. prašymu atsakovas Savivaldybės administracija 2014-04-16 d. įsakymu Nr. A-1023 (toliau - Savivaldybės administracijos įsakymas) pakeitė Sklypo naudojimo būdą: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Ieškovas mano, kad NŽT įsakymas, susitarimas ir savivaldybės administracijos įsakymas pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo dienos, kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Ieškovas prašo teismo pripažinti negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014-04-16 įsakymą Nr. A-1023 „Dėl žemės sklypo ( - ) g. 32, Kaune, naudojimo būdo pakeitimo" (toliau - KMSA įsakymas). Šį įsakymą prašoma pripažinti negaliojančiu kaip išvestinį aktą. Ieškinyje teigia, kad pripažinus, kad nuomos sutartis su ieškovu buvo pakeista neteisėtai, taip pat, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM įsakymas ir susitarimas yra negaliojantys nuo jų priėmimo dienos, Ž. J. neturėjo teisinio pagrindo prašyti pakeisti sklypo naudojimo būdą, o savivaldybės administracija -jį pakeisti. Taip pat ieškovas mano, kad Ž. J. įsigyti kioskai, kurie pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą yra įregistruoti kaip pastatai - kioskai, pripažintini kilnojamais daiktais, nes iš vienos vietos į kitą jie gali būti perkelti nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės. Dėl šių priežasčių jų teisinė registracija Nekilnojamojo turo registre pripažintina negaliojančia ir kioskai yra pašalintini iš sklypo.

5Atsakovas Ž. J. su ieškinio reikalavimais nesutiko. Pažymėjo, kad jo nuosavybės teisės į pastatus, kaip nekilnojamuosius daiktus, Nekilnojamojo turto registre buvo užregistruotos dar 2000-12-19, ieškovas apie pastatus žinojo, taigi jų registracijos ginčijimui yra praleidusi ieškinio senaties terminą. Nuo registracijos laiko informacija, kad pastatai yra nekilnojamieji daiktai ir kad jie nuosavybės teise priklauso atsakovui, tapo viešai žinoma. Pažymėjo, kad 2000-02-30 atsakovas teikė ieškovui prašymą leisti iki 2001-12-31 Pastatų eksploatacijai naudoti sklypą, ir ieškovas sutiko. Minėtame prašyme kioskai buvo įvardinti kaip pastatai, be to, buvo nurodyti jų unikalūs numeriai. Taigi žinodama šiuos faktus ieškovė šių pastatų registracijos neginčijo ir nelaikė, kad jų buvimas sklype kaip nors pažeidžia jos teises. Mano, kad nagrinėjamu atveju taikytinas Civilinio kodekso 1.125 str. 1 d. numatytas 10 metų bendrasis ieškinio senaties terminas, skaičiuotinas nuo 2000-12-19. Pažymėjo, kad ieškovas neturi jokios subjektinės teisės ginčyti atsakovo teises į nekilnojamuosius daiktus — pastatus. Pažymėjo, kad nuomos sutartis su ieškovu buvo nutraukta 2013-06-18, o sklypo nuomininko teisės buvo suteiktos ant jo stovinčių pastatų savininkui - atsakovui. Taigi šiuo metu, atsakovo nuomone, ieškovas neturi jokių teisių į sklypą ir atitinkamai neturi jokios subjektinės teisės ginčyti atsakovo teises į nekilnojamuosius daiktus, t. y. pastatus. Ieškovas subjektinę teisę ginčyti pastatų registraciją galėtų įgyti tik tada, jei jo atžvilgiu atliktas nuomos sutarties nutraukimas teismo būtų pripažintas negaliojančiu. Šioje byloje pagrindinis nagrinėtinas klausimas yra tas ar pagrįstai ir teisėtai buvo nutraukti nuomos santykiai su ieškovu. Nustačius faktą, kad nuomos sutartis buvo nutraukta pagrįstai dėl netinkamo jos vykdymo visi patikslinto ieškinio reikalavimai yra atmestini kaip nepagrįsti. Mano, kad ieškovas iš esmės pažeidė nuomos sutartį. Pažymėjo, kad pagal nuomos sutartį sklypas ieškovui ne aukciono tvarka buvo išnuomotas konkretaus tikslo įgyvendinimui t. y. visuomeninio maitinimo įmonės ir verslo centro statybai. Tačiau, nors nuo nuomos sutarties sudarymo iki jos nutraukimo ieškovo atžvilgiu praėjo beveik 19 metų, ieškovas nepradėjo sklypo naudoti minėtajam tikslui. Tai, kad ieškovas mokėjo nuomos mokestį minėto nuomos sutarties pažeidimo, jo esminio pobūdžio nepaneigia. Net jei teismas laikytų, kad buvo pažeista nuomos sutarties nutraukimo procedūra, atsakovas atkreipia teismo dėmesį į tai, kad toks pažeidimas būtų tik formalus — ieškovas nuomos sutartį pažeidė iš esmės, itin šiurkščiai, todėl Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno m. skyriaus, turėjo teisę nutraukti ją ieškovo atžvilgiu. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pastatai ir atsakovo nuosavybės teisės į juos Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti atsakingai institucijai esant įsitikinusiai, kad tokiai procedūrai dokumentų pakanka. Atsakovas, pasitikėdamas šiuo viešojo administravimo subjektu, įgijo teisėtų lūkesčių, kad pastatų ir atsakovo nuosavybės teisių į juos registracija buvo atlikta tinkamai. Mano, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, skirtos pastatų ir atsakovo nuosavybės teisių į juos registracijos procedūrai ginčyti, (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 str.), be to, yra seniai praleidęs 1 mėnesio skundo padavimo centriniam registratoriui terminą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 str. 2 d.). Atsakovas nesutinka, kadangi kioskai yra kilnojamieji daiktai, nurodo kioskai buvo pastatyti kaip nekilnojamieji daiktai ir turi visus nekilnojamiesiems daiktams — pastatams — būdingus požymius. Leidime nenurodyta, kad leidimas išduodamas laikinam statiniui. Pabrėžė, kad akivaizdu, jog pastatus buvo leista statyti ant žemės, ant kurios šiuo metu jie ir stovi. Visa tai, kas buvo aptarta, neleidžia daryti išvados, kad leidimas buvo išduotas pastatų, kaip laikinųjų statinių, statybai ant žaliųjų linijų žemės. Pažymėtina, kad Leidimas buvo išduotas tarp kita ko ir pagal architektės I. A. patvirtintą projektą bei sąmatą, tačiau šių dokumentų byloje nėra, o jų neesant, negalima teigti, kad leidimas buvo išduotas tik laikinųjų statinių statybai. Atsakovo nuomone, jam priklausantys kioskai yra nekilnojamieji daiktai ir tą patvirtina atsakovo užsakymu atliktas ekspertinis tyrimas, kurio išvadoje nurodyta, kad apžiūrėti objektai yra laikytini statiniais, jie atitinka LR Statybos įstatyme nustatytus statinių požymius, o be to, objektai yra nekilnojamieji daiktai – atitinka CK nustatytus nekilnojamųjų daiktų požymius.

6Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius atsiliepime bylą nagrinėjant iš esmės nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad valstybinė žemė išnuomojama aukciono būdu Vyriausybės nustatyta tvarka, šios žemės nuoma ne aukciono būdu galima, jeigu ji užstatyta fiziniam ar juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais (CK 6.551 straipsnis). Detali valstybinės žemės nuomos tvarka nustatyta Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" ir šiuo nutarimu patvirtintomis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis (toliau - Taisyklės). Taisyklių 28 numatyta, kad vadovaujantis Taisyklėmis išnuomojami 2.1, 2.2 ir 2.4 punktuose nurodyti naudojami žemės sklypai, užstatyti šiuose punktuose nurodytais asmenims nuosavybės teise priklausančiais arba jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. Taisyklių 45 punkte numatyta, jog žemės nuomos teisė į žemės sklypą ar jo dalį gali būti perleidžiama kitiems asmenims tik tais atvejais, kai perleidžiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys). Žemės sklype, esančiame ( - ) g. 32, Kaune yra įregistruoti 2 pastatai: pastatas - kioskas (unikalus Nr. ( - )) ir pastatas - kioskas (unikalus Nr. ( - )), (toliau abu kartu - Kioskai) kuriuos nuosavybės teise valdo Ž. J.. VĮ Registrų centro išraše su istorija matyti, jog šie statiniai nuo 1993-05-27 jau buvo registrų įrašuose, tik nebuvo įregistruotos šių statinių daiktinės teisės. Darytina išvada, jog 1996-07-14 ženklinant vietoje valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ) g. 32, žemės sklypo ribų paženklinimo akte turėjo būti nurodytas faktas, jog sklype yra statiniai. Pažymėjo, jog R. R. įmonės „( - )" savininkas R. R. dalyvavo ženklinant sklypą, pats pasirašė žemės sklypo ribų paženklinimo akte. Jokių kitų statinių žemės sklype nėra. Pažymėjo, kad pats ieškovas išnuomotame žemės sklype nevykdė jokios veiklos, neturi jokių nuosavybės teise valdomų statinių žemės sklype ( - ) g. 32. Duomenys apie įregistruotus kioskus nėra nuginčyti jokiu teismo sprendimu, todėl jie turi būti laikomi teisingais. Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, šiuo atveju atsakovas neturėjo teisinio pagrindo nekeisti 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 19/96-3867, kadangi Ž. J. teisės aktų nustatyta tvarka pateikė įrodymus, jog žemės sklype ( - ) g. 32, Kaune jis nuosavybės teise valdo statinius, kurie yra įregistruoti VĮ Registrų centro duomenų banke. Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, ieškovas šioje civilinėje byloje privalo įrodyti, jog jis, kaip teigia savo ieškinyje, visą aukščiau minėtos nuomos sutarties vykdymo laikotarpį tinkamai ir sąžiningai vykdė nuomos sutartyje bei teisės aktuose valstybinės žemės nuomininkui nustatytas pareigas bei pagal paskirtį naudojo valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ) g. 32, Kaune.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime ir bylą nagrinėjant iš esmės nurodė, kad ieškovas praleido terminą skųsti įsakymą. Kadangi šioje byloje siekiama panaikinti Savivaldybės administravimo subjekto priimtą administracinį aktą, kuris laikytinas individualiu administraciniu aktu (ABTĮ 2 str. 14 d.), šioje byloje turėtų būti taikomas LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas 1 mėnesio terminas skundui dėl administracinio akto panaikinimo paduoti. Pažymėjo, kad įrašas apie 2014-04-16 priimtą KMSA įsakymą (jo datą, numerį bei jį priėmusį subjektą) bei jo pagrindu atliktus kadastro duomenų patikslinimus Nekilnojamojo turto registre galioja nuo 2014-06-02 (žemės sklypo ( - ) g. 32 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas). Todėl, ieškovas, būdamas rūpestingas dėl galimo savo teisių pažeidimo, turėjo galimybę sužinoti apie ginčijamo KMSA įsakymo egzistavimą bei kitus viešus registro duomenis. Pažymėjo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas ginčijamą įsakymą, vadovavosi teisės aktais, ką patvirtina ir tai, kad ieškovas ieškinyje nepateikia jokių argumentų, kad šie teisės aktai buvo pažeisti. Iš šių teisės aktų matyti, kad sprendimas dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo priimamas, vadovaujantis bendruoju planu. Nagrinėjamu atveju pagal galiojančio Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2014-04-10 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-209, (visas bendrojo plano brėžinys viešai paskelbtas savivaldybės interneto tinklalapyje) sprendinius ginčo sklypas patenka į miesto centro teritoriją, kurioje vyrauja gyvenamoji, visuomeninė, valdymo, administravimo ir komercinė veikla. Taip pat tarp galimų žemės naudojimo būdų yra numatyta gyvenamoji teritorija (t.y. tiek vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, tiek daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos). Todėl ginčijamas įsakymas neprieštarauja galiojančiam bendrajam planui, todėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui nebuvo jokio teisinio pagrindo netenkinti Ž. J. prašymo, kadangi jame išreikštas tikslas - pakeisti žemės sklypo ( - ) g. 32 naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos neprieštaravo galiojančiam bendrajam planui. Nurodė, kad ieškinio pateikimo teismui momentu, ieškovas nebuvo nei ginčo sklypo savininkas, naudotojas, nei gretimo sklypo naudotojas, t.y. nebuvo subjektas, tiesiogiai susijęs ar suinteresuotas ginčo žemės sklypo naudojimo būdu. Pabrėžė tai, kad netgi teismui tenkinus ieškinio reikalavimus dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties, galiojantis KMSA įsakymas netrukdytų ginčo žemės sklypo savininkui ar naudotojui, pateikus reikiamus dokumentus, prašyti kompetentingos institucijos pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į galiojančiame bendrajame plane numatytą galimą naudojimo būdą. Šios aplinkybės taip pat patvirtinta tai, kad reikalavimas panaikinti KMSA įsakymą nelaikytinas išvestiniu iš kitų reikalavimų bei nėra pagrindo dėl to jį panaikinti. Pažymėjo, kad ieškovas teigdamas, kad KMSA įsakymas turi būti panaikintas, nepateikia jokių motyvų, kuo jo teisės ir interesai šiuo aspektu yra pažeisti. Mano, kad ieškovas turėtų suformuluoti savo reikalavimus taip, kad teismui juos tenkinus, ieškovo teisės realiai būtų apgintos. Atsakovo nuomone, reikalavimai dėl ginčo sklype esančių kioskų, priklausančių atsakovui Ž. J., pripažinimo kilnojamaisiais daiktais ir jų teisinės registracijos pripažinimo negaliojančia bei įpareigojimo Ž. J. pašalinti kioskus iš žemės sklypo, nesukels siekiamų pasekmių, kadangi minėti pastatai - kioskai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre atsakovo Ž. J. vardu 2000-11-22 turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 5562-21/2000 ir 2008-09-08 apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-14310-435/2008 pagrindu, kurių ieškovas neginčija.

8Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime nurodė, kad VĮ Registro centro Kauno filialo nuomone, reikalavimas pripažinti ginčo kioskų registraciją negaliojančia yra perteklinis. Šioje civilinėje byloje ieškovė įrodinėja, kad ginče turi būti pripažintini kilnojamaisiais daiktas, nes jie iš vienos vietos į kitą gali būti perkelti iš esmės nesumažinus jų vertės. Nekilnojamojo turto registras nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams registruoti, oficialiai informacijai apie registre sukauptus duomenis teikti (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro 2 straipsnis). Teismo sprendimas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str. 2 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, yra pakankamas teisinis pagrindas nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimui/išregistravimui. Taigi teismui nusprendus ginčo kioskus pripažinti kilnojamaisiais daiktais, toks teismo sprendimas būtų pakankamas teisinis pagrindas ginčo kioskų ir daiktinių teisių į juos išregistravimui, nes kilnojamieji daiktai nėra registruojami nekilnojamojo turto registre, todėl akivaizdu, kad reikalavimas pripažinti negaliojančia ginčo kioskų teisinę registraciją registre yra perteklinis.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Dėl žemės nuomos sutarties pakeitimo teisėtumo.

11Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013-06-18 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-425 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) g. 32 (registro Nr. 19/9101) 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. Nl9/96-3867 pakeitimo", taip pat pripažinti negaliojančiu atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus ir atsakovo Ž. J. 2013-06-18 d. sudarytą susitarimą Nr. 8SŽN-92 „Dėl 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N19/96-3867 pakeitimo".

12Nustatyta, kad Kauno miesto valdyba 1996 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 383 „Dėl žemės sklypo ( - ) g. 32/ ( - ) g. 23 detaliojo plano" nusprendė pritarti ( - ) g. 32/ ( - ) g. 23 detaliajam planui ir pasiūlė Kauno apskrities valdytojui išnuomoti šį žemės sklypą R. R. įmonei „( - )" visuomeninio maitinimo įmonei ir verslo centrui statyti. Kauno apskrities valdytojo administracija 1996 m. spalio 4 d įsakymu Nr. 01-4594 „Dėl žemės sklypo išnuomojimo R. R. įmonei „( - )" Kauno mieste" ir 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartimi Nr. 19/96-3867, išnuomojo R. R. įmonei „( - )" 0,0465 ha valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ) g. 32/ ( - ) g. 23, Kaune.

132012 m. birželio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriuje buvo gautas Ž. J. prašymas išnuomoti žemės sklypą, esantį ( - ) g. 32, Kaune, kadangi minėtame žemės sklype jis nuosavybės teise valdo statinius. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-425 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) g. 32 (registro Nr. 19/9101) 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N19/96-3867 pakeitimo" ir tos pačios dienos susitarimu Nr. 8SŽN-92 pakeitė nuomos sutartį, sudarytą su ieškovu, išdėstė valstybinės žemės nuomos sutartį pagal galiojančius teisės aktus nauja redakcija. Nustatyta, kad ginčijamu atsakovo (NŽT) įsakymu nuomos sutartis buvo pakeista, išdėstant ją nauja redakcija, t.y. iki 2095-10-07 visą 0,0465 ha žemės sklypą išnuomojant Ž. J. (I t., b.l. 73-75).

14Ieškovo nuomone, NŽT pažeidė nuomos sutartyje nustatytą pakeitimo tvarką, nesilaikė ikiteisminės ginčų dėl sutarties pakeitimo nagrinėjimo tvarkos. Sutartis galėjo būti pakeista tik šalių susitarimu, o joms nepavykus susitarti - tik teismo tvarka vienos iš šalių reikalavimu, tuo tarpu atsakovas NŽT nuomos sutartį pakeitė vienašališkai, apie tai ieškovui iš viso nepranešęs.

15Atsakovų nuomone, ieškovui IĮ „( - )“ ilgą laiką nesinaudojus išsinuomotu valstybinės žemės nuomos sklypu, atsakovas NŽT įgijo ne tik teisę, bet ir pareigą valstybinės žemės nuomos sutartį nutraukti, nes žemės nuomininkas naudojo žemę ne pagal sutarties pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, t.y. jis jos visiškai nenaudojo (CK 6.564 str. 1 d. 1 p.).

16Žemės nuomos bendrosios nuostatos reglamentuotos Civilinio kodekso šeštosios knygos XXIX skyriuje, kurio normos aptaria atitinkamų institucijų kompetenciją sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartis, nustatyti valstybinės žemės išnuomojimo būdai, kitos žemės nuomos sąlygos (nuomos pasibaigimo, nuomos sutarties nutraukimo pagrindai ir kt.). Valstybinės žemės nuomos sutartis pagal savo kompetenciją gali sudaryti apskrities viršininkas, savivaldybės institucija ar kita valstybinės žemės valdytojo funkcijas atliekanti institucija (CK 6.548 straipsnio 2 dalis). Valstybinė žemė išnuomojama aukciono būdu Vyriausybės nustatyta tvarka, šios žemės nuoma ne aukciono būdu galima, jeigu ji užstatyta fiziniam ar juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais (CK 6.551 straipsnis). Detali valstybinės žemės nuomos tvarka nustatyta Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse. Taisyklių 28.1 punkte nustatyta, kad naudojami kitos paskirties valstybinės žemės sklypai išnuomojami, jei jie yra užstatyti asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. Taisyklių 30.10 punkte įtvirtinta, kad kai pagal teritorijų planavimo dokumentą keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, šių statinių ar įrenginių savininkams (bendraturčiams) išnuomojamos žemės sklypo dalys, reikalingos kiekvienam atskiram statiniui ar įrenginiui eksploatuoti. Išnuomojamų žemės sklypo dalių dydis nustatomas pagal teritorijų planavimo dokumentą ir jo pagrindu parengtą išnuomojamo žemės sklypo planą.

17Taigi, teisės nuomoti valstybinę žemę pagrindas – teisėtas šioje žemėje esančių statinių valdymas. Šiuo teisiniu reguliavimu siekiama perduoti valstybinės žemės sklypų naudojimosi teises, skirtas savininko turimų nuolatinių statinių ar įrenginių eksploatavimui įgyvendinti. Taigi, pastatų savininkai turi įstatymo garantuotą ir ginamą teisę lengvatine (ne aukciono) tvarka nuomoti ar pirkti pastatais užstatytą ir jų eksploatavimo tikslais naudojamą valstybinės žemės sklypą.

18Byloje nustatyta, kad atsakovas Ž. J. nuosavybės teise valdo statinius (du kioskus), esančius ieškovui 1996-10-17 nuomos sutartimi išnuomoto žemės sklypo ribose (I t., b.l. 64-67). Dėl to teismas sutinka su atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos argumentu, kad atsakovui Ž. J. pateikus prašymą išsinuomoti dalį žemės sklypo prie jam priklausančių, nekilnojamojo turto registre įregistruotų, pastatų, Nacionalinei žemės tarnybai teko pareiga sudaryti sąlygas pastatų savininkui užtikrinti tinkamą jų statinių eksploataciją, t. y. išnuomoti valstybinę žemę lengvatinėmis (ne aukciono būdu) sąlygomis.

19Tačiau teismas taip pat pažymi, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), o vėlesnis sutarties pakeitimas reiškia įsikišimą į jau tarp šalių egzistuojančią teisių ir pareigų pusiausvyrą, todėl šalių lygiateisiškumo principas (CK 1.2 straipsnis) reikalauja, kad sutartis būtų keičiama šalių susitarimu (CK 6.223 straipsnio 1 dalis). Kai šalys savo susitarimu (gera valia) nesusitaria dėl esamos sudarytos sutarties pakeitimo, suinteresuota sutarties pakeitimu šalis turi teisę, jos manymu, ginčijamos sutarties sąlygų pažeidžiamas savo teises ginti pateikdama ieškinį teisme ir prašydama pakeisti sudarytą teisinį santykį (CK 1.138 straipsnio 5 punktas). Tačiau sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra pateisinamas tik įstatyme ar sutartyje nurodytais atvejais, t. y. sutarties pakeitimas – išimtinė priemonė.

20Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama įstatyme nustatytą pareigą, išnuomoti žemės sklypą prie atsakovui priklausančių statinių, privalėjo pasiūlyti ieškovui, su kuriuo jau buvo sudaryta nuomos sutartis, taikiu būdu spręsti valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimo, patikslinimo klausimus, derinant ją su teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgiant į kitų suinteresuotų asmenų teises ir teisėtus interesus.

21Kasacinio teismo išaiškinta, kad kai teisės aktai įpareigoja atsakovui išnuomoti valstybinę žemę ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta šiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais pastatais ar statiniais ir jeigu šį teisinį imperatyvą įgyvendinti neleidžia kita žemės nuomos sutartis, sudaryta institucijos ir kito tame žemės sklype esančių pastatų savininko, tai pastaroji nuomos sutartis, nepavykus abiejų šalių valia jos pakeisti, turi būti nutraukta CK 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, nes tik tokiu būdu galima įgyvendinti teisės aktų (CK 6.551 straipsnio 2 dalies, Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkto, Taisyklių 28.1, 30.10 punktų) reikalavimą (žr. 2013 m. kovo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Vilniaus Sigma“ v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, bylos 3K-3-147/2013; 2013 m. spalio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB sveikatos centras „Energetikas“ v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, bylos Nr. 3K-3-550/2013; kt.)

22Apibendrinus tai, kad išdėstyta, darytina išvada, kad Nacionalinės žemės tarnybos veiksmai, t. y. vienašališkas 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. Nl9/96-3867 pakeitimas, nesilaikant įstatymuose bei teismų praktikoje įtvirtintos sutarties pakeitimo/nutraukimo tvarkos negali būti pripažinti teisėtais ir nepagrįstais, todėl ginčijamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013-06-18 d. įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-425 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) g. 32 (registro Nr. 19/9101) 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. Nl9/96-3867 pakeitimo" bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus ir atsakovo Ž. J. 2013-06-18 d. sudarytas susitarimas Nr. 8SŽN-92 „Dėl 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N19/96-3867 pakeitimo", naikintini..

23Nagrinėjamu atveju, teismas negali sutikti su atsakovų atsikirtimais į pareikštą ieškinį, kad ieškovui ilgą laiką nesinaudojus išsinuomotu valstybinės žemės nuomos sklypu, atsakovas įgijo teisę bei pareigą sutartį nutraukti, todėl NŽT veiksmai vienašališkai pakeitus sutartį laikytini teisėtais. Pažymėtina, kad vienašališkam sutarties nutraukimui įstatymas taip pat nustato tam tikrą griežtai reglamentuotą tvarką (pagal CK 6.564 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 2 dalį, nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti žemės nuomos sutartį prieš terminą, jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartį ar pagrindinę tikslinę paskirtį, apie tai ne žemės ūkio paskirties žemės nuomininką įspėdamas prieš du mėnesius iki nuomos sutarties nutraukimo), tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. Nl9/96-3867 su ieškovu buvo nutraukta.

24Kaip jau minėta, teismas sutinka, kad valstybės įgaliota institucija turėjo teisę (Ž. J. pareikalavus išnuomoti valstybinės žemės sklypą reikalingą jam priklausančių, nekilnojamojo turto registre registruotų, statinių eksploatacijai) spręsti klausimą dėl 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. Nl9/96-3867 pakeitimo ar nutraukimo įstatymų nustatyta tvarka, esant įstatymuose nurodytiems pagrindams, tačiau išsamiau šiuo klausimu teismas nepasisako, nes šioje byloje nėra pareikšti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM priešiniai reikalavimai ieškovui dėl 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. Nl9/96-3867 pakeitimo ar nutraukimo.

25Dėl teisinės kioskų registracijos

26Ieškovas prašo pripažinti kioskus (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. 20/73754) esančius adresu ( - ) g. 32, Kauno m. sav., Kauno m., kilnojamais daiktais ir pripažinti negaliojančia šių kioskų teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre.

27Nustatyta, kad Kauno miesto valdyba 1992-02-11 potvarkiu Nr. 67-v „Dėl žemės sklypų žaliųjų linijų įteisinimo laikiniems statiniams, skirtiems komercinei veiklai" nusprendė įteisinti žemės sklypų žaliąsias linijas uždarųjų akcinių bendrovių ir individualių įmonių laikiniems statiniams, skirtiems komercinei veikalai pagal 1 ir 2 priedus. Šio potvarkio 1 priedu „Uždarųjų akcinių bendrovių ir individualių įmonių, kurioms įteisinama laikinų statinių, skirtų komercinei veiklai, žemės sklypų žaliosios linijos miesto fondinėje žemėje, sąrašas" UAB „Lieta" kioskams ( - )/( - ) g. susikirtime išskirtas 101,0 kv. m. plotas (II t., b.l. 85-87, 90). Iš byloje esančio 1992-02-20 Kauno miesto statybos kontrolės skyriaus leidimo Nr. 16/02 20 matyti, kad UAB „Lieta" išduotas leidimas dvigubo kiosko ( - ) ir ( - ) g. sankryžoje statybos darbams, leidimas galioja 1 metus, leidimas išduotas užsakovui pateikus: 1) dokumentą apie sklypo skyrimą statybai - 1992-02-11 d. Kauno miesto valdybos potvarkį Nr. 67-v; 2) 1992-02-20 d. arch. I. A. patvirtintą projektą ir sąmatą; 3) 1992-02-20 d. objekto ašių nužymėjimo aktą. (II t., b.l. 74, 75). Kauno miesto valdyba 1992-11-24 d. potvarkiu Nr. 1129-v „Dėl mobilios įrangos ir laikinų statinių, skirtų komercinei veiklai, žemės sklypų žaliųjų linijų įteisinimo" patikslino savo ankstesnio 1992-02-11 d. potvarkio Nr. 67-v 1 priedo 2 punktą padidindama UAB „Lieta" kioskams ( - ) ir ( - ) g. sankryžoje plotą iki 229 kv.m. (II t., b.l. 91).

28Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija (IV t., b.l. 30-32) nustatyta, kad kioskai pastatyti 1992 metais.

29Iš teismo apžiūrai pateiktos nekilnojamojo turto registro bylos (statinių kadastrinių matavimų bylos Nr. 23038) bei kiosko techninės apskaitos bylos (inv. Nr. 23038) duomenų nustatyta, kad, 1993-05-18 UAB Lieta prašymu, kioskams 1993-05-25 atlikti kadastriniai matavimai, tačiau daiktinės teisės neįregistruotos. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija bei Nekilnojamojo turto registro bylos (statinių kadastrinių matavimų bylos Nr. 23038) duomenimis minėtų kioskų naudotojais nuo 1993-05-27 iki 1996-05-02 buvo UAB Lieta, nuo 1996-05-02 iki 200-12-19, 1996-04-26 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. I-RL-145 pagrindu, buvo Lietuvos vaiko draugija, nuo 2000-12-19 iki dabar, 2000-11-15 turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 5565-21/2000 pagrindu, minėtų kioskų savininku yra Ž. J..

30Atmestinas ieškovo argumentas, kad atsakovui 2008-10-21 teismo sprendimo pagrindu priklauso tik vienas kioskas. Pažymėtina, kad ginčo kioskus atsakovas įgijo 2000-11-15 turto pardavimo iš varžytinių aktu, iki santuokos sudarymo (2001-06-28), todėl minėtas turtas laikytinas asmenine Ž. J. nuosavybe (CK 3.89 str. 1 d. 1 p.), ir ta aplinkybe, kad sutuoktiniai nutraukdami santuoką, santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nenurodė vieno iš ginčo kioskų, nekeičia atsakovo nuosavybės teisės.

31Ieškovas ginčija minėtų kioskų teisinę registraciją kaip atliktą pažeidžiant galiojančius teisės aktus. Ieškovo nuomone, kioskai yra kilnojamasis turtas, todėl iš esmės negali būti registruojami nekilnojamojo turto registre.

32Atsakovo Ž. J. nuomone, jam priklausantys kioskai yra nekilnojamieji daiktai ir tą patvirtina atsakovo užsakymu atliktas ekspertinis tyrimas, kurio išvadoje nurodyta, kad apžiūrėti objektai yra laikytini statiniais, jie atitinka LR Statybos įstatyme nustatytus statinių požymius, o be to, objektai yra nekilnojamieji daiktai – atitinka CK nustatytus nekilnojamųjų daiktų požymius (II t., b.l. 32, 55).

33Atkreiptinas dėmesys, kad pastatytas statinys administracine tvarka pripažįstamas tinkamu naudoti, surašant apie tai aktą. Pripažindami statinį tinkamu naudoti, atitinkamos valstybės institucijos ir pareigūnai turi patikrinti statybos faktines bei teisines aplinkybes. Iškilus ginčui dėl statinio pripažinimo tinkamu naudotis akto teisėtumo ir pagrįstumo turi būti išsiaiškintos visos statytojo teisės įgyvendinimo aplinkybės, kurias šalis, ginčijanti tokio akto teisėtumą, nurodo kaip savo reikalavimo pagrindą. Tai reiškia, kad turi būti išsiaiškinta, ar statytojo teisė buvo įgyvendinta teisės aktų nustatyta tvarka, o ne vien tik patikrinama, ar formaliai pagal įstatymus veikė pareigūnai ir institucijos, pripažindami statinį tinkamu naudoti. Ar statomas statinys bus laikinas, sprendžiama pagal statinio paskirtį (kokiai veiklai jis bus naudojamas), žemės sklypo naudojimo sąlygas, statybos projektą. Jeigu statybos projektas prieštarauja statinio pobūdžiui ir žemės sklypo naudojimo sąlygoms (statytojui leista statyti tik laikiną statinį, o pagal projektą pastatomas stacionarus statinys), tai turi būti vadovaujamasi statinio pobūdžio ir sklypo naudojimosi sąlygomis, nes jos lemia statytojo teisės apimtį ir jos įgyvendinimą. Turi būti išsiaiškinta, ar statytojas, sukūręs statybos būdu stacionarų nekilnojamąjį daiktą, turėjo teisę jį tokį sukurti ir įregistruoti viešame registre. Jeigu pagal teisės aktus statomas statinys priskirtinas prie laikinų ir statybos leidime jo pavadinime nurodomas statinio laikinas pobūdis (pvz., laikina kavinė-baras), tai yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad statytojui suteikta teisė statyti tik laikiną, o ne stacionarų statinį. Taigi į nurodytas aplinkybes turi atsižvelgti teismai, spręsdami klausimą, ar statytojas, sukurdamas statybos būdu nekilnojamąjį daiktą, ir valstybės institucijos, išduodamos statybos leidimą bei pripažindamos statinį tinkamu naudoti, veikė pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, ar jų nepažeidė. Ar statinys sukurtas teisėtai kaip laikinas ar stacionarus, sprendžiama pagal tai, į kokio statinio statymą statytojas įgijo ar galėjo įgyti statybos teisę, bet ne pagal tai, kaip jis faktiškai šią teisę įgyvendino. Jeigu statytojas turėjo teisę statyti tik laikiną statinį, tai tokio statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte turi būti nurodyta data, iki kurios leista jį naudoti (STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“ 31 punktas). Jeigu statytojas netinkamai įgyvendino jam suteiktą teisę, t. y. vietoje laikino sukūrė stacionarų statinį, tai tokie jo veiksmai laikytini priešingais teisei. Tokia statyba turi būti pripažinta neteisėta, laikino statinio įregistravimas viešame registre – negaliojančiu, o jo pripažinimo tinkamumu naudoti aktas atšaukiamas (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnis, STR 1.11.01:2000 35 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. IĮ „Paukštė ir K“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-143/2009).

34Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad statybos leidimas statytojui UAB Lieta išduotas 1992-02-20, o jame nurodytas dokumentas apie sklypo skyrimą statybai, t.y. Kauno miesto valdyba 1992-02-11 potvarkis Nr. 67-v, patvirtina, kad leidimas išduotas laikinojo statinio, skirto komercinei veiklai, kiosko statybai. Kad leidimas ginčo vietoje buvo išduotas statyti tik laikinus statinius patvirtina ir 1998-07-21 Kauno miesto valdybos sprendimas „Dėl kai kurių miesto Valdybos potvarkių bei sprendimų punktų pripažinimo netekusiais galios“, kuriuo pripažinti netekusiais galios miesto Valdybos potvarkių ir sprendimų punktai, kuriais buvo leista išnuomoti individualioms įmonėms bei uždarosioms akcinėms bendrovėms, žaliosiomis linijomis ribojamus žemės sklypus, skirtus laikiniems statiniams ir laikinėjai įrangai pastatyti, tame tarpe ir 1992-02-11 potvarkio Nr. 67-v 1 priedo 2 punktas, kuriuo UAB Lieta kioskams pastatyti ( - ) g. ir ( - ) g. sankryžoje, skirtas 101 kv. m. plotas (II t., b.l. 93-95).

35Statybos leidimo išdavimo metu (1992-02-20) statybos leidimų išdavimo tvarką (taikant analogiją) reglamentavę teisės aktai (Vyriausybės 1991m. liepos 12d. nutarimu Nr.278 (galiojo nuo 1991-07-12 iki 1992-05-24) patvirtinti Individualios statybos nuostatai, Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1991-08-08 įsakymas Nr.109 "Dėl individualių statybų įregistravimo tvarkos", Statybos ir urbanistikos ministerijos kolegijos posėdžio 1991-02-20 nutarimas Nr.6 „Dėl kapitalinės statybos kokybės“) bei šiuos aktus pakeitęs Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.249, kuriuo patvirtintos Respublikinės statybos normos "Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklės" (RSN 158-94), galiojusios nuo 1995 m. vasario 1 d. iki 1997-03-01, nebuvo apibrėžta laikinų statinių sąvoka, tik nustatyta, kad kioskams taikoma suprastinta leidimų išdavimo tvarka. Įsigaliojus LR Statybos įstatymui jame buvo nustatyti tik bendrieji reikalavimai laikinam statiniui ir nebuvo detalizuota, kokie statiniai priskiriami prie laikinų. Nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojo Statybos įstatymo pakeitimai (2002 m. lapkričio 8 d. Įstatymo Nr. IX-583 redakcija) ir jo 2 straipsnio 4 dalyje išvardijama, kokie statiniai priskiriami prie laikinų, tarp jų nurodyti ir kioskai. Iš šių teisės normų turinio išplaukia, kad kioskai priskirtini prie laikinų statinių.

36Teismas, remdamasis byloje esančiais, ginčo kioskų statybą leidžiančiais dokumentais, daro išvadą, kad ginčo žemės sklype statytojas, UAB Lieta, kuriam 1992-02-20 statybos leidimu suteikta teisė statyti kioskus, galėjo įgyvendinti teisę tik į laikinus statinius. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnį laikini statiniai teisiškai neregistruojami. Pažymėtina, kad ieškovas įsigijęs minėtus statinius yra saistomas 1992-02-20 statybos leidimo sąlygų ir negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo statytojas UAB Lieta. Kadangi statytojas turėjo teisę statyti tik laikinus statinius (kioskus), todėl nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo nuosavybės teisei į nekilnojamąjį daiktą atsirasti ir ją įregistruoti. Vadovaujantis išdėstytu tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl kioskų teisinės registracijos pripažinimo negaliojančia.

37Ieškovas savarankišku ieškinio reikalavimu ginčija kioskų kaip nekilnojamojo daiktų savybes, ir prašo pripažinti kioskus kilnojamaisiais daiktais, kas, teismo nuomone, sudaro įrodinėtinas byloje aplinkybes (ieškinio pagrindą) ir grindžia ieškovo įrodinėjimo dalyką (kioskų registracijos panaikinimą), ir negali būti savarankišku bylos nagrinėjimo dalyku, todėl toks reikalavimas vertintinas kaip nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p., 293 str. 1 p.). Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.). Vadovaujantis nurodytu, byla dalyje dėl reikalavimo ginčo kioskus pripažinti kilnojamais daiktais nutrauktina kaip nenagrinėtina teisme (CPK 293 str. 1 p.).

38Vis dėlto, teismas, nustatęs, kad statybą leidžiantys dokumentai statytojui suteikė teisę tik į laikinus statinius, nepasisako dėl ieškovo pateiktų įrodymų ir atsakovų atsikirtimų, susijusių su ginčo kioskų savybėmis, nes ta aplinkybė, jog ginčo kioskai galimai faktiškai buvo pastatyti ne kaip laikini bet kaip stacionarūs statiniai, neturi teisinės reikšmės nagrinėjamai bylai, nes tik patvirtina, kad statytojas netinkamai įgyvendino jam suteiktą teisę, o tai, kaip jau minėta, negali būti teisėtas pagrindas nuosavybės teisei į nekilnojamąjį daiktą atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. IĮ „Paukštė ir K“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-143/200).

39Dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo.

40Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014-04-16 d. įsakymą Nr. A-1023 „Dėl žemės sklypo ( - ) g. 32, Kaune, naudojimo būdo pakeitimo". Ieškovas nurodė, kad jis siekia atstatyti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį visa apimtimi, tame tarpe ir iki nuomos sutarties pakeitimo buvusį žemės sklypo naudojimo būdą.

41Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos nuomone, nėra pagrindo panaikinti 2014-04-16 d. įsakymo Nr. A-1023 „Dėl žemės sklypo ( - ) g. 32, Kaune, naudojimo būdo pakeitimo", kadangi jo sprendiniai neprieštarauja galiojančiam Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planui. Atsakovo nuomone, ginčijamas KMSA įsakymas nepažeidžia ieškovo teisių ar interesų. Ir netgi teismui tenkinus ieškinio reikalavimus dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties, galiojantis KMSA įsakymas netrukdytų ginčo žemės sklypo savininkui ar naudotojui, pateikus reikiamus dokumentus, prašyti kompetentingos institucijos pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į galiojančiame bendrajame plane numatytą galimą naudojimo būdą.

42Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos nuomone, ieškovas praleido 1 mėn. terminą, nustatytą ABTĮ 33 str. 1 d., skųsti šį įsakymą.

43Teismas su tokiu atsakovo argumentu nesutinka.

44Pažymėtina, kad kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti - administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai. Tokios terminų taikymo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-658/2002; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2006 ir kt.). Nagrinėjamu atveju byloje vyksta ginčas dėl valstybinės žemės nuomos santykių ir tai yra esminis nagrinėjamos bylos reikalavimas, lemiantis viso ginčo civilinį teisinį pobūdį. Teismo nuomone, tik ieškovui įrodžius, kad valstybinės žemės nuomos sutartis pakeista nepagrįstai, jis įgyja CPK 5 straipsnyje įtvirtintą teisę kreiptis teisminės gynybos dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos akto nuginčijimo teismine tvarka, nes atsirastų pagrindas teigti, jog jis tikrai ar tariamai pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus. Tokiu atveju išvestiniams iš pagrindinio civilinio teisinio reikalavimo administracinio teisinio pobūdžio reikalavimams turi būti taikomas civilinės teisės institutas - ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 1.125 straipsnyje 1 dalyje – dešimt metų. (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008 ir kt.)

45Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ginčijamu įsakymu, atsakovui Ž. J. 2014-03-07 pateikus prašymą, buvo pakeistas žemės sklypo ( - ) g. 32 naudojimo būdas į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijas. Iki šio įsakymo priėmimo žemės sklypo naudojimo būdas buvo neapibrėžtas. (II t., b.l. 16, 17).

46Susipažinus su teismui pateiktais dokumentais nustatyta, kad 1996 metais Kauno apskrities valdytojo administracijos valstybinės žemės sklypas ieškovui buvo išnuomotas visuomeninio maitinimo įmonei ir verslo centrui statyti (I t., b.l. 12-19). Iš 1996-03-12 Kauno miesto valdybos komisijos dėl parduodamų ar nuomojamų žemės sklypų inžinerinės infrastruktūros įvertinimo posėdžio protokolo matyti, kad buvo nutarta R. R. įmonei ( - ) išnuomoti 5,5 arų žemės sklypą ( - ) g. 32/ ( - ) g.23 visuomeninio maitinimo įmonės ir verslo centro statybai, sumokant 85000 Lt tikslinių lėšų (I t., b.l. 8, 9). 1996-04-04 sprendimu Nr. 383 Kauno miesto valdyba nusprendė pritarti ( - ) g. 32/ ( - ) g. 23 esančio iki 550 kv. m žemės sklypo, kuris šiaurėje ribojasi su ( - ) g., rytuose - su sklypu ( - ) g. 21, pietuose -su sklypu ( - ) g. 30, vakaruose - su ( - ) g., detaliajam planui; numatyti iki 45 kv. m bendro naudojimo kelią privažiuoti prie sklypo ( - ) g.30; siūlyti Kauno apskrities valdytojui išnuomoti šį žemės sklypą R. R. įmonei "( - )" visuomeninio maitinimo įmonei ir verslo centrui statyti ir sudaryti su ja ilgalaikės nuomos sutartį (I t., b.l. 12). Iš tarp 1996-06-24 Kauno apskrities valdytojo ir R. R. įmonės ( - ) sudarytos sutarties Nr. 420 (I t., b.l. 13, 14), kuria R. R. įmonė ( - ) įsipareigojo iki 1996-10-01 sumokėti 85000 Lt sumą (50 proc. į Žemės reformos fondą ir 50 proc. į savivaldos sąskaitą), tuo tarpu valdytojas įsipareigojo išnuomoti žemės sklypą visuomeninio maitinimo įmonei ir verslo centrui statyti, bei iš 1996-10-04 Kauno apskrities valdytojo administracijos įsakymo Nr. 01-459, kuriuo įsakyta išnuomoti ne aukciono tvarka ginčo žemės sklypą ieškovui (I t., b.l. 15), spręstina, kad ieškovas sumokėjo 85 000 Lt sumą už teisę išsinuomoti valstybinės žemės sklypą ne aukciono tvarka. Kauno apskrities valdytojo administracija 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartimi Nr. 19/96-3867, 99 metams (iki 2095-10-07) išnuomojo R. R. įmonei „( - )" 0,0465 ha valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ) g. 32/ ( - ) g. 23, Kaune, žemės naudojimo pobūdis – ūkinei-komercinei veiklai. 10 sutarties punktu šalys susitarė nekeisti žemės sklypo tikslinės naudojimo paskirties (I t., b.l .17, 18).

47Pažymėtina, kad daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos sklypuose galima statyti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) gyvenamosios paskirties pastatus ir įvairių socialinių grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamuosius pastatus su pagalbinio ūkio paskirties pastatais (LR aplinkos ministro 2013-12-11 įsakymo Nr. (3D-830/D1-920) „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ 17 p.). Tuo tarpu administracinės paskirties pastatai; prekybos paskirties pastatai; paslaugų paskirties pastatai; maitinimo paskirties pastatai statomi komercinės paskirties objektų teritorijoms priskirtuose žemės sklypuose (LR aplinkos ministro 2013-12-11 įsakymo Nr. (3D-830/D1-920) „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ 20 p.).

48Akivaizdu, kad ieškovui siekiant įgyvendinti 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 19/96-3867 tikslus, statybos leidimą leidžiantis dokumentas ( visuomeninio maitinimo įmonei ir verslo centrui statyti) nebūtų išduotas, nes tai prieštarautų žemės sklypo naudojimo pobūdžiui, kadangi žemės sklypas Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014-04-16 d. įsakymą Nr. A-1023 „Dėl žemės sklypo ( - ) g. 32, Kaune, naudojimo būdo pakeitimo" pagrindu priskirtas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijai.

49Įvertinus išdėstytą, remiantis tuo, kad valstybinės žemės sklypas ieškovui buvo išnuomotas ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, bei atsižvelgiant į tai, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), teismo nuomone, negalima sutikti su Kauno miesto savivaldybės administracijos argumentu, kad administracinis aktas pakeičiantis ieškovo nuomojamo valstybinės žemės sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijas, yra teisėtas ir ieškovo teisių nepažeidžia, todėl tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014-04-16 d. įsakymą Nr. A-1023 „Dėl žemės sklypo ( - ) g. 32, Kaune, naudojimo būdo pakeitimo" panaikinimo.

50Dėl įpareigojimo pašalinti kioskus iš valstybinės žemės sklypo

51Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą Ž. J. per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti kioskus (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. 20/73754), esančius adresu ( - ) g. 32, Kauno m. sav., Kauno m.) iš žemės sklypo (unikalus Nr. 1901-0178-0011, Nekilnojamojo turto registro Nr. 19/9101), esančio adresu ( - ) g. 32, Kauno m. sav., Kauno m..

52Ieškovas nurodo, kad kioskai kaip kilnojamieji daiktai, yra pašalintini iš sklypo, nes neturi jokio teisinio pagrindo jame būti. Teismui pripažinus jų teisinę registraciją negaliojančia, atsakovas įpareigotinas per protingą 1 mėn. terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti kioskus.

53Atsakovas Ž. J. nuomone, Statybos įstatymas nenumato nuomininko galimybės nugriauti ne savo žemės sklype kitam asmeniui priklausančius statinius.

54Spręsti dėl atsakovo ginčo statinių nukėlimo yra kompetentinga Kauno miesto savivaldybės administracija - prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-72 (2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-127 redakcija) 17 punkte numatyta, kad neįvykdžius reikalavimo pašalinti kiosko, kiosko nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės administracijos patirtas išlaidas apmoka kiosko savininkas). Šiuo atveju Kauno miesto savivaldybės administracija, įtraukta į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškė savarankiškų reikalavimų ir ginčą siūlė spręsti teismo nuožiūra. Teismo nuomone, ta aplinkybė, kad suinteresuota institucija nesiima aktyvių veiksmų, neužkirta kelio ieškovui teisme ginti savo pažeistas teises ir teisėtus interesus. Tačiau nagrinėjamu atveju, teismo nuomone, ieškovas neįrodė, jog jo teisės yra pažeistos. Teismas pažymi, kad, kaip jau buvo nustatyta aukščiau, UAB Lietai, ginčo kioskų statytojai, 1992-02-20 Kauno miesto statybos kontrolės skyrius išdavė leidimą dvigubo kiosko ( - ) ir ( - ) g. sankryžoje statybos darbams atlikti. Taigi nesutiktina su ieškovo argumentu, kad ginčo kioskai neturi teisinio pagrindo stovėti ieškovui išnuomotame valstybinės žemės sklype. Taip pat teismas pažymi, kad kiosko savininko teisė naudotis žemės sklypo dalimi buvo ankstesnė laike (leidimas išduotas ir kioskai pastatyti 1992 metais), negu teises į žemės sklypą įgijo ieškovas (valstybinės žemės nuoma sudaryta 1996 metais), ir priklausė ne nuo ieškovo, bet nuo sklypo savininko, valstybės, valios. Taip pat teismas pažymi, kad ieškovas nenurodo jokių argumentų ir neteikia įrodymų, kad ginčo statinių buvimas daro kokią nors įtaką ieškovo teisių turiniui, apibrėžtam valstybinės žemės nuomos sutartimi. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas apskritai nenurodė jokių aplinkybių apie ieškovo kaip žemės sklypo nuomininko teisių pažeidimą. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovo reikalavimai, susiję su ieškovo teisių, įgytų pagal žemės sklypo nuomos sutartį, pažeidimu atsakovui naudojant dalį žemės sklypo yra nepagrįsti ir negali būti tenkinami, todėl ieškovo reikalavimas įpareigojimo pašalinti kioskus iš žemės sklypo atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).

55Ieškinį tenkinus iš dalies (tenkinus 3 iš 4 reikalavimų) iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistina ¾ dalis ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų 1880 Eur (2506,67/4*3, IV t., b.l. 22); iš ieškovo atsakovo Ž. J. naudai priteistina ¼ dalis atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų 894,19 Eur (3576,70/4, III t., b.l. 136-151) ((CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265-270 straipsniais,

Nutarė

57ieškinį tenkinti iš dalies.

58Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013-06-18 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-425 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) g. 32 (registro Nr. 19/9101) 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. Nl9/96-3867 pakeitimo".

59Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus ir atsakovo Ž. J. 2013-06-18 d. sudarytą susitarimą Nr. 8SŽN-92 „Dėl 1996 m. spalio 17 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N19/96-3867 pakeitimo".

60Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014-04-16 d. įsakymą Nr. A-1023 „Dėl žemės sklypo ( - ) g. 32, Kaune, naudojimo būdo pakeitimo";

61Panaikinti kioskų (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. 20/73754) esančius adresu ( - ) g. 32, Kauno m. sav., Kauno m., teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre;

62Bylą dalyje dėl reikalavimo pripažinti kioskus (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. 20/73754) esančius adresu ( - ) g. 32, Kauno m. sav., Kauno m., kilnojamais daiktais nutraukti.

63Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

64Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, 188704927, ieškovo R. R. individualios įmonės „( - )“, įm.k. ( - ), naudai 626,66 Eur (šešis šimtus dvidešimt šešis eurus 66 ct) bylinėjimosi išlaidų.

65Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos, įm.k. 188764867, ieškovo R. R. individualios įmonės „( - )“, įm.k. ( - ), naudai 626,66 Eur (šešis šimtus dvidešimt šešis eurus 66 ct) bylinėjimosi išlaidų.

66Priteisti iš atsakovo Ž. J., a.k. ( - ) ieškovo R. R. individualios įmonės „( - )“, įm.k. ( - ), naudai 626,66 Eur (šešis šimtus dvidešimt šešis eurus 66 ct) bylinėjimosi išlaidų.

67Priteisti iš ieškovo R. R. individualios įmonės „( - )“, įm.k. ( - ), atsakovo Ž. J., a.k. ( - ) naudai 894,19 Eur (aštuonis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 19 ct) bylinėjimosi išlaidų.

68Šalys turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu atsakovo Nacionalinės žemės... 4. Ieškinyje nurodė, kad R. R. individuali įmonei „( - )" 1995-10-20 d.... 5. Atsakovas Ž. J. su ieškinio reikalavimais nesutiko. Pažymėjo, kad jo... 6. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime ir bylą... 8. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime nurodė, kad VĮ Registro... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Dėl žemės nuomos sutarties pakeitimo teisėtumo.... 11. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie... 12. Nustatyta, kad Kauno miesto valdyba 1996 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 383... 13. 2012 m. birželio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 14. Ieškovo nuomone, NŽT pažeidė nuomos sutartyje nustatytą pakeitimo tvarką,... 15. Atsakovų nuomone, ieškovui IĮ „( - )“ ilgą laiką nesinaudojus... 16. Žemės nuomos bendrosios nuostatos reglamentuotos Civilinio kodekso... 17. Taigi, teisės nuomoti valstybinę žemę pagrindas – teisėtas šioje... 18. Byloje nustatyta, kad atsakovas Ž. J. nuosavybės teise valdo statinius (du... 19. Tačiau teismas taip pat pažymi, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad Nacionalinė žemės... 21. Kasacinio teismo išaiškinta, kad kai teisės aktai įpareigoja atsakovui... 22. Apibendrinus tai, kad išdėstyta, darytina išvada, kad Nacionalinės žemės... 23. Nagrinėjamu atveju, teismas negali sutikti su atsakovų atsikirtimais į... 24. Kaip jau minėta, teismas sutinka, kad valstybės įgaliota institucija turėjo... 25. Dėl teisinės kioskų registracijos... 26. Ieškovas prašo pripažinti kioskus (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ),... 27. Nustatyta, kad Kauno miesto valdyba 1992-02-11 potvarkiu Nr. 67-v „Dėl... 28. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija... 29. Iš teismo apžiūrai pateiktos nekilnojamojo turto registro bylos (statinių... 30. Atmestinas ieškovo argumentas, kad atsakovui 2008-10-21 teismo sprendimo... 31. Ieškovas ginčija minėtų kioskų teisinę registraciją kaip atliktą... 32. Atsakovo Ž. J. nuomone, jam priklausantys kioskai yra nekilnojamieji daiktai... 33. Atkreiptinas dėmesys, kad pastatytas statinys administracine tvarka... 34. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad statybos leidimas statytojui UAB Lieta... 35. Statybos leidimo išdavimo metu (1992-02-20) statybos leidimų išdavimo... 36. Teismas, remdamasis byloje esančiais, ginčo kioskų statybą leidžiančiais... 37. Ieškovas savarankišku ieškinio reikalavimu ginčija kioskų kaip... 38. Vis dėlto, teismas, nustatęs, kad statybą leidžiantys dokumentai statytojui... 39. Dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo.... 40. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu atsakovo Kauno miesto savivaldybės... 41. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos nuomone, nėra pagrindo... 42. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos nuomone, ieškovas praleido... 43. Teismas su tokiu atsakovo argumentu nesutinka.... 44. Pažymėtina, kad kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški... 45. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ginčijamu įsakymu, atsakovui Ž. J.... 46. Susipažinus su teismui pateiktais dokumentais nustatyta, kad 1996 metais Kauno... 47. Pažymėtina, kad daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių... 48. Akivaizdu, kad ieškovui siekiant įgyvendinti 1996 m. spalio 17 d.... 49. Įvertinus išdėstytą, remiantis tuo, kad valstybinės žemės sklypas... 50. Dėl įpareigojimo pašalinti kioskus iš valstybinės žemės sklypo... 51. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą Ž. J. per 1 mėnesį nuo teismo... 52. Ieškovas nurodo, kad kioskai kaip kilnojamieji daiktai, yra pašalintini iš... 53. Atsakovas Ž. J. nuomone, Statybos įstatymas nenumato nuomininko galimybės... 54. Spręsti dėl atsakovo ginčo statinių nukėlimo yra kompetentinga Kauno... 55. Ieškinį tenkinus iš dalies (tenkinus 3 iš 4 reikalavimų) iš atsakovų... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 57. ieškinį tenkinti iš dalies.... 58. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno... 59. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno... 60. Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014-04-16 d. įsakymą... 61. Panaikinti kioskų (unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto... 62. Bylą dalyje dėl reikalavimo pripažinti kioskus (unikalus Nr. ( - ), unikalus... 63. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 64. Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 65. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos, įm.k.... 66. Priteisti iš atsakovo Ž. J., a.k. ( - ) ieškovo R. R. individualios įmonės... 67. Priteisti iš ieškovo R. R. individualios įmonės „( - )“, įm.k. ( - ),... 68. Šalys turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...