Byla e2-542-962/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovei R. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ prašo priteisti iš atsakovo R. K. 260,66 Eur skolą, 19,53 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 286,53 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2013 m. sausio 25 d. su atsakovu R. K. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė paskolino atsakovui 173,77 Eur (600.00 Lt) sumą 30 dienų terminui su 111.83 % dydžio metine palūkanų norma. Vadovaujantis minėtos sutarties 2.10 punktu, 2013 m. rugpjūčio 11 d. atsakovas papildomai pasiskolino 86,89 Eur (300,00 Lt) kredito sumai. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas keletą kartų pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2013 m. rugpjūčio 23 d. atsakovas turėjo grąžinti 260,66 Eur (900,00 Lt) skolos ir 19,53 Eur (67,43 Lt) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, iš viso – 280,19 Eur (967,44 Lt) sumą. Atsakovas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59 straipsnių, 6.873 straipsnio 1 dalies reikalavimus, savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 260,66 Eur negrąžintos paskolos. Atsakovui laiku negrąžinus paskolos, remiantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi ir sutarties 7.1. punktu, nuo 2013 m. rugpjūčio 24 d. iki 2014 m. gegužės 5 d. atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytas palūkanas (bendra vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 179,60 %), skaičiuotinas ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Palūkanos skaičiuotos nuo 2013 m. rugpjūčio 24 d. iki 2014 m. gegužės 5 d. Iš viso pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį nustatytą taisyklę už šį laikotarpį iš atsakovo priteistina 286,53 Eur palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

3Ieškovė pažymi, jog per metus sudaro vidutiniškai 168.972 tūkst. vartojimo kredito sutarčių, kuriomis paskolina vidutiniškai 90.216.577 mln. Lt su vidutine 109,89 %, palūkanų norma. Dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas ieškovė iš karto perskolina naujiems pareiškėjams. Atsakovei laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma. Dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovė negavo realių pajamų, t.y. – patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 7.1 punktą apskaičiuota ir prašoma priteisti 286,53 Eur palūkanų suma, ieškovės teigimu, iš esmės atitinka minimalius jos nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovės nuostoliais pagal CK 6.261 straipsnio nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovė patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas nėra informavusi apie jokias atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes. Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrosiomis sąlygomis, Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 2013 m. sausio 25 d. ir 2013 m. rugpjūčio 11 d. specialiosiomis sąlygomis, 2013 m. sausio 25 d. ir 2013 m. rugpjūčio 11 d. sąskaitos išrašais, žyminio mokesčio sumokėjimo kvitu, palūkanų skaičiavimo paaiškinimu.

5Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovo teisę per 20 dienų terminą pateikti atsiliepimą asmeniškai pranešta 2015 m. balandžio 10 d. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis) Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2015 m. balandžio 30 d. Atsakovas R. K. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2013 m. sausio 25 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė 2013 m. sausio 25 d. ir 2013 m. rugpjūčio 11 d. suteikė atsakovui atitinkamai 173,77 Eur ir 86,89 Eur dydžio paskolas su atitinkamai 114,37 proc. (bendra vartojimo kredito metinė kaina – 198,30 proc.) ir 111,83 proc. (bendra vartojimo kredito metinė kaina – 179,60 proc.) 2013 m. sausio 25 d. ir 2013 m. rugpjūčio 11 d. sąskaitos išrašai patvirtina, jog ieškovė pervedė paskolos sumas atsakovui. Atsakovas nustatytais terminais paskolos negrąžino, kitų sutartyje numatytų mokėjimų tinkamai neatliko.

10Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 260,66 Eur negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

11Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 19,53 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino ir 286,53 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, palūkanos skaičiuotos nuo 2013 m. rugpjūčio 24 d. iki 2014 m. gegužės 5 d., t.y. atitinkamai 114,37 procentų ir 111,83 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų už 271 pradelstą dieną, nes tai yra ieškovės nuostoliai (negautos pajamos), remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

12Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), ši nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią, teismas, įvertinęs šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kredito kainą, todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Be to, kreditoriaus arba nukentėjusiojo asmens kaltė yra pagrindas sumažinti skolininko atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnis). Nukentėjusysis privalo įmanomai stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti. Atsakovei įrodžius, kad ieškovas pats savo nerūpestingumu, aplaidumu sudaro sąlygas žalai padidėti, teismas atleidžia atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba atitinkamai sumažina išieškomų nuostolių dydį.

13Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė nei 200 (du šimtai) %. Nagrinėjamu atveju palūkanos po kredito grąžinimo termino sudaro 109,92 procentus pagrindinės skolos sumos, o bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra atitinkamai 198,30 proc. ir 179,60 proc., kuri, atsakovei nepateikus duomenų ir įrodymų dėl patirtų dėl prievolės neįvykdymo nuostolių pagrindimo, laikytina neprotinga, nepagrįsta, neatitinkančia sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžiančia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios skaičiuotos palūkanos, ir prašomų priteisti palūkanų santykį, kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio ir kt.), teismas daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl palūkanų dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Be to, nors kreditas nebuvo grąžintas Vartojimo kredito sutartyje numatytu terminu, tačiau ieškinys pateiktas praėjus daugiau nei pusantrų metų, atitinkamai 198,30 proc. ir 179,60 % dydžio bendra vartojimo kredito kaina skaičiuota už 271 dieną. Byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė daugiau nei pusantrų metų delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų nuostolių (palūkanų) dydis atitinkamai sumažintinas. Vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, išanalizavęs bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl sutartinių palūkanų dydis mažintinas tris kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 6,51 Eur už laikotarpį iki kredito grąžinio termino ir 95,51 Eur už laikotarpį po kredito grąžinimo termino.

14Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

15Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.205 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.245 straipsniu, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.256 straipsniu, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, 6.260 straipsniu, 6.261 straipsniu, 6.874 straipsnio 1 dalimi, ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 260,66 Eur skola, 6,51 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 95,51 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. kovo 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 64,00 proc. Už ieškinį, kurio suma 566,72 Eur, ieškovė sumokėjo 15,00 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovo priteista suma – 362,68 Eur, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 9,60 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 260,66 Eur (du šimtus šešiasdešimt eurų 66 ct) negrąžintos paskolos, 6,51 Eur (šešis eurus 51 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 95,51 Eur (devyniasdešimt penkis eurus 51 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 362,68 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. kovo 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9,60 Eur (devynis eurus 60 ct) žyminio mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, įmonės kodas 301881644.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė, rašytinio... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ prašo priteisti iš... 3. Ieškovė pažymi, jog per metus sudaro vidutiniškai 168.972 tūkst. vartojimo... 4. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 5. Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovo teisę... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė... 8. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2013 m. sausio 25 d.... 10. Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi... 11. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 19,53 Eur palūkanų iki kredito... 12. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 13. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 14. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti... 15. Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73... 16. Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 260,66 Eur (du šimtus... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 22. Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį...