Byla 2YT-1954-971/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. S., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, R. P

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. P. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. S., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, R. P.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas 2020-01-08 pateikė skundą dėl antstolės S. S. veiksmų, kuriuo prašo: 1) panaikinti 2020-01-03 patvarkymą Nr. ( - ) dėl transporto priemonių apžiūros; 2) panaikinti 2020-01-03 patvarkymą Nr. ( - ) dėl informacijos pateikimo; 3) panaikinti turto arešto aktus 2019-10-03 Nr. ( - ) ir 2019-10-03 Nr. ( - ); 4) panaikinti 2016-04-29 turto arešto aktą Nr. ( - ), kuris surašytas vykdant Klaipėdos apygardos teismo teisėjų kolegijos 2016-03-09 nutartimi pripažintas antikonstitucinėmis vykdomąsias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ); 5) nutraukti 2019-10-03 patvarkymo Nr. ( - ) ir 2019-10-29 patvarkymo Nr. ( - ) dėl transporto priemonių pristatymo galiojimus; 6) paskaičiuoti ir sugrąžinti į pareiškėjo sąskaitą, esančią Lietuvos kredito unijoje Nr. ( - ), neteisėtai nusavintas lėšas. Taip pat prašo pakartotinai paskaičiuoti pareiškėjui paskirtos baudos dydį, kuris nustatytas vadovaujantis Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-16001-965/2015, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-16618-965/2015, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-629-769/2016. Pareiškėjas nurodė, kad 2015-11-06 nutartimi už antstolės patvarkymo Nr. ( - ) nevykdymą jam paskirta 50 Eur bauda už kiekvieną antstolės reikalavimo neįvykdymo dieną. Taip pat nurodė, kad teismas nutartimi nustatė, jog pareiškėjas per 2 dienas neįvykdė antstolės patvarkymo ir bauda, jo teigimu, turėjo būti paskaičiuota po 50 Eur už dieną, t. y. iš viso 100 Eur, o antstolė nuo 2015-11-06 iki 2019-05-15 priskaičiavo pareiškėjui 63450 Eur skolą. Teismo 2016-02-18 vykdomajame rašte nenurodytas fiksuotas, neapibrėžtas terminas baudos skaičiavimui, o numatytas konkretus 2 dienų terminas reikalavimui įvykdyti. 2015-11-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi jam paskirta 55 Eur bauda taip pat už antstolės patvarkymo nevykdymą ir antstolė tokiu būdu priskaičiavo 69410 Eur skolą, nors iš viso turėjo būti 110 Eur bauda. 2016-01-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi pareiškėjui paskirta 60 Eur bauda. Teismas nutartimi skyrė po 60 Eur baudą už dieną, t. y. iš viso 120 Eur už dvi dienas trukusį pažeidimą, o antstolė priskaičiavo 72600 Eur skolą. Antstolė neteisėtai priskaičiavo pareiškėjui 205460 Eur baudų, nors teismo nutartimis pareiškėjui paskirta 330 Eur bauda. Pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016-03-09 nutartimi teisėjų kolegija konkrečiai antstolei nustatė, kad vykdydama vykdomąsias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) antstolė pažeidė aukščiausiąjį valstybės įstatymą (b. l. 10-11).

5A. S. Selezniovienė 2020-01-15 patvarkymu Nr. ( - ) pareiškėjo skundo netenkino ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 510 straipsnio 3 dalimi skundą persiuntė teismui. Nurodė, kad pareiškėjas prašo panaikinti 2020-01-03 patvarkymą Nr. ( - ) dėl transporto priemonių apžiūros, tačiau 2020-01-07 pareiškėjas sudarė galimybę antstolei apžiūrėti turtą, todėl įvykdžius patvarkymą, jo naikinti nėra teisinio pagrindo. Naikinti 2020-01-03 patvarkymą Nr. ( - ) dėl informacijos pateikimo irgi nėra teisinio pagrindo. Nurodė, jog asmuo, privalantis pagal įstatymą teikti informaciją pagal antstolio reikalavimą, turi jį įvykdyti ir neturi teisės atsisakyti informaciją teikti antstoliui, spręsdamas už antstolį, ar jam informacija reikalinga, ar ji bus pagal įstatymus panaudota. Antstolė pažymėjo, kad pareiškėjo prašymas panaikinti patvarkymą dėl informacijos pateikimo yra nepagrįstas ir atmestinas. Pareiškėjo reikalavimai panaikinti turto arešto aktus 2019-10-03 Nr. ( - ) ir 2019-10-03 ( - ) yra visiškai nepagrįsti. Turto arešto aktai yra visiškai teisėti ir reikalavimas juos panaikinti niekuo nepagrįstas. Pareiškėjo reikalavimai panaikinti 2016-04-29 turto arešto aktą Nr. ( - ), nutraukti 2019-10-03 patvarkymo Nr. ( - ) ir 2019-10-29 patvarkymo Nr. ( - ) dėl transporto priemonių pristatymo galiojimus, paskaičiuoti ir sugrąžinti į pareiškėjo sąskaitą neteisėtai nusavintas lėšas, nėra paremti konkrečiais skundo motyvais, o bendro pobūdžio pareiškėjo samprotavimais ir subjektyviomis teismų sprendimų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų interpretacijomis. Antstolė nurodė, kad pareiškėjas skundžia visus antstolės veiksmus visose vykdomosiose bylose. Nepaisydamas priimtų nepalankių procesinių sprendimų, pareiškėjas ir toliau teikia analogiškus skundus, dėl to antstolė priversta priiminėti naujus tapačius pagal turinį patvarkymus. Dėl nurodytų priežasčių prašo teismo svarstyti baudos už piktnaudžiavimą procesu pareiškėjui skyrimo klausimą, vadovaujantis CPK 95 straipsniu (b. l. 2-8).

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, jog dėl skundo pagrįstumo prašo spręsti teismo nuožiūra (b. l. 22).

7Suinteresuotas asmuo R. P. atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu sutinka. Prašė panaikinti antstolės priimtus patvarkymus, panaikinti turto arešto aktus, įpareigoti antstolę paskaičiuoti ir sugrąžinti neteisėtai nusavintas lėšas. Taip pat prašė atmesti antstolės prašymą dėl baudos paskyrimo kaip nepagrįstą jokiomis aplinkybėmis (b. l. 45-49).

8Teismas

konstatuoja:

9skundas atmestinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė S. S. vykdė vykdomąją bylą Nr. ( - ) (ar Nr. ( - )) pagal Klaipėdos apygardos teismo 2015-07-17 vykdomąjį raštą Nr. 2-453-479/2013, kuriuo R. P. įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti LUAB „Rusnės tvenkiniai” turtą pagal balansą ir visus dokumentus likvidatorei G. Š.. (v. b. 1 t., b. l. 17-18). Vykdomoji byla 2019-09-26 patvarkymu užbaigta, vykdomąją bylą nutraukus CPK 629 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu (likvidavus juridinį asmenį, kai negalimas teisių perėmimas) (v. b. 2 t., b. l. 182, 183, 185-187). Antstolė taip pat vykdo: vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal 2016-01-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-629-769/2016 dėl 60 Eur baudos už kiekvieną 2015-11-10 antstolės patvarkymo Nr. ( - ) reikalavimo nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo nutarties priėmimo dienos, t. y. nuo 2016-01-04, išieškojimo iš skolininko R. P. išieškotojo VMI prie LR FM naudai (v. b. l. 3-4); vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-02-11 vykdomąjį raštą Nr. e2-16618-965/2015 dėl 55 Eur baudos už kiekvieną reikalavimo (2015-10-28 patvarkymo Nr. ( - )) neįvykdymo dieną nuo nutarties priėmimo dienos, t. y. nuo 2015-11-13, išieškojimo iš skolininko R. P. išieškotojo VMI prie LR FM naudai (v. b. l. 7-8); vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-02-18 vykdomąjį raštą Nr. e2-16001-965/2015 dėl 50 Eur baudos už kiekvieną reikalavimo (2015-10-13 patvarkymo Nr. ( - )) neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo nutarties priėmimo dienos, t. y. nuo 2015-11-06, išieškojimo iš skolininko R. P. išieškotojo VMI prie LR FM naudai (v. b. l. 7-8).

11Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 4 dalis), laikytis CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos. Antstolių įstatymas įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

12Pareiškėjas prašo panaikinti 2020-01-03 patvarkymą Nr. ( - ) dėl transporto priemonių apžiūros. Nurodė, kad transporto priemonės, t. y. lengvosios mašinos priekaba Tauriga Tauras B 701, valst. Nr. ( - ), ir Toyota Land Cruiser, valst. Nr. ( - ) bendros dalinės nuosavybės teise priklauso ir pareiškėjo sutuoktinei.

13Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, kad antstolė 2020-01-03 patvarkymu Nr. ( - ) įpareigojo pareiškėją užtikrinti, kad 2020-01-07, 13.00 val. areštuotos transporto priemonės: Renault 25, valst. Nr. ( - ) Land Rover Discovery, valst. Nr. ( - ) Mercedes Benz 230, valst. Nr. ( - ) Tauriga Tauras B 701, valst. Nr. ( - ); Toyota Land Cruiser, valst. Nr. ( - ) būtų parengtos/pristatytos apžiūrai bei pateikti 2016-04-29 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštuotų transporto priemonių registracijos liudijimus ir techninės apžiūros protokolų kopijas (v. b. 4 t., b. l. 141).

14Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog pareiškėjas nemotyvuoja, dėl kokių priežasčių minėtas patvarkymas turėtų būti panaikintas. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad areštuotos transporto priemonės bendros dalinės nuosavybės teise priklauso pareiškėjo sutuoktinei nedaro antstolės patvarkymo negaliojančiu. Pažymėtina, jog antstolė 2020-01-15 patvarkyme Nr. ( - ) dėl pareiškėjo skundo nurodė, jog pareiškėjas 2020-01-07 sudarė galimybę antstolei apžiūrėti areštuotas transporto priemones, todėl, pareiškėjui įvykdžius patvarkymą, jo naikinti nėra jokio teisinio pagrindo ir šis pareiškėjo skundo reikalavimas atmestinas. Taip pat nepagrįstas pareiškėjo teiginys, jog antstolė patvarkyme nenurodė išieškomos sumos. Pažymėtina, jog teisės aktuose nėra numatyti reikalavimai patvarkyme dėl informacijos pateikimo nurodyti skolininko išieškotinas sumas.

15Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti 2020-01-03 patvarkymą Nr. ( - ) dėl informacijos pateikimo.

16Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, jog antstolė vykdydama išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus 2020-01-03 patvarkymu Nr. ( - ) įpareigojo pareiškėją per 5 dienas nuo šio patvarkymo gavimo momento: 1) pateikti pilną informaciją apie turimas pinigines lėšas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis ar priklausantį iš kitų asmenų; 2) nurodyti, kokios sutartys yra ir/ar bus sudarytos, pagal kurias bus ar yra išmokamos piniginės lėšos (v. b. 4 t., b. l. 142).

17Iš skundo turinio nėra aiškūs pareiškėjo nesutikimo su šiuo patvarkymu motyvai. Pareiškėjas nenurodo ir nemotyvuoja, dėl kokių priežasčių minėtas patvarkymas turėtų būti panaikintas. Pažymėtina, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko (pareiškėjo) turtą ir pan., yra privalomi visiems asmenis ir turi būti vykdomi per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Teisėti antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi. Antstolė, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 straipsnio 2 dalis), todėl panaikinti antstolės patvarkymą dėl informacijos pateikimo nėra jokio pagrindo ir šis pareiškėjo skundo reikalavimas taip pat atmestinas.

18Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti turto arešto aktus 2019-10-03 Nr. ( - ) ir 2019-10-03 Nr. ( - ).

19Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, jog antstolė 2019-10-03 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo pareiškėjui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. gaunamas pajamas, mokamos pareiškėjo sutuoktinei VSDFV Klaipėdos skyriaus Šilutės skyriuje, išskaičiuojant ½ dalį nuo 50 proc. gaunamų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA, ir ½ dalį CPK 736 straipsnyje nustatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA (v. b. 4 t., b. l. 93-94). 2019-10-03 turto arešto aktu Nr. ( - ) antstolė areštavo pareiškėjui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – pinigines lėšas, esančias ir/ar pateksiančias į pareiškėjo sutuoktinės vardu atidarytas sąskaitas Šilutės kredito unijoje (v. b. 4 t., b. l. 95-96).

20CPK 666 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir - CK) 3.112 straipsnio 1 dalį asmeninės prievolės visų pirma privalo būti tenkinamos iš asmeninio sutuoktinio turto. Jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė skolininko nuosavybė, išieškojimą galima nukreipti į skolininkui priklausančią dalį bendrojoje nuosavybėje.

21Nagrinėjamu atveju antstolė, nustačiusi, kad pareiškėjas yra sudaręs santuoką, kuri nenutraukta, taip pat nesant duomenų, jog bendroji jungtinė nuosavybė būtų pasibaigusi kitu įstatymo nurodytu būdu, ėmėsi priverstinio vykdymo veiksmų dėl turto, kuris pagal įstatymo nuostatas yra skolininko ir jo sutuoktinės bendroji jungtinė nuosavybė. Šiuo atveju antstolės surašyti turto arešto aktai yra teisėti, priimti remiantis CPK nustatytomis normomis, siekiant operatyviau išieškoti iš skolininko skolas, todėl jų naikinti nėra jokio teisinio pagrindo.

22Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti 2016-04-29 turto arešto aktą Nr. ( - ), kuriuo areštuotas pareiškėjui priklausantis nekilnojamasis turtas ir transporto priemonės (vykdomosios bylos Nr. ( - ) 1 t., b. l. 65-68). Pareiškėjas teigia, kad minėtas turto arešto aktas surašytas vykdant Klaipėdos apygardos teismo teisėjų kolegijos 2016-03-09 nutartimi pripažintas antikonstitucinėmis vykdomąsias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ); pažymėjo, kad turto arešto aktu areštuotos transporto priemonės: Renault 25, valst. Nr. ( - ) ir Land Rover Discovery, valst. Nr. ( - ) bei Mercedes Benz 230, valst. Nr. ( - ) prieš daugelį metų parduotos ar išparduotos dalimis, techninės apžiūros registruose jų eksploatacija nutraukta, eksploatacijos liudijimų ir techninės apžiūros protokolų nėra, o likusias transporto priemones galima apžiūrėti.

23Pažymėtina, kad turto areštas yra įprastinė ir teisėta antstoliams suteikta priemonė, kurią jie gali naudoti vykdymo procese, siekiant užtikrinti skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyrą ir realiai įvykdyti teismo sprendimą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad pareiškėjas jau kėlė 2016-04-29 turto arešto akto Nr. ( - ) teisėtumo klausimą (civilinės bylos 2YT-7675-991/2016, Nr. 2YT-8744-618/2016), teismų priimti procesiniai sprendimai yra įsiteisėję, o pareiškėjo nurodytos aplinkybės ir subjektyvus teismų procesinių sprendimų interpretavimas nesudaro teisinio pagrindo panaikinti turto arešto aktą, todėl šis pareiškėjo skundo reikalavimas taip pat atmestinas.

24Pareiškėjas skundu prašo nutraukti 2019-10-03 patvarkymo Nr. ( - ) ir 2019-10-29 patvarkymo Nr. ( - ) dėl transporto priemonių pristatymo galiojimus.

25Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, jog antstolė 2019-10-03 patvarkymu Nr. ( - ) dėl transporto priemonių pristatymo, siekiant nustatyti 2016-04-29 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštuotų transporto priemonių vertę, įpareigojo pareiškėją per 7 dienas nuo šio patvarkymo gavimo momento pristatyti areštuotas transporto priemones arba nurodyti areštuotų transporto priemonių saugojimo vietą (v. b. 4 t., b. l. 137-138). 2019-10-29 pakartotiniu patvarkymu Nr. ( - ) dėl transporto priemonių pristatymo antstolė įpareigojo pareiškėją per 5 darbo dienas nuo šio patvarkymo gavimo momento pristatyti areštuotas transporto priemones arba nurodyti areštuotų transporto priemonių saugojimo vietą, siekiant nustatyti areštuotų transporto priemonių vertę (v. b. 4 t., b. l. 139-140).

26Pareiškėjas nagrinėjamu atveju taip pat nenurodė pagrįstų argumentų ir motyvų, kodėl minėti patvarkymai turėtų būti panaikinti. Pareiškėjas nenurodė ir teismas nenustatė jokių neteisėtų antstolės veiksmų, todėl naikinti antstolės patvarkymų dėl transporto priemonių pristatymo nėra teisinio pagrindo.

27Pareiškėjas dar kartą prašo paskaičiuoti jam paskirtos baudos dydį, kuris buvo nustatytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-06, 2015-11-13 ir 2016-01-04 nutartimis, bei sugrąžinti neteisėtai nusavintas lėšas.

28Iš pateiktų vykdomųjų bylų bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad visos aukščiau nurodytos nutartys yra peržiūrėtos apeliacine tvarka ir įsiteisėjusios: 2015-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-16001-965/2015 įsiteisėjo 2016-02-10, 2015-11-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2-16618-965/2015 įsiteisėjo 2016-02-04, 2016-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-629-769/2016 įsiteisėjo 2016-01-16. Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas neturi kompetencijos peržiūrėti, revizuoti ar analizuoti įsiteisėjusių pirmosios ir aukštesnės instancijos teismų procesinių sprendimų (CPK 301 straipsnis). Pareiškėjui išaiškinta, kad šioje civilinėje byloje yra nagrinėjamas jo skundas dėl antstolės veiksmų, atliekamų vykdymo procese, o ne sprendžiamas klausimas dėl baudos perskaičiavimo išnagrinėtose bylose, todėl ir šis pareiškėjo reikalavimas atmestinas.

29Skunde pareiškėjas taip pat išdėstė nuomonę apie kitas Klaipėdos miesto apylinkės teismo priimtas nutartis, analizavo klausimus, susijusius, su bendrovės likvidatoriumi ir kt., tačiau šios pareiškėjo skunde išdėstytos aplinkybės jau buvo įvertintos kitose civilinėse bylose įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais ir nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku (skundas dėl antstolio veiksmų), todėl teismas dėl jų nepasisako. Taip pat pareiškėjo cituojama Klaipėdos apygardos teismo 2016-03-09 nutartis bei teismo nustatytos aplinkybės, teisės taikymo taisyklės nesudaro pagrindo konstatuoti antstolės veiksmų neteisėtumo nagrinėjamoje byloje.

30Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo skunde nurodytais motyvais, todėl, nesant įstatymu numatytų pagrindų pripažinti antstolės skundžiamus veiksmus neteisėtais, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

31Antstolė 2020-01-15 patvarkymu taip pat prašo teismo svarstyti baudos už piktnaudžiavimą procesu pareiškėjui skyrimo klausimą, vadovaujantis CPK 95 straipsniu.

32Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

33Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (CPK 95 straipsnis). Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo yra laisvas pasirinkti savo teisių gynybos būdą, todėl pareiškėjas savo teises gali įgyvendinti bet kuriuo įstatymo neuždraustu būdu.

34Šiuo atveju antstolė prašo pareiškėjui paskirti baudą už nepagrįstą skundą. Pažymėtina, jog vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnio 1 dalis), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymas nedraudžia skųsti antstolio priimto patvarkymo, jei asmuo mano, kad toks antstolio atliktas procesinis veiksmas pažeidžia jo teises (CPK 510 straipsnis).

35Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjas, teikdamas nepagrįstą skundą, apsunkina išieškojimo procesą, nebendradarbiauja su antstole, kita vertus skundo dėl antstolio veiksmų padavimas negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Pareiškėjas, būdamas skolininku vykdomojoje byloje, turi procesinę teisę teikti skundus tiek antstoliui, tiek teismui dėl, jo nuomone, abejonių keliančių antstolio veiksmų ar teismo procesinių sprendimų, siekiant tokias abejones pašalinti. Tokia pareiškėjo teisė nustatyta CPK 42 straipsnio 1 dalyje bei garantuojama procesinio dispozityvumo principo, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio Kodekso nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti aiškaus pareiškėjo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis fakto, todėl antstolės prašymas dėl baudos skyrimo pareiškėjui atmestinas.

36Teismų praktikoje pasisakoma, jog pagal CPK 107 straipsnio 2 dalį dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta skirti baudą, apskundimas nenumatytas. CPK nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria atmestas prašymas paskirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (žr., pvz., Klaipėdos apygardos teismo 2020-01-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-265-460/2020; Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-21 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-346-823/2019; Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-13 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-517/2014, 2014-02-20 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-364/2014), todėl nutartis šioje dalyje laikytina neskundžiama.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

38pareiškėjo R. P. skundą dėl antstolės veiksmų atmesti.

39A. S. S. prašymą dėl baudos skyrimo pareiškėjui atmesti.

40Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) grąžinti antstolei S. S..

41Nutarties dalis dėl pareiškėjo skundo per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

42Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėjas 2020-01-08 pateikė skundą dėl antstolės S. S. veiksmų,... 5. A. S. Selezniovienė 2020-01-15 patvarkymu Nr. ( - ) pareiškėjo skundo... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Suinteresuotas asmuo R. P. atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su... 8. Teismas... 9. skundas atmestinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė S. S. vykdė vykdomąją bylą Nr. (... 11. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 12. Pareiškėjas prašo panaikinti 2020-01-03 patvarkymą Nr. ( - ) dėl... 13. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, kad antstolė 2020-01-03 patvarkymu Nr.... 14. Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog pareiškėjas nemotyvuoja, dėl... 15. Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti 2020-01-03 patvarkymą Nr. ( - ) dėl... 16. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, jog antstolė vykdydama išieškojimą... 17. Iš skundo turinio nėra aiškūs pareiškėjo nesutikimo su šiuo patvarkymu... 18. Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti turto arešto aktus 2019-10-03 Nr. ( -... 19. Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, jog antstolė 2019-10-03... 20. CPK 666 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų... 21. Nagrinėjamu atveju antstolė, nustačiusi, kad pareiškėjas yra sudaręs... 22. Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti 2016-04-29 turto arešto aktą Nr. ( -... 23. Pažymėtina, kad turto areštas yra įprastinė ir teisėta antstoliams... 24. Pareiškėjas skundu prašo nutraukti 2019-10-03 patvarkymo Nr. ( - ) ir... 25. Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, jog antstolė 2019-10-03... 26. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju taip pat nenurodė pagrįstų argumentų ir... 27. Pareiškėjas dar kartą prašo paskaičiuoti jam paskirtos baudos dydį, kuris... 28. Iš pateiktų vykdomųjų bylų bei teismų informacinės sistemos LITEKO... 29. Skunde pareiškėjas taip pat išdėstė nuomonę apie kitas Klaipėdos miesto... 30. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra pagrindo... 31. Antstolė 2020-01-15 patvarkymu taip pat prašo teismo svarstyti baudos už... 32. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 33. Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos... 34. Šiuo atveju antstolė prašo pareiškėjui paskirti baudą už nepagrįstą... 35. Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjas, teikdamas nepagrįstą skundą,... 36. Teismų praktikoje pasisakoma, jog pagal CPK 107 straipsnio 2 dalį dėl teismo... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510,... 38. pareiškėjo R. P. skundą dėl antstolės veiksmų atmesti.... 39. A. S. S. prašymą dėl baudos skyrimo pareiškėjui atmesti.... 40. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ),... 41. Nutarties dalis dėl pareiškėjo skundo per septynias dienas nuo nutarties... 42. Kita nutarties dalis neskundžiama....