Byla 2S-265-460/2020
Dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys N. S., Z. T., N. J. J., antstolė B. T

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja A. M.,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. D. (V. D.) (apeliantas) ir antstolės B. T. (apeliantė) atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. D. skundus dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys N. S., Z. T., N. J. J., antstolė B. T.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas V. D. kreipėsi į antstolę B. T. su 2019 m. spalio 9 d. skundu, juo prašė grąžinti 526,14 Eur ir 1,89 Eur patirtų nuostolių dėl antstolės neteisėtų veiksmų. Nurodė, kad 2019 m. spalio 7 d. darbdavys UAB „Ekskomisarų biuras“ pervedė į jo sąskaitą 680,63 Eur. 2019 m. spalio 8 d. iš jo banko sąskaitos į antstolės depozitinę sąskaitą buvo pervesta 526,14 Eur ir nuskaičiuota 1,89 Eur suma komisinio bei PLAIS mokesčių. Pareiškėjas iš savo sąskaitos galėjo nuimti tik 150 Eur. Pareiškėjas negavo laiku savo uždirbtų pinigų ir antstolė neturėjo teisės be pagrindo užlaikyti pareiškėjo pinigų neterminuotam laikotarpiui. Antstolė privalėjo kuo skubiau išspręsti pareiškėjo prašymą dėl laisvai disponuojamos sumos nustatymo, kad nebūtų sukurtos prielaidos nuostoliams atsirasti (b. l. 3-4).

72.

8Antstolė B. T. 2019 m. spalio 16 d. patvarkymu Nr. S-19-5-31186 pareiškėjo 2019 m. spalio 9 d. skundą tenkino iš dalies: informavo pareiškėją, kad 2019 m. spalio 15 d. pareiškėjo vardu atidarytai banko sąskaitai nustatyta laisvai disponuojama suma per vieną kalendorinį mėnesį 291,48 Eur ir, kad 291,48 Eur suma grąžinta pareiškėjui, o antstolės depozitinėje banko sąskaitoje likusios lėšos -234,66 Eur bus paskirstytos skolų dengimui priimant atskirą patvarkymą; netenkino pareiškėjo reikalavimo dėl 1,89 Eur patirtų nuostolių grąžinimo ir informavo, kad ši suma nėra pervesta į antstolės sąskaitą, todėl jų grąžinti nėra galimybės. Kadangi skundą tenkino tik iš dalies, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 510 straipsnio 3 dalimi, antstolė skundą persiuntė teismui. Antstolė patvarkyme nurodė, kad 2019 m. spalio 8 d. iš areštuotos skolininko banko sąskaitos į antstolės depozitinę banko sąskaitą buvo pervesta 526,14 Eur suma. Vadovaujantis CPK 736 straipsnyje nustatytais išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio dydžiais, iš šios sumos išskaityta 234,66 Eur suma, skirta skolų ir vykdymo išlaidų dengimui. 2019 m. spalio 15 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. S-19-5-31128 skolininkui grąžinta 291,48 Eur. Taip pat nurodė, kad antstolės depozitinėje sąskaitoje likusios lėšos, t. y. 234,66 Eur bus paskirstytos skolos dengimui priimant atskirą patvarkymą. Areštuodama skolininko vardu atidarytas banko sąskaitas, antstolė nepažeidė jokių vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų. Dėl 1,89 Eur patirtų nuostolių grąžinimo pažymėjo, kad priverstinis skolos išieškojimas neišvengiamai sukelia tam tikras neigiamas pasekmes. Viena iš tokių pasekmių – papildomų išlaidų atsiradimas (vykdymo išlaidos, bankinių operacijų išlaidos ir kt.) (b. l. 6-10).

93.

10Pareiškėjas 2019 m. spalio 21 d. pateikė antstolei B. T. dar vieną 2019 m. spalio 17 d. skundą, kuriuo prašė: grąžinti 238,52 Eur (padarytas išskaitymas); grąžinti 151,42 Eur, kurie buvo neteisėtai inkasuojami 2019 m. spalio 17 d. į antstolės sąskaitą; grąžinti 3,78 Eur patirtų nuostolių dėl antstolės neteisėtų veiksmų; nusišalinti antstolę. Nurodė, kad antstolė grąžino ne visus pinigus, o tik 291,48 Eur. Pareiškėjas galėjo nuimti iš sąskaitos tik 130 Eur, nes 2019-10-17 iš pareiškėjo sąskaitos padarytas inkasinis 151,42 Eur sumai. Mano, kad visos lėšos, gautos kaip darbo užmokestis, turi būti jam grąžintos, neatliekant jokių išskaitų. Dėl antstolės neteisėtų veiksmų vėl patyrė tiesioginių nuostolių 3,78 Eur sumai (b. l. 41-42).

114.

12Antstolė, išnagrinėjusi pareiškėjo 2019 m. spalio 17 d. skundą, 2019 m. spalio 22 d. patvarkymu Nr. S-19-5-31967 skundą tenkino iš dalies: informavo pareiškėją, kad 151,42 Eur suma pareiškėjui grąžinta dar 2019 m. spalio 17 d., o dėl šios sumos nurašymo pareiškėjo patirti 1,89 Eur nuostoliai kompensuojami atitinkama suma sumažinant vykdymo išlaidas; netenkino pareiškėjo reikalavimų dėl 238,52 Eur ir 1,89 Eur grąžinimo. Antstolė nurodė, kad nepaisant 2019 m. spalio 15 d. atliktų pakeitimų dėl piniginių lėšų areštavimo ir laisvai disponuojamos piniginių lėšų sumos nustatymo, 2019-10-17 iš areštuotos skolininko banko sąskaitos į antstolės depozitinę banko sąskaitą pervesta 151,42 Eur suma, kadangi Piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema (toliau - PLAIS) neatsižvelgė į tai, kad skolininko vardu atidarytoms banko sąskaitoms buvo taikytas naujas areštas ir naujai nustatyta laisvai disponuojamų lėšų suma, todėl nepagrįstai į antstolės depozitinę banko sąskaitą pervesta 151,42 Eur. PLAIS atlikta operacija buvo nedelsiant identifikuota ir 2019 m. spalio 17 d. patvarkymu Nr. S-19-5-31394 tą pačią dieną pareiškėjui grąžinti 151,42 Eur. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad PLAIS 2019 m. spalio 17 d. atliko operaciją, nepaisydama 2019 m. spalio 15 d. nurodymu Nr. S-19-5-31121 antstolės išreikštos valios nustatyti skolininkui galimybę laisvai disponuoti visa grąžintina piniginių lėšų suma, pareiškėjas patyrė papildomų išlaidų - 1,89 Eur. Ši piniginių lėšų suma nebuvo pervesta į antstolės sąskaitą, todėl jų grąžinti nėra galimybės. Antstolė sutiko, kad dėl PLAIS klaidingai atliktos piniginių lėšų pervedimo operacijos pareiškėjas neturėjo patirti nuostolių. Kadangi šia informacine sistema naudojasi antstolė, todėl pareiškėjo patirtos išlaidos kompensuotinos atitinkama suma, sumažinant vykdomosiose bylose išieškotinas vykdymo išlaidas. Dėl pareiškėjo reikalavimų grąžinti 238,52 Eur ir 1,89 Eur patirtų nuostolių pažymėjo, jog pareiškėjas tiek 2019 m. spalio 9 d., tiek 2019 m. spalio 17 d. skundu kelia analogiškus klausimus ir klausimas dėl minėtų sumų grąžinimų išspręstas 2019 m. spalio 16 d. patvarkymu Nr. S-19-5-31186. Taip pat nurodė, jog pareiškėjas neneigia, kad išieškotos piniginės lėšos yra jo gautos pajamos iš darbinės veiklos, todėl nėra abejonių, kad nukreipus išieškojimą į šias lėšas yra taikomas CPK 736 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas (b. l. 46-51).

135.

14Antstolės B. T. kontoroje 2019 m. spalio 22 d. buvo gautas 2019 m. spalio 21 d. pareiškėjo skundas, kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti 2019 m. spalio 15 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimo patvarkymą Nr. S-19-5-31128 (turėtų būti išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą), kaip neteisingą ir neatitinkantį formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 redakcija) priedo Nr. 17; taip pat nusišalinti antstolę. Nurodė, kad antstolė atsiuntė jam išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, kurio forma neatitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintos formos. Be to, patvarkyme neaiškiai ir klaidingai nurodytos paskirstomos, vykdymo išlaidų ir skolos sumos (b. l. 63-65).

156.

16Antstolė 2019 m. spalio 29 d. patvarkymu Nr. S-19-5-33344 patikslino 2019 m. spalio 15 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo Nr. S-19-5-31128 1 lentelės 8 stulpelio antraštę – esamą antraštę „Vykdymo išlaidų likutis“ pakeičiant antrašte „Liko išieškoti vykdymo išlaidų išieškotojui“; pareiškėjo 2019 m. spalio 21 d. skundo netenkino ir skundžiamo išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo Nr. S-19-5-31128 nepanaikino. Antstolė nurodė, kad skundžiamas 2019 m. spalio 15 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. S-19-5-31128 suformuotas Antstolių informacinės sistemos aplinkoje. Antstolių informacinės sistemos valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kuri koordinuoja antstolių informacinės sistemos tvarkytojų darbą, o antstolių informacinės sistemos tvarkytojai yra VĮ Registrų centras ir Lietuvos antstolių rūmai. Būtent VĮ Registrų centras Antstolių informacinėje sistemoje esančius procesinių dokumentų šablonus keičia ir atnaujina. Antstolis neturi net techninių galimybių keisti į sistemą įkelto struktūrizuoto procesinio dokumento šablono antraščių. Be to, pareiškėjas klaidingai interpretuoja skundžiamą išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, nors patvarkyme aiškiai nurodoma, kad visa skirstoma suma – 291,48 Eur yra grąžinama skolininkui V. D.. Antstolė patvarkymu taip pat prašo paskirti pareiškėjui 5000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y. už nepagrįstą, nesąžiningai pareikštą 2019 m. spalio 21 d. skundą dėl antstolės veiksmų (b. l. 69-77).

177.

18Klausimas dėl pareiškėjo skunduose antstolei B. T. pareikšto nušalinimo išspręstas 2019 m. lapkričio 11 d. nutartimi.

19II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

208.

21Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. lapkričio 19 d. nutartimi pareiškėjo V. D. 2019 m. spalio 9 d. ir 2019 m. spalio 17 d. skundų dėl antstolės veiksmų dalis, kurių antstolė B. T. netenkinto, atmetė. Pareiškėjo V. D. 2019 m. spalio 21 d. skundą atmetė. Antstolės B. T. prašymo dėl baudos V. D. skyrimo atmetė.

228.1.

23Teismas sprendė, kad antstolė, apskaičiuodama išskaitų iš skolininko dydį ir skolininkui grąžinamą sumą, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų, veikė teisėtai pagal įstatymų jai priskirtą kompetenciją, todėl pareiškėjo prašymas grąžinti visą 526,14 Eur sumą yra nepagrįstas ir atmestinas.

248.2.

25Teismas konstatavo, jog antstolė tinkamai taikė CPK 736 straipsnio nuostatas, nepažeidė jokių vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, todėl pareiškėjo 2019 m. spalio 9 d. skundo dalis dėl nuskaičiuotų 1,02 Eur PLAIS palaikymo mokesčio ir 0,87 Eur banko komisinio mokesčio nepagrįsta.

268.3.

27Teismas nustatė, kad antstolė 2019 m. spalio 17 d. patvarkymu Nr. S-19-5-31394 grąžino pareiškėjui 151,42 Eur sumą (vykdomųjų bylų dokumentų kopijos voke, b. l. 58, medžiagos b. l. 86-87). Pažymėjo, kad antstolė operatyviai ėmėsi reikalingų veiksmų ir tą pačią dieną pareiškėjui grąžino per klaidą nurašytus 151,42 Eur. Šią aplinkybę patvirtina ir į bylą antstolės pateiktas 2019 m. spalio 17 d. mokėjimo nurodymas Nr. 3824 (b. l. 52). Konstatavo, kad pareiškėjo prašymas grąžinti 151,42 Eur yra išspręstas ir antstolė apie tai pareiškėją informavo.

288.4.

29Teismas pažymėjo, jog antstolė teisingai nurodė, kad dėl PLAIS klaidingai atliktos piniginių lėšų pervedimo operacijos pareiškėjas neturėjo patirti nuostolių, todėl antstolė pagrįstai pareiškėjo patirtas išlaidas, t. y. 1,89 Eur, kompensavo atitinkama suma, sumažinusi vykdomosiose bylose išieškotinas vykdymo išlaidas.

308.5.

31Teismas, spręsdamas 2019 m. spalio 21 d. skundą sutiko su antstolės argumentais, jog antstolė, rengdama procesinius dokumentus antstolių informacinės sistemos aplinkoje, neturi galimybės keisti VĮ Registrų centro įkelto dokumento formos (šablono) antraštės.

328.6.

33Pažymėjo, kad išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo 1 lentelės 8 stulpelio antraštė „Vykdymo išlaidų likutis“ ir „Liko išieškoti vykdymo išlaidų išieškotojui“ iš esmės reiškia tą patį ir suteikia tą pačią informaciją, dėl to pareiškėjo reikalavimą panaikinti išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-19-5-31128 yra atmetė.

348.7.

35Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudos pareiškėjui skyrimo, pastebėjo ,kad nors nagrinėjamu atveju pareiškėjas, teikdamas nepagrįstus skundus, apsunkina išieškojimo procesą, nebendradarbiauja su antstole, kita vertus pažymėjo, kad skundo dėl antstolio veiksmų padavimas negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, dėl to antstolės prašymą dėl baudos skyrimo areiškėjui atmetė.

36III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

379.

38Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

399.1.

40Antstolė netinkamai atliko piniginių lėšų paskirstymą iš gauto darbo užmokesčio.

419.2.

42Antstolė netinkamai išsprendė patirtų nuostolių kompensavimo klausimą.

439.3.

44Antstolės priimtas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas pažeidžia vykdymo proceso šalių teises ir teisėtus interesus.

4510.

46Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolė su juo nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

4710.1.

48Skundas grindžiamas tikrovės neatitinkančiomis aplinkybėmis.

4910.2.

50Išdėstytų argumentų nepatvirtina jokie juridinę galią turintys įrodymai.

5111.

52Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. nutarties dalį dėl baudos skyrimo ir skirti pareiškėjui 5 000 Eur baudą už nepagrįstą, nesąžiningai pareikštą 2019 m. spalio 21 d. skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo taip pat reiškiamas pakartotinis nušalinimas antstolei B. T. nuo vykdomųjų bylų vykdymo. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

5311.1.

54Skolininkas per mažiau nei 6 (šešis) pastaruosius mėnesius pateikė 11 (vienuolika) skundų dėl antstolės veiksmų, iš kurių 3 (tris) skundus pateikė tiesiogiai teismui. Visi šie pareiškėjo skundai atmesti kaip nepagrįsti. Vien ši aplinkybė, kad pareiškėjas nuolat ir sistemingai teikia skundus vykdymo procese leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog skolininkas piktnaudžiauja jam suteiktomis teisėmis, taip apsunkindamas priverstinį skolų išieškojimo procesą ir nesiekdamas iškilusius klausimus išspręsti taikiai, vykdymo procese bendradarbiaujant su priverstinį skolų išieškojimą vykdančia antstolė.

5511.2.

56Antstolė, prašydama skirti baudą pareiškėjui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, akcentuoja ne tik sistemingai teikiamų skundų nepagrįstumą, bet ir tai, kad pareiškėjas tiek 2019 m. spalio 21 d. skundu, tiek ir ankstesniu, t. y. 2019 m. spalio 17 d., skundu reiškė antstolei nušalinimą nuo vykdomųjų bylų vykdymo. Iš esmės abu pareiškėjo pateikti nušalinimai grindžiami antstolės tariamai netinkamu vykdomųjų bylų vykdymu, bet ne antstolės suinteresuotumu vykdant priverstinį skolų išieškojimą.

5712.

58Atsiliepimų į apeliantės atskirąjį skundą negauta.

59Teismas

konstatuoja:

60IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6113.

62Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

6314.

64Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų bei netenkintas antstolės prašymas dėl baudos skyrimo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

6515.

66CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

67Dėl apelianto atskirojo skundo

6816.

69Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, jog antstolė netinkamai atliko piniginių lėšų paskirstymą iš gauto darbo užmokesčio, netinkamai išsprendė patirtų nuostolių kompensavimo klausimą, priimtas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas pažeidžia vykdymo proceso šalių teises ir teisėtus interesus. Antstolė su skundu nesutinka.

7017.

71Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė B. T. vykdo: vykdomąją bylą Nr. 0005/03/05540, užvesta 2003 m. rugsėjo 25 d. pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. L2-3765-14 dėl 1844,88 Eur (6370 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko V. D. išieškotojo N. S. naudai; vykdomąją bylą Nr. 0005/12/00434, pradėtą pagal 2012-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-485-549/2011 dėl 1592,91 Eur (5500 Lt) žalos atlyginimo išieškojimo iš skolininko V. D. išieškotojos N. J. J. naudai; vykdomąją bylą Nr. 0005/12/00436, pradėtą pagal 2012-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-485-549/2011 dėl 1592,91 Eur (5500 Lt) žalos atlyginimo išieškojimo iš skolininko V. D. išieškotojos Z. T. naudai.

7218.

73Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 624 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodoma, kad priverstinio vykdymo priemonės yra išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių. CPK 624 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Taigi, reglamentavimas suteikia teisę antstoliui taikyti kelias priverstines priemones, pabrėžtina tai, jog kokias priverstinio išieškojimo priemones taikyti konkrečiu metu, sprendžia išieškojimą vykdantis antstolis. Tai reiškia, kad net ir išsiuntus patvarkymą dėl skolos išieškojimo į skolininko darbovietę, taikomi apribojimai banko sąskaitoms savaime nėra naikinami, užtikrinant išieškojimo operatyvumą, koncentruotumą.

7419.

75Byloje nustatyta, jog antstolė 2019 m. birželio 17 d. priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-5-15688, kuriuo nurodyta iš visų pareiškėjo sąskaitų priverstinai nurašyti bendrą 4469,41 Eur sumą. Kaip teisingai nurodo antstolė, skolininkui įteiktame nurodyme išaiškinta: „jeigu šiuo nurodymu nurašytos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba nurašytos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) nustatyta tvarka, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo šio nurodymo išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui nurašytų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui “. Pažymėtina, kad skolininkas lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus, t. y. banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašą už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. spalio 9 d. pateikė tik 2019 m. spalio 10 d., t. y. kartu su 2019 m. spalio 9 d. skundu. Pareiškėjui lėšos grąžintos laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punkte nustatytos tvarkos ir terminų, 2019 m. spalio 15 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo Nr. S-19-5-31128 pagrindu, o 2019 m. spalio 15 d. nurodymu Nr. S-19-5-31121 priverstinai nurašyti pinigines lėšas, nustatyta 291,48 Eur laisvai disponuojama suma per vieną kalendorinį mėnesį.

7620.

77Aktualu tai, jog sprendžiant klausimą dėl areštuotų piniginių lėšų kilmės pats pareiškėjas nurodo, jog pinigines lėšas pervedė skolininko darbdavys - UAB „Ekskomisarų biuras“. Bylos duomenys patvirtina, kad antstolei, nustačius, kad piniginės lėšos yra skolininko pajamos, gautos iš darbinės veiklos, iš skolininko vardu atidarytos banko sąskaitos išieškotos piniginės lėšos (ne visos) buvo paskirstytos skolų ir vykdymo išlaidoms. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad išskaitų dydis apskaičiuotas laikantis CPK 736 straipsnyje įtvirtintos tvarkos, jų detalūs skaičiavimai pateikti 2019 m. spalio 16 d. patvarkyme Nr. S-19-5-31186 dėl skolininko 2019 m. spalio 9 d. skundo. Savo skaičiavimų pareiškėjas neteikė.

7821.

79Atskirajame skunde apeliantas tikina, kad toks priverstinis skolų išieškojimas daro beprasmį CPK LI skyriuje (CPK 733–743 straipsniai) įtvirtintą teisinį reglamentavimą, kadangi išieškant iš skolininko pajamų, turi būti siunčiamas patvarkymas dėl skolos išieškojimo į skolininko darbovietę. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas darbovietėje UAB „Ekskomisarų biuras“ dirbo nuo 2019 m. rugpjūčio 26 d. iki 2019 m. spalio 4 d., t. y. vos 39 dienas. Šiuo laikotarpiu, per kurį skolininkas turėjo darbo santykius su UAB „Ekskomisarų biuras“ iš skolininko vardu atidarytos banko sąskaitos buvo nurašytos piniginės lėšos vos vieną kartą. Spręstina, kad pareiškėjui negalėtų kilti tokios neigiamos pasekmės, kokias pareiškėjas nurodo atskirajame skunde (grėsmė laiku neapmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas, nusipirkti vaistų, maisto). Pritartina antstolei, kad jei skolininko darbo santykiai būtų tęsęsi bent kiek ilgiau - antstolė būtų išsiuntusi patvarkymą dėl skolos išieškojimo į skolininko darbovietę. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad nustačius, jog skolininkas įsidarbino įmonėje UAB saugos tarnyba „Argus“, 2019 m. lapkričio 21 d. priimtas patvarkymas Nr. S-19-5-36820 dėl skolos išieškojimo, kuris išsiųstas vykdymui į šią skolininko darbovietę.

8022.

81Apeliantas skunde teigia, kad jeigu antstolė, o ne darbdavys atlieka išskaitas iš gaunamo darbo užmokesčio, skolininkas prarandą galimybę laiku pasinaudoti gautu darbo užmokesčiu. Vertinant šiuos pareiškėjo motyvą pažymėtina, kad piniginės lėšos pareiškėjui grąžintos per įstatymu nustatytą terminą. Be to, pareiškėjo darbdavys UAB „Ekskomisarų biuras“ už 2019 m. rugsėjo ir spalio mėn. išdirbtą laiką darbo užmokestį skolininkui išmokėjo tik vieną kartą - 2019 m. spalio 7 d., t. y. pats skolininko darbdavys vėlavo atsiskaityti su skolininku. Aktualu tai, kad nors vykdymo procese būtina išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, tačiau vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo - asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai, nes teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės. Nagrinėjamu atveju su išieškotoju yra delsiama atsiskaityti jau daugiau nei 16 metų, todėl suprantama ,kad skolininko vengimas grąžini teismo skolą išieškotojui sukelia tam tikrų nepatogumų.

8223.

83Apeliantas teigia, jog nėra apibrėžtas terminas, per kurį antstolė turi po atlikto išskaitymo grąžinti pinigus pareiškėjui. Svarstant šį klausimą verta priminti, jog su piniginių lėšų grąžinimo terminu pareiškėjas buvo raštu supažindintas daug kartų: 2019 m. birželio 17 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-5-15688; 2019 m. rugsėjo 19 d. nurodymu dėl laisvai disponuojamos lėšų sumos nustatymo Nr. S-19-5-27666; 2019 m. spalio 15 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-5-31121; 2019 m. spalio 16 d. patvarkymu Nr. S-19-5-31186 dėl skolininko 2019 m. spalio 9 d. skundo; 2019 m. spalio 17 d. patikslintu nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-5-31393. Taigi, pareiškėjui buvo išaiškinta, jog pateikus įrodymus, kad iš banko sąskaitos yra nurašytos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka, lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui (Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punktas), todėl pritartina antstolei, jog piniginių lėšų grąžinimo operatyvumas tiesiogiai priklauso ir nuo skolininko aktyvumo vykdymo proceso metu.

8424.

85Apeliantas teigia, jog su darbo užmokesčiu pareiškėjui darbdavys UAB „Ekskomisarų biuras“ be darbo užmokesčio pervedė ir išeitinę išmoką, iš kurios išieškojimas negali būti atliekamas. Apeliantas, teigdamas šias aplinkybes turi pareigą pateikti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 12, 178 straipsniai), tačiau šiuo atveju nurodyto teiginio pareiškėjas nepagrindžia jokiais leistinais rašytiniais įrodymais. Nors pareiškėjas prie 2019 m. spalio 9 d. skundo pridėjo banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašą už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. spalio 9 d., tačiau iš jo matyti, kad 2019 m. spalio 7 d. į skolininko banko sąskaitą UAB „Ekskomisarų biuras“ pervedė 680,63 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodyta „Atlyginimas už 2019 m. 9 mėn. Taigi, pareiškėjo banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad jis gavo atlyginimą, bet ne išeitinę išmoką.

8625.

87Kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas skundžiamoje 2019 m. lapkričio 19 d. nutartyje antstolė, apskaičiuodama išskaitų iš skolininko dydį ir skolininkui grąžinamą sumą, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų, veikė teisėtai pagal įstatymų jai priskirtą kompetenciją, todėl pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo prašymas grąžinti visą 526,14 Eur sumą yra nepagrįstas.

8826.

89Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad priverstinis skolos išieškojimas neišvengiamai sukelia tam tikras neigiamas pasekmes skolininkui. Viena iš tokių pasekmių - papildomų išlaidų atsiradimas, t. y. bankinių operacijų išlaidos, vykdymo išlaidos. Šiuo atveju nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo atlyginti pareiškėjo patirtų bankinių operacijų ir PLAIS išlaidų. Skolininkas neįvykdęs teismo sprendimo gera valia, turi pareigą padengti skolos išieškojimo išlaidas.

9027.

91Pareiškėjas 2019 m. spalio 21 d. skundu dėl antstolio veiksmų reikalavo 2019 m. spalio 15 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-19-5-31128 panaikinti kaip neteisingą ir neatitinkantį Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinai formai. Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė 2019 m. spalio 29 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-5-33344 dėl skolininko 2019 m. spalio 21 d. skundo, kuriuo patikslino 2019 m. spalio 15 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo Nr. S-19-31128 1 lentelės 8 stulpelio antraštę, esamą antraštę „Vykdymo išlaidų likutis“, pakeitė antrašte „Liko išieškoti vykdymo išlaidų išieškotojui“. Nepaisant šios aplinkybės apeliantas skunde palaiko poziciją, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama 2019 m. lapkričio 19 d. nutartimi priėmė neteisingą sprendimą atsisakydami panaikinti 2019 m. spalio 15 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-19-31128, kuris, kaip minėta, antstolės patvarkymu buvo patikslintas.

9228.

93Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų pagrįstumą priešingai, nei teigia pareiškėjas, atskirajame skunde - atsižvelgė ne tik antstolės išdėstytus argumentus, bet ir į Antstolių informacinės sistemos (AIS) tvarkytojo/ administratoriaus VĮ Registrų centro pateiktą informaciją. Joje nurodoma, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 17 priedas „Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas“ yra naudojamas antstolių informacinėje sistemoje kaip struktūrizuotas šablonas ir rengiant minėtą dokumentą yra galimybė įrašyti skirstomą sumą, nurodyti grąžintiną sumą, tačiau paties teksto (lentelės stulpelių pavadinimų ar kito teksto) redaguoti galimybių nėra (b. L 91)“. Pridėtina, kad apelianto pateikta antstolio G. J. 2018 m. liepos 24 d. parengta išieškotų lėšų paskirstymo kopija niekaip neįtakoja pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumo.

9429.

95Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai vertintini kaip neturintys esminės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų nepasisakoma.

9630.

97Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

98Dėl apeliantės atskirojo skundo

9931.

100Antstolė nesutinka su Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. nutarties dalimi, kuria atsisakyta skirti baudą pareiškėjui V. D. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

10132.

102Pagal 334 straipsnio 1 dalies 2 punktą pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui taip pat tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

10333.

104Pagal CPK 107 straipsnio 2 dalį atskirąjį skundą gali paduoti tik asmuo, kuriam teismas paskyrė baudą. Šiuo atveju antstolės prašymo skirti baudą teismas netenkino.

10534.

106Teismų praktikoje pasisakoma, jog pagal CPK 107 straipsnio 2 dalį dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta skirti baudą, apskundimas nenumatytas. CPK nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria atmestas prašymas paskirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (žr., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-346-823/2019; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-517/2014, 2014 m. vasario 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-364/2014, 2013 m. liepos 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1784/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-634/2013).

10735.

108Taigi, šiuo atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektas.

10936.

110CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis).

11137.

112Atsižvelgiant į tai, kad atskiruoju skundu skundžiama nutarties dalis, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektas, šiam trūkumui paaiškėjus, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 338 straipsnis).

113Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

114nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal antstolės B. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. D. skundus dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys N. S., Z. T., N. J. J., antstolė B. T..

115Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja A. M.,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. D. (V. D.)... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas V. D. kreipėsi į antstolę B. T. su 2019 m. spalio 9 d. skundu,... 7. 2.... 8. Antstolė B. T. 2019 m. spalio 16 d. patvarkymu Nr. S-19-5-31186 pareiškėjo... 9. 3.... 10. Pareiškėjas 2019 m. spalio 21 d. pateikė antstolei B. T. dar vieną 2019 m.... 11. 4.... 12. Antstolė, išnagrinėjusi pareiškėjo 2019 m. spalio 17 d. skundą, 2019 m.... 13. 5.... 14. Antstolės B. T. kontoroje 2019 m. spalio 22 d. buvo gautas 2019 m. spalio 21... 15. 6.... 16. Antstolė 2019 m. spalio 29 d. patvarkymu Nr. S-19-5-33344 patikslino 2019 m.... 17. 7.... 18. Klausimas dėl pareiškėjo skunduose antstolei B. T. pareikšto nušalinimo... 19. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. 8.... 21. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. lapkričio 19 d.... 22. 8.1.... 23. Teismas sprendė, kad antstolė, apskaičiuodama išskaitų iš skolininko... 24. 8.2.... 25. Teismas konstatavo, jog antstolė tinkamai taikė CPK 736 straipsnio nuostatas,... 26. 8.3.... 27. Teismas nustatė, kad antstolė 2019 m. spalio 17 d. patvarkymu Nr.... 28. 8.4.... 29. Teismas pažymėjo, jog antstolė teisingai nurodė, kad dėl PLAIS klaidingai... 30. 8.5.... 31. Teismas, spręsdamas 2019 m. spalio 21 d. skundą sutiko su antstolės... 32. 8.6.... 33. Pažymėjo, kad išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo 1 lentelės 8... 34. 8.7.... 35. Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudos pareiškėjui skyrimo, pastebėjo... 36. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 37. 9.... 38. Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 39. 9.1.... 40. Antstolė netinkamai atliko piniginių lėšų paskirstymą iš gauto darbo... 41. 9.2.... 42. Antstolė netinkamai išsprendė patirtų nuostolių kompensavimo klausimą.... 43. 9.3.... 44. Antstolės priimtas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas pažeidžia... 45. 10.... 46. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolė su juo nesutinka, prašo jo... 47. 10.1.... 48. Skundas grindžiamas tikrovės neatitinkančiomis aplinkybėmis.... 49. 10.2.... 50. Išdėstytų argumentų nepatvirtina jokie juridinę galią turintys įrodymai.... 51. 11.... 52. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo pakeisti Klaipėdos... 53. 11.1.... 54. Skolininkas per mažiau nei 6 (šešis) pastaruosius mėnesius pateikė 11... 55. 11.2.... 56. Antstolė, prašydama skirti baudą pareiškėjui už piktnaudžiavimą... 57. 12.... 58. Atsiliepimų į apeliantės atskirąjį skundą negauta.... 59. Teismas... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 61. 13.... 62. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 63. 14.... 64. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 65. 15.... 66. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 67. Dėl apelianto atskirojo skundo... 68. 16.... 69. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, jog antstolė netinkamai atliko... 70. 17.... 71. Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė B. T. vykdo: vykdomąją bylą Nr.... 72. 18.... 73. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 624 straipsnio 2 dalies 1... 74. 19.... 75. Byloje nustatyta, jog antstolė 2019 m. birželio 17 d. priėmė nurodymą... 76. 20.... 77. Aktualu tai, jog sprendžiant klausimą dėl areštuotų piniginių lėšų... 78. 21.... 79. Atskirajame skunde apeliantas tikina, kad toks priverstinis skolų... 80. 22.... 81. Apeliantas skunde teigia, kad jeigu antstolė, o ne darbdavys atlieka... 82. 23.... 83. Apeliantas teigia, jog nėra apibrėžtas terminas, per kurį antstolė turi po... 84. 24.... 85. Apeliantas teigia, jog su darbo užmokesčiu pareiškėjui darbdavys UAB... 86. 25.... 87. Kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas skundžiamoje 2019 m.... 88. 26.... 89. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 90. 27.... 91. Pareiškėjas 2019 m. spalio 21 d. skundu dėl antstolio veiksmų reikalavo... 92. 28.... 93. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 94. 29.... 95. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai vertintini kaip neturintys esminės... 96. 30.... 97. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos... 98. Dėl apeliantės atskirojo skundo... 99. 31.... 100. Antstolė nesutinka su Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d.... 101. 32.... 102. Pagal 334 straipsnio 1 dalies 2 punktą pirmosios instancijos teismo nutartį... 103. 33.... 104. Pagal CPK 107 straipsnio 2 dalį atskirąjį skundą gali paduoti tik asmuo,... 105. 34.... 106. Teismų praktikoje pasisakoma, jog pagal CPK 107 straipsnio 2 dalį dėl teismo... 107. 35.... 108. Taigi, šiuo atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo... 109. 36.... 110. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 111. 37.... 112. Atsižvelgiant į tai, kad atskiruoju skundu skundžiama nutarties dalis, kuri... 113. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 114. nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal antstolės B. T. atskirąjį... 115. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti...