Byla e2-346-823/2019
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto grupė“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltijos eksporto grupė“ kreditorės T. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto grupė“ bankroto byloje,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi UAB „Baltijos eksporto grupė“ iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi patvirtinti UAB „Baltijos eksporto grupė“ kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma 213 009,99 Eur, tarp jų kreditorės T. Ž. 9 883,14 Eur pirmos eilės kreditorinis reikalavimas.

72.

8Pareiškėja (kreditorė) T. Ž. 2018 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydama patikslinti jos kreditorinį reikalavimą, įtraukiant į jį 2 470,79 Eur bylinėjimosi ir teisinių paslaugų išlaidų, skirti BUAB ,,Baltijos eksporto grupė“ vadovui T. L. maksimalią 2 896 Eur baudą, 50 proc. baudos sumos skiriant T. Ž., uždrausti T. L. ateityje būti įmonės vadovu ir / ar dirbti kitą panašų darbą bei kreiptis į prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos dėl nusikalstamo bankroto pradėjimo.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gruodžio 18 d. nutartimi netenkino kreditorės T. Ž. prašymo dėl kreipimosi į prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos pradėjimo, o kreditorės prašymus dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo, dėl baudos skyrimo buvusiam BUAB „Baltijos eksporto grupė“ vadovui ir dėl apribojimo buvusiam BUAB „Baltijos eksporto grupė“ vadovui teisės nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu paliko nenagrinėtus.

134.

14Pasisakydamas dėl pareiškėjos prašymo patikslinti jos kreditorinį reikalavimą pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nuostatas kreditorius dėl kreditinio reikalavimo tvirtinimo / patikslinimo pirmiausia turi kreiptis į bankroto administratorių. Kadangi pareiškėja nesilaikė šios tvarkos, jos prašymas paliktinas nenagrinėtas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

155.

16Teismas sprendė, kad šioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje, kol bankroto administratoriui nėra perduoti įmonės finansiniai dokumentai, nėra jokios galimybės nustatyti, ar buvusio BUAB „Baltijos eksporto grupė“ vadovo veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, o taip pat, nesant jokių įrodymų, nėra pagrindo kreiptis į prokuratūrą.

176.

18Teismas nurodė, kad baudos buvusiam BUAB „Baltijos eksporto grupė“ vadovui T. L. paskyrimo klausimas jau yra išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi (T. L. paskirta 700 Eur bauda), todėl svarstyti klausimą dėl baudos skyrimo iš naujo yra nepagrįsta, o pareiškėjos prašymas dėl baudos skyrimo paliktinas nenagrinėtas CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.

197.

20Teismas pažymėjo, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies nuostatas teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu savo iniciatyva, administratoriaus arba įmonės kreditoriaus (kreditorių), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu. Šiuo atveju pareiškėjos teismo patvirtinto reikalavimo vertinė išraiška nesudaro daugiau kaip pusės visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, todėl pareiškėja neturi teisės teikti prašymo apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21III.

22Atskirojo skundo argumentai

238.

24Kreditorė T. Ž. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutartį ir perduoti klausimus iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui; nušalinti teisėją A. Maškevičienę nuo atskirojo skundo priėmimo ir nagrinėjimo klausimo, arba jai pačiai nusišalinti; nenušalinus teisėjos A. Maškevičienės nuo atskirojo skundo priėmimo ir nagrinėjimo klausimo, arba jai pačiai nenusišalinus, nušalinti visą Klaipėdos apygardos teismą nuo šios bylos ir perduoti bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui, užtikrinant apeliantės teisę į nešališką, teisingą bei objektyvų teismą.

259.

26Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas jos prašymą dėl kreipimosi į prokuratūrą atmetė be jokio teisėto pagrindo, nes BUAB „Baltijos eksporto grupė“ turi daug skolų ir kreditorių, o tai leidžia teigti, kad buvusio bendrovės vadovo veiksmai yra tyčiniai ir galimai nusikalstami. Apeliantės prašymus padidinti buvusiam BUAB „Baltijos eksporto grupė“ vadovui skirtą baudą ir apriboti jo teisę eiti vadovo ir / ar kitas pareigas teismas paliko nenagrinėtu be jokio teisinio pagrindo; teismas taip pat be jokio teisėto pagrindo paliko nenagrinėtu apeliantės prašymą dėl jos finansinio reikalavimo patikslinimo ir tuo pažeidė apeliantės teisę atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kurios atsirado vėliau.

27Teismas

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3010.

31Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas apeliantės prašymas teismui kreiptis į prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos dėl nusikalstamo bankroto pradėjimo, o kiti apeliantės prašymai palikti nenagrinėti. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad teisėjų nušalinimo klausimų sprendimas pagal įstatymą nepriklauso apeliacinės instancijos teismo kompetencijai, todėl su tuo susiję apeliantės atskirojo skundo prašymai apeliacinės instancijos teismo nebus svarstomi (CPK 301 straipsnio 1 dalis, 320 straipsnis). Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria atmestas apeliantės prašymas kreiptis į prokuratūrą

3211.

33Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis tik CPK numatytais atvejais arba tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Tuo atveju, jei tam tikros teismo nutarties apskundimo apeliacine tvarka galimybė įstatyme nenumatyta, atskirąjį skundą dėl šios nutarties (ar jos atitinkamos dalies) turi būti atsisakyta priimti, o šiai aplinkybei paaiškėjus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka apeliacinis procesas turi būti nutraukiamas (CPK 338 straipsnis, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis).

3412.

35ĮBĮ 20 straipsnio 6 dalis numato teismo pareigą informuoti prokurorą apie įsiteisėjusią teismo nutartį, kuria įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu. Kitų atvejų, kada bankroto bylą nagrinėjantis teismas turėtų pareigą kreiptis į prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, įstatymas nenumato. Pagal CPK 299 straipsnį, jeigu teismas nagrinėdamas civilinę bylą padaro išvadą, kad asmenys pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, jis priima atskirąją nutartį ir nusiunčia ją atitinkamoms institucijoms ar pareigūnams, informuodamas juos apie pažeidimus. Pažymėtina, kad vertinimas, ar konkrečiu atveju egzistuoja atskirosios nutarties priėmimo pagrindai, įstatymo leidėjo paliktas teismo diskrecijai – byloje dalyvaujantys asmenys gali teikti teismui procesinius prašymus dėl atskirosios nutarties priėmimo, tačiau tokie prašymai teismui nėra privalomi.

3613.

37Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad nei CPK, nei ĮBĮ nuostatos nenumato galimybės apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis, kuriomis atmetamas byloje dalyvaujančio asmens prašymas priimti atskirąją nutartį informuojant prokurorą apie tam tikrus pažeidimus. Tokia nutartis taip pat neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, todėl, pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatas, negali būti apeliacijos objektu. Esant tokioms aplinkybėms apeliantės atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo atmestas jos prašymas kreiptis į prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, turėjo būti atsisakyta priimti, o šiai aplinkybei paaiškėjus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies nutraukiamas. Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria paliktas nenagrinėtas apeliantės prašymas apriboti buvusio įmonės vadovo teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas

3814.

39ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teismo galimybė apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, esant įstatyme įtvirtintiems pagrindams, taip pat apibrėžtas ratas asmenų, galinčių inicijuoti tokios sankcijos taikymą. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, klausimo dėl aptariamos teisės apribojimo svarstymą pagal įstatymą turi teisę inicijuoti tik bankroto administratorius arba įmonės kreditorius (kreditorių grupė), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Pavieniai kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų vertinė išraiška nesiekia įstatyme įtvirtinto dydžio, neturi teisės inicijuoti sankcijų buvusiam juridinio asmens vadovui taikymo, todėl tokių kreditorių pateiktus prašymus teismas turi atsisakyti priimti, arba palikti nenagrinėtus, kaip paduotus asmenų, neturinčių teisės reikšti tokį reikalavimą.

4015.

41Pirmosios instancijos teismas nustatė, ir apeliantė to neginčija, kad apeliantė neatitinka ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintų kriterijų, t. y. jos teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška nesudaro daugiau kaip pusės visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantė pagal įstatymą nelaikytina subjektu, turinčiu teisę inicijuoti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytos sankcijos taikymo buvusiam BUAB „Baltijos eksporto grupė“ vadovui, ir pagrįstai šį apeliantės prašymą paliko nenagrinėtą.

4216.

43Kadangi palikdamas prašymą nenagrinėtą teismas iš esmės nesprendžia klausimo, ar egzistuoja ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinti pagrindai asmens teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas apribojimui, apeliantės atskirojo skundo teiginiai, kuriais įrodinėjamas tokių pagrindų buvimas, yra teisiškai nereikšmingi vertinant aptariamos skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria paliktas nenagrinėtas apeliantės prašymas dėl baudos skyrimo

4417.

45Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Baltijos eksporto grupė“ bankroto administratorė kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu skirti BUAB „Baltijos eksporto grupė“ buvusiam vadovui T. L. 700 Eur baudą už savalaikį bendrovės turto ir dokumentų neperdavimą bankroto administratorei. Šis prašymas Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi buvo patenkintas. Apeliantė pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme nurodė palaikanti bankroto administratorės prašymą dėl baudos skyrimo, tačiau prašanti skirti T. L. maksimalią, 2 896 Eur dydžio baudą, pusę baudos sumos skiriant apeliantei. Kadangi jokių savarankiškų baudos skyrimo pagrindų apeliantė savo prašyme nenurodė, darytina išvada, kad apeliantė prašė skirti T. L. baudą už tą patį pažeidimą, už kurį jam jau buvo paskirta bauda Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi, tačiau pageidavo griežtesnės sankcijos (didesnės baudos) T. L. taikymo.

4618.

47Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą. Konstitucinis Teismas, aiškindamas šį Konstitucijoje įtvirtintą teisės principą, ne kartą pasisakė (Konstitucinio Teismo 2001 m. gegužės 7 d., 2001 m. spalio 2 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai), kad jis reiškia draudimą bausti antrą kartą už tą pačią teisei priešingą veiką – už tą patį nusikaltimą, taip pat už tą patį teisės pažeidimą, kuris nėra nusikaltimas. Taigi, apeliantei pareiškus prašymą skirti T. L. baudą tais pačiais pagrindais, kurie buvo nurodyti BUAB „Baltijos eksporto grupė“ bankroto administratorės prašyme, ir dėl kurių prašymo pateikimo metu jau buvo priimta (tačiau dar neįsiteisėjusi) Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį prašymą paliko nenagrinėtą kaip paduotą tuo pačiu klausimu, kuris jau yra sprendžiamas teisme (CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

4819.

49Iš apeliantės atskirojo skundo turinio galima daryti išvadą, kad ji nesutinka su Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi dėl baudos skyrimo tiek, kiek ja paskirta bauda nesiekia apeliantės pageidaujamo dydžio. Tačiau teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad CPK X skyriaus nuostatos, reglamentuojančios teismo nuobaudų rūšis bei jų skyrimą, nenumato galimybės apeliacine tvarka skųsti teismo nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 106 straipsniu, skyrė arba atsisakė skirti proceso dalyviui baudą. Remiantis CPK 107 straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas gali būti paduodamas tik asmens, kuriam bauda paskirta, ir tik dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą, paduotas CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atmetamas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-517/2014, 2014 m. vasario 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-364/2014, 2013 m. liepos 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1784/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-634/2013). Atsižvelgdamas į tai apeliacinės instancijos teismas nevertina, ar Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi T. L. paskirtos baudos dydis yra adekvatus, kadangi Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartis negali būti nagrinėjamos bylos apeliacijos objektu. Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria paliktas nenagrinėtas apeliantės prašymas dėl jos kreditorinio reikalavimo patikslinimo

5020.

51Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį). Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

5221.

53Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, ĮBĮ nuostatos nenumato, kad kreditorių prašymai patikslinti jų finansinius reikalavimus prieš teikiant juos teismui turėtų būti privalomai teikiami bankroto administratoriui. Tokia privaloma procedūra numatyta tik pirminiam kreditorių reikalavimų pareiškimui per teismo nustatytą terminą (ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis). Be to, teismų praktikoje pažymėta, kad pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies prasmę ir paskirtį suinteresuoti asmenys reikalauti peržiūrėti teismo įsiteisėjusia nutartimi patvirtintų kreditorių reikalavimų pagrįstumą turi teisę ne tik teismo nutarties apskundimo atskiruoju skundu procesine forma (ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalis), tačiau ir pateikdami bankroto bylą nagrinėjančiam teismui motyvuotą prašymą šiuo klausimu. Teismas, gavęs kreditoriaus prašymą peržiūrėti teismo patvirtinto reikalavimo pagrįstumą, kai šis klausimas nebuvo nagrinėtas teisme iš esmės, ir kreditorinį reikalavimą patikslinti, turi šį klausimą priimti ir perduoti jį nagrinėti iš esmės teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-386-381/2016).

5422.

55Nagrinėjamu atveju, teismui patvirtinus kreditorės T. Ž. 9 883,14 Eur finansinį reikalavimą, kreditorė ginčijo šį teismo patvirtintą finansinį reikalavimą nurodydama, kad į jį nėra įtrauktos jos bylinėjimosi ir teisinių paslaugų išlaidos. Kaip matyti iš bylos duomenų, BUAB „Baltijos eksporto grupė“ kreditorių, tarp jų ir apeliantės, finansinių reikalavimų sąrašas teismo buvo patvirtintas neginčo tvarka, pagal bankroto administratorės pateiktą prašymą, kuriame, be kita ko, nurodyta, jog buvęs bendrovės vadovas bankroto administratoriui neperdavė jokių bendrovės dokumentų, todėl bankroto administratorius negalėjo pateiktų reikalavimų sutikrinti su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais ir nustatyti jų pagrįstumo. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, gavęs apeliantės prašymą dėl jos finansinio reikalavimo patikslinimo, turėjo šį klausimą spręsti iš esmės ir neturėjo pagrindo atsisakyti tokį reikalavimą priimti CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Dėl šios priežasties skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paliktas nenagrinėtas apeliantės prašymas dėl jos kreditorinio reikalavimo patikslinimo, panaikinama ir apeliantės kreditorinio reikalavimo tikslinimo klausimas perduodamas spręsti iš esmės pirmosios instancijos teismui.

56Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

57Nutraukti apeliacinį procesą pagal T. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties dalies, kuria atmestas T. Ž. prašymas kreiptis į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

58Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį, kuria paliktas nenagrinėtas T. Ž. prašymas dėl jos finansinio reikalavimo patikslinimo ir šį klausimą grąžinti spręsti iš esmės pirmosios instancijos teismui.

59Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi UAB „Baltijos... 7. 2.... 8. Pareiškėja (kreditorė) T. Ž. 2018 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gruodžio 18 d. nutartimi netenkino... 13. 4.... 14. Pasisakydamas dėl pareiškėjos prašymo patikslinti jos kreditorinį... 15. 5.... 16. Teismas sprendė, kad šioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje, kol... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad baudos buvusiam BUAB „Baltijos eksporto grupė“... 19. 7.... 20. Teismas pažymėjo, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies nuostatas teismas... 21. III.... 22. Atskirojo skundo argumentai... 23. 8.... 24. Kreditorė T. Ž. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 25. 9.... 26. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas jos prašymą dėl... 27. Teismas... 28. IV.... 29. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 30. 10.... 31. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas... 32. 11.... 33. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti... 34. 12.... 35. ĮBĮ 20 straipsnio 6 dalis numato teismo pareigą informuoti prokurorą apie... 36. 13.... 37. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad nei CPK, nei ĮBĮ... 38. 14.... 39. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teismo galimybė apriboti asmens... 40. 15.... 41. Pirmosios instancijos teismas nustatė, ir apeliantė to neginčija, kad... 42. 16.... 43. Kadangi palikdamas prašymą nenagrinėtą teismas iš esmės nesprendžia... 44. 17.... 45. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Baltijos eksporto grupė“ bankroto... 46. 18.... 47. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas... 48. 19.... 49. Iš apeliantės atskirojo skundo turinio galima daryti išvadą, kad ji... 50. 20.... 51. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas.... 52. 21.... 53. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, priešingai nei sprendė... 54. 22.... 55. Nagrinėjamu atveju, teismui patvirtinus kreditorės T. Ž. 9 883,14 Eur... 56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 57. Nutraukti apeliacinį procesą pagal T. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos... 58. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį,... 59. Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį...