Byla e2S-990-513/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/00538, suinteresuoti asmenys BUAB „Stats kamps“ (išieškotojas) ir antstolė B. T

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos I. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2VP-6645-639/2017 pagal pareiškėjos I. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/00538, suinteresuoti asmenys BUAB „Stats kamps“ (išieškotojas) ir antstolė B. T.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėja kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus, t. y. paskelbtas varžytynes I. B. turtui vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/00538. Nurodo, kad varžytynės paskelbtos netinkamam nekilnojamo turto objektui, kadangi pastatas parduodamas be žemės sklypo ir lieka neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą. Be to, parduodamo turto vertė yra labai maža.
 2. Nurodo, kad antstolei B. T. yra pateiktas skundas dėl neteisėtų antstolės veiksmų, paskelbus varžytynes I. B. turtui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-03-22 nutartimi pareiškėjos I. B. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.
 2. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėdamas antstolės B. T. atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šį klausimą išsprendė iš esmės ir 2017-03-08 nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-333-796/2017) pareiškėjų I. B. ir V. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.
 3. Teismas nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-01-11 nutartimi nutarė pareiškėjų I. B. ir V. B. skundo dėl antstolės B. T. veiksmų netenkinti. Nors teismo sprendimas ir neįsiteisėjęs, darė prielaidą, kad pareiškėjų reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jiems palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė nei nepalankaus teismo sprendimo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja I. B. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-22 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės B. T. paskelbtas varžytynes pareiškėjos I. B. turtui vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/00538.
 2. Teismas ignoravo pareiškėjos 2017-03-20 prašyme nurodytą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pareiškėjos 2017-03-20 skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, ir pasisakė tik dėl vieno pareiškėjos prašyme nurodyto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos pagal pareiškėjos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-862-769/2017.
 3. Nurodo, kad pareiškėjos 2017-03-20 skundas dėl antstolės veiksmų yra tikėtinai pagrįstas. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius antstolės paskelbtų varžytynių, teismui tenkinus pareiškėjos 2017-03-20 skundą dėl antstolės veiksmų, būtų akivaizdžiai apsunkintas arba taptų neįmanomas tokios teismo nutarties vykdymas, kadangi iš varžytynių būtų parduotas nekilnojamasis turtas.
 4. Nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi Klaipėdos apygardos teismo 2017-03-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-333-796/2017 ir savarankiškai nenagrinėjo pareiškėjos 2017-03-20 prašyme nurodyto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-862-769/2017, kurioje pareiškėja ginčijo minėto buto 1/2 dalies ir žemės sklypo vertės nustatymą.
 1. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

7Teismas

konstatuoja:

8IV.

9Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

10Atskirasis skundas atmestinas.

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjos I. B. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. atsisakė sustabdyti vykdymo veiksmus – paskelbtas varžytynes I. B. turtui vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/00538.
 3. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK 145 straipsnio 1 dalyje. Minėto straipsnio pirmosios dalies 10 punktas numato, kad laikinoji apsaugos priemonė gali būti išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. To paties straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodyta, kad gali būti taikomos ir kitos laikinosios apsaugos priemonės, numatytos įstatymuose, ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.
 4. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą.
 5. Vykdymo veiksmų sustabdymas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas) susijęs su tam tikrų apribojimų išieškotojui taikymu, todėl spręsdamas prašymą sustabdyti išieškojimo veiksmus, teismas privalo siekti, kad būtų užtikrinama išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyra, kad ši priemonė nebūtų taikoma nepagrįstai, bet būtų užtikrinama tiek išieškotojo, tiek ir skolininko teisių ir turtinių interesų apsauga. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra išimtinai procesinio pobūdžio, skirta būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui užtikrinti.
 6. CPK 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.
 1. Apeliantė nurodo, kad teismas ignoravo pareiškėjos prašyme nurodytą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pareiškėjos 2017-03-20 skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, ir nurodo, kad pareiškėjos 2017-03-20 skundas dėl antstolės veiksmų yra tikėtinai pagrįstas. LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2YT-9905-998/2017 pagal pareiškėjos I. B. skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys BUAB „Stats kamps“, V. B. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-06-28 nutartimi pareiškėjos I. B. skundą dėl antstolės B. T. veiksmų atmetė. Pareiškėjos atskirojo skundo dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-22 nutarties nagrinėjimo metu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-06-28 nutartis yra neįsiteisėjusi, tačiau, pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, nors teismo nutartis neįsiteisėjusi, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad pareiškėjo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė nei nepalankaus teismo sprendimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliantė nepagrįstai nurodo, kad pareiškėjos 2017-03-20 skundas dėl antstolės veiksmų yra tikėtinai pagrįstas. Konstatuotina, kad nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 2. Pažymėtina, kad pareiškėja 2017-03-20 skundu dėl antstolio veiksmų iš esmės nesutinka su iš varžytynių parduodamo turto verte, todėl prašė atšaukti varžytynes. Klaipėdos miesto apylinkės teismas neįsiteisėjusia 2017-06-28 nutartimi atmesdamas pareiškėjos I. B. skundą dėl antstolės B. T. veiksmų nurodė, kad pareiškėja nepateikė jokių svarių ir pagrįstų argumentų, kuriais vadovaujantis būtų galima daryti pagrįstą išvadą, jog vertintojas netinkamai nustatė turto vertę. Apeliantė apeliacinės instancijos teismui teikdama atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje, taip pat nepateikė jokių duomenų, jog išvaržomo turto vertė nustatyta nepagrįstai ir neteisingai, todėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra (CPK 178 straipsnis).
 1. Apeliantė taip pat nurodo, kad teismas savarankiškai nenagrinėjo pareiškėjos 2017-03-20 prašyme nurodyto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-862-769/2017. LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr.

  122S-694-479/2017 2017-05-25 nutartimi nutraukė apeliacinį procesą pagal pareiškėjų I. B. ir V. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutarties, nustatęs, kad 2017-03-28 patvarkymu Nr. S-17007220 buvo atšauktos turto pardavimo varžytynės, areštuotas pareiškėjai priklausantis žemės sklypas ir iš naujo nustatyta vykdymo procese areštuoto solidariajai skolininkei I. B. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ir 1/2 dalies buto, esančių ( - ), vertė. Dėl šių aplinkybių teismas nurodytoje byloje nutraukdamas procesą sprendė, jog ginčijamos antstolės 2016-10-17 patvarkymo dalies teisėtumo klausimo nagrinėjimas nebėra tikslingas.

 2. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje

  13Nr. 2S-694-479/2017 2017-05-25 nutartimi nutraukė apeliacinį procesą pagal pareiškėjų I. B. ir V. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-01-11 nutarties, nepagrįstais ir teisiškai nereikšmingais laikytini apeliantės argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo pareiškėjos prašyme nurodytų aplinkybių dėl Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2S-694-479/2017.

 1. Apeliantė taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi Klaipėdos apygardos teismo

  142017-03-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-333-796/2017 ir savarankiškai nenagrinėjo pareiškėjos 2017-03-20 prašyme nurodyto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodyta aplinkybė laikytina nepagrįsta, nes apeliantei nenurodžius naujų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą pagrindžiančių įrodymų, teismas laikė, jog pareiškėja pateikė pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

 1. Pareiškėja I. B. nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti pagrįstą išvadą, jog šiuo atveju būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomojoje byloje, kad nesiėmus šių priemonių teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas ar kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeisti pareiškėjo interesai ar jiems padaryta nepataisoma žala (CPK 12 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis, 178 straipsnis). Vien skundo dėl antstolio veiksmų padavimas nėra absoliutus pagrindas stabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus. Nepagrįstas išieškojimo sustabdymas gali neproporcingai pažeisti išieškotojo teises ir teisėtus interesus.
 2. Įstatyme nenustatyta, kokios aplinkybės rodo galimą teismo sprendimo neįvykdymo arba sunkesnio įvykdymo pavojų, bet tokios aplinkybės turi būti nurodomos prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kad būtų galima įvertinti prašymo pagrįstumą. Šiuo atveju vien apeliantės nurodomas status quo padėties išsaugojimas ir aplinkybė, kad nesustabdžius antstolės paskelbtų varžytynių neįmanomas tokios teismo nutarties vykdymas, nes iš varžytynių būtų parduotas nekilnojamasis turtas, per laikinųjų apsaugos priemonių institutą nelemia vertinimo, kad yra būtinybė taikyti tokias priemones, nes skundo dėl antstolio veiksmų pateikimas ir jame išdėstyti reikalavimai patys savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo nutartį naikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 2. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai