Byla e2VP-6645-639/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/00538 , suinteresuoti asmenys BUAB „Stats kamps“ (išieškotojas) ir antstolė Brigita Tamkevičienė

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos I. B. prašymą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/00538 , suinteresuoti asmenys BUAB „Stats kamps“ (išieškotojas) ir antstolė Brigita Tamkevičienė ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus, t.y. paskelbtas varžytines I. B. turtui vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/00538. Nurodo, kad varžytinės paskelbtos netinkamam nekilnojamo turto objektui, kadangi pastatas parduodamas be žemės sklypo ir tokiu būdu lieka neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą. Be to parduodamo turto vertė yra labai maža.

3Prašymas netenkintinas.

4Pagal Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio (skundo) reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Teismas taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių nebaigtinis sąrašas pateiktas Lietuvos Respublikos CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurio 10, 13 punktai įtvirtina procesinę galimybę teismui imtis tokių prevencinių priemonių nagrinėjant skundus dėl antstolių veiksmų teisėtumo - rašytinio proceso tvarka sustabdyti vykdymo veiksmus, jeigu mano tai esant reikalingu (CPK 510 straipsnio 3 dalis, 145 straipsnio 1 dalies 10, 13 punktai). Lietuvos Respublikos CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

5Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuris kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikomas ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustatęs, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; ).

6Įvertinus pareiškėjos prašyme išdėstytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pareiškėjai I. B. ir V. B. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, antstolės Brigitos Tamkevičienės vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/00538, iki bus išnagrinėtas jų skundas dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad minėta vykdomoji byla yra užvesta dėl skolos ir palūkanų išieškojimo, o pagrindinė išieškoma suma sudaro apie 27 500 Eur. Pažymėjo, kad antstolės nustatyta turto vertė yra neteisinga. Nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas nagrinėdamas antstolės Brigitos Tamkevičienės atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šį klausimą išsprendė iš esmės ir 2017 m. kovo 8 d. nutartimi (Civilinė byla Nr. 2S-333-796/2017) pareiškėjų I. B. ir V. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad preliminariai vertinant skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų pagrįstumą bei prie skundo pateiktus dokumentus, matyti, kad dokumentuose nurodomos išvaržomo turto kainos buvo nustatytos vienu atveju prieš daugiau nei 10 metų, o kitu atveju prieš 9 metus, nekilnojamojo turto vertė yra nustatyta masinio vertinimo būdu, todėl ji taip pat negali būti laikoma tikslia ir aiškiai pagrįsta individualaus turto verte, todėl apeliacinės instancijos teismas sutiko su atskirojo skundo motyvais, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo klausimą, iš esmės rėmėsi neaktualiais ir įrodomosios reikšmės neturinčiais duomenimis, kuriuos įvertinus nėra galimybės preliminariai pripažinti, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjams palankus procesinis sprendimas. Sutiko, kad dinamiškoje nekilnojamojo turto rinkoje nekilnojamojo turto vertė kinta nuolatos, todėl pareiškėjų pateikti duomenys neatitinka šiandieninės nekilnojamojo turto rinkos aktualijų ir nuolatinės dinamikos.

9Taip pat pažymėjo, kad, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-01-11 nutartimi nutarė pareiškėjų I. B. ir V. B. skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų netenkino. Ši 2017-01-11 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis neįsiteisėjusi, kadangi dėl minėtos nutarties yra pateiktas atskirasis skundas. Tačiau nors toks teismo sprendimas ir neįsiteisėjęs, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad pareiškėjų reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jiems palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė nei nepalankaus teismo sprendimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014).

10Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog pareiškėjos iš esmės pakartotinas prašymas, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas, todėl netenkintinas ( LR CPK 510 str. ).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291,510 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškėjos I. B. prašymo, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, netenkinti.

13Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai