Byla e2-178-786/2017
Dėl žalos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo UAB „GENORA“ atstovams Audriui Bakšaičiui ir Virginijai Januškevičienei, atsakovams R. N., J. N., jo atstovui advokatui Juliui Jasaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Genora“ ieškinį atsakovams R. N. ir J. N. dėl žalos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Genora“ ieškiniu atsakovams kreipėsi į teismą ir prašo priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų J. N. ir R. N. 5542,40 Eur įmonės administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovo atstovai ieškinį palaikė ir posėdžio metu paaiškino, kad 2012 m. gruodžio 28 d. Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Andrema“. Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Genora“. Kreditorių susirinkime 2014-09-08 buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata – 5792,40 Eur ( 20000 litų). Kadangi bendrovėje nebuvo turto, administravimo išlaidos buvo padengtos iš dalies – 250 eurų. Liko nepadengtos administravimo išlaidos 5542,40 Eur. Kadangi administratorius turi teisę gauti atlyginimą už įvykdytą bankroto procedūrą, tai bankrutuojanti įmonė turi pareigą sumokėti administratoriui. Atsakovas J. N. buvo UAB „Andrema“ direktorius ir akcininkas, o atsakovas R. N. buvo akcininkas. Atsakovai turėjo pareigą užtikrinti įsipareigojimų kreditoriams vykdymą ir žinoti kokia bendrovės finansinė padėtis. Atsiradus įmonių bankroto įstatyme numatytiems pagrindams, privalėjo kreiptis į teismą pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Kadangi atsakovai tokios pareigos nevykdė, todėl atsakovams kyla pareiga atlyginti žalą, kurią patyrė ieškovas. Nurodė, jog žala atsirado dėl atsakovų kaltės, nes atsakovai nesikreipė į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Bendrovės padėtis blogėjo ir iškėlus bankroto bylą, bendrovėje nebeliko turto, iš kurio galima būtų padengti administravimo išlaidas. Atsakovai buvo įmonę valdantys asmenys, kurie buvo atsakingi už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. Dėl atitinkamos savo padėties žinojo tikrąją įmonės padėtį ir leido kilti žalai. Atsakovai pažeidė pareigą kreiptis į teismą nedelsiant dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokie atsakovų veiksmai laikomi neteisėtais. Atsakovai, būdami UAB „Andrema" vadovais ir akcininkais, matydami, kad šios įmonės skolos auga ir viršija turimo turto vertę, privalėjo vykdyti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą ir savalaikiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, siekiant užkirsti kelią kreditorių interesų pažeidimams bei neproporcingų nuostolių kilimui. Atsakovai pažeidė šią įstatymo nustatytą pareigą. Administratorius turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti turėtas administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, akcininko. Todėl prašo ieškinį tenkinti ir priteisti solidariai iš atsakovų 5542,40 Eur žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovai J. N. ir R. N. su pateiktu ieškiniu nesutiko, ieškinį prašo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Posėdžio metu atsakovai paaiškino, kad dėl tuo metu susidariusios situacijos įmonė tapo nemoki. Įmonei teismas iškėlė bankroto bylą. Tačiau jiems nebuvo žinoma apie kreditorių susirinkimus, su jais administratorius nebendravo. Mano, kad administratorius savo darbo tinkamai neatliko, įmonė buvo maža, o bankroto procedūra buvo vilkinama. Įmonė turėjo turto, tačiau mano, kad administratorius tinkamai juo nesirūpino. Nėra pateikta ir jiems nėra žinoma apie faktiškai patirtas išlaidas. Nėra žinoma iš ko susidarė ieškovo patirta žala, todėl prašo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą.

5Ieškinys atmetamas.

6Ieškovas ieškinio reikalavimus solidariems atsakovams J. N. ir R. N. reiškia ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies, 4 dalies pagrindu. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų kaip įmonės administracijos vadovo ir akcininkų 5542,40 Eur žalai atlyginti, nes atsakovai, žinodami, kad įmonė nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. nevykdė pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko atsirado žala.

7Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis). Įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais, atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą. Įmonės vadovas turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Pagal kasacinio teismo praktiką, įmonės vadovui civilinė atsakomybė kyla tada, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tretiesiems asmenims, pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

8Nors ĮBĮ nėra nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau už nurodytos pareigos nevykdymą įmonės administracijos vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias CK nuostatas.

9Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, reikalinga nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

10Atsakovas J. N. buvo bendrovės direktorius iki bankroto bylos iškėlimo ir įmonės akcininkas. Atsakovas R. N. buvo bendrovės akcininkas, kuriam priklausė 50 procentų akcijų. Kaip matyti abu atsakovai buvo vieninteliai akcininkai, valdantys po 50 procentų akcijų.

11Iš pridėtos teismo nutarties matyti, kad UAB „Reikalavimas.LT“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą prašydama iškelti UAB „Andrema“ bankroto bylą. 2012 m. gruodžio 28d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi UAB „Andrema“ iškelta bankroto byla (civ.b.Nr.B2-985-544/2012), jos administratoriumi paskirtas UAB „Genora“, nutartis įsiteisėjusi. Panevėžio apygardos teismas taikė bendrą bankroto procesą. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2013-12-20 nutartimi nepatvirtino bankrutuojančios UAB „Andrema“ bankroto byloje administravimo išlaidų ir administratoriaus UAB „Genora“ prašymą administravimo išlaidų patvirtinimo netenkino. Pakartotinis pirmas kreditorių susirinkimas 2014 m. rugsėjo 8 d. (protokolo Nr.2) patvirtino bendrą 5792,40 Eur (20000 litų) išlaidų sumą, neskaidant į atskirus punktus, visam bankrutuojančios UAB „Andrema“ bankroto proceso laikotarpiui .

12Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad UAB „Andrema“ įregistruota 2005-08-17. Atsakovas J. N. buvo direktorius. Abu atsakovai buvo bendrovės akcininkai, valdę po 50 procentų akcijų. Iš pateiktos teismo nutarties matyti, kad ieškovas UAB „Reikalavimas LT“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą, prašydamas iškelti UAB „Andrema“ bankroto bylą. 2012 m. gruodžio 28 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi UAB „Andrema“ buvo iškelta bankroto byla ir jos administratoriumi paskirtas ieškovas UAB „Genora“. Teismas nepatvirtino bankrutuojančios UAB „Andrema“ administravimo išlaidų. Administravimo išlaidas - 5792,40 Eur (20000 litų) visam bankrutuojančios UAB „Andrema“ bankroto proceso laikotarpiui patvirtino pakartotinis pirmas kreditorių susirinkimas 2014 m. rugsėjo 8 d.

13ĮBĮ (2001-03-20 Nr. IX-216 ir vėlesni pakeitimai) 8 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Tai atsakovui J. N., kaip bendrovės direktoriui, ir atsakovams kaip bendrovės savininkams, įstatymas numatė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei bendrovė tampa nemokia. Kadangi atsakovai būdami bendrovės savininkai, neabejotinai žinojo, kiek bendrovė turi turto, pradelstų įsipareigojimų, kad nebegali vykdyti ūkinės komercinės veiklos. Atsakovai galėjo ir turėjo suprasti, kad bendrovė negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų kreditoriams.

14Ieškovai nurodė, kad atsakovai turėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau negalėjo nurodyti momento nuo kada UAB „Andrema“ tapo nemoki, tačiau vilkino, iki kol įmonė tapo nemoki. Atsakovai paaiškino, kad bendrovė turto turėjo, o iškėlus bankroto bylą, administratorius vilkino bankroto procedūrą, nesiėmė reikiamų veiksmų, kad apsaugotų buvusį turtą .

15Iš byloje esamų duomenų nustatyta, jog bendrovė buvo skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai, VSDF biudžetui, kreditoriams, o ūkinės komercinės veiklos nevykdė. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gruodžio 28d. nutartimi konstatavo, kad UAB „Andrema“ yra nemoki. Minėtoje nutartyje yra nurodyta, kad jau 2008 metais bendrovė turto turėjo už 288 363 Lt , o skolos sudarė 256970 Lt. Esant tokioms aplinkybėms atsakovai turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė. Iš to teismas daro išvadą, kad atsakovai veikė nerūpestingai, neatidžiai, nesąžiningai, nustatytų pareigų tinkamai nevykdė ir tuo pasireiškė atsakovų neteisėti veiksmai.

16Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemoki, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo ir ar savininko pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas gali lemti ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę. Pareiga inicijuoti bankroto bylą, esant įstatyme įtvirtintiems pagrindams, tenka įmonės administracijos vadovui, savininkui, ĮBĮ nurodyta šios pareigos įgyvendinimo tvarka. Teismas plačiau nepasisako dėl UAB „Andrema“ nemokumo priežasčių.

17Konstatavus atsakovų neteisėtus veiksmus vertinamos faktinės aplinkybės dėl atsakovų teisiškai nepagrįsto neveikimo ir ieškovo nurodytos žalos atsiradimo priežastinio ryšio, t. y. ar atsakovui įvykdžius įstatyme nurodytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo būtų buvę galima išvengti žalos.

18Pagal kasacinio teismo praktiką žala galėtų būti laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu, nustačius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o ne visa kreditorių finansinių reikalavimų suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

19Ieškovas prašo priteisti bankroto administratoriaus įmonės administravimo išlaidas kaip atsiradusią žalą dėl atsakovų neteisėtų veiksmų. Tačiau byloje neįrodyta, kad tai yra atsakovų neteisėtais veiksmais padaryta žala - išaugęs įmonės skolos dydis. Jeigu atsakovai, kai paaiškėjo UAB „Andrema“ nemokumas, būtų savalaikiai kreipęsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, vis tiek nebūtų išvengta nustatytų administravimo išlaidų apmokėjimo.

20Jeigu būtų įrodyta, kad administravimo išlaidos dėl atsakovų neveikimo tam tikra pinigų suma padidėjo, tai formaliai galima būtų svarstyti, ar tai nėra žala kreditoriams ir spręsti dėl administravimo išlaidų priteisimo. Tačiau šioje byloje ieškovas ieškinio pagrindu tokios aplinkybės nenurodė ir įrodymų šiuo aspektu nepateikė.

21Taip pat galima būtų spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų priteisimo, jeigu įmonei tapus nemokia ar iškėlus bankroto bylą nustatomas įmonės turto realizavimas, sumažinimas, tačiau tokie faktai byloje nenustatyti. Teismo nutartyje nurodyta, kad bendrovės nekilnojamas turtas parduotas iš varžytinių 2011- 04-19 ir UAB „Andrema“ nemokumą konstatavo nuo 2008 metų pabaigos, o bankrotas UAB „Andrema“ iškeltas 2012 metais. Dėl nurodytų faktinių aplinkybių, byloje neįrodytas priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Byloje nesurinkta įrodymų, kad atsakovų vadovavimo įmonei metu ir įmonei tapus nemokia, UAB „Andrema“ turtas buvo prarastas, neišsaugotas ar sąmoningai sumažinta jo vertė. Atsakovai priešingai teigia, kad administratorius nesirūpino likusiu bendrovės turtu. Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovai savo neteisėtais veiksmais sumažino galimybę apmokėti administravimo išlaidas ĮBĮ 36 straipsnio nustatyta tvarka. Teismas daro išvadą, kad administratoriaus galimybė gauti lėšų apmokėti administravimo išlaidas, realizavus įmonės turtą, jeigu atsakovai, įmonei tapus nemokia, būtų pateikę teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nebuvo sumažinta. Todėl yra pagrindas konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju tarp atsakovų įstatyme numatytos pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokia, nevykdymo ir atsiradusios žalos – lėšų administravimo išlaidoms apmokėti negavimo, nėra priežastinio ryšio. Todėl atmestinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 5542,40 Eur įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, nesant teisinio ir faktinio pagrindo

22Pagal ĮBĮ 10 str. 11 d. numato, jog administratoriui turi būti atlyginami tik jo lėšomis apmokėtos teismo bei administravimo išlaidos. Įstatymas vienareikšmiškai formuluoja, kad atlyginama tik tai, kas buvo apmokėta, t. y. faktiškai patirtos išlaidos. Ieškovas savo ieškinio reikalavimą dėl įmonės administravimo išlaidų priteisimo grindžia 2016 m. rugpjūčio 1d. išrašyta sąskaita, kurioje nurodyta, jog administratoriaus atlyginimas 5542,40 Eur, kuri patvirtinta pakartotinam kreditorių susirinkime 2014-09-08, kurią administratorius turėjo teisę bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti. Minėta sąskaita pateikta nedetalizuota, nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių apie šios sumos sumokėjimą. Ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad pakartotinam kreditorių susirinkime patvirtinta išlaidų suma faktiškai buvo panaudota. Atsakovai taip pat atkreipė dėmesį, kad nėra išlaidas aptvirtinančių įrodymų, jiems nežinoma kokia suma buvo išleista bankroto administravimo paslaugoms. Taigi teismui nėra pateikti jokie rašytiniai įrodymai, kad pakartotinam kreditorių susirinkime nustatyta administravimo lėšų suma buvo apmokėta administratoriaus lėšomis, o tai reiškia, jog bankroto administratorius neįrodė patirtos žalos fakto.

23ĮBĮ nuostatos nenustato garantijų, kad administratorius visais atvejais realiai gaus visą jam nustatytą atlyginimą arba įmonė/kreditoriai kompensuos visa apimtimi jo patirtas administravimo išlaidas. Administratoriaus atlyginimas nustatomas ir administravimo išlaidos patiriamos visose bankroto bylose nepriklausomai nuo to, kas ir kada inicijavo bankroto bylą, t. y. šios išlaidos atsiranda ne kaip neteisėtų įmonės vadovo/dalyvio veiksmų – ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo - pasekmė, o iš bankroto bylos, nepaisant kas ir kada ją inicijuoja, iškėlimo fakto.

24Ieškinys dėl administravimo išlaidų grindžiamas ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriaus lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Šiuo atveju reikalavimą pateikti ieškovas turi teisę, tačiau taip pat turi pareigą pateikti išlaidas patvirtinančius dokumentus. Dėl šios priežasties ieškinys atmestinas.

25Ištyrus bylos medžiagą, vertinant visumą byloje esančių įrodymų, daroma išvada, kad ieškovas neįrodė visų sąlygų, būtinų tenkinti ieškovo ieškinio reikalavimus, todėl ieškinys atmetamas (CPK 185 straipsnis).

262017 m. vasario 7 d. teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovų J. N. ir R. N. nekilnojamas ir kilnojamas turtas, piniginės lėšos 5542,40 Eur sumai. Bylą išnagrinėjus, 2017 m. vasario 7 d. teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.).

27Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovų patirtos advokato pagalbos išlaidos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatytus advokato užmokesčio maksimalius dydžius, laikytinos pagrįstomis (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas J. N. teikia teismui įrodymus, kad patyrė 800 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurios priteistinos iš ieškovo.

28Taip pat iš ieškovo priteistinos 7,37 Eur išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 92 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

30ieškovo UAB „Genora“ ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovo UAB „Genora“, į. k. 302330708, atsakovui J. N. 800 (aštuonis šimtus) eurų bylinėjimosi išlaidų.

32Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2017 m. vasario 7d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones –areštuoti atsakovų J. N. ir R. N. nekilnojamą ir kilnojamą turtą bei pinigines lėšas 5542,40 Eur sumai.

33Priteisti iš ieškovo UAB „Genora“, į. k. 302330708, valstybei 7,37 Eur (septynis eurus 37 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, mokamų į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią AB Nordea Bank Lietuvos skyrius), įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis - „Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu“, kvitą pateikti teismui.

34Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. ieškovas UAB „Genora“ ieškiniu atsakovams kreipėsi į teismą ir prašo... 3. Ieškovo atstovai ieškinį palaikė ir posėdžio metu paaiškino, kad 2012 m.... 4. Atsakovai J. N. ir R. N. su pateiktu ieškiniu nesutiko, ieškinį prašo... 5. Ieškinys atmetamas.... 6. Ieškovas ieškinio reikalavimus solidariems atsakovams J. N. ir R. N. reiškia... 7. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio... 8. Nors ĮBĮ nėra nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios... 9. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 10. Atsakovas J. N. buvo bendrovės direktorius iki bankroto bylos iškėlimo ir... 11. Iš pridėtos teismo nutarties matyti, kad UAB „Reikalavimas.LT“ kreipėsi... 12. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad UAB „Andrema“ įregistruota... 13. ĮBĮ (2001-03-20 Nr. IX-216 ir vėlesni pakeitimai) 8 straipsnio 1 dalies... 14. Ieškovai nurodė, kad atsakovai turėjo kreiptis dėl bankroto bylos... 15. Iš byloje esamų duomenų nustatyta, jog bendrovė buvo skolinga Valstybinei... 16. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad priežastys, dėl kurių įmonė tapo... 17. Konstatavus atsakovų neteisėtus veiksmus vertinamos faktinės aplinkybės... 18. Pagal kasacinio teismo praktiką žala galėtų būti laikomas bendras... 19. Ieškovas prašo priteisti bankroto administratoriaus įmonės administravimo... 20. Jeigu būtų įrodyta, kad administravimo išlaidos dėl atsakovų neveikimo... 21. Taip pat galima būtų spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų... 22. Pagal ĮBĮ 10 str. 11 d. numato, jog administratoriui turi būti atlyginami... 23. ĮBĮ nuostatos nenustato garantijų, kad administratorius visais atvejais... 24. Ieškinys dėl administravimo išlaidų grindžiamas ĮBĮ 10 straipsnio 11... 25. Ištyrus bylos medžiagą, vertinant visumą byloje esančių įrodymų, daroma... 26. 2017 m. vasario 7 d. teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos... 27. Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos atsakovų patirtos bylinėjimosi... 28. Taip pat iš ieškovo priteistinos 7,37 Eur išlaidos susijusios su procesinių... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 30. ieškovo UAB „Genora“ ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovo UAB „Genora“, į. k. 302330708, atsakovui J. N. 800... 32. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2017 m. vasario 7d. teismo... 33. Priteisti iš ieškovo UAB „Genora“, į. k. 302330708, valstybei 7,37 Eur... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...