Byla e2S-253-258/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Medarvitas“ ieškinį atsakovui UAB „Kietaviškių statyba“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Trakų rajono apylinkės teismas 2017-05-09 sprendimu už akių visiškai tenkino ieškovo ieškinį ir priteisė iš atsakovo 1377 EUR skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1377 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-04-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 251 EUR bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas 2017-05-26 pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.
 3. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ turto areštą 1377 EUR sumai. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, jog atsakovas skolos nemoka piktybiškai, atsakovui Trakų rajono apylinkės teisme iškelta daug civilinių bylų dėl skolų priteisimo. Atsakovo vengimas atsiskaityti su kreditoriais rodo, kad atsakovo finansinė padėtis galimai yra sunki ir tikėtina, kad skolos suma atsakovui yra didelė, todėl atsakovas įvairiais būdais vilkina jos sumokėjimą. Jeigu atsakovo disponavimo turtu ir/ar piniginėmis lėšomis teisė nebus apribota, išlieka galimybė ateityje apsunkinti ar padaryti neįmanomą įvykdyti sprendimą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 birželio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino. Teismas nustatė, kad remiantis LITEKO duomenimis 2016-2017 metais atsakovui buvo iškeltos devynios civilinės bylos, iš kurių keturiose ieškiniai yra patenkinti, sprendimai įsiteisėję, o bendra priteista suma iš atsakovo viršija 32 000 Eur be procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad nors nagrinėjamu atveju reikalavimo suma - 1377 EUR - kaip juridiniam asmeniui teismų praktikoje nėra pripažįstama didele, tačiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti teismui išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki. Bylose yra išduoti vykdomieji raštai, kas rodo, jog atsakovas teismo sprendimų geranoriškai nevykdo. Teismas sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2017-06-29 nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.
 2. Nurodo, kad remiantis atsakovo 2016 m. balanso duomenimis, atsakovui priklauso 663 789 EUR vertės turtas, kuris kelis šimtus kartų viršija atsakovo reikalaujamą sumą. Taip pat teismo nurodytos iš atsakovo 2016 m. priteistos sumos yra įtrauktos į atsakovo pridedamą balansą skiltyje „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai”. Lyginant su 2015 m. atsakovo turtas padidėjo 150 000 EUR. Per 2016 m. atsakovas sugeneravo daugiau negu 70 000 EUR pelno. Pažymėjo, jog atsakovo tiek turtas, tiek pelnas kelis dešimtis kartų viršija ieškovo ieškiniu reikalaujamą sumą. Ieškovo reikalaujama 1 377 EUR suma, vertinant bendrą atsakovo turtinę padėtį, nėra didelė, prezumpcija, jog ateityje galimai ieškovo naudai priimto teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas dėl to, kad neva ieškinio suma yra atsakovui didėlė, yra paneigta, dėl to nėra pagrindo taikyti atsakovo turtui laikinųjų apsaugos priemonių.
 3. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti, o Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.
 4. Nurodo, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė teismui, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovui paskutiniu metu teismuose iškelta daug civilinių bylų dėl skolų priteisimo, ieškinio suma atsakovui galimai yra didėlė. Todėl pirmos instancijos teismas įvertinęs šiuos duomenis bei tai, kad atsakovui kitų kreditorių iškeltos devynios civilinės bylos, iš kurių keturiose ieškiniai yra patenkinti, sprendimai įsiteisėję, o bendra priteista suma iš atsakovo viršija 32 000 EUR be procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų, padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, kad aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti teismui išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki. Be to, pirmos instancijos teismas nurodė, kad jau išnagrinėtose bylose yra išduoti vykdomieji raštai, kas rodo, jog atsakovas teismo sprendimų geranoriškai nevykdo. Atsakovas su atskiruoju skundu teismui pateikė 2016 m. gruodžio 31 d. balansą, 2015 m. turto vertinimo ataskaitos santrauką, tačiau šie duomenys yra seni, jie gali patvirtinti atsakovo finansinę padėtį, buvusią 2015 m. ar 2016 m., tačiau neleidžia įvertinti atsakovo finansinių galimybių bylos nagrinėjimo metu. Taip pat pažymi, kad atsakovo nurodomam turimam nekilnojamam turtui taikomas apribojimas hipoteka. Tokiu atveju ateityje ieškovo pateikto vykdyti vykdomojo rašto įvykdymas besąlygiškai priklausytų nuo kreditorių valios leisti nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistą turtą. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu hipotekos kreditoriai nesutiktų, išieškoti iš hipoteka įkeisto turto iš viso nebūtų galima (CPK 746 str. 3 d.).

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su vykdomosios bylos sustabdymo institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.
 3. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 4. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas bei įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš šių sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014).
 5. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo preliminarų vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismų praktikoje pripažįstama, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai byloje jau yra priimtas ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ginčo esmės, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).
 6. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Trakų rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-1652-983/2017, kurioje priimta skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, yra išnagrinėta. Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. sprendimu už akių ieškovo ieškinys tenkintas visiškai. Atsakovas pateikė savo prieštaravimus dėl šio sprendimo. Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nutartimi netenkino atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nors ši nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau joje padarytos išvados, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia apeliacinės instancijos teismui pakankamą pagrindą preliminariai konstatuoti esant ieškovo ieškinio reikalavimų pagrįstumui, o atsakovo prieštaravimų dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nepagrįstumui.
 7. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškinio suma atsakovui yra didelė ir mano, kad ieškovas neįrodė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. neįrodė, kad nesiėmus šių priemonių, ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 8. Iš atsakovo su atskiruoju skundu pateiktų įrodymų, kuriuos apeliacinės instancijos teismas priima, nes atsakovas neturėjo galimybės jų pateikti pirmosios instancijos teismui, kadangi apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą atsakovui nepranešta (CPK 147 straipsnio 1 dalis), matyti, kad už 2016 metus atsakovo turto vertė sudarė 663 789 EUR (iš kurių 473 255 EUR sudarė trumpalaikis turtas), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 565 761 EUR. Nors įmonės mokumo / nemokumo klausimas šioje byloje nėra esminis, nes nesprendžiamas įmonės mokumo / nemokumo klausimas tokiu lygmeniu, kuris yra aktualus nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, tačiau balanso duomenys, priešingai nei teigia atsakovas, nepatvirtina geros atsakovo turtinės padėtis, kadangi atsakovo įsipareigojimai kreditoriams viršija daugiau nei pusę į balansą įrašyto turto vertę. Tačiau akcentuotina, jog byloje turi būti analizuojamas ne tik atsakovo balansas, bet ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės.
 9. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad 2016-2017 metais atsakovui buvo iškeltos devynios civilinės bylos, iš kurių keturiose ieškiniai yra patenkinti, sprendimai įsiteisėję, o bendra priteista suma iš atsakovo viršija 32 000 EUR be procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų. Bylose, kuriose iš atsakovo priteistos piniginės sumos, yra išduoti vykdomieji raštai (civilinė byla Nr. e2-2819-424/2016, L2-2029-231/2017, eL2-1230-272/2017, e2-1066-213/2017, 2-4070-239/2017) ir jie teismui nėra grąžinti, kas rodo, jog atsakovas teismo sprendimų geranoriškai nevykdo. Taip pat sutiktina su ieškovu, kad atsakovo žemės sklypui, esančiam Grybų g. 4E, Mikniškių k., Trakų rajone, taikomas apribojimas hipoteka ir iš tokio turto išieškojimas būtų apsunkintas, nes įvykdymas besąlygiškai priklausytų nuo kreditorių valios leisti nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistą turtą. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo viešai skelbiamais duomenimis, nuo 2018-01-16 iki 2018-01-18 atsakovas turėjo 7015,20 EUR socialinio draudimo skolą ir įsiskolinimas valstybės biudžetui nuo 2017 m. spalio mėn. nuolat didėja (https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/;jsessionid=5EFC55528F13F79F2ABD16F3691E49A6, https://rekvizitai.vz.lt/imone/kietaviskiu_statyba/skolos-sodrai/).
 10. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nors nagrinėjamu atveju reikalavimo suma - 1377,00 EUR - kaip juridiniam asmeniui teismų praktikoje nėra pripažįstama didele, tačiau byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti teismui išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, visos byloje nustatytų aplinkybių visetas sudaro pagrindą abejoti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo perspektyvomis.
 11. Esant išvardintoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartį nepakeistą.
 12. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą patyrė 180 EUR teisinės pagalbos išlaidų. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus atmesti ieškovo atskirąjį skundą, šios išlaidos ieškovui priteistinos iš atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

9Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Priteisti iš atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“, į. k. 302687293, ieškovo UAB „Medarvitas“ į. k. 181682264, naudai 180 EUR bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai