Byla 2-283-907/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, sekretoriaujant Jolantai Stanelienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Arūnui Koskui, atsakovui E. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos ieškinį atsakovui E. J. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su ieškiniu (1-3 b. l.), o vėliau patikslintu ieškiniu (30-32 b. l.), kuriuo prašė priteisti ieškovui iš atsakovo E. J. 4750,00 Lt skolą, 492,03 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovas advokatas Arūnas Koskus teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog atsakovas E. J. daugiabučiame name, esančiame ( - ), nuosavybės teise turi butą Nr. 1, kuriame įsteigta Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija. Pagal Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos įstatų 13 punktą atsakovas yra bendrijos narys, tačiau nemoka mokesčių bendrijai už elektrą, darbo užmokestį, patarnavimus, tarpininko paslaugas, amortizacinius atskaitymus, kaupimą fondui, todėl nuo 2009 m. balandžio mėnesio iki 2014 m. balandžio mėnesio jo skola bendrijai sudaro 4750 Lt. Delspinigiai už laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėnesio iki 2014 m. vasario mėnesio sudaro 492,03 Lt, jie nustatyti valstybės ir Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos visuotinio bendrijos narių 2014-03-31 susirinkimo protokolu ir paskaičiuoti pagal 0,02 procentų tarifą. Taip pat prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas E. J. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad jis bendrijai visus mokesčius yra sumokėjęs, tokia skola jam yra nežinoma, jis mokėdavo tik bazinę įmoką, jo įmokos jau viršija jo skolą bendrijai, nemoka už amortizaciją, nes tai nėra įstatyminis mokestis, jį nustato VĮ Registrų centras, o ne bendrija. Darbo užmokestį moka tik 5-6 Lt, nors nustatytas 8 Lt, nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl pakėlimo mokesčio, todėl daugiau ir nemoka, byloje pateiktų sąskaitų bendrijai nėra apmokėjęs, jos suklastotos, mokėjo mokesčius pagal savo paskaičiavimus. Baigiamųjų kalbų metu paprašė bylos nagrinėjimą atidėti iki gegužės mėnesio.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad 1999-02-25 įregistruota Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija, jos pirmininke išrinkta O. A. N. (1 t., 8, 9 b. l.). Iš VĮ Registrų centro butų (patalpų) savininkų sąrašo (1 t., 11 b. l.) matyti, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui E. J. Iš buhalterinės pažymos (1 t., 18-19 b. l.) matyti, kad nuo 2009 m. balandžio mėnesio iki 2014 m. balandžio mėnesio atsakovo E. J. skola bendrijai už suteiktas administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas sudaro 4750 Lt. Iš delspinigių paskaičiavimo (1 t., 20-24 b. l.) matyti, kad atsakovui paskaičiuoti delspinigiai už laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėnesio iki 2014 m. vasario mėnesio sudaro 492,03 Lt. Atsakovas buvo įspėtas dėl skolos (1 t., 25, 26 b. l.), tačiau duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta. Atsakovas ginčija skolą, mano, kad jis visus mokesčius bendrijai yra sumokėjęs, jai nėra skolingas, be to, kai kurių mokesčių jis neprivalo mokėti.

8Atsakovas E. J. baigiamųjų kalbų metu pateikė teismui prašymą bylos nagrinėjimą atidėti iki 2015 m. gegužės mėnesio. Nors šioje byloje jis vertintinas kaip vartotojas, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovui jo prašymu buvo skirtas maksimalus įstatymo nustatytas terminas atsiliepimui pateikti, be to, įvairius rašytinius paaiškinimus, pakartotinius atsiliepimus ir panašius dokumentus atsakovas teismui teikė iki pat baigiamųjų kalbų pabaigos ir teismas juos priėmė. Be to, atsakovo prašymu ir ieškovo atstovo sutikimu jau vieną kartą teismo posėdis buvo atidėtas, suteikiant atsakovui daugiau kaip mėnesį laiko pasiruošti baigiamosioms kalboms, todėl minėtas atsakovo prašymas vertintinas kaip siekimas vilkinti bylą ir atmestinas.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, naudojantis bendrąja nuosavybe, ir bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą reglamentuoja CK 4.82–4.85 straipsniai. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalies nuostatą, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Bendraturčių nuosavybės teisės į bendrą objektą įgyvendinimas apima ir jų tarpusavio pareigų, susijusių su tuo objektu, vykdymą. Vadovaujantis CK 4.76 str., kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Atsakovui ir kitiems butų savininkams kyla įstatyminė pareiga nustatytomis formomis bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 str. 3 d.). Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 str. 3 d.) bei administravimo išlaidas (CK 4.84 str. 9 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, konstatavo, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisės atžvilgiu, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Taikant šią taisyklę yra teisiškai nereikšminga bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių patiriamos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam taisyklė taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės.

10Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui E. J. (1 t., 11 b. l.). CK 4.83 straipsnio 3 dalis numato, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. 1999-02-25 yra įregistruota Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija (1 t., 8, 9 b. l.), kuri administruoja bendrojo naudojimo objektus.

11Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl to, ar atsakovui, kaip daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų bendraturčiui, tenka pareiga prisidėti prie mokesčių, mokamų už bendro naudojimo patalpų suvartojamą elektros energiją, įnašų kaupimo fondui, darbo užmokesčio, mokamo bendrijos darbuotojams (pirmininkei, valytojai), išlaidų už atliktus darbus (namo siūlių ir stogo remontą, elektros įvadų atnaujinimą, langų keitimą, žaliapjovės taisymą, žaidimų aikštelės vaikams įrengimą, šiukšliadėžių pirkimą ir t. t.), kuriems atsakovas nėra išreiškęs sutikimo, atlyginimo. Teismas pažymi, kad aplinkybė, jog savininkas nedavė sutikimo apmokėti tam tikras išlaidas, nėra absoliuti sąlyga, eliminuojanti daugiabučio namo butų savininkų pareigą jas apmokėti. Pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014, kt.). Iš atsakovo prašoma priteisti už bendro naudojimo patalpų suvartojamą elektros energiją, įnašus kaupimo fondui, darbo užmokestį, mokamą bendrijos darbuotojams (pirmininkei, valytojai), išlaidas už atliktus darbus (namo siūlių ir stogo remontą, elektros įvadų atnaujinimą, langų keitimą, žaliapjovės taisymą, žaidimų aikštelės vaikams įrengimą, šiukšliadėžių pirkimą ir t. t.) (2 t., 35-71 b. l.), kuriuos jis atsisako mokėti ir dėl kurių nurodo, jog nėra davęs sutikimo. Pažymėtina, jog dėl minėtų išlaidų teisės aktų nustatyta tvarka yra priimti sprendimai, tai patvirtina visuotinių daugiabučio namo ( - ), bendrijos narių susirinkimų protokolai, kuriuose numatyti susirinkimuose priimti sprendimai dėl minėtų išlaidų dydžio, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo (2 t., 2-3, 6-7, 10-11, 14-15, 17-18, 21-22, 25-26, 29-30, 32 b. l.). Be to, minėtų išlaidų apskaičiavimą reglamentuoja teisės aktas - Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimas Nr. T-6 „Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų ir jų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika). Metodikos 2 punkte numatyta, jog ši metodika skirta gyvenamųjų namų administravimo tarifams apskaičiuoti ir rekomenduojama taikyti daugiabučių namų savininkų bendrijoms. Minėtas sprendimas yra skelbiamas viešai ir su juo gali susipažinti tiek atsakovas, tiek daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, tiek ir ne savininkai. Metodikos 8 punkte numatyta, kad apskaičiuojant administravimo išlaidas, įvertinama: 8.1. darbų mastas, kuris nustatomas pagal administravimo darbų sąrašą (žr. 7 punktą) bei kitas administratoriui privalomas funkcijas pagal analogus, taikomus praktikoje; 8.2. darbo užmokestis, kuris nustatomas pagal atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų darbo laiko kainą rinkoje (nustatoma analogo principu); 8.3. socialinio draudimo mokestis, kuris nustatomas pagal įstatyme nurodytą jo dydį ir apskaičiavimo tvarką: 8.4. pridėtinės išlaidos – 25 procentų nuo darbo užmokesčio – apskaičiuojamos procentais nuo darbuotojų darbo užmokesčio sumos; 8.5. pridėtines išlaidas sudaro: 8.5.1. ūkio išlaidos, tenkančios administravimo funkcijoms vykdyti: 8.5.1.1. ūkio išlaidos (pašto, banko, ryšių, transporto, informacinės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, apšildymo, vandentiekio, kanalizacijos, patalpų valymo ir pan.); 8.5.1.2. ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, inventoriaus įsigijimo, nusidėvėjimo ir remonto išlaidos; 8.5.2. darbuotojų aptarnavimo ir priežiūros išlaidos; 8.5.3. darbų organizavimo išlaidos; 8.5.4. mokesčių (nekilnojamojo turto, žemės, garantinio fondo mokesčiai ir kt.) išlaidos; 8.5.5. personalo rengimo išlaidos; 8.5.6. juridinių kontorų paslaugos ir pan.; 8.5.7. įmokas priimančių įstaigų (banko, pašto), skaičiavimo centro išlaidos; 8.5.8. sąskaitų gyventojams paruošimo ir pateikimo išlaidos; 8.5.9. kitos išlaidos; 8.6. pelnas, kurio norma negali viršyti 5 procentų. Taigi ieškovo prašomos priteisti išlaidos iš atsakovo yra taip pat numatytos ir teisės aktuose. CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį ir pabrėžia butų ir kitų patalpų savininkų pareigą padengti būtinąsias (privalomąsias) turto išlaikymo sąnaudas, dėl kurių sudėties ir dydžio sprendžiama pagal teisės aktuose nustatytus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytų išimčių taikymas galimas tik tada, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2012; 2014 m. birželio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014, kt.).

12Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai yra nustatyti STR 1.12.05:2010 (redakcija įsigaliojusi nuo 2011 m. lapkričio 23 d.). Pagal šio reglamento 5 punkto nuostatą, prie privalomųjų reikalavimų visumos yra priskirti reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos saugojimo; reikalavimus gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu bei nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu ir kitais prevenciniais darbais), esminius energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus atitinkančiu gyvenamojo namo energinio ūkio valdymu, gyvenamojo namo, jo dalių atnaujinimo darbais, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą bei gyvenamojo namo avarijų likvidavimo darbais (reglamento 7 punktas). STR 1.12.05:2010 priede pateiktas Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas, kuriame nurodyti privalomi atlikti darbai, kurie atitinka Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos nurodytus privalomai atliktus darbus (namo siūlių ir stogo remontą, elektros įvadų atnaujinimą, langų keitimą ir t. t.), būtinus namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, namo bendrųjų konstrukcijų (sienų, stogo, cokolio, pamatų ir kitų) saugaus naudojimo palaikymui. Iš šių teisės aktais nustatytų reikalavimų visumos darytina išvada, kad prie privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, užtikrinančių tiek pastato gyventojų, tiek trečiųjų asmenų saugumą, nagrinėjamu atveju yra priskiriamas stogo, langų, laiptinės ištrupėjusių laiptelių ir pan. tvarkymas, kas buvo numatyta daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimų sprendimais, įtvirtintais protokoluose. Todėl teismas laiko nepagrįstais atsakovo argumentus, kad sąskaitose nurodyti amortizaciniai atskaitymai, įnašai kaupimo fondui ir pan. yra nereikalingi, nes tai yra susiję su statinio naudojimo ir jo priežiūros privalomaisiais reikalavimais, nes taip yra užtikrinamas saugus pastato naudojimas, nekeliantis grėsmės asmenų ir turto saugumui. Taigi atitinkamų išlaidų susiejimas su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais yra teisiškai reikšmingas todėl, kad pareiga apmokėti šias išlaidas nepriklauso nei nuo buto ir kitų patalpų savininko sutikimo, nei nuo administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo. Taigi iš atsakovo prašomas priteisti išlaidas atsisakyti mokėti nėra galimybės, nes dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka yra priimti sprendimai, tai numato ir teisės aktai, ir nors atsakovas, kaip buto, esančio ( - ), savininkas nėra davęs sutikimo, tačiau minėtos išlaidos yra dar ir susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

13Atsakovas taip pat kelia klausimą dėl administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros išlaidų atlyginimo, argumentuojant, kad ieškovas nesuteikė jokių paslaugų, be to, atsakovas mokėjo pagal savo paskaičiavimus ir bendrijai nėra skolingas, o dar net permokėjęs. Pažymėtina, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Vertindamas įrodymų visumą, teismas turi įsitikinti, jog pakanka duomenų išvadai, kad tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011, kt.). Atsakovas, teigdamas, kad vien sąskaitos pateikimas asmeniui nepagrindžia pareigos ją apmokėti, o savo reikalavimo pagrindą turi įrodyti šalis, kuri reikalauja atitinkamą sumą priteisti, bendrąja prasme yra teisus. Tačiau teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje be sąskaitų, išrašytų atsakovui, ieškovas pateikė visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolus, kuriuose nurodyta ir nuspręsta, kokius darbus reikia atlikti, revizinės komisijos patikrinimo aktus, kuriuose nurodyta, kokie darbai buvo atlikti ir kiek už juos sumokėta (2 t., 2-33 b. l.). Dėl to iš atitinkamus faktus patvirtinančių įrodymų viseto negalima teigti, kad ieškovas neatliko jokių administravimo ir techninės priežiūros darbų, todėl yra pagrindas priteisti administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros išlaidų atlyginimą ieškovui iš atsakovo.

14Be to, kaip minėta aukščiau, remiantis CK 4.83 straipsnio 4 dalimi, vienas iš pagrindų atsisakyti mokėti išlaidas yra tuo atveju, kai nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju įsteigta gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, ginčo teisiniams santykiams aktualus CK 4.85 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, jog sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Taigi tuo atveju, kai CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas, bendraturčių pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą nėra eliminuojama, net ir nesant asmens aiškiai išreikšto sutikimo dėl atitinkamų išlaidų. Priešingas aiškinimas, kad butų ir kitų patalpų savininkas, nesant jo asmeninio sutikimo, privalėtų apmokėti vien išlaidas, susijusias su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, o jokių kitų išlaidų apmokėti neprivalo, neatitiktų CK 4.82 straipsnio 3 dalyje ir 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatyto teisinio reglamentavimo bei neleistų užtikrinti efektyvios daugiabučio namo priežiūros. Pastarųjų išlaidų racionalumas ir proporcingumas gali būti įvertintas teismine tvarka nagrinėjant ginčus tarp gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos bei jos nario ar tarp butų ir kitų patalpų savininkų. Iš byloje esančių Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos visuotinių bendrijos narių susirinkimų protokolų (2 t., 2-33 b. l.) matyti, kad susirinkimuose buvo sprendžiami klausimai, susiję su konkrečių komunalinių paslaugų tiekimu, administravimu ir namo eksploatacija, taip pat darbo užmokesčio dydžio nustatymu pirmininkui ir valytojui. Atsakovo teigimu, jis susirinkimuose nedalyvavo, svarstant nurodytus klausimus nebalsavo, todėl jam neturėtų būti taikomi ir jis neturėtų minėtų mokesčių mokėti. Teismas pažymi, kad CK 4.85 straipsnio 1 dalies normos dispozicijoje įtvirtinta sąlyga minėtus sprendimus priimti ne tik bendrijos narių, bet ir jai nepriklausančių butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose sprendžiant balsų dauguma, o atsakovas yra buto savininkas ir bendrijos narys. CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Bylos duomenimis, visi sprendimai dėl išlaidų už atsakovo nurodytas paslaugas ir dėl darbo užmokesčio pirmininkui ir valytojui dydžio nustatymo buvo priimti balsų dauguma bendrijos narių ir patalpų savininkų susirinkimuose, atviruose ir ne bendrijos nariams. Ši vienareikšmiška išvada darytina įvertinus byloje pateiktus susirinkimų protokolus bei dalyvių sąrašus, kurių duomenys leidžia spręsti, jog tai nebuvo vien bendrijos narių susirinkimai, juose dalyvavo ar turėjo galimybę dalyvauti ir kitų patalpų savininkai. Bylos duomenys patvirtina, kad dėl pirmininko darbo užmokesčio sprendimas priimtas 2008 m. liepos 1 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime, dėl žaliapjovės pirkimo sprendimas priimtas 2009 m. kovo 16 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime, dėl elektros įvadų atnaujinimo, stogo remonto, mokesčių skaičiavimo nuo buto kvadratūros sprendimas priimtas 2009 m. rugsėjo 28 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime, dėl namo siūlių remonto, namo valytojo priėmimo į darbą ir darbo užmokesčio jam dydžio nustatymo sprendimas priimtas 2010 m. balandžio 12 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime, dėl laiptinių langų keitimo sprendimas priimtas 2011 m. kovo 15 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime, dėl laiptinės durų keitimo, ištrupėjusių laiptų prie laiptinės sutvarkymo sprendimas priimtas 2011 m. gegužės 18 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime, dėl laiptinės langų keitimo, langų apdailos, šilumos punkto lango keitimo, aikštelės prie namo įrengimo, namo nuogrindo sutvarkymo sprendimas priimtas 2128 m. balandžio 19 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime, dėl laiptinės stogelių remonto, šiukšliadėžių pirkimo, vaikų žaidimų aikštelės kieme įrengimo, laiptinių langų užhermetizavimo iš lauko pusės sprendimas priimtas 2013 m. balandžio 22 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime, dėl žaliapjovės remonto, dažų ir teptukų mašinų aikštelės sužymėjimui, šalto vandens filtro montavimui, rūsio langų keitimo, balkono stogelių dangos tvarkymo, kaupimo fondo, delspinigių dydžio nustatymo sprendimas priimtas 2014 m. kovo 31 d. vykusiame bendrijos narių susirinkime. Kaip minėta, ginčo paslaugos teiktos siekiant bendro turto savybėms pagerinti, namo gyventojų poreikiams užtikrinti, įvairaus pobūdžio klausimai dėl šių paslaugų teikimo spręsti susirinkimuose, kuriuose dalyvavo ir galėjo dalyvauti bendrijos nariai ir kitų patalpų savininkai, todėl, teismo vertinimu, išreiškia namo bendraturčių valią. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atitinkami sprendimai priimti bendrijai veikiant visų namo bendraturčių interesais ir jų sutikimu, duomenų, leidžiančių teigti, jog bendrija atitinkamu būdu veikė viršydama įgaliojimus, nenustatyta. Tokie bendrijos sprendimai įpareigoja visus daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkus, nepriklausomai nuo jų narystės bendrijoje, juos vykdyti. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas visuotiniuose susirinkimuose priimtus sprendimus būtų ginčijęs teisme, reiškęs pretenzijas ieškovui, taip savo veiksmais patvirtindamas, kad teikiamos paslaugos jam buvo reikalingos. Teismo vertinimu, paslaugos, dėl kurių atsakovas nesutinka, atitinka bendruosius butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) interesus, sprendimai dėl jų priimti įgyvendinant bendrijos ir kitų patalpų savininkų valią, atsakovas, kaip ir kiti namo gyventojai, gavo naudą iš suteiktų paslaugų, dalį jų savo veiksmais aiškiai pripažino reikalingomis, todėl teismas sprendžia, kad atsakovas atsisako mokėti bendrijai susidariusią skolą už jam ir kitiems butų savininkams suteiktas paslaugas nepagrįstai.

15Be to, Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (CK 4.83 straipsnio 3 dalis, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnis, žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009, kt.). Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad bendrija privalo organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas nurodytoms pareigoms įgyvendinti išrinko pirmininką ir samdė namo valytoją. Tokios pareigybės numatytos ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimo Nr. T-6 „Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų ir jų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 12 punkte. Teismo nuomone, šios bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir priežiūros išlaidos priskirtinos CK 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatytosioms – skirtos bendrajam turtui administruoti, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, todėl turi būti priteistos ieškovui iš atsakovo, kaip bendrojo naudojimo objektų bendraturčio. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovui priteistina 4750,00 Lt (1375,70 Eur) skola.

16Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 492,03 Lt delspinigius už laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėnesio iki 2014 m. vasario mėnesio, remiasi 1995-01-26 įstatymu Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ ir 2014-03-31 visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolu (2 t., 2-3 b. l.). Pagal 1995-01-26 įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 1 straipsnį, šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigius. Tai reiškia, kad minėto įstatymo 2 straipsnyje numatytus 0,02 procento dydžio delspinigius už gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidų, komunalinių paslaugų mokesčių pavėluotą mokėjimą gali skaičiuoti tik valstybinės įmonės arba bendrovės, kurių visos akcijos priklauso valstybei ar savivaldybei, tai yra, įstatymas numato specialų subjektą, turintį teisę skaičiuoti minėtus delspinigius. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo visos akcijos priklauso valstybei ar savivaldybei. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bendrijos steigėjai yra butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai. Ta pati nuostata įtvirtinta ir Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ) įstatų 2 punkte. Sprendimą steigti bendriją priima butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų steigiamasis susirinkimas. Bendrijos steigėjai tampa įsteigtos bendrijos nariais. Taigi ieškovui nesant specialiuoju subjektu, o delspinigių dydį visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimu nustačius tik 2014-03-31, t. y., po laikotarpio, už kurį skaičiuojama skola, po skolos susidarymo, nesant tarp šalių kitokio rašytinio susitarimo, delspinigiai ieškovui iš atsakovo nepriteistini.

17CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1375,70 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-09-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

18Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

19Atsakovas duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo interesams byloje atstovavo advokatas, kuris nustatyta tvarka iki bylos nagrinėjimo pabaigos pateikė teismui prašymą dėl 594,81 Eur išlaidų, 214,81 Eur susijusių su procesinių dokumentų ruošimu ir 380 Eur susijusių su atstovavimu, priteisimo (1 t., 4-5, 7, 161-164, 170-175 b. l., 2 t., 88-91, 121 b. l.). Pagal LR CPK 98 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, tačiau šios išlaidos priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistinos užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (teisės akto redakcija, galiojusi iki 2015-03-20, toliau - Rekomendacijos) 7 p. numatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA), kuri šiuo metu yra 300 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už ieškinį rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis siekia 3 MMA (t.y. 900 Eur), pagal Rekomendacijų 8.18 punktą už vieną atstovavimo valandą teisme – 0.15 MMA (45 Eur). Atsakovų atstovas byloje ruošė ieškinį ir patikslintą ieškinį, dalyvavo parengiamajame ir teismo posėdžiuose – 1 val. 53 min. Darytina išvada, kad ieškovo prašomos priteisti 214,81 Eur išlaidos advokato pagalbai, susijusios su procesinių dokumentų ruošimu, ir 90 Eur išlaidos advokato pagalbai, susijusios su atstovavimu, atitinka suteiktos teisinės pagalbos mastą, taip pat byloje spręstų klausimų faktinį ir teisinį sudėtingumą, rekomendacijų leistinus dydžius bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, todėl ieškovo prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti mažintinos iki 304,81 Eur (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Iš dalies patenkinus ieškovo reikalavimus pagal ieškinį, kai patenkinami 67 procentai ieškovo reikalavimų, iš atsakovo ieškovui priteistina bylinėjimosi išlaidų: 30 Eur žyminio mokesčio (1 t., 6, 46 b. l.) ir 204 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

21Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.) yra mažesnės už LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, jos iš šalių nepriteisiamos, manant, jog vykdymo išlaidos gali būti ženkliai didesnės už išieškotiną pašto išlaidų sumą.

22Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (34-35 b. l.) paliktinos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.), teismo sprendimui įsiteisėjus mažintina jų apimtis.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263–267 straipsniais, 268–270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti ieškovui Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai, įm. k. 145485623, iš atsakovo E. J., a.k. ( - ) 1375,70 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų septyniasdešimt penkių eurų, 70 euro centų) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1375,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-09-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 234 Eur (dviejų šimtų trisdešimt keturių eurų, 00 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

26Kitoje dalyje (dėl delspinigių ir dalies bylinėjimosi išlaidų priteisimo) ieškinį atmesti.

27Šiaulių apylinkės teismo 2014-09-16 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo E. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ), turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių areštą 5242,03 Lt (1518,20 Eur) sumai, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

28Sprendimui įsiteisėjus, pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2014-09-16 nutartimi byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, ją sumažinti – atsakovo E. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ), turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių areštą 1375,70 Eur sumai palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, taip pat leidžiant atsakovui per mėnesį disponuoti ne daugiau kaip 1 MMA (minimali mėnesinė alga) dydžio piniginėmis lėšomis būtiniausiems socialiniams bei buitiniams poreikiams tenkinti.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija kreipėsi į Šiaulių... 4. Ieškovo atstovas advokatas Arūnas Koskus teismo posėdžio metu ieškinį... 5. Atsakovas E. J. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, kaip nepagrįstą.... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, kad 1999-02-25 įregistruota Daugiabučio namo ( - )... 8. Atsakovas E. J. baigiamųjų kalbų metu pateikė teismui prašymą bylos... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d.... 10. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise... 11. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl to, ar atsakovui, kaip daugiabučio... 12. Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai yra nustatyti STR... 13. Atsakovas taip pat kelia klausimą dėl administravimo ir nuolatinės... 14. Be to, kaip minėta aukščiau, remiantis CK 4.83 straipsnio 4 dalimi, vienas... 15. Be to, Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės... 16. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 492,03 Lt delspinigius už... 17. CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5... 18. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 19. Atsakovas duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo interesams byloje atstovavo... 21. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str.... 22. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (34-35 b. l.) paliktinos iki... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti ieškovui Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai, įm. k.... 26. Kitoje dalyje (dėl delspinigių ir dalies bylinėjimosi išlaidų priteisimo)... 27. Šiaulių apylinkės teismo 2014-09-16 nutartimi byloje taikytas laikinąsias... 28. Sprendimui įsiteisėjus, pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2014-09-16... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...