Byla 2S-1129-577/2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Paribys“ prevencinį ieškinį atsakovui UAB „Lit-invest”, trečiasis asmuo UAB „Ecoil“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Lit-Invest“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Paribys“ prevencinį ieškinį atsakovui UAB „Lit-invest”, trečiasis asmuo UAB „Ecoil“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Paribys” 2006-04-14 pareiškė prevencinį ieškinį atsakovui UAB “Lit -invest”, kuriuo prašoma uždrausti atsakovui UAB „Lit-invest” vykdyti degalinės su plovykla statybos darbus valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ), kuriais keliama grėsmė ieškovo UAB „Paribys” teisėms ir turtiniams interesams, prašo įpareigoti atsakovą pataisyti statomos degalinės su plovykla projektą ir vykdyti statybos darbus taip, kad būtų išlaikyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti minimalūs atstumai: skystojo kuro degalinės kolonėlės atstumas iki ieškovui priklausančio sklypo – ne mažesnis kaip 50 metrų, suskystintojo dujų požeminio rezervuaro atstumas iki ieškovo sklypo – ne mažesnis kaip 40 metrų, statomos degalinės tvora būtų pastatyta taip, kad statomos degalinės apsaugos zona neįsiterptų į ieškovo žemės sklypą, įpareigoti atsakovą imtis veiksmų, kad įformintų servitutą išlaikant praėjimą į ieškovo kavinę bei į ieškovo sklypą.

5Ieškovas prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, – uždrausti atsakovui UAB „Lit-invest” vykdyti degalinės su plovykla statybos darbus valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Ieškovas nurodė, kad yra reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6Teismas 2006-04-24 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis UAB „Lit-invest” uždrausta vykdyti degalinės su plovykla statybos darbus valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (t. 1,b.l. 72).Atsakovas UAB „Lit-invest” šią teismo nutartį apskundė atskiruoju skundu, nutartis palikta nepakeista (t. 1, b.l. 104-106)

7Atsakovas UAB „Lit-invest“ pateikė prašymą dėl 2006-04-24 nutarties išaiškinimo (t. 5, b.l. 1-5). Nurodė, kad degalinė su dujų moduliu buvo statomi bendrai, jų statyba buvo baigta iki ieškinio padavimo. Degalinė su dujų moduliu buvo priduota ir veikė iki 2010 m. rudens, kol buvo užfiksuotas avarinis dujų nuotėkis. Avarinių darbų likvidavimui savivaldybė išdavė leidimą, tačiau ieškovas skundė šiuos darbus, todėl 2010-12-07 buvo surašytas savavališkos statybos aktas, kuris nebuvo nuginčytas teisme, todėl liko įpareigojimas pašalinti statinius. Statybos inspekcija išaiškino, kad turi būti parengtas kapitalinio remonto projektas, tačiau savivaldybė jo nederina dėl to, kad byloje yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausti statybą. Atsakovo nuomone, kadangi prevencinis ieškinys pareikštas dėl uždraudimo vykdyti statybos darbus, todėl pagal šioje byloje priimtą nutartį draudimas vykdyti statybos darbus yra susijęs tik su ieškinio reikalavimų naujos statinio statybos rūšies darbams užtikrinimu, tačiau tai nutarties motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyje nėra aiškiai nurodyta, kadangi statinio statybos rūšis, kurią draudžiama atlikti nutartimi, nėra nurodyta. 2006 m. pareikštame prevenciniame ieškinyje nėra kalbama apie tai, kad draudžiamas statinio remontas. Pasak atsakovo, teismo nutartis suformuluota labai plačiai, todėl neaišku, kokie darbai draudžiami. Nutartis trukdo degalinės eksploatavimą, nes degalinė veikia, išskyrus suskystintų dujų modulį, patyrusį avariją. Remontas yra statybos darbai pagal Statybos įstatymą, o savininkas ar naudotojas pagal statybos įstatymą privalo vykdyti statinių priežiūrą, tačiau nutartis pagal jos formuluotę iš esmės trukdo statinį tinkamai eksploatuoti ir vykdyti jo priežiūrą.

8Ieškovas UAB „Paribys” prašė atmesti prašymą. Nurodė, kad 2006-04-24 teismo nutartis yra aiški. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškovo prašymą. Aiškindamas nutartį, ieškovas nurodė, kad 2006 m. buvo statoma degalinė, kurioje turėjo būti prekiaujama skystuoju kuru ir suskystintomis dujomis, viskas buvo statoma vienu metu, išdavus vieną statybos leidimą. Tos statybos buvo uždraustos 2006 m. teismo nutartimi, tačiau statyba buvo vykdoma toliau. 2006-12-11 degalinė buvo priduota pirmą kartą, tačiau statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra teismo panaikintas. Antrąkart priduota tik degalinės dalis be dujų modulio, kuris turi būti pašalintas, kuris ten negali būti nei pagal projektinę medžiagą, nei pagal Degalinių išdėstymo Vilniaus mieste schemą. Teismas yra nurodęs, kad degalinės modulis yra savavališka statyba. Ieškovo teigimu, atsakovas siekia ne kapitalinio remonto, o dujų modulio statybos užbaigimo, nors teismo nutartimi statybos darbai yra uždrausti. Nutartimi nustatytas draudimas vykdyti statybos darbus yra aiškus. Žemės sklypas yra per mažas, todėl degalinės statinių privalomos apsaugos zonos išeina už žemės sklypo ribų, į ieškovo sklypą, tuo pažeidžia ieškovo teises, sumažina ieškovo sklypo užstatymo galimybes.

9Trečiasis asmuo UAB „Ecoil“ pateikė atsiliepimą dėl pareikšto prašymo. Atsiliepime nurodė, kad pareikštą prašymą palaiko. Nurodė, kad UAB „Ecoil“ pagal 2006-04-15 sudarytą nuomos sutartį iš atsakovo išsinuomojo degalinę su plovykla, unikalus Nr. ( - ). 2010 m. lapkričio mėnesį įvykus dujų rezervuaro avarijai, 2010-11-11 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamentas atsakovui išdavė leidimą dėl kasimo ir dujų rezervuaro avarijos likvidavimo, nes pagal Statybos įstatymo 25 str. buvo privaloma kuo skubiau pašalinti jos pasekmes, kadangi dujų rezervuaras priskiriamas prie potencialiai pavojingų įrenginių. UAB „Ecoil“, kaip degalinės naudotojas, privalo organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą. Uždraudus vykdyti statinio techninę priežiūrą, tolesnis jo naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai, todėl teismas 2006-04-24 nutartimi spęsdamas ginčą dėl naujo statinio statybos rūšiai priskirtinų statybos darbų, negalėjo uždrausti vykdyti statinio, kuris buvo užbaigtas statyti iki šios nutarties priėmimo, techninės priežiūros. Kadangi iš teismo nutarties neaišku, kurią statybos rūšį, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, draudžiama atlikti, UAB „Ecoil“ negali įgyvendinti imperatyvių Statybos įstatymo reikalavimų, tinkamai likviduoti avarijos pasekmių bei vykdyti statinių techninę priežiūrą.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi prašymą dėl nutarties išaiškinimo atmetė. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-04-24 nutarties rezoliucinės dalies formuluotė „Uždrausti atsakovui UAB „Lit-invest“ vykdyti degalinės su plovykla statybos darbus valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - ))“ yra tiksli ir kalbos atžvilgiu aiškiai suprantama, kaip ji turi būti vykdoma. Pirmosios instancijos teismo nuomone, pareiškėjo prašyme išdėstyti argumentai dėl statinio statybos rūšies, nutarties taikymo naujo statinio statybos rūšiai priskirtiems darbams yra susiję su teismo nutarties konstatuojamosios dalies motyvais. Be to, teismas pastebėjo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, Vilniaus apskrities viršininko administracijai prašant išaiškinti 2006-04-24 teismo nutartį, 2006-10-24 rašte nurodė, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pagal ieškovo dėstomas ieškinyje faktines aplinkybes, degalinės statybos dar nebuvo užbaigtos ir būtent šias statybas buvo prašoma sustabdyti iki teismas išspręs šalių ginčą (t. 2, b.l. 115). Remdamasis išdėstytais motyvais, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas nepagrįstai susiejo savo pareiškimą su teismo nutarties išaiškinimo reikalingumu, nes toks procesinis veiksmas šiuo atveju yra negalimas ir nereikalingas, todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-04-24 nutartį buvo atsisakyta išaiškinti.

11Atsakovas UAB „Lit-invest“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – išaiškinti, jog laikinosios apsaugos priemonės taikytinos tik naujo statinio statybos rūšiai priskirtiems statybos darbams. Apeliantas pažymi, kad skundžiama nutartis naikintina, nes prevencinio ieškinio reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią tariamai žalai ateityje, susiję ir reiškiami tik tiems darbams, kurie ieškinio pateikimo metu nebuvo užbaigti ir kuriuos numatyta vykdyti ateityje tam, kad ieškovas nepatirtų žalos, t.y. jie šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 2 str. 17 p. prasme priskiriami naujo statinio statybai. Atsakovo manymu, kadangi ginčas ir ieškinio pagrindas ir dalykas šioje byloje yra statybos darbai, priskirtini naujo statinio statybos rūšiai pagal Statybos įstatymo 2 str. 17 p., tai draudimas vykdyti kitoms statybos rūšims priskiriamus darbus nėra susijęs su ieškinio reikalavimų užtikrinimu, tačiau tai nutarties motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse nėra aiškiai nurodyta, todėl šis neaiškumas teismo nutartimi turi būti išaiškintas. Atsakovas tvirtina, kad dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo ir naujų faktinių aplinkybių, t.y. suskystintų dujų modulio avarijos, teismas turėtų pasisakyti, ar statinio techninė priežiūra pagal 2006-04-24 nutartį yra galima, ar ieškovas bei UAB „Ecoil“ turi teisę gauti einamajam ir kapitaliniam remontui reikalingus rašytinius Vilniaus miesto savivaldybės pritarimus bei, ar atsižvelgiant į pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį statybos darbai, reikalingi statinio techninei priežiūrai, gali būti atliekami.

12Ieškovas UAB „Paribys“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas pažymi, kad byloje pareikštas prevencinis ieškinys dėl degalinės statybos darbų uždraudimo. Ieškiniu siekiama, kad nebūtų pastatyta tokia degalinė, kuri pažeidžia ieškovo teises, todėl degalinėje turėtų būti draudžiami bet kokie statybos darbai (tiek naujo statinio statybos, tiek ir remonto), kuriais sukuriamas bei pradedamas naudoti toks daiktas (degalinės dujų modulis), kuris pažeidžia ieškovo teises. Ieškovo nuomone, apeliantas pateiktu prašymu siekia praplėsti nutarties motyvus, o tai teismo sprendimo išaiškinimo institutas draudžia. Pasak ieškovo, tariamu nutarties neaiškumu bandoma apeiti esamą draudimą vykdyti statybos darbus degalinėje ir užbaigti statyti bei, pripažinus statybą baigta, pradėti naudoti degalinės dujų modulį.

13Trečiasis asmuo UAB „Ecoil“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą tenkinti. Iš esmės remiasi tais pačiai motyvais, kurie išdėstyti ir atskirajame skunde. Be to, pažymi, kad teismas, spręsdamas ginčą dėl naujo statinio statybos rūšiai priskirtinų statybos darbų, 2006-04-24 nutartimi negalėjo uždrausti vykdyti įstatyme numatytų pareigų ir prievolių kitoms statybos rūšims priskirtinų darbų, kurie su nagrinėjama byla neturi jokiu sąsajų. Pagal 2006-04-15 sudarytą nuomos sutartį UAB „Ecoil“ yra pastato naudotojas, kuris remiantis Statybos įstatymo 40 str. 1 d. privalo organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą, o uždraudus vykdyti statinio techninę priežiūrą, iš esmės keliama grėsmė pastatytų ir eksploatuojamų statinių bei visuomenės saugumui.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Apeliacine tvarka sprendžiamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai atmetė atsakovo prašymą dėl nutarties, kurie buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, išaiškinimo.

17Įstatyme nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti, nekeisdamas jo turinio (CPK 278 str. 1 d.).

18Nagrinėjamo klausimo kontekste visų pirma pabrėžtina, kad pagal CPK 278 str. 1 d. ir nusistovėjusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismo procesinio sprendimo aiškinimas negali pakeisti jo turinio. Teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota teismo procesinio sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas teismo procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-183/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2007; 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2013, kt.).

19Taigi atkreiptinas apelianto dėmesys, kad teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būti tinkamai įvykdytas.

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad klausimas dėl statinio statybos rūšies, nutarties taikymo naujo statinio statybos rūšiai priskirtiems darbams yra susiję su teismo nutarties konstatuojamosios dalies motyvais, todėl peržengia nutarčių aiškinimo ribas. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo prašymas išaiškinti teismo nutarties motyvuojamąją dalį neatitinka CPK 278 str. 1 d. nuostatų taip pat dėl to, kad teismo sprendimo (nutarties) neaiškumas neapima teismo motyvų platesnio atskleidimo ar argumentų parinkimo motyvų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2006 ir kt.).

21Pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006 balandžio 24 d. nutarties rezoliucinės dalies formuluotėje: „Uždrausti atsakovui UAB „Lit-invest“ vykdyti degalinės su plovykla statybos darbus valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )).“ neįžvelgtina neaiškių, nesuprantamai ar nevienareikšmiškai suformuluotų sprendimo dalių. Taigi apeliacinės instancijos teismas tokioje formuluotėje neįžvelgia jokių neaiškumų, kurie trukdytų tinkamai vykdyti teismo įpareigojimą.

22Taip pat pastebėtina, kad prašoma išaiškinti teismo nutartis yra baigtinis ir vientisas aktas, jos konstatuojamojoje dalyje surašyti visi motyvai, kurių pagrindu priimta nutarties rezoliucinė dalis. Tai nagrinėjamu atveju jau yra pripažinęs ir apeliacinės instancijos teismas. Pažymėtina, kad nutarties motyvų turinys ir apimtis negali būti kitoks nei kad išdėstyta konstatuojamojoje dalyje.

23Atsakovas skiria daug dėmesio pasikeitusių aplinkybių įrodinėjimui. Apeliacinės instancijos teismas neneigia, kad faktinės aplinkybės galbūt ir pasikeitė, tačiau, teismo vertinimu, pasikeitus faktinėms aplinkybėms, atsakovas nepagrįstai savo prašymą susiejo su teismo sprendimo (nutarties) išaiškinimo institutu.

24Be to, pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

25Įvertinus šias bylai reikšmingas aplinkybes, pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymo dėl nutarties išaiškinimo, todėl atsakovo atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Paribys” 2006-04-14 pareiškė prevencinį ieškinį... 5. Ieškovas prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, –... 6. Teismas 2006-04-24 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis... 7. Atsakovas UAB „Lit-invest“ pateikė prašymą dėl 2006-04-24... 8. Ieškovas UAB „Paribys” prašė atmesti prašymą. Nurodė, kad... 9. Trečiasis asmuo UAB „Ecoil“ pateikė atsiliepimą dėl pareikšto... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi... 11. Atsakovas UAB „Lit-invest“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 12. Ieškovas UAB „Paribys“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 13. Trečiasis asmuo UAB „Ecoil“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacine tvarka sprendžiamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios... 17. Įstatyme nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį... 18. Nagrinėjamo klausimo kontekste visų pirma pabrėžtina, kad pagal CPK 278... 19. Taigi atkreiptinas apelianto dėmesys, kad teismo sprendimo (nutarties)... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. Pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad Vilniaus miesto 1... 22. Taip pat pastebėtina, kad prašoma išaiškinti teismo nutartis yra baigtinis... 23. Atsakovas skiria daug dėmesio pasikeitusių aplinkybių įrodinėjimui.... 24. Be to, pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra... 25. Įvertinus šias bylai reikšmingas aplinkybes, pritartina pirmosios... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį palikti...