Byla e2YT-2520-615/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. K., A. K., V. S., R. V., I. Z., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu specialiame interneto tinklalapyje informavęs dalyvaujančius byloje asmenis apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų į teismo posėdį ir jiems teismo posėdyje nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. K., A. K., V. S., R. V., I. Z., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Turto bankas.

2Teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja priėmė sutuoktinio J. K., mirusio ( - ), palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti. Pareiškėja pareiškime (el. b. l. 1–6) nurodė, kad:

51.1.

6( - ) mirė pareiškėjos A. K. sutuoktinis J. K.. Po palikėjo mirties pareiškėja dėl palikimo priėmimo į notarų biurą per tris mėnesius nesikreipė, paveldėjimo bylos neužvedė, kadangi pradėjo paveldimą turtą faktiškai valdyti. Mirus palikėjui, jo vardu viešajame nekilnojamo turto registre įregistruoto turto nebuvo. Nekilnojamojo turto registre, pareiškėjos vardu yra įregistruotas nekilnojamasis turtas, kuris buvo įgytas santuokos metu – žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Mirus palikėjui jo palikimą sudarė ½ dalis žemės sklypo bei asmeniniai daiktai buvę gyvenamajame name, adresu ( - ), kuris nėra įregistruotas viešajame registre, nes nebuvo užbaigta jo statybos darbų įteisinimo procedūra. Namas buvo pastatytas ir įrengtas gyvenant santuokoje, todėl palikėjui priklausė ir ½ dalis namo.

71.2.

8Pareiškėja palikimą po savo sutuoktinio mirties priėmė pradėdama faktiškai jį valdyti – liko gyventi name, mokėjo su namų valdos išlaikymu susijusius mokesčius, gerino būklę, naudojosi palikėjui priklausiusiais asmeniniais daiktais (vairiais įrankiais, servizais, knygomis, šeimos nuotraukomis ir kitais daiktais buvusius jų gyvenamojoje vietoje), naudojosi žemės sklypu, jį prižiūrėjo bei puoselėjo, dalyje žemės sklypo augino daržoves, gėles ir kitus augalus.

91.3.

10Kiti palikėjo įpėdiniai dėl palikimo priėmimo nesikreipė, nes žinojo ir neprieštaravo, jog palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti, priėmė pareiškėja.

112.

12Suinteresuotas asmuo R. K. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 61–62) nurodė, kad su pareiškimu sutinka, pareiškėjos pareiškimą prašė patenkinti.

133.

14Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 53–54) nurodė, kad su pareiškimu sutinka, pareiškėjos pareiškimą prašė patenkinti.

154.

16Suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 56–57) nurodė, kad su pareiškimu sutinka, pareiškėjos pareiškimą prašė patenkinti.

175.

18Suinteresuotas asmuo R. V. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 58–58) nurodė, kad su pareiškimu sutinka, pareiškėjos pareiškimą prašė patenkinti.

196.

20Suinteresuotas asmuo I. Z. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 47–48) nurodė, kad su pareiškimu sutinka, pareiškėjos pareiškimą prašė patenkinti.

217.

22Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 37–38) nurodė, kad pareiškėjai įrodžius, kad ji tinkamai tęsė naudojimąsi žeme palikėjui mirus, atliko aktyvius veiksmus, kuriais išreiškė savo valią priimti po sutuoktinio mirties atsiradusį palikimą, siekdama jį valdyti kaip savo, neprieštaraus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

238.

24Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 49–50) nurodė, kad VĮ Turto bankas neturi duomenų apie palikėjo palikimo perėjimą valstybei. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui.

259.

26Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis), į teismo posėdį dalyvaujančių byloje asmenų nekviečiant ir jame nedalyvaujant (CPK 153 straipsnio 2 dalis). Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

27Teismas

konstatuoja:

28Pareiškimas tenkintinas.

2910.

30Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

3111.

32Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

3312.

34Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

3513.

36Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja ir J. K. susituokė ( - ) (el. b. l. 7). J. K. mirė ( - ) (el. b. l. 8), į notarų biurą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo niekas nesikreipė (el. b. l. 19). Santuokoje pareiškėja su sutuoktiniu įgijo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) (el. b. l. 11). Pareiškėja pareiškime ir suinteresuoti asmenys atsiliepimuose patvirtino, kad pareiškėja liko gyventi name, kuris nėra įregistruotas viešajame registre, adresu ( - ), mokėjo mokesčius, rūpinosi žemės sklypu (el. b. l. 14–18). Pareiškėja ir palikėjas santuokoje susilaukė keturių vaikų - V. S., R. K., A. K., I. V. (el. b. l. 20–21). Pareiškėjos ir palikėjo dukra I. V. mirusi, todėl į bylą suinteresuotais asmenimis traukti jos vaikai - R. V. ir I. Z. (el. b. l. 22–23). Palikėjo vaikai ir anūkai dėl palikimo priėmimo nesikreipė, pateiktuose atsiliepimuose sutiko, kad palikėjo palikimą faktiniu valdymų priėmė pareiškėja.

3714.

38Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja priėmė sutuoktinio J. K., mirusio 2004 m. lapkričio 27 d., palikimą, pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo sutuoktinio J. K. mirties ( - ) (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

3915.

40Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

41Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

42pareiškimą tenkinti.

43Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. K., asmens kodas ( - ) priėmė sutuoktinio J. K., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti.

44Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 5. 1.1.... 6. ( - ) mirė pareiškėjos A. K. sutuoktinis J. K.. Po palikėjo mirties... 7. 1.2.... 8. Pareiškėja palikimą po savo sutuoktinio mirties priėmė pradėdama... 9. 1.3.... 10. Kiti palikėjo įpėdiniai dėl palikimo priėmimo nesikreipė, nes žinojo ir... 11. 2.... 12. Suinteresuotas asmuo R. K. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 61–62)... 13. 3.... 14. Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 53–54)... 15. 4.... 16. Suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 56–57)... 17. 5.... 18. Suinteresuotas asmuo R. V. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 58–58)... 19. 6.... 20. Suinteresuotas asmuo I. Z. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 47–48)... 21. 7.... 22. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 23. 8.... 24. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (el. b. l.... 25. 9.... 26. Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra... 27. Teismas... 28. Pareiškimas tenkintinas.... 29. 10.... 30. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 31. 11.... 32. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš... 33. 12.... 34. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į... 35. 13.... 36. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo... 37. 14.... 38. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja... 39. 15.... 40. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 41. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 42. pareiškimą tenkinti.... 43. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. K., asmens... 44. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...