Byla e2-182-1000/2016
Dėl skolos priteisimo atsakovui L. V

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Šarūnė Butkuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „4finance“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui L. V., ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 434,43 Eur negrąžintą paskolos sumą, 29,43 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 403,28 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymų nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu ( - )). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad šalys ( - ) nuotoliniu būdu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – ir Sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 57,92 Eur kreditas. Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą per 30 dienų, remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu, atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti arba prailginti kredito grąžinimo terminą. Remiantis šiuo punktu, atsakovas 2012-11-30 pateikė prašymą papildomai 115,85 Eur kredito sumai, 2012-12-08 pateikė prašymą papildomai 86,89 Eur kredito sumai, 2012-12-13 pateikė prašymą papildomai 144,81 Eur sumai, 2012-12-22 pateikė prašymą papildomai 28,96 Eur sumai. Viso atsakovas 2012-12-29 turėjo grąžinti 434,43 Eur sumą ir kartu 29,43 Eur palūkanas. Atsakovas savo prievolės nevykdė, tai yra nesilaikė Sutarties sąlygose nustatyto paskolos grąžinimo grafiko, liko skolingas ieškovui 434,43 Eur negrąžintos paskolos. Ieškovo reikalavimai pagrįsti byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės tinkamai neįvykdė.

8Pagal šalių pasirašytos sutarties 4.1. p., atsakovas privalėjo mokėti nustatytas fiksuotas kredito palūkanas už naudojimąsi pinigais, pagal Sutarties 7.1. p., atsakovas, praleidęs Sutartimi nustatytą kredito ir palūkanų sumokėjimo terminą, privalo sumokėti ir Sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą, skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti sutartimi numatytas palūkanas, palūkanos iki kredito grąžinimo termino ieškovo paskaičiavimu sudaro 29,43 Eur, palūkanos po kredito grąžinimo termino ieškovo paskaičiavimu sudaro 403,28 Eur.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. T. E. Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitikti sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

10CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios skaičiuotos palūkanos, ir prašomų priteisti palūkanų santykį, prievolės įvykdymo terminą, kredito sutarties sąlygas ir kt.), teismas daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl palūkanų dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai, todėl teismas, vadovaujantis sąžiningumo ir protingumo principais, mažina palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino per pusę, ieškovui priteistina 201,64 Eur palūkanų suma.

11Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

12Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies. Iš atsakovo priteistina 434,43 Eur negrąžintos paskolos suma, 29,43 Eur sutartinių palūkanų iki kredito grąžinimo termino suma, 201,64 Eur sutartinių palūkanų po kredito grąžinimo termino suma, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminio mokesčio, apskaičiuoto nuo priteistos sumos (CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

13Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo L. V., asmens kodas ( - ) 434,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 43 ct) skolą, 29,43 Eur (dvidešimt devynis eurus 43 ct) palūkanas iki kredito grąžinimo termino, 201,64 Eur (du šimtus vieną eurą 64 ct) palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (665,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio – ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Pasvalio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Pasvalio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai