Byla e2-1449-351/2018
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui R. Š. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Finansų administravimas“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo R. Š. (toliau – atsakovas) 289,62 Eur negrąžintos paskolos sumos, 405,19 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 16 Eur žyminio mokesčio bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba paruošiamojo procesinio dokumento.

5Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai jam asmeniškai, įpareigojant atsakovą per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, pradinis kreditorius 2015-12-21 pradinis kreditorius UAB „4finance“ (toliau – Pradinis kreditorius), vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“. Todėl ieškovė turi reikalavimo teisę į su atsakovu R. Š. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) bei jos pagrindu atsiradusį reikalavimą. 2016-05-10 raštu UAB „Finansų administravimas“ informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei (CK 6.109 straipsnio 1 dalis).

9Paskolos sutartis buvo sudaryta 2013-12-31 atsakovui užpildant paraišką ir pasirašant popierinę paskolos sutartį. Pradinis kreditorius paskolino atsakovui grynaisiais pinigais 202,73 Eur. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus dviems mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos. Paskolos sutarties terminas – 6 mėnesiai, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2014-08-28. Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, 2014-02-27 atsakovas pateikė prašymą papildomai 86,89 Eur kredito sumai grynaisiais pinigais. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 4.8 punktu, atsakovas pratęsė įmokos grąžinimo terminą iki 2014-11-13. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius 2015-01-04 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu.

10Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir paskolino atsakovui 289,62 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko, liko skolingas 289,62 Eur negrąžintos paskolos sumos.

11Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnis). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 289,62 Eur skola (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2 punktas, 6.256 straipsnio 2 dalis).

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 405,19 Eur palūkanų, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 straipsnį, 6.874 straipsnio 1 dalį: 1. Fiksuotą palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 56,41 Eur, apskaičiuotą laikotarpiu nuo 2014-02-28 iki 2015-01-04 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 100,76 proc.); 2. Palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 348,78 Eur, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2015-01-05 iki 2015-10-12 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 163,10 proc.).

13Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis, jos beveik pusantro karto didesnės nei skolos suma. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 135,06 Eur.

14Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

16Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis 96 straipsnio 6 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo R. Š., asmens kodas ( - )

20- 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžintinos paskolos sumos,

21- 135,06 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis eurus 6 ct) palūkanų,

22- 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 424,68 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-02-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

23- 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) AB SEB bankas, naudai.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Finansų administravimas“ (toliau... 5. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai jam asmeniškai,... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas... 9. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2013-12-31 atsakovui užpildant paraišką ir... 10. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir paskolino... 11. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 405,19 Eur palūkanų, kaip... 13. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 14. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo... 15. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 16. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo R. Š., asmens kodas ( - )... 20. - 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžintinos... 21. - 135,06 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis eurus 6 ct) palūkanų,... 22. - 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 424,68 Eur sumą nuo... 23. - 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...