Byla e2-94-903/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant atsakovui A. A., atsakovės N. A. atstovui advokatui E. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“, atstovaujamos administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, ieškinį atsakovams A. A., N. A. ir S. L. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų 22209,32 Lt skolą (kurią sudaro 11513,75 Lt paskola, 1885,87 Lt palūkanos ir 8809,70 Lt delspinigių), 15 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą kredito sumą, 5 proc. metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2011-02-02 atsakovas ieškovui bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ (buvęs pavadinimas „Sveikatos kreditas“) pateikė paraišką išduoti 15000,00 Lt vartojimo paskolą. Paraiškoje bendraskole buvo nurodyta atsakovo A. A. sutuoktinė N. A.. Atsakovo paraiška buvo patenkinta ir 2011-02-02 su juo buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr. 70104, pagal kurią Kredito unija suteikė 15000,00 Lt paskolą su 15 proc. metinėmis palūkanomis, nustatant paskolos terminą iki 2016-02-15. Sutartyje taip pat buvo nustatyta, kad už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,5 proc. delspinigiai. 2011-02-02 tarp ieškovo ir atsakovo S. L., kuris 2011-02-02 pateikė laiduotojo paraišką, buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr. 70104, kuria atsakovas S. L. užtikrino A. A. suteiktą paskolą. Pagal paskolos sutartį atsakovas prievoles tinkamai vykdė iki 2011-12-15. Nuo 2012-01-15 sutartis buvo vykdoma vėluojant, t. y. įmokas mokant ne pagal prie sutarties pridėtą grafiką, o nuo 2012-02-15 ir su įsiskolinimais, kurie buvo pasiekę trijų mėnesių įmokų dydį. Paskutinė įmoka pagal sutartį sumokėta 2013-01-10, įsiskolinimą sumažinant iki 712,83 Lt. Dėl netinkamo paskolos sutarties vykdymo atsakovui buvo išsiųstas 2013-05-31 reikalavimas, kuriame ieškovas pareikalavo per nustatytą terminą padengti susidariusį 3871,33 Lt įsiskolinimą. Šio reikalavimo kopija buvo išsiųsta ir laiduotojui atsakovui S. L.. Per nurodytą terminą ieškovo reikalavimas nebuvo įvykdytas. Pakartotinai atsakovui A. A. ieškovas išsiuntė 2013-10-11 reikalavimą-įspėjimą su reikalavimu per nustatytą terminą grąžinti ieškovui pagal paskolos sutartį priklausančią paskolos sumą bei priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius, iš viso 6610,76 Lt. Ieškovas atsakovui 2013-10-31 išsiuntė pranešimą, kuriuo pranešė, kad nesumokėjus įsiskolinimo iki nurodyto termino sutartis vienašališkai bus nutraukta. Nurodė, kad paskola buvo vartojamoji, suteikta šeimos interesams, todėl atsakovo A. A. sutuoktinė N. A. byloje patraukta bendraatsakove. O laiduotojas S. L., žinodamas paskolos prievolės dydį, grąžinimo terminą, visas mokėjimo sąlygas bei prievolių nevykdymo pasekmes laisva valia įsipareigojo atsakyti ieškovui, jeigu atsakovas A. A. netinkamai vykdys prievoles pagal paskolos sutartį.

3Atsakovai A. A. ir N. A. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškinio reikalavimai yra akivaizdžiai neteisėti ir atmestini, nes paskolą išdavė ne ieškovas, o KU „Sveikatos kreditas“. Pagal 2011-02-02 Sutarties 7.2 p. „Sutartis gali būti pakeista ir/arba papildyta tik raštišku visų sutarties šalių susitarimu“. Pagal Sutartį jie jokių įsipareigojimų prieš BU AB „Švyturio taupomoji kasa“ neprisiėmė ir ši bendrovė neturi jokių teisinių pagrindų reikalauti iš jų vykdyti piniginius įsipareigojimus. Iš 2013-10-07 paaiškinimo matyti, kad jų skola sudarė tik 3942,05 Lt, todėl reikalavimas priteisti 11513,75 Lt paskolos yra nesuprantamas. Nurodė, kad ieškinyje neteisingai ir nepagrįstai skaičiuojami 0,5 proc. delspinigiai, nes 2011-02-02 Sutartyje numatyti 0,05 proc. delspinigiai, todėl reikalavimas priteisti 8809,70 Lt delspinigių yra absurdiškas. Ieškovas nenori pripažinti to fakto, kad jie 2011-02-02 yra įsigiję KU „Sveikatos kreditas“ pajinių įnašų 1800,00 Lt sumai ir šiai sumai turi kompensuoti negrąžintą 3942,05 Lt paskolą. Nurodė, kad jie nebuvo informuoti apie Sutarties sąlygų pasikeitimą, todėl neturėjo galimybės savalaikiai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų prieš KU „Sveikatos kreditas“, dėl ko pagal 2011-02-02 paskolos sutarties 8.8 p. „Įvykus nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą“ jie neatsakingi už delspinigių susidarymą. Nurodė, jog jie pripažįsta tik 2145,05 Lt skolą.

4Atsakovas S. L. atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 130 str.).

5Ieškovo atstovė ir atsakovas S. L. į 2014-12-18 teismo posėdį neatvyko, gautas ieškovo atstovės prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, kuriame nurodyta, kad ieškovas ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Teismas atsižvelgdamas į ieškovo atstovės prašymą nutarė civilinę bylą baigti nagrinėti jiems nedalyvaujant.

62014-10-30 vykusio teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokato padėjėja L. G. palaikė ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti visiškai. Papildomai paaiškino, kad ginčo dėl paskolos dydžio su atsakovu nėra. Skola susidarė, kadangi atsakovas nebemokėjo prisiimtų įsipareigojimų. Jis įmokas mokėjo iki 2013 m. sausio mėn., o po to paskola nebuvo mokama. Kadangi atsakovas paskolos nemokėjo, sutartis vienašališkai buvo nutraukta. Skola paskaičiuota pagal paskoloje numatytas sąlygas. Atsakovė N. A. byloje patraukta bendraatsakove, kadangi sutuoktinė yra davusi sutikimą paskolai paraiškoje, tai yra bendra jų paskola, todėl atsakomybė yra solidarioji. Paraiškos, rašytos 2011-02-02, 3 p. yra nurodyti N. A. duomenys. Buvo patikrinti abiejų A duomenys apie galimą mokumą suteikus paskolą, patikrintas jos gaunamas darbo užmokestis, buvo kartu vertinta jų finansinė galimybė grąžinti kreditą. Paraiškoje N. A. parašo nėra. Išduodant paskolą buvo nurodyta, kad ji yra vartojamoji, todėl manoma, kad paskola buvo panaudota šeimos poreikių tenkinimui. Todėl remiantis prezumpcija, esant kito sutuoktinio sutikimui, laikytina, kad yra bendra prievolė. Paskolos gavimui N. A. nerašė jokio sutikimo.

7Teismo posėdžio metu atsakovas A. A. su ieškiniu sutiko iš dalies, pripažino ieškinio dalį dėl 11513,75 Lt paskolos ir 1885,87 Lt palūkanų, nesutiko su reikalavimu priteisti 15 proc. sutartines palūkanas ir paskaičiuotus delspinigius. Papildomai paaiškino, kad delspinigiai jam gali būti skaičiuojami tik už tą laikotarpį, kai jis galimai pažeidė sutarties sąlygas, tačiau jis mano, kad sutarties sąlygų jis nepažeidė, nes visi pakeitimai jam, vadovaujantis sutarties 7.2 p., turėjo būti raštiškai pateikti. Jis paskolą mokėjo iki 2013 m. sausio mėn. Nuvykęs 2013 m. sausio mėn. susimokėti už paskolą, nes jis įmokas mokėjo grynais, rado užrakintas duris, o nuėjęs į banką, kad padaryti perlaidą, jam pasakė, kad visos ieškovo sąskaitos yra užblokuotos. Apie tai, kad pasikeitė kreditoriaus rekvizitai ir atsiskaitomoji sąskaita, jis sužinojo tik 2013 m. gegužės mėn. Ieškovas jam atsiuntė reikalavimą sumokėti skolą, tačiau 2013-05-31 ieškovo reikalavime nebuvo nurodyti visi skolos skaičiavimo pagrįstumui reikalingi dokumentai, todėl savo 2013-06-11 raštu prašė ieškovo pateikti dokumentus, kuriais grindžiami minėti reikalavimai. Tik ieškovo 2013-06-12 rašte nurodyti bankai, į kuriuos jis galėjo pervesti mokėjimus pagal paskolos sutartį. Ieškovas tik 2013-10-11 raštu informavo jį apie paskolos skaičiavimo mechanizmą - pateikė paskolos mokėjimo grafiką ir delspinigių skaičiavimo mechanizmą. Nors ieškovas 2013-10-31 raštu informavo jį, kad nutrauks paskolos sutartį nuo 2013-11-15, jis neturėjo galimybės tinkamai vykdyti paskolinių įsipareigojimų, nes ieškovas tinkamai ir laiku nepateikė jam informacijos ir faktinių duomenų dėl paskolinių santykių vykdymo. Paaiškino, kad už visą nurodytą laikotarpį, ieškovas neturėjo pagrindo skaičiuoti delspinigių, t.y. taikyti jam piniginių sankcijų. Paaiškino, kad kreditorius visada pirmiausia nuskaičiuodavo delspinigius, o po to dengdavo paskolą. Paaiškino, kad jis nesutiko su nurodytomis sumomis, todėl ir toliau nemokėjo paskolos. Paaiškino, kad jo sutuoktinė N. A. yra patraukta atsakove neteisingai, kadangi ji nepasirašė, jog sutinka gauti paskolą. Paaiškino, kad paskolą jis ėmė asmeniškai sau, kadangi turėjo problemų su sveikata, jam reikėjo gydymui. Žmona paraiškoje jokių duomenų nepildė, visus duomenis užpildė kredito unijos darbuotoja. Paaiškino, kad jis paskolos grynais gavo į rankas 10000,00 Lt. Jam buvo nuskaičiuota 1800,00 Lt pajus į uniją, todėl mano, kad šią sumą reikėtų minusuoti iš paskolos. Jokių įrodymų jis, kad mokėjo gydymo įstaigoms neturi.

8Teismo posėdžio metu atsakovės N. A. atstovas advokatas E. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad atsakovė N. A. neprašė jokios paskolos ir nėra niekur jos parašų, o paraiškos 3 p. buvo užpildyti tik jos anketiniai duomenys, juos pildė ne atsakovė, o kredito unijos darbuotoja. Paaiškino, kad atsakovas ėmė vartojimo kreditą, tačiau nenurodyta, kad kreditas buvo imamas šeimos poreikių tenkinimui. Ieškovas neįrodė, kad paskola buvo panaudota šeimos reikmėms. Iškėlus bankroto bylą kreditoriui, bankroto administratorius visus laiškus siunčia atsakovui A. A., tik vieną pasiuntė laiduotojui, o atsakovė negauna jokių pranešimų, vien dėl to galima daryti išvadą, kad atsakovė N. A. šioje byloje atsakove yra patraukta be teisinio pagrindo. Paaiškino, kad atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kur naudojo paskolą, kad jis ją ėmė savo, o ne šeimos poreikiams tenkinti. Prievolė abiems sutuoktiniams tenka tik tada, kai kitas sutuoktinis duoda sutikimą dėl paskolos gavimo.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovės atstovės, atsakovo A. A. ir atsakovės N. A. atstovo paaiškinimų byloje nustatytos tokios faktinės aplinkybės. 2011-02-02 atsakovas A. A. kredito unijai „Sveikatos kreditas“ (dabartinis pavadinimas „Švyturio taupomoji kasa“) pateikė paraišką 15000 Lt vartojimo paskolai gauti, joje kaip sutuoktinė nurodyta N. A., kaip laiduotojas nurodytas S. L., prie paraiškos yra atsakovų A. A. ir N. A. pasirašyti sutikimai dėl informacijos apie juos rinkimą (9-15 b.l.). 2011-02-02 atsakovas A. A. ir kredito unija „Sveikatos kreditas“ (dabartinis pavadinimas „Švyturio taupomoji kasa“) sudarė paskolos sutartį Nr.70104, pagal kurią kredito unija atsakovui suteikė 15000,00 Lt vartojamąją paskolą iki 2016-02-15, nustatant 15 proc. metines palūkanas, 0,5 proc. (nulis procentų 50 šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną bei kitomis bendrosiomis sąlygomis (16-18 b.l.). 2011-02-02 atsakovas S. L. ir kredito unija „Sveikatos kreditas“ (dabartinis pavadinimas „Švyturio taupomoji kasa“) sudarė laidavimo sutartį Nr.70104, kuria atsakovas laidavimu užtikrino anksčiau aptartos paskolos grąžinimą (26-27 b.l.). Iš 2014-03-13 išrašo iš paskolos sąskaitos matyti, kad 2014-03-13 A. A. įsiskolinimas pagal paskolos grafiką buvo 13399,62 Lt, iš jo paskolos likutis buvo 11513,75 Lt, taip pat priskaičiuota 8809,70 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2013-09-15 iki 2014-03-13 (28-32 b.l.). Ieškovas atsakovui išsiuntė 2013-05-31 reikalavimas per nustatytą terminą padengti susidariusį 3871,33 Lt įsiskolinimą, taip pat pakartotinai išsiuntė 2013-10-11 reikalavimą-įspėjimą su reikalavimu per nustatytą terminą grąžinti ieškovui pagal paskolos sutartį priklausančią paskolos sumą bei priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius, iš viso 6610,76 Lt, taip pat išsiuntė 2013-10-31 pranešimą, kuriuo pranešė, kad nesumokėjus įsiskolinimo iki nurodyto termino sutartis vienašališkai bus nutraukta (33, 41, 52 b.l.). Atsakovui nepadengus įsiskolinimo, ieškovas atsakovui išsiuntė 2014-03-12 pranešimą, kuriame nurodė, kad paskolos sutartis laikoma nutraukta nuo 2013-11-19 (59 b.l.).

11Dėl sutuoktinės atsakomybės

12Lietuvos Respublikos CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, jog prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto.

13Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartyje Nr. 3K-3-117/2009 yra išaiškinta, kad „Bendrosios prievoles gali atsirasti ne tik dėl abiejų sutuoktinių veiksmų, bet ir vieno sutuoktinio iniciatyva, jei konkretų sandorį vienas sutuoktinis sudarė kito sutuoktinio sutikimu arba jį kitas sutuoktinis vėliau patvirtino, arba tokiam sandoriui kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jis sudarytas šeimos interesais“.

14Atsakovai A. A. ir N. A. nesutinka su tuo, kad byloje bendraatsakove yra patraukta atsakovo sutuoktinė N. A.. Atsakovas A. A. nurodė, kad paskolą jis paėmė vienasmeniškai savo asmeniniams poreikiams tenkinti, kadangi jis yra ligonis ir lėšos buvo reikalingos jo gydymui. Atsakovės N. A. atstovas nurodė, kad atsakovė N. A. neprašė jokios paskolos ir paskolos sutarties nepasirašė bei sutikimo paskolos gavimui nedavė. Paraiškos 3 p. buvo užpildyti tik jos anketiniai duomenys, atsakovė davė sutikimą tik informacijos apie ją rinkimui, be to, paskolos sutartyje nėra nurodyta, kad paskola imama šeimos poreikių tenkinimui.

15Teismo nuomone, tai, kad paraiškos paskolai gauti 3 p. buvo užpildyti atsakovės N. A. duomenys ir ji davė rašytinį sutikimą informacijos apie ją rinkimui, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad atsakovė N. A. davė sutikimą sandorio (paskolos sutarties) sudarymui. Be to, paskolos sutartyje nėra nurodyta, kad ji imama šeimos interesų tenkinimui, juolab, kad atsakovas A. A. nurodė, paskolą ėmė savo asmeniniams poreikiams tenkinti.

16Taigi ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad atsakovė N. A. davė rašytinį sutikimą paskolos gavimui ar paskola buvo paimta šeimos interesais, todėl teismas daro išvadą, kad N. A. nėra atsakinga už sutuoktinio A. A. prievolę pagal paskolos sutartį.

17Dėl laiduotojo atsakomybės

18Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta Lietuvos Respublikos CK 6.76 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Taigi laidavimas atsiranda sutarties, nors gali atsirasti ir įstatymo ar teismo sprendimo pagrindu (Lietuvos Respublikos CK 6.77 straipsnio 1 dalis). Laidavimas yra asmeninis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas. Laidavimas padidina tikimybę, kad prievolė kreditoriui bus įvykdyta, nes, skolininkui jos neįvykdžius, kreditorius gali savo reikalavimą pareikšti laiduotojui. Taigi laidavimo sutartimi laiduotojas prisiima pareigą kito asmens (skolininko) kreditoriui, o šis įgyja papildomą reikalavimo teisę savo pradinės reikalavimo teisės, susijusios tik su skolininku, atžvilgiu. Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įgyja pareigą įvykdyti laidavimu užtikrintą prievolę, kai skolininkas jos neįvykdo ar tai padaro netinkamai, o kreditorius – teisę reikalauti, kad laiduotojas atliktų šią savo pareigą. Laiduotojo pareiga įvykdyti prievolę kreditoriaus naudai, o kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojas įvykdytų skolininko prievolę, gali būti įgyvendinta tik tada, kai skolininkas neįvykdo laidavimu užtikrintos prievolės arba netinkamai tai padaro (Lietuvos Respublikos CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Tai lemia laidavimo prievolės, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo, sąlyginį pobūdį, kuris reiškia galimybės priverstinai įgyvendinti laidavimo prievolės įvykdymą atsiradimą tik tuo atveju jei neįvykdoma laidavimu užtikrinta prievolė (CK 1.66 straipsnio 1 dalis, 6.30 straipsnio 1 dalis).

19Lietuvos Respublikos CK 6.81 str. nustato, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Atsakovų solidarumas reiškia, kad kreditorius turi teisę, kad visą prievolę, tiek ir jos dalį, įvykdytų visi skolininkai bendrai ar bet kuris iš jų skyrium (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 4 d.). Kadangi atsakovas A. A. jam suteiktos paskolos negrąžino, laiduotojas S. L. privalo solidariai atsakyti ieškovui.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.78 str. 3 d. ir 6.81 str. 2 d., laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutarties nuostatomis, atsakovas S. L. įsipareigojo atsakyti kreditoriui ta pačia apimtimi, kaip ir Kredito gavėjas - už visų mokėjimų sumokėjimą kredito unijai.

21Dėl skolos (negrąžintos paskolos ir priskaičiuotų sutartinių palūkanų) priteisimo

22Šalys privalo vykdyti sutartis tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1d.), būtent to jos tikisi viena iš kitos prieš sudarydamos sutartį. Bendradarbiaudamos ir kooperuodamosi kuo ekonomiškesniu kitai būdu, sutarties šalys privalo imtis tokių priemonių, kad sutartis būtų įvykdyta nustatytu laiku, kad būtų atlikta tai, ko šalys, sudarydamos sutartį tikisi viena iš kitos. Kreditorius suteikia paskolą, tikėdamasis, kad skolininkas grąžins jam skolą laiku ir įvykdys kitus sutartinius įsipareigojimus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Atsakovas A. A. savo prievolės kreditoriui neįvykdė. Atsakovas teismo posėdžio metu pripažino ieškinio dalį dėl 11513,75 Lt paskolos ir 1885,87 Lt palūkanų. Nesant tarp šalių ginčo dėl paskolos ir paskaičiuotų palūkanų, ieškinys toje dalyje tenkintinas visiškai, iš atsakovų A. A. ir S. L. ieškovui solidariai priteistina 11513,75 Lt negrąžinta paskola ir 1885,87 Lt priskaičiuotos palūkanos.

23Dėl 8809,70 Lt delspinigių, paskaičiuotų iki kreipimosi į teismą, priteisimo

24Byloje ginčas kilo dėl paskaičiuotų delspinigių. Ieškovas nurodė, kad sutartyje buvo numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas A. A. nesutinka su tokia delspinigių suma, motyvuodamas tuo, kad 0,5 proc. delspinigiai yra neprotingi, per dideli, todėl mano, kad delspinigiai buvo paskaičiuoti neteisingai, jie turėjo būti skaičiuojami 0,05 proc. ar net mažesni. Be to, atsakovas A. A. nurodė, kad delspinigių skaičiavimas po sutarties nutraukimo paskolos sutartyje nebuvo numatytas, todėl negalėjo būti skaičiuojamas.

25Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (Lietuvos Respublikos CK 6.73, 6.258 straipsniai). Tokia galimybė skatina skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos reikalauti atlyginti kreditorius turi teisę neįrodinėdamas jų dydžio. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Šalims sutartyje nustačius, kad netesybos (delspinigiai) mokamos iki visiško prievolės įvykdymo, jiems ši nuostata yra privaloma (Lietuvos Respublikos CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Teismai, spręsdami sutartyje nustatytų netesybų priteisimo klausimą, taip pat privalo vadovautis šalių sutarties nuostatomis. Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgiant į tai, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą, kreditoriui negali būti leidžiama piktnaudžiauti savo teise ir pasipelnyti kitos šalies sąskaita, todėl įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai jos susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos – netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tokios ribos nustatymas įstatyme nereiškia, kad netesybos privalo būti sumažinamos iki šios ribos. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (Lietuvos Respublikos CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Teismas, nustatydamas, ar pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių statusą, turtinę padėtį, sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, sutarties šalių interesų pusiausvyrą ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

26Ieškovo reikalavimai atsakovams yra kilę iš vartojimo teisinių santykių, t. y. atsakovas buvo silpnesnioji šios sutarties šalis (vartotojas). Pažymėtina, kad kontroliuoti netesybų dydį yra ypač svarbu, kai jų dydis yra nustatytas vartojimo sutartyse. Kasacinio teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies – vartotojo – teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas, nes vartotojas yra priverstas priimti jam siūlomas sutarties sąlygas. Dėl šių priežasčių vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva, nes šios kategorijos bylose teismas yra aktyvus, atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-536/2008, 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-541/2009). Pažymėtina ir tai, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos.

27Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys jų sudarytos paskolos sutartyje sutarė, jog atsakovas mokės ieškovui 0,5 proc. (nulis procentų 50 šimtųjų) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną. Iš tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos paskolos sutarties Nr.70104 bendrųjų sąlygų 4.7 punkto „Jeigu visas paskolos grąžinimo terminas suėjęs, nuo negrąžintos sumos Kredito unija toliau skaičiuoja Paskolos sutartyje numatyto dydžio palūkanas ir delspinigius iki pilno atsiskaitymo su Kredito unija“ darytina išvada, kad šalys susitarė dėl delspinigių skaičiavimo ir nutraukus paskolos sutartį iki paskolos grąžinimo. Iš 2014-03-13 išrašo iš paskolos sąskaitos matyti, kad 8809,70 Lt delspinigių suma yra paskaičiuota už laikotarpį nuo 2013-09-15 iki 2014-03-13, t.y. už 6 paskutinius mėnesius iki ieškinio pateikimo teismui, todėl taikyti sutrumpintą ieškinio dėl delspinigių senaties terminą nėra pagrindo. Teismas negali sutikti su atsakovo A. A. argumentais, jog jis sutartį pažeidė dėl ieškovo kaltės, nes ieškovas neinformavo jo apie pasikeitusias aplinkybes (bankroto iškėlimą, pavadinimo pakeitimą, sąskaitų pasikeitimą), todėl neturi prievolės mokėti delspinigių. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas atsakovui išsiuntė 2013-05-31 reikalavimą per nustatytą terminą padengti susidariusį 3871,33 Lt įsiskolinimą, taip pat pakartotinai išsiuntė 2013-10-11 reikalavimą-įspėjimą su reikalavimu per nustatytą terminą grąžinti ieškovui pagal paskolos sutartį priklausančią paskolos sumą bei priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius, t.y. informavo atsakovą apie pasikeitusią situaciją, tačiau atsakovas A. A. sutartinių įsipareigojimų nevykdė. Atsižvelgiant į išdėstytą ir į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti už tą laikotarpį, kai atsakovui buvo žinomi pasikeitusios aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovas turi prievolę mokėti sutartus delspinigius.

28Nepaisant išdėstyto, teismo nuomone, yra pagrindas šalių sutartą 0,5 proc. (nulis procentų 50 šimtųjų) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną dydį sumažinti.

29Ieškovas prašo priteisti maksimalius 8809,70 Lt delspinigius, paskaičiuotus pagal sutartyje nustatytą dydį - 0,5 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną (metinė tokių delspinigių norma – 182,50 proc.), už 6 mėnesius iki ieškinio padavimo dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas į teismą kreipėsi tik praėjus 4 mėnesiams po sutarties nutraukimo (ieškovas nepateikė teismui duomenų, kad tai lėmė atsakovo veiksmai), per visą tą laiką skaičiavo delspinigius nuo visos negrąžintos paskolos sumos, kas lėmė tokios didelės delspinigių sumos susidarymą, be to, visa delspinigių suma sudaro apie 76 proc. negrąžintos paskolos sumos. Esant išdėstytam, taip pat atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašo priteisti ir 1885,87 Lt sutartines palūkanas, teismas sprendžia, kad apskaičiuota delspinigių suma yra neprotingai didelė, sudaranti ieškovui galimybę nepagrįstai pasipelnyti kitos šalies sąskaita. Todėl yra pagrindas sutartimi nustatytas netesybas (delspinigius) nuo 0,5 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną dieną sumažinti iki 0,05 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną dieną, atitinkamai 8809,70 Lt delspinigių sumą sumažinant iki 880,97 Lt sumos.

30Dėl 15 proc. sutartinių palūkanų už negrąžintą kredito sumą ir 5 proc.procesinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo priteisimo

312011-02-02 atsakovas A. A. ir ieškovas sudarė paskolos sutartį Nr.70104, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 15000,00 Lt vartojamąją paskolą iki 2016-02-15, nustatant 15 proc. metines palūkanas, bei kitomis bendrosiomis sąlygomis. Pagal tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos paskolos sutarties Nr.70104 bendrųjų sąlygų 4.6 punktą nutraukus sutartį palūkanos skaičiuojamos nuo visos negrąžintos paskolos sumos iki pilno atsiskaitymo su ieškovu. Kaip jau minėta, atsakovai A. A. ir S. L. savo įsipareigojimų neįvykdė – negrąžino 11513,75 Lt paskolos.

32Lietuvos Respublikos CK 6.872 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, jog paskolos sutartis yra atlygintinė. Šalių sudarytoje sutartyje dėl pinigų skolinimo nenurodyta, kad paskolos sutartis neatlygintina, todėl šalių sudaryta paskolos sutartis yra atlygintina, nes šalys susitarė dėl palūkanų dydžio ir jie jas privalėjo mokėti iki sutartyje nurodyto paskolos grąžinimo termino pabaigos. Sutarčių teisės bendrojoje teisės normoje – Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 1 dalyje – nustatyta, kad palūkanos pagal prievoles gali būti nustatytos įstatymuose arba šalių susitarimuose. Lietuvos Respublikos CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, kuri reglamentuoja paskolos sutarties palūkanų nustatymą ir skaičiavimą, nustatyta, kad palūkanų (pelno palūkanų) už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra sutarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Lietuvos Respublikos CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas kompensuojamojo pobūdžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta kitaip. Tai reiškia, kad atlygintinės paskolos sutarties atveju, kai paskolos gavėjas pažeidžia sutartinę prievolę grąžinti skolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui sutartas arba įstatyme pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 straipsnio 1 dalį nustatytas pelno palūkanas ir kompensuojamojo pobūdžio palūkanas, nustatytas Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnyje. Ši norma reiškia ir tai, kad paskolos gavėjas, jeigu šalys nesusitarė kitaip, sutartas arba įstatymo nustatytas pelno palūkanas privalo mokėti už visą paskolintų pinigų naudojimo laiką iki paskolintos pinigų sumos grąžinimo dienos, be to, šalys, kaip jau minėta, dėl palūkanų skaičiavimo iki pilno atsiskaitymo, todėl yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą priteisti 15 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 11513,75 Lt dydžio paskolos sumą, skaičiuojant nuo nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-03-20 iki visiško paskolos grąžinimo dienos.

33Be to, ieškovas prašo priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ši norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas, kurios, kaip išaiškino kasacinis teismas, nereiškia naujos Lietuvos Respublikos CK neįtvirtintos palūkanų rūšies, nes procesinės palūkanos yra kompensuojamosios palūkanos. Procesinės palūkanos pasižymi tuo, kad jos skaičiuojamos nuo visos įsiskolinimo sumos ir skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidariusius kreditoriaus nuostolius. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. V. N. , bylos Nr. 3K-3-595/2008). Tai, kad bus išieškomos ir tam tikro dydžio palūkanos, mokėtinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką greičiau įvykdyti teismo sprendimą ar neįvykdytą prievolę, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Kai prasideda teismo procesas, skolininkas turi būti suinteresuotas jo nevilkinti, o teismui priteisus pinigus – kuo greičiau sumokėti kreditoriui. Atsižvelgiant į tai, kad procesinės palūkanos yra kompensuojamosios palūkanos, Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnyje nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai taikytini ir procesinėms palūkanoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje D. Z. v. UAB Klaipėdos autobusų parkas, bylos Nr. 3K-3-298/2007). Įvertinus išdėstytą, ieškovo reikalavimas dėl 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-03-20 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo tenkintinas visiškai.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Ieškovo atstovė pateikė įrodymus dėl 3925,00 Lt atstovavimo išlaidų. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (64,30 proc.) iš atsakovų ieškovui priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. po 1261,89 Lt už advokato teisinę pagalbą (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.).

36Kadangi ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 8 p.), ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (64,30 proc.) iš atsakovų priteistina po 214,21 Lt žyminio mokesčio valstybei.

37Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (64,30 proc.) iš atsakovų priteistina po 9,95 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 96 str.).

38Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

39Ieškovui prašant, 2014-03-20 teismo nutartimi, sprendimo įvykdymo užtikrinimui atsakovų A. A., N. A. ir S. L. turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, turto arešto akto Nr.2014016395, kurios sprendimą visiškai įvykdžius panaikintinos, o atsakovei N. A. taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos įsiteisėjus teismo sprendimui (Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 5 d.).

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 270 str. teismas,

Nutarė

41ieškinį patenkinti iš dalies.

42Priteisti solidariai iš atsakovų A. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir S. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 3334,61 Eur (11513,75 Lt) negrąžintos paskolos, 546,19 Eur (1885,87 Lt) palūkanų, 255,15 Eur (880,97 Lt) delspinigių, iš viso 4135,94 Eur (14280,59 Lt) skolos, 15 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 3334,61 Eur (11513,75 Lt) paskolos sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-03-20 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 4135,94 Eur (14280,59 Lt) skolą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-03-20 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ieškovui bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“, įmonės kodas 110088238, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), esanti AB „Swedbank“.

43Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

44Priteisti iš atsakovų A. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir S. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), po 365,47 Eur (1261,89 Lt) už advokato teisinę pagalbą ieškovui bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“, įmonės kodas 110088238, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), esanti AB „Swedbank“.

45Priteisti iš atsakovų A. A., a.k. ( - ) gyv( - ), ir S. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), po 62,04 Eur (214,21 Lt) žyminio mokesčio ir po 2,88 Eur (9,95 Lt) pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

46Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-03-20 nutartimi atsakovų A. A. ir S. L. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones (turto arešto akto Nr.2014016395) panaikinti sprendimą visiškai įvykdžius, o ta pačia nutartimi atsakovės N. A. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikintinti įsiteisėjus teismo sprendimui.

47Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant... 2. ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų... 3. Atsakovai A. A. ir N. A. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą,... 4. Atsakovas S. L. atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė,... 5. Ieškovo atstovė ir atsakovas S. L. į 2014-12-18 teismo posėdį neatvyko,... 6. 2014-10-30 vykusio teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokato padėjėja... 7. Teismo posėdžio metu atsakovas A. A. su ieškiniu sutiko iš dalies,... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės N. A. atstovas advokatas E. Š. su ieškiniu... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovės atstovės, atsakovo A.... 11. Dėl sutuoktinės atsakomybės... 12. Lietuvos Respublikos CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, jog... 13. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo... 14. Atsakovai A. A. ir N. A. nesutinka su tuo, kad byloje bendraatsakove yra... 15. Teismo nuomone, tai, kad paraiškos paskolai gauti 3 p. buvo užpildyti... 16. Taigi ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę,... 17. Dėl laiduotojo atsakomybės... 18. Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta... 19. Lietuvos Respublikos CK 6.81 str. nustato, kad kai prievolė neįvykdyta,... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.78 str. 3 d. ir 6.81 str. 2 d.,... 21. Dėl skolos (negrąžintos paskolos ir priskaičiuotų sutartinių palūkanų)... 22. Šalys privalo vykdyti sutartis tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos... 23. Dėl 8809,70 Lt delspinigių, paskaičiuotų iki kreipimosi į teismą,... 24. Byloje ginčas kilo dėl paskaičiuotų delspinigių. Ieškovas nurodė, kad... 25. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 26. Ieškovo reikalavimai atsakovams yra kilę iš vartojimo teisinių santykių,... 27. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys jų sudarytos paskolos sutartyje... 28. Nepaisant išdėstyto, teismo nuomone, yra pagrindas šalių sutartą 0,5 proc.... 29. Ieškovas prašo priteisti maksimalius 8809,70 Lt delspinigius, paskaičiuotus... 30. Dėl 15 proc. sutartinių palūkanų už negrąžintą kredito sumą ir 5... 31. 2011-02-02 atsakovas A. A. ir ieškovas sudarė paskolos sutartį Nr.70104,... 32. Lietuvos Respublikos CK 6.872 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju,... 33. Be to, ieškovas prašo priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Ieškovo atstovė pateikė įrodymus dėl 3925,00 Lt atstovavimo išlaidų.... 36. Kadangi ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos... 37. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai... 38. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 39. Ieškovui prašant, 2014-03-20 teismo nutartimi, sprendimo įvykdymo... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 270 str. teismas,... 41. ieškinį patenkinti iš dalies.... 42. Priteisti solidariai iš atsakovų A. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir S. L., a.k.... 43. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 44. Priteisti iš atsakovų A. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir S. L., a.k. ( - ) gyv.... 45. Priteisti iš atsakovų A. A., a.k. ( - ) gyv( - ), ir S. L., a.k. ( - ) gyv. (... 46. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-03-20 nutartimi atsakovų A. A. ir S.... 47. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...