Byla 2A-543/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Dovilei Gaidelytei, dalyvaujant: ieškovo atstovui adv. Linui Šarkiui, atsakovo ir trečiojo asmens atstovui adv. Sauliui Avižai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-369-510/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sofratus“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo centras“ dėl skolos už darbus ir delspinigių priteisimo. Trečiasis asmuo byloje uždaroji akcinė bendrovė „Katreks“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Sofratus“ 2006 m. rugpjūčio 1 d. ieškiniu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.133 straipsnio 1 dalimi, 6.37, 6.38 straipsniais, 6.655 straipsnio 1 dalimi, prašė priteisti iš atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ 154 427,98 Lt skolos, 27 797,40 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ ir trečiasis asmuo UAB „Katreks“ 2005 m. liepos 11 d. sudarė statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartį Nr. PV0505, pagal kurią UAB „Katreks“ įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais UAB „Energijos taupymo centras“ vardu ir lėšomis žemės sklype, esančiame ( - ), vykdyti statybos leidimo gavimo, daugiabučio gyvenamojo namo su inžineriniais tinklais projektavimo ir projektavimo valdymo, statinio statybos valdymo ir statinio statybos darbus. UAB „Energijos taupymo centras“ įsipareigojo priimti kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 2006 m. birželio 5 d. trečiasis asmuo UAB „Katreks“, veikdamas pagal nurodytą pavedimo sutartį ir at­stovaudamas atsakovą UAB „Energijos taupymo centras“, sudarė statybos rangos sutartį Nr. 06/06/01 su ieškovu UAB „Sofratus“. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo atlikti sienų tinkavimo darbus gyvenamajame name, esančiame ( - ). Trečiasis asmuo, sudarydamas statybos ran­gos sutartį su ieškovu, suteiktų teisių neviršijo. Jis at­skleidė atstovavimo faktą, pateikdamas atsakovo vardu išduotą statybos leidimą, 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartį Nr. PV0505 su priedais. Iki 2006 m. liepos 10 d. ieškovas perdavė atsakovą atstovaujančiam trečiajam asmeniui 3 226 m2 sienų ploto tinkavimo darbų už 118 007,08 Lt. Iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. ieškovas dar atliko 1 105 m2 sienų ploto tinkavimo darbų už 40 420,90 Lt. Trečiasis asmuo ir atsakovas vengė priimti atliktus darbus, šią prievolę perleisdami vienas kitam. Atsakovui realiai priėmus atliktus darbus ir vengiant pasirašyti darbų perdavimo aktą ir kitus dokumentus, ieškovas juos pasirašė vienašališkai. Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ ir jo atsto­vas trečiasis asmuo UAB „Katreks“ ieškovo atliktais ir perduotais darbais ėmė disponuoti dar iki 2006 m. rugpjūčio 31 d., todėl ši data pripažintina atliktų darbų priėmimo-perdavimo momentu. Pagal Statybos darbų rangos sutarties 4.3 punktą, apmokėjimas atliekamas per 30 die­nų po atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, todėl prievolė atsiskaityti už visus perduotus darbus atsirado 2006 m. rugsėjo 30 d. Trečiasis asmuo 2006 m. rugpjūčio 31 d. sumokėjo ieškovui tik 4 000 Lt. Šiuo metu atsakovo įsiskolinimas už sienų tinkavimo darbus - 154 427,98 Lt. Be to, atsakovas pagal 2006 m. birželio 5 d. statybos rangos sutartį privalo mokėti netesybas. Jų suma sudaro 27 797,40 Lt.

5Kauno apygardos teismas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu UAB „Sofratus“ ieškinį patenkino – priteisė iš UAB „Energijos taupymo centras“ 154 427,98 Lt skolos, 27 797,40 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (182 225,38 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2007 m. rugpjūčio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nustatė, kad UAB „Energijos taupymo centras“ sprendimo dalyje dėl 114 007,08 Lt skolos ir 19 807,23 Lt delspinigių priteisimo atsako solidariai su trečiuoju asmeniu UAB „Katreks“, iš kurio šios sumos ieškovui UAB „Sofratus“ yra priteistos Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu kitoje civilinėje byloje Nr.2-654-390/2007.

6Sprendime rašoma, kad 2006 m. birželio 5 d. ieškovas UAB „Sofratus“ ir trečiasis asmuo UAB „Katreks“ sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. 06/06/01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti sienų tinkavimo darbus gyvenamajame name ( - ), o trečiasis asmuo apmokėti už atliktus darbus sutartyje numatyta tvarka. Sutarties šalys 2006 m. liepos 10 d. pasirašė atliktų darbų aktą už 2006 m. birželio mėnesį. Pagal jį ieškovas atliko darbų už 118 007,08 Lt. Trečiasis asmuo sumokėjo ieškovui 4 000 Lt. Likusi skolos dalis nebuvo sumokėta. Kauno apygardos teismas kitoje civilinėje byloje (Nr. 2-654-390/2007) priimtu 2007 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu priteisė UAB „Sofratus“ iš UAB „Katreks“ 114 007,08 Lt skolos ir 19 807,23 Lt delspinigių. Antstolis 2008 m. vasario 28 d. išieškojimo negalimumo aktu konstatavo, kad UAB „Katreks“ veiklos nevykdo, nekilnojamojo turto neturi, piniginių lėšų bankuose taip pat nėra, kito bendrovei priklausančio turto nerasta. Dėl šių priežasčių antstolis vykdomąjį dokumentą grąžino išieškotojui. Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. preliminarus sprendimas liko neįvykdytas. UAB „Sofratus“ prašo priteisti iš UAB „Energijos taupymo centras“ tą pačią skolą, kuri jau buvo priteista Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu. UAB ,,Energijos taupymo centras“ ir UAB ,,Katreks“ 2005 m. liepos 11 d. sudarė statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartį. Ja UAB ,,Katreks“, kaip statinio projektavimo ir statinio statybos valdytojas, įsipareigojo UAB ,,Energijos taupymo centras“ vardu ir lėšomis vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo statybą.

7Teismas pažymėjo, kad nagrinėjant ginčą, būtina atsižvelgti į tai, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-486/2007, jau yra pasisakyta dėl 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutarties vertinimo. Nutartyje pažymėta, kad ši sutartis turi pavedimo bei statybos rangos sutartims būdingų elementų. Pagal 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutarties 1.2. papunktį, trečiasis asmuo privalėjo vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus atsakovo vardu ir lėšomis. Trečiojo asmens UAB „Katreks“ atstovas G. M. teismo posėdžio metu pripažino, kad UAB „Katreks“ 2006 m. rugpjūčio mėnesį jau nebuvo pajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Nuo 2006 m. rugsėjo mėnesio atsiskaitymus su kreditoriais už UAB „Katreks“ vykdė atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“. 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutarties sudarymo metu, taip pat 2006 m. birželio 5 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 06/06/01 sudarymo metu ir tinkavimo darbų atlikimo metu UAB „Katreks“ kontrolinis akcijų paketas (83,9%) ir 100 procentų UAB „Energijos taupymo centras“ akcijų priklausė tam pačiam asmeniui V. S. . Jis vienvaldiškai galėjo daryti įtaką funkcijų pasiskirstymui tarp atsakovo ir trečiojo asmens. Šis funkcijų paskirstymas buvo įformintas 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartimi. Įvertinęs tai, kad pagal 2005 m. liepos 11 d. sutartį trečiasis asmuo privalėjo vykdyti savo įsipareigojimus atsakovo vardu ir lėšomis, kad abiejų įmonių kontroliniai akcijų paketai priklausė tam pačiam asmeniui, teismas sprendė, jog 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartimi buvo įforminti pavedimo santykiai tarp įgaliotojo UAB „Energijos taupymo centras“ ir įgaliotinio UAB „Katreks“. Pareiga atsiskaityti už atliktus darbus tenka atsakovui. Teismas nesutiko su atsakovo ir trečiojo asmens pozicija, kad ieškovo ir atsakovo nesiejo sutartiniai santykiai, kad atsakovo ir trečiojo asmens akcininkų sudėtis šioje byloje nėra reikšminga. Teismo manymu, asmuo, pagal turimą akcijų skaičių kontroliuojantis abi bendroves, galėjo ne tik daryti įtaką funkcijų pasiskirstymui tarp atsakovo ir trečiojo asmens statant gyvenamąjį namą, bet ir šių įmonių galėjimui atsiskaityti su kreditoriais. Byloje nustatyta, kad UAB „Energijos taupymo centras“ naudojasi ieškovo atliktų darbų rezultatu, o trečiasis asmuo neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti skolos išieškojimą. Teismo įsitikinimu, dėl šių priežasčių formalus faktas, jog ieškovas pasirašė sutartį su UAB „Katreks“, negali užkirsti kelio reikalauti, kad skolą už atliktus darbus apmokėtų UAB „Energijos taupymo centras“. Priešingu atveju būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai. Teismas nusprendė, kad santykiuose su ieškovu trečiasis asmuo UAB „Katreks“ veikė atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ vardu, todėl UAB „Energijos taupymo centras“ privalo apmokėti ieškovui už atliktus darbus. 114 007,08 Lt skola ir 19 807,23 Lt delspinigiai pagal 2006 m. liepos 10 d. atliktų darbų aktą ieškovui jau yra priteisti iš UAB „Katreks“ Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu, tačiau šios sumos dėl UAB „Katreks“ nemokumo nėra išieškotos. Ieškovas, pareikšdamas ankstesnį ieškinį UAB „Katreks“, suklydo. Šis suklydimas nesudaro pagrindo teigti, kad UAB „Energijos taupymo centras“ šioje byloje yra netinkamas atsakovas. Kadangi Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. preliminarus sprendimas yra įsiteisėjęs, siekiant išvengti tų pačių sumų priteisimo antrą kartą, nustatyta, kad atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ dėl 114 007,08 Lt skolos ir 19 807,23 Lt delspinigių prieš ieškovą atsako solidariai su trečiuoju asmeniu UAB „Katreks“, iš kurio šios sumos ieškovui yra priteistos 2007 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu kitoje civilinėje byloje.

8Teismas atmetė atsakovo ir trečiojo asmens atstovų teiginius, jog darbai buvo atlikti nekokybiškai. Atsakovas ir trečiasis asmuo nepateikė teismui rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad iki ieškinio padavimo buvo pareikšta pretenzija ieškovui dėl darbų kokybės. UAB „Katreks“ nereiškė prieštaravimų dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. preliminaraus sprendimo, kuriuo iš UAB „Katreks“ buvo priteistas įsiskolinimas pagal 2006 m. liepos 10 d. atliktų darbų aktą. Tokia UAB „Katreks“ pozicija įrodo, kad ji pretenzijų ieškovui dėl atliktų darbų kokybės neturėjo. Atsakovo pateiktos pažymos ir atliktų darbų aktai surašyti tik 2007 m. balandžio-birželio mėnesiais ieškovui nedalyvaujant. Jie negali būti laikomi įrodymais, patvirtinančiais, kad ieškovas atliko darbus nekokybiškai. Be to, juose nėra pažymėta, kad išvardinti darbai atlikti šalinant būtent ieškovo atliktų darbų defektus.

9Teismas nurodė, kad ieškovas pateikė 2006 m. rugpjūčio 23 d. atliktų darbų aktą, kuriame konstatuota, kad ieškovas atliko darbų už 40 420,90 Lt. Ieškovas akte pažymėjo, kad UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ atstovai atsisakė priimti darbus. Atsakovas ir trečiasis asmuo laikėsi pozicijos, jog ieškovo nurodyti darbai už 40 420,90 Lt nėra perduoti. Nei atsakovas, nei trečiasis asmuo nepateikė teismui įrodymų, paneigiančių faktą, jog ieškovas atliko darbų už 40 420,90 Lt. Kadangi santykiuose su ieškovu trečiasis asmuo UAB „Katreks“ veikė atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ vardu, atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ turi pareigą sumokėti šią sumą ieškovui. Teismo manymu, kadangi atsakovas ir trečiasis asmuo neįrodė, kad ieškovas atliko mažiau darbų, nei nurodyta abiejuose darbų atlikimo aktuose, o taip pat neįrodė, kad šie darbai ar jų dalis yra atlikti nekokybiškai, ieškovui iš atsakovo priteista visa nesumokėta šių darbų kaina – 154 427,98 Lt (118 007,08 - 4 000 + 40 420,90).

10Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal ieškovo UAB „Sofratus“ ir trečiojo asmens UAB „Katreks“ sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. 06/06/01 13.1. punktą ieškovas turi teisę reikalauti delspinigių už uždelstą sumokėti sumą. Teismas tenkino ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 27 797,40 Lt delspinigių, paskaičiuotų ieškinio senaties termino ribose.

11Atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ atstovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“ atmesti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones bei priteisti bylinėjimo išlaidas. Apeliaciniame skunde rašoma:

121.Teismas neteisingai ir nepagrįstai kvalifikavo tarp UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Katreks“ 2005 m. liepos 11 d. sudarytą Statinio projektavimo valdymo ir statinio statybos valdymo sutartį Nr. PV0505 išimtinai tik kaip pavedimo sutartį. Teismas ignoravo CK nuostatas, suteikiančias teisę asmenims sudaryti ir vykdyti mišrias sutartis. Pagal statybos ir valdymo sutartį valdytojas įsipareigojo atlikti ne tik valdymo, bet ir statybos rangos darbus. Statybos ir valdymo sutarties 17.3 punkte šalys susitarė, kad valdytojas darbus privalo atlikti savo jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis, kartu numatydamos, kad darbų atlikimui valdytojas, raštu suderinęs su UAB „Energijos taupymo centras“, gali samdyti rangovus (subrangovus). Atsakovas ir trečiasis asmuo Statybos ir valdymo sutartyje aiškiai atskyrė, kad trečiasis asmuo: 1) atliks projektavimo ir statybos darbus; 2) atliks projektavimo valdymo ir statinio statybos valdymo darbus. Statybos ir valdymo sutartyje yra numatyti du sutarties dalykai, kuriems turi būti taikomos atskiros materialinės teisės normos.

132.Teismas neteisingai nustatė 2006 m. birželio 5 d. tarp UAB „Katreks“ ir UAB „Sofratus“ sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. 06/06/01 šalis, taip pat iš šios sutarties vykdymo kylančius civilinius teisinius santykius, šalių teises ir pareigas. Statybos ir valdymo sutarties 8 punkte yra numatyta statybos valdytojo galimybė samdyti subrangovus. UAB „Energijos taupymo centras“ nėra rangos sutarties šalis, o rangos sutartyje taip pat nėra nuorodos, kuri suteiktų teisę UAB „Sofratus“ nukreipti reikalavimo teises į UAB „Energijos taupymo centras“. Rangos sutartis buvo sudaryta tarp UAB „Katreks“ ir UAB „Sofratus“, todėl ieškovas UAB „Sofratus“ nepagrįstai reikalavimo teisę nukreipė į atsakovą UAB „Energijos taupymo centras“. Atsakovas nėra įsipareigojęs priimti ieškovo atliktus darbus ar atlikti kokius nors kitus veiksmus. Ieškovas tarpusavio atsiskaitymo, defektų nustatymo ir šalinimo bei kitus su rangos sutartimi susijusius klausimus turi tiesiogiai spręsti su UAB „Katreks“, o ne su atsakovu. Teismas klaidingai aiškino ir vertino aplinkybes iki rangos sutarties sudarymo, per rangos sutarties vykdymą, po rangos sutarties vykdymo.

143.Teismas neteisingai ir nepagrįstai aiškino atstovavimo sutarčių nuostatas. Teismas neatsižvelgė į tai, kokie santykiai susiklostė tarp sutarties šalių sutarties vykdymo metu. Išvada, kad santykiuose su trečiaisiais asmenimis statybos valdytojas veikia išimtinai kaip užsakovo atstovas, bet ne savarankiškas asmuo yra nepagrįsta. Pavedimo sutartis nėra tapati atstovavimo santykiams. Atstovavimas nėra preziumuojamas. Byloje nėra įrodytas atstovavimo faktas tarp atsakovo ir trečiojo asmens. Teismo sprendimas neatitinka statybos procese atsirandančių sutartinių santykių praktikos. Ieškovas neįrodė, kad buvo atskleistas atstovavimo faktas. Ieškovo argumentai, jog statybos leidimas atskleidžia atstovavimo faktą yra nepagrįsti. Rangos sutartyje nėra nurodyta, kad sutartis sudaroma atstovaujant UAB „Energijos taupymo centras“.

154.Teismas klaidingai aiškino ir taikė teisės normas, nustatančias solidariąją atsakomybę. Teismo išvada dėl solidariosios atsakomybės yra nepagrįsta tarp UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Katreks“ 2005 m. liepos 11 d. sudaryta Statinio projektavimo valdymo ir statinio statybos valdymo sutartimi Nr. PV0505 ir dėl to atsakovui nekyla mokėjimo prievolių ieškovui.

165.Teismas neteisingai ir nepagrįstai aiškino teisės normas dėl juridinio asmens ir juridinio asmens dalyvių (akcininkų) atsakomybės atskyrimo, šalių sąžiningumo. Teismas rėmėsi tik nepagrįstomis prielaidomis teigdamas, kad „UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Katreks“ akcijų paketo turėtojas galėjo daryti įtaką įmonių galėjimui atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovo sąžiningumą patvirtina tai, kad jis yra sumokėjęs visą rangos kainą UAB „Katreks“. UAB „Katreks“ veikė savarankiškai vykdydama rangos sutartį, todėl ieškovas savo reikalavimo teisę turi nukreipti į UAB „Katreks“.

176.Teismas neteisingai vertino atsakovo ir trečiojo asmens įrodymus. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad darbus atliko kokybiškai. Ieškovo atliktų darbų defektai buvo ištaisyti ne paties ieškovo, o trečiųjų asmenų. Už ieškovo atliktų darbų taisymą trečiasis asmuo UAB „Katreks“ sumokėjo 79 677,87 Lt. Byloje pateikti dokumentai, patvirtinantys bendrą tinkavimo darbų apimtį. Iš jų matyti, kad tinkavimo darbų už 40 420,90 Lt ieškovas neatliko. Teismo išvados prieštarauja bylos įrodymams.

187.Teismas ieškovui iš atsakovo priteisė per dideles netesybas ir nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos dėl protingo netesybų dydžio.

19Trečiojo asmens UAB „Katreks“ atstovas 2008 m. liepos 8 d. pareiškimu dėl prisidėjimo prie atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ apeliacinio skundo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“ atmesti, panaikinti atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiojo asmens atstovas sutinka su atsakovo nurodytais skundo argumentais.

20Atsiliepimu į atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ apeliacinį skundą ieškovo UAB „Sofratus“ atstovas prašo atsakovo skundo netenkinti ir Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime rašoma:

211.Teismas teisingai nustatė, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens atsirado pavedimo, o ne rangos teisiniai santykiai. Trečiasis asmuo privalėjo vykdyti savo įsipareigojimus atsakovo vardu ir lėšomis. Tai nebūdinga rangos sutartims, nes darbus pagal rangos sutartį rangovas paprastai atlieka savo vardu ir lėšomis.

222.Konstatavus, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu sudarė pavedimo sutartį, negali būti keliamas reikalavimas surašyti atskirą įgaliojimą. Atsakovo argumentai, kad UAB „Katreks“ atstovavimo atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“ faktas neįrodytas, nepagrįsti. Sudarant rangos sutartį su ieškovu, trečiasis asmuo UAB „Katreks“ atskleidė atstovavimo atsakovui faktą, paaiškindamas ir pateikdamas susipažinti 2005 m. liepos 11 d. Statinio projektavimo valdymo ir statinio statybos valdymo sutartį bei duodamas jos kopiją. Kartu su šios sutarties kopija trečiasis asmuo pateikė ir statybos leidimą. Žinant faktą, kad statomas daugiabutis gyvenamasis namas priklauso UAB „Energijos taupymo centras“, buvo daroma išvada, jog darbus objekte gali užsakyti tik savininkas, jo įgaliotas atstovas arba generalinis rangovas. Iš pateiktų dokumentų ieškovas suprato, kad UAB „Katreks“ pagal statybos valdymo sutartį atstovauja statomo gyvenamojo namo savininką, statytoją ir užsakovą UAB „Energijos taupymo centras“.

233.Atsakovas ir trečiasis asmuo, derindami tarpusavio veiksmus, siekė bendro tikslo – gyvenamojo namo pastatymo. Tarp atsakovo ir trečiojo asmens buvo susiklostę jungtinės veiklos teisiniai santykiai. Atsakovas nesąžiningai bando įrodyti UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Katreks“ atskirumą. Atsakovo ir trečiojo asmens dalyvis – pagrindinis akcininkas buvo ta jungiamoji grandis, kuri tapo pagrindu abiejų bendrovių veiklą pripažinti jungtine veikla.

244.Teismas pagrįstai sprendė, kad faktas, jog darbai atlikti nekokybiškai, nėra įrodytas. Per protingą terminą nepareiškus pretenzijų dėl akivaizdžių kokybės trūkumų užsakovas praranda teisę remtis kokybės trūkumų faktu.

255.Pagrindiniai bendrovių organai, būdami viename asmenyje, turėjo galimybę paskirstyti turtą taip, kad į jį nebūtų galima nukreipti išieškojimo vykdant prievoles.

266.Atsakovo argumentai, kad sutartyje nustatytos netesybos yra neproporcingai didelės, nepagrįsti. Atsakovo siūlymu ir buvo nustatytos tokio dydžio netesybos. Rangos sutarties tekstą rengė atsakovas, o ne ieškovas.

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

28Dėl atsakovo ir trečiojo asmens 2005 m. liepos 11 d. sutarties Nr.PV0505 elementų ir faktinių santykių vykdant prievoles pagal šią sutartį kvalifikavimo

30Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, kad nagrinėjant šalių ginčą reikia atsižvelgti į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartyje kitoje civilinėje byloje (bylos apeliacinėje instancijoje Nr. 2A-486/2007) jau yra pasisakyta dėl atsakovo ir trečiojo asmens 2005 m. liepos 11 d. sudarytos Statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutarties Nr. PV0505 turinio. Šia sutartimi viena šalis - UAB „Katreks“ – įsipareigojo kitos šalies – UAB „Energijos taupymo centras“ – vardu ir lėšomis vykdyti statinio projektavimo valdymo ir statinio statybos valdymo darbus, kas atitinka pavedimo sutarties sampratą. Sutarties II-XII skyriuose išdėstytos sąlygos būdingos rangos sutarties elementams. Taigi nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartyje konstatuota, kad iš 2005 m. liepos 11 d. sutarties turinio matyti, kad ji turi ir pavedimo, ir statybos rangos sutartims būdingų elementų. Čia reikia atsižvelgti ir į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartyje įvertinęs, jog aptariama 2005 m. liepos 11 d. sutartis pagal turinį turi tiek pavedimo, tiek rangos sutarčiai būdingų elementų, nurodė, kad daryti išvadas apie tikruosius tarp sutarties šalių bei jų ir trečiųjų asmenų faktiškai susiklosčiusius santykius gyvenamojo namo ( - ) statybos procese būtina ne tik remiantis pažodiniu šios sutarties teksto aiškinimu.

31Civiliniuose teisiniuose santykiuose galiojantis sutarties laisvės principas, detalizuotas CK 6.156 straipsnyje, suteikia teisę šių santykių subjektams laisvai ir savarankiškai spręsti dėl sutarties turinio bei formos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyviosios įstatymo normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja viešoji tvarka, teisės principai, gera moralė. Sutarties laisvės principas taip pat apima šalių teisę sudaryti sutartį, nustatant joje sąlygas, būdingas skirtingų rūšių sutartims, t. y. šalys gali sudaryti mišriąją sutartį. CK 6.156 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad šalys gali sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Šioje teisės normoje taip pat nurodyta, kad tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenustato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei. Pagal CK 6.156 straipsnio 3 dalį mišriajai sutarčiai kompleksiškai taikomos teisės normos, reglamentuojančios tų rūšių sutartis, kurių elementų yra tokioje sutartyje. Teismų praktikoje akcentuojama, kad tokiais atvejais taip pat turi būti atsižvelgiama į sutarties esmę, pobūdį, sutarties šalių ketinimus, pasirenkant būtent tokios sutarties sudarymą, kitas konkrečias reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 16 d. nutartis Nr. 3K-3-521/2006).

32Aiškinant bet kokią, taigi ir mišriąją sutartį, turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Sutarties šalių ketinimus lemia kiekvienos iš šalių individualios savybės ir poreikiai, taigi šalių ketinimai gali nesutapti. Be to, kilus sutarties šalių ginčui, gali nepavykti nustatyti tikrųjų šalių ketinimų, nes jie gali būti šalių iškreipiami. Dėl to, aiškinant konkrečią sutartį, negalima suteikti didesnės reikšmės kuriam nors vienam sutarčių aiškinimo principui, bet būtina kompleksiškai remtis visais, kurie padėtų kiek įmanoma tiksliau kvalifikuoti aiškinamą sutartį ir jos pagrindu susiklosčiusius ginčo šalių teisinius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 16 d. nutartis Nr. 3K-3-521/2006). Pažymėtina, kad be CPK 6.193 straipsnyje nurodytų sutarčių aiškinimo principų būtina vadovautis ir bendraisiais teisės principais, t. y. teisingumu, sąžiningumu ir protingumu.

33Pirmosios instancijos teismo įsitikinimu, kadangi pagal 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartį trečiasis asmuo (valdytojas) UAB „Katreks“ savo įsipareigojimus turėjo vykdyti atsakovo (užsakovo) vardu ir lėšomis, o abiejų šių juridinių asmenų kontroliniai akcijų paketai priklausė tam pačiam fiziniam asmeniui, šia sutartimi buvo iš esmės įforminti pavedimo teisiniai santykiai. Jau minėta, kad atsakovo ir trečiojo asmens 2005 m. liepos 11 d. sutartis pagal jos teksto turinį įtvirtina mišraus pobūdžio teisinius santykius, nes turi pavedimo bei rangos sutartims būdingų elementų. Tokiu atveju svarbu yra nustatyti, kokie iš šios sutarties elementų turėjo esminę, lemiamą reikšmę statinio projektavimo ir statinio statybos valdytojo santykiams su trečiaisiais asmenimis, t. y. tinkamai kvalifikuoti, koks faktinių teisinių ryšių turinys atsirado ir susiejo statybos valdytoją su trečiaisiais asmenimis šiuos pasitelkiant užsakovo statinio statybos darbams ir tuo reikalu sudarant atitinkamas rangos sutartis.

34Kaip minėta, atsakovas ir trečiasis asmuo 2005 m. liepos 11 d. sudarė konkretaus statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartį (t. 2, b. l. 7-19). Statybos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nurodoma, kad statinio statybos valdymas – statytojo pasirinktas statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu. Statinio statybos valdytojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, veikiantys kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija (Statybos įstatymo 2 str. 52 d.). Statybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje aiškiai apibrėžta, kad statinio statybos valdytojas veikia statytojo (užsakovo) vardu ir darbus organizuoja pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra. Šių sričių darbų mastas ir statytojo (užsakovo) kaip įgaliotojo pavedamos įgaliotiniui – statinio statybos valdytojui teisės bei pareigos nustatomi pavedimo sutartimi. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 11 punkte taip pat apibrėžta, kad statinio statybos valdytojas veikia statytojo (užsakovo) vardu, darbus organizuoja pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: statybos darbai ir statinio techninė priežiūra, o statinio statybos valdytojo teisės bei pareigos nustatomos pavedimo sutartimi. Statybos valdytojui, kaip įgaliotiniui statytojas (užsakovas) gali pavesti atlikti ir užsakovo funkcijas, nors lėšas į statybą investuoja tik statytojas (Statybos įstatymo 2 str. 41 d. nuostata). Jeigu statybos valdytojui yra pavedamos užsakovo funkcijos, valdytojas gali veikti tik statytojo (įgaliotojo) vardu, nes jis neatitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, kurioms esant galima savarankiškai įgyvendinti statytojo (užsakovo) teises. Tik statytojas naujo daikto pagaminimu įgyvendina ekonominį poreikį sukurti ir turėti daiktą nuosavybės teise. Statyboje naudojamos statytojo lėšos, nes jų pagrindu įgyjamos medžiagos ir užsakomi darbai daiktui sukurti. Tačiau dėl šios priežasties statytojas negali būti visais atvejais laikomas faktiškai statybą užsakančiu asmeniu (užsakovu), nes pagal aukščiau nurodytas statybos teisinius santykius reguliuojančias specialiąsias teisės normas faktiškai statybos darbus organizuoti ir/arba vykdyti, t. y. atlikti užsakovo funkcijas gali ir kitas asmuo, veikiantis kaip kito asmens (statytojo) atstovas. Pagal Statybos įstatymo 3 str. statytojas statybos teisiniuose santykiuose apibrėžiamas kaip investuojantis lėšas į statybą asmuo, kuris kartu atlieka užsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti kitam asmeniui. Investuojamos į statybą lėšos priklauso statytojui, o faktinio statytojo ar užsakovo jos tik įsisavinamos. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, kad jeigu asmuo lėšas kitam asmeniui skiria investavimo į statybą tikslu, tai lėšų investuotojas turi būti vertinamas statomo objekto investuotoju ir gaminamo daikto savininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2004). Vertinant išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgiant į statybos teisinius santykius reguliuojančių teisės normų turinį, atsakovo ir trečiojo asmens 2005 m. liepos 11 d. sudaryta statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartis vertintina kaip pavedimo sutartis tarp statytojo (UAB „Energijos taupymo centras) ir įgaliotinio (statinio statybos valdytojo UAB „Katreks“), kuriam buvo pavestos ir statinio statybos užsakovo funkcijos (sutarties 17.7 p.). Kaip jau minėta, šioje pavedimo sutartyje taip pat buvo numatyta sąlygų, būdingų rangos prievoliniams santykiams. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje sutartyje esantys statybos rangos sutarčiai būdingi elementai taikytini tik sutarties šalių (statytojo ir statybos valdytojo) tarpusavio santykiams, bet jie negalėjo turėti įtakos ar būti taikomi statinio valdytojo ir užsakovo santykiams su trečiaisiais asmenimis, kuriuos valdytojas ir užsakovas, veikdamas pavedimo sutarties pagrindu pasitelkė faktiškai atlikti statinio statybos darbus, sudarydamas su šiais asmenimis atitinkamas rangos sutartis. Esmine 2005 m. liepos 11 d. sutarties sąlyga, išreiškiančia statybos valdytojo santykių su trečiaisiais asmenimis turinį konkretaus statinio statybos procese laikytinas sutarties 1.2 punkte įtvirtintas statinio projektavimo ir statybos valdytojo įsipareigojimas sutartyje numatytas prievoles vykdyti statytojo UAB „Energijos taupymo centras“ vardu ir lėšomis. Ši sutarties nuostata įgalina daryti išvadą, kad statybos valdytojas santykiuose su trečiaisiais asmenimis, kurie buvo pasitelkiami faktiškai atlikti statinio statybos darbus, veikė tik kaip statytojo UAB „Energijos taupymo centras“ atstovas pagal pavedimą, bet ne kaip savarankiškai veikiantis užsakovas ar pagrindinis rangovas (generalinis rangovas). Šią išvadą patvirtina ir byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad pagal 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartį statybos valdytojas UAB „Katreks“ pats jokių statinio statybos darbų neatliko, t. y. nevykdė rangovui būdingų prievolių, o užsiėmė tik statybos darbų organizavimu ir priežiūra, kad atsiskaitymai su rangovais, kuriuos statybos valdytojas pasitelkė faktiniam konkrečių statybos darbų vykdymui, buvo atliekami statytojo UAB „Energijos taupymo centras“ lėšomis. 2005 m. liepos 11 d. sutarties konkrečios nuostatos taip pat patvirtina aplinkybę, kad santykiuose su kitais asmenimis statinio statybos procese statybos valdytojas, kuriam buvo pavestas ir užsakovo funkcijų vykdymas, negalėjo veikti savarankiškai, laisvai priimti savo sprendimų be aiškiai išreikšto įgaliotojo sutikimo ar suderinimo su juo. Sutarties 9 ir 17.3 punktuose nurodyta, kad darbų atlikimui valdytojas gali samdyti rangovus prieš tai raštiškai suderinęs su Užsakovu. Sutarties 17.13 punkte įtvirtinta valdytojo pareiga suderinti su užsakovu visų procese dalyvaujančių rangovų (subrangovų) ir kitų vykdytojų samdą. Sutarties 8 ir 17.3 punktuose įrašyta sąlyga, kad valdytojas prievoles pagal sutartį turi atlikti savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis, nepaneigia išvados, kad santykiuose su kitais statinio statybai pasitelkiamais asmenimis valdytojas veikė kaip statytojo atstovas pagal pavedimą (CK 6.760 str. 6 d. nuostata). 2006 m. birželio 5 d. statybos darbų rangos sutartį Nr. 06/06/01 statybos valdytojas UAB „Katreks“ su ieškovu sudarė ne kaip rangovas, o kaip statytojo UAB „Energijos taupymo centras“ atstovas, veikdamas pagal pavedimo sutarties sąlygas, pagal kurias jis atliko ir užsakovo funkcijas. Tai akivaizdu iš 2006 m. birželio 5 d. sutarties įžanginės dalies, kur sutartį sudarančios šalys save įvardija kaip užsakovą ir rangovą. Įvertinusi aukščiau išdėstytas bylos aplinkybes ir remdamasi nurodytomis išvadomis teisėjų kolegija atmeta atsakovo apeliacinio skundo argumentus, kuriais bandoma iškreipti tikrąjį tarp rangos sutarties šalių atsiradusių teisinių santykių turinį, tikruosius sutarties šalių ketinimus, nepagrįstai teigiant, kad statinio statybos valdytojo santykiai su trečiaisiais asmenimis kvalifikuotini kaip subrangos santykiai projektavimo ir statybos darbų atlikimui. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos įrodymus sprendžia, kad nėra jokio pagrindo ieškovo ir trečiojo asmens santykių pagal 2006 m. birželio 5 d. statybos darbų rangos sutartį kvalifikuoti kaip pagrindinio rangovo (generalinio rangovo) ir subrangovo prievoles įtvirtinančių teisinių santykių. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kas trečiasis asmuo UAB „Katreks“ santykiuose su ieškovu UAB „Sofratus“ dėl gyvenamojo namo ( - ) vidaus apdailos darbų (sienų tinkavimo) veikė atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ vardu kaip šio atstovas pagal pavedimo sutartį, todėl iš ieškovo ir trečiojo asmens sudaryto sandorio (statybos rangos sutarties) atsiradusi prievolė sumokėti rangovui atlyginimą už atliktus statybos darbus tenka ne tik rangos sutarties šaliai - statybos valdytojui, bet ir jos atstovaujamajam asmeniui – statinio statytojui UAB „Energijos taupymo centras“. Šios išvados pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai, kuriais remiantis teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai kvalifikavo 2005 m. liepos 11 d. sutarties šalių teisinių santykių turinį, kad neteisingai nustatė 2006 m. birželio 5 d. rangos sutarties šalis ir iš šios sutarties kylančias šalių teises ir pareigas, kad klydo aiškindamas ir vertindamas aplinkybes dėl faktinio teisinių santykių turinio iki statybos rangos sutarties sudarymo ir šios sutarties vykdymo metu, yra atmetami. Dar kartą pažymėtina, kad nors 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartis turi mišrioms sutartims būdingų požymių, bet statybos valdytojas santykiuose su trečiaisiais asmenimis, pasitelkiamais faktiniam statybos darbų atlikimui, veikė kaip statytojo atstovas pagal pavedimą, savo veiksmais sukurdamas teises ir pareigas atstovaujamajam asmeniui (CK 2.133 str. 1 d., 6.756 str. 1 d.). Pagal 2006 m. birželio 5 d. statybos rangos sutarties sąlygas atsiskaityti su rangovu (ieškovu) už atliktus darbus visų pirma turėjo užsakovas UAB „Katreks“. Jau nurodyta, kad statybos valdytojui, kuris veikė kaip užsakovas statybos rangos sutarčių sudarymo metu, atsiskaitant su rangovais už darbus buvo naudojamos statytojo tam reikalui investuojamos lėšos. Kadangi statybos valdytojas (užsakovas pagal statybos rangos sutartį), veikdamas pavedimo sutarties pagrindu neįvykdė pareigos atsiskaityti su ieškovu, t. y. su rangovu už atliktus statinio statybos darbus, tokia pareiga, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, tenka statybos valdytojo atstovaujamam asmeniui - statinio statytojui UAB „Energijos taupymo centras“, kuris turėjo teisę faktiškai naudotis ieškovo atlikto darbo rezultatu.

35Išdėstytų motyvų pagrindu padarius išvadą, kad trečiojo asmens santykiams su ieškovu statinio statybos procese taikytinos prievolių pagal pavedimo sutartį teisinės pasekmės, nėra teisinės prasmės analizuoti ir vertinti pirmosios instancijos teismo teiginių dėl atsakovo ir trečiojo asmens dalyvio (akcininko) galimos įtakos kontroliuojamų juridinių asmenų veiklai ir su teismo išreikšta nuostata dėl tokios įtakos galimybės susijusių apeliacinio skundo argumentų. Tuo pačiu pagrindu esminės reikšmės neturi ir šalių argumentų įrodinėjant, buvo ir kiek buvo atskleistas atsakovo atstovavimo faktas ieškovo sutartiniuose santykiuose su trečiuoju asmeniu, analizė bei vertinimas.

36

37Dėl atsakovo, kaip tinkamos šalies atsakyti pagal ieškinį, solidariosios atsakomybės taikymo statytojui ir pavedimo sutarties pagrindu veikusiam statybos valdytojui

38

39Dalis šiuo ieškiniu prašomos priteisti skolos ir netesybų sumos jau yra ieškovui priteista iš trečiojo asmens UAB „Katreks“ įsiteisėjusiu Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu kitoje civilinėje byloje. Apeliantas, tvirtindamas, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai išaiškino bylos aplinkybes dėl šalių teisių ir pareigų, atsiradusių iš statinio statybos teisinių santykių, svarbią įrodomąją reikšmę teikia aplinkybei, kad dėl neatsiskaitymo už darbus anksčiau paduodamas į teismą statybos valdytoją, bet nekeldamas atsakovo atsakomybės klausimo, ieškovas elgėsi kaip subrangovas, galintis tiesiogiai reikšti reikalavimus tik pagrindiniam rangovui, bet ne užsakovui (subrangovo reikalavimo teisė tik į rangovą, kaip sandorio šalį). Su tokia apelianto argumentacija negalima sutikti. Kaip jau pažymėta, statybos valdytojas ir užsakovas UAB „Katreks“ statinio statybos procese atsiskaitinėjo su rangovais statytojo investuojamomis į statybą lėšomis. Įrodymų, kad atsiskaitymui su rangovais statybos valdytojas UAB „Katreks“ būtų naudojęs nuosavas, o ne statytojo UAB „Energijos taupymo centras“ investuojamas ir statybos valdytojui perduodamas lėšas, byloje nėra. Negavęs atlyginimo už atliktus statinio sienų tinkavimo darbus rangovas UAB „Sofratus“ kreipėsi į teismą dėl jo priteisimo iš užsakovo pagal sutartį UAB „Katreks“. Ši aplinkybė paaiškinama ir pateisinama tuo, kad 2006 m. birželio 5 d. statybos rangos sutartyje buvo numatyta statybos darbų užsakovo prievolė sumokėti rangovui už atliktus darbus (sutarties 4.5 ir 5.3 p.). Pirmosios instancijos teismo sprendime pažymėta, kad anksčiau pareikšdamas ieškinį tik trečiajam asmeniui UAB „Katreks“ ieškovas suklydo, tačiau toks suklydimas nedaro pagrindo teigti, kad atsakovas šioje byloje yra netinkama šalis. Ieškovo suklydimą galėjo lemti ir ta aplinkybė, kad dalinį mokėjimą (4000 Lt) už atliktus darbus ieškovui atliko ne statytojas, o užsakovas UAB „Katreks“ (t. 1, b. l. 21). Kadangi statinio statyba buvo finansuojama statytojo lėšomis, pasak ieškovo, jam buvo aiškinama, kad statybos valdytojui ir užsakovui UAB „Katreks“ yra perduota ir jis disponuoja pakankama suma lėšų, kurios turėtų būti panaudotos atsiskaitymui su rangovais. Nustačius, kad statybos valdytojas turėjo atsiskaityti su pasitelktais darbams atlikti rangovais statinio statytojo investuojamomis lėšomis, paaiškėjus, kad rangos sutartį sudaręs asmuo neturi ne tik lėšų, kurias jis būtų gavęs iš statytojo, bet ir jokių kitokių finansinių ir turtinių galimybių įvykdyti teismo sprendimą išieškant ieškovo naudai priteistas sumas, nėra jokio pagrindo manyti, kad ieškovas šioje byloje neturi skolos ir netesybų pareikalavimo teisės iš atsakovo kaip statytojo. Atsakovas yra tinkama šalis atsakyti pagal ieškovo reikalavimą, nes jam atsakomybė kyla iš neįvykdytų jo įgaliotinio prievolių, atsiradusių atstovavimo teisinių santykių pagrindu. Šioje byloje teisingai kvalifikuota, kad statybos valdytojas, sudarydamas 2006 m. birželio 5 d. statybos rangos sutartį veikė ne kaip savarankiškas pagrindinis arba generalinis rangovas, o kaip statytojo įgaliotinis, todėl apelianto argumentai dėl ieškovo galimybės veikti subrangovo teisių ir pareigų apimtyje, yra nepriimtini.

40Negali būti toleruojama tokia situacija, kada pagal piniginį reikalavimą, grindžiamą tapačiu materialiniu teisiniu pagrindu, būtų priteista du ar daugiau kartų ta pati pinigų suma iš vieno ar kelių asmenų. Siekdamas išvengti tokios teisinės situacijos susidarymo, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad dėl dalies reikalaujamų piniginių sumų atsakovui taikytina solidarioji pareiga kartu su trečiuoju asmeniu UAB „Katreks“, iš kurio tos sumos jau yra priteistos teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje. Iš esmės sutikdama su apeliacinio skundo motyvais, kad solidarioji skolininkų prievolė nėra preziumuojama, kad ji atsiranda tik įstatymo ar sutarties numatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus, teisėjų kolegija sprendžia, kad tokioje ypatingoje procesinėje teisinėje situacijoje pirmosios instancijos teismo nuostata dėl solidariosios atsakomybės taisyklių taikymo yra pateisinama ir atitinkanti principinius įstatymo reikalavimus teismui, priimančiam sprendimą byloje (CK 1.5 str. 4 d., CPK 3 str. 1 d.).

41Dėl įrodymų, susijusių su ieškovo darbų pagal statybos darbų rangos sutartį atlikimo faktu ir kokybe

42

43Pirmosios instancijos teismas pagristai atmetė atsakovo argumentus dėl ieškovo atliktų darbų apimties (masto) ir kokybės trūkumų, nes tokie argumentai nėra įrodyti. Statybos valdytojas, kuris turėjo prievolę kontroliuoti statybos darbų eigą, organizuoti atliktų darbų priėmimą, neatliko veiksmų ir atitinkamais dokumentais neįformino jų rezultatų, kurių pagrindu būtų galima patvirtinti ieškovo atliktų darbų trūkumus dėl jų kiekio (apimties) ar kokybės (CK 6.662 str. 1 d. , 6.689 str. 1 ir 2 d.). Neatlikęs ir neįforminęs veiksmų, kurių pagrindu galėtų reikšti pretenzijas dėl ieškovo sudarytuose aktuose nurodytų darbų atlikimo fakto ar darbų defektų, užsakovas pagal statybos rangos sutartį neteko galimybės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 ir 3 d., 6.689 str. 2 d.). Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais kritiškai vertinant atsakovo pateiktas pažymas ir darbų aktus, kuriais remdamasis atsakovas įrodinėjo ieškovo atliktų darbų trūkumų šalinimo faktą, nes ieškovo atliktų darbų defektų ar kitokių trūkumų faktas nėra nustatyta tvarka užfiksuotas, o iš atsakovo pateiktų darbų aktų turinio negalima daryti išvados, kad buvo atliekami būtent ieškovo atliktų darbų defektų šalinimo darbai.

44Byloje neįrodyta, kad statybos darbų užsakovas trečiasis asmuo UAB „Katreks“ atsisakė priimti nekokybiškus ieškovo darbus, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo atmesti ieškovo vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą (CK 6.694 str. 4 d.) vertinant aplinkybes dėl faktinio darbų už 40 420 Lt atlikimo per 2006 m. rugpjūčio mėn. (t. 1, b. l. 11). Ta apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, kad atsakovas neturėjo teisės tiesiogiai priimti darbų iš ieškovo, esminės reikšmės neturi, nes tokius veiksmus turėjo nustatyta tvarka atlikti atsakovo įgaliotas statybos valdytojas. Teisinės pasekmės, kurios atsiranda dėl įgaliotinio veiksmų ar neveikimo vykdant prievoles pagal pavedimo sutartį, tenka atstovaujamajam. Apelianto teiginys, kad byloje yra pateikti dokumentai apie bendrą tinkavimo darbų apimtį, kurie patvirtina, kad ieškovas tinkavimo darbų už 40 420,90 Lt neatliko, neatitinka tikrovės, nes byloje tokių dokumentų nėra. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo išvada pripažinti atsakovo 154 427,98 Lt skolos ieškovui faktą yra pagrįsta ir teisėta.

45Dėl netesybų ir jų dydžio

46

47Pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl 0,1 proc. dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo uždelstos sumokėti sumos. Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovas nėra rangos sutarties šalis, jis nepažeidė mokėjimo prievolės, nes jos ir neturėjo, todėl negali būti įpareigotas mokėti delspinigius. Su šia nuostata negalima sutikti, nes pareiga atsakyti už įgaliotinio prievolių pagal pavedimo sutartį neįvykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmes tenka atstovaujamajam. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi delspinigių dydžiu, numatytu ieškovo ir trečiojo asmens 2006 m. birželio 5 d. sudarytos statybos darbų rangos sutarties 13.1 punkte, taikytinu tais atvejais, kai užsakovas uždelsia atsiskaityti daugiau kaip trisdešimt dienų po nustatyto atsiskaitymo termino. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas atsakovui skaičiavo nepagrįstai dideles netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). 2005 m. liepos 11 d. statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutarties 33 ir 34 punktuose abiejų sutarties šalių atsakomybės laipsnis ribojamas 0,02 proc. dydžio netesybų skaičiavimu. Įgaliotinis, veikdamas šios sutarties pagrindu, prisiėmė didesnę atsakomybę prieš trečiąjį asmenį (byloje ieškovą), pasitelkiamą įgaliotojo pavedimo įvykdymui. Taigi, už prievolių, vykdytinų įgaliotojo interesais neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, įgaliotinis prisiėmė didesnę atsakomybę, nei ji galėtų būti taikoma įgaliotojui įgaliotinio atžvilgiu. Toks įgaliotinio veiksmas (padidintos atsakomybės nustatymas santykiuose su kitais asmenimis veikiant pagal pavedimo sutartį) laikytinas neatitinkančiu įgaliotojo interesų. Įvertindama šią aplinkybę, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad atsakovo pareiga mokėti delspinigius dėl įgaliotinio prievolių veikiant pagal pavedimo sutartį negali būti didesnė kaip numatyta pavedimo sutartyje su statybos valdytoju, t. y. neviršijanti 0,02 proc. dydžio. Tokiu būdu, skaičiuojant ieškinio senaties termino ribose ieškovui iš atsakovo priteistini delspinigiai sumažinami iki 5559,40 Lt (154 427,97 Lt x 0,02 proc. x 180 d.).

48Kadangi pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovo per dideles netesybas, skundžiamas sprendimas iš dalies pakeičiamas (CPK 330 str.).

49Iš dalies pakeičiant sprendimą, atitinkamai perskirstomos ir šalių bylinėjimosi išlaidos, turėtos pirmosios instancijos teisme. Perskirstant bylinėjimosi išlaidas įvertinama aplinkybė, kad sumažinus delspinigius, ieškovo naudai priteisiama suma sudaro 87,80 proc. nuo viso ieškiniu pareikštų piniginių reikalavimų dydžio. Įvertinant nurodyta procentine išraiška ieškovo naudai priteistinos sumos dydį, apeliacinėje instancijoje šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos išlaidų tarpusavio įskaitymo būdu ir gaunamas galutinis išlaidų saldo – 1711 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai.

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

51Pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimą ir jį išdėstyti taip:

52„Ieškinį patenkinti iš dalies.

53Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Sofratus“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ 154 427,98 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt septynis litus ir 98 ct) skolos, 5559,40 Lt (penkis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt devynis litus ir 40 ct) delspinigių, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (159 987,38 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2007 m. rugpjūčio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4199,75 (keturis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt devynis litus ir 75 ct) žyminio mokesčio ir 3500 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus litų) advokato atstovavimo išlaidų.

54Nustatyti, kad atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Energijos taupymo centras“ šio sprendimo dalyje dėl 114 007,08 Lt skolos ir 5559,40 Lt delspinigių priteisimo atsako solidariai su trečiuoju asmeniu uždarąja akcine bendrove „Katreks“, iš kurios šios sumos uždarajai akcinei bendrovei „Sofratus“ yra priteistos Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr.2-654-390/2007.

55Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo centras“ iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sofratus“ 1587 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus) advokato atstovavimo išlaidų.“

56Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Sofratus“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ 1711 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus vienuolika litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

57Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ 22,80 Lt (dvidešimt du litus ir 80 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas UAB „Sofratus“ 2006 m. rugpjūčio 1 d. ieškiniu, vadovaudamasis... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ ir... 5. Kauno apygardos teismas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu UAB „Sofratus“... 6. Sprendime rašoma, kad 2006 m. birželio 5 d. ieškovas UAB „Sofratus“ ir... 7. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjant ginčą, būtina atsižvelgti į tai, jog... 8. Teismas atmetė atsakovo ir trečiojo asmens atstovų teiginius, jog darbai... 9. Teismas nurodė, kad ieškovas pateikė 2006 m. rugpjūčio 23 d. atliktų... 10. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal ieškovo UAB „Sofratus“ ir... 11. Atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ atstovas apeliaciniu skundu prašo... 12. 1.Teismas neteisingai ir nepagrįstai kvalifikavo tarp UAB „Energijos taupymo... 13. 2.Teismas neteisingai nustatė 2006 m. birželio 5 d. tarp UAB „Katreks“ ir... 14. 3.Teismas neteisingai ir nepagrįstai aiškino atstovavimo sutarčių... 15. 4.Teismas klaidingai aiškino ir taikė teisės normas, nustatančias... 16. 5.Teismas neteisingai ir nepagrįstai aiškino teisės normas dėl juridinio... 17. 6.Teismas neteisingai vertino atsakovo ir trečiojo asmens įrodymus. Ieškovas... 18. 7.Teismas ieškovui iš atsakovo priteisė per dideles netesybas ir nukrypo nuo... 19. Trečiojo asmens UAB „Katreks“ atstovas 2008 m. liepos 8 d. pareiškimu... 20. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ apeliacinį skundą... 21. 1.Teismas teisingai nustatė, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens atsirado... 22. 2.Konstatavus, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu sudarė pavedimo sutartį,... 23. 3.Atsakovas ir trečiasis asmuo, derindami tarpusavio veiksmus, siekė bendro... 24. 4.Teismas pagrįstai sprendė, kad faktas, jog darbai atlikti nekokybiškai,... 25. 5.Pagrindiniai bendrovių organai, būdami viename asmenyje, turėjo galimybę... 26. 6.Atsakovo argumentai, kad sutartyje nustatytos netesybos yra neproporcingai... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 28. Dėl atsakovo ir trečiojo asmens 2005 m. liepos 11 d. sutarties Nr.PV0505... 30. Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, kad nagrinėjant šalių... 31. Civiliniuose teisiniuose santykiuose galiojantis sutarties laisvės principas,... 32. Aiškinant bet kokią, taigi ir mišriąją sutartį, turi būti nagrinėjami... 33. Pirmosios instancijos teismo įsitikinimu, kadangi pagal 2005 m. liepos 11 d.... 34. Kaip minėta, atsakovas ir trečiasis asmuo 2005 m. liepos 11 d. sudarė... 35. Išdėstytų motyvų pagrindu padarius išvadą, kad trečiojo asmens... 36. ... 37. Dėl atsakovo, kaip tinkamos šalies atsakyti pagal ieškinį, solidariosios... 38. ... 39. Dalis šiuo ieškiniu prašomos priteisti skolos ir netesybų sumos jau yra... 40. Negali būti toleruojama tokia situacija, kada pagal piniginį reikalavimą,... 41. Dėl įrodymų, susijusių su ieškovo darbų pagal statybos darbų rangos... 42. ... 43. Pirmosios instancijos teismas pagristai atmetė atsakovo argumentus dėl... 44. Byloje neįrodyta, kad statybos darbų užsakovas trečiasis asmuo UAB... 45. Dėl netesybų ir jų dydžio... 46. ... 47. Pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl 0,1 proc.... 48. Kadangi pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovo per dideles... 49. Iš dalies pakeičiant sprendimą, atitinkamai perskirstomos ir šalių... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimą ir jį... 52. „Ieškinį patenkinti iš dalies.... 53. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Sofratus“ iš atsakovo... 54. Nustatyti, kad atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Energijos taupymo... 55. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo... 56. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Sofratus“ iš atsakovo... 57. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės...