Byla e2-1789-302/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės individualios įmonės „Lex Baltica“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria iš bylos pašalintas atsakovas ir atsisakyta priimti sprendimą už akių jo atžvilgiu, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2186-773/2018 pagal ieškovės individualios įmonės „Lex Baltica“ netiesioginį ieškinį atsakovams A. A., Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Idea & Realty Group“, ir

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė IĮ „Lex Baltica“ kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydama priteisti BUAB „Idea & Realty Group“ naudai solidariai iš atsakovų A. A. ir Lietuvos Respublikos 140 999,71 Eur turtinės žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Kauno apygardos teismo teisėjo 2018 m. rugpjūčio 17 d. rezoliucija ieškinys buvo priimtas, nustatytas 20 d. terminas atsiliepimams pateikti.

93.

10Atsakovas prokuroras A. A. pateikė teismui prašymą dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama, nurodęs, kad jis yra netinkamas atsakovas byloje, nes galima žala yra kildinama iš prokuroro, kaip prokuratūros pareigūno, vykdančio jam pagal pareigas priskirtas funkcijas, veiksmų, todėl byloje atsakovu turėtų būti Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, o ne prokuroras kaip fizinis asmuo.

114.

12Ieškovė nesutiko, kad atsakovas A. A. būtų pakeistas kitu asmeniu ir pažymėjo, kad A. A. laiko savarankišku atsakovu šioje byloje.

135.

14Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Pažymėjo, kad ieškinys yra pareikštas netinkamam atsakovui A. A.. Nurodė, kad bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Pagal pareikštą reikalavimą byloje jau dalyvauja tinkamas atsakovas, todėl prokuroras A. A. kaip fizinis asmuo nelaikytinas atsakovu šioje byloje.

156.

16Ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių atsakovo A. A. atžvilgiu, nes jam procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

17II.

18Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

197.

20Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsakovo A. A. prašymą tenkino; nutarė nelaikyti A. A. atsakovu civilinėje byloje Nr. e2-2186-773/2018 ir jį iš šios civilinės bylos pašalinti; netenkino ieškovės IĮ „Lex Baltica“ prašymo priimti sprendimą už akių A. A. atžvilgiu.

218.

22Teismas įvertinęs Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.272 straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-796/2012, pažymėjo, kad galimai prokuroro tyčiniais veiksmais padarytą žalą atlygina valstybė, o prokurorui yra suteiktas imunitetas nuo civilinės atsakomybės vykdant jam pavestas pareigas ar įgyvendinant priskirtas funkcijas (CK 6.272 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgęs į minėtas teisės normas, teismų praktiką, šalių argumentus ir į tai, kad ieškovė atsakovu patraukė ne tik prokurorą, bet ir tinkamą atsakovę – valstybę, teismas netaikydamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 45 straipsnio, nes tinkama šalis – Lietuvos Respublika byloje atsakove yra įtraukta, pašalino prokurorą A. A. iš atsakovų ir bylos.

239.

24Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas A. A. yra pripažintas netinkamu atsakovu šioje byloje ir nutartimi yra šalinamas iš proceso, atsisakė priimti sprendimą už akių jo atžvilgiu (CPK 285 straipsnio 3 dalies 5 dalis).

25III.

26Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2710.

28Ieškovė IĮ „Lex Baltica“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį skundžiamoje dalyje; pavesti Kauno apygardos teismui sprendimo už akių priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2910.1.

30Ieškinys buvo priimtas be jokių trūkumų, t. y. atsakovais patraukus abu asmenis; vienas iš jų A. A.. Joks proceso dalyvis negali būti pašalintas iš bylos kaip nors kitaip, nei nustatyta CPK 45 straipsnyje.

3110.2.

32Ieškovė pateikė į bylą savo nuomonę, t. y. nesutikimą, kad atsakovas A. A. būtų pakeistas kitu asmeniu (kitu atsakovu). Esant tokiai situacijai (ieškovės nesutikimui) teismas privalėjo pagal CPK 45 straipsnio 3 dalį bylą nagrinėti iš esmės. Neteisėtas atsakovo pašalinimas iš bylos sąlygojo ir neteisėtą teismo atsisakymą priimti sprendimą už akių šio atsakovo atžvilgiu, nors atsakovas A. A. per teismo nustatytą terminą neįvykdė teismo reikalavimo ir nepateikė savo atsiliepimo į ieškinį, kas sukelia atitinkamas CPK 285 straipsnyje numatytas procesines pasekmes.

3310.3.

34Aiškindamas ir taikydamas CPK 45 straipsnio normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal šios teisės normos prasmę prašyti pakeisti netinkamą šalį (tiek ieškovą, tiek atsakovą) gali bet kuri šalis, taip pat šis pakeitimas gali įvykti ir teismo iniciatyva; tačiau bet kuriuo atveju netinkamos šalies pakeitimas gali įvykti tik sutinkant ieškovui (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2006; 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-161/2009; 2014 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2014). Šioje byloje ieškovė nedavė sutikimo pakeisti atsakovą.

3511.

36Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atsiliepime į atskirąjį skundą prašo ieškovės atskirojo skundo netenkinti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

3711.1.

38Pritaria teismo argumentams, kad ieškinyje nurodytas atsakovas – prokuroras A. A., nėra tinkamas atsakovas, nes pagal CK 6.272 straipsnio nuostatas, jis neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą ieškinį, nes nustačius, jog prokuroro veiksmais buvo padaryta žala, ją atlygina valstybė. Prokurorui yra suteiktas imunitetas nuo civilinės atsakomybės vykdant jam pavestas pareigas ar įgyvendinant priskirtas funkcijas. Byloje esant tinkamam atsakovui, Lietuvos valstybę atstovaujančiai institucijai – Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, teismas pagrįstai nesprendė atsakovo pakeitimo tinkamu klausimo pagal CPK 45 straipsnį, o tiesiog pašalino iš proceso imunitetą nuo civilinės atsakomybės turintį asmenį.

3911.2.

40Taip pat pagrįsti teismo motyvai dėl negalimumo priimti sprendimą už akių.

41Teismas

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4412.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4613.

47Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria prokuroras pašalintas iš atsakovų civilinėje byloje bei atsisakyta priimti sprendimą už akių jo atžvilgiu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas pagal atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus.

4814.

49CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas užtikrina kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymo saugomas interesas. Dispozityvumo principas (CPK 13 straipsnis) nustato civilinio proceso dalyviams teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Taigi pagal civiliniame procese galiojančius teisės į pažeistų teisių teisminę gynybą ir dispozityvumo principus kiekvienas asmuo yra laisvas apsispręsti, ar ginti savo pažeistas teises teisme, o jeigu ginti, tai pasirinkti savo elgesio modelį, kaip ir kokia apimtimi tai daryti, t. y. nustatyti pažeistų teisių gynimo ribas. Pagal bendrąją taisyklę ieškovas, remdamasis dispozityvumo principu, nevaržomai sprendžia, kokiems asmenims ir kokius materialaus pobūdžio reikalavimus reikšti. Tačiau teisė laisvai pasirinkti atsakovais bet kuriuos procesinį teisnumą ir veiksnumą turinčius asmenis savaime nelemia, kad procesas prieš šiuos asmenis visais atvejais bus pradėtas. Teismas jau civilinės bylos iškėlimo stadijoje turi patikrinti ir įsitikinti, ar ieškovo pasirinktas atsakovu asmuo gali dalyvauti civilinės bylos procese šiuo procesiniu statusu, ar jam gali būti reiškiami atitinkami reikalavimai, be kita ko, ar atsakovas pagal įstatymą neturi imuniteto nuo civilinės atsakomybės instituto jam taikymo. Šiuo atveju, rezoliucija priėmęs ieškinį teismas tinkamai nepatikrino nurodytų aplinkybių, tačiau tai buvo atlikta vėlesnėje proceso stadijoje, priimant skundžiamą nutartį.

5015.

51Nagrinėjamoje byloje ieškovė (apeliantė), kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu dėl turtinės žalos, patirtos, kaip teigiama ieškinyje, dėl prokuroro neteisėto įsikišimo į dviejų juridinių asmenų tarpusavio sutartinius santykius, neteisėtai inicijuoto ir kontroliuoto civilinio ginčo tarp dviejų juridinių asmenų, neteisėtai taikyto turto arešto, atlyginimo. Atsakovais ieškinyje buvo nurodyti tiek prokuroras, tiek valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros. Kaip minėta, ieškinio priėmimo stadijoje šio klausimo neišsprendęs, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sprendė, kad prokuroras negali būti traukiamas civilinėn atsakomybėn dėl jam taikomo imuniteto, todėl jį pašalino iš atsakovų civilinėje byloje. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, juolab, kad ir teismų praktika dėl teisėjų bei prokurorų civilinės atsakomybės bei jų imuniteto yra nuosekliai išplėtota ir visiškai aiški, nors dažniau taikoma ieškinio priėmimo stadijoje, tačiau taikytina ir vėlesnėje proceso stadijoje (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-796/2012, 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1128-464/2018).

5216.

53CK 6.272 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės. Todėl teismas, gavęs ieškinį dėl žalos, susijusios su šių asmenų veiksmais, atlyginimo CK 6.272 straipsnyje numatytu pagrindu, turi imtis procesinių priemonių užtikrinant, kad imunitetą nuo civilinės atsakomybės turintys subjektai procese neužimtų atsakovų procesinės padėties.

5417.

55Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad atsakovu civilinėje byloje pagal CK 6.272 straipsnio nuostatomis grindžiamą ieškinį gali būti tik valstybė, bet ne teisėjai, teismai, prokurorai ar prokuratūros. Todėl pareiškus tokį reikalavimą tiesiogiai teisėjui ir prokurorui teismas civilinės bylos iškėlimo ar paskesnėje jos proceso stadijoje turi priimti procesinį sprendimą dėl teisingumą vykdančių bei teisingumo vykdymo procesinę veiklą padedančių įgyvendinti subjektų (teisėjų bei prokurorų) pašalinimo iš proceso. Toks teismo procesinis sprendimas (imunitetą turinčių asmenų pašalinimas iš bylos proceso) sudaro sąlygas pagal išdėstytas faktines aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus (ieškinio faktinis pagrindas) tinkamai ir operatyviai nagrinėti valstybei pareikštų reikalavimų pagrįstumą ir be teisėto pagrindo nesuvaržo konstitucinių subjektų (teismų ir prokuratūros) Konstitucijoje įtvirtintų funkcijų vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-796/2012).

5618.

57Kaip minėta, apeliantė žalą sieja su prokuroro, atlikusio ikiteisminio tyrimo veiksmus, veiksmais. Pagal Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalį prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalis detalizuoja šią konstitucinę normą ir nustato, kad prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą. Dėl neteisėtų prokurorų veiksmų ar neveikimo asmenims atsiradusi žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka (Prokuratūros įstatymo 3 straipsnio 5 dalis), t. y. pagal CK 6.272 straipsnio nuostatas. Taigi, dėl neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo žala ją patyrusiems asmenims taip pat yra atlyginama valstybės, nepaisant prokuratūros pareigūnų kaltės, o prokurorams taikytinas imunitetas nuo civilinės atsakomybės dėl jų pareigų ar funkcijų vykdymo, šalinat juos iš proceso.

5819.

59Kitokios išvados nesuponuoja ir apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl netinkamo atsakovo pakeitimo tinkamu pagal CPK 45 straipsnio 3 dalies reikalavimus tik esant ieškovo sutikimui, kurio šiuo atveju nebuvo ieškovei prieštaraujant dėl atsakovo A. A. pašalinimo iš bylos, bei cituojama praktika, nes apeliantės nurodomose kasacinio teismo bylose pasisakyta dėl CPK 45 straipsnio nuostatų taikymo, o šiuo atveju, atsakovas iš bylos pašalintas dėl imuniteto turėjimo pagal įstatymą (CK 6.272 straipsnis).

6020.

61Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė atsakovo – prokuroro – pašalinimo iš bylos procesinį klausimą, atitinkamai nėra teisinio pagrindo spręsti dėl sprendimo už akių priėmimo šio asmens atžvilgiu, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

62Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

63Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė IĮ „Lex Baltica“ kreipėsi į teismą su netiesioginiu... 7. 2.... 8. Kauno apygardos teismo teisėjo 2018 m. rugpjūčio 17 d. rezoliucija ieškinys... 9. 3.... 10. Atsakovas prokuroras A. A. pateikė teismui prašymą dėl netinkamos šalies... 11. 4.... 12. Ieškovė nesutiko, kad atsakovas A. A. būtų pakeistas kitu asmeniu ir... 13. 5.... 14. Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos generalinės... 15. 6.... 16. Ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių atsakovo A. A.... 17. II.... 18. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 7.... 20. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsakovo A. A.... 21. 8.... 22. Teismas įvertinęs Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.272 straipsnyje... 23. 9.... 24. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas A. A. yra pripažintas netinkamu... 25. III.... 26. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 27. 10.... 28. Ieškovė IĮ „Lex Baltica“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo... 29. 10.1.... 30. Ieškinys buvo priimtas be jokių trūkumų, t. y. atsakovais patraukus abu... 31. 10.2.... 32. Ieškovė pateikė į bylą savo nuomonę, t. y. nesutikimą, kad atsakovas A.... 33. 10.3.... 34. Aiškindamas ir taikydamas CPK 45 straipsnio normas, kasacinis teismas yra... 35. 11.... 36. Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos generalinės... 37. 11.1.... 38. Pritaria teismo argumentams, kad ieškinyje nurodytas atsakovas – prokuroras... 39. 11.2.... 40. Taip pat pagrįsti teismo motyvai dėl negalimumo priimti sprendimą už akių.... 41. Teismas... 42. IV.... 43. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 12.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 46. 13.... 47. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 48. 14.... 49. CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas... 50. 15.... 51. Nagrinėjamoje byloje ieškovė (apeliantė), kreipėsi į teismą su... 52. 16.... 53. CK 6.272 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl... 54. 17.... 55. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad atsakovu... 56. 18.... 57. Kaip minėta, apeliantė žalą sieja su prokuroro, atlikusio ikiteisminio... 58. 19.... 59. Kitokios išvados nesuponuoja ir apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl... 60. 20.... 61. Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė atsakovo... 62. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 63. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą....