Byla eB2-42-258/2020

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė,

2sekretorė Eglė Čeponinė,

3dalyvaujant OOO Arenda-Centr atstovei advokatei Jolantai Žukauskienei,

4atsakovo BUAB „Finiens“ astovui advokato padėjėjui Karoliui Dudėnui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant Rusijos įmonės RAB „Arenda-Centr“ kreditorinį reikalavimą atsakovės BUAB „Finiens“ bankroto byloje, trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“,

Nustatė

6RAB „Arenda-Centr“ pateikė 1 823 797,00 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB „Finiens“ bankroto byloje, nurodė, kad pagal 2016-07-20 Sutartį dėl reikalavimo teisių perleidimo pradinis kreditorius UAB „Istpro“, naujasis kreditorius RAB „Arenda-centr“ ir skolininkas UAB „Finiens“ sudarė sutartį dėl reikalavimo teisių perleidimo, pagal kurios sąlygas pradinis kreditorius UAB „Istpro“ perleido reikalavimo teisę naujajam kreditoriui RAB „Arenda-centr“ į skolininką UAB „Finiens“ pagal 2013-03-14 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „LNTV“, UAB „Istpro“ ir UAB „Finiens“ 1 477 299,58 Eur įsiskolinimą ir laikotarpiu nuo 2013-03-14 nuo įsiskolinimo sumos 1 477 299,58 Eur skaičiuojamas 7 proc. metines palūkanas, kurios šios sutarties pasirašymo dieną sudarė 346 497,42 Eur. Pagal 2016-07-20 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties 3 punktą, skolininkas įsipareigojo 1 477 299,58 Eur skolą su 7 procentų metinėmis palūkanomis sumokėti naujajam kreditoriui RAB „Arenda-Centr“ iki 2017-12-31. BUAB „Finiens“ įsipareigojimų neįvykdė, su naujuoju kreditoriumi RAB „Arenda-centr“ neatsiskaitė, todėl RAB „Arenda-centr“ turi finansinį reikalavimą į BUAB „Finiens“ 1 823 797,00 Eur sumai.

7BUAB „Finiens“ nesutikdama su pateiktu reikalavimu nurodo, kad RAB„Arenda-Centr“ negalėjo iš UAB „Istpro“ įsigyti 1 477 299,58 Eur (5 100 820,00Lt) reikalavimo teisės į BUAB „Finiens“, nes UAB „LNTV“ negalėjo šios reikalavimo teisės perleisti UAB „Istpro“. Pagal Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 9 d. sprendimą c. b. Nr. e2-2087-852/2017 ir Lietuvos Apeliacinio Teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartį c. b. Nr. e2A-57-241/2018, UAB „LNTV“ nebuvo įgijusi reikalavimo teisės į BUAB „Fienens“ iš BUAB „Construction Ace“, todėl šios reikalavimo teisės negalėjo perleisti UAB „Istpro“, o UAB „Istpro“ negalėjo perleisti reikalavimo teisės pareiškėjai į BUAB „Fienens“.

8BUAB „Finiens“ bankroto administratorius taip pat nurodė, jog skola yra dubliuojama, nes Vilniaus apygardos teismo 2019-06-20 d. nutartimi civilinėje byloje eB2-15-258/2020 pagal pateiktą skolos reikalavimą yra patvirtintas UAB „Nikosparta“ 1 716 742,57 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas BUAB „Finiens“ bankroto byloje. Ši nutartis įsiteisėjo 2019-08-22 Lietuvos apeliaciniam teismui civilinėje byloje Nr. 2-1276-407/2019 atmetus atskiruosius skundus dėl UAB „Nikosparta“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

9Tretysis asmuo UAB „Nikosparta“ nurodė, jog jai yra žinoma, kad RAB „Orenda-Centr“ pareiškė 1 823 797,00 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Finiens“ bankroto byloje. Pateikė prašymą nagrinėti bylą UAB „Nikosparta“ nedalyvaujant.

10Prašymas dėl RAB „Arenda-Centr“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Finiens“ bankroto byloje netenkinamas.

11CPK 182 straipsnio 2 punktas nustato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems asmenims (prejudiciniai faktai).

12Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo ir taikymo, yra suformulavęs tokias pagrindines taisykles: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DnB Nord bankas v. UAB „Dama“, bylos Nr. 3K-3-37/2008; kt.).

13Nagrinėjamoje byloje BUAB “Finiens” bankroto administratorius kaip prejudicinius faktus nurodo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 9 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-2087-852/2017 ir Lietuvos Apeliacinio Teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-57-241/2018. Nagrinėjamoje dalyje sutiktina, kad RAB „Arenda-Centr“ minėtos civilinės bylos procese nedalyvavo, tačiau tiek RAB „Arenda- Centr“ tiek BUAB „Finiens“ pripažįsta, jog BUAB „Finiens“ bankroto byloje reiškiamas reikalavimas yra dubliuojamas.

14UAB „Nikosparta“ pareiškusi BUAB „Finiens“ bankroto byloje kreditorinį reikalavimą, nurodė, kad 2017 m. gruodžio 29 d. reikalavimo teisių pirkimo-pardavimo sutartimi iš BUAB „CONSTRUCTION ACE“ įsigijo 1.477.299,58 EUR ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų reikalavimo teisę į BUAB „Finiens“. Vilniaus apygardos teismo BUAB „CONSTRUCTION ACE“ bankroto byloje Nr. B2-1371-866/2020 vykstant teisminiam ginčui dėl 2017 m. gruodžio 29 d. ginčijamų reikalavimo teisių pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, ieškinys dėl 2017 m. gruodžio 29 d. reikalavimo teisių pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmestas.

15Teismas, vertindamas nurodytas aplinkybes, daro išvada, jog UAB „Nikosparta“ kreditorinis reikalavimas BUAB „Finiens“ bankroto byloje patvirtintas nuosavybės teisės įgijimo pagrindu - galiojančia 2017-12-29d. reikalavimo teisės pirkimo-pardavimo sutartimi.

16RAB „Arenda-Centr“ reikalavimą į skolininką BUAB „Finiens“ grindžia reikalavimo teisių perleidimo sutartimis. CK 6.101 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Draudžiama perleisti tokį reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas (CK 6.102 straipsnio 1 dalis). Reikalavimą perleidęs kitam asmeniui kreditorius privalo perduoti naujajam kreditoriui dokumentus, patvirtinančius reikalavimo teisę bei papildomas teises, įskaitant ir teisę į palūkanas (CK 6.104 straipsnio 1 dalis). Pagrindinis kreditorius atsako naujajam kreditoriui už šiam perduoto reikalavimo negaliojimą (CK 6.105 straipsnio 1 dalis).

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.102 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas perleisti tokį reikalavimą, dėl kurio negalimas išieškojimas, tai kartu reiškia ir draudimą perleisti reikalavimą, kurio pradinis kreditorius neturi, arba negaliojantį reikalavimą, nes tokio reikalavimo negalima įgyvendinti.

18Nagrinėjamoje dalyje teismas daro išvada, jog RAB “Arenda-Centr” tenka pareiga įrodyti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, t.y įrodyti, jog neabejotinai ir užtikrintai įgijo juridinę nuosavybės teisę į perleidžiamą reikalavimą, ir tik ją įrodęs, įgyja teisę naudotis įstatymo suteikiama jo reikalavimo teisės apsauga bei gynimo būdais. Nagrinėjamoje byloje UAB „Nikosparta“ tvirtina turinti juridinę nuosavybės teisę į tą patį reikalavimą, patvirtintą įsiteisėjusia teismo nutartimi. Kadangi du kart (tyčia ar netyčia) perleisti to paties reikalavimo negalima, teismas daro išvada, jog nagrinėjamoje dalyje, nesant byloje patikimų įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti išvadą, jog reikalavimo perleidimas faktiškai buvo atliktas, t.y. kad RAB „Arenda-Centr kaip reikalavimo perėmėjas, turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Nurodytų aplinkybių pagrindu, teismas daro išvada, jog RAB „Arenda-Centr“ pateiktas kreditorinis reikalavimas nėra įrodytas, todėl negali būti pripažintas pagrįstu. Vadovaudamasis išdėstytu, CPK 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

19Nepripažinti RAB „Arenda-Centr“ teikiamo 1 823 797,00 Eur reikalavimo BUAB „Finiens“ bankroto byloje.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė,... 2. sekretorė Eglė Čeponinė,... 3. dalyvaujant OOO Arenda-Centr atstovei advokatei Jolantai Žukauskienei,... 4. atsakovo BUAB „Finiens“ astovui advokato padėjėjui Karoliui Dudėnui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant Rusijos įmonės... 6. RAB „Arenda-Centr“ pateikė 1 823 797,00 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB... 7. BUAB „Finiens“ nesutikdama su pateiktu reikalavimu nurodo, kad... 8. BUAB „Finiens“ bankroto administratorius taip pat nurodė, jog skola yra... 9. Tretysis asmuo UAB „Nikosparta“ nurodė, jog jai yra žinoma, kad RAB... 10. Prašymas dėl RAB „Arenda-Centr“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo... 11. CPK 182 straipsnio 2 punktas nustato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių,... 12. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo ir... 13. Nagrinėjamoje byloje BUAB “Finiens” bankroto administratorius kaip... 14. UAB „Nikosparta“ pareiškusi BUAB „Finiens“ bankroto byloje... 15. Teismas, vertindamas nurodytas aplinkybes, daro išvada, jog UAB... 16. RAB „Arenda-Centr“ reikalavimą į skolininką BUAB „Finiens“ grindžia... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.102 straipsnio 1 dalyje... 18. Nagrinėjamoje dalyje teismas daro išvada, jog RAB “Arenda-Centr” tenka... 19. Nepripažinti RAB „Arenda-Centr“ teikiamo 1 823 797,00 Eur reikalavimo BUAB... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos...