Byla e2YT-17585-615/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje – VĮ „Turto bankas“, M. M., R. M., G. K

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas,

2sekretoriaujant V. M.,

3dalyvaujant pareiškėjai I. D.,

4dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Giedrei Martinėnaitei,

5dalyvaujant suinteresuotajam asmeniui M. M.,

6nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims G. K., R. M., suinteresutojo asmens VĮ „Turto bankas“ atstovui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. D. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje – VĮ „Turto bankas“, M. M., R. M., G. K..

8Teismas

Nustatė

9

 1. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė 2013-05-20 mirusio J. M., palikimą.
  1. Pareiškėja pareiškime (popierinės bylos kopijos 3-5 l.) nurodė, kad 1998-07-20 mirė jos motina A. M.. Po mamos mirties liko gyvenamasis namas ( - ), kuris buvo registruotas motinos vardu seniūnijos namų ūkių knygoje. Motinos palikimą paveldėjo pareiškėjos tėvas J. M. ir jam Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarė išdavė paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą. Tačiau šiame paveldėjimo teisės liudijime gyvenamasis namas ( - ), nenurodytas, kadangi nuosavybės teisės į jį nebuvo įregistruotos VĮ „Registrų centre“.
  2. 2013-05-20 pareiškėjos tėvas J. M. mirė. Kadangi jo vardu nebuvo registruotas joks turtas į notarą dėl paveldėjimo pareiškėja nesikreipė. 2016-11-08 pareiškėja kreipėsi į VĮ „Registrų centrą“, norėdama įregistruoti minėtą namą motinos vardu, tačiau VĮ „Registrų centro Kauno filialo 2016-11-18 sprendimu dėl nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo į nekilnojamojo turto registrą Nr. KAKT-3240, pareiškėjos prašymas buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad ji neturėjo teisės paduoti tokį prašymą. Pareiškėjas yra priversta kreiptis į teismą dėl jos tėvo palikimo, t. y. teisės paveldėti gyvenamąjį namą, priėmimo fakto nustatymo. Šį juridinę reikšmę turintį faktą reikia nustatyti tam, kad pareiškėja galėtų įregistruoti minėtą gyvenamąjį namą savo motinos vardu, po to tėvo vardu ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą.
  3. Pareiškėja nurodė, jog gyvenamajame name esančiame ( - ), gyveno su tėvais nuo pat vaikystės, liko gyventi ir po abiejų tėvų mirties. Namą prižiūri, mokėjo ir moka mokesčius už elektrą, vandenį. Taip pat naudojasi visu kitu po tėvo mirties likusiu turtu: baldais, buitine technika, indais. Taigi palikimą priėmė faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.
 2. Suinteresuotasis asmuo G. K. atsiliepime į pareiškimą (popierinės bylos kopijos 40 l.) nurodė, jog su pareikštu pareiškimu sutinka.
 3. Suinteresuotasis asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į patikslintą pareiškimą (popierinės bylos kopijos 36-37 l.) nurodė, kad VĮ „Turto bankas“ nėra gavusi pranešimo apie galimą palikėjo J. M. palikimo perėjimą valstybei, taip pat neturi jokių duomenų patvirtinančių ar paneigiančių aplinkybes, kad I. D. priėmė J. M. palikimą, pradedama faktiškai jį valdyti. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų, kad pareiškėjas priėmė palikimą faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymo patenkinimui, taip pat nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvaus.
 4. Kiti suinteresuotieji asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.
 5. Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškimą palaiko. Nurodė, jog priėmė tėvo J. M. palikimą, asmeniniu daiktus. Kitų vaikų, išskyrus pareiškėją ir suinteresuotuosius asmenis, mirusysis neturėjo. Jo sutuoktinė, pareiškėjos motina, yra mirusi. Dėl palikimo, jokių ginčų nebuvo ir nėra.
 6. Teismo posėdžio metu, suinteresuotasis asmuo M. M. pareiškimą palaikė, patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes.
 7. Liudytoja E. M. teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškėja yra liudytojos vyro pusseserė. Mirus J. M. name liko gyventi pareiškėja ir priėmė visus mirusiojo daiktus. Ginčų dėl palikimo, kiek liudytojai žinoma, nėra.
 8. Liudytojas H. S., teismo posėdžio metu nurodė, jog yra pareiškėjos sūnus. Po senelio J. M. mirties jo daiktais naudotis pradėjo tame pačiame name gyvenusi pareiškėja. Dėl palikimo ginčų nėra.

10Teismas

konstatuoja:

11Pareiškimas tenkintinas.

 1. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (( - ) straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009).
 2. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.
 3. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis, taip pat suinteresuotųjų asmenų paaiškinimai teismo posėdžio metu patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).
 4. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad J. M. buvo pareiškėjos I. D. tėvas (popierinės bylos kopijos 12 l.). J. M. mirė 2013-05-20 (popierinės bylos kopijos 15 l.). J. M. turėjo keturis vaikus– pareiškėją I. D., suinteresuotuosius asmenis – M. M., R. M. ir G. K., kurie dėl palikimo priėmimo į notarą nesikreipė (popierinės bylos kopijos 29 l.). Kauno 4-asis notarų biuras savo liudijime nurodė, jog po J. M., mirusio 2013-05-20 mirties, paveldėjimo byla nėra užvesta (popierinės bylos kopijos 6 l.). Aplinkybę, kad po J. M. mirties I. D. palikimą priėmė faktiškai pradėdama jį valdyti, patvirtina atsiskaitymai už butui tiektas komunalines paslaugas (popierinės bylos kopijos 21-25 l.), suinteresuoto asmens paaiškinimai teismo posėdžio metu ir liudytojų parodymai. Aptarti įrodymai, taip pat pareiškime ir pareiškėjos teismo posėdžio metu nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja pradėjo faktiškai valdyti savo tėvo J. M. turtą po jo mirties 2013-05-20. I. D. rūpinosi po tėvo mirties likusiu turtu, juo naudojosi, mokėjo mokesčius turimam nekilnojamajam turtui išlaikyti. Jokio ginčo dėl mirusiojo palikimo nebuvo ir nėra šiuo metu.
 5. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus darytina išvada, jog I. D. po savo tėvo J. M. mirties priėmė jo palikimą, pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad I. D. faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo tėvo mirties 2013 m. gegužės 20 d. (Civilinio kodekso 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).
 6. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

13Pareiškėjos I. D. pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. D., a. k. ( - ) priėmė savo tėvo J. M., a. k. ( - ) mirusio 2013-05-20, palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai