Byla 2S-206-254/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininko K. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. spalio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8224-285/2011 pagal pareiškėjo kreditoriaus AB DnB NORD bankas pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2Pareiškėjas kreditorius AB DnB NROD bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas: išieškoti iš skolininko K. B. 1 234 419,53 EUR skolą ir 135 Lt žyminį mokestį iš bankui 2007 m. gegužės 10 d. hipotekos lakštu (id. Nr. 02120070007185) įkeisto nekilnojamojo turto, nuosavybės teise priklausančio R. B.. Nurodė, kad su skolininku 2007-05-10 sudarė kredito linijos sutartį Nr. K-2500-2007-233, kuria suteikė skolininkui 1 167 371,41 EUR kreditą. Jo užtikrinimui 2007-05-10 hipotekos lakštu buvo įkeistas R. B. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas: 1234/1846 dalys 0,1846 ha žemės sklypo ir 498,43 kv.m. bendro ploto gyvenamasis namas su priklausiniu. Tai pačiai prievolei užtikrinti 2007-05-10 buvo sudarytas hipotekos lakštas, kuriuo buvo įkeistas UAB „Korys" nuosavybės teise priklausantis turtas, o 2009-05-28 sudarytas hipotekos lakštas, kuriuo buvo įkeistas K. B. nuosavybė teise priklausantis turtas.

3Skolininkas laiku prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdė, kredito laiku negrąžino, nemokėjo palūkanų ir delspinigių, todėl bankas 2011-02-07 pranešė skolininkui ir įkeisto turto savininkei, kad neįvykdžius prisiimtų finansinių įsipareigojimų per nustatytą terminą, bankas pradės priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto. Skolininkas nustatytu terminu įsipareigojimų neįvykdė, todėl bankas sutartį nutraukė.

4Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. balandžio 1 d. nutartimi areštavo R. B. nuosavybės teise priklausantį turtą: 1234/1846 dalis 0,1846 ha ploto žemės sklypo, ( - ); pastatą – gyvenamąjį namą, plane 1A2p, bendras plotas 498,43 kv.m., ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kiemo aikštelė), ( - ), įkeistą 2007-05-14 hipotekos lakštu, id. kodas 02120070007185, užtikrinant K. B. skolinio reikalavimo įvykdymą kreditoriui AB DnB NORD bankui; įspėjo skolininką K. B. ir įkeisto turto savininkę R. B., kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių; uždraudė įkeisto turto savininkei perleisti šį turtą kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti ar kitokiomis teisėmis apsunkinti, parduoti ar naikinti daiktus, kurie yra šio turto priklausiniai, reikalauti padalyti šį turtą ar atskirti priklausinius nuo šio turto.

5Pareiškėjas kreditorius AB DnB NROD bankas kreipėsi į teismą su pakartotiniu pareiškimu, prašydamas: išieškoti AB DnB NROD bankas naudai iš skolininko 1 307 224,28 EUR skolą, 135 Lt žyminį mokestį ir 5 proentų įstatyminių metinių palūkanų nuo visos skolos sumos nuo pareiškimo pateikimo dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos ir parduoti iš varžytynių bankui hipotekos lakštu, kurio id. numeris 02120070007185, įkeistą turtą. Nurodė, kad įspėjime nustatytu terminu skolininkas skolos nesumokėjo.

6Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. birželio 2 d. nutartimi patenkino kreditoriaus reikalavimus ir nutarė priverstinai išieškoti iš skolininko K. B. 1 307 224,28 EUE skolą, 5 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos skolos sumos, skaičiuojant nuo 2011-05-27 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo, ir 135 Lt žyminio mokesčio; priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą R. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), nuosavybės teise priklausantį turtą: 1234/1846 dalis 0,1846 ha ploto žemės sklypo, ( - ); pastatą – gyvenamąjį namą, plane 1A2p, bendras plotas 498,43 kv.m., ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kiemo aikštelė), ( - ). Teisėja konstatavo, kad paskola nustatytu terminu negrąžinta, ginčo dėl sutarties nėra.

7Skolininkas K. B. atskiruoju skundu prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011-06-02 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pakartotinį prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo atmesti ar palikti nenagrinėtu.

8Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartimi atskirąjį skundą tenkino iš dalies, Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. birželio 2 d. nutartį panaikino ir perdavė klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, konstatuodamas, kad hipotekos teisėja, priimdama skundžiamą nutartį, nevykdė pareigos patikrinti ar sutarties sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjo atliekamo veiksmo, yra sąžiningos, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

9Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartimi nustatė pareiškėjui kreditoriui terminą trūkumams pašalinti. Nutartyje nurodė, kad pareiškėjas privalo pateikti teismui duomenis, įrodančius, kiek laiko skolininkas nevykdė prievolės, kaip vykdė prievolę per pranešime nustatytą 30 d. terminą, pateikti priimtą sprendimą nutraukti sutartį prieš terminą ir duomenis, kad skolininkui buvo asmeniškai pranešta apie minėtos kredito sutarties nutraukimą.

10Pareiškėjas AB DnB NORD bankas pašalino 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartyje nurodytus trūkumus. Kreditorius nurodė, kad: skolininkas įsipareigojimų nevykdė nuo 2010-04-30 iki 2011-10-04, t. y. iki 2011-10-04 nesumokėjo kreditoriui nė vienos įmokos; kreditorius skolininkui buvo nustatęs papildomą terminą padengti pradelstus įsiskolinimus, tačiau skolininkas jų nepadengė; rašto įteikimo skolininkui faktą patvirtino banke gautas skolininko atsakymas.

11Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. spalio 26 d. nutartimi patenkino kreditoriaus reikalavimus ir nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių R. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą: 1234/1846 dalis 0,1846 ha ploto žemės sklypo, unikalus ( - ); pastatą – gyvenamąjį namą, plane 1A2p, bendras plotas 498,43 kv.m., ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kiemo aikštelė), ( - ), įkeistą 2007-05-14 hipotekos lakštu, id. kodas 02120070007185, užtikrinant K. B., a/k ( - ) gyv. Benediktinų ( - ), prievolės pagal 2007-05-10 kredito linijos sutartį Nr. K-2500-2007-233 įvykdymą kreditoriui AB DnB NORD bankui. Teisėja konstatavo, kad skolininkas nevykdė įsipareigojimų pagal kredito linijos sutartį ilgą laikotarpį, taip pažeisdamas esmines sutarties sąlygas, todėl kreditorius vienšališkai nutraukė minėtą sutartį prieš terminą, laikydamasis sutartyje nustatytos tvarkos.

12Skolininkas K. B. atskiruoju skundu prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. spalio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pakartotinį prašymą dėl skolos išieškojimo atmesti ar palikti nenagrinėtu. Skunde nurodė, kad 1) teisėja turėjo pareigą ex officio kvalifikuoti kreditavimo ir hipotekos sutartis kaip vartojimo ir atlikti jų sąlygų sąžiningumo kontrolę; 2) sutarties sąlygos ta apimtimi, kuria jos suteikia kreditoriui teisę, jei kredito gavėjas sutartyje nustatytais terminais negrąžina bankui bent vienos kredito dalies, nutraukti kreditavimo sutartį ir reikalauti iki sutarties nutraukimo termino suėjimo grąžinti visą paimtą kreditą, palūkanas, delspinigius bei kitus sutartyje numatytus mokėjimus prieštarauja sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą kredito gavėjo nenaudai; 3) banko pranešimo išsiuntimo dienai skolininko pradelsta skola pagal vartojimo kredito linijos sutartį sudarė tik šiek tiek daugiau nei 10 procentų nuo bendros paskolos sumos, kurios grąžinimo terminas nėra pradelstas ar pasibaigęs, todėl mano, kad neįvykdyta prievolė sudaro ypač mažą paskolos sutarties sutartinių įsipareigojimų dalį, todėl bankas neturėjo teisės inicijuoti vienašališko sutarties nutraukimo; 4) skolinio įsipareigojimo užtikrinimui yra įkeistas ne tik skolininko, bet ir kitų asmenų turtas, tačiau hipotekos lakštuose nėra nustatyta skirtingiems savininkams priklausančio turto pardavimo varžytynėse eilė, todėl hipotekos teisėja turėjo atsisakyti vykdyti išieškojimą ypatingosios teisenos tvarka, palikdamas prašymą nenagrinėtu.

13Įkeisto turto savininkė R. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė sustabdyti vykdymo procedūras ir klausimą išspręsti iš esmės – pakartotinį prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo atmesti ar palikti nenagrinėtu. Nurodė, kad sutinka su skolininko atskirajame skunde nurodytais argumentais ir, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovams K. B. ir AB DnB NORD bankas dėl hipotekos sutarties ir jos priedo pripažinimo negaliojančiais, kurioje priimta nutartis sustabdyti išieškojimą vykdymo procese pagal šioje civilinėje byloje priimtą teisėjos nutartį.

14Kreditorius AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. spalio 26 d. nutarti palikti nepakeistą, remdamasis šiais argumentais: atsižvelgiant į sutarties nuostatoje detalizuotą kredito linijos limito paskirtį ir joje atsispindint verslumo požymiams – žemės sklypų įsigijimas, kredito linijos sutartis negali būti vartojimo sutartimi, kadangi vartojimo sutartis pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą sudaroma asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, todėl skolininkas santykiuose su banku traktuotinas kaip verslininkas, o ne kaip fizinis asmuo; kredito linijos sutarties nutraukimo dienai įmokos nebuvo sumokėtos už ilgą laiką, t. y. 11 mėnesių, kas įstatyme nustatyta tvarka suteikė kreditoriui teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priskaičiuotomis palūkanomis. Bankas teisėtai nutraukė kredito linijos sutartį, nes skolininkas netinkamai vykdė įsipareigojimus bankui ir tai yra esminiai sutarties pažeidimai, bankas teisėtai vienašališkai nutraukė kredito linijos sutartį; bankas skolininkui nustatė papildomą terminą padengti pradelstus įsiskolinimus, tačiau skolininkas jų nepadengė; bankas kredito sutartį nutraukė praėjus daugiau nei 30 dienų nuo pranešimo apie ketinimą nutraukti sutartį; hipotekos lakšte yra nurodyta, jog yra sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi žemės sklypu; skolininko ir R. B. turto dalys sudaro vieną turtinį kompleksą, todėl turėtų būti pardavinėjami kartu, o UAB „Korys“ iškelta bankroto byla, todėl jos turto dalis bus parduota Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentų visumą, būtina pažymėti, kad Hipotekos ir hipotekos registro normų sistema įtvirtina efektyvų prievolių įvykdymo užtikrinimo mechanizmą, kuriuo kreditoriui suteikiamos galimybės iki skolos suteikimo gauti informaciją, ar yra kitų asmenų, kurių reikalavimai jau užtikrinti įkeičiamu turtu, hipotekos kreditoriui garantuojama pirmenybė gauti savo reikalavimų patenkinimą iš įkeisto turto prieš visus kitus skolininko kreditorius ne ginčo tvarka, specialia, pagreitinta skolos išieškojimo iš įkeisto turto procedūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2005; 2010 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2010). Teismų praktikoje akcentuojama, kad hipotekos institutas visų pirma skirtas kreditoriaus interesų apsaugai. Kartu būtina įvertinti tai, kad hipotekos santykiai yra bendros civilinių santykių sistemos dalis, t. y. jie tvarkomi vadovaujantis bendraisiais civilinių santykių teisinio reglamentavimo principais: subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, proporcingumo, neleistinumo piktnaudžiauti teise, visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos ir kt. (CK 1.2 straipsnis). Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai lemia, kad teisė patenkinti reikalavimus hipotekos instituto normų nustatyta tvarka turi būti garantuota sąžiningiems kreditoriams, kurių reikalavimai yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2010).

18Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad hipotekos teisėja turėjo pareigą ex officio kvalifikuoti kreditavimo ir hipotekos sutartis kaip vartojimo ir atlikti jų sąlygų sąžiningumo kontrolę. Nors 2007-05-10 kredito linijos sutarties Nr. K-2500-2007-233 specialiojoje dalyje yra nurodyta, jog kredito linijos paskirtis yra vartojimo reikmėms, tačiau tos pačios sutarties specialiosios dalies 2 lape 12.1. punkte yra nurodyta, kad pagal sutartį suteikiamas kreditas nėra vartojimo kreditas (b.l. 7). Kadangi šią sutartį pasirašė pats skolininkas K. B., darytina išvada, jog ši sąlyga jam buvo žinoma, todėl visiškai nepagrįsti apelianto argumentai dėl kreditavimo sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo sutarties. Kreditorius atsiliepime į atskirtąjį skundą atkreipė teismo dėmesį į tai, kad K. B. pateiktame bankui verslo plane buvo nurodyta, kad jis ketina supirkti žemės sklypus, parengti jiems detaliuosius planus, suskirstyti į mažesnius 6-18 a. namų valdos sklypus ir juos parduoti, t. y. kreditas buvo imamas ne asmeniniams, šeimos poreikiams tenkinti, o komercinei veiklai vykdyti, kas ir buvo pagrindu šią nuostatą įtvirtinti sutarties specialiosios dalies 2 lape 12.1. punkte nurodant, kad pagal sutartį suteikiamas kreditas nėra vartojimo kreditas.

19Kaip nepagrįsti atmestini apelianto argumentai, kad sutarties sąlygos ta apimti, kuria suteikia kreditoriui teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei skolininkas sutartyje nustatytais terminais nesumoka bent vienos įmokos dalies, yra prieštaraujantys sąžiningumo reikalavimams. Apeliacinės instancijos teismas yra nuomonės, kad skundžiamą nutartį priėmusi hipotekos teisėja, gavusi visus parduoti turtą iš varžytynių privalomus dokumentus ir juos įvertinusi, pagrįstai konstatavo, kad įmokų pagal kredito sutartį nemokėjimas nuo 2010-04-30 suteikė kreditoriui teisę sutartį nutraukti, skolininką prieš tai tinkamai įspėjus ir suteikus terminą pradelstiems įsipareigojimams įvykdyti. Apeliantas neneigia fakto apie kredito įmokų mokėjimo nutraukimą nuo 2010-04-30, t.y. 11 mėnesių iki kredito sutarties nutraukimo, tačiau net atskirajame skunde nenurodė aplinkybių, kurios būtų leidę kreditoriui tikėtis, kad sutartis bus įvykdyta ateityje. Šiuo aspektu būtina pažymėti, kad nagrinėjamoje byloje yra skolininko K. B. atsakymas į 2011-02-07 kreditoriaus raštą dėl sutarties nutraukimo (b.l. 125), kuris duoda pagrindą spręsti, jos skolininkas galimybę tinkamai vykdyti prievolę sieja su Banko sutikimu leisti parduoti prievolės įvykdymo užtikrinimui bankui įkeistą turtą, o ne su aplinkybėmis, kurios patvirtintų skolininko mokumą bei jo galimybę prievolę vykdyti iš kitų šaltinių, bankui neatsisakius įkeitimo, kuriuo skolininkas užtikrino įsipareigojimų pagal prievolę įvykdymą. Esant tokioms aplinkybėms jau nėra reikšminga tai, kad kreditoriui kreipiantis dėl priverstinio išieškojimo, pagal apeliantą, pradelsti mokėjimai sudarė tik šiek tiek daugiau nei 10 procentų nuo bendros paskolos sumos, kurios grąžinimo terminas nėra pradelstas ar pasibaigęs.

20Apeliantas taip pat nurodo, kad hipotekos teisėja turėjo atsisakyti vykdyti išieškojimą, palikdamas ieškinį nenagrinėtu, nes skolinio įsipareigojimo užtikrinimui yra įkeistas skirtingų asmenų turtas, o hipotekos lakštuose nėra nustatyta įkeisto turto pardavimo varžytynėse eilė. Tenkindamas kreditoriaus, kurio reikalavimas užtikrintas įkeitimu ir apie šį įkeitimą įrašyta į hipotekos registro centrinę duomenų bazę, pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, hipotekos teisėjas privalo nustatyti turto objektų pardavimo varžytynėse eilę, jeigu yra įkeisti keli objektai ir ši eilė įkeitimo sutartyje nenustatyta (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 30 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K–3–1253/2000, publikuota 2001 m. biuletenyje „Teismų praktika“, Nr. 15). Vienok, nagrinėjamu atveju sutartinės hipotekos lakštu yra įkeisti vienai skolininkei R. B. nuosavybės teise priklausantys keli daiktai, t.y. jungtinė svetimo turto hipoteka (CK 4.175 straipsnio 3 dalis, 4.180, 4.181 straipsniai), todėl apelianto argumentai dėl bendrosios hipotekos ir reikalavimo ginčo hipotekos lakšte nurodyti įkeistų daiktų pardavimo varžytinėse eilę yra nepagrįsti (CK 4.183 straipsnis).

21Atsiliepime į atskirąjį skundą įkaito davėja R. B. nurodė, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teisme iškėlė civilinę bylą dėl hipotekos sutarties ir jos priedo nuginčijimo ir jos prašymu 2011-11-16 nutartimi teismas taikė laikinosios apsaugos priemones - sustabdė hipotekos procedūras, todėl pareiškėjo atskirasis skundas turėtų būti tenkinamas (b.l. 167-169). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo ypatumus, konstatuota, kad tuo atveju, kai konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole – skolos atsiradimo pagrindu, jos dydžiu ir kt., šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nenagrinėjami (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartį civilinėje byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. AB „Lithun“, bylos Nr. 3K-3-523/2005; 2008 m. sausio 31 d. nutartį civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. A. U., bylos Nr. 3K-3-103/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį civilinėje byloje AB bankas „Snoras“ v. G. A., bylos Nr. 3K-3-536/2009). LITEKO duomenimis nustatyta, kad įkaito davėja Vilkaviškio rajono apylinkės teisme 2011-10-11 iškėlė civilinę bylą Nr. 2-1525-831/2011 dėl 2007 m. gegužės 10 d. hipotekos sutarties (lakšto id. Nr. 02120070007185) ir jos pakeitimo, kuris įregistruotas 2009-05-29 hipotekos lakštu id. Nr.02120090005660, pripažinimo negaliojančiai ir panaikinimo. 2011-11-16 nutartimi teismas taikė laikinosios apsaugos priemones bei sustabdė hipotekos procedūras (išieškojimą vykdymo procese). Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad skolininkas turi teisę ginčyti kreditoriaus reikalavimą CPK nustatyta ieškinio teisenos tvarka, o tokiu atveju sustabdyti hipotekos procedūras gali bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. V. P., J. P., bylos Nr. 3K-3-201/2007). Skundžiama nutartis buvo priimta nesant įregistruoto draudimo perleisti nuosavybės teises į turtą, kuris yra suvaržytas hipoteka užtikrinant skolininko prievolių kreditoriui įvykdymą, taip pat ir iki laikinosios apsaugos priemonių - hipotekos procedūrų sustabdymo (išieškojimo vykdymo procese), todėl nėra pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė skolos hipotekos kreditoriaus naudai išieškojimą reglamentuojančias materialiosios teisės normas ar pažeidė bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimą nustatančias proceso teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23Apelianto (skolininko) K. B. atskirojo skundo netenkinti.

24Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Pareiškėjas kreditorius AB DnB NROD bankas kreipėsi į teismą su... 3. Skolininkas laiku prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdė, kredito... 4. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. balandžio 1 d.... 5. Pareiškėjas kreditorius AB DnB NROD bankas kreipėsi į teismą su... 6. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. birželio 2 d.... 7. Skolininkas K. B. atskiruoju skundu prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartimi atskirąjį skundą... 9. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. rugsėjo 28 d.... 10. Pareiškėjas AB DnB NORD bankas pašalino 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartyje... 11. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. spalio 26 d.... 12. Skolininkas K. B. atskiruoju skundu prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės... 13. Įkeisto turto savininkė R. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė... 14. Kreditorius AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė... 15. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 16. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 17. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentų visumą,... 18. Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad vartotojų teisių gynimas... 19. Kaip nepagrįsti atmestini apelianto argumentai, kad sutarties sąlygos ta... 20. Apeliantas taip pat nurodo, kad hipotekos teisėja turėjo atsisakyti vykdyti... 21. Atsiliepime į atskirąjį skundą įkaito davėja R. B. nurodė, kad... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 23. Apelianto (skolininko) K. B. atskirojo skundo netenkinti.... 24. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. spalio 26 d....