Byla 2-838-178/2015
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ bankroto byloje tenkintas iš dalies

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-233-345/2015, kuria kreditoriaus OOO „Pro Energo“ prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ bankroto byloje tenkintas iš dalies.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1682-345/2015 iškėlė UAB „Serneta“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“. Teismo nutartis įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 28 d..

5UAB „Serneta“ bankroto administratorius, gavęs kreditoriaus Rusijos Federacijos ribotos atsakomybės bendrovės „Pro Energo“2014 m. vasario 10 d. pareiškimą (b.l. 10-12) dėl finansinio reikalavimo 13 948 607,66 Lt sumai patvirtinimo, pateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui 2014 m. kovo 14 d. prašymą (b. l. 1-3) dėl kreditorinių finansinių reikalavimų patvirtinimo, kuriame nurodė, kad nesutinka su OOO „Pro Energo“ pareikštais kreditoriniais reikalavimais. Kreditorius OOO „Pro Energo“ savo reikalavimus grindė Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7463-861/2011 patvirtinta taikos sutartimi tarp UAB „Serneta“ ir Fima Rakhinsteyn, kuria įmonė pripažino Fima Rakhinstein reikalavimo teisę dėl 11 119 300 Lt sumos, bei 2013 m. spalio 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, kuria vykdomojoje byloje Nr. 0128/12/01349 dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Serneta“ buvo pakeistas išieškotojas Fima Rakhinsteyn nauju išieškotoju OOO „Pro Energo“, kadangi OOO „Pro Energo“ 2013 m. rugpjūčio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartimi įgijo reikalavimo teisę į skolininką UAB „Serneta“. Nurodė, kad 13 948 607,66 Lt finansinį reikalavimą sudaro 11 119 300 Lt pagrindinė skola, 1 828 570,66 Lt metinės palūkanos bei 1 000 737 Lt delspinigiai.

6Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi civilinė byla pagal BUAB „Serneta“ administratoriaus prašymą netvirtinti OOO „Pro Energo“ finansinį reikalavimą sustabdyta iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. A2-17741-863/2014, kurioje sprendžiamas klausimas dėl UAB „Serneta“ ir Fima Rakhinsteyn 2011 m. sausio 31 d. pasirašytos taikos sutarties patvirtinimo pagrįstumo.

7Vilniaus apygardos teisme 2014 m. lapkričio 19 d. gautas kreditoriaus OOO „Pro Energo“ prašymas dėl civilinės bylos nagrinėjimo atnaujinimo ir 14 258 607,66 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (b. l. 130-138).

8Atsakovas BUAB „Serneta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, teikdamas 2015 m. sausio 7 d. rašytinius paaiškinimus ir tikslindamas savo poziciją dėl OOO „Pro Energo“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (b. l. 276-280), nurodė, kad kreditorius, teikdamas paskolos sutarčių, sudarytų tarp UAB „Serneta“ ir Fimos Rakhinsteyn, bei kasos pajamų orderių kopijas, pagrindė savo reikalavimo teisę 10 859 900 Lt (3 145 244,44 Eur) sumai. Reikalavimai dėl 1 828 570,66 Lt palūkanų bei 1 000 737 Lt delspinigių patvirtinimo kaip kreditorinių reikalavimų yra nepagrįsti.

9Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Norfos mažmena“ prašė teismo atmesti kreditoriaus prašymą, o jeigu teismas spręstų, kad kreditorius turi reikalavimo teisę į BUAB „Serneta“, patvirtinti iš viso 12 645 111,30 Lt kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 10 859 300 Lt suma pagal paskolos sutartis ir 1 785 811,30 Lt palūkanų (b. l. 244-247).

102015 m. vasario 4 d. teismo posėdžio metu kreditoriaus OOO „Pro Energo“ atstovas nurodė, kad nepalaiko reikšto reikalavimo dėl palūkanų skaičiavimo pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Todėl, bankroto byloje 2015 m. sausio 14 dienos nutartimi jau patvirtinus OOO „Pro energo“ 3 145 244,44 Eur pagrindinį finansinį reikalavimą, prašė patvirtinti 77 553,97 Eur (267 778,35 Lt) finansinį reikalavimą, kurį sudaro 5 procentų palūkanos.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi (b.l. 297-299) kreditoriaus OOO „Pro Energo“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo tenkino iš dalies: patvirtino 77 553,97 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB „Serneta“ bankroto byloje, kurį sudaro 5 procentų palūkanos, civilinę bylą dalyje dėl 3 145 244,44 Eur finansinio reikalavimo ir dėl 529 590,64 Eur palūkanų sumos patvirtinimo pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, nutraukė.

13Nustatęs, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 14 d. nutartimi bankroto byloje Nr. B2-1682-345/2014 į BUAB „Serneta“ trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukė OOO „Pro Energo“ su 3 145 244,44 Eur finansiniu reikalavimu, sprendė, kad šioje dalyje kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas jau yra išspręstas, todėl civilinė byla šioje dalyje nutrauktina.

14Sprendžiant kreditoriaus prašymą dėl 77 553,97 Eur (5 proc.) palūkanų, apskaičiuotų nuo 2015 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtinto 3 145 244,44 Eur kreditorinio reikalavimo sumos už 180 dienų, teismas atsižvelgė, jog bankroto administratorius šio reikalavimo neginčija, šis reikalavimas yra pagrįstas.

15Teismo posėdžio metu kreditoriui OOO „Pro Energo“ atsisakius nuo reikalavimo patvirtinti 529 590,64 Eur (1 828 570,66 Lt) palūkanų sumą, apskaičiuotą pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, civilinė byla toje dalyje nutraukta.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Norfos mažmena“ atskirajame skunde (b.l. 305-306) prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netvirtinti kreditoriaus OOO „Pro Energo“ finansinio reikalavimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Vilniaus apygardos teismui 2015 m. sausio 14 d. nutartimi bankroto byloje Nr. B2-1682-345/2014 nepagrįstai patvirtinus 3 145 244,44 Eur kreditoriaus OOO „Pro Energo“ finansinį reikalavimą, nėra teisinio pagrindo tvirtinti ir išvestinio finansinio reikalavimo dėl 77 553,93 Eur palūkanų.

192. Teismas patvirtino kreditoriaus OOO „Pro Energo“ 77 553,93 Eur finansinį reikalavimą, visiškai netirdamas byloje esančių įrodymų dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo, ir savo sprendimą motyvavo iš esmės tik tuo, kad bankroto administratorius šio reikalavimo dalies neginčija. Tokia pozicija prieštarauja teismų formuojamai praktikai, kad kreditorių reikalavimų pagrįstumą turi tikrinti teismas.

20Atsakovas BUAB „Serneta“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 309-310) prašo atskirąjį skundą atmesti, palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį. Atsiliepimą grindžia argumentu, kad skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartimi patvirtinto kreditorinio reikalavimo pagrįstumas yra susijęs su Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtinto reikalavimo teisėtumu ir pagrįstumu, bylos pagal UAB „Norfos mažmena“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 14 d. nutarties ir 2015 m. vasario 6 d. nutarties yra nagrinėtinos kartu arba klausimo dėl skundžiamos nutarties teisėtumo nagrinėjimas stabdytinas iki kol apeliacinės instancijos teismas išnagrinės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 14 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

23Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas OOO „Pro Energo“ 77 553,97 Eur kreditorinis reikalavimas (palūkanos) BUAB „Serneta“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

24Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

25Bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra vienas esminių bankroto byloje spręstinų klausimų. ĮBĮ26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, formuojamoje kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo įmonių bankroto procese klausimu, išaiškinta, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami ir tokius reikalavimus tvirtinanti (tikslinanti) teismo nutartis priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013.). Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, t. y. gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-661/2009, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712-1/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1041/2009).

26Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas OOO „Pro Energo“ kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu dėl 13 948 607,66 Lt (4 039 796 Eur) kreditorinio reikalavimo, kildinamo iš paskolos sutarčių, sudarytų tarp UAB „Serneta“ (skolininkas) ir Fima Rakhinsteyn (kreditorius). Fima Rakhinsteyn reikalavimo teisės į skolininką yra perleistos OOO „Pro Energo“. Bankroto administratorius prašė teismo šio finansinio reikalavimo netvirtinti (b. l. 1-3). Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2109-345/2014 išskyrė šio kreditorinio reikalavimo pagrįstumo ir patvirtinimo nagrinėjimą į atskirą civilinę bylą Nr. 2-233-345/2015(b. l. 4). Pareiškėjui į išskirtą civilinę bylą pateikus papildomus įrodymus dėl prašomo patvirtinti kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, bankroto administratorius sutiko su 3 145 244,44 Eur finansiniu reikalavimu ir prašė jį patvirtinti (b. l. 276-280), o kitus finansinius reikalavimus - dėl 1 000 737 Lt (289 933,46 Eur) delspinigių ir 1 828 570,66 Lt (529 590,67 Eur) palūkanų patvirtinimo atmesti. Pirmosios instancijos teismas bankroto byloje Nr. B2-1682-345/20152015 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo 3 145 244,44 Eur finansinį reikalavimą. Todėl nagrinėjamoje byloje sprendė, kad šioje dalyje byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu, o pareiškėjo sumažintas finansinis reikalavimas dėl 77 553,97 Eur (5 proc. palūkanų), bankroto administratoriui neprieštaravus dėl pagrindinio reikalavimo 3 145 244,44 Eur sumai patvirtinimo, tvirtintinas. Apeliantas, kvestionuodamas skundžiamą nutartį dėl 77 553,93 Eur sumos patvirtinimo, teigia, jog nebuvo pakankamo pagrindo tvirtinti 3 145 244,44 Eur sumą, kylančią iš pagrindinės prievolės, civilinėje byloje Nr. B2-1682-345/2014, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo tvirtinti ir išvestinio finansinio reikalavimo dėl 77 553,93 Eur palūkanų. Juolab, kad teismas savo procesinį sprendimą motyvavo tik bankroto administratoriaus pagrindinio 3 145 244,44 Eur finansinio reikalavimo neginčijimu. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apelianto argumentams kreditorinio reikalavimo dėl palūkanų patvirtinimo neteisėtumo ir nepagrįstumo.

27Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1682-345/2014, kuria patvirtintas pareiškėjo OOO „Pro Energo“ 3 145 244,44 Eur finansinis reikalavimas, tapatus nagrinėjamojoje byloje pareikštam pagrindiniam reikalavimui, nebuvo įsiteisėjusi, o Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-726-196/2015 3 145 244,44 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo konstatavus, kad teismas nevertino kreditorinio reikalavimo realumo, egzistavimo fakto, apsiribodamas vien administratoriaus sutikimu (LITEKO duomenys, CPK 179 str. 3 d.). Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatyta aplinkybė yra reikšminga, revizuojant skundžiamą procesinį sprendimą patvirtinti 77 553,93 Eur (5 proc. palūkanų) kreditorinį reikalavimą. Akivaizdu, kad nagrinėjamojoje byloje patvirtintas 77 553,93 Eur (5 proc. palūkanų) kreditorinis reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su pagrindiniu 3 145 244,44 Eur kreditoriniu reikalavimu, kildinamu iš paskolos sutarčių, kadangi sprendžiant palūkanų pagrįstumą visada vertinamas konkretus prievolinis santykis, prievolės pobūdis, pagrindinės prievolės suma, jos santykis su palūkanų dydžiu. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2015 m. vasario 6 d. nutartimi, tvirtindamas kreditorinio reikalavimo dalį dėl palūkanų, neatsižvelgė į tai, kad 2015 m. vasario 4 d. buvo gautas atskirasis skundas dėl 2015 m. sausio 14 d. nutarties, dėl to nepagrįstai vadovavosi tuo, kad pagrindinis kreditorinis reikalavimas jau yra patvirtintas. Todėl nustačius, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1682-345/2015, priimant skundžiamą nutartį, nebuvo įsiteisėjusi, apeliacine tvarka ji panaikinta, pirmosios instancijos teismo civilinės bylos Nr. 2-233-345/2015 dalies dėl 3 145 244,44 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo nutraukimas pripažintinas neteisėtu, pažeidus CPK 293 straipsnio 3 punkto nuostatas. Nenustačius pagrindinės prievolės apimties, negali būti išnagrinėtas ir klausimas dėl išvestinių reikalavimų. Tokių aplinkybių kontekste konstatuotina, kad teismas, spręsdamas dėl 77 553,93 Eur kreditorinio reikalavimo pagrįstumo ir vertindamas tik paties reikalavimo pobūdžio atitikimą CK 6.210 straipsnio 1 dalies, CK 1.125 straipsnio normoms bei bankroto administratoriaus sutikimą dėl pagrindinio (3 145 244,44 Eur) kreditorinio reikalavimo civilinėje byloje Nr. B2-1682-345/2015 patvirtinimo, pažeidė CPK reglamentuojamas įrodymų vertinimo taisykles, bankroto byloms aktualų teismo aktyvumą aiškintis kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Dėl to skundžiamos nutarties dalys, kuria nutraukta bylos dalis dėl pagrindinio kreditorinio reikalavimo ir patvirtintas kreditorinis reikalavimas dėl palūkanų, naikintina ir šie klausimai perduotini nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

28Kaip minėta, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi klausimas dėl pagrindinio kreditorinio reikalavimo taip pat perduotas nagrinėti iš naujo. Nagrinėjamoje byloje taip pat yra nagrinėjamas klausimas dėl to paties kreditorinio reikalavimo, o taip pat išvestinė jo dalis – dėl palūkanų. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių konstatavus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė bylą dalyje dėl pagrindinio reikalavimo bei nėra pagrindo pripažinti pagrįsta skundžiamos nutarties dalį dėl neatsiejamai susijusio išvestinio reikalavimo, pirmosios instancijos teismas turėtų spręsti klausimą dėl viso kreditorinio reikalavimo nagrinėjimo sujungimo į vieną bylą, nes akivaizdu, kad jo išskaidymas į atskiras dalis tik komplikuoja klausimo išsprendimą ir neatitinka proceso koncentracijos principo. Atkreiptinas dėmesys, kad kasacinis teismas ne kartą yra akcentavęs, jog atskirų reikalavimų nagrinėjimas ne bankroto byloje, nors ir tame pačiame teisme, reikštų neracionalų procesą ir būtų nesuderinamas su bankroto proceso operatyvumu ir efektyvumu.

29Nesant ginčo dėl pareiškėjo dalies (dėl 529 590,64 Eur palūkanų patvirtinimo) reikalavimų atsisakymo, tokio atsisakymo priėmimo pagrįstumo ir bylos toje dalyje nutraukimo bei teisėjų kolegijai nenustačius procesinių nuostatų šiuo aspektu pažeidimo, nutarties dalis, kuria pirmosios instancijos teismas priėmė pareiškėjo atsisakymą nuo dalies reikalavimų ir bylą toje dalyje nutraukė, paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį pakeisti: nutarties dalis dėl OOO „Pro Energo“ 77 553,97 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bei dėl 3 145 244,44 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo nutraukimo panaikinti ir perduoti šiuos klausimus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartimi civilinėje byloje... 5. UAB „Serneta“ bankroto administratorius, gavęs kreditoriaus Rusijos... 6. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi civilinė byla... 7. Vilniaus apygardos teisme 2014 m. lapkričio 19 d. gautas kreditoriaus OOO... 8. Atsakovas BUAB „Serneta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus,... 9. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Norfos mažmena“ prašė teismo atmesti... 10. 2015 m. vasario 4 d. teismo posėdžio metu kreditoriaus OOO „Pro Energo“... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi (b.l. 297-299)... 13. Nustatęs, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 14 d. nutartimi... 14. Sprendžiant kreditoriaus prašymą dėl 77 553,97 Eur (5 proc.) palūkanų,... 15. Teismo posėdžio metu kreditoriui OOO „Pro Energo“ atsisakius nuo... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Norfos mažmena“ atskirajame skunde... 18. 1. Vilniaus apygardos teismui 2015 m. sausio 14 d. nutartimi bankroto byloje... 19. 2. Teismas patvirtino kreditoriaus OOO „Pro Energo“ 77 553,93 Eur... 20. Atsakovas BUAB „Serneta“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 309-310)... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 23. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 24. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra... 26. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas OOO „Pro Energo“ kreipėsi... 27. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus... 28. Kaip minėta, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi... 29. Nesant ginčo dėl pareiškėjo dalies (dėl 529 590,64 Eur palūkanų... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį pakeisti: nutarties... 32. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....