Byla 2-99-877/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, viešame teismo posėdyje dalyvaujant ieškovės BUAB „Rangesta“, atstovaujamos administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, atstovei advokatei R. Č., atsakovės UAB „Sanistal“ atstovei A. M., advokatėms J. S., V. V., atsakovės UAB „Projektų centras“ atstovams J. A., advokatui R. V., nedalyvaujant BUAB „Santechnikos centras“ atstovui, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Rangesta“ ieškinį atsakovėms UAB „Sanistal“, BUAB „Santechnikos centras“, UAB „Projektų centras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2ieškovė 2013-01-29 ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutartį Nr. F-11-29, sudarytą tarp atsakovo UAB „Santechnikos centras“, atsakovo UAB „Projektų centras“, atsakovo UAB „Sanistal“ ir ieškovės UAB „Rangesta“; priteisti ieškovei BUAB „Rangesta“ iš atsakovės UAB „Projektų centras“ 56.182,44 Lt pinigų sumą, priteisti bylinėjimosi išlaidas (I t. 3-10 b.l.).

3Ieškinyje nurodyta ir teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokatė R. Č. paaiškino, kad 2012 m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr.B2-1222-259/2012 iškėlė ieškovui UAB „Rangesta“ bankroto bylą. 2012 m. gegužės 4 d. bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ perėmė visus bankrutuojančios įmonės dokumentus. 2012 m. liepos 11 d. nutartimi buvo patvirtinti UAB „Rangesta“ kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma 1.334.136 Lt. Bankroto administratoriui patikrinus UAB „Rangesta“ sandorius sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, paaiškėjo, kad ieškovas UAB „Rangesta“ sudarė sandorį, kuris pablogino įmonės finansinę padėtį ir pažeidė jos kreditorių interesus. Pagal 2010 m. rugsėjo 23 d. susitarimą Nr. S-10-302 ieškovas UAB „Rangesta“ buvo atsakovo UAB „Projektų centras“ subrangovas, atsakovas UAB „Santechnikos centras“ buvo ieškovo UAB „Rangesta“ subrangovas, o atsakovas UAB „Sanistal“ tiekė atsakovui UAB „Santechnikos centras“ prekes. 2010

4m. gruodžio 31 d. atsakovo UAB „Projektų centras“ skola ieškovui sudarė 295.593,48 Lt, nes buvo nepilnai apmokėta PVM sąskaita - faktūra Nr. RAN01001376. 2011 m. sausio 28 d. ieškovas išrašė dar vieną PVM sąskaitą – faktūrą RAN01001386 ir atsakovo UAB „Projektų centras“ skola padidėjo iki 689.241,11 Lt sumos. Taigi, iki 2011 m. sausio 31 d. ieškovas UAB „Rangesta“ turėjo galiojantį 689.241,11 Lt finansinį reikalavimą atsakovui UAB „Projektų centras“. Iki 2011 m. sausio 31 d. pats ieškovas UAB „Rangesta“ buvo skolingas 1.311,70 Lt kitam atsakovui UAB „Santechnikos centras“. Atsakovas UAB „Santechnikos centras“ buvo skolingas 56.182,44 Lt atsakovui UAB „Sanistal“. 2011m. sausio 31 d. buvo sudaryta skolos perkėlimo sutartis Nr. F-11-29, pagal kurią atsakovui UAB „Projektų centras“ buvo perkelta 56.182,44 Lt atsakovo UAB „Santechnikos centras“ skola atsakovui UAB „Sanistal“. Tuo tarpu paties atsakovo UAB „Projektų centras“ skola ieškovui UAB „Rangesta“ buvo sumažinta 56.182,44 Lt. Ieškovo UAB „Rangesta“ skola atsakovui UAB „Santechnikos centras“ taip pat buvo sumažinta tokia pačia suma. Po 2011 m. sausio 31 d. susitarimo sudarymo ieškovo UAB „Rangesta“ finansinis reikalavimas atsakovui UAB „Projektų centras“ sumažėjo iki 633.058,67 Lt. Tuo tarpu atsakovas UAB „Santechnikos centras“ tapo skolingas ieškovui 54.870,74 Lt. Sudarant 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutartį Nr. F-11-29 atsakovas UAB „Santechnikos centras“ jau buvo nemokus. Atsakovas UAB „Santechnikos centras“ skolos ieškovui negrąžino. 2012 m. birželio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2018-658/2012 Kauno apygardos teismas atsakovui iškėlė bankroto bylą.

5Sandorio sudarymo metu ieškovo UAB „Rangesta“ finansinė padėtis taip pat buvo bloga. Ieškovas tuo metu turėjo 30.156,33 Lt įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir iki 2011 m. sausio 15 d. privalėjo skolą padengti, tačiau to nepadarė. Nuo 2010 metų ieškovas dirbo nuostolingai ir negalėjo tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų. Dėl to ieškovas siųsdavo atsakovui UAB „Projektų centras“ prašymus padengti įsiskolinimus savo kreditoriams. 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutartimi Nr. F-ll-29 ieškovas UAB „Rangesta“ įgijo naują skolininką UAB „Santechnikos centras“, kuris jau buvo nemokus. Tuo tarpu finansiškai pajėgaus skolininko UAB „Projektų centras“ skola ieškovui buvo sumažinta 56.182,44 Lt. Dėl to ieškovas prarado realią galimybę atgauti šią pinigų sumą.

6Veikdamas įmonės ir visų jos kreditorių interesais ir siekdamas bankrutuojančios įmonės turto masę papildyti pagal ginčijamą sandorį prarastomis lėšomis, bankrutuojančios UAB „Rangesta“ bankroto administratorius reiškia ieškinį dėl 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutarties Nr. F-ll-29 pripažinimo negaliojančia ir 56.182,44 Lt priteisimo iš atsakovo UAB „Projektų centras“ (actio Pauliana) ir mano, kad yra visos sąlygos 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutarčiai Nr. F-ll-29 taikyti actio Pauliana. Iki ginčijamo sandorio sudarymo ieškovo reikalavimo teisė atsakovui UAB „Projektų centras“ dėl 689.241,11 Lt pinigų sumos buvo galiojanti ir neginčijama. Ginčijamo sandorio ieškovas sudaryti neprivalėjo, nes tokiam sudarymui jis neturėjo jokios teisinės prievolės. UAB „Projektų centras“ ginčijamo sandorio sudarymo metu ir šiuo metu sėkmingai vykdo veiklą ir turi pakankamai turto. Dėl to ieškovas turėjo realias galimybes atgauti visą aukščiau nurodytą skolą.

7UAB „Santechnikos centras“ jau ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo nemokus. Dėl to sandorio šalys turėjo suvokti, kad atsakovas UAB „Santechnikos centras“ skolos ieškovui nesugebės grąžinti. Galėdamas atgauti pinigines lėšas iš atsakovo UAB „Projektų centras“, ieškovas tokiu būdu galėjo padidinti savo turto masę, iš kurios vėliau galėtų būti proporcingai tenkinami kreditorių reikalavimai. Sudarydamas sandorį ieškovas pasielgė nesąžiningai, nes turėjo suvokti, jog nesudarius sandorio jis turėtų daugiau galimybių atsiskaityti su kreditoriais, nei sudarius sandorį. UAB „Projektų centras“ ir UAB „Sanistal“ taip pat buvo nesąžiningi, kadangi žinojo arba turėjo žinoti, kad ginčijamas sandoris pažeidžia ieškovo UAB „Rangesta“ kreditorių teises (LR CK 6.66 straipsnio 2 dalis).

8Atsakovas UAB „Projektų centras“ 2013 m. kovo 1 d. atsiliepimu su ieškiniu ir jo atstovas advokatas R. V. teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (I t. 82-86 b.l.). Atsiliepime nurodė, kad UAB „Projektų centras“ su ieškovu UAB „Rangesta“ buvo sudaręs statybos rangos sutartį, kuria remiantis ieškovas atliko rangos darbus atsakovo objekte. Ginčo sandorio sudarymo metu t.y. 2011-04-12 d. ieškovas objekte vykdė statybos rangos darbus, bendradarbiavo su atsakovu vykdant sutartinius įsipareigojimus. Ieškovui nebuvo iškelta bankroto byla, vykdant sutartinius įsipareigojimus jis nesikreipė į atsakovą dėl sunkumų vykdant darbus. UAB „Projektų centras“ atliko mokėjimą UAB „Rangesta“ už atliktus darbus pagal statybos rangos sutartį. Pasirašyta trišalė skolos perkėlimo sutartis atitiko įstatymų reikalavimus, įprastą verslo praktiką ir išreiškė tikrąją šalių valią. Sutarties pasirašymo momentu atsakovas - UAB „Projektų centras“ neturėjo jokio pagrindo abejoti ieškovo sąžiningumu ir neturėjo jokios informacijos apie jo blogą finansinę būklę, taigi atsakovas nežinojo ir negalėjo žinoti, kad ieškovo finansinė būklė yra labai sunki ar numatyti, kad įmonei beveik po metų bus iškelta bankroto byla. Areštų Sutarties sudarymo dieną net nebuvo. Akivaizdu, kad 67.110,70 Lt skolos perkėlimas likus beveik metams iki bankroto bylos iškėlimo jokiu būdu negali būti laikomas sukėlusiu ar prisidėjusiu prie įmonės (ieškovo) nemokumo ir nulėmusiu neatsiskaitymą su kitais kreditoriais. Be to, ieškovas labai bendrais bruožais nusako ieškovo turtinę padėtį 2011 m. balandžio mėn. visiškai nedetalizuodamas šių skolų. Iš tokio apibendrinto teiginio ne tik neįmanoma nustatyti ieškovo įsipareigojimų Sutarties sudarymo dieną, bet juo labiau nėra aišku, kaip apie šiuos įsipareigojimus turėjo sužinoti atsakovas.

9Atsakovas UAB „Sanistal“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2013 m. balandžio 19 d., 2014 m. sausio 9 d., 2014 m. kovo 17 d. rašytiniais paaiškinimais ir jo atstovės advokatės J. S. ir V. V. teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir taikyti senaties terminą (1 t. 128-134 b.l., 2 t. 136-138, 3 t. 3-8 b.l.). Nurodė, kad atsakovės buvo sąžiningos sudarydamos ginčo sutartį, nes jo sudarymo metu nebuvo jokių viešai prieinamų duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovės sunkią turtinę padėtį ir kreditorius. Be to, šiuo susitarimu jokiu būdu negalėjo būti pažeistos ieškovės teisės, kadangi už perkeltą savo skolininko UAB „Projektų centras“ skolą ieškovė gavo ekvivalentą ir jos pačios skola sumažėjo tokia pačia apimtimi, kokio dydžio skola buvo perkelta. Mano, kad bankroto administratorius praleido ieškinio senaties pareiškimo terminą, jam nustatytą specialiu Įmonių bankroto įstatymu.

10Atsakovas BUAB „Santechnikos centras“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžiuose jo atstovas nedalyvavo.

11Ieškinys atmestinas Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi iškėlė UAB „Rangesta“ bankroto bylą (1 t., 10-14 b. l.). Teismas nustatė, kad pagal teismui pateiktą 2010-12-31 balansą įmonės bendra turto vertė sudarė 1 725 189 Lt, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso – 1 434 701 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė 2010 m. patyrė 558 258 Lt nuostolių. 2011-12-31 balanso duomenimis įmonės turimo turto vertė sudarė 738 971 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 1 321 370 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė 2011 m. patyrė 872 885 Lt nuostolių. Byloje esantys įrodymai patvirtino, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams tiekėjams sudaro 926 542,21 Lt, darbuotojams – 69 180,48 Lt, įmonė taip pat yra įsiskolinusi VMI ir Sodrai. Kadangi įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršijo jos turimo turto pusę vertės, be to, įmonė vėlavo išmokėti darbuotojams atlyginimus, teismas pripažino, kad įmonė yra nemoki, ji nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Tai sudarė pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia, buvo patvirtintas kreditorinių finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis nutartimis buvo tikslinamas.

12Užsakovo Kauno technologijos universiteto ir UAB „Projektų centras“ statybos rangos sutarties Nr. 95-10/26-243S-10-275 pagrindu buvo atliekami KTU bendrabučio rekonstrukcijos darbai. UAB „Projektų centras“ (rangovas) 2010 m. rugsėjo 17 d. Statybos subrangos sutartimi Nr. 243/S-10-288 pavedė UAB „Rangesta“ (subrangovas) atlikti KTU bendrabučio rekonstrukciją, darbų kaina numatyta 2834513,46 Lt, įskaitant PVM ir įsipareigojo už atliktus darbus Subrangovui apmokėti iki 2011-01-31 (Sutarties 5.2, 6.6 p.; 1 t. 109-113, 114, 115 b.l.). 2010 m. rugsėjo 20 d. UAB „Rangesta“ ir UAB „Santechnikos centras“ sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. RANG-10/28 dėl KTU bendrabučio rekonstrukcijos- šildymo, vėdinimo, vandentiekio, priešgaisrinio vandentiekio, nuotekų sistemų įrengimo bendrai 422340 Lt sumai (2 t. 92-96 b.l.).

132010 m. rugsėjo 23 d. buvo pasirašytas keturšalis susitarimas Nr. S-10-302 (toliau- Susitarimas), kuriuo šalys nustatė tarpusavio atsiskaitymus: UAB „Sanistal“ parduoda prekes UAB „Santechnikos centras“, kuris yra UAB „Rangesta“ subrangovas KTU bendrabučio rekonstrukcijos projekte, ir iki einamojo mėnesio 28 d. pateikia prekių pardavimo suminę ataskaitą UAB „Projektų centras“ ir UAB „Rangesta“; iki einamojo mėnesio pabaigos atsiradus įsiskolinimo faktui, pasirašomi atskiri keturių šalių susitarimai dėl skolos perleidimo, kuriuose numatoma, kad UAB „Santechnikos centras“ įsiskolinimas UAB „Sanistal“ atitinkama suma bus mažinamas (2.4 p.); UAB „Projektų centras“ įsiskolinimas UAB „Sanistal“ atitinkama suma bus didinamas (2.5 p.); UAB „Rangesta“ įsiskolinimas UAB „Santechnikos centras“ atitinkama suma bus mažinamas (2.6 p.); UAB „Projektų centras“ įsiskolinimas UAB „Rangesta“ atitinkama suma bus mažinamas (2.7 p.; 1 t. 21-22 b.l.).

142010

15m. gruodžio 31 d. atsakovo UAB „Projektų centras“ skola ieškovui sudarė 295.593,48 Lt, nes buvo nepilnai apmokėta PVM sąskaita - faktūra Nr. RAN01001376 (1 t. 26,27 b.l.). 2011 m. sausio 28 d. ieškovė išrašė dar vieną PVM sąskaitą - faktūrą RAN01001386 ir atsakovo UAB „Projektų centras“ skola padidėjo iki 689.241,11 Lt sumos (1 t. 30 b.l.). Taigi, iki 2011 m. sausio 31 d. ieškovė UAB „Rangesta“ turėjo galiojantį 689.241,11 Lt finansinį reikalavimą atsakovei UAB „Projektų centras“.

16Ieškovė teigia, kad iki 2011 m. sausio 31 d. pati ieškovė UAB „Rangesta“ buvo skolinga 1.311,70 Lt atsakovei UAB „Santechnikos centras“. Atsakovai teigia, atsakovas UAB „Santechnikos centras“ iki ginčo Sutarties sudarymo darbų Ieškovui atliko už 308.359,97 Lt, o apmokėta tiesiogiai buvo tik 79.737,94 Lt, ieškovės skola iki ginčo Sutarties sudarymo buvo 228.622,03 Lt. UAB „Sanistal“ nuolat teikė pranešimus apie tai kiek ir kokios vertės prekių yra pristatyta į objektą. 2011-01-28 pranešimas Nr. 7, patvirtina, kad į objektą buvo pristatyta prekių daugiau, nei kad ieškovė buhalteriniuose dokumentuose fiksavo savo skolą UAB „Santechnikos centras“. Esant skirtingiems šalių į bylą pateiktiems duomenims apie ieškovės įsiskolinimo dydį vis tik akivaizdu, kad ieškovė sutarties sudarymo dieną buvo skolinga UAB „Santechnikos centras“.

172011 m. sausio 31 d. ieškovė UAB „Rangesta“, atsakovės UAB „Santechnikos centras“, UAB „Sanistal“ ir UAB „Projektų centras“ pasirašė skolos perkėlimo sutartį Nr. F-11-29 (1 t., b. l. 28), kurios pagrindu ieškovė UAB „Rangesta“ perkelia savo skolininkui UAB „Projektų centras“ 56182,44 Lt įsipareigojimą sumokėti naujajam kreditoriui UAB „Sanistal“. Atsakovo UAB „Projektų centras“ skola ieškovui UAB „Rangesta“ buvo sumažinta 56.182,44 Lt. Ieškovo UAB „Rangesta“ skola atsakovui UAB „Santechnikos centras“ taip pat buvo sumažinta tokia pačia suma (1 t. 30 b.l.). Analogiškos sutartys buvo pasirašytos 2010 m. spalio 31 d., 2010 m. lapkričio 20 d. (1 t. 98-99 b.l.), 2010 m. gruodžio 1 d. (1 t. 100-101 b.l.), 2010 m. gruodžio 7 d. (1 t. 102-103 b. l.), 2010 m. gruodžio 31 d. (1 t. 104-105 b.l.), pagal kuriuos analogišku būdu buvo perkelta skolų ir atlikti įskaitymai bendrai 285.415,92 Lt sumai. Šių susitarimų ieškovė neginčija.

18Sudarant 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutartį Nr. F-11-29 atsakovas UAB „Santechnikos centras“ jau buvo nemokus. Iš Juridinių asmenų registre esančių finansinių ataskaitų matyti, kad 2010 metais atsakovo įsiskolinimai sudarė 821.726 Lt, iš kurių trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė net 728.573 Lt, tuo tarpu viso turto vertė buvo 806.143 Lt. 2009 metais atsakovas patyrė 26.756 Lt nuostolių, turėjo 132.850 Lt įsiskolinimų, o turto vertė buvo tik 116.094 Lt (1 t. 33-39 b.l.). 2010 metais atsakovas uždirbo 1.173 Lt pelno, tačiau 2009 metų nuostolių padengti nepavyko ir 2010 metais įmonė turėjo 25.583 Lt nuostolį (1 t. 36-39 b.l.). UAB „Santechnikos centras“ įsiskolinimų kreditoriams turėjo jau nuo 2010-06-30, ginčijamo sandorio metu jo turtas buvo areštuotas, arešto mastas 10182,37 Lt ir 141800 Lt (2 t. 63-66 b.l.). Atsakovas UAB „Santechnikos centras“ skolos ieškovui negrąžino (1 t. 41 b.l.). 2012 m. birželio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2018-658/2012 Kauno apygardos teismas atsakovui iškėlė bankroto bylą.

19Sandorio sudarymo metu ieškovė UAB „Rangesta“ turėjo 30.156,33 Lt įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir iki 2011 m. sausio 15 d. privalėjo skolą padengti, tačiau to nepadarė (1 t. 42-43 b.l.). Nuo 2010 metų ieškovė dirbo nuostolingai ir negalėjo tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų. Ieškovė siųsdavo atsakovei UAB „Projektų centras“ prašymus padengti įsiskolinimus savo kreditoriams (1 t. 44-49 b.l.). Ginčijamo sandorio metu ieškovė UAB „Rangesta“ buvo skolinga 41087,59 Lt V. K. firmai „Kervita“ (2 t. 67-68 b.l.). Dėl to paties objekto rekonstrukcijos ieškovė sudarė statybos subrangos sutartis Nr. 10-9/1 ir Nr. RaNG-10/37 su UAB „Elektros zona“ ir UAB „Dandeco“ (2 t. 69-78), iki 2011-01-30 privalėjo apmokėti PVM sąskaitą faktūrą 209226,87 Lt sumai UAB „Elektros zona“ (2 t. 79 b.l.), 2010-12-31 skolos likutis šiai įmonei pagal ankstesnes sąskaitas buvo 128763,59 Lt (2 t. 80 b.l.)

202010 metų balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita taip pat patvirtina, kad ieškovės įsiskolinimai sudarė 1.434.701 Lt, iš kurių trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1.398.150 Lt, o turto vertė buvo 1.725.189 Lt. 2010 metais ieškovė patyrė 558.257 Lt nuostolių (1 t. 50,51 b.l.). UAB „Creditreform Lietuva“ viešai prieinami UAB „Rangesta“ kreditingumo reitingų duomenys nuo 2010 m. lapkričio- 2011 m. sausio mėnesiais rodo blogą šios įmonės būklę, 2011 m. vasario mėn. nurodoma skola VSDFV (2 t. 18-23 b.l.). Teismas sutinka su atsakovų argumentais, kad sutarties sudarymo dieną ne visi ieškovės nurodomi duomenys buvo viešai paskelbti ir galėjo būti visiems prieinami, t.y. negalėjo būti žinoma 2010 m. finansinės atskaitomybės duomenys, kurie buvo parengti tik 2011-06-13 (1 t. 50,51 b.l.), bei įsiskolinimas VSDFV. Taip pat sutiktina su atsakovų įrodymais pagrįstais duomenimis, kad nei 2011 m. sausio 31 d., nei 2011 m. balandžio 12 d. ieškovė neturėjo nei vieno galiojančio turto arešto (1 t. 136-161 b.l.). Taigi objektyviai tik iš vienintelių UAB „Creditreform Lietuva“ viešai skelbiamų duomenų- kreditingumo reitingų buvo galima spręsti apie įmonės finansinius sunkumus.

21Kaip jau minėta, 2010 m. rugsėjo 20 d. UAB „Rangesta“ ir UAB „Santechnikos centras“ sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. RANG-10/28 (2 t. 92-96 b.l.). UAB „Projektų centras“ teigimu, per visą šios sutarties vykdymo laikotarpį UAB „Santechnikos centras“ atliko darbų už bendrą 357683,97 Lt sumą, o per 2010 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius ieškovui darbų atliko už bendrą 308.359,97 Lt sumą, tai patvirtina UAB „Santechnikos centras“ sąskaitų korespondencija už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2012-06-30 (2 t. 97-104 b.l.). Nors atsakovas teigia, kad iš UAB „Santechnikos centras“ lokalinių sąmatų matyti, kad pagal Sutartį darbų atlikta už dar didesnę sumą, t.y. 485.483,46 Lt sumą, teismas tokius ieškovo teiginius vertina kaip nepagrįstus, o pateiktas sąmatas nelaiko tinkamais įrodymais, pagrindžiančiais faktiškai atliktų darbų vertę. Sąmatos yra sudarytos ir pasirašytos tik atsakovo UAB „Santechnikos centras“ pagal 2009 m. kovo mėn. kainas, kai tuo tarpu subrangos sutartis buvo pasirašyta tik po pusantrų metų.

22Atsakovas UAB „Projektų centras“ teigia, kad iš ieškovės sąskaitų korespondencijos suvestinės (2 t. 104 b.l.) matyti, kad ji per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, o kartu ir iki ginčo Sutarties sudarymo UAB „Santechnikos centras“ sumokėjo tik 79.737,94 Lt, nors UAB „Santechnikos centras“ iki ginčo Sutarties sudarymo darbų ieškovei atliko už 308.359,97 Lt, o apmokėta tiesiogiai buvo tik 79.737,94 Lt, ieškovės skola iki ginčo Sutarties sudarymo buvo 228.622,03 Lt (t.y. pati didžiausia iš visų kreditorių, apie kuriuos ieškovė yra pateikusi duomenis į bylą). Iš dalies šiuos duomenis patvirtina ieškovės direktorės D. T. pasirašytos 2010-10-28 sąskaitos- faktūros Nr. Sc0000024 ir Nr. Sc0000024, 2010-12-28 sąskaita faktūra Nr. Sc0000030 bei kasos pajamų orderiai (1 t.. 42 b.l.; 2 t. 99, 91, 106, 107 b.l.). Tačiau iš UAB „Censitor“ auditorės 2014-01-29 ataskaitos (3 t. 9-10 b.l.) matyti, kad pagal ieškovės išrašytas sąskaitas faktūras laikotarpiu nuo 2010-11-01 iki 2012-04-19 UAB „Projektų centras“ ne tiesiogiai ieškovei, tačiau mokėdamas tretiesiems asmenims iš viso sumokėjo 1073403,04 Lt, iš jų UAB „Santechnikos centras“ 324877,97 Lt, todėl iš byloje šalių pateiktų duomenų negalima padaryti išvados, kad būtent tokią sumą sudarant ginčo sutartį ieškovė, įvertinus tai, kad dalį jos mokėtinų sumų tiesiogiai atsakovui apmokėjo UAB „Projektų centras“, buvo skolinga UAB „Santechnikos centras“. Pažymėtina ir tai, kad nei teismo reikalavimu FNTT ir prokuratūra, nei pati ieškovė po to, kai ikiteisminio tyrimo institucijos grąžino jai įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, pradinių apskaitos dokumentų (UAB „Rangesta“ ir UAB „Santechnikos centras“ pasirašytų medžiagų ir atliktų darbų perdavimo aktų, kaip tai buvo numatyta Statybos subrangos sutarties Nr. RANG-10/28 7.7 p.; UAB „Santechnikos centras“ išrašytų sąskaitų faktūrų UAB „Rangesta“) į bylą nepateikė, bankroto administratorius nurodė, kad tokių dokumentų tarp jam perduotų nerado. 2010-12-28 ir 2011-01-28 UAB „Sanistal“ pranešimai UAB „Projektų centras“ patvirtina, kad į ginčo objektą įmonei „Santechnikos centras“ 2010 gruodžio- 2011 m. sausio mėn. buvo perduota prekių 56182,44 Lt sumai, apmokėjimo už šias prekes terminai suėjo nuo 2011-02-01 iki 2011-03-26 (2 t. 107-108 b.l.).

23Paminėtą 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutartį Nr. F-11-29 (1 t., b. l. 28) prašo pripažinti negaliojančiais BUAB „Rangesta“ administratorius UAB „Verslo konsultantai“, nurodydamas, kad jis tai daro CK 6.66 straipsnyje numatytu pagrindu (actio Pauliana), gindamas visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesus.

24Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų

25CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana taikymo sąlygos ir ypatumai: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas šių nurodytų sąlygų visetas. Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nebus pagrindo sandoriui pripažinti negaliojančiu. Actio Pauliana institutas yra specialus kreditoriaus teisių gynimo būdas, kuriuo jam suteikiama galimybė panaikinti skolininko piktnaudžiavimo savo teisėmis padarinius, taip užtikrinant skolininko prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-88/2013).

26Nagrinėjamu byloje atveju nustatyta, kad ginčijamas sandoris buvo sudarytas 2011 m. sausio 31 d. likus vieneriems metams ir trylikai dienų iki bankroto bylos įmonei iškėlimo. Liudytojų D. T. ir A. T. parodymais, tokį susitarimą kaip ir keturšalį susitarimą buvo būtina sudaryti dėl medžiagų tiekimo į objektą, kurio užbaigimui numatyti labai glausti terminai, užtikrinimui, tokio susitarimo reikalavo UAB „Santechnikos centras“. Ieškovės pateikti į bylą rašytiniai įrodymai bei LITEKO duomenys (jau po sutarties sudarymo priimti sprendimai civilinėse bylose Nr. 2-21990-199/2011; 2-19534-775/2011; 2-17782-191/2011; Nr. 2-3369-235/2012; Nr. 2-5357-151/2012; Nr. 2-4756-638/2012) patvirtina, kad sandorio sudarymo metu UAB „Rangesta“ buvo skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, UAB „Elektros zona“ ir kitiems kreditoriams. Įmonės prašymai UAB „Projektų centras“ pervesti įvairias sumas ir taip padengti UAB „Rangesta“ įsiskolinimus kitoms įmonėms ir asmenims, tarp jų netgi įmonės direktorei D. T. (1 t. 44-49 b.l.) patvirtina sunkią įmonės padėtį buvus jau 2010 m. liepos mėn. Aukščiau aptarti įmonės balanso duomenys patvirtina sandorio sudarymo momentu buvus sunkią įmonės padėtį, ji turėjo ir kitų kreditorių, kurių kreditoriniai reikalavimai vėliau buvo patvirtinti įmonės bankroto byloje ( pvz. UAB „Dandeco“, UAB „Elektros zona“, kt.) .

27Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010, „Actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais išvengiant bankroto, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius taip piktnaudžiaujant savo teisėmis. Sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. Tokius sprendimus dažnai padiktuoja verslo logika, kartais tai gali būti vienintelė racionali išeitis išvengti bankroto. Dėl šios priežasties įprastai skolininko turto pirkimo-pardavimo sandoris, pagal kurį mokėtina kaina įskaityta į priešpriešinį reikalavimą, arba jam savo esme analogiškas turto perleidimo už skolą sandoris nėra draudžiamas, jeigu turtas yra perleistas už rinkos kainą“.

28Sprendžiant šalių ginčą šioje byloje, būtina vertinti ne tik ginčo skolos perkėlimo sutartį, bet ir 2010-09-23 keturšalio susitarimo esmę. Atsakovų ir liudytojų D. T. ir A. T. teigimu, šis susitarimas buvo sudarytas siekiant kiek įmanoma skubiau šalims įgyvendinti projektą, preciziškai tiksliai kontroliuoti į statybos objektą vežamų statybinių medžiagų savalaikį pristatymą ir užtikrinti kiek įmanoma greitesnį darbų atlikimą bei atsiskaitymą už juos, todėl būtent šiuo tikslu, siekdamos sutaupyti bankinių pavedimų kaštus ir užtikrinti sklandų medžiagų tiekimą, šalys susitarė, kad UAB „Sanistal“ atsiskaitymą už prekes gaus tiesiogiai iš UAB „Projektų centras“. Atitinkamai šia suma buvo mažinama UAB „Projektų centras“ mokėtina suma ieškovui, o ieškovas šios sumos neturėjo mokėti UAB „Santechnikos centrui“, t.y. mokėtina UAB „Sanistal“ suma buvo įskaitoma į priešpriešinį reikalavimą. Kaip matyti iš pagrindinės subrangos sutarties ir keturšalio susitarimo, šalys nedelsiant po pagrindinės sutarties sudarymo nusprendė ir dėl to, kaip bus vykdomi šalių atsiskaitymai. Įstatymas nedraudžia statybos rangos sutarties atveju šalims nusistatyti ir kitokią atsiskaitymo tvarką, pavyzdžiui, susitarti, kad genrangovas už subrangovams pateiktas medžiagas darbų atlikimui su medžiagų tiekėjais atsiskaitytų tiesiogiai, bet ne per subrangovą. Pripažintina, kad tokio pobūdžio susitarimas gali būti sudarytas tiek sudarant rangos sutartį, tiek ir vėliau, nes sutarties laisvės principo turinys apima ir sudarytos sutarties pakeitimo galimybę (CK 6.156, 6.223 straipsniai). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Sanistal“ pateikė į statybos objektą prekes, todėl įgijo reikalavimą gauti už jas nustatytą kainą, šios prekės buvo būtinos vykdant projektą, todėl teismo nuomone keturšalis susitarimas yra racionalus ir padiktuotas verslo logikos, juo labiau, kad UAB „Sanistal“ už patiektas prekes apmokėjimą sąskaitose faktūrose numatė po dviejų mėnesių, t.y. labai palankiomis kitoms sutarties šalims sąlygomis. Tai, kad šis susitarimas yra padiktuotas verslo logikos, patvirtina ir UAB „Censitor“ 2014-01-29 ataskaitoje apie faktinius pastebėjimus nurodyti duomenys, kad UAB „Projektų centras“ laikotarpiu nuo 2010-11-01 iki 2012-04-19 su ieškove UAB „Rangesta“ atsiskaitydavo ne tik tiesioginiais bankiniais pavedimais, bet ir mokėjimais tretiesiems asmenims, kurių nurodyta buvus 14, atsiskaitymai tretiesiems asmenims sudarė 1073403,04 Lt (3 t. 9-10 b.l.). Pažymėtina ir tai, kad byloje surinkti įrodymai neleidžia daryti išvados, kad būtent šiuo sandoriu buvo pažeistas proporcingumo principas įmonės atsiskaitymo su kitais įmonės kreditoriais aspektu, nes ieškovė tokių duomenų, kokios buvo visų kitų jos kreditorių reikalavimo teisės ginčo sutarties sudarymo metu, nepateikė, nėra ir įrodymų, kad būtent tik šiam vienam kreditoriui selektyviai buvo suteiktas prioritetas. Byloje esančios 2010-10-28 sąskaitos- faktūros Nr. Sc0000024 ir Nr. Sc0000024, 2010-12-28 sąskaita faktūra Nr. Sc0000030 patvirtina, kad iki ginčo sutarties sudarymo UAB „Santechnikos centras“ ieškovei atliko darbų už 308360 Lt, ieškovė už juos tiesiogiai apmokėjo tik 79737,94 Lt. Pažymėtina ir tai, kad sudarius sutartį ieškovė gavo piniginį ekvivalentą už perkeltą savo skolininko UAB „Projektų centras“ skolą – ieškovės skola jos kreditoriui UAB „Santechnikos centras“ sumažėjo tokia pačia apimtimi, kokio dydžio skola buvo perkelta. Taigi, ieškovė neįrodė, kad ginčo sutartimi UAB „Santechnikos centras“, o tuo pačiu UAB „Sanistal“, buvo nepagrįstai suteikta pirmenybė gauti savo reikalavimų patenkinimą, ir šis sandoris pažeidė kitų įmonės kreditorių teises.

29Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartimi UAB „Rangesta“ iškelta bankroto byla. Vadovaujantis CK 6.66 str. 3 d., ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą administratoriaus sužinojimas apie įmonės sandorius siejamas su dokumentų apie sandorių sudarymą gavimo diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2013). Į bylą pateikti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartis, 2012 m. gegužės 4 d. Perduodamų UAB „Rangesta“ bylų rejestras patvirtina, kad BUAB „Rangesta“ administratorius gavo įmonės dokumentus, susijusius su ginčo sandoriu, 2012 m. gegužės 4 d., į teismą kreipėsi su ieškiniu 2013 m. vasario 5 d., todėl CK 6.66 str. 3 d. nustatyto ieškinio senaties termino nepraleido. Atsakovas UAB „Sanistal“ teigia, jog bankroto administratorius pažeidė Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte įtvirtintą pareigą per 6 mėnesius patikrinti įmonės sandorius, kadangi nagrinėjamą ieškinį pareiškė praleidus nustatytą terminą ir pusę metų nevykdė įstatyme įtvirtintos pareigos. Pažymėtina, kad actio Pauliana pagrindu reiškiamo ieškinio vienerių metų senaties terminas nustatytas CK 6.66 straipsnio 3 dalyje. Tuo tarpu ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas nustatė bankroto administratoriui pareigą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Taigi, iš šios teisės normos turinio akivaizdu, jog minimas trumpesnis 6 mėnesių terminas taikytinas tik bankroto administratoriaus pareigai patikrinti įmonės sandorius per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo.

30Kasacinio teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiai gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl susidėjusių faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas. Ieškovė 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutartį sudaryti privalėjo, nes, kaip jau buvo išdėstyta aukščiau, ji buvo sudaryta vykdant 2010 m. rugsėjo 23 d. susitarimą, padiktuotą verslo logikos, jame buvo įpareigojančios sąlygos daryti įskaitymą, prieš tai buvo sudarytos dar 4 analogiškos sutartys, kuriomis buvo perkelta skolų ir atlikti įskaitymai bendrai 285415,92 Lt sumai, tačiau jų ieškovė neginčija. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė neginčija ir 2010 m. rugsėjo 23 d. susitarimo S-10-302, kurio pagrindu ir buvo perkeltos bei įskaitytos skolos.

31Vadovaujantis CK 6.66 straipsniu, sandorio šalys laikomos nesąžiningomis, jei sudarydamos sandorį jos žinojo ar turėjo žinoti, jog sandoris pažeidžia kitų kreditorių interesus. Aplinkybė, jog ginčijamu sandoriu gali būti pažeisti kitų kreditorių interesai, UAB „Projektų centras“ buvo žinoma, kadangi UAB „Rangesta“ jau 2010 m. liepos mėn. teikė prašymus, kad UAB „Projektų centras“ apmokėtų skolas jos kreditoriams, t.y. savo skolas dengė, vykdydama užskaitymus, sunkią įmonės būklę iš dalies rodė UAB „Creditreform Lietuva“ viešai skelbiami duomenys. Nors jokių kitų akivaizdžių įmonės nemokumo įrodymų ginčo sandorio metu nebuvo- 2010 m. finansinė atskaitomybė viešo registro tvarkytojui buvo pateikta tik 2011 m. birželio 13 d., jokie suvaržymai ieškovės turtui nebuvo taikyti, kreditoriai reikalavimus teismuose pareiškė jau po sutarties sudarymo, tačiau atsakovai, būdami verslininkais, kuriems keliami didesni rūpestingumo reikalavimai, vis tik turėjo pasidomėti, ar 2010 m. sausio 31 d. susitarimu nepažeidžiami kitų kreditorių interesai, galėjo pareikalauti pateikti UAB „Rangesta“ finansinę atskaitomybę, tačiau to nepadarė, todėl atsakovai galėtų būti laikomi nesąžininga sutarties šalimi CK 6.66 straipsnio prasme.

32Esant tokioms aplinkybėms daroma išvada, kad nėra nustatytas CK 6.66 straipsnio pagrindu sandoriui pripažinti negaliojančiu būtinas sąlygų visetas, todėl ieškinys atmestinas.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

34Ieškinį visiškai atmetus iš ieškovės atsakovams priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Atsakovė UAB „Projektų centras“ už advokato pagalbą jį atstovavusiam advokatui R. V. 2013 m. vasario 26 d. sumokėjo 4840 Lt (1 t. , 116-117 b.l.), 2014 m. sausio 9 d. sumokėjo 1450 Lt (3 t. , 40-41 b.l. ). Atsakovė UAB „Sanistal“ už advokačių V. V. ir J. S. pagalbą bei kelionės išlaidas 2013 m. spalio 2 d. , 2014 m. kovo 17 d. Advokatų profesinei bendrijai „TRINITI LT“ sumokėjo iš viso 2562,40 Lt (3 t. , 27-37 b.l.). Nors UAB „Sanistal“ 2014-03-17 prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teigia, kad 2013-08-06 šioje byloje pateikė įrodymus apie patirtas 2295 Lt bylinėjimosi išlaidas, tačiau tokie įrodymai į bylą pateikti nebuvo (apie jų gavimą nėra duomenų LITEKO, prašymo pridėti tokius įrodymus prie bylos nebuvo gauta 2013-08-07 parengiamajame posėdyje)

35Vertinant, ar atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal įstatymą nėra per didelės, teismas pažymi, kad pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir šiuos kriterijus: 1) bylos sudėtingumą; 2) teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 3) ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 4) būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota darbo vieta; 5) turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); 6) teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 7) sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 8) kitas svarbias aplinkybes. Pagal šių rekomendacijų 8 punktą už advokato ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį surašymą rekomenduojama maksimaliai priteisti 3 minimalias mėnesines algas arba 3000 Lt (3 X 1000 Lt), už vieną atstovavimo valandą teisme 0,15 minimalios mėnesinės algos arba 150 Lt (1000 Lt X 0,15), už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 120 Lt (1000 X 0,12).

36Nustatyta, kad advokatas R. V. atsakovės UAB „Projektų centras“ vardu surašė procesinius dokumentus – atsiliepimą į ieškinį (1 t. 89-95), prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (3. 1, b. l. 38-39), prašymą su paaiškinimais dėl įrodymų prijungimo (2 t. 89-91 b.l.), prašymą užduoti klausimus auditą atliekančiam asmeniui (2 t. 151-152 b.l.), atstovavo atsakovą teismo posėdžiuose, kuriuose įvertinus Rekomendacijų 9 p. nuostatas, praleido 6 valandas, todėl pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį ir minėtas rekomendacijas maksimali priteistina šalies išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma būtų 3000 Lt už atsiliepimo į ieškinį parengimą, 360 Lt už trijų prašymų parengimą ir 900 Lt už atstovavimą teismo posėdžiuose, viso 4360 Lt.

37Advokatės V. V. ir J. S. atsakovės UAB „Sanistal“ vardu surašė procesinius dokumentus – rašytinius paaiškinimus (1 t. 129-134), kurie savo turiniu ir apimtimi atitinka atsiliepimą į ieškinį, todėl nepaisant to, kad šis procesinis dokumentas buvo paduotas vėliau ir negali būti laikomas atsiliepimu, advokato darbo laiko sąnaudos ir atlyginimas už jį prilyginamas atsiliepimo į ieškinį parengimui; prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (3. 1, b. l. 26-28), prašymą dėl senaties termino taikymo (2 t. 136-138 b.l.), papildomus rašytinius paaiškinimus (3 t. 3-8 b.l.) atstovavo atsakovą teismo posėdžiuose, kuriuose įvertinus Rekomendacijų 9 p. nuostatas, praleido 6 valandas, todėl pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį ir minėtas rekomendacijas maksimali priteistina šalies išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma būtų 3000 Lt už rašytinių paaiškinimų, pateiktų atsiliepiant į ieškinį parengimą, 360 Lt už trijų prašymų parengimą ir 900 Lt už atstovavimą teismo posėdžiuose, viso 4360 Lt.

38Teismas nenustatė išimtinų aplinkybių dėl kurių būtų galima nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte numatytų maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 11 punktu teismas sprendžia, kad atsakovei UAB „Projektų centras“ iš ieškovės priteistina 4360 Lt advokato R. V. teisinei pagalbai apmokėti; atsakovei UAB „Sanistal“ iš ieškovės priteistina 2562,40 Lt advokačių V. V. ir J. S. teisinei pagalbai bei kelionės išlaidoms (iš šios sumos 97,40 Lt) apmokėti, nes tik ši suma yra pagrįsta įrodymais (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

39Valstybė patyrė 66,70 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl jų atlyginimas priteistinas iš ieškovės PK 96 straipsnis).

40Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268 straipsniais, teismas

Nutarė

41Ieškinį atmesti.

42Priteisti UAB „Projektų centras“ juridinio asmens kodas 135757295, iš BUAB „Rangesta“, juridinio asmens kodas 300046506, 4360 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti UAB „Sanistal“ juridinio asmens kodas 111802839, iš BUAB „Rangesta“, juridinio asmens kodas 300046506, 2562,40 Lt (du tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt du litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

44Priteisti valstybei iš BUAB „Rangesta“ 66,70 Lt (šešiasdešimt šešis litus 70 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

45Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei... 2. ieškovė 2013-01-29 ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2011 m.... 3. Ieškinyje nurodyta ir teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokatė R.... 4. m. gruodžio 31 d. atsakovo UAB „Projektų centras“ skola ieškovui sudarė... 5. Sandorio sudarymo metu ieškovo UAB „Rangesta“ finansinė padėtis taip pat... 6. Veikdamas įmonės ir visų jos kreditorių interesais ir siekdamas... 7. UAB „Santechnikos centras“ jau ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo... 8. Atsakovas UAB „Projektų centras“ 2013 m. kovo 1 d. atsiliepimu su... 9. Atsakovas UAB „Sanistal“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2013 m.... 10. Atsakovas BUAB „Santechnikos centras“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 11. Ieškinys atmestinas Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi... 12. Užsakovo Kauno technologijos universiteto ir UAB „Projektų centras“... 13. 2010 m. rugsėjo 23 d. buvo pasirašytas keturšalis susitarimas Nr. S-10-302... 14. 2010... 15. m. gruodžio 31 d. atsakovo UAB „Projektų centras“ skola ieškovui sudarė... 16. Ieškovė teigia, kad iki 2011 m. sausio 31 d. pati ieškovė UAB... 17. 2011 m. sausio 31 d. ieškovė UAB „Rangesta“, atsakovės UAB... 18. Sudarant 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutartį Nr. F-11-29 atsakovas... 19. Sandorio sudarymo metu ieškovė UAB „Rangesta“ turėjo 30.156,33 Lt... 20. 2010 metų balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita taip pat patvirtina, kad... 21. Kaip jau minėta, 2010 m. rugsėjo 20 d. UAB „Rangesta“ ir UAB... 22. Atsakovas UAB „Projektų centras“ teigia, kad iš ieškovės sąskaitų... 23. Paminėtą 2011 m. sausio 31 d. skolos perkėlimo sutartį Nr. F-11-29 (1 t.,... 24. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų... 25. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios... 26. Nagrinėjamu byloje atveju nustatyta, kad ginčijamas sandoris buvo sudarytas... 27. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.... 28. Sprendžiant šalių ginčą šioje byloje, būtina vertinti ne tik ginčo... 29. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartimi UAB „Rangesta“... 30. Kasacinio teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip... 31. Vadovaujantis CK 6.66 straipsniu, sandorio šalys laikomos nesąžiningomis,... 32. Esant tokioms aplinkybėms daroma išvada, kad nėra nustatytas CK 6.66... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 34. Ieškinį visiškai atmetus iš ieškovės atsakovams priteistinos jų turėtos... 35. Vertinant, ar atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal įstatymą nėra... 36. Nustatyta, kad advokatas R. V. atsakovės UAB „Projektų centras“ vardu... 37. Advokatės V. V. ir J. S. atsakovės UAB „Sanistal“ vardu surašė... 38. Teismas nenustatė išimtinų aplinkybių dėl kurių būtų galima nukrypti... 39. Valstybė patyrė 66,70 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių... 40. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268 straipsniais,... 41. Ieškinį atmesti.... 42. Priteisti UAB „Projektų centras“ juridinio asmens kodas 135757295, iš... 43. Priteisti UAB „Sanistal“ juridinio asmens kodas 111802839, iš BUAB... 44. Priteisti valstybei iš BUAB „Rangesta“ 66,70 Lt (šešiasdešimt šešis... 45. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...