Byla e2-1520-236/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Rofolis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Apdailos ekspertai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo Kultūros infrastruktūros centro ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Rofolis“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės mažosios bendrijos „Mureka“ ieškinį atsakovui Kultūros infrastruktūros centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Rofolis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Apdailos ekspertai“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė MB „Mureka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovo Kultūros infrastruktūros centro (toliau – ir perkančioji organizacija) sprendimus dėl viešojo pirkimo Nr. 469392 „Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, kapitalinio remonto, tvarkybos ir pritaikymo kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms darbai“ (toliau – ir pirkimas) dalyvių eilės sudarymo ir jungtinės veiklos dalyvių UAB „Rofolis“ ir UAB „Apdailos ekspertai“ pripažinimo pirkimo laimėtojais.

72.

8Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Prašymą motyvavo tuo, kad Ieškovo įsitikinimu, atsižvelgiant į vykdomų pirkimų laiką, pirkimų užbaigimo laikas nėra aktualus ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nenukentės. Priešingai, nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovės vertinimu, būtų pažeistas viešas interesas, kadangi būtų sudaryta sutartis su tiekėjais, kurie neatitinka pirkimo sąlygų.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2020-08-10 nutartimi ieškovės MB „Mureka“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždraudė atsakovui Kultūros infrastruktūros centrui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, vykdant Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, kapitalinio remonto, tvarkybos ir pritaikymo kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms darbų pirkimą (pirkimo Nr. 469392).

134.

14Teismas, preliminariai įvertinęs ieškovės pateiktą ieškinį ir prie jo pridėtus įrodymus, sprendė, kad ieškovės ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas.

155.

16Teismas, įvertinęs pirkimo objektą, sprendė, kad pirkimas susijęs su viešojo intereso įgyvendinimu. Tačiau ši aplinkybė per se (savaime) nereiškia, kad su ginčo objektu susijęs viešasis interesas turėtų būti įgyvendintas nedelsiant, o objektyvių duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog nagrinėjamu atveju susiklostė išskirtinė specifinė situacija, kuomet iš tiesų būtina ypatinga skuba, kuri sąlygotų poreikį vykdyti pirkimo procedūras neatsižvelgiant į nagrinėjamos bylos baigtį, nenustatyta. Visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, kad perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai ir griežtai laikantis įstatymų reikalavimų, kad iš viešųjų pirkimų nepagrįstai, be teisinio pagrindo nebūtų šalinami potencialūs tiekėjai, galintys pateikti galimai ekonomiškai naudingesnius pasiūlymus pirkime, kad valstybės lėšos būtų naudojamos efektyviai, išvengiant situacijų, kai dėl neteisėtai įvykdytų viešųjų pirkimų valstybei kyla pareiga atlyginti tiekėjams jų patirtą žalą. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju vyrauja viešasis interesas užtikrinti tinkamą, skaidrų, efektyvų, konkurencingą viešųjų pirkimų procesą. Nenustačius neabejotino neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti pirkimą, teismas sprendė, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant.

17III.

18Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

196.

20Atsakovas Kultūros infrastruktūros centras atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-08-10 nutartį ir priimti naują nutartį – atsisakyti tenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones; nepanaikinus skundžiamos nutarties, prašo įpareigoti ieškovę per 10 dienų pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, sudarantį 13 369,87 Eur; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Ieškinys yra nepagrįstas.

236.2.

24Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukels neatitaisomą žalą projektui „Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, kapitalinio remonto, tvarkybos ir pritaikymo kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“, kadangi projektas finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ir ES) lėšomis, todėl laiku neįsisavinus lėšų gali būti prastas finansavimas ir projektas gali būti neįgyvendintas.

256.3.

26Perkami rangos darbai yra sąlygoti sezoniškumo, todėl turi būti pradėti nedelsiant. Laiku nepradėjus rangos darbų, projektas liks neįgyvendintas ir tai sąlygos gautų lėšų (finansavimo) grąžinimą.

276.4.

28Restauruotina Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia įtraukta į vertybių registrą ir yra valstybės saugoma, todėl projektas turi išskirtinę reikšmę.

297.

30Trečiasis asmuo UAB „Rofolis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-08-10 nutartį; nepanaikinus skundžiamos nutarties, prašo užtikrinti trečiojo asmens nuostolių, galinčių kilti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą įpareigojant ieškovę per teismo nustatytą terminą sumokėti į teismo nurodytą depozitinę sąskaitą 30 981,36 Eur sumą arba pateikti banko garantinį raštą dėl tokių nuostolių atlyginimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

317.1.

32Pirkimo procedūras būtina užbaigti operatyviai, kadangi projektas, kuriame atliekamas ginčo pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, todėl savalaikis projekto įgyvendinimas yra būtinas tam, jog būtų įsisavintas numatytas finansavimas, todėl svarbu užtikrinti, kad darbų vykdymo pradžia būtų 2020 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn.

337.2.

34Nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas ir trečiasis asmuo patirtų daugiau žalos negu patirtų ieškovė, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

357.3.

36Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas neapriboja ieškovės galimybių ginti tariamai pažeistas teises?, nes ieškovė savo teisių gynybą gali įgyvendinti naudojant ir kitą teisinės gynybos institutą.

377.4.

38Ieškovės pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, kadangi ginčijami absoliučiai visi trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiantys objektai, keliami visiškai nepagrįsti kaltinimai dėl melagingos informacijos bei nusikalstamų veikų.

398.

40Atsakovas Kultūros infrastruktūros centras atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Rofolis“ atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-08-10 nutartį ir priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad trečiojo asmens pateiktas atskirasis skundas papildo ir pagrindžia atsakovo poziciją, išdėstytą atsakovo atskirajame skunde.

419.

42Ieškovė MB „Mureka“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2020-08-10 nutartį palikti nepakeistą ir atsakovo bei trečiojo asmens atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

439.1.

44Ieškinyje ieškovė itin plačiai ir motyvuotai analizuoja ir įrodo, kad pirkimo laimėtojų kvalifikacija nė kiek neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų. Toks procesinis elgesys atitinka tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ), tiek Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) reikalavimus. Ieškovė pasirinko aiškiai tinkamą, pagrįstą ir procesine prasme visiškai realų ir įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), įvardijo jų faktinį bei teisinį pagrindą, prie ieškinio pridėjo nurodomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

459.2.

46Šiuo atveju nėra jokių aplinkybių, dėl kurių ginčijamas pirkimas turėtų būti skubiai užbaigtas, nesulaukus teismo sprendimo priėmimo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas niekaip nepažeidžia viešojo intereso.

47Teismas

konstatuoja:

48IV.

49Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5010.

51Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). Dėl naujų įrodymų

5211.

53Atsakovas Kultūros infrastruktūros centras su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymo kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turtinėms reikmėms investicinio projekto kopiją, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0009 „Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“ sutarties Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0009 kopiją (toliau – ir finansavimo sutartis), Kultūros infrastruktūros centro nuostatų kopiją, informaciją apie MB „Mureka“ iš „Creditinfo“. Pateiktais naujais įrodymais atsakovė įrodinėja aplinkybes, kad pirkimas, atliekamas įgyvendinant projektą dėl Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios restauracijos ir pritaikymo visuomeniniam naudojimui, yra finansuojamas tik ES lėšomis ir praradus finansavimą projektas nebus įgyvendintas. Pateikta informacija apie MB „Mureka“ įrodinėja aplinkybę, kad ieškovė nėra pajėgi atlyginti galimų atsakovės nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

5412.

55Trečiasis asmuo UAB „Rofolis“ su atskiruoju skundu taip pat pateikė naujus įrodymus – www.rekvizitai.lt išrašą bei MB „Mureka“ kreditingumo ataskaitą (informacija iš „Creditinfo“), kuriais grindžia prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

5613.

57Nors prašymų priimti į bylą naujus įrodymus apeliantai nepateikė, tačiau jais įrodinėja atskiruosiuose skunduose išdėstytas aplinkybes.

5814.

59Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

6015.

61Šiuo atveju atsižvelgiant į tai, apeliantų pateikti į bylą nauji įrodymai gali patvirtinti reikšmingas aplinkybes apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (ne)pagrįstumą, be to, šių įrodymų apeliantai neturėjo galimybės pateikti pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėti nauji įrodymai, atsižvelgiant į nagrinėjamo klausimo pobūdį, yra reikšmingi, o byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę su šiais dokumentais susipažinti per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą. Dėl šių aplinkybių ir priežasčių apeliacinės instancijos teismas šiuos įrodymus priima į bylą ir juos vertina. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

6216.

63Teismas bylose dėl viešųjų pirkimų, ieškovo prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (CPK 4237 straipsnio 2 dalies 2 punktas), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

6417.

65Apeliantai tvirtina, kad ieškovės pareikštas ieškinys yra nepagrįstas, kadangi pirkimą laimėjusi tiekėjų grupė (UAB „Rofolis“ ir UAB „Apdailos ekspertai“) atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atsakovas įvertino visapusiškai. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, aplinkybės dėl pirkimą laimėjusių tiekėjų atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams ir galimybių vykdyti sutartinius įsipareigojimus, bus nustatytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, o ne bylos nagrinėjimą iš esmės.

6618.

67Taip pat apeliantai atskiruosiuose skunduose kelia klausimą dėl neigiamų pasekmių, kurias gali sukelti teismo procesinis sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir tvirtina, kad šiuo atveju pirmenybė turėtų būti teikiama visuomenės interesui pirkimo objektu.

6819.

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar / ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

7020.

71Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi, spręsdamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones priešingai nei apeliantai nurodė, kad nagrinėjamu atveju vyrauja viešasis interesas užtikrinti tinkamą, skaidrų, efektyvų, konkurencingą viešųjų pirkimų procesą. Taip pat, kad nėra nustatyta pagrindų neatidėliotinai ir kuo skubiau užbaigti pirkimą.

7221.

73Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

7422.

75Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas vykdė viešąjį pirkimą „Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, kapitalinio remonto, tvarkybos ir pritaikymo kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms darbai“, įgyvendindamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0009 „Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“. Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia yra Kultūros paveldo objektas įregistruotas Kultūros vertybių registre. Maža to, objektas yra strategiškai svarbioje Lietuvos sostinės Vilniaus vietoje – Lukiškių aikštės vietoje, kuri yra paskelbta kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė, o ginčo bažnyčia yra istoriškai susiformavusios vientisos urbanistinės erdvės dalis. Tačiau byloje nėra pateikta duomenų, kad ginčo objektas būtų visiškai nenaudojamas ir būtų pažeistas taip, kad dabartinė jo būklė būtų avarinė ir kelianti grėsmę visuomenės saugumui, taip pat bažnyčia turėtų būti nedelsiant rekonstruojama (pritaikoma kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms). Nors apeliantai ir nurodo, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones darbų vykdymas bus nukeltas neapibrėžtam laikui, juolab kad darbų vykdymui didelę įtaką turi ir oro sąlygos, tačiau šie argumentai stokoja pagrįstumo. Šiuo atveju byloje nepateikta duomenų apie finansavimo sąlygas, vertinant pateiktos finansavimo sutarties turinį, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog sutartis negali būti pratęsta. Pažymėtina, kad finansavimo sutartyje taip pat nėra nurodoma, jog sutartis negali būti keičiama šalių susitarimu. Be to, finansavimo sutarties 7.1 punkte sulygta, kad sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos bei galioja, kol bus įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai arba sutartis nutraukiama. Todėl argumentai dėl tikimybės prarasti finansavimą laikytini deklaratyviais.

7623.

77Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad nagrinėjimu atveju nėra aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti ginčo viešojo pirkimo procedūras. Nagrinėjamu atveju nėra siekiama įsigyti gyvybiškai svarbias paslaugas / darbus, kurių skubiai neįsigijus (uždelsus įsigyti) itin nukentėtų visuomenės ar jos ženklios dalies teisės ir teisėti interesai, ar ir dėl to būtų padaryta nepataisoma žala atskiriems individams ar ypatingai reikšmingoms vertybėms (gyvybei, sveikatai ir pan.). Siekiant surasti protingą šalių interesų santykį, atsižvelgiant į ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, prašoma laikinoji apsaugos priemonė pritaikyta pagrįstai, nes neigiamos pasekmės neviršys jų teikiamos naudos bei neprieštarauja viešajam interesui.

7824.

79Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutartyje nurodė esminius argumentus dėl prašymo pagrįstumo, todėl vien tai, kad apeliantai nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog ieškovės prašymas buvo patenkintas nepagrįstai.

8025.

81Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į atskiruosius skundus nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

8226.

83Apeliantai atskiruosiuose skunduose prašo, jei nebus panaikinta skundžiama nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo priemones, įpareigojant ieškovę į teismo depozitinę sąskaitą sumokėti prašomas sumas arba pateikti garantinį raštą. Tačiau šiuo atveju byla yra nagrinėjama apeliacine tvarka ir šios bylos apeliacijos dalykas yra tik Vilniaus apygardos teismo 2020-08-10 nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Tokie apeliantų prašymai pirmosios instancijos teisme nėra nagrinėti. Jie galėtų būti nagrinėjami apeliacinės instancijos teisme tik tuo atveju, jei šio teismo žinioje būtų byla dėl ginčo esmės (CPK 147 straipsnio 2 dalis). Tokių aplinkybių nenustačius, nurodyti apeliantų prašymai nenagrinėjami, kas neužkerta kelio juos pareikšti pirmosios instancijos teisme. Dėl bylos procesinės baigties

8427.

85Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirųjų skundų motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl atsakovo Kultūros infrastruktūros centro ir trečiojo asmens UAB „Rofolis“ atskirieji skundai atmestini kaip nepagrįsti, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

86Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

87Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė MB „Mureka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020-08-10 nutartimi ieškovės MB „Mureka“... 13. 4.... 14. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškovės pateiktą ieškinį ir prie jo... 15. 5.... 16. Teismas, įvertinęs pirkimo objektą, sprendė, kad pirkimas susijęs su... 17. III.... 18. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 19. 6.... 20. Atsakovas Kultūros infrastruktūros centras atskiruoju skundu prašo... 21. 6.1.... 22. Ieškinys yra nepagrįstas.... 23. 6.2.... 24. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukels neatitaisomą žalą projektui... 25. 6.3.... 26. Perkami rangos darbai yra sąlygoti sezoniškumo, todėl turi būti pradėti... 27. 6.4.... 28. Restauruotina Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia įtraukta į... 29. 7.... 30. Trečiasis asmuo UAB „Rofolis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 31. 7.1.... 32. Pirkimo procedūras būtina užbaigti operatyviai, kadangi projektas, kuriame... 33. 7.2.... 34. Nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas ir trečiasis asmuo... 35. 7.3.... 36. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas neapriboja ieškovės galimybių... 37. 7.4.... 38. Ieškovės pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, kadangi... 39. 8.... 40. Atsakovas Kultūros infrastruktūros centras atsiliepime į trečiojo asmens... 41. 9.... 42. Ieškovė MB „Mureka“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo Vilniaus... 43. 9.1.... 44. Ieškinyje ieškovė itin plačiai ir motyvuotai analizuoja ir įrodo, kad... 45. 9.2.... 46. Šiuo atveju nėra jokių aplinkybių, dėl kurių ginčijamas pirkimas... 47. Teismas... 48. IV.... 49. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. 10.... 51. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 52. 11.... 53. Atsakovas Kultūros infrastruktūros centras su atskiruoju skundu pateikė... 54. 12.... 55. Trečiasis asmuo UAB „Rofolis“ su atskiruoju skundu taip pat pateikė... 56. 13.... 57. Nors prašymų priimti į bylą naujus įrodymus apeliantai nepateikė, tačiau... 58. 14.... 59. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 60. 15.... 61. Šiuo atveju atsižvelgiant į tai, apeliantų pateikti į bylą nauji... 62. 16.... 63. Teismas bylose dėl viešųjų pirkimų, ieškovo prašymu gali taikyti... 64. 17.... 65. Apeliantai tvirtina, kad ieškovės pareikštas ieškinys yra nepagrįstas,... 66. 18.... 67. Taip pat apeliantai atskiruosiuose skunduose kelia klausimą dėl neigiamų... 68. 19.... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas... 70. 20.... 71. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi, spręsdamas taikyti... 72. 21.... 73. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su tokia... 74. 22.... 75. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas vykdė viešąjį pirkimą „Šv.... 76. 23.... 77. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bylos duomenys patvirtina pirmosios... 78. 24.... 79. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas,... 80. 25.... 81. Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į atskiruosius skundus... 82. 26.... 83. Apeliantai atskiruosiuose skunduose prašo, jei nebus panaikinta skundžiama... 84. 27.... 85. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 86. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 87. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti...