Byla e2-23626-713/2015
Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Festina“ ieškinį atsakovei UAB „Adampolio autocentras“ dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Festina“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, prašo pripažinti UAB „Adampolio autocentras“ 2014-03-31 atliktą vienašalį įskaitymą 289,62 Eur sumai negaliojančiu. Taikyti restituciją, priteisti iš UAB „Adampolio autocentras“ 289,62 Eur skolą bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad 2014-04-03 nutartimi Nr. B2-1692-601/2014 UAB „Festina“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Bankroto administratorius, vykdydamas Įmonių bankroto įstatyme nurodytas funkcijas, nustatė, kad 2014-03-31 atsakovė vienašališkai įskaitė reikalavimą, kurio suma 289,62 Eur. Bankroto administratoriaus nuomone, įskaitymo sandoris pripažintinas negaliojančiu, nes yra visos actio Pauliana sąlygos: ieškovei esant nemokiai, sandoris pažeidė ieškovės kreditorių teises (sumažintas ieškovės turtas, kitų kreditorių galimybė gauti reikalavimų patenkinimą, atsakovei suteikus sau pirmenybę) (3-6 b. l.).

4Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovė su ieškove 2011-08-04 sudarė automobilio nuomos sutartį. Tos sutarties pagrindu ieškovė 2014-02-14 išsinuomojo transporto priemonę ir sumokėjo užstatą 289,62 Eur sumai, ši suma įvardinta kaip frančizė. Pasibaigus automobilio nuomos terminui, atsakovė išrašė sąskaitą faktūrą 572,28 Eur sumai. Su ieškove buvo pasirašytas skolos dengimo grafikas, tačiau ieškovė jo nesilaikė, tuomet atsakovė įskaitė užstatą į skolą, o dėl kitos skolos dalies kreipėsi į teismą, kuris priteisė likusį įsiskolinimą. Atsakovė laiko, jog įskaitymą atliko teisėtai, kadangi ieškovei bankroto byla buvo iškelta vėliau, jokių apribojimų ieškovės turtui įskaitymo metu nebuvo. Įskaitymas atliktas laikantis visų įskaitymo sąlygų (24-28 b.l.).

5Atsižvelgus į ieškinio sumą, kuri neviršija vieno tūkstančio penkių šimtų eurų, ir šalims neišreiškus valios dėl teismo posėdžio žodinio proceso tvarka formos, byla nagrinėtina CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka. Šalims apie posėdį yra pranešta tinkamai (29 b. l.) (CPK 133 str. 3 d.). Papildomų atsikirtimų negauta.

6Ieškinys atmestinas.

7Nagrinėjant bylas, kuriose pinigų suma neviršija vieno tūkstančio penkių šimtų eurų, teismas priima sprendimą, kuriame trumpai išdėsto motyvus (CPK 441 str. 3 d.).

8Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-04-03 Kauno apygardos teismas UAB „Festina“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (2 priedas). 2014-07-24 Lietuvos Apeliacinis teismas paliko 2014-04-03 nutartį nepakeistą (3 priedas). 2015-01-22 nutartimi Kauno apygardos teismas pratęsė bankroto administratoriui terminą BUAB „Festina“ sudarytiems sandoriams patikrinti ir pareikšti teisme ieškinius dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais (4 priedas). Bankroto administratorius nustatė, kad 2014-03-31 atsakovė UAB „Adampolio autocentras“ vienašališkai užskaitė 289,62 Eur (1000,00 Lt) UAB „Festina“ sumokėtą užstatą sudarant automobilio nuomos sutartį už nuomos mokesčio įsiskolinimą ir apie tai informavo UAB „Festina“ (1 priedas).

9Nustatyta, kad UAB „Adampolio autocentras“ 2014-03-31 atliko įskaitymą 289,62 Eur sumai skolininko UAB „Festina“ atžvilgiu.

10Bankroto administratorius prašo pripažinti įskaitymo sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu. Teiginį, kad ginčijamas sandoris pažeidė UAB „Festina“ kreditorių teises, bankroto administratorius grindė aplinkybe, kad UAB „Adampolio autocentras“ atlikus įskaitymą, įvyko neigiamas ieškovės valdomo turto masės pokytis, sumažėjo turto vertė ir kartu kitų ieškovės kreditorių galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimus, pažeidė kitų ieškovės kreditorių teises, sąžiningumo bei teisingumo principą, UAB „Adampolio autocentras“ interesai buvo iškelti virš kitų ieškovės kreditorių interesų.

11Įvertinus ieškinio argumentus, kuriais prašoma pripažinti sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, konstatuotina, kad jo taikymui šios bylos kontekste nėra teisinių pagrindų. Išanalizavus CK 6.66 straipsnio turinį ir įrodinėtinų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad actio Pauliana pagrindu gali būti ginčijami dvišaliai sandoriai, kuriais pažeidžiami kreditoriaus interesai. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju atsakovės įskaitymas buvo atliktas vienašališkai, nesant kitos šalies valios išraiškos, dėl to jis kvalifikuotinas kaip vienašalis sandoris ir negali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu.

12Įskaitymas yra vienas Civilinio kodekso nuostatomis reglamentuojamų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam atlikti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalys). Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.130 straipsnio nuostatas, yra pažymėjęs, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdomi; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012; 2015 m. spalio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-573-684/2015).

13Iš bylos duomenų nustatyta, atsakovė turėjo prievolę grąžinti ieškovei 289,62 Eur užstatą po automobilio nuomos termino pasibaigimo, o ieškovė turėjo prievolę atlyginti atsakovei nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo nuomos sutarties vykdymo (nuomos mokesčio įsiskolinimas). Pažymėtina, kad nurodyto užstato paskirtis buvo užtikrinti tinkamą nuomininkės įsipareigojimų vykdymą. Byloje nustatyta, kad ieškovė neįvykdė savo kaip nuomininkės pareigų ir padarė atsakovei nuostolių. Automobilio nuomos terminas pasibaigė 2014-02-17, automobilis buvo grąžintas, išrašyta PVM sąskaita faktūra, o nuostolių ir užstato įskaitymą atsakovė atliko 2014-03-31, t.y. pasibaigus automobilio nuomos terminui. Dėl pasakyto darytina išvada, kad visos sąlygos įskaitymui atlikti buvo, kadangi šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai, vienarūšiai, galiojantys, vykdytini ir apibrėžti.

14Bylos duomenimis 2014-03-31 atsakovė vienasmeniškai atliko įskaitymą ir apie tai informavo ieškovę, todėl laikytina, kad atsakovė nepažeidė įstatymo reikalavimų, kadangi pagal CK 6.131 straipsnį įskaitymui atlikti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą yra pranešama kitai šaliai.

15Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Aiškindamas ir taikydamas šį ribojimą kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad prievolių įskaitymas taip pat patenka į šio įstatyme nustatyto draudimo taikymo sferą, t. y. po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo draudžiama atlikti reikalavimų įskaitymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2006). Iš nurodytos Įmonių bankroto įstatymo nuostatos ir įvardytos kasacinio teismo praktikos darytina išvada, kad esminę reikšmę įskaitymo galiojimui turi jo atlikimo momentas, t. y. jeigu įskaitymas atliktas, po bankroto bylos iškėlimo, toks įskaitymas yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad automobilio nuomos sutartį šalys sudarė 2011-08-04. Pagal minėtą sutartį 2014-02-14 buvo išnuomota konkreti transporto priemonė, kuri 2014-02-17 grąžinta nuomotojai, tą pačią dieną išrašyta PVM sąskaita faktūra AAC Nr. 0007680 dėl 1976,00 Lt (572,29 Eur) sumos. Dėl ieškovės skolos už nuomos mokestį, pastaroji 2014-03-05 pateikė atsakovei raštą dėl įsiskolinimo dengimo dalimis, t.y. 2014-03-28 ir 2014-04-04. 2014-03-31 pranešimu atsakovė informavo ieškovę, kad įskaitė ieškovės užstatą į atsakovės patirtus nuostolius ir apie tai 2014-04-03 informavo ieškovę, išsiųsdama pranešimą registruotu laišku (atsiliepimo į ieškinį 2, 3, 4 priedai). Ieškovės kreditoriai 2014-03-04 padavė pareiškimą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo. Kauno apygardos teismo 2014-04-03 nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla (Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Teismas daro išvadą, kad atsakovė įskaitymą atliko iki ieškovės bankroto bylos iškėlimo, todėl laikytina, kad šiuo aspektu įskaitymas neprieštarauja bankroto procedūras reglamentuojančio Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms. Dėl to pripažinti negaliojančiu atsakovės atlikto vienašalio įskaitymo nėra teisinio pagrindo.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, bankroto administratoriaus ieškinys dėl vienašališko priešpriešinio reikalavimo įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, skolos priteisimo atmestinas.

18Valstybė nagrinėjamoje byloje patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo įstatymo nustatyta tvarka ieškovė buvo atleista, paduodama ieškinį teismui (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad iš atsakovo (bankrutuojančios įmonės) ieškovui (kreditoriui) priteistos bylinėjimosi išlaidos atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį. Toks aiškinimas taikytinas ir tais atvejais, kai ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu reiškia bankroto administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013; 2014 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2014). Priešingu atveju atsakovas turėtų nepagrįstai prisiimti ieškovo prievolių dėl pareigos atlyginti jo bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus. Kadangi ieškinys atmestinas, vadovaujantis išdėstytu, iš ieškovės priteistinos valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos: 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str., 96 str.), nurodant, kad bylinėjimosi išlaidos atlyginamos iš administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

19Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2014 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 270 str., 441 str., 307 str.

Nutarė

21Ieškovės BUAB „Festina“ ieškinį atmesti.

22Priteisti valstybei iš BUAB „Festina“, į.k. 133752591, buveinės adresas Terminalo g. 8, Biruliškių k., Kauno r., 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų, mokėtinų iš administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, teismo posėdyje... 2. Ieškovė BUAB „Festina“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 3. Ieškovė nurodo, kad 2014-04-03 nutartimi Nr. B2-1692-601/2014 UAB... 4. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka.... 5. Atsižvelgus į ieškinio sumą, kuri neviršija vieno tūkstančio penkių... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Nagrinėjant bylas, kuriose pinigų suma neviršija vieno tūkstančio penkių... 8. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-04-03 Kauno apygardos teismas UAB... 9. Nustatyta, kad UAB „Adampolio autocentras“ 2014-03-31 atliko įskaitymą... 10. Bankroto administratorius prašo pripažinti įskaitymo sandorį negaliojančiu... 11. Įvertinus ieškinio argumentus, kuriais prašoma pripažinti sandorį... 12. Įskaitymas yra vienas Civilinio kodekso nuostatomis reglamentuojamų... 13. Iš bylos duomenų nustatyta, atsakovė turėjo prievolę grąžinti ieškovei... 14. Bylos duomenimis 2014-03-31 atsakovė vienasmeniškai atliko įskaitymą ir... 15. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą,... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad automobilio nuomos sutartį šalys sudarė... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, bankroto administratoriaus ieškinys... 18. Valstybė nagrinėjamoje byloje patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro... 19. Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi yra mažesnės, nei... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 270 str., 441... 21. Ieškovės BUAB „Festina“ ieškinį atmesti.... 22. Priteisti valstybei iš BUAB „Festina“, į.k. 133752591, buveinės adresas... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...