Byla e2-1971-721/2015
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovui O. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės O. B. priteisti 434,43 Eur negrąžintos paskolos, 43,44 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino ir 685,27 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2015 m. gegužės 25 d. viešo paskelbimo būdu, tačiau atsiliepimo į ieškinį per nustatytą 20 dienų terminą atsakovė nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2011-06-18 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 92570004 (toliau – Sutartis). Sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui 1500,00 Lt (ekvivalentas eurais – 434,43 Eur) sumą 30 dienų terminui. Atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2011-07-18. Atsakovas tinkamai nevykdė prievolės grąžinti paimto kredito Sutartyje numatyta tvarka ir terminais ir liko skolingas ieškovei 434,43 Eur kredito.

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 43,44 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (už laikotarpį nuo 2011-06-18 iki 2011-07-18) ir 685,27 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino (už laikotarpį nuo 2011-07-19 iki 2012-04-23), tai yra 121,67 procentų dydžio palūkanas, skaičiuotinas ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Palūkanų suma skaičiuotina po kredito grąžinimo termino. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

10Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė nei 200 (du šimtai) %. Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 218,87 %, todėl laikytina, kad ji neprotinga, nepagrįsta, neatitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios skaičiuotos palūkanos, ir prašomų priteisti palūkanų santykį, kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio, terminą, kuriam buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis), teismas daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl palūkanų dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Be to, nors kreditas nebuvo grąžintas Vartojimo kredito sutartyje numatytu terminu, tačiau ieškinys pateiktas praėjus daugiau nei keturiems metams, 218,87 % dydžio metinės palūkanos skaičiuotos už 279 dienas. Byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė keturis metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų nuostolių (palūkanų) dydis atitinkamai sumažintinas. Vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, išanalizavęs bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl sutartinių palūkanų dydis mažintinas 2 kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 342,64 Eur už laikotarpį po kredito grąžinimo termino.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2015-05-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

12Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė sąskaitos išrašą, patvirtinantį, jog sumokėjo 26,00 Eur dydžio žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 70,54 proc., todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 18,34 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės O. B., a. k. ( - ) ieškovei UAB „4finance“, į. k. 301881644:

16- 434,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 43 ct) negrąžinto kredito;

17- 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino;

18- 342,64 Eur (tris šimtus keturiasdešimt du eurus 64 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino;

19- 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (820,51 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-05-08) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo;

20- 18,34 Eur (aštuoniolika eurų 34 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Atsakovė O. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas UAB „4finance“, per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ kreipėsi į teismą su... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2015 m. gegužės 25 d. viešo... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2011-06-18 sudarė... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 43,44 Eur palūkanų sumą iki... 10. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 12. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 14. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš atsakovės O. B., a. k. ( - ) ieškovei UAB „4finance“, į.... 16. - 434,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 43 ct) negrąžinto... 17. - 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 ct) palūkanų iki kredito... 18. - 342,64 Eur (tris šimtus keturiasdešimt du eurus 64 ct) palūkanų po... 19. - 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (820,51 Eur) nuo... 20. - 18,34 Eur (aštuoniolika eurų 34 ct) bylinėjimosi išlaidų.... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Atsakovė O. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovas UAB „4finance“, per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo...