Byla 2-2506/2013
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Ausga“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei „Ignalinos atominė elektrinė“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ausga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, prašydamas pripažinti atsakovo sprendimą pripažinti ieškovo konkurso pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygų A dalies 7.3.-7.5.punktų reikalavimų neteisėtu ir negaliojančiu.

5Ieškovas nurodė, jog jis dalyvavo atsakovo vykdomame viešojo pirkimo konkurse „Dažų produkcijos pirkimas“ (pirkimo Nr. 133937). 2013 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. ĮS-6043 (13.66) atsakovas informavo ieškovą apie tai, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimu ieškovo konkurso pasiūlymas yra atmestas, remiantis konkurso sąlygų A dalies 17.15 punkto 3 papunkčio pagrindu – kaip neatitinkantis konkurso sąlygų nustatytų reikalavimų (atsakovui nebuvo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai, kaip to reikalauja pirkimo dokumentų A dalies 7.3 – 7.5 punktai). Ieškovo dėl šio sprendimo atsakovui pareikšta pretenzija buvo atmesta. Ieškovas mano, kad atsakovas parengė dviprasmiškas konkurso sąlygas ta apimtimi, kiek tai buvo susiję su reikalavimo pateiktino konkurso pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formai nustatymu. Ieškovas pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą kartu su kitais pasiūlymą sudarančiais dokumentais elektroninėmis priemonėmis. Ieškovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimas papildomai, t.y. popierine forma, atsakovui buvo pateiktas kartu su ieškovo pretenzija. Todėl pretenzijos nagrinėjimo metu atsakovas galėjo įsitikinti ieškovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo tinkamumu. Be to, pasiūlymo galiojimo pateikimo būdas nėra esminis kriterijus, galėjęs objektyviai sąlygoti pasiūlymo atitiktį (neatitikimą) konkurso sąlygų reikalavimams. Atsakovas negalėjo per se atmesti ieškovo pasiūlymo, remdamasis vien tuo, kad pastarojo pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas buvo pateiktas elektroninėmis priemonėmis, ypač atsižvelgiant į tai, kad konkurso sąlygos, susijusios su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimu, nėra vienareikšmės.

6Ieškovas prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis sprendimas šioje civilinėje byloje. Nurodė, jog būtinybę sustabdyti konkurso procedūras suponuoja tiek viešojo intereso, tiek ieškovo privataus intereso apsauga.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė viešojo pirkimo Konkurso „Dažų produkcijos pirkimas“ (pirkimo Nr. 133937) procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas šioje byloje. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimus ir pagrindą, atsižvelgė į tai, kad pasiūlymas atmestas, nes pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pateiktas ne popierine forma, o elektroninėmis priemonėmis (ieškinio pagrindas), taip pat atsižvelgė į atviro konkurso tikslą (dažų produkcijos pirkimas) bei atsakovo atsiliepime į prašymą išdėstytus argumentus, tame tarpe į tai, jog ieškovas siekia, kad jo pasiūlymas būtų pripažintas tinkamu, tačiau nesiekia mažesnes kainas pasiūliusių ir teisę sudaryti sutartį įgysiančių dalyvių pašalinimo iš pirkimo procedūrų. Teismas įvertino, jog nenustatytas pasiūlymų eiliškumas, o leidžiant tęsti procedūras būtų sudaryta pasiūlymų eilė ir galimai tektų į bylos nagrinėjimą įtraukti kitus į pasiūlymų eilę įrašytus asmenis, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos šios bylos ginčo baigtis, dėl ko galimai užsivilkintų bylos nagrinėjimas, taip pat atsižvelgė į tai, jog šio pobūdžio bylose yra nustatyti trumpi ginčų išnagrinėjimo terminai.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba taikyti proporcingas tiek tiekėjo, tiek perkančiosios organizacijos interesus atitinkančias. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nepagrįstai grindė tuo, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sudaryta pasiūlymų eilė ir galimai tektų į bylos nagrinėjimą įtraukti kitus, į pasiūlymo eilę įrašytus asmenis, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos šios bylos ginčo baigtis, dėl ko galimai užsivilkintų bylos nagrinėjimas. Apeliantas nurodo, kad bylos baigtis turės įtakos kitų konkurso dalyvių teisėms ir pareigoms, nepriklausomai nuo to, ar bus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ar nebus.
  2. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali viršyti jų teikiamą naudą, kas, vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 1 dalimi, sudarė jų netaikymo pagrindą. Ginčo pirkimas skirtas įsigyti dažų produkcijai, kuri naudojama statinių, kuriuose saugomos sukietintos radioaktyvios atliekos, dažymui, siekiant apsaugoti jas nuo korozijos. VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ veikloje nuolat susidaro radioaktyviosios atliekos. Tam, kad jas saugiai ir tinkamai sutvarkyti, reikalingas nuolatinis ir nepertraukiamas dažų produkcijos tiekimas. Priešingu atveju, radioaktyviosios atliekos sukels grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Kadangi atsakovas jau kurį laiką neturi galiojančios dažų tiekimo sutarties, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones tokia grėsmė neabejotinai iškils. Tai sąlygoja ginčo pirkimo ryšį su viešuoju interesu – visuomenės interesu turėti saugią ir nekenksmingą aplinką, kuriam turėtų būti suteiktas prioritetas.
  3. Nagrinėjamu atveju ieškovas siekia, kad jo pasiūlymas būtų pripažintas tinkamu, tačiau nesiekia mažesnes kainas pasiūliusių ir teisę sudaryti sutartį įgysiančių dalyvių pašalinimo iš pirkimo procedūrų. Todėl atmestini ieškovo argumentai dėl viešojo intereso ar ieškovo privataus intereso pažeidimo ar didelės žalos padarymo bei racionalaus lėšų panaudojimo principo pažeidimo. Ieškovo ekonominiai interesai negali būti vertinami kaip svarbesni, nei radioaktyvių atliekų neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai.
  4. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos. Viešojo pirkimo komisija atlieka techninį pateiktų pasiūlymų vertinimą, kuris dėl pirkimo objekto sudėtingumo, atsižvelgiant į turėtą praktiką, reikalauja nemažai laiko sąnaudų. Pritaikius maksimaliai ribojančias laikinąsias apsaugos priemones (visiškai sustabdančias viešojo pirkimo konkurso procedūras), vertinimo procedūros užtruks ženkliai ilgiau, nei buvo planuota perkančiosios organizacijos, dėl ko ir perkančiajai organizacijai reikalingų prekių tiekimas atsidės neprognozuojamai ilgam laikotarpiui. Tuo tarpu ieškovo suinteresuotumas sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija gali būti apsaugotas ir kitais įstatymo nustatytais būdais.

11Ieškovas UAB „Ausga“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Skundžiama nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamam tikslui bei užtikrina viešojo intereso apsaugą. Atsakovas neįrodė, kad jo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės sukels realias neigiamas pasekmes visuomenei ar jos daliai ir kels grėsmę saugiai ir nekenksmingai aplinkai. Apeliantas neįvardino, kaip konkrečiai ir per kokį terminą tokia tariama grėsmė gali pasireikšti. Apeliantas, nurodydamas, kad jis jau kurį laiką neturi galiojančios dažų tiekimo sutarties, nenurodo, jog tai būtų sąlygoję neigiamų padarinių atsiradimą.
  2. Pirkimo dalykas (dažų pirkimas) nėra susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų kuo skubesnį įsigijimą. Atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas yra būtinas viešojo pirkimo procedūrų teisėtumui ir skaidrumui užtikrinti. Tik tokiu būdu bus užtikrintas viešasis interesas ir pasiekas VPĮ įtvirtintas viešojo pirkimo tikslas. Nagrinėjamu atveju, sustabdžius atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūras, bus užtikrintas viešojo pirkimo procedūrų teisėtumas, o kartu ir išvengta galimai neracionalaus viešajam pirkimui skirtų lėšų panaudojimo.
  3. Atsakovui reikalingų prekių tiekimas nebus nukeltas neprognozuojamai ilgam laikui dėl trumpų ginčų šios kategorijos bylose nagrinėjimo terminų.
  4. Apelianto argumentas dėl mažesnes kainas pasiūliusių ir teisę sudaryti įgysiančių dalyvių egzistavimo yra nepagrįstas ir neturi teisinės reikšmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui. Ieškovui yra žinomos tik aplinkybės, susijusios su dalyvių pateiktų pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems pasiūlymų pateikimo reikalavimams bei tiekėjų kvalifikacijos atitikimo vertinimu. Kiek žinoma ieškovui, konkurso dalyvių pasiūlymų eilė sudaryta nebuvo. Darant prielaidą, kad kitų dalyvių pateiktuose pasiūlymuose yra nurodyta mažesnė kaina, nei ieškovo pasiūlyme, per se negalima daryti išvados, kad visų jų pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus (techninę specifikaciją).

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

14CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal to paties straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas. Egzistuojant ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybei, tačiau nustačius galimą viešojo intereso pažeidimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas taip, kad būtų apsaugotas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-1678/2013).

15Viešasis interesas – tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš turiningųjų VPĮ tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą, kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Vis dėlto šie pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 4 str. 2 d.) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 4 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas.

16Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, įvertino šalių argumentus, taip pat atkreipė dėmesį, kad viešųjų pirkimų bylose nustatyti trumpi ginčų išnagrinėjimo terminai.

17Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje taikymo. Atsakovo (apelianto) atskirajame skunde nurodoma aplinkybė, kad pirkimo objektas – dažų produkcija, naudojama statinių, kuriuose saugomos sukietintos radioaktyviosios atliekos, siekiant apsaugoti juos nuo korozijos, todėl turi būti užtikrintas viešasis interesas, susijęs su visuomenės teise turėti saugią ir nekenksmingą aplinką, nesudaro pagrindo spręsti, kad yra būtinybė panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Juo labiau, kad pats atsakovas, pažymėdamas, jog atsakovo veiklos tinkamam įgyvendinimui reikalingas nuolatinis, nepertraukiamas dažų produkcijos tiekimas, nes priešingu atveju radioaktyvios atliekos sukels grėsmę saugiai ir nekenksmingai aplinkai bei žmonių sveikatai, prašo įvertinti, jog jau kuris laikas neturi galiojančios dažų tiekimo sutarties. Priežasčių, kodėl esant būtinam nepertraukiamam dažų produkcijos teikimui, atsakovas nesiėmė veiksmų anksčiau pradėti šios produkcijos pirkimo procedūras, nenurodyta. Be to, byloje nėra duomenų ir apie tai, kad atsakovo VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos tikslo – tinkamai ir saugiai vykdyti atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, branduolinių ir radioaktyvių medžiagų bei atliekų tvarkymą, saugojimą ir laidojimą – tinkamas įgyvendinimas iš esmės sietinas su būtinybe nudažyti statinius, kuriuose saugomos sukietintos radioaktyviosios atliekos. Atsakovas taip pat nepateikė duomenų, kokios būklės šiuo metu yra aptariami statiniai, kurių dažymui reikalingą produkciją siekiama įsigyti ginčijamu viešuoju pirkimu (CPK 12 str.).

18Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir atsakovo argumentą dėl ilgo bylinėjimosi laiko, dėl kurio laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir būsimas prekių tiekimas atsidės neprognozuojamai ilgam laikotarpiui. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimui, t. y. pasirengimui nagrinėti, sprendimui pirmosios instancijos teisme, taip pat apeliacinės instancijos teisme priimti, įstatymu yra nustatyti trumpesni terminai (CPK 4236 str. 1 d., 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.). Šiuo atveju iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad byla pirmosios instancijos teisme yra išnagrinėta iš esmės priimant 2013 m. spalio 28 d. sprendimą. Atsižvelgiant į CPK nustatytus apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį bei bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka terminus (CPK 4239 str.), pagrįstai galima spręsti, kad ginčo teisminis nagrinėjimas ilgai neužsitęs.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo išvadai, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje civilinėje byloje gali atsirasti neigiamų teisinių padarinių su viešuoju interesu susijusioms vertybėms (aplinkai, visuomenės sveikatai ir pan.). Todėl šiuo atveju prioritetas teiktinas viešajam interesui užtikrinti teisėtą ir racionalų lėšų panaudojimą bei lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Vadinasi, yra pagrindas spręsti, jog šiems su viešuoju interesu susijusiems tikslams pasiekti ir būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo šioje byloje įvykdymui užtikrinti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurias panaikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

20Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Ausga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ... 5. Ieškovas nurodė, jog jis dalyvavo atsakovo vykdomame viešojo pirkimo... 6. Ieškovas prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi tenkino ieškovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ atskiruoju skundu prašo... 11. Ieškovas UAB „Ausga“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino... 14. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos... 15. Viešasis interesas – tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali... 16. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama 2013 m. rugsėjo... 17. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios... 18. Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir atsakovo argumentą dėl ilgo... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo išvadai, kad dėl... 20. Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo atskirąjį skundą dėl... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 22. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti...