Byla 2-1111/2014
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti nurodyto kreditoriaus papildomą reikalavimą bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Panevėžio mėsinė“ bankroto byloje (civilinė bylą Nr. B2-712-124/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus bankrutavusio žemės ūkio kooperatyvo „Ramygalos aruodai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti nurodyto kreditoriaus papildomą reikalavimą bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Panevėžio mėsinė“ bankroto byloje (civilinė bylą Nr. B2-712-124/2014,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2012 m. lapkričio 22 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta atsakovo KB „Panevėžio mėsa“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotas LT“; 2013 m. kovo 20 d. apygardos teismo nutartimi patvirtinti atsakovo kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tarp jų – kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai" trečios eilės 2 384,74 Lt dydžio finansinis reikalavimas; 2013 m. gegužės 31 d. apygardos teismo nutartimi atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu.

4Kreditorius BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 2014 m. vasario 11 d. prašymu kreipėsi į apygardos teismą, prašydamas patvirtinti jo papildomą 714 202,80 Lt dydžio trečios eilės finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje (I b. t., 2 – 5 l.).

5Kreditorius nurodė, kad 2013 m. lapkričio 28 d. atsakovo bankroto administratoriui įteikė prašymą Nr. 1311/06 patikslinti BŽŪK „Ramygalos aruodai“ finansinį reikalavimą, patvirtinant papildomą 714 202,80 Lt dydžio finansinį reikalavimą, nes paaiškėjo, kad atsakovas neapmokėjo BŽŪK „Ramygalos aruodai“ išrašytų nurodytos sumos sąskaitų – faktūrų, o šio prašymo negalėjo pateikti anksčiau, nes tik 2013 m. gegužės 27 d. ikiteisminio tyrimo pareigūnai BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto administratoriui grąžino dokumentus, esančius papildomo finansinio reikalavimo pagrindu. Kreditoriaus teigimu, 2013 m. gruodžio 12 d. jis gavo atsakovo administratoriaus atsakymą, kuriuo prašyta papildomų įrodymų, ir kreditorius juos pateikė atsakovo bankroto administratoriui, tačiau šis neperdavė Šiaulių apygardos teismui BŽŪK „Ramygalos aruodai“ prašymo dėl papildomo finansinio reikalavimo patvirtinimo.

62014 m. vasario 24 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ finansinio reikalavimo nagrinėjimas išskirtas į atskirą bylą (I b. t., 99 l.), o teismas 2014 m. kovo 7 d. raštu pareikalavo iš atsakovo bankroto administratoriaus pateikti teismui banko sąskaitų išrašus, kasos pajamų orderius, kitus turimus įrodymus, patvirtinančius, kad atsakovas yra sumokėjęs BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 714 202,80 Lt skolą (I b. t., 100 l.).

7Atsakovo bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“ kartu su lydraščiu pateikė apygardos teismui atsakovo ir kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ pirminių apskaitos dokumentų kopijas bei apyvartų žiniaraščius, kaltinamojo akto buvusiam vadovui ir pajininkui D. O. kopiją bei nurodė, kad, jo nuomone, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ visiškai atsiskaitė su KB „Panevėžio mėsinė“ (II b. t., 1 l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi atsisakė patvirtinti kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 714 202,80 Lt dydžio finansinį reikalavimą atsakovo BKB „Panevėžio mėsinė“ bankroto byloje kaip neįrodytą (IV b. t., 77 – 79 l.).

10Teismas nurodė, kad iš bylos duomenų matyti, jog 2009-04-22/1 Kiaulių pirkimo – pardavimo sutartimi ŽŪK „Ramygalos aruodai“ (Pardavėjas) ir UAB „Panevėžio mėsinė“ (Pirkėjas) susitarė, kad pirkėjas užaugins ir paruoš kiaules pardavimui, o pirkėjas nupirks kiaules ir per 30 dienų atsiskaitys su pardavėju; BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašyme dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nurodė, kad BKB „Panevėžio mėsinė“ yra neatsiskaičiusi pagal PVM sąskaitas faktūras RA09 Nr. 000001 - 000065, RA10 Nr. 00066 - 00131, RA10 Nr. 00133 - 00143 už prekes ir paslaugas (kiaules, kiaulių auginimo paslaugas), suteiktas KB „Panevėžio mėsinė“ bendros 714 202,80 Lt sumos, pateikė skolos suvestinę už laikotarpį nuo 2009-05-12 iki 2011-01-31, o PVM sąskaitos faktūros pateiktos už laikotarpį nuo 2009-10-13 iki 2011-01-31.

11Teismas pažymėjo, kad iš pateiktų 2013-05-21 Finansinių nusikaltimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvados „Dėl ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-5/41“ ir 2012-03-29 specialisto išvados Nr. 5-5/28 matyti, kad „minėtos įstaigos“ pavedimu buvo atliktas ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas per laikotarpį nuo 2009-02-10 iki 2011-08-01, pagal pateiktus klausimus, susijusius su atsiskaitymu tarp ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ir KB „Panevėžio mėsinė“, o taip pat tarp ŽŪK „Ramygalos aruodai“ bei kitų kreditorių. Teismo teigimu, išvadose nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2009-02-01 iki 2011-05-31 ŽŪK „Ramygalos aruodai“ 139 atvejais įformino PVM sąskaitas-faktūras, kuriuose fiksavo 925 017,87 Lt vertės kiaulių pardavimą UAB „Panevėžio mėsinė“, 2 atvejais įformino PVM sąskaitas-faktūras 2010-12-31, ser. RA10 Nr. 000142, 2011-01-31, ser. RA10 Nr. 000143, ir užregistravo KB „Panevėžio mėsinė“ suteiktas 5 856,40 Lt vertės kiaulių auginimo paslaugas; iš viso laikotarpiu nuo 2009-02-01 iki 2011-05-01 – 141 atveju pagal įformintas PVM sąskaitas-faktūras pardavė 930 874,27 Lt vertės produkcijos ir paslaugų KB „Panevėžio mėsinė“.

12Teismas teigė, kad atliekant tyrimą (2012-03-29 specialisto išvada Nr. 5-5/28) nustatyta, jog ŽŪK „Ramygalos aruodai“ laikotarpiu nuo 2009-02-10 iki 2011-05-31 kasoje ir banko sąskaitoje registravo 307 848,51 Lt sumokėtus KB „Panevėžio mėsinė“ už kiaules; atliekant tyrimą (2012-03-29 specialisto išvada Nr.5-5/28) buvo nustatyta, kad KB „Panevėžio mėsinė“ laikotarpiu nuo 2009-02-10 iki 2010-12-31 įformino PVM sąskaitas-faktūras, kuriose fiksavo ŽŪK „Ramygalos aruodai“ 470 163,40 Lt vertės prekių pardavimą; atliekant tyrimą (2012-03-29 specialisto išvada Nr. 5-5/28) UAB „Fineta“ direktorė J. S. pateikė registrą „įplaukų operacijos“, kuriame užregistruota, kad laikotarpiu nuo 2009-02-10 iki 2011-05-31 KB „Panevėžio mėsinė“ padengė 161 776,63 Lt ŽŪK „Ramygalos aruodai“ finansinius įsipareigojimus; 2013-05-21 specialisto išvados Nr. 5-5/41 1 lentelėje nurodytas ŽŪK „Ramygalos aruodai“ kiaulių ir paslaugų pardavimas KB „Panevėžio mėsinė“ ir atsiskaitymas už produkciją ir paslaugas laikotarpiu nuo 2009-02-01 iki 2011-05-31 (išvados 3–4 b. l.); iš 1 lentelės matyti, kad minėtu laikotarpiu ŽŪK „Ramygalos aruodai“ pardavė KB „Panevėžio mėsinė“ produkcijos ir paslaugų už 930 874,27 Lt. KB „Panevėžio mėsinė“ su ŽŪK „Ramygalos aruodai“ atsiskaitė, pervesdama į banko sąskaitą ir sumokėdama į kasą 307 848,51 Lt, parduodama jai pašarų už 470 163,40 Lt sumą, ir sumokėdama ŽŪK „Ramygalos aruodai“ kreditoriams 161 776,63 Lt, viso 939 788,54 Lt. Teismo nuomone, iš 1 lentelės paskaičiavimų matyti, jog laikotarpiu nuo 2009-02-01 iki 2011-05-31 KB „Panevėžio mėsinė“ yra visiškai atsiskaičiusi su ŽŪK „Ramygalos aruodai“, o tai įrodo ir 2012-03-29 specialisto išvadoje Nr. 5-5/28 nurodyta aplinkybė, jog UAB „Fineta“ direktorė J. S. prie paaiškinimo pateikė UAB „Ramygalos aruodai“ registrą „detali skolų ataskaita“, kuriame 2010-12-31 pagal įformintus apskaitos dokumentus buvo užregistruoti skolų likučiai, be to, skola KB „Panevėžio mėsinė“ už pirktas prekes 2010-12-31 neužregistruota. Teismas nurodė, kad tikėtina, jog 470 163,40 Lt skolą KB „Panevėžio mėsinė“ „sudengė“ įsiskolinimu už parduotą produkciją (išvados 12 lapas); UAB „Fineta“ direktorė J. S. taip pat nurodė, kad tvarkant apskaitą, tarpusavio skolos buvo „sudengiamos“, ką nurodė ir buvęs KB „Panevėžio mėsinė“ direktorius D. O., teigęs, kad KB „Panevėžio mėsinė“ ir ŽŪK „Ramygalos aruodai“ tarpusavyje atsiskaitydavo užskaitos būdu, todėl niekada nebūdavo skolos ŽŪK „Ramygalos aruodai“ iš KB „Panevėžio mėsinė“; priešingai, gali būti likusi ŽŪK „Ramygalos aruodai“ skola KB „Panevėžio mėsinė“, tačiau šios skolos neliko po įmonių reorganizavimo prijungimo būdu.

13Teismas sprendė, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog KB „Panevėžio mėsinė“ nėra skolinga ŽŪK „Ramygalos aruodai“, todėl netenkintinas bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 714 202,80 Lt finansinį reikalavimą.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atskirajame skunde kreditorius BŽŪK „Ramygalos aruodai“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. patenkinti kreditoriaus prašymą dėl papildomo 714 202,80 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo BKB „Panevėžio mėsinė“ bankroto byloje arba, nustačius, kad neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme – panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (IV b. t., 98-105 l.).

16Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas nesilaikė ginčo teisenos taisyklių, nes apeliantui nesudarė galimybės atsikirsti į atsakovo bankroto administratoriaus argumentus, kadangi teismas, ginčą nusprendęs išnagrinėti rašytinio proceso tvarka, turėjo supažindinti apeliantą su papildomai gautais apygardos teisme atsakovo paaiškinimais, kurie apeliantui nebuvo žinomi; be to, teismas apeliantui nepranešė apie klausimo dėl prašymo patikslinti finansinį reikalavimą nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka, taigi buvo apribota kreditoriaus teisė teikti atsikirtimus į atsakovo argumentus;
  2. Teismas pažeidė įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisykles bei šalių rungimosi principą, nes apeliantas pateikė jam visus turėtus įrodymus, patvirtinančius 714 202,80 Lt dydžio finansinį reikalavimą atsakovui, o vertinant tai, kad atsakovo bankroto administratorius nuo 2013 m. pabaigos, kai gavo papildomą finansinį reikalavimą, iki 2014 m. balandžio mėn. nei apeliantui, nei teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovo atsiskaitymą su apeliantu, teismas turėjo padaryti išvadą, kad nebuvo atsiskaityta ir nepaneigtas įrodymais BŽŪK „Ramygalos aruodai“ finansinio reikalavimo pagrįstumas;
  3. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes neatsižvelgė į ikiteisminio tyrimo specialistų išvadų, kuriomis iš esmės ir vadovavosi, priimdamas skundžiamą nutartį, prieštaringumą, nenuoseklumą, nepagrįstai atsakovo pozicijos teisingumą grindė vien tik šalutiniais įrodymais. Be to, teismas turėjo kritiškai vertinti atsakovo bankroto administratoriaus bei atsakovo buvusio direktoriaus paaiškinimus ir jais nesiremti, nes atsakovo bankroto administratorius neigiamai nusiteikęs apelianto atžvilgiu, o atsakovo buvusiam direktoriui D. O. vadovaujant, abiem ginčo šalims iškeltos bankroto bylos;
  4. Teismas nepagrįstai vadovavosi ikiteisminio tyrimo specialistų išvada, kaip pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu atsakovo atsiskaitymo su apeliantu faktą, nes nagrinėjant papildomo finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą turėjo būti analizuojamas 2009 – 2011 m. atsakovo veiklos laikotarpis, o vien tik 2010 m. KB „Panevėžio mėsine“ apskaitos duomenys ir 2009 m. banko išrašai nėra pakankami, taigi šios išvados parengtos, neturint visų buhalterinių dokumentų, KB „Panevėžio mėsinė“ dokumentai „epizodiškai“; išvadose pasisakyta apie duomenų trūkumą, dokumentų, realiai įrodančių buvusių mokėjimų BŽŪK „Ramygalos aruodai“ kreditoriams už BŽŪK „Ramygalos aruodai“ ar buvusių užskaitymų nebuvimą; 2012 m. kovo 29 d. išvadoje nurodyta, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ neišsaugojo ir tyrimui nepateikė laikotarpio nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitų išrašų, laikotarpio nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. bei 2010 m. įformintų kasos dokumentų, o tai trukdo įvertinti atsiskaitymą pagal apskaitos dokumentus; 2013 m. gegužės 21 d. specialisto išvadoje nurodyta, kad informacija registre „įplaukų operacijos“ nėra pakankama ir informatyvi, nes KB „Panevėžio mėsinė“ registre nurodyta kita suma, nenurodyti kreditorių pavadinimai, neužfiksuota, pagal kokius kreditorių įformintus dokumentus buvo pervesti pinigai; atsakovo skolos apeliantui dydis tebuvo vienas iš tiriamų klausimų ir netirtas pagal CPK reikalavimus ir taisykles;
  5. Teismas nebuvo pakankamai aktyvus atsakovo bankroto byloje, neatliko pareigos rūpintis tinkamu bylos išnagrinėjimu ir viešojo intereso gynimu, be to, nevertino, netyrė ir nenustatė visų įstatymo nustatytų būtinų įskaitymo sąlygų bei nepasisakė dėl jų visumos, taigi neatskleidė bylos esmės. Teismas neišreikalavo iš atsakovo pirminių apskaitos dokumentų, jų registrų, užskaitos aktų, duomenų apie mokėjimus kitiems asmenims už apeliantą, be to, nenurodė, kada padaryti tariami skolų įskaitymai ir kokiomis sumomis, ar tuo metu abi šalys turėjo reikiamo dydžio abipusių priešpriešinių teisių ir pareigų, ar reikalavimai galiojo ir buvo vykdytini, ar tariamai atliktų įskaitymų suma sudaro 714 202,80 Lt, ar įskaitymai atlikti apie tai pranešant apeliantui, ar ikiteisminio tyrimo metu nustatyti duomenys atsispindi atsakovo buhalterijoje, ar visos sumos, nurodytos apskaitoje, realiai panaudotos pagal paskirtį, ar nėra pagrindo ginčyti atsakovo mokėjimų tretiesiems asmenims kaip bendrovės interesus pažeidžiančių sandorių, ar teigti, kad atsakovo lėšos tariamais užskaitymais, skolų dengimais, iš tikrųjų buvo pasisavintos. Teismas, nenustatęs šių aplinkybių, neturėjo pagrindo padaryti išvadų, kad atsakovas apeliantui neskolingas, kad 714 202,80 Lt skola apeliantui pasibaigusi įskaitymo būdu.

17Atsiliepime į kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ atskirąjį skundą atsakovas BKB „Panevėžio mėsinė“ prašo jį atmesti ir priteisti iš BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 150 Lt atsakovo administravimo lėšų (IV b. t., 110-112 l.). Nurodo, kad pateikė į bylą daug įrodymų, kurie neginčijamai įrodo, kad atsakovas nėra skolingas BŽŪK „Ramygalos aruodai“ jo prašomos patvirtinti sumos, o apeliantas nepateikė apygardos teismui įrodymų, kad minėtos specialistų išvados būtų panaikintos arba būtų gautos kitos specialistų išvados, todėl teismas rėmėsi pateiktomis specialisto išvadomis pagrįstai. Atsakovo teigimu, apelianto bankroto administratorius turi didelę darbo patirtį, todėl jam turėjo būti žinoma, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą sprendžia paprastai rašytinio proceso tvarka; jei apeliantas pageidavo žodinio šio klausimo nagrinėjimo, jis turėjo teismui pateikti prašymą dėl to. Atsakovas, prašydamas priteisti iš BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 150 Lt atsakovo administravimo išlaidų, nurodė, kad buvo pateikęs rašytinius įrodymus apie kitas bylinėjimosi išlaidas, patirtas rengiant dokumentus apie BKB „Panevėžio mėsinė“ ir BŽŪK „Ramygalos aruodai“ tarpusavio atsiskaitymus, ir šie dokumentai buvo rengiami todėl, kad buvo gautas apelianto prašymas patvirtinti jo 714 202,80 Lt finansinį reikalavimą.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 2, 3 d., 338 str.).

21Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai.

22CPK 185 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyvių aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, o nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Pagal CPK 197 straipsnio 2 dalį, dokumentai, išduoti valstybės ar savivaldybės institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų, neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formų reikalavimų, laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią; aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais (išskyrus liudytojų parodymus).

23Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, remdamasis pareikštais reikalavimais, patikslintais pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro bankrutuojančios įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus.

24Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį, bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos, o pagal šio straipsnio 26 straipsnio 5 dalį, nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo teismas priima rašytinio proceso tvarka; administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.

25Teismų praktikos išaiškinimu, bankroto administratorius, kuriam kreditoriai reiškia reikalavimus, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų, tačiau teismas neįpareigotas tvirtinti visus administratoriaus pateiktus teismui tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, kuriuos tikrina teismas, kuris kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais; ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises bei teisėtus interesus; teisingai nustatyti ginčijamų kreditorinių reikalavimų (jų dalies) pagrįstumą įmanoma tik išsamiai išaiškinus byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas faktines aplinkybes dėl šių reikalavimų kilmės, pagrindų, pobūdžio ir jų dydžio, visapusiškai ištyrus bei įvertinus visus byloje pateiktus tuo klausimu įrodymus, tiesiogiai susijusius su įrodinėjimo dalyku (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2774/2011; 2011 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2011).

26Prievolių pabaigos pagrindai reguliuojami CK 6 knygos I dalies IX skyriuje, numatančiame bendrus prievolių pabaigos pagrindus (CK 6.123 str. – 6.129 str.), prievolių pabaigą įskaitymu (CK 6.130 str. – 6.140 str.) bei novaciją (CK 6.141 str. – 6.144 str.).

27Nagrinėjamu atveju apygardos teismas neišsamiai ištyrė bylos aplinkybes ir nenustatė reikšmingų faktinių aplinkybių, susijusių su atsakovo BKB „Panevėžio mėsinė“ kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ papildomo finansinio reikalavimo dydžio pagrįstumu, tarp jų – aplinkybių dėl atsakovo ir nurodyto kreditoriaus tarpusavio atsiskaitymo, ir, tinkamai nenustatęs atsakovo ir jo kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ tarpusavio prievolių pabaigos faktinių ir teisinių pagrindų, padarė išvadas, kurios neatitinka faktinių bylos aplinkybių (CPK 185 str., 329 str. 1 d.).

28Bylos duomenimis nustatyta, kad kreditorius BŽŪK „Ramygalos aruodai“ papildomą 714 202,80 Lt finansinį reikalavimą atsakovui BKB „Panevėžio mėsa“ grindžia 2009-2012 m. atsakovo skolų suvestine, kurioje nurodyta, kad atsakovas skolingas ieškovui 714 202,80 Lt, kadangi neapmokėjo sąskaitų – faktūrų nuo RA09 Nr.000043 iki RA09 Nr. 000065, nuo RA10 Nr. 000066 iki RA10 Nr 000131, nuo RA10 Nr.000133 iki RA10 Nr. 000143, išrašytų 2009 m. spalio 13 d. – 2011 m. sausio 31 d. laikotarpiu, pateikdamas paminėtų sąskaitų – faktūrų kopijas (I b. t., 9-61 l.).

29Apygardos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, kuria atsisakyta tenkinti nurodytą kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje, nurodė, kad vadovaujasi duomenimis 2013 m. gegužės 21 d. Finansinių nusikaltimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvados „Dėl ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ūkinės-finansinės veiklos Nr. 5-5/41 ir 2012 m. kovo 29 d. specialisto išvados Nr. 5-5/28, pateiktų kitoje (baudžiamojoje) byloje, tačiau netyrė nei šių specialistų išvadų, nei byloje pateiktų atsakovo bankroto administratoriaus įrodymų ir neišaiškino visų esminių aplinkybių, reikšmingų padaryti išvadą apie atsakovo ir nurodyto kreditoriaus tarpusavio atsiskaitymą.

30Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, apygardos teismo nutartyje nurodomos specialistų išvados buvo pateiktos šiuo metu Panevėžio miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-44-830/2014, kurioje buvęs atsakovo ir nurodyto kreditoriaus direktorius D. O. kaltinamas pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, 208 straipsnio 1 dalį, 245 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį (dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo, skolininko nesąžiningumo, teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymo, antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimo arba pagrobtojo panaudojimo). Tačiau apygardos teismas remdamasis tik šių išvadų duomenimis, jų tinkamai neištyręs, be to, neištyręs ir neįvertinęs atsakovo bankroto administratoriaus pateiktų BKB „Panevėžio mėsinė“ ir BŽŪK „Ramygalos aruodai“ pirminių apskaitos dokumentų kopijų bei apyvartų žiniaraščių kopijų, atsakovo bankroto administratoriaus teigimu, patvirtinančių paminėtų bendrovių tarpusavio atsiskaitymus (II b. t., 1-200 l.; III b. t., 1-199 l.), bei, nebūdamas pakankamai aktyvus, neišreikalavęs ir neištyręs kitų įrodymų, galinčių turėti esminės reikšmės ginčo išsprendimui, neįvertino jų visumos pagal CPK taisykles (CPK 185 str. 1 d.). Beje, teismo nurodytos specialistų išvados nėra eksperto išvados (kurios reglamentuojamos CPK 212 – 219 straipsniuose), ir turi būti tiriamos bei įvertinamos pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles.

31Be to, skundžiamoje teismo nutartyje padarytos prieštaringos išvados, susiję su atsakovo ir kreditorius BŽŪK „Ramygalos aruodai“ atsiskaitymų įskaitant tarpusavio skolas, tarp jų, apygardos teismo nuomone, minėtose išvadose atliktas išsamus paskaičiavimas ir analizė, kaip ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ir KB „Panevėžio mėsinė“ vykdė pirkimus ir tarpusavio atsiskaitymus už parduotą produkciją, tačiau teismas taip pat nurodė, kad specialisto išvadoje Nr. 5-5/41 nurodyta, jog „tikėtina, kad 470 163,40 Lt skolą KB „Panevėžio mėsinė“ sudengė įsiskolinimu už parduotą produkciją“.

32Juolabiau kad apeliaciniam teismui pateiktoje civilinėje byloje dėl atsakovo kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ finansinio reikalavimo patvirtinimo nėra pridėta specialistų išvadų kopijų, kuriomis vadovavosi apygardos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nors iš šioje byloje esančio Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. rašto „Dėl specialisto išvados Nr. 5-5-28 ir Nr. 5-5/41“ (adresuoto Panevėžio miesto apylinkės teismui) matyti, kad apygardos teismas prašė Panevėžio miesto apylinkės teismo atsiųsti šių išvadų kopijas, tačiau byloje nėra įrodymų, kad šios specialistų išvadų kopijos buvo pateiktos Šiaulių apygardos teismui, o teismų informacinėje sistemoje LITEKO taip pat nėra duomenų apie tai, kad Šiaulių apygardos teisme (atsakovo bankroto byloje ar nagrinėjamoje byloje) būtų buvę pateiktos minėtų dokumentų kopijos.

33Taigi pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atsisakydamas patvirtinti kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 714 202,80 Lt dydžio finansinį reikalavimą, nenustatęs atsakovo ir kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ tarpusavio prievolių pabaigos faktinių ir teisinių pagrindų, neištyręs visų bylos aplinkybių ir įrodymų, nenustatęs esminių faktinių aplinkybių, reikšmingų finansinio reikalavimo dydžiui, pažeisdamas CPK taisykles, neatskleidė bylos esmės (CPK 179 str., 185 str.), o apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės išnagrinėti šių aplinkybių ir pašalinti nurodytų trūkumų (CPK 329 str. 1 d.; 338 str.). Juolab kad, minėta, jog byloje nėra net tų specialistų išvadų kopijų, kurių pagrindu apygardos teismas netenkinto pareiškėjo papildomo finansinio reikalavimo.

34Tam, kad byloje būtų padarytos pagrįstos išvados dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo, teismas, nepažeisdamas proceso rungtyniškumo principo ir kitų proceso taisyklių, turi būti aktyvus, imtis priemonių visapusiškai ir objektyviai ištirti bei tinkamai įvertinti visus įrodymus, reikšmingus teisingam kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ papildomo finansinio reikalavimo išsprendimui, o esant pagrindui, pareikalauti pateikti ir naujus įrodymus (CPK 179 str., ĮBĮ 9 str. 2 d. 6 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2774/2011; 2011 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2011).

35Dėl to, kas pasakyta, panaikintina apygardos teismo nutartis, kuria atsisakyta patenkinti kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ finansinį reikalavimą, šį klausimą perduodant iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

37Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartį, kuria atsisakyta patvirtinti kreditoriaus bankrutavusio žemės ūkio kooperatyvo „Ramygalos aruodai“ 714 202,80 Lt dydžio finansinį reikalavimą atsakovo bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Panevėžio mėsinė“ bankroto byloje, ir perduoti šį klausimą nagrinėti iš naujo tam pačiam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2012 m. lapkričio 22 d.... 4. Kreditorius BŽŪK „Ramygalos aruodai“ 2014 m. vasario 11 d. prašymu... 5. Kreditorius nurodė, kad 2013 m. lapkričio 28 d. atsakovo bankroto... 6. 2014 m. vasario 24 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi kreditoriaus BŽŪK... 7. Atsakovo bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“ kartu su lydraščiu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi atsisakė... 10. Teismas nurodė, kad iš bylos duomenų matyti, jog 2009-04-22/1 Kiaulių... 11. Teismas pažymėjo, kad iš pateiktų 2013-05-21 Finansinių nusikaltimų... 12. Teismas teigė, kad atliekant tyrimą (2012-03-29 specialisto išvada Nr.... 13. Teismas sprendė, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog KB... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atskirajame skunde kreditorius BŽŪK „Ramygalos aruodai“ prašo panaikinti... 16. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:
  1. Teismas nesilaikė... 17. Atsiliepime į kreditoriaus BŽŪK „Ramygalos aruodai“ atskirąjį skundą... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 22. CPK 185 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius... 23. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte... 24. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį, bankrutuojančios įmonės kreditorių... 25. Teismų praktikos išaiškinimu, bankroto administratorius, kuriam kreditoriai... 26. Prievolių pabaigos pagrindai reguliuojami CK 6 knygos I dalies IX skyriuje,... 27. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas neišsamiai ištyrė bylos aplinkybes ir... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad kreditorius BŽŪK „Ramygalos aruodai“... 29. Apygardos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, kuria atsisakyta tenkinti... 30. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, apygardos teismo nutartyje... 31. Be to, skundžiamoje teismo nutartyje padarytos prieštaringos išvados,... 32. Juolabiau kad apeliaciniam teismui pateiktoje civilinėje byloje dėl atsakovo... 33. Taigi pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atsisakydamas... 34. Tam, kad byloje būtų padarytos pagrįstos išvados dėl kreditoriaus... 35. Dėl to, kas pasakyta, panaikintina apygardos teismo nutartis, kuria atsisakyta... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 37. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartį, kuria...