Byla e2A-106-577/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūros Marijos Strumskienės ir Neringos Švedienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sweco Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės biudžetinės įstaigos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sweco Lietuva“ priešieškinį ieškovei biudžetinei įstaigai Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė BĮ Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau ir - NVSPL) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ 2 283,42 Eur skolos, 70,96 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad NVSPL ir UAB „Sweco Hidroprojektas“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“) 2015 m. gruodžio 16 d. sudarė Laboratorinių tyrimų sutartį Nr. ST- PS-1-322/15395 (toliau ir - Sutartis), remiantis kuria atsakovė pateikė užsakymus: 2016 m. liepos 1 d. Nr. K1-650, 2016 m. liepos 1 d. Nr. K1-649 ir 2016 m. liepos 7 d. Nr. K1-662 laboratorinių tyrimų atlikimui. NVSPL atliko laboratorinius tyrimus, parengė tyrimų protokolus ir juos perdavė užsakovo atsakingam asmeniui, išrašė sąskaitas-faktūras: 2016 m. liepos 1 d. 76,70 Eur sumos sąskaitą-faktūrą serija VGL-NL Nr. 2189; 2016 m. liepos 26 d. 122,80 Eur sumos sąskaitą-faktūrą serija VŽA-NL Nr. 8293 bei 2016 m. liepos 28 d. 2 083,92 Eur sumos sąskaitą-faktūrą serija VŽA-NL Nr. 8331. Atsakovė įsipareigojusi apmokėti už atliktus laboratorinius tyrimus per 15 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, laiku nesumokėjo 2 283,42 Eur. Sutarties 11 punkte skolininkė įsipareigojo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

82.

9Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad dėl ieškovės kaltės atsakovė patyrė 3 825 Eur nuostolių, kuriuos įskaitė į NVSPL 2 283,32 Eur reikalavimą atsakovei pagal ieškinyje nurodytas sąskaitas - faktūras. NVSPL liko skolinga atsakovei 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimo. Paaiškino, kad 2015 m. lapkričio 18 d. atsakovė su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau ir - Direkcija) sudarė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimų atlikimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.34-2015-504 (toliau ir - Sutartis su Direkcija), o 2015 m. gruodžio 16 d. - su NVSPL sudarė laboratorinių tyrimų sutartį. Vykdydama Sutartį su direkcija, atsakovė paėmė grunto mėginius ir kreipėsi į NVSPL prašydama juos ištirti, o 2016 m. vasario 9 d. pateikė Direkcijai apibendrintus grunto tyrimų rezultatus pagal jos 2015 m. lapkričio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 3 d. paraiškas (raštus) ir 2016 m. kovo 29 d. - pagal 2016 m. vasario 10 d. paraišką (raštą) dėl grunto tyrimų atlikimo. Pasak atsakovės 2016 m. gegužės 16 d. Direkcija informavo, jog pagal Sutartį su direkcija paskaičiavo 6 885 Eur delspinigių už pavėluotai pateiktus grunto tyrimų rezultatus ir 2016 m. gegužės 30 d. pateikė atsakovei 6 885 Eur sumos delspinigių sąskaitą Nr. 2016026. 2016 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. K1-861 dėl nuostolių atlyginimo atsakovė informavo NVSPL, jog dėl pavėluotai suteiktų paslaugų pagal Sutartį, ji patyrė 3 825 Eur žalos (nuostolių), todėl dalinai įskaito 3 825 Eur reikalavimą NVSPL dėl nuostolių atlyginimo į NVSPL 2 283,32 Eur reikalavimą atsakovei pagal minėtas 2016 m. liepos 1 d., 2016 m. liepos 26 d. ir 2017 liepos 28 d. sąskaitas - faktūras, išrašytas pagal Sutartį, bei pareikalavo padengti 1 541,68 Eur dydžio patirtus nuostolius. 2016 m. rugsėjo 29 d. atsakovė dar kartą pareikalavo padengti 1 541,68 Eur dydžio nuostolius. 2016 m. rugsėjo 20 d. bei 2016 m. spalio 19 d. raštais ieškovė atsisakė sumokėti nuostolius.

103.

11Ieškovė dublike papildomai nurodė, kad pagal 2015 m. gruodžio 18 d. užsakymą (Užsakymas I) laboratorinių tyrimų protokolų ieškovė pateikti negalėjo, nes nuo 2016 m. sausio 4 d. UAB „Sweco Hidroprojektas“ išregistruotas; tik 2016 m. sausio 6 d. atsakovė pranešė dėl reorganizavimo. 2016 m. sausio 7 d. NVSPL pateikė atsakovei išankstinę 767,76 Eur sumos sąskaitą, kurią pastaroji 2016 m. sausio 12 d. apmokėjo, jokių pretenzijų dėl tyrimų atlikimo terminų nepateikė. NVSPL pakartotinai atliko pateiktų mėginių tyrimus. Kadangi mėginiai buvo užteršti priemaišomis, buvo reikalingi papildomi tyrimai rezultatams patvirtinti/patikslinti, kaip tai numatyta Sutarties 6 punkte. Teigė, jog tyrimai atlikti optimaliausiais terminais atsižvelgiant į tyrimų metodikas, o tokių terminų Sutartis neapibrėžia, todėl ieškovė, 2016 m. sausio 27 d. pateikdama tyrimų protokolus, Sutarties nepažeidė. Pasak ieškovės, naujas užsakovas prašymą patvirtino 2016 m. sausio 6 d., 15 dienų terminas tyrimų atlikimui suėjo 2016 m. sausio 21 d., todėl tyrimų protokolai turėjo būti perduoti iki 2016 m. sausio 26 d. Atkreipė dėmesį, kad atsakovė tyrimų protokolus Direkcijai pateikė tik 2016 m. vasario 10 d.; be to, pagal tuos pačius Direkcijos užsakymus buvo vykdomi ir kitokie tyrimai, už kuriuos ieškovė nėra atsakinga. Pažymėjo, kad ieškovei nebuvo žinomos atsakovės su Direkcija sudarytos sutarties sąlygos, nežinoma, kada Direkcija pateikė užsakymus. Mano, jog atsakovė nepagrindė ieškovės neteisėtų veiksmų vykdant užsakymus, o dėl priskaičiuotų 3 825 Eur delspinigių yra atsakinga pati atsakovė. Ieškovės teigimu, atsakovė du kartus skaičiuoja delspinigius už 20 dienų pagal Direkcijos užsakymus, nors ieškovė 2015 m. gruodžio 18 d. iš atsakovės gavo tik vieną užsakymą; be to, nėra ir priežastinio ryšio tarp Užsakymo 1 ir Užsakymo 2 įvykdymo terminų praleidimo ir atsakovės nuostolių. Pažymėjo, kad atsakovės raštą dėl nuostolių atlyginimo ieškovė gavo tik 2016 m. rugsėjo 5 d.; iki tol atsakovė nebuvo pateikusi jokių pretenzijų dėl galimų delspinigių ir nuostolių.

124.

13Triplike atsakovė papildomai nurodė, kad Sutartyje nenumatyta, jog pasikeitus užsakovo duomenims privaloma iš naujo atlikti tyrimus, jog tyrimų atlikimo terminas skaičiuojamas iš naujo. NVSPL nepateikė įrodymų, kad atsakovės tyrimams pristatyti mėginiai buvo užteršti priemaišomis, todėl juos buvo būtina valyti; NVSPL apie terminų neįvykdymą turėjo iš anksto informuoti atsakovę. Visus reikalingus veiksmus atliekant grunto mėginių tyrimus ir jų atlikimo terminus NVSPL turėjo įsivertinti sudarydama Sutartį. Atsakovės apibendrintų tyrimų rezultatų pateikimo Direkcijai vėlavimą nulėmė būtent NVSPL vėlavimas pateikti mėginių bandymų protokolus. Atsakovė patirtus nuostolius apskaičiavo tokiu būdu: (85 Eur/d. pagal 2015 m. lapkričio 30 d. Direkcijos paklausimą + 85 Eur/d. pagal 2015 m. gruodžio 3 d. Direkcijos paklausimą) x 20 (NVSPL pradelstų pateikti grunto mėginių tyrimų rezultatus dienų skaičius) = 3 400 Eur. Atsakovė, remdamasi Sutarties 10 punktu, informavo NVSPL, jog dėl jos sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo patyrė nuostolių ir juos pagrįstai įskaitė atsakovo NVSPL mokėtinomis sumomis.

145.

15Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės BĮ Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinį iš esmės grindė paruošiamuosiuose dokumentuose išdėstytais argumentais.

166.

17Atsakovė NVSPL nesutiko su pareikštu priešieškiniu ir prašė jį atmesti.

187.

19Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ papildomuose paaiškinimuose nurodė, kad Sutarties su direkcija duomenys ir objektas buvo nurodytas atsakovės ieškovei teiktuose užsakymuose. 2015 m. rugsėjo 30 d. ketinimų protokole ieškovė nurodė, kad susipažinusi su konkurso sąlygomis bei reikalavimais. Ieškovei buvo žinoma, jog Direkcija turi teisę skaičiuoti delspinigius, kurių dydis 0,05 proc. nuo 170 000 Eur už kiekvieną pradelstą dieną. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1115-1030/2017 patvirtina, kad delspinigių dydis nebuvo sumažintas, taip pat, kad šalims nebuvo atlygintos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos. 1 700 Eur kompensacija atsakovei mokėtina dėl to, kad sutarties vykdymui buvo nepalankios meteorologinės sąlygos, kurios nesusiję su ieškovės PCB tyrimų atlikimu.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

228.

23Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškovės BĮ Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ieškinį tenkino, priteisė ieškovei iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ 2 283,42 Eur skolos, 70,96 Eur delspinigių, 2 123,80 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 8 procentus dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (2 354,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gruodžio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ priešieškinį teismas tenkino iš dalies - priteisė atsakovei iš ieškovės 688,50 Eur nuostolių, 1 040,04 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gegužės 31 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kitą priešieškinio dalį atmetė.

249.

25Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė neginčija, kad užsakymus: 2016 m. liepos 1 d. Nr. K1-650, 2016 m. liepos 1 d. Nr. K1-649 ir 2016 m. liepos 7 d. Nr. K1-662 ieškovė įvykdė tinkamai, kad atsakovė gavo ieškovės išrašytas sąskaitas 2016 m. liepos 1 d. VGL-NL Nr. 2189, 2016 m. liepos 26 d. - VŽA-NL Nr. 8293 bei 2016 m. liepos 28 d. sąskaitą - VŽA-NL Nr. 8331, tačiau jų neapmokėjo, konstatavo, kad ieškovės ieškinio reikalavimas dėl 2 283,42 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir įrodytas, todėl jį tenkino. Kadangi Sutarties 11 punkte nustatyta, kad užsakovas laiku neatsiskaitęs, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 procentus dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, pagal 2017 m. sausio 12 d. delspinigių apskaičiavimo pažymą, teismas iš atsakovės ieškovei priteisė 70,96 Eur delspinigių. Taip pat, remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu, ieškovei iš atsakovės priteisė 8 procentus dydžio metines procesines palūkanas. Teismas nurodė, jog dėl atsakovės argumentų, susijusių su priešpriešinių reikalavimų įskaitymu, pasisakys vertindamas atsakovės priešieškinio reikalavimų pagrįstumą.

2610.

27Įvertinęs rašytinius įrodymus teismas padarė išvadą, jog ieškovė negalėjo nežinoti, kad 2015 m. gruodžio 16 d. Sutartis buvo sudaryta dėl to, kad atsakovė dalyvavo Direkcijos paskelbtame viešajame pirkime, tačiau tai nereiškia, kad atsakovės Sutarties su Direkcija nuostatos taikytinos ir ieškovei. Teismas nurodė, jog atsakovės reikalavimas dėl nuostolių priteisimo turi būti įrodytas, t. y. būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas. Ieškovės argumentus, kad atsakovė dar iki Sutarties sudarymo buvo gavusi užsakymus iš Direkcijos, bet apie tai neinformavo ieškovės, teismas laikė teisiškai nereikšmingais, nes atsakovė nereikalavo ieškovės atlikti tyrimus trumpesniais, nei nustatyta Sutartyje, terminais.

2811.

29Teismas nustatė, jog pagal sutarties nuostatas 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo tyrimai turėjo būti atlikti 2016 m. sausio 4 d. ir tyrimo protokolai pateikti iki 2016 m. sausio 8 d.; faktiškai pavėluota pateikti tyrimų protokolus 19 kalendorinių dienų. Ieškovės argumentą, jog po reorganizacijos buvo reikalinga iš naujo atlikti tyrimus, teismas laikė nepagrįstu. Teismas pažymėjo, kad Sutarties 6 punktas nenustato konkrečių terminų, per kuriuos turėtų būti atliekami papildomi tyrimai, taip pat neapibrėžia, kas yra „papildomi tyrimai“. Kadangi sutarties šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis vykdant sutartį, todėl, teismo nuomone, ieškovė turėjo teisinę pareigą informuoti atsakovę apie tai, kad bus atliekami papildomi tyrimai dėl mėginių užterštumo, o atsakovė - nedelsiant reaguoti, jei nesutinka, kad tokie papildomi veiksmai būtų atliekami. 2016 m. sausio 26 d. el. laišką, kuriuo atsakovės atstovas persiuntė tyrimų rezultatus Direkcijos atstovams, teismas vertino kaip patvirtinantį, kad atsakovė buvo informuota apie tai, kad mėginiai buvo užteršti. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė informavo atsakovę apie būtinybę atlikti papildomus tyrimus pagal Sutarties 6 punktą ir tokiu būdu bendradarbiavo su atsakove. Įvertinęs tai, kad ieškovė nepagrindė, kiek laiko truko šių mėginių valymas, teismas konstatavo abiejų ginčo šalių kaltę dėl 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo netinkamo vykdymo, t. y. ieškovė nepateisinamai ilgai valė ginčo mėginius ir ruošėsi mėginių tyrimams, o atsakovė, žinodama apie planuojamus atlikti papildomus tyrimus nesiėmė aktyvių veiksmų, kad tokie tyrimai nebūtų atliekami ar būtų atliekami operatyviau. Teismas sprendė, kad už 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo vėlavimą patirtus atsakovės nuostolius abi ginčo šalys turi prisiimti lygiomis dalimis.

3012.

31Teismo vertinimu, byloje nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė būtų informavusi atsakovę apie būtinybę atlikti papildomus tyrimus 2016 m. vasario 26 d. užsakymo atveju, todėl sprendė, jog ieškovė nepakankamai bendradarbiavo su atsakove vykdydama šį užsakymą. Konstatavo, kad 2016 m. vasario 26 d. užsakymo įvykdymas vėlavo 4 dienas dėl ieškovės kaltės, ir už šiuos atsakovės nuostolius atsakinga ieškovė.

3213.

33Teismas nustatė, kad 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymas ieškovei buvo pateiktas kaip vienas užsakymas, sujungus du Direkcijos paklausimus, todėl pritarė ieškovės pozicijai, kad atsakovė už 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo netinkamą įvykdymą nepagrįstai skaičiuoja dvigubai.

3414.

35Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, kad delspinigiai buvo sumažinti dėl netinkamų meteorologinių sąlygų atsakovei imant mėginius, todėl neturėtų turėti įtakos iš ieškovo reikalaujamų nuostolių dydžiui. Pažymėjo, kad atsakovė reikalaujamus nuostolius įrodinėja tik Direkcijai sumokėtomis netesybomis pagal Sutartį su Direkcija. Tai, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. e2-1115-1030/2017 atsakovė patyrė atstovavimo išlaidų, negali būti perkeliama ieškovei, nes taikos sutartimi pati atsakovė atsisakė savo reikalavimų Direkcijai dėl bylinėjimosi išlaidų. Teismas vertino, kad ieškovė atsakinga už 51 Eur per dieną atsakovės faktiškai patirtų netesybų pagal Sutartį su Direkcija, todėl konstatavo, jog už 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo pavėluotą įvykdymą atsakovė patyrė 969,00 Eur (19 * 51 Eur) nuostolių, kurių pusę (484,50 Eur) privalo atlyginti ieškovė; o už 2016 m. vasario 26 d. užsakymo pavėluotą įvykdymą atsakovė patyrė 204,00 Eur (4 * 51 Eur) nuostolių, kuriuos privalo atlyginti ieškovė. Sprendė, kad iš ieškovės atsakovei priteistina 688,50 Eur nuostolių.

36III.

37Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

3815.

39Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės BĮ Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija ieškinį atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo atmesti, o atsakovės priešieškinį ieškovei dėl žalos atlyginimo tenkinti visiškai; pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą bei priteisti apeliantės (atsakovės) naudai iš ieškovės turėtas papildomas bylinėjimosi išlaidas: 72 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą bei kitas bylinėjimosi išlaidas, jei tokių būtų. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

4015.1.

41Teismas nepagįstai sprendė, kad pagal Bendrovės 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymą Laboratorija pavėlavo pateikti tyrimų protokolus Bendrovei 19 kalendorinių dienų vietoje 20 kalendorinių dienų, o pagal 2016 m. vasario 26 d. užsakymą pavėlavo pateikti 4 kalendorines dienas vietoje 5 kalendorinių dienų.

4215.2.

43Teismas netinkamai taikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir- CK) 6.200 str. 2 d., 6.248 str. 4 d. 6.259 str. 1 d., 6.282 str. 1 d. nuostatas ir nepagrįstai sprendė, jog Bendrovė yra iš dalies kalta dėl nuostolių pagal 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymą atsiradimo, nes nebendradarbiavo su Laboratorija, bei nepagrįstai panaudojo įstatymo suteiktą diskrecijos teisę sumažinti Laboratorijos atsakomybę.

4415.2.1.

45Bendrovės bendradarbiavimą su Laboratorija patvirtina byloje esantys įrodymai: 2016 m. sausio 14 d. UAB „Sweco Lietuva“ viceprezidento I. G. el. laiškas Laboratorijos direktoriui V. Z., Bendrovės darbuotojo D. B. 2016 m. sausio 14 d. el. laiškas I. G., I. G. 2016 m. spalio 21 d. el. laiškas Laboratorijos direktoriaus pavaduotojai R. B.; 2016 m. sausio 15 d. Bendrovės raštas Direkcijai; 2016 m. sausio 7 d. Laboratorijos išankstinė avansinė sąskaita, šalių atstovų paaiškinimai ir kt.

4615.2.2.

47Laboratorija tinkamai nebendradarbiavo su Bendrove - nepranešė jai apie kliūtis Sutarties vykdymui - poreikį atlikti papildomus mėginių tyrimus, vėliau nebendradarbiavo padedant kaip galima labiau sumažinti nuostolių dydį.

4815.2.3.

49Laboratorijos elgesys (neinformavimas Bendrovės apie tariamą papildomų tyrimų poreikį, reikalavimas sumokėti avansą, tyrimų atlikimo vėlavimas ir t.t.) buvo priešingas tiems lūkesčiams, kuriuos ji suformavo Bendrovei. Šie lūkesčiai - tai Bendrovės pagrįstas tikėjimas, jog Laboratorija, gavusi mėginius, vykdys Sutarties 5 punkto nuostatas ir per 15 dienų atliks mėginių tyrimus, bei pristatys tyrimų rezultatus Bendrovei.

5015.2.4.

51Bendrovė nežinojo apie Laboratorijos tariamai atliekamus mėginių papildomus tyrimus, todėl objektyviai negalėjo ir paprieštarauti tokių tyrimų vykdymui, ar su jais sutikti.

5215.2.5.

53Laboratorija informavo Bendrovę, jog grunto mėginių tyrimai nebuvo ir nebus atliekami ne dėl tariamų papildomų tyrimų, o dėl to, jog nėra sumokėtas avansas, vėliau tyrimų atlikimo vėlavimą motyvavo „žmogiška klaida“. Bendrovė tinkamai vykdė bendradarbiavimo pareigą, sumokėjo avansą, kuris Sutartyje net nebuvo numatytas.

5415.2.6.

55Tarp Bendrovės tariamo nepakankamo bendradarbiavimo ir Laboratorijos negalėjimo įvykdyti prievolės neegzistuoja priežastinis ryšys, t. y. Bendrovės tariamas nepakankamas bendradarbiavimas (sutikimo dėl papildomų mėginių tyrimų atlikimo (ne)davimas) niekaip nelėmė Laboratorijos atliekamų tyrimų vėlavimo. Bendrovė pagal ISO standartą negali (neturi teisės) nurodyti Laboratorijai kokius tyrimo veiksmus atlikti, todėl tokių veiksmų nenurodymas pirmosios instancijos teismo negalėjo būti vertinamas kaip nebendradarbiavimas su Laboratorija. Bendrovė apskritai negalėjo nebendradarbiauti dėl papildomų tyrimų, nes Laboratorija jokių papildomų tyrimų neatliko.

5615.3.

57Teismas, pripažindamas, jog Bendrovė yra kalta dėl nuostolių atsiradimo, nes nebendradarbiavo su Laboratorija, išėjo už ieškinio ir atsiliepimo į priešieškinį ribų. Laboratorija, turėdama pareigą įrodyti savo nekaltumą dėl padarytos žalos Bendrovei, neįrodinėjo, jog Bendrovė yra kalta dėl nuostolių atsiradimo, nes nebendradarbiavo su Laboratorija dėl 2015 m. gruodžio 18 d. gauto užsakymo vykdymo ir neprašė šiuo pagrindu sumažinti ar atmesti priešieškinio reikalavimą, o ieškinį tenkinti visiškai. Teismas praplėtė bylos nagrinėjimo ribas, neleistinai Sprendime suformulavo naują ieškinio ir atsiliepimo į priešieškinį faktinį pagrindą ir aiškinosi aplinkybes, kurių Laboratorija neprašė aiškintis, jomis negrindė savo atskirtimų į priešieškinį, tuo pagrindu neįrodinėjo savo nekaltumo, nesant įstatyme įtvirtintų pagrindų peržengti bylos nagrinėjimo ribas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) 376 str., 405 str., 417 str. ir kt.). Teismas padarė proceso teisės normų pažeidimą, sudarantį pagrindą panaikinti Sprendimą.

5815.4.

59Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nepakankamai išsamiai ir visapusiškai ištyrė esmines bylos aplinkybes, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, nenurodė, kodėl atmetė įrodymus, prieštaraujančius teismo išvadoms.

6015.4.1.

61Teismas nepagrįstai, netinkamai vertindamas įrodymus, sprendė, jog Laboratorija, vadovaudamasi Sutarties 6 punktu, atliko mėginių papildomus tyrimus. Be to, teismas prijungė prie bylos ir rėmėsi dokumentais (Laboratorijos su dubliku pateiktos chromatografo ataskaitos Nr.001-009, o taip pat 2016 m. kovo 16 d. chromatografo ataskaitos), neišverstais į valstybinę lietuvių kalbą, o tai sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 329 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Kaip įrodymai negalėjo būti vertinami ir liudytojos T. B. 2017 m. lapkričio 17 d. teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai komentuojant minėtas chromatografo ataskaitas.

6215.4.2.

63Teismas netinkamai vertindamas įrodymus neteisingai apskaičiavo Bendrovės patirtą žalą dėl Laboratorijos neteisėtų veiksmų: pirma, nepagrįstai dvigubai sumažino dėl 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo netinkamo vykdymo Bendrovės patirtą žalą, nes 2015 m. lapkričio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 3 d. Direkcijos paklausimų suformulavimas į vieną prašymą nėra Laboratorijos atsakomybę šalinanti aplinkybė; Bendrovė dėl Laboratorijos netinkamo 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo vykdymo patyrė 3 400 Eur nuostolį, o ne 1 700 Eur nuostolį; antra, teismas netinkamai vertino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1115-1030/2017, - Direkcijos Bendrovei paskaičiuoti mokėtini delspinigiai pagal Sutartį su Direkcija, nebuvo sumažinti nei procentine išraiška (40 proc.), nei konkrečia apibrėžta suma – 2 754 Eur; taikos sutartimi nebuvo susitarta dėl delspinigių mažinimo iki 51 Eur už dieną. Minėtoje civilinėje byloje šalys susitarė baigti ginčą taikiai iš esmės Bendrovei atsisakant visų ieškinio reikalavimų, o Direkcijai grąžinant Bendrovei dalį jos patirtų nuostolių – 1 700 Eur, kurie Direkcijos buvo įskaityti į pagal sutartį Bendrovei mokėtinas pinigų sumas.

6415.4.3.

65Teismas netinkamai vertino Bendrovės 2016 m. sausio 26 d. elektroninį laišką Direkcijai ir nepagrįstai sprendė, jog jis patvirtina, kad atsakovas buvo informuotas apie tai, kad mėginiai buvo užteršti. Pažymėjo, kad teismas cituoja ne visą laiško tekstą, o tik jo dalį, išimtą iš konteksto. Be to, tai, jog Bendrovės darbuotojas nurodė, kad Laboratorijai buvo „kilę bėdų dėl gausių sieros junginių grunte“ nereiškia, kad Laboratorija informavo Bendrovę apie poreikį atlikti papildomus grunto mėginių tyrimo veiksmus, įskaitant mėginių ar chromatografo valymą. Tai jokiu būdu neįrodo, jog Bendrovė nebendradarbiavo su Laboratorija ir nepareiškė savo (ne) sutikimo dėl papildomų grunto mėginių tyrimų atlikimo. Bendrovės žinojimas apie sieros junginius grunto mėginiuose (kurių Laboratorija negalėjo pagrįsti) nėra priežastiniais ryšiais susijęs su Laboratorijos vėlavimu atlikti Sutartyje numatytus tyrimus. Be to, minėtas laiškas buvo išsiųstas 2016 m. sausio 26 d., kai 2016 m. sausio 27 d. Bendrovė jau gavo Laboratorijos pateiktus tyrimų atsakymus. Minėtas laiškas negalėjo būti vertinamas kaip įrodymas, jog Bendrovė prieš Laboratorijai atliekant tariamus papildomus mėginių tyrimus, žinojo apie šių mėginių užterštumą siera ir būtinybę juos valyti, tačiau dėl to nesikreipė į Laboratoriją. Teismas nevertino ankstesnio Bendrovės rašto Direkcijai (2016 m. sausio 15 d. Nr.K1-39), kuriame Bendrovė informuoja, kad laboratoriniai tyrimai vėluos dėl Laboratorijos „žmogiškos klaidos“. Pasak apeliantės, būtent „žmogiška klaida“ Laboratorija visuomet grindė vėlavimą atlikti tyrimus (mėginiai buvo pasimetę, nes užsakymo laikotarpyje buvo poilsio dienų, žmonės buvo išsiblaškę ir t. t.). Pažymėjo, kad net jei ir būtų įrodyta, jog mėginiai buvo užteršti siera, tai savaime nereiškia nei papildomų valymo veiksmų nei papildomų tyrimo veiksmų. Grunto mėginių valymas nuo sieros yra standartinė pagrindinio tyrimo procedūra.

6615.4.4.

67Teismas nepagrįstai vertino, jog faktinė aplinkybė, kad Bendrovė patyrė atstovavimo išlaidų Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.e2-1115-1030/2017 negali būti perkeliama Laboratorijai. Laboratorijos neteisėtais veiksmais padarytą žalą Bendrovė stengėsi sumažinti pateikdama ieškinį dėl netesybų sumažinimo, įskaitymo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Direkcijos nurodytos aplinkybės sudarė pagrindą abejoti dėl ieškinio patenkinimo galimybių, dėl ko Bendrovė ryžosi sudaryti taikos sutartį su Direkcija. Teismas pripažinęs Laboratorijos veiksmus vykdant Sutartį neteisėtais, tuo pačiu atsisako ginti nuo šių veiksmų nukentėjusią Bendrovę, nepagrįstai vertindamas, jog ji pati, neva kalta, kad patyrė bylinėjimosi išlaidų. Toks teisinis nihilizmas liudija ir tam tikrą šališkumą vienos iš proceso šalių - Bendrovės atžvilgiu, Laboratorijos naudai.

6815.4.5.

69Teismas, pripažinęs Laboratorijos veiksmus neteisėtais ir nusprendęs priteisti 688,60 Eur žalos atlyginimo Bendrovei iš Laboratorijos, šioje dalyje turėjo atmesti ieškinio reikalavimą, nes Bendrovės 2016 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. K1-861 ir 2016 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. K1-978 atliktas įskaitymas laikytinas teisėtu ir pagrįstu: Bendrovė ir Laboratorija įskaitymo metu turėjo viena kitai abipusių teisių ir pareigų (Bendrovė buvo skolinga Laboratorijai 2 283,32 Eur pagal 2016-07-01 sąskaitą-faktūrą VGL-NL Nr.2189, 2016-07-26 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr.8293, 2016-07-28 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr.8331, o Laboratorija, teismo vertinimu, buvo skolinga 688,60 Eur Bendrovei žalos atlyginimo); Bendrovės ir Laboratorijos reikalavimai buvo priešpriešiniai (jos turėjo reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui); Bendrovės ir Laboratorijos reikalavimai viena kitai buvo vienarūšiai (abiejų prievolių dalykas buvo pinigai); Laboratorijos reikalavimas Bendrovei buvo galiojantis ir vykdytinas; 2016 m. rugsėjo 1 d. rašto Nr. K1-861 parengimo metu žala Bendrovei jau buvo atsiradusi, t.y., buvo kilusi prievolė šią žalą atlyginti. Laboratorija ieškinyje neginčijo Bendrovės atlikto įskaitymo (vienašalio sandorio), nepaisant to, ieškiniu nepagrįstai reikalavo priteisti įskaitytą sumą iš Bendrovės. Teismas sprendime apskritai nieko nepasisakė apie Bendrovės atlikto įskaitymo (tiek dėl 2 283,32 Eur, tiek ir dėl teismo pripažintų Bendrovės patirtų nuostolių dydžio - 688,60 Eur) pagrįstumą ir teisėtumą, nors mažiausiai, dalyje dėl įskaitytų 688,60 Eur šis Bendrovės vienašalis aktas, vadovaujantis teismo sprendime išdėstyta logika ir argumentais, buvo pagrįstas.

7015.4.6.

71Teismas vertino įskaitymą atgaline data remdamasis faktinėmis aplinkybėmis, įvykusiomis jau po vienašalio įskaitymo sandorio momento. Teismo patvirtinta taikos sutartis įskaitymo metu nei Bendrovei nei Laboratorijai negalėjo būti žinomos; šios faktinės aplinkybės negalėjo įtakoti įskaitymo sandorio sudarymo aplinkybių ir negalėjo būti vertinamos, sprendžiant dėl įskaitymo sandorio.

7215.4.7.

73Teismas pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalį ir 270 straipsnio 4 dalį. Apeliantės teigimu, teismas iš esmės nei vienos savo Sprendime nurodytos išvados įstatymų nustatyta tvarka nepagrindė.

7415.4.7.1.

75Teismas nemotyvavo, dėl kokių priežasčių Direkcijos 1 700 Eur sumažintas Bendrovės mokėtinas nuostolių dydis gali turėti įtakos sprendžiant Laboratorijos nuostolių atlyginimo Bendrovei klausimą ir, kad Laboratorijai atlyginus Bendrovės patirtą žalą ši nepagrįstai praturtėtų. Pažymi, kad Direkcija savanoriškai atsisakė dalies nuostolių (1 700 Eur) atlyginimo iš Bendrovės dėl to, kad Sutarties su Direkcija vykdymui buvo nepalankios meteorologinės sąlygos. NVSPL negali patirti naudos mokėdama jai mažesnę nuostolių atlyginimo kompensaciją dėl aplinkybių, kurios neturėjo absoliučiai jokios įtakos Sutarties vykdymui (Bendrovės grunto mėginių paėmimo metu Baltijos jūroje buvusios meteorologinės sąlygos). Pažymėjo, jog net ir įskaičius Bendrovei Direkcijos grąžintą sumą (1 700 Eur), likusi pinigų suma, t.y., grynieji Bendrovės nuostoliai dėl Sutarties su direkcija vykdymo (5 185 Eur) yra 1 360 Eur didesnė nei Bendrovės reikalaujamų nuostolių dėl NVSPL netinkamo Sutarties vykdymo suma - (3 825 Eur).Teismas nemotyvavo, kokiu teisiniu ir faktiniu pagrindu vadovaujantis, 1 700 Eur mažintinas būtent Laboratorijos padarytų nuostolių dydis, o ne Bendrovės patirtų nuostolių dydis.

7615.4.7.2.

77Teismas nemotyvavo išvados, jog taikos sutartimi delspinigių suma pagal Sutartį su Direkcija buvo sumažinta nuo 6 885 Eur iki 4 131 Eur, t.y., 40 proc. Mano, jog teismas be jokio teisinio ir faktinio pagrindo sumažino Bendrovės patirtų nuostolių dydį 1 054 Eur nuo 5 185 Eur iki 4 131 Eur, bei nuo šios sumos apskaičiavo delspinigių dydį už vieną pradelstą dieną - 51 Eur.

7815.4.8.

79Teismas netinkamai taikė CK 6.200 straipsnio 2 dalies, 6.248 straipsnio 4 dalies, 6.259 straipsnio 1 dalies, 6.282 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl Sprendimas negali būti laikomas teisėtu.

8015.

81Ieškovė BĮ Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atsiliepime prašo atmesti atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, atmesti apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš apeliantės BĮ Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

8215.1.

83Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas neteisingai suskaičiavo 2015 m. gruodžio 17 d. ir 2016 m. vasario 26 d. užsakymų įvykdymo pavėluotas dienas; tiek 2016 m. sausio 27 d., tiek 2016 m. kovo 22 d. tyrimų protokolai jau buvo pateikti atsakovui, todėl šias dienas (01-27 ir 03-22) atsakovas nepagrįstai priskiria prie praleisto termino dienų.

8415.2.

85Pati atsakovė nedėjo jokių pastangų, kad išvengtų nuostolių arba juos sumažintų; tik tada, kai Direkcija išskaičiavo delspinigius iš atsakovei mokėtinų sumų, atsakovė dirbtinai padidindama nuostolių sumą juos pareikalavo dengti iš ieškovės, kuri nieko nežinojo apie Direkcijos pretenzijas ir tinkamai atliko laboratorinius tyrimus. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad teismas netinkamai taikė CK 6.200 straipsnio 2 dalies, 6.248 straipsnio 4 dalies, 6.259 straipsnio 1 dalies, 6.282 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir nenurodo jokių teisinių argumentų dėl tokių teiginių. Pabrėžė, kad atsakovė reikalavo ne sutartinių netesybų, o nuostolių atlyginimo, todėl šiuo atveju ieškovės kaltė nėra preziumuojama, ir ieškovė privalėjo įrodyti visas ieškovės civilinės atsakomybės sąlygas.

8615.3.

87Atsakovė deklaratyviais teiginiais argumentuoja procesinių teisės normų pažeidimą. Pasak ieškovės, ieškinyje buvo keliamas klausimas dėl 2016 m. liepos mėnesį atliktų tyrimų apmokėjimo, kas visiškai nesusiję su atsakovės įrodinėtais nuostoliais, o atsiliepime į priešieškinį ieškovė aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad atsakovė negali būti laikoma sąžiningai ir rūpestingai vykdžiusi sutartį, viso bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo atsakovės nebendradarbiavimą. Teismas pagrįstai rėmėsi ieškovės nurodytais faktais ir neišėjo nei iš ieškinio, nei iš priešieškinio ribų.

8815.4.

89Teismas teisingai ir išsamiai įvertino visų byloje surinktų įrodymų visetą ir nepažeidė CPK 197 straispnio 1 dalies. Atsakovė su teismo išvadomis nesutinka tik dėl to, kad teismas įrodymų nevertino būtent taip, kaip reikalavo atsakovė, o vertino jų visumą. Byla apeliacinėje instancijoje neturi būti nagrinėjama iš naujo visa apimtimi.

9015.5.

91Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri, kitos šalies požiūriu, pasibaigė įskaitymu taip pareiškia nesutikimą su įskaitymu, ir teismas tokiu atveju turi patikrinti, ar prievolė nėra pasibaigusi įskaitymu, t.y. ir tai, ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą ir kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos ir ar laikytasi įskaitymo tvarkos. Atsižvelgiant į tai, teismas, spręsdamas atsakovės pareikštus priešieškinio reikalavimus, pagrįstai patikrino ir įsitikino, kad atsakovė nepagrįstai padidino skaičiuojamų nuostolių dydį ir dienų skaičių.

9215.6.

93Ieškovės įsitikinimu, apeliacinės instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinės apeliaciniame skunde keliamus klausimus rašytinio proceso tvarka.

94IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9516.

96Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo.

9718.

98Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teigia, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nebuvo tinkamai ištirtos ir išsamiai įvertintos visos bylos aplinkybės, o apeliacinėje instancijoje bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka būtų galimybė išsamiai ištirti įrodymus, išsiaiškinti visas reikšmingas teisingam ginčo išsprendimui aplinkybes.

9919.

100CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji apeliacinių skundų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklė – apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 nurodytas išimtis. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į atskirąjį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui neprivalomas. Taigi, proceso teisės normos nustato, kad apeliacine tvarka teismas paprastai bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai savo iniciatyva arba (ir) dalyvaujančio byloje asmens prašymu pripažįsta, kad, atsižvelgiant į bylos esmę, žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teismų praktikoje įstatymu nustatyta teismo teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka aiškinama tokiu būdu, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Dėl to ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013).

10120.

102Nagrinėjamu atveju apeliantė prašymą grindžia bendrais teiginiais dėl būtinumo išsiaiškinti reikšmingas ginčo išsprendimui aplinkybes, jų nesukonkretindama. Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde labai išsamiai išdėstyti nesutikimo su priimtu teismo sprendimu motyvai, detaliai išvardinti byloje esantys įrodymai, kuriais jie grindžiami, o keisti (papildyti) apeliacinį skundą naujais argumentais, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, draudžia įstatymas (CPK 323 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu apeliantės nurodytos aplinkybės nelaikytinos išimtinėmis, sudarančiomis pagrindą nukrypti nuo bendrosios apeliacinių skundų nagrinėjimo tvarkos, todėl prašymas dėl bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka atmestinas.

103Dėl apeliacinio skundo esmės

10421.

105Byloje nustatyta, jog ieškovė BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija“ ir atsakovė UAB „Sweco Hidroprojektas“ (po reorganizavimo - UAB „Sweco Lietuva“) 2015 m. gruodžio 16 d. sudarė Laboratorinių tyrimų sutartį Nr. ST- PS-1-322/15395, kuria ieškovė įsipareigojo atlikti laboratorinius tyrimus. Atsakovė, vykdydama 2015 m. lapkričio 18 d. Sutartį su Direkcija (ir 2015 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. UD-10.1.9.-4344, 2015 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. UD-10.1.9.-4395 ir 2016 m. vasario 10 d. raštu Nr. UD-10.1.9.-514 Direkcijos prašymus (paraiškas)), paėmė grunto mėginius ir, remdamasi šalių Sutartimi, 2015 m. gruodžio 17 d. raštu Nr.7-1523, bei 2016 m. vasario 26 d. raštu Nr. K1-181 kreipėsi į NVSPL prašydama juos ištirti. Ieškovė atsakovei tyrimų protokolus elektroniniu paštu atsiuntė 2015 m. sausio 27 d. ir 2016 m. kovo 22 d. Atsakovė apibendrintus grunto tyrimų rezultatus pagal 2015 m. lapkričio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 3 d. paraiškas (raštus) Direkcijai pateikė 2016 m. vasario 9 d, o pagal 2016 m. vasario 10 d. paraišką - 2016 m. kovo 29 d. 2016 m. gegužės 16 d. Direkcija informavo atsakovę, jog pagal Sutartį su Direkcija paskaičiavo 6 885 Eur delspinigių už pavėluotai pateiktus grunto tyrimų rezultatus, o 2016 m. gegužės 30 d. pateikė atsakovei 6 885 Eur sumos delspinigių sąskaitą Nr. 2016026.

10622.

107Taip pat byloje nustatyta, jog ieškovė pagal atsakovės 2016 m. liepos 1 d. pateiktą užsakymą Nr. K1-650, 2016 m. liepos 1 d. užsakymą Nr. K1-649 ir 2016 m. liepos 7 d. užsakymą Nr. K1-662, atliko laboratorinius tyrimus, parengė tyrimų protokolus ir juos perdavė atsakovo atsakingam asmeniui ir išrašė atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ sąskaitas-faktūras: 2016 m. liepos 1 d. 76,70 Eur sumos sąskaitą-faktūrą serija VGL-NL Nr. 2189; 2016 m. liepos 26 d. 122,80 Eur sumos sąskaitą-faktūrą serija VŽA-NL Nr. 8293 ir 2016 m. liepos 28 d. 2 083,92 Eur sumos sąskaitą-faktūrą serija VŽA-NL Nr. 8331.

10823.

1092016 m. rugpjūčio 3 d. mokėjimo nurodymu Direkcija įskaitė atsakovei paskaičiuotus delspinigius į Direkcijos pagal Sutartį su direkcija atsakovui mokėtinas pinigų sumas. 2016 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. K1-861 atsakovė informavo ieškovę, jog dėl pavėluotai suteiktų paslaugų pagal Sutartį, ji patyrė 3 825 Eur žalos (nuostolių), todėl įskaito 3 825 Eur reikalavimą NVSPL dėl nuostolių atlyginimo į NVSPL 2 283,32 Eur reikalavimą atsakovei pagal aukščiau minėtas 2016 m. liepos 1 d., 2016 m. liepos 26 d. ir 2016 m. liepos 28 d. sąskaitas-faktūras, išrašytas pagal Sutartį su NVSPL, bei pareikalavo padengti 1 541,68 Eur dydžio nuostolius. 2016 m. rugsėjo 20 d. raštu ieškovė atsisakė sumokėti 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimą atsakovei ir kreipėsi į teismą dėl 2 283,42 Eur skolos priteisimo. Atitinkamai atsakovė pateikė priešieškinį dėl 1 541,68 Eur dydžio nuostolių priteisimo. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį tenkino visiškai, o priešieškinį – iš dalies. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą.

11024.

111Taigi, akivaizdu, jog atsakovė neginčijo prievolės pagal ieškinio pagrindu esančias PVM sąskaitas-faktūras, tačiau su ieškiniu nesutiko dėl atlikto įskaitymo (dėl patirtų nuostolių) ir prašo priteisti nuostolius, kurie viršijo įskaitytą sumą.

11225.

113Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, kad ieškovė ieškinyje neginčijo Bendrovės atlikto įskaitymo, o teismas sprendime apie Bendrovės atlikto įskaitymo teisėtumą ir pagrįstumą nieko nepasisakė. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo argumentu.

11426.

115Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri, kitos šalies požiūriu, pasibaigė įskaitymu (toks ieškinys pareikštas nagrinėjamoje byloje), taip pat reiškia nesutikimą su įskaitymu, ir teismas tokiu atveju turi patikrinti, ar prievolė nėra pasibaigusi įskaitymu, t. y. ir tai, ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą ir kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos (CK 6.130 straipsnio 1 dalis) ir ar laikytasi įskaitymo tvarkos (CK 6.131 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008; 2015 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397-969/2015, 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-371-313/2017).

11627.

117Nagrinėjamoje byloje, pasisakęs dėl ieškinio reikalavimų tenkinimo, teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog dėl atsakovės argumentų dėl jos įvykdyto vienarūšių priešpriešinių reikalavimo įskaitymo pasisako vertindamas atsakovo priešieškinio reikalavimų pagrįstumą. Kadangi pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį tenkino visiškai, bei nustatęs, jog ieškovė atsakinga už 688,50 Eur dydžio atsakovės patirtus nuostolius, šią sumą priteisė iš dalies tenkindama priešieškinį, akivaizdu, kad teismas atsakovės įskaitymą laikė neteisėtu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju vien faktas, kad teismas tiesiogiai nenurodė dėl tokio įskaitymo (jo dalies) neteisėtumo, nekeičia ginčo išsprendimo rezultato (pasekmių) pingine išraiška.

11828.

119Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atsakovės apeliacinio skundo argumentą, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog faktiškai Laboratorija pavėlavo pateikti tyrimų protokolus Bendrovei atitinkamai 19 dienų ir 4 dienas, vietoje 20 ir 5 dienų.

12029.

121Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo tyrimai tyrimų protokolai turėjo būti pateikti iki 2016 m. sausio 8 d., o pateikti - 2016 m. sausio 27 d.; 2016 m. vasario 26 d. užsakymo tyrimų protokolai turėjo būti pateikti iki 2016 m. kovo 18 d., o faktiškai pateikti – 2016 m. kovo 22 d. Pasak apeliantės, pirmojo užsakymo atlikimo terminas baigėsi 2016 m. sausio 7 darbo dienos pabaigoje, todėl tyrimų protokolus pateikusi 2016 m. sausio 27 d., ieškovė pavėlavo 20 dienų, o antrojo užsakymo atlikimo terminas baigėsi 2016 m. kovo 17 d. darbo dienos pabaigoje; ieškovei pateikus tyrimo protokolus 2016 m. kovo 22 d., pavėlavo 5 dienas.

12230.

123Pagal CK 1.118 straipsnio 1 dalį terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymų nenumatyta ko kita. CK 1.122 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu kuriam nors veiksmui atlikti yra nustatytas terminas, tai šis veiksmas turi būti atliktas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. Tačiau jeigu veiksmas turi būti atliktas organizacijoje, terminas baigiasi tą valandą, kurią šioje organizacijoje pagal nustatytas taisykles baigiasi darbo laikas. Visi rašytiniai pareiškimai ir pranešimai, įteikti paštui ar telegrafui arba perduoti kitomis ryšio priemonėmis iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, laikomi atliktais laiku (CK 1.122 straipsnio 2 dalis).

12431.

125Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju, į ieškovės įsipareigojimų vykdymo vėlavimo laiką neturi būti įtraukta diena, kurią dar galėjo būti pateikti tyrimo rezultatai, bei diena, kuomet jie buvo atsiųsti. Taigi, skundžiamame sprendime teismas pagrįstai pradelstas dienas skaičiavo atitinkamai nuo 2016 m. sausio 8 d. iki 2016 m. sausio 26 d. imtinai (27 d. įsipareigojimas jau buvo įvykdytas), bei nuo 2018 m. kovo 18 d. iki 2018 m. kovo 21 d. imtinai (2018 m. kovo 22 d. įsipareigojimas jau buvo įvykdytas).

12632.

127Apeliantė taip pat teigia, jog teismas netinkamai taikė materialiosios teisės normas – 6.200 straipsnio 2 dalį, 6.248 straipsnio 4 dalį, 6.259 straipsnio 1 dalį, 6.282 straipsnio 1 dalį nuostatas, ir nepagrįstai sprendė, jog Bendrovė yra iš dalies kalta dėl nuostolių pagal 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymą atsiradimo, nes nebendradarbiavo su laboratorija, bei nepagrįstai panaudojo suteiktą diskrecijos teisę sumažinti Laboratorijos atsakomybę.

12833.

129Pasisakydama dėl šių teiginių, teisėjų kolegija, visų pirma atkreipia dėmesį, jog ieškovė procesiniuose dokumentuose įrodinėjo aplinkybę, kad atsakovė patyrė nuostolius dėl savo pačios kaltės. Taigi, spręsdamas klausimą dėl ieškovės atsakomybės už atsakovės patirtus nuostolius, teismas, atsižvelgdamas į ieškovės argumentus, turėjo teisę pasisakyti ir dėl mišrios kaltės bei tuo pačiu mažinti Laboratorijos atsakomybę. Pažymėtina, kad teismas taikė CK 6.259 straipsnio 1-2 dalies nuostatas, o apeliantė, nors ir teigia, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, argumentus iš esmės sieja su įrodymais, jos manymu, paneigiančiais teismo nustatytas aplinkybes dėl šalių bendradarbiavimo. Apeliaciniame skunde nurodomi ir kiti momentai, kurie jos manymu įrodo, kad teismas pažeidė įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles.

13034.

131Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo išplėtota ir nuosekli. Pagal ją faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78-686/2017). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Dėl įrodymų pakankamumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-568-611/2016; 2018 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-8-248/2018). <...> išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).

13235.

133Pasak apeliantės, nagrinėjamu atveju, teismas nepagrįstai, netinkamai vertindamas įrodymus, sprendė, jog Laboratorija, vadovaudamasi Sutarties 6 punktu, atliko mėginių papildomus tyrimus. Teigia, kad teismas Laboratorijos atliekamą veiksmą galėjo laikyti papildomu tyrimu tik tuo atveju, jei jis: 1) būtų tyrimo veiksmas (mėginių, chromatografo valymas nėra tyrimo veiksmai); 2) jis skirtas jau prieš tai atlikto tyrimo gautiems rezultatams papildyti ar patikslinti; 3) papildomus tyrimus turi nustatyti ir reglamentuoti atitinkama tyrimų metodika. Teismas nepagrįstai nevertino ISO standarto 8 punkte nurodytų PCB tyrimo stadijų.

13436.

135Iš bylos medžiagos nustatyta, jog pagal Sutarties 5 punktą – laboratorinius tyrimus Vykdytojas privalo atlikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Šeštame sutarties punkte įtvirtinta, jog papildomi tyrimai, reikalingi rezultatams patvirtinti/patikslinti, atliekami optimaliausiais terminais atsižvelgiant į tyrimų metodikas.

13637.

137Ieškovė nurodė, jog ištyrus paruoštus dumblo mėginius ir paruošus kalibracinę kreivę dėl dumblo mėginių priemaišų buvo užteršta chromatografo kolonėlė, dėl to buvo atliekamos papildomos mėginių skiedimo ir valymo nuo priemaišų terabutilamonio hidrogensulfito reagentu procedūros, chromatografas valomas heksano injekcijomis. Vertindamas, ar šie veiksmai atitinka Sutarties 6 punkte numatytuosius, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad šalių sutartyje (jos 6 punkte) nėra aiškiai apibrėžta, kas yra laikoma papildomu tyrimu. Apeliantė, teigdama, kad taikytina tyrimų metodika, t. y. ISO standartai nenustato ir nereglamentuoja papildomų tyrimų, kad PCB tyrimų atveju papildomi tyrimai negalimi, kad ieškovės atlikti veiksmai yra pagrindinio tyrimo dalis, taip pat neatskleidė, dėl kokių papildomų tyrimų šalys susitarė 6 sutarties punkte. Sutartyje metodikos, kurioms taikytina paminėta sutarties nuostata, nenurodyta. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pagrįstą pagrindą, ieškovei atlikus mėginių valymą, taikyti Sutarties 6 punktą, o apeliantės teiginiai, kad pagal ISO PCB tyrimų atveju papildomi tyrimai negalimi, šiuo atveju nereikšmingi.

13838.

139Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad teismas, pripažindamas, jog Bendrovė nebendradarbiavo su Laboratorija, todėl yra kalta dėl nuostolių atsiradimo, priėmė nepagrįstą ir neteisingą sprendimą. Pasak apeliantės, byloje esantys įrodymai patvirtina bendrovės bendradarbiavimą su Laboratorija dėl 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo vykdymo. Teigia, kad būtent Laboratorija tinkamai nebendradarbiavo (nepranešė apie poreikį atlikti papildomus tyrimus, nebendradarbiavo padedant bendrovei sumažinti nuostolių dydį).

14039.

141CK 6.200 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, sutartį vykdyti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; taip pat šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Dėl sutarties šalių bendradarbiavimo pareigos turinio kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tai universalus prievolių teisės principas, reikalaujantis, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas prievolei vykdyti, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolės vykdymui, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2014; kt.). Kiekvienu konkrečiu atveju šių elementų sąrašas gali kisti priklausomai nuo šalis siejančios sutarties pobūdžio.

14240.

143Pažymėtina, kad pareiga bendradarbiauti yra ir viena sąžiningumo principo išraiškų sutarčių teisėje. Sutarties šalių bendradarbiavimo procesas turi vykti sąžiningumo ir geros valios sąlygomis. Tai reiškia, kad sutarties šalies elgesys negali būti priešingas tiems lūkesčiams, kuriuos ji savo veiksmais, atliktais vykdant sutarties sąlygas, suformavo kitai sutarties šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2014, 2017 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-429-701/2017).

14441.

145Kaip minėta, skundžiamu sprendimu teismas konstatavo, jog žinodama apie planuojamus atlikti papildomus tyrimus atsakovė nesiėmė aktyvių veiksmų, kad tokie tyrimai nebūtų atliekami ar būtų atliekami operatyviau; aplinkybę, kad atsakovė buvo informuota apie mėginių užterštumą ir būtinybę atlikti papildomus tyrimus, pirmosios instancijos teismas nustatė remdamasis 2016 m. sausio 26 d. el. laišku, kuriuo atsakovės atstovas persiuntė tyrimų rezultatus Direkcijai. Apeliantė nesutinka ir su šio įrodymo atliktu vertinimu.

14642.

147Minėtame el. laiške atsakovė Direkcijai rašė, jog „Siunčiu tyrimus be polichlorbifenilų. Polichlorbifenilus žada atiduoti rytoj – laboratorija išsprendė kilusias bėdas. Jiems buvo kilę bėdų dėl gausių sieros junginių grunte – bent jau jie taip aiškina savo įsipareigojimų nevykdymo“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šis įrodymas yra pakankamas aplinkybei, jog atsakovė žinojo tyrimų pateikimo vėlavimo priežastis, konstatuoti. Nors apeliantė teigia, jog tai neįrodo, kad atsakovė žinojo apie būtinybę valyti mėginius prieš Laboratorijai atliekant tariamus papildomus mėginių tyrimus, apeliaciniame skunde nėra atskleista, koks įrodymas patvirtina, kada atsakovė tokią informaciją gavo. Tai, kad el. laišką Direkcijai rašė atsakovės atstovas, o ne Laboratorija, tai, kad grunto užterštumas pateikiamas kaip užtrukusio tyrimo priežastis, paneigia ir apeliacinio skundo teiginį, kad ieškovė tyrimo atlikimo trukmės dėl papildomų mėginių tyrimo ar jų bei chromatografo valymo versiją sugalvojo bendrovei atlikus įskaitymą. Taip pat atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas nevertino ankstesnio rašto, kuriame bendrovė informuoja Direkciją, jog laboratoriniai tyrimai vėluos dėl laboratorijos „žmogiškos klaidos“. Tai, kad kai kurie įrodymai nėra aptarti, savaime nereiškia, kad teismas jų nevertino. Kaip minėta, teismas išvadas daro atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą. Be to, šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ieškovė nepagrindė, kiek truko mėginių valymas, sprendė, kad nėra pagrindo daryti vienareikšmės išvados, kad mėginių valymas galėjo užtrukti nuo 2015 m. gruodžio 18 d. iki 2016 m. sausio 12 d., bei konstatavo, kad ieškovė nepateisinamai ilgai valė ginčo mėginius ir ruošėsi mėginių tyrimams. Taigi, apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo 2016 m. sausio 26 d. el. laiško vertinimo, atmestini, kaip nepagrįsti.

14843.

149Taip pat apeliaciniame skunde atsakovė nurodė, jog teismas prijungė ir rėmėsi dokumentais, neišverstais į valstybinę kalbą, ir tai sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą.

15044.

151CPK 329 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas toks atvejis, jeigu nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės ir asmuo, kurio teisės buvo pažeistos, šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą.

15245.

153Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas, ar nagrinėjamoje byloje egzistuoja absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, pažymi, jog apeliaciniame skunde atsakovė nedetalizavo, kuo pasireiškė jos teisių pažeidimas, savo argumentus grindė bendromis proceso teisės normomis, numatančiomis reikalavimą dokumentus teismui pateikti valstybine kalba. Konkrečios aplinkybės, kurias teismas grindė apeliantės nurodomais įrodymais (chromatografo ataskaitomis), apeliaciniame skunde nenurodomos. Apeliantės teiginiai, kad dėl rašytinių įrodymų vertimo nebuvimo negalėjo būti vertinami ir liudytojos paaiškinimai dėl chromatografo ataskaitų, atmestini, kaip nepagrįsti. Liudytojo parodymai yra savarankiška įrodymų rūšis, ir teismas juos turėjo teisę vertinti kitų byloje esančių įrodymų visumoje. Taigi, šie apeliacinio skundo motyvai neturi įtakos teismo sprendimo išvadų teisėtumui ar teisingumui.

15446.

155Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju vertinant šalių elgesį sutarties vykdymo metu, svarbi būtent Sutarties 6 punkte apibrėžta galimybė nukrypti nuo 5 punkte nustatyto termino, taip pat tai, kad sutartyje pakankamai neatskleista papildomų tyrimų sąvoka. Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde išvardinti įrodymai, kuriais atsakovė siekia paneigti teismo konstatuotą jos netinkamą bendradarbiavimo pareigą, iš esmės patvirtina, kad darbuotojai skambino ir domėjosi atliekamo tyrimo atlikimo vėlavimo priežastimis, tačiau neįrodo, kad apeliantė dar tyrimo metu reiškė atitinkamus reikalavimus, įspėjo ieškovę apie kiekvienos vėlavimo dienos galimas pasekmes, t. y. raštu, elektroniniu būdu informavo apie galimus nuostolius. Skundžiamame teismo sprendime pagrįstai pabrėžta, jog ieškovė nėra Sutarties su Direkcija šalimi, ir jai netaikomos šios sutarties nuostatos. Ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu akcentavo, jog jai nebuvo žinoma apie Direkcijos pateiktų užsakymų laiką. Sutarties šalių bendradarbiavimo pareiga negali būti siejama tik su sutarties įsipareigojimais dėl jos dalyko. Šiuo atveju reikšmingas tiek pirmosios instancijos teismo nustatytas atsakovės pasyvumas, nereiškiant pozicijos dėl atliekamų papildomų tyrimų (mėginių valymo), tiek ir informacijos apie galimas vėlavimo pasekmes neatskleidimas.

15647.

157Apeliaciniame skunde teigiama, kad bendrovė negali (neturi teisės) pagal ISO standartą nurodyti Laboratorijai kokius tyrimo veiksmus atlikti, o kokius ne, todėl Bendrovės tokių veiksmų nenurodymas pirmosios instancijos teismo negalėjo būti vertinamas kaip nebendradarbiavimas su laboratorija. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog pagal Sutarties 2.3. punktą ieškovė įsipareigojo laboratorinius tyrimus atlikti Užsakovo (atsakovės) ar jo įgalioto asmens pageidaujamais, užsakovo poreikius atitinkančiais metodais, tinkamais tyrimams atlikti. Ši Sutarties nuostata, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovei suteikė pakankamai plačias teises įtakoti ieškovės atliekamų tyrimų eigą (būdus), todėl paminėti apeliantės argumentai nepaneigia skundžiamo sprendimo išvados dėl jos nepakankamo bendradarbiavimo pareigos vykdymo. Dar kartą pabrėžtina, jog pirmosios instancijos teismas konstatuodamas dalinę atsakovės kaltę, nepaneigė ieškovės neteisėtų veiksmų bei kaltės dėl vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus trukmės.

15848.

159Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti apeliacinio skundo argumentui, kad teismas nepagrįstai dvigubai sumažino dėl 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo netinkamo vykdymo bendrovės patirtą žalą. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymas ieškovei buvo pateiktas kaip vienas užsakymas, pačiam savo valia apjungus du Direkcijos paklausimus, pritarė ieškovės pozicijai, kad atsakovė už minėto užsakymo netinkamą vykdymą nepagrįstai skaičiuoja dvigubai.

16049.

161CK 6.256 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju atsakovė nereikalauja iš ieškovės delspinigių pagal jų tarpusavio sutartį, todėl pagal pacituotas įstatymo nuostatas, turi atlyginti visus atsakovės nuostolius, kuriuos ji patyrė dėl ieškovės kaltės. Faktas, jog nuostoliai susidarė už du Direkcijos užsakymus, kuriuos atsakovė pateikė ieškovei kaip vieną, nekeičia atsakovės patirtų nuostolių dydžio, taip pat neįrodo, kad jie patirti ne dėl ieškovės kaltės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad skundžiamo sprendimo išvada, jog atsakovė už 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo netinkamą vykdymą nepagrįstai skaičiuoja dvigubai, yra nepagrįsta.

16250.

163Taip pat, apeliantės įsitikinimu, teismas netinkamai vertino Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1115-1030/2017. Su šioje apeliacinio skundo dalyje nurodytais argumentais sutiktina iš dalies. Skundžiamu sprendimu teismas konstatavo, jog paminėtoje civilinėje byloje 2017 m. kovo 21 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis tarp šios bylos atsakovės ir Direkcijos, kurios 1.2 punkte susitarta sumažinti delspinigių pagal sutartį su Direkcija sumą nuo 6 885 Eur iki 4 131 Eur, t.y. 40 proc. arba iki 51 Eur už dieną. Tačiau teismo paminėtame taikos sutarties punkte nurodytas reikalavimas, kaip ir teigia apeliantė, kurio taikos sutartimi atsisakė ieškovė (šioje byloje atsakovė). Iš nutarties turinio matyti, kad šalys susitarė, jog atsakovė (Direkcija) įsipareigojo ieškovei (šioje byloje atsakovei) išrašyti kreditinę sąskaitą už 1 700 Eur sumą nuo 6 885 Eur sumos pagal 2016-05-30 sąskaitą Nr. 2016026. Taigi, delspinigių suma buvo sumažinta ne iki 4 131 Eur, kaip nurodyta skundžiamame teismo sprendime, bet iki 5 185 Eur, kas sudarytų 64 Eur delspinigių už dieną. Atitinkamai atsakovei priteista nuostolių suma didintina. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su argumentu, kad teismas nemotyvavo, dėl kokių priežasčių Direkcijos 1 700 Eur sumažintas Bendrovės nuostolių dydis gali turėti įtakos sprendžiant Laboratorijos nuostolių atlyginimo Bendrovei klausimą. Pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas su atsakovės pozicija, kad Direkcijos delspinigių sumažinimas dėl netinkamų meteorologinių sąlygų neturi įtakos iš ieškovės reikalaujamų nuostolių dydžiui, nurodė, jog atsakovė byloje priešieškiniu reikalaujamus nuostolius įrodinėja tik Direkcijai sumokėtomis netesybomis pagal sutartį su Direkcija. Akivaizdu, jog Direkcijai sumažinus mokėtinų netesybų dydį, atsakovės nuostolių suma sumažėjo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atitinkamai turi būti mažinama iš ieškovės priteistina nuostolių suma (atsakovė reikalauja ne delspinigių). Be to, pažymėtina, kad atsižvelgiant į 2017 m. kovo 21 d. nutarties turinį, darytina išvada, kad civilinėje byloje Nr. e2-1115-1030/2017 atsakovės Direkcijai pareikšti reikalavimai dėl delspinigių sumažinimo nebuvo siejami su konkrečiomis įsipareigojimų vykdymo aplinkybėmis, ieškovė nedalyvavo sprendžiant atsakovės ir Direkcijos ginčą, o kompensacijos apskaičiavimo mechanizmas taikos sutartyje neatskleistas (sumažinta delspinigių suma konkrečiu dydžiu). Asižvelgiant į šias aplinkybes, skundžiamu sprendimu pagrįstai atsižvelgta į realiai atsakovės patirtų nuostolių sumą.

16451.

165Taip pat apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti skundžiamo sprendimo išvadai, kad bendrovės patirtos atstovavimo išlaidos civilinėje byloje Nr. e2-1115-1030/2017 negali būti perkeliamos Laboratorijai. Pažymėtina, kad civilinėje byloje Nr. e2-1115-1030/2017 atsakovė Direkcijai pareiškė reikalavimą pakeisti 2015 m. lapkričio 18 d. Sutarties su Direkcija 6.2 punkte numatytą delspinigių dydį iš 0,05 proc. į 0,03 proc., o reikalavimai dėl konkrečios delspinigių sumos sumažinimo (nuo 6 885 iki 4 131 Eur), dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu dėl 2 754 Eur sumos, susiję būtent su Sutarties sąlygų pakeitimu. Akivaizdu, jog tiek atsakovės kreipimasis į teismą, tiek atsisakymas nuo pareikštų reikalavimų, niekaip nepriklausė nuo ieškovės (nagrinėjamoje byloje) neteisėtų veiksmų (kaip minėta, reikalavimas sumažinti delspinigius siejamas su atsakovės ir Direkcijos sutarties sąlygomis), ieškovė nebuvo Sutarties su Direkcija šalis, ji jokiais būdais negalėjo įtakoti šio ginčo proceso, todėl kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos negali būti perkeltos ieškovei. Taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo teiginiais dėl nepakankamo tokios išvados motyvavimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinio skundo argumentai, susiję su atstovavimo išlaidų, kaip patirtų nuostolių priteisimo iš ieškovės, atmestini kaip nepagrįsti.

16652.

167Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nustatytą žalos dydį pakeisti tokiu būdu: už 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo pavėluotą įvykdymą atsakovė patyrė 2 432 Eur nuostolių (19x64)x2=2 432 Eur, kurių pusę – 1 216 Eur, turi atlyginti ieškovė; o už 2016 m. vasario 26 d. užsakymo pavėluotą įvykdymą atsakovė patyrė 256 Eur nuostolių 4x64 Eur=256 Eur , iš viso 1 472 Eur.

16853.

169Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako.

170Dėl bylinėjimosi išlaidų

17154.

172CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

17355.

174Pakeitus teismo sprendimo dalį, t. y. padidinus atsakovo priešieškiniu prašomą priteisti sumą, atitinkamai iki 2 223,37 Eur didinama iš ieškovės atsakovei priteista bylinėjimosi išlaidų suma.

17556.

176Už apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą šalys atitinkamai patyrė 1 350 Eur ir 980,10 Eur bylinėjimosi išlaidų; be to apeliantė už apeliacinį skundą sumokėjo 72 Eur žyminio mokesčio.

17757.

178Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą (24,43 proc.), apeliantei iš ieškovės priteistina 347,39 Eur, o iš apeliantės ieškovei – 740,66 Eur bylinėjimosi išlaidų suma. Įskaičius mokėtinas sumas, iš atsakovės (apeliantės) ieškovei iš viso priteistina 393,27 Eur išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

17958.

180Apibendrinus išdėstytą, atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, padidinant iš ieškovės atsakovei priteistą sumą iki 1 472 Eur, taip pat priteistų bylinėjimosi išlaidų sumą iki 2 223,37 Eur (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

181Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

182Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ priešieškinis ieškovei BĮ Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, padidinant atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ iš ieškovės BĮ Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos priteistą 688,50 Eur nuostolių sumą iki 1 472 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų) bei padidinant priteistą 1 040,04 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą iki 2 223,37 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt trijų eurų 37 ct). Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

183Priteisti iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ (j. a. k. 301135783) ieškovei BĮ Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (j. a. k. 195551983) 393,27 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė BĮ Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad dėl... 10. 3.... 11. Ieškovė dublike papildomai nurodė, kad pagal 2015 m. gruodžio 18 d.... 12. 4.... 13. Triplike atsakovė papildomai nurodė, kad Sutartyje nenumatyta, jog pasikeitus... 14. 5.... 15. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 16. 6.... 17. Atsakovė NVSPL nesutiko su pareikštu priešieškiniu ir prašė jį atmesti.... 18. 7.... 19. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ papildomuose paaiškinimuose nurodė, kad... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 8.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. sprendimu ieškovės... 24. 9.... 25. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė neginčija, kad užsakymus: 2016... 26. 10.... 27. Įvertinęs rašytinius įrodymus teismas padarė išvadą, jog ieškovė... 28. 11.... 29. Teismas nustatė, jog pagal sutarties nuostatas 2015 m. gruodžio 17 d.... 30. 12.... 31. Teismo vertinimu, byloje nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad... 32. 13.... 33. Teismas nustatė, kad 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymas ieškovei buvo... 34. 14.... 35. Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, kad delspinigiai buvo sumažinti dėl... 36. III.... 37. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 38. 15.... 39. Atsakovė UAB „Sweco Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo bylą nagrinėti... 40. 15.1.... 41. Teismas nepagįstai sprendė, kad pagal Bendrovės 2015 m. gruodžio 17 d.... 42. 15.2.... 43. Teismas netinkamai taikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir-... 44. 15.2.1.... 45. Bendrovės bendradarbiavimą su Laboratorija patvirtina byloje esantys... 46. 15.2.2.... 47. Laboratorija tinkamai nebendradarbiavo su Bendrove - nepranešė jai apie... 48. 15.2.3.... 49. Laboratorijos elgesys (neinformavimas Bendrovės apie tariamą papildomų... 50. 15.2.4.... 51. Bendrovė nežinojo apie Laboratorijos tariamai atliekamus mėginių papildomus... 52. 15.2.5.... 53. Laboratorija informavo Bendrovę, jog grunto mėginių tyrimai nebuvo ir nebus... 54. 15.2.6.... 55. Tarp Bendrovės tariamo nepakankamo bendradarbiavimo ir Laboratorijos... 56. 15.3.... 57. Teismas, pripažindamas, jog Bendrovė yra kalta dėl nuostolių atsiradimo,... 58. 15.4.... 59. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nepakankamai išsamiai ir... 60. 15.4.1.... 61. Teismas nepagrįstai, netinkamai vertindamas įrodymus, sprendė, jog... 62. 15.4.2.... 63. Teismas netinkamai vertindamas įrodymus neteisingai apskaičiavo Bendrovės... 64. 15.4.3.... 65. Teismas netinkamai vertino Bendrovės 2016 m. sausio 26 d. elektroninį... 66. 15.4.4.... 67. Teismas nepagrįstai vertino, jog faktinė aplinkybė, kad Bendrovė patyrė... 68. 15.4.5.... 69. Teismas, pripažinęs Laboratorijos veiksmus neteisėtais ir nusprendęs... 70. 15.4.6.... 71. Teismas vertino įskaitymą atgaline data remdamasis faktinėmis aplinkybėmis,... 72. 15.4.7.... 73. Teismas pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalį ir 270 straipsnio 4 dalį.... 74. 15.4.7.1.... 75. Teismas nemotyvavo, dėl kokių priežasčių Direkcijos 1 700 Eur sumažintas... 76. 15.4.7.2.... 77. Teismas nemotyvavo išvados, jog taikos sutartimi delspinigių suma pagal... 78. 15.4.8.... 79. Teismas netinkamai taikė CK 6.200 straipsnio 2 dalies, 6.248 straipsnio 4... 80. 15.... 81. Ieškovė BĮ Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija... 82. 15.1.... 83. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas neteisingai suskaičiavo 2015 m.... 84. 15.2.... 85. Pati atsakovė nedėjo jokių pastangų, kad išvengtų nuostolių arba juos... 86. 15.3.... 87. Atsakovė deklaratyviais teiginiais argumentuoja procesinių teisės normų... 88. 15.4.... 89. Teismas teisingai ir išsamiai įvertino visų byloje surinktų įrodymų... 90. 15.5.... 91. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad reikalavimas įvykdyti... 92. 15.6.... 93. Ieškovės įsitikinimu, apeliacinės instancijos teismas visapusiškai ir... 94. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 95. 16.... 96. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 97. 18.... 98. Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teigia, kad bylos... 99. 19.... 100. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji apeliacinių skundų... 101. 20.... 102. Nagrinėjamu atveju apeliantė prašymą grindžia bendrais teiginiais dėl... 103. Dėl apeliacinio skundo esmės... 104. 21.... 105. Byloje nustatyta, jog ieškovė BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos... 106. 22.... 107. Taip pat byloje nustatyta, jog ieškovė pagal atsakovės 2016 m. liepos 1 d.... 108. 23.... 109. 2016 m. rugpjūčio 3 d. mokėjimo nurodymu Direkcija įskaitė atsakovei... 110. 24.... 111. Taigi, akivaizdu, jog atsakovė neginčijo prievolės pagal ieškinio pagrindu... 112. 25.... 113. Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, kad ieškovė ieškinyje neginčijo... 114. 26.... 115. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri,... 116. 27.... 117. Nagrinėjamoje byloje, pasisakęs dėl ieškinio reikalavimų tenkinimo,... 118. 28.... 119. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atsakovės apeliacinio skundo... 120. 29.... 121. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo... 122. 30.... 123. Pagal CK 1.118 straipsnio 1 dalį terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis... 124. 31.... 125. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju, į... 126. 32.... 127. Apeliantė taip pat teigia, jog teismas netinkamai taikė materialiosios... 128. 33.... 129. Pasisakydama dėl šių teiginių, teisėjų kolegija, visų pirma atkreipia... 130. 34.... 131. Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą... 132. 35.... 133. Pasak apeliantės, nagrinėjamu atveju, teismas nepagrįstai, netinkamai... 134. 36.... 135. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog pagal Sutarties 5 punktą –... 136. 37.... 137. Ieškovė nurodė, jog ištyrus paruoštus dumblo mėginius ir paruošus... 138. 38.... 139. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo sutikti su... 140. 39.... 141. CK 6.200 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai... 142. 40.... 143. Pažymėtina, kad pareiga bendradarbiauti yra ir viena sąžiningumo principo... 144. 41.... 145. Kaip minėta, skundžiamu sprendimu teismas konstatavo, jog žinodama apie... 146. 42.... 147. Minėtame el. laiške atsakovė Direkcijai rašė, jog „Siunčiu tyrimus be... 148. 43.... 149. Taip pat apeliaciniame skunde atsakovė nurodė, jog teismas prijungė ir... 150. 44.... 151. CPK 329 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiu sprendimo... 152. 45.... 153. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas, ar nagrinėjamoje byloje... 154. 46.... 155. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju vertinant šalių... 156. 47.... 157. Apeliaciniame skunde teigiama, kad bendrovė negali (neturi teisės) pagal ISO... 158. 48.... 159. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti apeliacinio skundo... 160. 49.... 161. CK 6.256 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog asmuo, neįvykdęs ar netinkamai... 162. 50.... 163. Taip pat, apeliantės įsitikinimu, teismas netinkamai vertino Klaipėdos... 164. 51.... 165. Taip pat apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti... 166. 52.... 167. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas... 168. 53.... 169. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui,... 170. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 171. 54.... 172. CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai apeliacinės instancijos teismas... 173. 55.... 174. Pakeitus teismo sprendimo dalį, t. y. padidinus atsakovo priešieškiniu... 175. 56.... 176. Už apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą šalys... 177. 57.... 178. Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą (24,43 proc.), apeliantei iš... 179. 58.... 180. Apibendrinus išdėstytą, atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas iš... 181. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies... 182. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimo... 183. Priteisti iš atsakovės UAB „Sweco Lietuva“ (j. a. k. 301135783) ieškovei...