Byla 2-434-196/2016
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Spectra Systems AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4627-803/2015 pagal ieškovės Spectra Systems AG ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Girotransa“ dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė Spectra Systems AG kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Girotransa“ jos naudai 108 594 Eur (374 953,36 Lt) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2011m. gruodžio 1 d. sudarė su atsakove krovinių ekspedicijos – vežimo sutartį Nr. 002375, pagal kurią atsakovė įsipareigojo Spectra Systems AG pavedimu organizuoti kompleksą ekspedicijos paslaugų, susijusių su krovinio vežimu, saugojimu ir eksporto formalumų muitinėje atlikimu, taip pat organizuoti krovinių draudimą Spectra Systems AG nurodyto gavėjo naudai. Šalys 2012 m. birželio 1 d. pasirašė priedą Nr. 4 prie sutarties, kurio pagrindu atsakovė įsipareigojo iš Italijos į Rusiją nugabenti vakuuminę krosnį už 365 100 Eur sumą. Ieškovė sumokėjo atsakovei 220 000 Eur avansą pagal atsakovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Tačiau atsakovė nugabeno tik dalį krovinio, todėl užsakymo kaina sumažėjo iki 208 900 Eur sumos. Į Spectra Systems AG kreipėsi krovinio gavėjas, kuris išsiaiškino aplinkybes, jog kita dalis krovinio liko Lenkijoje ir toliau nėra gabenama. Ieškovė Spectra Systems AG pareikalavo, jog atsakovė imtųsi priemonių ir krovinį pristatytų gavėjui, tačiau atsakovės pasitektas vežėjas „KDX TRANSPORT&SPEDYCJA“ atsisakė krovinį gabenti, nes jam nebuvo sumokėta. Krovinio dalis į Vilnių buvo atgabenta 2012 m. lapkričio 15 d. Ieškovė Spectra Systems AG kelis kartus kreipėsi į atsakovę, prašydama pateikti informaciją dėl krovinio gabenimo, tačiau jai atsakyta nebuvo. Negavusi atsakymo, ieškovė Spectra Systems AG susitarė su EPC Engineering Construction AG, kad ši krovinį nuvežtų iš Lietuvos į Rusiją, Riazanės miestą. Vežimo paslaugoms atlikti buvo pasamdyta vežėja UAB „T-Transport“. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pažeidė sutartinius įsipareigojimus, nes krovinio į paskirties vietą nenugabeno (dalį krovinio atvežė iki Lietuvos, dalį – iki Lenkijos ir dalies krovinio visai nepradėjo vežti), jai už sutarties pažeidimą kyla teisinė atsakomybė. Ieškovė Spectra Systems AG prašė atlyginti jos nuostolius, patirtus išlaidomis kroviniui nugabenti. Ieškovė taip pat nurodė, kad tarp šalių nebuvo galiojančio arbitražinio susitarimo, todėl ginčas nagrinėtinas teisme.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 9d. nutartimi ieškinį tenkino iš dalies; patvirtino ieškovės Spectra Systems AG 26 184,88 Eur trečios eilės finansinį reikalavimą UAB „Girotransa“ bankroto byloje; grąžino ieškovės Spectra Systems AG sumokėtą 3 358,43 Lt žyminį mokestį.

7Teismas nustatė, kad šalys 2011 m. gruodžio 1 d. sudarė Transportavimo ir ekspedijavimo paslaugų sutartį Nr. 002375 (toliau – Sutartis) dėl organizavimo komplekso ekspedijavimo paslaugų. Paslaugas užsakė Spectra Systems AG, kuri registruota Šveicarijoje. Iš Sutarties priedo Nr. 4 matyti, jog krovinio ekspedijavimas ir krovinio transportavimas turėjo būti vykdomas maršrutu: Italija – Lietuva – Rusija (Riazanė), vežama kelių transportu, transportavimo kaina 4500 Eur už 1 standartinę transporto priemonę su standartiniu kroviniu, 4500 Eur už vieną konteinerį, o krovinio siuntėjas yra FOSTER WHEELER ITALIANA SRL. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra Ženevos tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau – CMR) 1 straipsnio 1 punkte nustatytos sąlygos: buvo vežama kelių transportu už užmokestį, krovinio gavėjas ir siuntėjas yra skirtingų šalių teritorijose, šalys yra CMR konvencijos narės. Teismas pripažinęs, kad buvo vežama pagal CMR konvenciją, krovinių tarptautinio vežimo už atlyginimą sutarčiai, vežėjo, siuntėjo ir gavėjo tarpusavio santykiams, pareigoms bei atsakomybei taikė šią konvenciją.

8Teismas, nagrinėdamas klausimą dėl teismo kompetencijos nagrinėti bylą, atkreipė dėmesį į Sutarties 7.2. punkto formuluotę bei į tai, kad atsakovui iškelta bankroto byla, sprendė, jog ginčas turi būti nagrinėjamas teisme.

9Teismas, nagrinėdamas ieškovo reikalavimo atlyginti nuostolius pagrįstumo klausimą, pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad paslaugą užsakė Spectra Systems AG, kuri pagal Sutarties Priedą Nr. 4 įsipareigojo apmokėti už kombinuotą krovinio – įrenginio AT-6 sekcijos VT-4 vakuuminė krosnis, transportavimą. Teismas nustatė, kad visa sutarties kaina buvo 365 100 Eur (T.1, b.l.81). Teismas, sistemiškai įvertinęs Sutarties nuostatas, konstatavo, jog ji yra turinti kelių sutarčių elementų, t.y. krovinių ekspedijavimo (Sutarties 1.1 punktas, numatantis pareigą organizuoti kompleksą ekspedijavimo paslaugų, taip pat ir krovinio gabenimą, laikymą, muitinės procedūrų atlikimą, krovinio draudimą) bei vežimo (Priedo Nr. 4 prie Sutarties 5 punktas, numatantis įsipareigojimą nugabenti krovinį). Teismas nustatęs, kad atsakovė yra ekspeditorė, kuri prisiėmė atsakomybę už visą pervežimo organizavimą, laikė ją vežėja CMR konvencijos prasme.

10Teismas nustatė, kad ieškovė yra sumokėjusi 220 000 Eur avansą. Atsakovė įvykdė tik dalies krovinio pervežimą. Liko nenugabenti 22 konteineriai, kurie turėjo būti nuvežti už 99 000 Eur sumą bei 6 negabaritiniai sunkvežimiai, kurių vežimas turėjo kainuoti 57 200 Eur. Teismo vertinimu, tai reiškia, kad pagal Sutartį, kurios kaina 365 100 Eur, liko neįvykdyta įsipareigojimų už156 200 Eur. Teismas, įvertinęs ieškinio argumentus, kuriais ieškovė pripažino, jog atsakovei yra suteikusi paslaugų už 208 900 Eur, laikė, kad ieškovė, sumokėjusi 220 000 Eur avansą, yra atsiskaičiusi už pervežimo organizavimą. Dėl ieškovės prašymo priteisti 94 500 Eur, sumokėtų kitam vežėjui UAB „T–Transport“, pristačiusiam krovinį, ir 14 094,36 Eur, sumokėtų UAB „Baltic Shipping Centre“ už krovinio saugojimą, pakrovimą, iškrovimą, kaip nuostolių atlyginimą, viso –108 594,36 Eur teismas pažymėjo, kad pradinė projekto paslaugų kaina, sutarta su atsakove, buvo 365 100 Eur, todėl net ir sumokėjus 108 594,36 Eur, ieškovė patyrė naudą. Teismas sutiko su atsakovės argumentu, jog ieškovė, susitarusi su EPC Engineering Procurement Construction AG dėl likusio krovinio dalies pervežimo, sutaupė. Pagal Sutartį ieškovė būtų turėjusi dar sumokėti 156 200 Eur už likusio krovinio pervežimą (365 100 Eur (Sutarties kaina) - 208 900 Eur (už pervežto krovinio dalį mokėtina suma) = 156 200 Eur (likusi Sutarties kaina). Teismas, pridėjęs prie krovinio pervežimo sumos saugojimo, pakrovimo, iškrovimo kaštus, gavo 47 605,64 Eur mažesnę sumą nei Sutarties kaina su atsakove.

11Teismas atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė neįrodinėja aplinkybių, jog ji patyrė žalą dėl pavėluoto krovinio pristatymo per se (pvz., jam skaičiuotos netesybos, užsakovas ar krovinio gavėjas pritaikė kitokio pobūdžio sankcijas ir pan.), tačiau tvirtina, kad jos 108 594,36 Eur nuostoliai atsirado todėl, kadji turėjo samdytis kitą vežėją. Teismas pažymėjo, kad Spectra Systems AG nesumokėjo atsakovei visos sumos už krovinio pervežimą, t.y. avansu buvo pervesta 220 000 Eur, atsakovė suteikė paslaugų už 208 900 Eur. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė už 11 100 Eur nesuteikė paslaugų, nors ieškovė jai šią sumą sumokėjo kaip už pervežimą, todėl šią sumos dalį laikė ieškovės patirtais nuostoliais (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Taip pat teismas pripažino pagrįstą ieškovo reikalavimą dėl 14 094,36 Eur, sumokėtų UAB „Baltic Shipping Centre“ už krovinio saugojimą, pakrovimą, iškrovimą, kaip nuostolių atlyginimą. Teismas atkreipė dėmesį, kad jei atsakovė būtų įvykdžiusi sutartinį įsipareigojimą nuvežti krovinį į jo paskirties vietą, ieškovei nebūtų reikėję patirti papildomų kaštų ir vėl imtis organizuoti krovinio gabenimo, todėl konstatavo, kad 14 094,36 Eur suma kompensuoja inter alia patirtus nepatogumus už sutarties pažeidimą (CK 6.251 straipsnis). Teismas pažymėjo, kad ieškovė, siekdama sumažinti dėl atsakovei perduoto krovinio sulaikymo nuostolių didėjimą ilgėjant krovinio pristatymo vėlavimui, buvo priversta nutraukti su ieškove sutarto užsakymo vykdymą ir įdėjo pastangas tam, kad krovinys būtų pervežtas išvengiant dar didesnio pristatymo vėlavimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad atsakovė negali remtis Sutarties kaina, kaip kriterijumi, šalinančiu jos atsakomybę, nes pati ją pažeidė (CK 6.63 straipsnis). Kadangi ieškovė iš dalies įrodė nuostolių dydį, tai jos naudai teismas prateisė 25 194,36 Eur (11 100 Eur dėl nesuteiktų paslaugų + 14 094,36 Eur suma už krovinio saugojimą, pakrovimą, iškrovimą) iš atsakovės (CMR konvencijos 23 straipsnio 5 punktas). Teismas taip pat iš atsakovės priteisė 990,52 Eur palūkanų; grąžino žyminį mokestį.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskirajame skunde ieškovė (apeliantė) Spectra Systems AGprašo pakeistiVilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio9d. nutartį ir vietoje 26 184,88 Eur dydžio reikalavimo priteisti ir patvirtini bendrą 112 863,76 Eur trečios eilės finansinį reikalavimą UAB „Geotransa“ bankroto byloje, visiškai patenkinant patikslintą ieškinį. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino, jogatsakovė vežė 35 krovinius iš 63 krovinių; pervežimą iš Italijos atliko tik iki Vilniaus, o ne iki Riazanės taip, kaip buvo sutarta šalių sudarytoje sutartyje ir pasirašytame priede. Taigi ieškovės sumokėtas avansas, anot apeliantės, turėjo padengti visą sumažinto užsakymo vežimo kainą iš Italijos iki Rusijos Federacijos, nes buvo sumokėta 220 000 Eur avanso, o užsakymo kaina sumažėjo iki 208 900 Eur. Apeliantė nurodė, kad pastaroji kaina paskaičiuota už tinkamai suteiktas paslaugas. Nagrinėjamu atveju atsakovė, gavusi 220 000 Eur mokėjimą, suteikė ½ dalį visos sutartos paslaugos, nes atsakovė nuvežė 35 krovinius iki Vilniaus, o susitarta– 63 kroviniai iki Riazanės. Taigi teismas turėjo įvertinti, kad atsakovė ne tik nesuteikė paslaugų už 11 100 Eur (220 000 – 208 900), tačiau ir nesuteikė dalies paslaugų už minėtus 208 900 Eur, nes neatliko viso sutarto pervežimo iš Italijos iki Riazanės. Atsakovei nenuvežus šių krovinių iki Riazanės, reikėjo samdyti kitą vežėją, kad krovinys iš Vilniaus būtų nugabentas iki Riazanės. Jam reikėjo sumokėti papildomai 94 500 Eur. Taigi pirmosios instancijos teismas, anot apeliantės, padarė neteisingą išvadą, kad atsakovė visiškai suteikė paslaugas ieškovei už 208 900 Eur, nes tokia išvada būtų teisinga tik tuo atveju jei atsakovė 35 krovinius būtų nugabenusi iš Italijos iki Riazanės. Anot apeliantės, dėl šių nurodytų priežasčių teismas nepagrįstai atmetė ieškovės ieškinio dalį.

14Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis (CPK320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių nutarties negaliojimų pagrindų nenustatė.

17Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo

18Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p.). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 str. 5d. 10 p.). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

19Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

20Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

21Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės Spectra System AG prašymą priteisti108 594 Eur (374 953,36 Lt) skolą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas, vertino į bylą šiuos pateiktus įrodymus:šalių sudarytą 2011 m. gruodžio 1 d. Transportavimo ir ekspedijavimo paslaugų sutartį Nr. 002375dėl organizavimo komplekso ekspedijavimo paslaugų, sutarties priedą Nr. 4, PVM sąskaitas faktūras Nr. 0000616, 0000630, 01532, 02020, UAB „T Transport“ ir EPC Engineering Procurement Construction AG 2012 m. spalio 11 d. pirkimo užsakymą Nr. 0038, UAB „BalticShiping Centre“ 2012 m. rugsėjo 25 d. atsakingo saugojimo sutartį Nr. 0021, šalių susirašinėjimo medžiagą. Teismas taip pat rėmėsi šalių pripažintais faktais, nurodytais jų pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Teismas sprendė, kad šie pateikti įrodymai ir šalių pripažinti faktai pagrindžia ieškovės 26184,88 Eur patirtus nuostolius, todėl šio dydžio finansinį reikalavimą patvirtino UAB „Girotransa“ bankroto byloje. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino tik dalį jos reikalavimų.

22Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2011 m. gruodžio 1 d. sudarė Transportavimo ir ekspedijavimo paslaugų sutartį Nr. 002375 dėl organizavimo komplekso ekspedijavimo paslaugų. Paslaugas užsakė Spectra Systems AG, kuri registruota Šveicarijoje. Krovinio ekspedijavimas ir krovinio transportavimas turėjo būti vykdomas maršrutu: Italija – Lietuva – Rusija (Riazanė), vežama kelių transportu, transportavimo kaina 4500 Eur už 1 standartinę transporto priemonę su standartiniu kroviniu, 4500 Eur už vieną konteinerį, o krovinio siuntėjas yra FOSTER WHEELER ITALIANA SRL.Sutarties kaina – 365 100 Eur. Iš viso iš Italijos į Rusiją (Riazanės miestą) atsakovė turėjo pervežti 63 krovinius, tačiau atsakovė iš Italijos pradėjovežti 35 krovinius (jų pervežimas buvo įkainuotas 208 900 Eur), o 28 krovinių atsakovė nepradėjo gabenti (jų pervežimas buvo įkainuotas 156 200 Eur).Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, kad 35 kroviniai, kuriuos atsakovė išvežė iš Italijos, sutartyje numatyto tikslo – Riazanės miesto (Rusijos Federacija) nepasiekė (t. 2, b. l. 1-6). Atsakovė šios aplinkybės neginčijo (t. 2, b. l. 181-184). Taip pat šalys neginčijo, jog ieškovė atsakovei sumokėjo 220 000 Eur už ekspedijavimo ir vežimo paslaugas.

23Iš patikslinto ieškinio turinio matyti, kad ieškovė savo reikalavimą priteisti patirtus nuostolius grindė būtent tuo, kad atsakovėneįvykdė sutarties dalies (įkainuotos 208 900 Eur) dėl 35 krovinių nugabenimo iki Riazanės, dėl to ji prašė atlyginti šių krovinių saugojimo, iškrovimo ir pakrovimo, nugabenimo iki Riazanės išlaidas. Taigi ieškovė prašė priteisti nuostolius, patirtus dėl sutarties dalies, kurios kaina 208900 Eur, visiško neįvykdymo. Ieškovė patikslintu ieškiniu neprašė priteisti nuostolių, patirtų dėl 28 krovinių (įkainuotų 156 200 Eur), likusių Italijoje.Tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad ieškovė neginčijo, jog atsakovė jai suteikė paslaugas už 208 900 Eur.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas gali pripažinti atitinkamą faktą nustatytu tik įsitikinęs, kad jo pripažinimas atitinka bylos aplinkybes ir kad nėra kitų aplinkybių, nurodytų CPK 187 straipsnio 2 dalyje. Proceso šalies pareiškimas, kad ji pripažįsta konkretų faktą, sukuria teismui pareigą įsitikinti, kad pripažinimas išreikštas sąžiningai, laisva šalies valia ir atitinka bylos aplinkybes. Tik įvykdęs šią pareigą teismas gali laikyti pripažintą faktą nustatytu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2014). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje teigdamas, kad ieškovė neginčija 208 900 Eur suteiktų paslaugų fakto, neįvertino, kad patikslintame ieškinyje nurodyta, jog atsakovė šios paslaugos visa apimtimi neįvykdė ir 35 krovinius, išgabenusi iš Italijos nenuvežė iki Rusijos Riazanės miesto, o nugabeno juos tik iki Lenkijos bei Lietuvos (t. 2, b. l. 2, 3). Taigi pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neginčijo, jog atsakovė jai suteikė paslaugas už 208 900 Eur, laikytina nepagrįsta, nes ji neatitinka bylos aplinkybių.

25Pirmosios instancijos teismas, klaidingai konstatavęs, kad ieškovė neginčijo 208 900 Eur kainuojančių paslaugų suteikimo fakto, padarė klaidingą išvadą, kad ieškovė patyrė 11 100 Eur nuostolių dėl paslaugų nesuteikimo (iš ieškovės sumokėtų 220 00 Eur atsakovei atėmė 208 900 Eur). Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas nuostolių sumą dėl nesuteiktų paslaugų, neįvertino, jog 208 900 Eur kainuojanti paslauga visa apimtimi nebuvo suteikta.

26Šiame kontekste pažymėtina, kad finansinio reikalavimo patvirtinimas bankroto byloje, kuris nagrinėjamas ginčo teisena, yra tapatus ieškinio dėl priteisimo nagrinėjimui. Akivaizdu, kad tokioje situacijoje būtent kreditoriui (ieškovui) leistinomis įrodinėjimo priemonėmis tenka pareiga įrodyti ir pagrįsti savo reikalavimo dalyką - prašomos patvirtinti (priteisti) nuostolių sumos pagrįstumą (CPK 12 str.,135 str. 1 d. 3 p. 2 d.,177, 178 str.), neapsiribojant vien argumentu, kad atsakovė paslaugų dalį suteikė. Įrodinėjimo procese teismas, įgyvendindamas bendradarbiavimo su byloje dalyvaujančiais asmenimis principą (CPK 8 str.), turi pasiūlyti pateikti papildomus įrodymus, jeigu pateiktų įrodymų neužtenka (CPK 179 str. 1 d.), ir tokiu atveju jau pačiai ginčo šaliai tenka įrodymų nepateikimo rizika (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2139-464/2015). Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė priteisti nuostolius dėl 35 krovinių nenugabenimo iki Riazanės; nurodė, kad 35 kroviniai buvo išgabenti iš Italijos, tačiau nenurodė, už kokią sumą atsakovė visgi suteikė paslaugų,o iš byloje pateiktų įrodymų negalima matyti, už kokią sumą atsakovė ieškovei suteikė paslaugas. Šios teisiškai reikšmingos aplinkybės nustatytinos siekiant įvertinti ieškovės patirtus nuostolius. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškinio reikalavimo priteisti patirtus nuostolius dėl 35 krovinių nenuvežimo iki Riazanėspagrįstumą, netyrė ir nevertino, kokia dalis iš 208 900 Eur kainuojančios paslaugos buvo suteikta, nepasiūlė ieškovei paaiškinti šių aplinkybių, pateikti papildomus įrodymus, todėl galėjo neteisingai išspręsti bylą.

27Esant tokiai situacijai, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad tarp šalių nekilo ginčas dėl 208 900 Eur kainuojančių paslaugų suteikimo, nors patikslinto ieškinio pagrindas yra aplinkybės, susijusios su šių paslaugų suteikimu (nesuteikimu)ir iš to kilusiais nuostoliais, darytina išvada, kad nebuvo atskleista bylos esmė (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

28Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino atsiliepimo į patikslintą ieškinį argumentų, jog atsakovė neturi pareigos sumokėti 94 500 Eur, sumokėtų UAB „T–Transport“, ir 14 094,36 Eur, sumokėtų UAB „Baltic Shipping Centre“ dėl to, jog šias išlaidas apmokėjo EPC Engineering Construction AG, o ne ieškovė, taip pat nepasisakė dėl atsakovės argumentų, kad ieškovė nepateikė įrodymų apie EPC Engineering Construction AG susitarimą su ieškove dėl projekto galutinio įvykdymo (35 krovinių nugabenimo iš Lietuvos iki Riazanės) (t. 2, b. l. 183), nors tokią pareiga suponuoja CPK 270 straipsnio nuostatos. Ieškovė ieškinį grindė tuo, kad atsakovei nevisiškai įvykdžius sutarties dalį už 208 900 Eur, ji patyrė 108 594,36 Eur nuostolių, kuriuos sudaro 14 094,36 Eur krovinių saugojimo, iškrovimo ir pakrovimo ir 94 500 Eur krovinių nugabenimo iš Lietuvos iki Italijos išlaidos. Dėl to teismo nutartyje padaryta išvada, kad ieškovė, sumokėjusi 108 594,36 Eur sumą, sutaupė, neatitinka bylos aplinkybių, nes 156 200 Eur buvo sutarties dalies kaina už likusių 28 krovinių, neišgabentų iš Italijos, pervežimą į Rusijos Riazanės miestą. Minėta, kad ši sutarties dalis nėra bylos nagrinėjimo dalykas. Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą priteisti 108 594,36 Eur nuostolius turėjo nagrinėti sutarties dalies, kuria buvo susitarta 35 krovinius nugabenti iš Italijos iki Riazanės už 208 900 Eur sumą, kontekste. Pastebėtina, kad ieškovė ieškinyje teigia, kad atsakovė 35 krovinių dalį atsakovė nugabeno iki Lietuvos, o dalį – iki Lenkijos, t. y. kad 4 negabaritinius krovinius ieškovė, atsakovės pristatytus iki Lenkijos, turėjo nugabenti iki Lietuvos, Vilniaus, kur buvo kiti atsakovės atgabenti kroviniai (t. 2, b. l. 2, 3, 5), o atskirajame skunde teigia, kad atsakovė visus 35 krovinius nugabeno iki Lietuvos (t. 2, b. l. 35). Šios aplinkybės taip pat nustatytinos pirmosios instancijos teisme (CPK 176 str. 1 d., 270 str.), grąžinus bylą nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

29Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė esminių faktinių aplinkybių, reikšmingų kreditorės finansinio reikalavimo dydžiui, todėl neatskleidė bylos (klausimo) esmės ir pagal pateiktus į bylą įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 338 str.).Tam, kad byloje būtų padarytos teisingos išvados dėl finansinių reikalavimų dydžio, teismas, nepažeisdamas procesinio rungimosi principo ir kitų proceso taisyklių, turi objektyviai ištirti bei įvertinti visus įrodymus, reikšmingus šio klausimo išsprendimui, esant pagrindui, ir pareikalauti pateikti naujus įrodymus.

30Nurodytais motyvais skundžiama nutartis naikintina ir klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK327 str. 1 d. 2 p.,329 str. 1 d.,338 str.).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė Spectra Systems AG kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 9d. nutartimi ieškinį tenkino... 7. Teismas nustatė, kad šalys 2011 m. gruodžio 1 d. sudarė Transportavimo ir... 8. Teismas, nagrinėdamas klausimą dėl teismo kompetencijos nagrinėti bylą,... 9. Teismas, nagrinėdamas ieškovo reikalavimo atlyginti nuostolius pagrįstumo... 10. Teismas nustatė, kad ieškovė yra sumokėjusi 220 000 Eur avansą. Atsakovė... 11. Teismas atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė neįrodinėja... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskirajame skunde ieškovė (apeliantė) Spectra Systems AGprašo... 14. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 17. Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo... 18. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 19. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 20. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 21. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės Spectra System AG... 22. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2011 m. gruodžio 1 d.... 23. Iš patikslinto ieškinio turinio matyti, kad ieškovė savo reikalavimą... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas gali pripažinti atitinkamą faktą... 25. Pirmosios instancijos teismas, klaidingai konstatavęs, kad ieškovė... 26. Šiame kontekste pažymėtina, kad finansinio reikalavimo patvirtinimas... 27. Esant tokiai situacijai, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 28. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios... 29. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 30. Nurodytais motyvais skundžiama nutartis naikintina ir klausimas perduotinas... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį panaikinti ir bylą...