Byla 2-1418/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavienienės, Algirdo Gailiūno ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dina international“ transportas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 10 d. nutarties, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-366-104/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dina international“ transportas ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „SEB lizingas“ dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti atsakovo vienašališką lizingo sutarčių nutraukimą neteisėtu. Ieškovo prašymu Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 20 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su lizinguojamo turto perėmimu. Atsakovas dėl šios teismo nutarties padavė atskirąjį skundą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas, sutikdamas su atsakovo atskiruoju skundu, 2011 m. vasario 10 d. nutartimi patenkino atskirąjį skundą, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė (CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Teismas nurodė, kad lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl to, kad ieškovas jas pažeidė, t. y. daugiau nei 20 dienų nemokėjo numatytų mokėjimų. Ieškovas yra skolingas atsakovui 212 458,33 Lt skolos ir 142 789,12 Lt delspinigių. Nutraukus lizingo sutartis, lizinguojamas turtas liko pas ieškovą, kuriuo jis nemokamai naudojasi. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismo vertinimu, pažeidžia ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą, nes ieškovui suteikiama teisė neatlygintinai naudotis lizinguojamu turtu.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas priėmė nutartį be motyvų, skirtų šiai konkrečiai bylai, todėl nutartis naikintina pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą.

102. Atsakovo interesai būtų labiau apsaugoti, jei lizinguojamas turtas būtų naudojamas ieškovo ūkinėje veikloje, generuotų pajamas, o ne stovėtų aikštelėje iki ginčo teisme išsprendimo. Ieškovas tinkamai prižiūri lizinguojamą turtą, vykdo dalinius mokėjimus, o atsakovui lizinguojamo turto perėmimas sukeltų papildomų su tuo susijusių išlaidų. Todėl nesuprantama teismo išvada, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą.

113. Apie pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą nebuvo pranešta ieškovui, todėl ieškovas negalėjo išdėstyti savo argumentų ir pateikti įrodymų, kurie paneigtų atsakovo atskirojo skundo teiginius. Tokia teismo nutartis naikintina vadovaujantis CPK 329 straipsniu.

124. Atsakovas atskirąjį skundą grindė tuo, kad tarp ieškinio reikalavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių nėra tarpusavio ryšio ir nėra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškinio reikalavimas tiesiogiai sietinas su lizingo sutarčių ir laikinųjų apsaugos priemonių objektu – lizinguojamu turtu. Iki lizingo sutarčių nutraukimo ieškovas lizinguojamą turtą valdė teisėtai. Ieškovas mano, kad lizingo sutartys nutrauktos neteisėtai, todėl atsakovui atsiėmus lizinguojamą turtą ir jį saugojimui pastačius į aikštelę iki bylos išnagrinėjimo, ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimas nebeteks jokios prasmės.

135. Būtina atsižvelgti į teismų praktiką panašaus pobūdžio byloje (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-550/2010; 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-57/2011; 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-118/2011).

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

151. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė sąskaitos išrašus, neva patvirtinančius atsakovui vykdomus dalinius mokėjimus, tačiau realiai tai yra iki sutarčių nutraukimo susidariusių įsiskolinimų mažinimas, o ne einamųjų mokėjimų vykdymas. Tokiais tempais vykdant mokėjimus, lizingo sutartyse numatyti grafikai niekada nebus pasivyti.

162. Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad lizinguojamo turto naudojimas apelianto veikloje yra naudingas ir atsakovui. Teismų praktikoje nurodoma, kad verslo tikslais nuomojamas daiktas yra naudojamas versle, jis dėvisi, todėl daikto vertė mažėja. Nemokant mokesčio, daikto savininkas gali patirti didelių nuostolių. Tai itin aktualu, kai daiktas dėl naudojimosi juo gali būti sugadintas ar sunaikintas, pavyzdžiui, transporto priemonės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-134/2010). Ieškovas ieškiniu iš esmės siekia, kad būtų atnaujintas lizingo sutarčių galiojimas. Patenkinus ieškinį, šalys turėtų atitinkamai keisti mokėjimo grafikuose numatytus mokėjimo terminus, t. y. juos pratęsti, atsižvelgiant į bylinėjimosi laikotarpį. Įsiteisėjus tokiam teismo sprendimui, būtų atnaujinta ieškovo teisė valdyti ir naudotis atsakovui priklausančiu turtu (t. y. lizinguojamu turtu), todėl nesuprantama kodėl, apelianto teigimu, būsimas teismo sprendimas būtų beprasmis, jei turtas būtų išsaugotas ir grąžintas jam naudojimuisi. Ekonomiškumo ir teisingumo principus atitiktų tokia situacija, jei ginčo turtą bylinėjimosi metu saugotų jo savininkas (atsakovas), kuris yra suinteresuotas užtikrinti tinkamą jo priežiūrą, o atsakovui būtų taikomas apribojimas perleisti ar perduoti naudoti šį turtą tretiesiems asmenims. Priešingu atveju (jei ieškovui bus leista ir toliau neatlygintinai naudotis lizinguojamu turtu), gali atsitikti taip, kad ieškinys gali būti atmestas, tačiau atsakovui priklausantis turtas bus nepataisomai sugadintas, o ieškovas – bankrutuotų (šiuo metu ieškovas bando išsikelti restruktūrizavimo bylą).

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Civilinio proceso kodeksas numato, kad teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą ieškinio tenkinimo atveju. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti atsakovo vienašališką lizingo sutarčių, kurių dalykas yra transporto priemonės, nutraukimą neteisėtu. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimų užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su lizinguojamo turto perėmimu, tačiau gavęs atsakovo atskirąjį skundą minėtą nutartį panaikino ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

20Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą iš esmės sutinka, kad laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje gali būti taikomos, tačiau jos turi būti susijusios tik su atsakovui taikomais apribojimais perleisti ar perduoti naudoti lizinguojamą turtą tretiesiems asmenimis, tačiau ne su draudimu perimti lizinguojamą turtą iš ieškovo (lizingo gavėjo). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, sprendžiant klausimą dėl lizingo sutarčių vienašališko nutraukimo teisėtumo, tikslinga lizinguojamą turtą palikti ieškovui, t. y. lizingo gavėjui, kad šis turtas lizingo davėjo nebūtų perleistas tretiesiems asmenims. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas lizingo davėjui priklausantį turtą niokoja ar kitaip mažina jo vertę. Priešingai, lizinguojamos transporto priemonės ieškovo yra apdraustos, draudiminio įvykio atveju naudos gavėju nurodytas lizingo davėjas (b. l. 22-26). Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartimi ieškovui iškelta restruktūrizavimo byla. Ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovas susidūrė tik su laikinais finansiniais sunkumais, ketina tęsti savo pagrindinės veiklos (krovininių gabenimas) vykdymą, o tam reikalingos lizinguojamos transporto priemonės. Ieškovo pateikti sąskaitos išrašai patvirtina, kad ieškovas pagal galimybes dengia įsiskolinimą atsakovui (b. l. 19-21). Be to, Ieškovas yra suinteresuotas rūpintis lizinguojamu turtu, nes tai tiesiogiai susiję su pareikštais ieškinio reikalavimais.

21Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su atsakovo atsiliepimo argumentais, kad ieškovui nemokant įmokų už lizinguojamą turtą, atsakovas gali patirti nuostolių. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju yra aktualus ekonomiškumo principas, nes ieškovas ieškiniu siekia, kad sudarytos lizingo sutartys ir toliau būtų vykdomos, taip pat siekia galimybės naudoti savo veikloje lizinguojamą turtą, kad galėtų gauti pajamas ir vykdyti savo įsipareigojimus tiek atsakovui, tiek tretiesiems asmenims. Tuo tarpu atsakovui neperėmus lizinguojamo turto, ši aplinkybė neturėtų tokios neigiamos įtakos atsakovui, lyginant su tuo, kokią neigiamą įtaką ieškovui turėtų lizinguojamo turto perdavimas atsakovui. Apeliantas teisingai nurodo, kad atsakovui perėmus iš ieškovo lizinguojamą turtą, atsakovas patirtų papildomų išlaidų, susijusių su lizinguojamo turto perėmimu, saugojimu ir priežiūra. Be to, nenaudojamų pagal paskirtį transporto priemonių vertė taip pat mažėja, kaip ir naudojamų, o riziką dėl jų sugadinimo jas naudojant prisiima draudikas.

22Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui neturi teisinės reikšmės, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

23Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl skundžiama nutartis naikintina.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartį.

26Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas, sutikdamas su atsakovo atskiruoju skundu, 2011 m.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 10... 9. 1. Teismas priėmė nutartį be motyvų, skirtų šiai konkrečiai bylai,... 10. 2. Atsakovo interesai būtų labiau apsaugoti, jei lizinguojamas turtas būtų... 11. 3. Apie pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą nebuvo... 12. 4. Atsakovas atskirąjį skundą grindė tuo, kad tarp ieškinio reikalavimo ir... 13. 5. Būtina atsižvelgti į teismų praktiką panašaus pobūdžio byloje... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir Vilniaus... 15. 1. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė sąskaitos išrašus, neva... 16. 2. Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad lizinguojamo turto naudojimas... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Civilinio proceso kodeksas numato, kad teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 19. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti atsakovo vienašališką lizingo... 20. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą iš esmės sutinka, kad... 21. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su atsakovo atsiliepimo argumentais, kad... 22. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai nagrinėjamo... 23. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartį.... 26. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...