Byla e2-1390-553/2019
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kiaulių valdovai“ iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Juris LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Ogmios centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 30 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos akcinės bendrovės „Ogmios centras“ pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kiaulių valdovai“ iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Juris LT“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą UAB „Kiaulių valdovai“ pagrįstumo.

62.

7Pareiškėja AB „Ogmios centras“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Kiaulių valdovai“ iškėlimo.

83.

9Nurodė, kad šalys 2015 m. birželio 26 d. ir 2016 m. liepos 18 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kurių pagrindu atsakovei buvo išnuomos patalpos ir suteiktos kitos su tuo susijusios paslaugos. Atsakovė neapmokėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. – 2018 m. lapkričio 30 d. pareiškėjos išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, todėl liko skolinga 8 995,39 Eur ir 372,43 Eur palūkanų, iš viso 9 367,82 Eur. Atsakovė ne kartą buvo raginama atsiskaityti geranoriškai, tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi. Atsakovė 2019 m. kovo 26 d. pateikė skolos grąžinimo grafiką, kuriame pripažino savo finansinį įsipareigojimą pareiškėjai. Pareiškėjos teigimu, atsakovės neatsiskaitymo priežastis yra dideli finansiniai sunkumai.

104.

11Atsakovė su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėja neturi galiojančios reikalavimo teisės į atsakovę bei klaidina teismą, jog atsakovė yra skolinga pareiškime nurodytą sumą. Atsakovė yra stabilus, perspektyvus, mokus ir įsipareigojimus kreditoriams, taip pat darbuotojams ir valstybinėms institucijoms vykdantis verslo subjektas. Atsakovė sėkmingai vykdo restoranų veiklą, jame gausu lankytojų, vyksta renginiai, todėl nėra pagrindo bankroto bylos iškėlimui. Atsakovė siekia atgaivinti buvusių savininkų nusmukdytą prestižą, vertę, pasitikėjimą. Pareiškėja, kreipdamasi į teismą su nepagrįstu pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 30 d. nutartimi pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Kiaulių valdovai“ iškėlimo netenkino.

156.

16Teismas nurodė, kad pareiškėja pateikė įrodymus, pagrindžiančius reikalavimo teisę į atsakovę, be to, pareiškėja yra nurodyta atsakovės pateiktame skolų tiekėjams sąraše su 8 995,38 Eur pradelstu įsiskolinimu. Todėl vertino, kad pareiškėja yra atsakovės kreditorė, turinti teisę reikšti prašymą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

177.

18Iš atsakovės pateikto 2019 m. birželio 30 d. balanso matyti, kad atsakovės turtą 2019 m. birželio 30 d. sudarė 151 892 Eur, iš jo ilgalaikis (materialus) turtas – 100 969 Eur, o trumpalaikis turtas – 50 923 Eur sumai. Trumpalaikį turtą sudarė: 23 734 Eur vertės atsargos, per vienerius metus gautina 25 654 Eur suma bei 1 535 Eur pinigai ir pinigų ekvivalentai. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 243 121 Eur, iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 11 631 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 231 490 Eur. Remiantis 2019 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, atsakovė 2018 metais veikė nuostolingai, turėjo 77 072 Eur nuostolių, 2019 m. pirmą pusmetį veikė pelningai, gavo 5 462 Eur pelno. Pateikta 2019 m. vasario 13 d. likutinė turto apyvarta patvirtina, kad likutinė ilgalaikio turto vertė sudaro 52 804,54 Eur. Tokiu būdu 2019 m. birželio 30 d. balanse nurodytos ilgalaikio turto vertės (100 969 Eur) teismas nelaikė realia ir ilgalaikio turto vertę sumažino iki 52 804,54 Eur sumos. Teismas nurodė, kad atsakovės debitoriniai įsiskolinimai sudaro 25 654 Eur. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė prognozuoja atgauti apie 80 proc. skolų (20 523,20 Eur), teismas atsakovės gautinas sumas sumažino iki 20 523,20 Eur sumos. Teismo vertinimu, reali galutinė viso turto suma sudaro apie 98 596,74 Eur. Nustatęs, jog pradelsta kreditorinių reikalavimų suma sudaro 35 504,31 Eur, teismas sprendė, kad atsakovės būklė neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtino nemokumo apibrėžimo, t. y. atsakovės pradelsti įsipareigojimai (35 504,31 Eur) neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės (98 596,74 Eur / 2). Atsakovė vykdo veiklą, 2019 metų pirmą pusmetį veikė pelningai. Teismas sprendė, kad atsakovei kelti bankroto bylą nėra teisinio pagrindo.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

208.

21Pareiškėja (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

228.1.

23Teismas nevykdė procesinės pareigos aktyviai veikti, neišreikalavo bylos išnagrinėjimui reikiamos informacijos (dokumentų). Byla išnagrinėta paviršutiniškai, o atsakovės mokumas konstatuotas tik formaliai įvertinus jos pateiktą informaciją, nepagrįstą objektyviais dokumentais. Teismas neatskleidė bylos esmės, nes nenustatė atsakovės turto realios apimties ir vertės bei atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydžio.

248.2.

25Atsakovės 2019 m. birželio 30 d. balanse nurodyti duomenys neatitinka tikrovės. Balanse nurodoma, kad ilgalaikio turto vertė sudaro 100 969 Eur, tačiau pateiktoje 2019 m. vasario 13 d. Ilgalaikio turto apyvartoje numatyta ilgalaikio turto suma 52 804,54 Eur. Taip pat minėtoje apyvartoje nurodoma, kad atsakovei priklauso tris transporto priemonės, kurių vertė sudaro 38 373,98 Eur, tačiau iš atsakovės turto išrašų matyti, kad atsakovės vardu yra registruota viena transporto priemonė. Atsakovė nepateikė įrodymų apie faktiškai valdomą ilgalaikį turtą.

268.3.

27Atsakovė nepagrindė 2019 m. birželio 30 d. balanse nurodyto trumpalaikio turto realumo bei jo realios vertės. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad jai priklauso atsargos 23 734 Eur sumai, todėl šis turtas nelaikytinas realiu. Atsakovė taip pat nepateikė įrodymų, kad debitorių sąraše nurodyti įsiskolinimai 25 654 Eur sumai yra pagrįsti ir realiai egzistuojantys. Todėl debitorinių įsiskolinimų suma negali būti įskaitoma į atsakovės turto realią vertę.

288.4.

29Atsakovės kreditorių sąraše (156 088,58 Eur) nenurodyti reikalavimų atsiradimo momentas, pagrindas, atsiskaitymo terminai. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad kreditoriams UAB „Švyturio – Utenos alus“, UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“, UAB „Gurmano sapnas“, UAB „Sanitex“, AB „DnB Lizingas“ ir kt. (visa įsiskolinimų suma 120 414,27 Eur) įsipareigojimai nėra pradelsti. Todėl atsakovės pradelstais kreditoriniais reikalavimais laikytini visi sąraše „Skolos tiekėjams“ nurodyti įsipareigojimai – 156 088,58 Eur.

308.5.

31Atsakovė laikytina nemokia, nes jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 156 088,58 Eur, o realus turtas – apie 25 269 Eur. Atsakovė neįrodė savo mokumo ir nenurodė objektyvių ir realių priemonių, kurių pagalba mokumas galėtų būti atkurtas. Todėl kritiškai vertintini duomenys apie tai, kad per pirmąjį šių metų pusmetį atsakovė gavo 5 462 Eur pelną.

329.

33Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

349.1.

35Teismas nagrinėjamu atveju buvo aktyvus, o nutartis yra teisinga ir pagrįsta. Dauguma atskirajame skunde nurodomų aplinkybių nevertintinos arba vertintinos kaip nepagrįstos.

369.2.

37Teismas tinkamai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus. 20 897,74 Eur iš gautinų sumų jau yra gautos, taip pat gautina suma (R. P. 910,22 Eur) yra avansinis mokėjimas už patalpų nuomą, todėl jos nesitikima atgauti per šiuos kalendorinius metus.

389.3.

39Atsakovės pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad ilgalaikis kilnojamas turtas apskaitomas pagal tarptautinius apskaitos standartus ir paskaičiuojamas jo nusidėvėjimas, atskira eilute balanse apskaitomos papildomos investicijos ir šio turto pagerinimai. Atsakovė neprieštarauja, kad apeliantė savo kaštais atliktų turto vertinimą ir įsitikintų šio turto verte.

409.4.

41Atsakovė transporto priemones valdo ne nuosavybės teise, o kaip valdytojas. Atsakovė jas įsigijo per lizingo bendroves, kurios kaip užstatą saugo šių transporto priemonių nuosavybę. Atsakovė šiuo metu yra pardavusi dvi iš trijų valdomų transporto priemonių ir padengusi įsiskolinimą AB „DNB Lizingas“ ir UAB „Mototoja“. Taip pat yra padengusi ilgalaikį įsiskolinimą UAB „Citadele lizingas“.

429.5.

43Skola UAB „Gurmano sapnas“, AB „DnB Lizingas“ yra padengta. UAB „Švyturys - Utenos alus“, UAB „Kalnapilio - Tauro grupė“, UAB „Sanitex“ toliau stabiliai tiekia produkciją ir taiko mokėjimo atidėjimus. Šios aplinkybės patvirtina, kad skolos minėtiems kreditoriams nėra pradelstos. Teismas

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45

10.

46Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

4711.

48Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atsakovei iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4912.

50Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) nustato bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, finansinę padėtį. Pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Tačiau greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus bei kitus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-611/2014; 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2006-330/2017; 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018; 2019 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-646-823/2019; 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1311-781/2019 ir kt.).

5113.

52Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis). Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne) mokumo, bet atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams ir pan. Taigi, įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

5314.

54Nors bankroto bylos turi viešąjį interesą, tačiau sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Kiekvienoje konkrečioje situacijoje teismas turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų.

5515.

56Apeliantė nesutikimą su skundžiama nutartimi iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės – formaliai įvertino byloje esančius duomenis, nenustatė atsakovės turto realios vertės bei pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydžio. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantės argumentais sutikti neturi pagrindo.

5716.

58Atsakovė savo mokumui pagrįsti pirmosios instancijos teismui pateikė 2018 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą; 2019 m. birželio 30 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, 2019 m. vasario 13 d. sudarytą Ilgalaikio turto apyvartą, kreditorių ir debitorių sąrašus. 2019 m. birželio 30 d. balanse nurodyta, kad atsakovei priklauso 151 892 Eur vertės turtas (ilgalaikis turtas 100 969 Eur; trumpalaikis turtas 50 923 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 231 490 Eur sumą. Į bylą pateikto 2019 m. vasario 13 d. sudaryto ilgalaikio turto sąrašo duomenimis, atsakovei priklauso 52 804,54 Eur vertės ilgalaikis turtas. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas 2019 m. birželio 30 d. balanse nurodyto ilgalaikio turto vertę (100 969 Eur) nelaikė realia ir ją sumažino iki 52 804,54 Eur sumos. Pažymėtina, kad į ilgalaikio turto sąrašą įtrauktos tris transporto priemonės, kurių bendra likutinė vertė nurodyta 38 373,98 Eur. Atsakovė nurodė, kad transporto priemones valdo ne nuosavybės teise, o kaip valdytoja, nes jas įsigijo per lizingo bendroves. Tokiu būdu iš esmės sutiktina su apeliante, kad minėtos transporto priemonės neturi būti įskaitomos į apeliantei priklausantį turtą, ypač atsižvelgiant į pačios atsakovės poziciją, kad dvi transporto priemonės yra parduotos, todėl ilgalaikio turto vertė mažintina iki 14 430,56 Eur. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad atsakovės trumpalaikį turtą – debitorinės skolos, sudaro 20 523,20 Eur, t. y. 80 proc. nuo visos į bylą pateiktos debitorinių įsiskolinimų sumos (25 654 Eur). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė neturėtų realių galimybių atgauti šios debitorinių įsiskolinimų sumos. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs 2019 m. birželio 30 d. balanso duomenis, susijusius trumpalaikiu turtu – atsargomis, sprendžia, kad byloje nėra duomenų, paneigiančių šio turto nurodytą vertę ar jo priklausymą atsakovei (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju apeliantė nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurie leistų abejoti atsakovei priklausančio turto verte (CPK 178 straipsnis). Tokiu būdu laikytina, kad reali atsakovei priklausančio turto suma sudaro apie 60 222,76 Eur.

5917.

60Nors 2019 m. birželio 30 d. balanso duomenimis atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 231 490 Eur, tačiau iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 35 504,31 Eur. Apeliantė nepagrindė argumentų, kad pradelstais kreditoriniais įsiskolinimais turi būti laikomi visi kreditorių sąraše nurodyti įsipareigojimai, t. y. 156 088,58 Eur. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodo, kad yra padengusi įsiskolinimus kreditorių sąraše nurodytiems kreditoriams AB „DNB Lizingas“, UAB „Mototoja“, UAB „Citadele lizingas“, UAB „Gurmano sapnas“. Taip pat nurodo, kad UAB „Švyturys - Utenos alus“, UAB „Kalnapilio - Tauro grupė“, UAB „Sanitex“ atsakovei taiko mokėjimo atidėjimus bei tiekia produkciją.

6118.

62Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad juridinio asmens nemokumo būsena reiškia, kad juridinis asmuo yra susidūręs su ilgalaikiais rimtais finansiniais sunkumais, užkertančiais kelią vykdyti įprastą ūkinę komercinę ar kitą įstatuose apibrėžtą veiklą ir reikalaujančiais kraštutinių priemonių taikymo priverstinai nutraukiant tokio asmens veiklą ir likviduojant jį per bankroto procedūrų vykdymą. Juridinio asmens finansiniai sunkumai bendriausia prasme reiškia prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, t. y. negalėjimą nustatytais ar pateisinamai uždelstais terminais vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. Būtinasis negalėjimo vykdyti įsipareigojimų, kaip nemokumo būsenos požymio, elementas – sistemiškumas. Pažymėtina, kad rimtiems finansiniams sunkumams, kaip nemokumo būsenos pagrindui, konstatuoti nepakanka nustatyti pavienių ir (ar) atsitiktinių įsipareigojimų kreditoriams nevykdymo atvejų – turi būti nustatytas tokių atvejų pakartotinumas, tęstinumas ir pastovumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

6319.

64Nors formaliai vertinant atsakovės pradelstų kreditorinių įsipareigojimų ir turimo turto santykį, būtų pagrindas konstatuoti ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme atsakovės nemokumą, tačiau klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Pažymėtina, kad atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi yra ir finansinių rodiklių dinamika, t. y. kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja. 2018 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis atsakovė 2018 metais patyrė 77 072 Eur nuostolį, o 2019 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad 2019 m. pirmąjį pusmetį atsakovė veikė pelningai – patyrė 5 462 Eur grynojo pelno. Viešai prieinamais duomenimis bendrovėje dirba 15 apdraustųjų asmenų, atsakovė įsiskolinimo VSDFV biudžetui neturi, o Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis atsakovės mokestinės nepriemokos sudaro tik 20,28 Eur (CPK 179 straipsnio 3 d.). Taigi, atsakovė iš esmės vykdo einamuosius mokėjimus valstybei bei valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, duomenų apie besikaupiančius mokėjimus darbuotojams nėra. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė šiuo metu yra veiklą vykdantis subjektas, dedantis pastangas atsiskaityti su kreditoriais bei yra pajėgus spręsti finansinius sunkumus. Tokioje situacijoje bankroto bylos atsakovei iškėlimas neatitiktų nemokumo teisės reabilitacinio tikslo, prieštarautų įmonės darbuotojų bei pačios valstybės interesams, nes iš rinkos būtų pašalintas ūkinę komercinę veiklą vykdantis, darbo vietas sukūręs bei mokesčius valstybei mokantis ūkio subjektas.

6520.

66Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus argumentus bei į tai, kad atsakovės veiklos rezultatai sudaro galimybes atsakovei vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovė neatitinka nemokios įmonės būsenos. Dėl bylos procesinės baigties

6721.

68Apibendrinus išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuria atsisakė atsakovei kelti bankroto bylą. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą UAB... 6. 2.... 7. Pareiškėja AB „Ogmios centras“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 8. 3.... 9. Nurodė, kad šalys 2015 m. birželio 26 d. ir 2016 m. liepos 18 d. sudarė... 10. 4.... 11. Atsakovė su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėja neturi... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 30 d. nutartimi pareiškimo dėl... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad pareiškėja pateikė įrodymus, pagrindžiančius... 17. 7.... 18. Iš atsakovės pateikto 2019 m. birželio 30 d. balanso matyti, kad atsakovės... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 8.... 21. Pareiškėja (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 22. 8.1.... 23. Teismas nevykdė procesinės pareigos aktyviai veikti, neišreikalavo bylos... 24. 8.2.... 25. Atsakovės 2019 m. birželio 30 d. balanse nurodyti duomenys neatitinka... 26. 8.3.... 27. Atsakovė nepagrindė 2019 m. birželio 30 d. balanse nurodyto trumpalaikio... 28. 8.4.... 29. Atsakovės kreditorių sąraše (156 088,58 Eur) nenurodyti reikalavimų... 30. 8.5.... 31. Atsakovė laikytina nemokia, nes jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams... 32. 9.... 33. Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo... 34. 9.1.... 35. Teismas nagrinėjamu atveju buvo aktyvus, o nutartis yra teisinga ir pagrįsta.... 36. 9.2.... 37. Teismas tinkamai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus. 20 897,74... 38. 9.3.... 39. Atsakovės pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad ilgalaikis kilnojamas turtas... 40. 9.4.... 41. Atsakovė transporto priemones valdo ne nuosavybės teise, o kaip valdytojas.... 42. 9.5.... 43. Skola UAB „Gurmano sapnas“, AB „DnB Lizingas“ yra padengta. UAB... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45.

10.... 46. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 47. 11.... 48. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 49. 12.... 50. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) nustato... 51. 13.... 52. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 53. 14.... 54. Nors bankroto bylos turi viešąjį interesą, tačiau sprendžiant bankroto... 55. 15.... 56. Apeliantė nesutikimą su skundžiama nutartimi iš esmės grindžia tuo, kad... 57. 16.... 58. Atsakovė savo mokumui pagrįsti pirmosios instancijos teismui pateikė 2018 m.... 59. 17.... 60. Nors 2019 m. birželio 30 d. balanso duomenimis atsakovės per vienerius metus... 61. 18.... 62. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad juridinio asmens nemokumo... 63. 19.... 64. Nors formaliai vertinant atsakovės pradelstų kreditorinių įsipareigojimų... 65. 20.... 66. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus argumentus bei į tai, kad atsakovės... 67. 21.... 68. Apibendrinus išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 69. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 70. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą....