Byla e2-646-823/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutarties, kuria atsisakyta uždarajai akcinei bendrovei „Gerovės konservai“ iškelti bankroto bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutarties, kuria atsisakyta uždarajai akcinei bendrovei „Gerovės konservai“ iškelti bankroto bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovei UAB „Gerovės konservai“ (toliau ir – bendrovė) bankroto bylą.

72.

8Pareiškėja paaiškino, kad bendrovė yra nemoki, 2018 m. spalio 17 d. skola VMI siekė 24 814,42 Eur, skola susidarė nustatytais terminais nesumokėjus gyventojų pajamų mokesčio už 2018 m. vasario – balandžio mėnesius ir pridėtinės vertės mokesčio už 2017 m. gruodžio mėnesį. Mokestinės nepriemokos išsiieškojimo veiksmai buvo nesėkmingi, antstoliui išsiieškoti mokestinės nepriemokos nei iš bendrovės sąskaitų, nei iš turto, nepavyko. Paskutiniame atsakovės pateiktame balanse už 2015 metus viso turto vertė nurodyta 212 448 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimais – 90 973 Eur. Bendrovė nėra pateikusi finansinės atskaitomybės už 2016-2017 metus, todėl jos apskaita tvarkoma netinkamai bei kelia abejones, ar bendrovė apskritai vykdo veiklą ir gauna pajamas. Bendrovės vardu nėra įregistruota nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, antstolių informacinės sistemos duomenimis iš bendrovės yra vykdomas išieškojimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyriaus naudai.

93.

10Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime nurodė, jog 2018 m. lapkričio 6 d. UAB „Gerovės konservai“ įsiskolinimas sudarė 81,49 Eur. Prašė spręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismo nuožiūra.

114.

12Atsakovė UAB „Gerovės konservai“ prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau yra moki, vykdo veiklą, pagal galimybes atsiskaitinėja su kreditoriais, skolų darbuotojams ir VSDFV neturi. 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis bendrovė turi turto už 796 106 Eur, o bendrovės skolos sudarė tik 41 912,21 Eur. Atsakovė yra pateikusi prašymą dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo pagal grafiką. Pagal 2015 m. spalio 16 d. UAB „Investment“ ir UAB „Gerovės konservai“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį UAB „Investment“ įsipareigojo įnešti 1 000 000 Eur lėšų bendros veiklos vykdymui. Šios partnerystės sutarties realumą ir veiklos vykdymą patvirtina, prie sutarties pridėtas verslo planas bei tai, kad bendrovė 2017 m. sausio 10 d. sutartimi iš UAB „Hafelis“ nuomoja žemės sklypą, kuriame numatyta statyti gamyklą.

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi atsisakė iškelti bendrovei bankroto bylą. Ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartimi panaikinta ir klausimas dėl UAB „Gerovės konservai“ bankroto bylos iškėlimo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodytoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagal byloje esančius duomenis neturėjo pagrindo daryti išvados, jog atsakovė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) prasme yra moki, pažymėjo, jog teismas bendrovės mokumą įvertino formaliai, nesiaiškino, ar atsakovės pateikto tarpinio balanso duomenys atspindi tikrąją įmonės finansinę padėtį, realaus turto vertę.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Gerovės konservai“ bankroto bylą.

197.

20Pirmosios instancijos teismas pagal paskutinį teismui pateiktą 2018 m. gruodžio 31 d. balansą nustatė, kad bendrovės turtą sudaro 709 606 Eur, iš jų 84 500 Eur įranga, 2 000 Eur investicija į dukterines įmones ir 694 900 Eur atsargos, išankstiniai mokėjimai; visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 683 008 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos – 1 522 026,55 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos – 160 981,45 Eur. Formaliai pradelsti atsakovės įsiskolinimai (41 793,66 Eur) neviršija pusės jos turto vertės, todėl bendrovė neatitinka nemokios įmonės apibrėžimo (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

218.

22Teismo vertinimu, atsakovės pateikti duomenys, leidžia spręsti, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau turi veiklos planų, jos finansinė padėtis pagerėjo į balansą įtraukus 84 500 Eur įrangą. Nors atsakovė, vykdydama teismo įpareigojimą pateikti duomenis apie sutarties su CHELMSTON LLP vykdymą, pateikė tik pažymą, kurioje nurodyta, jog gavo įrangos už 84 500 Eur, tačiau taip pat pateikė papildomus duomenis, patvirtinančius veiklos vykdymą, susitarimus dėl verslo vystymo: 1) 2015 m. spalio 16 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir verslo planą su UAB „Investment“, kuri įneša 1 000 000 Eur, o atsakovė turi pareigą organizuoti žemės sklypo, pastato įsigijimą, organizuoti gamybinės veiklos pradžią, vykdyti bendrą veiklą – konservuotų vaisių ir daržovių gamybą, partneriai įsipareigojo bendrai veikti turint tikslą pastatyti konservuotų vaisių ir daržovių gamybos bazę, kurioje būtų gaminama produkcija iš konservuotų vaisių ir daržovių, suformuoti produkcijos realizavimo rinką; 2) 2017 m. sausio 10 d. žemės sklypų nuomos sutartį, kuria bendrovė išsinuomojo du žemės sklypus iš UAB „Hafelis“; 3) 2017 m. rugpjūčio 16 d. sutartį, kuria už 50 000 Eur CHELMSTON LLP įsipareigojo bendrovei ieškoti ir surasti įrangos pardavėją, kuris parduotų įrangą už ne didesnę kaip 2 500 000 Eur kainą; iki 2017 m. spalio 1 d. užsakovė įsipareigojo pervesti vykdytojui 1 000 000 Eur avanso. Teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėja neginčijo to, kad atsakovės turtinė padėtis pagerėjo į balansą įtraukus 84 000 Eur įrangą, neginčijo CHELMSTON LLP 694 900 Eur įsiskolinimo atgavimo realumo.

239.

24Teismas nesutiko, kad pradelstais atsakovės įsiskolinimais turi būti laikomos visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, kurie sudaro 1 683 008 Eur, nes atsakovė pateikė kreditorių ir debitorių įsipareigojimų su terminais pažymą. Be to, bendrovė 2019 m. sausio 15 d. pateikė VMI prašymą dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo dalimis per 24 mėnesius. Taigi, teismas padarė išvadą, kad pradelsti atsakovės įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės, bendrovė yra pateikusi racionalų siūlymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo, kurio bylos proceso metu pareiškėja nesprendė.

25III.

26Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2710.

28Pareiškėja VMI atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos pareiškimą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2910.1.

30Pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino atsakovės mokumą, nesiaiškino, ar tarpiniame balanse įrašyto turto vertė reali, rėmėsi tik pačios bendrovės pateikta pažyma, kurioje nepateikta jokių 84 500 Eur įrangos įsigijimą patvirtinančių dokumentų, duomenų apie sutarties su CHELMSTON LLP vykdymą.

3110.2.

32Teismas, neatsižvelgė į tai, kad bendrovės veikla jau kelerius metus yra nuostolinga, bendrovė 2017 m. patyrė 421 810 Eur, o 2018 m. – 47 749 Eur nuotolį, bendrovėje šiuo metu dirba tik vienas darbuotojas, buveinės adresu jokia veikla nevyksta.

3310.3.

34Bendrovės 2019 m. sausio 15 d. prašymas išdėstyti nepriemokos sumokėjimą nebuvo tenkintas, nes susidariusi mokestinė nepriemoka neatitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatų, o bendrovės 2019 m. sausio 28 d. prašymas dar nėra išnagrinėtas, nes atsakovė tik 2019 m. vasario 19 d. pateikė papildomus dokumentus. Vien prašymo išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą pateikimas negali būti laikomas racionaliu siūlymu dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo. Nors prašyme bendrovė nurodė, kad iki 2019 m. vasario 25 d. sumokėtų 909,93 Eur, tačiau nesilaikė savo pačios nusimatytų įsipareigojimų.

3511.

36Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą atsakovė UAB „Gerovės konservai“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3711.1.

38Bendrovė yra moki, vykdo veiklą, skolų darbuotojams neturi, pagal galimybes atsiskaitinėja su kreditoriais, tačiau turi laikinų sunkumų dėl jos atžvilgiu 2016 m. ir 2018 m. nepagrįstai Vilniaus apygardos teisme civilinėse bylose (Nr. e2-20997-599/2018 ir Nr. e2-713-803/2018) pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Pasibaigus šiems apribojimams, bendrovės finansinė padėtis pagerės.

3911.2.

40Bendrovės pateikta 2015 m. spalio 16 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ir 2017 m. sausio 10 d. žemės sklypo nuomos sutartis patvirtina, kad bendrovės finansinė padėtis pagerės ir ji toliau vykdys veiklą. Jei bendrovė būtų nemoki, kontrahentai nebūtų sutikę sudaryti šių sutarčių.

4111.3.

42Įrangos įsigijimo faktą pagrindžia ne tik teismui pateikta pažyma, bet ir 2017 m. rugpjūčio 16 d. sutartis, sudaryta su CHELMSTON LLP, ir tai, kad įrangos vertė buvo įtraukta į 2018 m. gruodžio 31 d. balansą.

4311.4.

44Tai, kad bendrovėje dirba tik vienas darbuotojas, nepagrindžia nemokumo, nes bendrovė gali vykdyti veiklą paslaugų, rangos sutartimis, todėl didelis darbuotojų skaičius nėra reikalingas.

4511.5.

46Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą neginčijo 2015 m. spalio 16 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įrangos įsigijimo įrodymų, pareiškėja atskiruoju skundu nepagrįstai juos ginčija, tokiu būdu pateikdama naujus argumentus. Todėl šie argumentai atmestini.

4712.

482019 m. kovo 29 d. atsakovė pateikė apeliacinės instancijos teismui mokėjimo nurodymą, kuriuo VMI 2019 m. kovo 27 d. pervesta 500 Eur suma. Apeliantė 2019 m. balandžio 4 d. pateikė teismui informaciją, kad 2019 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. (23.24-08) 327-2835 atsakovės 2019 m. sausio 28 d. prašymas išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą buvo atmestas.

49Teismas

konstatuoja:

50IV.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5213.

53Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė iškelti UAB „Gerovės konservai“ bankroto bylą. Ginčijamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apeliacinės instancijos teismas vertina laikydamasis atskirojo skundo ribų, t. y. pagal atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus faktinius ir teisinius argumentus. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas ir absoliučių ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

54Dėl naujų įrodymų prijungimo

5514.

56Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šis draudimas nėra absoliutus, kadangi pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017). CPK 314 straipsnyje įtvirtintas naujų įrodymų pateikimo ribojimas pirmiausia nukreiptas prieš nesąžiningus proceso dalyvius. Nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai ir tapti kliūtimi teismui įvykdyti teisingumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016 52 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

5715.

58Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, į tai, jog pateikti dokumentai gali būti svarbūs sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindų nustatymo, apeliantės ir atsakovės pateiktus naujus įrodymus priima ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis).

59Dėl pagrindų iškelti bankroto bylą

6016.

61Teismų praktikoje išaiškinta, kad pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Tačiau greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus bei kitus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2006-330/2017; 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018 ir kt.).

6217.

63Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas). Gresiantis nemokumas suprantamas kaip skolininko nemokumas ateityje, arba būsimas nemokumas. Gresiantis nemokumas nuo esamo skiriasi tuo, kad šiuo atveju vertinama ne esama, o būsima situacija, kuomet sueis skolų mokėjimo terminai. Negalėjimas vykdyti įsipareigojimų reiškia, kad skolininkas yra patekęs į tokią finansinę padėtį, kai negali padengti savo skolų nei dabar, nei turės galimybę tai padaryti ateityje.

6418.

65Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-469-381/2018). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

6619.

67Kaip minėta, klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėjamas pakartotinai. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. sausio 10 d. nutartimi, grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo, kritiškai vertino atsakovės balanse nurodyto turto vertę, kurios didžiąją dalį (694 900 Eur iš 711 606 Eur) sudaro debitoriaus CHELMSTON LLP skola. Taip pat teismas kritiškai vertino atsakovės pateiktą 2017 m. rugpjūčio 16 d. sutartį, pagal kurią CHELMSTON LLP įsipareigojo nupirkti ir pristatyti atsakovei įrangą, bei atsakovės argumentą, jog dėl to debitorius minėtos 694 900 Eur sumos (avanso) bendrovei neturi grąžinti. Teismo vertinimu, šios sutarties atsakovė tinkamai neįgyvendino, nes už įrangos suradimą ir pardavimą pagal sutartį turėjo sumokėti iš viso 2 050 000 Eur, o iki 2017 m. spalio atsakovė turėjo CHELMSTON LLP sumokėti 1 000 000 Eur avansą, suradus įrangą – 25 000 Eur, tačiau pagal kreditorių ir debitorių sąrašą atsakovė yra sumokėjusi tik 694 900 Eur. Be to, teismas atkreipė dėmesį, kad nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių įrangos įsigijimą, kad atsakovė turės galimybes atsiskaityti su CHELMSTON LLP, nėra duomenų apie jos kitą likvidų turtą.

6820.

69Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad, teismui pareikalavus pateikti duomenis apie sutarties su CHELMSTON LLP vykdymą, atsakovė pateikė tik 2019 m. sausio 30 d. pažymą, jog yra gauta įrangos už 84 500 Eur, daugiau jokių dokumentų neteikė. Atsakovės pateiktoje pažymoje nėra nurodyta, ar ši įranga gauta pagal sutartį su CHELMSTON LLP. Visa tai, pirmosios instancijos teismo vertinimu, kelia tam tikrų abejonių dėl atsakovės nurodytos jos turtinės padėties vertinimo bei įmonės balanso koregavimo pagrįstumo. Visgi, teismas atsisakė iškelti atsakovei bankroto bylą remdamasis tokiais kriterijais: 1) atsakovė yra pateikusi papildomus duomenis apie savo vykdomą veiklą, kurie rodo, jog ji turi planų dėl tolesnės veiklos vykdymo ir juos realizuoja; 2) pareiškėja neįrodė, kad CHELMSTON LLP įsiskolinimas 694 900 Eur sumai yra nerealus ir negali būti išieškomas; 3) atsakovės turtinė padėtis pagerėjo į 2018 m. gruodžio 12 d. balansą įtraukus 84 500 Eur vertės įrangą; 4) atsakovė yra pateikusi racionalų siūlymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo.

7021.

71Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visetą, sprendžia, kad iš naujo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartyje iškeltos abejonės dėl realios atsakovės turtinės padėties nebuvo pašalintos, o pirmosios instancijos teismo išvada dėl atsakovės mokumo kelia pagrįstų abejonių.

7222.

73Atsakovės pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis bendrovė turi turto už 796 106 Eur, iš kurio 86 500 Eur ilgalaikio turto (iš jo 84 500 Eur įranga, įrankiai ir kiti prietaisai) ir 709 606 Eur trumpalaikio turto (iš jo 694 900 Eur išankstiniai apmokėjimai), bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 160 981,45 Eur (el. bylos 2 t. b. l. 57-59). Pradelsti atsakovės įsipareigojimai sudaro 41 793,66 Eur.

7423.

7584 500 Eur vertės įrangos, kuri iš esmės sudaro didžiąją dalį ilgalaikio bendrovės turto, įsigijimą atsakovė grindžia pateikta 2017 m. rugpjūčio 16 d. sutartimi, kuria CHELMSTON LLP įsipareigojo bendrovei surasti įrangos pardavėją, ir bendrovės vadovo 2019 m. sausio 30 d. pažyma, kurioje nurodyta, kad įranga pristatyta bendrovei (el. bylos 1 t., b. l. 167; 2 t., b. l. 4-18). Jokių kitų įrodymų, kurie pagrįstų, jog aptariama įranga nuosavybės teise priklauso atsakovei, taip pat šios įrangos vertę įrodančių duomenų, atsakovė teismui nepateikė. Taigi, iš esmės Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartyje nurodytos abejonės dėl šios įrangos įsigijimo realumo nėra pašalintos, todėl 84 500 Eur suma, balanse nurodyta kaip įrangos vertė, pagal šiuo metu byloje esančius duomenis negali būti laikoma realiai bendrovės turimu ilgalaikiu turtu.

7624.

77Atsižvelgiant į pačios atsakovės į bylą pateiktus paaiškinimus, taip pat įvertinus 2017 m. rugpjūčio 16 d. sutarties turinį, 694 900 Eur suma, kuri balanse įrašyta kaip išankstiniai mokėjimai / debitoriaus CHELMSTON LLP skola, yra bendrovės sumokėtas avansas CHELMSTON LLP už įrangos pirkimą. Tačiau, kaip buvo nurodęs Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. sausio 10 d. nutartyje, visa atsakovės mokėtina suma pagal 2017 m. rugpjūčio 16 d. sutartį – 2 050 000 Eur, iki 2017 m. spalio atsakovė turėjo CHELMSTON LLP sumokėti 1 000 000 Eur avansą. Kaip skundžiamoje nutartyje konstatavo ir pats pirmosios instancijos teismas, teismui pareikalavus atsakovė nepateikė iš esmės jokių duomenų, susijusių su šios sutarties vykdymu, nors, kaip jau minėta, su jos mokumu susijusių aplinkybių įrodinėjimo našta nagrinėjamoje byloje tenka būtent atsakovei (CPK 178 straipsnis). Be kita ko, tvirtindama, kad įrangą pagal sutartį gavo, atsakovė nepateikė duomenų, ar likusi avanso suma, atskaičius įrangos kainą ir / ar CHELMSTON LLP paslaugų mokestį, bus grąžinama atsakovei, ar bus ieškoma ir perkama kita papildoma įranga.

7825.

79Visą 694 900 Eur sumą vertinant kaip debitoriaus CHELMSTON LLP skolą (nors toks vertinimas kelia abejonių atsižvelgiant į pačios atsakovės teiginius, kad už 84 500 Eur sumą jai yra suteikta įrangos, bei kad šios sumos CHELMSTON LLP apskritai neturi grąžinti atsakovei), pažymėtina, kad, pagal teismų formuojamą praktiką, nesant byloje konkrečių įrodymų, pagrindžiančių realias bendrovės galimybes atgauti debitorių skolas, debitorių skolos negali būti vertinamos kaip bendrovės turimas realus turtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-902-370/2018). Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėja neįrodė, jog CHELMSTON LLP įsiskolinimas 694 900 Eur sumai yra nerealus ir negali būti išieškomas, nagrinėjamoje byloje ne pareiškėja turėjo procesinę pareigą įrodinėti išieškojimo negalimumą, o būtent atsakovė turėjo atitinkamais įrodymais pagrįsti nurodytos sumos atgavimo realumą.

8026.

81Atsakovė savo veiklos perspektyvas sieja su aptarta 2017 m. rugpjūčio 16 d. sutartimi, kuria CHELMSTON LLP įsipareigojo surasti atsakovei įrangą įsigijimui, 2015 m. spalio 16 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi (kartu su verslo planu), pagal kurią atsakovė kartu su UAB „Investment“ įsipareigojo vykdyti bendrą veiklą – pastatyti konservuotų vaisių ir daržovių gamybos bazę ir realizuoti pagamintą produkciją, ir 2017 m. sausio 10 d. žemės sklypų nuomos sutartimi. Viena vertus iš atsakovės pateiktų dokumentų matyti, kad bendrovė siekia vykdyti veiklą, kita vertus vertinant šių sutarčių turinį bei kitus bylos įrodymus, negalima daryti išvados, jog sutartys yra vykdomos tinkamai ir leidžia tikėtis atsakovės finansinės veiklos pagerėjimo artimiausiu metu. 2015 m. spalio 16 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties 6.2-6.4 punktais atsakovė įsipareigojo iki 2016 m. gegužės 2 d. įgyti žemės sklypą, iki 2016 m. rugsėjo 2 d. atlikti visus būtinus veiksmus, kad žemės sklype būtų pastatytas konservuotų vaisių ir daržovių gamybos pastatas, o iki 2016 m. spalio 10 d. atlikti veiksmus, kad būtų pradėta gamybos veikla, tačiau į bylą nepateikta įrodymų, jog nurodyti įsipareigojimai yra atlikti. Priešingai, į bylą pateikta žemės sklypų nuomos sutartis sudaryta 2017 m. sausio 10 d., nors 2015 m. spalio 16 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įsipareigota žemės sklypą įsigyti iki 2016 m. gegužės 2 d. Į bylą nėra pateikta duomenų apie gamybos bazės statybą, kokie veiksmai atlikti ar ketinami atlikti, kada jie būtų atlikti. Atsakovė taip pat nepateikė jokių duomenų, iš kokių lėšų bus vykdomi esami pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, turint omenyje tai, kad atsakovės įrodinėjami verslo planai iš esmės yra ilgalaikiai ir neužtikrina pajamų gavimo artimiausiu laikotarpiu.

8227.

83Nepaisant to, kad bendrovė pateikė duomenis, jog 2019 m. kovo 27 d. bendrovės vadovas sumokėjo VMI skolos dalį – 500 Eur, viešai prieinamais VMI duomenimis 2019 m. balandžio 3 d. bendrovės skola VMI siekė 23 050,32 Eur. Be to, VMI pateiktais duomenimis atsakovės 2019 m. sausio 28 d. prašymas dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo dalimis netenkintas. Pareiškėjos argumentai, kad atsakovė nėra pajėgi vykdyti atsiskaitymus jos pačios pasiūlytu grafiku, nepaneigti. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad atsakovei būtų inicijuojamas restruktūrizavimo procesas, siekiant pašalinti, pačios atsakovės teigimu, laikinus finansinius sunkumus, kliudančius atsiskaityti su kreditoriais.

8428.

85Apibendrinant byloje nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino atsakovės pateiktus įrodymus, iš dalies netinkamai paskirstė šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą, todėl nepagrįstai konstatavo, jog atsakovė yra moki ir nėra pagrindo jai kelti bankroto bylą. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismas negali priimti nutarties iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 10 straipsnio 8 dalis), skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

86Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

87Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Gerovės konservai“ perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 7. 2.... 8. Pareiškėja paaiškino, kad bendrovė yra nemoki, 2018 m. spalio 17 d. skola... 9. 3.... 10. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime nurodė, jog 2018 m.... 11. 4.... 12. Atsakovė UAB „Gerovės konservai“ prašė pareiškimą atmesti. Nurodė,... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi atsisakė... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. nutartimi atsisakė iškelti... 19. 7.... 20. Pirmosios instancijos teismas pagal paskutinį teismui pateiktą 2018 m.... 21. 8.... 22. Teismo vertinimu, atsakovės pateikti duomenys, leidžia spręsti, kad... 23. 9.... 24. Teismas nesutiko, kad pradelstais atsakovės įsiskolinimais turi būti... 25. III.... 26. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 27. 10.... 28. Pareiškėja VMI atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 29. 10.1.... 30. Pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino atsakovės mokumą,... 31. 10.2.... 32. Teismas, neatsižvelgė į tai, kad bendrovės veikla jau kelerius metus yra... 33. 10.3.... 34. Bendrovės 2019 m. sausio 15 d. prašymas išdėstyti nepriemokos sumokėjimą... 35. 11.... 36. Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą atsakovė UAB „Gerovės... 37. 11.1.... 38. Bendrovė yra moki, vykdo veiklą, skolų darbuotojams neturi, pagal galimybes... 39. 11.2.... 40. Bendrovės pateikta 2015 m. spalio 16 d. jungtinės veiklos (partnerystės)... 41. 11.3.... 42. Įrangos įsigijimo faktą pagrindžia ne tik teismui pateikta pažyma, bet ir... 43. 11.4.... 44. Tai, kad bendrovėje dirba tik vienas darbuotojas, nepagrindžia nemokumo, nes... 45. 11.5.... 46. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja pirmosios instancijos teisme... 47. 12.... 48. 2019 m. kovo 29 d. atsakovė pateikė apeliacinės instancijos teismui... 49. Teismas... 50. IV.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. 13.... 53. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas... 54. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 55. 14.... 56. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 57. 15.... 58. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje... 59. Dėl pagrindų iškelti bankroto bylą... 60. 16.... 61. Teismų praktikoje išaiškinta, kad pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas... 62. 17.... 63. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 64. 18.... 65. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 66. 19.... 67. Kaip minėta, klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėjamas... 68. 20.... 69. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad, teismui... 70. 21.... 71. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų... 72. 22.... 73. Atsakovės pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis bendrovė turi... 74. 23.... 75. 84 500 Eur vertės įrangos, kuri iš esmės sudaro didžiąją dalį... 76. 24.... 77. Atsižvelgiant į pačios atsakovės į bylą pateiktus paaiškinimus, taip pat... 78. 25.... 79. Visą 694 900 Eur sumą vertinant kaip debitoriaus CHELMSTON LLP skolą (nors... 80. 26.... 81. Atsakovė savo veiklos perspektyvas sieja su aptarta 2017 m. rugpjūčio 16 d.... 82. 27.... 83. Nepaisant to, kad bendrovė pateikė duomenis, jog 2019 m. kovo 27 d.... 84. 28.... 85. Apibendrinant byloje nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios... 86. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 87. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir...