Byla 2-518-264/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rangesta”, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“, atstovei advokatei R. Č., atsakovei D. T., atsakovės D. T. atstovei advokatei L. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rangesta“ ieškinį atsakovei D. T. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 177 567,70 Lt žalos atlyginimą, procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (2 t.b.l. 32-42).

5Ieškovės atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad atsakovė nuo 2004 m. rugpjūčio 9 d. buvo ieškovės vienintelė akcininke ir bendrovės vadovė. 2010 m. gegužės 28 d. visuotiniame UAB „Rangesta“ akcininkų susirinkime buvo patvirtinta 2009 m. finansinė atskaitomybė, akcininkės dividendams buvo paskirta 250 000 Lt neatskaičius mokesčių, nors nutariamojoje protokolo dalyje apie tai, kad akcininkei paskiriami dividendai, nepasisakyta. Nors bendrovė ir turėjo pelno 2009 m., tačiau metų pabaigoje pinigų joje nebuvo. Būdama vienintelė bendrovės akcininke ir vadovė atsakovė 187 000 Lt dividendų sau išsimokėjo ne pinigais, o 2011 m. sausio 17 d. ir 2011 m. gruodžio 1 d. buhalteriniuose dokumentuose tokia pinigų suma padengė savo, kaip atskaitingo asmens, skolą bendrovei. Išsimokėdama dividendus atsakovė rėmėsi tuo pačiu 2010-05-28 nutarimu, nors jame nebuvo nuspręsta dividendus išmokėti, o pinigų įmonėje nebuvo. Po dividendų išmokėjimo bendrovė liko skolinga valstybės biudžetui mažiausiai 46 750 Lt gyventojų pajamų mokesčio už atsakovei išmokėtą sumą. Kreditorių nutarimu administratoriui pavedus užsakyti auditoriaus išvadą, buvo gauta 2014-01-29 ataskaita apie faktinius pastebėjimus, kurioje nurodyta, kad nuo 2010-11-01 iki 2012-04-19 atsakovė D. T. iš viso iš bendrovės grynais pinigais, prekėmis bei pavedimais į sąskaitą gavo 352 273,42 Lt. Dalį pinigų (141 418,37 Lt) atsakovė bendrovei grąžino, o už 135 332,59 Lt pateikta išlaidas pateisinančių dokumentų. Tačiau vis tiek nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną (2012-04-19) atsakovė dar liko įmonei skolinga. Bendra likučio bei per 2010-11-01 iki 2012-04-19 laikotarpį iš bendrovės gautų lėšų suma sudaro 464 678,66 Lt (112 045,24 Lt + 352 273,42 Lt). Iš šios sumos atėmus grąžintas lėšas arba dokumentais pateisintas išlaidas (286 750,96 Lt), gaunama 177 567,70 Lt suma, kurią atsakovė liko skolinga bendrovei. Būdama vienintele ieškovės akcininke 2010 m. gegužės 28 d. atsakovė patvirtino 2009 m. finansinę atskaitomybę ir paskirstė pelną. Iš tos dienos visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo dalies „Darbotvarkė“ matyti, kad paskirstant pelną 250 000 Lt buvo skirta dividendams. Tuo tarpu 2010 m. gegužės 28 d. neapmokėtų skolų suvestinė patvirtina, kad tą dieną bendrovė turėjo pradelstų net 538.656,48 Lt pradelstų įsiskolinimų kreditoriams. Jeigu būtų vertinamos ir 2010 metais kreditorių išrašytos ir neapmokėtos sąskaitos, bendrovės pradelstų įsiskolinimų suma dar padidėtų. Taigi, atsakovė visiškai nepagrįstai rėmėsi tik formaliais finansinėse ataskaitose pateiktais bendrovės finansiniais rodikliais ir neatsižvelgė į tai, kad pirmiausia turėjo būti padengti tuo metu egzistavę pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, ypač valstybei, ir tik po to sprendžiamas dividendų paskyrimo klausimas. 2010 m. gegužės 28 d. nebuvo nei finansinės galimybės, nei akcininkės valios paskirti 250000 Lt pelno dalį dividendų išmokėjimui, o 2011 m. sausio 17 d. atliktas 187000 Lt sumos įskaitymas buvo tik formalus veiksmas, kuriuo buvo neteisėtai ir nesąžiningai siekiama sumažinti atsakovės skolą bendrovei. Atsakovė būdama ieškovės akcininke ir vadove tinkamai nesirūpino atsiskaitymu su kreditoriais ir nepagrįstai pirmenybę suteikė savo skolos bendrovei panaikinimui sudengiant su jai paskirtais dividendais. Atsakovė atliko neteisėtus veiksmus padarydama įmonei žalą, t.y. dalies iš įmonės paimtų pinigų bendrovės naudai nepanaudojo. 2011 m. sausio 17 d. bei 2011 m. gruodžio mėn. 1 d. buhalterinėje apskaitoje atliktas įskaitymas dividendais už bendrovei negrąžintas nepanaudotas pinigines lėšas ir 2011 m. sausio - gruodžio mėn. laikotarpiu pagal 6 PVM sąskaitas faktūras atsakovės nupirktas prekes negali būti laikomas teisėtu veiksmu, todėl atsakovė privalo atlyginti savo neteisėtais veiksmais padarytą žalą.

6Atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, palaiko savo atsiliepimuose išdėstytus argumentus. Atsakovė ir jos atstovė nurodo, kad finansiniai duomenys suponuoja aiškią ir nedviprasmišką išvadą, kad 2009 m. bendrovės finansiniai rodikliai augo, bendrovės veikla buvo pelninga, ABĮ 60 str. 3 dalyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant negalėjo būti priimtas sprendimas dėl dividendų skyrimo ir išmokėjimo, neegzistavo, bendrovės finansinė būklė buvo stabili. Esant 1 090 133 Lt nepaskirstyto UAB „Rangesta“ pelno sumai dividendams buvo paskirta tik 250 000 Lt suma, kas paneigia ieškovės poziciją dėl atsakovės nesąžiningumo/neapdairumo ir/ar netinkamo fiduciarinių pareigų vykdymo - atsakovė, galėdama skirti dividendams ženkliai didesnę sumą, šia galimybe nesinaudojo, kas liudija apie atsakovės kaip bendrovės akcininkės sąžiningumą ir apdairumą. Ieškovė klaidina teismą, pateikdama į bylą duomenis apie 2010 m. gegužės 28 d. egzistavusias UAB „Rangesta“ pradelstas skolas ir nenurodydama bendrovės debitorių įsiskolinimų atitinkamai dienai. Minėtai dienai bendra bendrovės debitorių neapmokėta suma sudarė 1 718 378,42 Lt, t. y. bendrovės gautina suma daugiau nei 700 00 Lt viršijo bendrovės kreditoriams mokėtinas sumas. Šie duomenys dar kartą patvirtina, jog 2010 m. gegužės 28 d. atsakovei nei kaip akcininkei, nei kaip vadovei nebuvo pagrindo abejoti bendrovės finansiniu stabilumu ir/ar nepriimti sprendimo dėl tam tikros nepaskirstyto pelno dalies skyrimo dividendams bei jų išmokėjimo. 2010 m. gegužės 28 d. bendrovė ne tik nebuvo nemoki ar nepajėgi vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, bet ir kai kuriuos iš jų vykdė iš anksto. Vadovaujantis bendrovės buhalteriniais duomenimis visiškai akivaizdu, jog ir UAB „Adrelsta“ bei UAB „Glasma“ reikalavimus UAB „Rangesta“ buvo pajėgi įvykdyti ir galėjo įvykdyti, tačiau jie nebuvo vykdomi ne dėl negebėjimo tai padaryti. Tarp UAB „Rangesta“ bei UAB „Adrelsta“ buvo sudarytas susitarimas, jog 1220,50 Lt suma pastarajai bendrovei nebus mokama, o UAB „Rangesta“ už atitinkamą pinigų sumą suteiks UAB „Adrelsta“ paslaugų/atliks darbų - šią faktinę aplinkybę patvirtina 2013-12-06 pažyma Nr. P13 14. Su UAB „Glasma“ nebuvo atsiskaityta, t.y. šiai bendrovei nebuvo sumokėta 4 000 Lt suma, kadangi tarp šalių vyko ginčai/nesutarimai dėl prievolės ją mokėti. 2011 m. sausio 17 d. atsakovė turėjo bendrovės atžvilgiu kreditorinį reikalavimą 203 250 Lt sumai, t.y. atitinkama pinigų suma privalėjo būti sumokėta atsakovei iš bendrovės lėšų kaip dividendai. Atsižvelgiant į tai, jog bendrovė D. T. buvo perdavusi 187 000 Lt, kurios nebuvo panaudotos bendrovės vardu bendrovės reikmėms, atitinkama pinigų suma buvo užskaityta kaip dividendų išmokėjimas. Kadangi D. T. aptariamu metu veikė ir UAB „Rangesta“ vardu kaip bendrovės vadovė, jokių apskaitos dokumentų, pagrindžiančių 187 000 Lt panaudojimą atsakovė įmonei negalėjo ir neprivalėjo pateikti. Atsakovės veiksmai priimant 2010 m. gegužės 28 d. nutarimą dėl dividendų skyrimo negali būti laikomi neteisėtais - atitinkamas nutarimas priimtas vadovaujantis ABĮ nuostatomis, jis nebuvo nuginčytas, sąlygos, kurioms esant jis negalėjo būti priimtas, neegzistavo, todėl jokio pagrindo vertinti jo priėmimą kaip neteisėtus veiksmus nėra. Be to, visiškai neaišku, kodėl ieškovė patirtus nuostolius vertina 187 000 Lt suma. Palyginus 2012 m. liepos 11 d. Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintus BUAB „Rangesta“ kreditorių reikalavimus ir 2010 m. gegužės 28 d. UAB „Rangesta“ skolų suvestinės duomenis akivaizdu, jog visi skoliniai įsipareigojimai, įvardinti 2010 m. gegužės 28 d. neapmokėtų skolų suvestinėje, buvo įvykdyti, ir tik du iš jų, bendroje sumoje sudarantys 5 220,50 Lt sumą, liko neįvykdyti. Tai reiškia, jog 2010 m. gegužės 28 d. nutarimas dėl dividendų skyrimo visiškai neapsunkino bendrovės galimybių atsiskaityti su tuomečiais bendrovės kreditoriais. Taip pat visiškai neaišku, koks priežastinis ryšys tarp vėliau (t.y. po 2010-05-28) bendrovės atsiradusių prievolių, bendrovės galimybių jas įvykdyti ir ieškovės ginčijamo nutarimo dėl dividendų išmokėjimo priėmimo. Be to, iš ieškinio turinio neaišku, ar ieškovės reikalavimai kildinami iš D. T., kaip buvusios bendrovės vadovės, veiksmų neteisėtumo išmokant dividendus, ar iš D. T., kaip bendrovės vienintelės akcininkės, veiksmų neteisėtumo priimant sprendimą dėl jų skyrimo. Atsakovės vertinimu, ieškovės pozicija šiuo klausimu nėra tiksli ir tinkamai suformuluota bei pagrįsta.

7II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados

8Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančios medžiagos nustatyta: 2010 m. gegužės 28 d. vienintelės akcininkės (atsakovės) sprendimu nutarta išmokėti jai 250 000 Lt dividendų, kurie per 30 dienų terminą, nustatytą Akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalyje nebuvo išmokėti (1 t. b. l. 21). Iš 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad nepaskirstytas pelnas sudarė 1 090 133 Lt, bendrovė turėjo turto už 3 538 522 Lt trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 388 188 Lt (1 t. b. l. 22-23). UAB „Rangesta“ 2011 m. sausio-gruodžio 31 d. Apyvartos žiniaraščių, avanso apyskaitų, duomenimis (1 t. b. l. 24, 28-36) matyti, kad sąskaitoje Nr.2435 nurodyta 187 000 Lt mokėtinų dividendų suma, nuo 250 000 Lt dividendų apskaičiuotas 46 750 Lt gyventojų pajamų mokestis, 2011 m. sausio 17 d apyvartos žiniaraštyje sąskaitos Nr. 2435 atsakovės kaip atskaitingo asmens 2010-2011 m. laikotarpiu gautos piniginės lėšos iš bendrovės kaip skola - 109 679, 14 Lt 2011 m. sausio 17 d. apyvartos žiniaraštyje sąskaitos Nr. 2435 sudengta su 187 000 Lt atsakovei paskirtais dividendais už 2009 m., nurodant – 77 320, 86 Lt (dividendų) kredito likutį, kuriuo 2011 m. gruodžio 1 d buhalterinėje apskaitoje sudengta atsakovės skola už jos 2011 m. sausio-gruodžio mėn. laikotarpiu įgytas prekes pagal 6 PVM sąskaitas-faktūras (1 t. b. l. 28, 36). Bendrovės 2010 m. balanso duomenimis bendrovės turtą sudarė 1 725 189 Lt, per vienerius mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 398 150 Lt, patyrė 558 258 Lt nuostolio, per vienerius metus gautinos sumos sudarė – 880 740 Lt (1 t. b. l. 39-40). Iš UAB „Rangesta“ pateikto pradelstų apmokėti sąskaitų 2010 m. gegužės 28 dienai ir 2011 m. sausio 17 dienai suvestinių matyti, kad iki 2011 m. sausio 17 d. buvo pradelsta atsiskaityti su UAB „Alseka Kaunas“ - 2873, 46 Lt, UAB „Glasma“ – 4000 Lt, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti bankroto byloje (1 t. b. l. 112-116). Iš 2010 m. gegužės 28 d. ir 2011 m. sausio 17 d. UAB „Rangesta“ neapmokėtų skolų suvestinių bei atsakovės į bylą pateikto 2013-12-06 UAB „Adrelsta“ rašto (2 t. b. l. 14) matyti, kad dividendų paskyrimo dienai ieškovo įsipareigojimai kreditoriams UAB „Adrelsta“ 1220, 50 Lt nebuvo pradelsti (pasibaigė 2012 m. balandžio 19 d.), UAB „Glasma“(4000 Lt) liko neapmokėta iki bankroto bylos iškėlimo (1 t. b. l. 41-47, 48-55). Iš VSDFV Kauno skyriaus 2013-09-12 rašto matyti, kad 2011-02-02 raginime nurodyta ieškovo skola biudžetui susidarė nesumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokų už 2010 m. gruodžio mėnesį, buvo padengta 2011-03-03, vėliau VSDFV biudžetui 2011-04-15 – 2011-06-15 laikotarpiu susidarė 58 260, 80 Lt skola (1 t. b. l. 58-59, 132). Iš 2011-03-30 Kauno apygardos teismo įsakymo kopijos matyti, kad iš UAB „Rangesta“ priteista 291 510, 18 Lt skola, 2197, 58 Lt delspinigiai UAB Elektros zona“ (1 t. b. l. 57). 2012 m. vasario 13 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Rangesta“ iškelta bankroto byla, nutartyje konstatuota, kad pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 926 542, 21 Lt, 2012 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, iš kurių hipoteka užtikrinto kreditoriaus UAB „Elektros zona“ – 97 841, 03 Lt kreditorinis reikalavimas, VMI – 188 327, 75 Lt, VSDFV Kauno skyriaus – 52 962, 63 Lt , 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi patvirtintas atsakovės 25 682, 30 Lt trečios eilės kreditorinis reikalavimas, tame tarpe - 16 250 Lt neišmokėtų dividendų (1 t. b. l. 61-66, 67-68).

9Reikalavimus ieškovė grindžia CK 1. 80 str., 2.87 straipsnio 7 dalimi, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi, Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimi. Nurodo, kad atsakovė pažeidė įstatymo numatytas pareigas ir jai kyla pareiga atlyginti įmonei padarytą žalą.

10Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką ieškovo pareiga įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį kaip civilinės atsakomybės sąlygas, o atsakovui kyla pareiga paneigti jo kaltės prezumpciją, įtvirtintą CK 6.248 straipsnio 1 dalyje.

11Patikslintu ieškiniu ieškovė atsisakė pradiniu ieškiniu pareikšto reikalavimo dėl 2010 m. gegužės 28 d. akcininko sprendimo dėl 250 000 Lt dividendų pripažinimo negaliojančiu, nurodė, kad tokio sprendimo nebuvo, todėl ginčyti nėra ko, esant kitų kreditorių dividendai negalėjo būti mokami. Teismas su tokia ieškovės pozicija nesutinka.

12Iš 2010 m. gegužės 28 d. protokolo turinio matyti, kad atsakovė vienintelė akcininkė nutarė skirti 250 000 Lt dividendams, tai kad protokole nėra nurodyta, kad jie skirti atsakovei, nėra esminis protokolo trūkumas ir nedaro šio sprendimo niekiniu CK 1. 78 straipsnio prasme.

13Byloje atsakovė pateikė 2014 m. sausio 9 d. ir 2014 m. vasario 28 d. specialisto išvadas, parengtas UAB Auditoriaus Konsultacijos A. K., kuriose nurodyta, kad 2009 m. bendrovė dirbo pelningai, todėl galėjo skirstyti 1 090 133 Lt pelną, bendrovė 2010 m. pabaigoje buvo moki, o pagal apskaitos duomenis galima spręsti, kad 2011 m. sausio 17 d. išmokėti 187 000 Lt dividendai nebuvo teisingai įforminti, nuo dividendų socialinio draudimo įmokos nemokamos, o pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio 4 dalį gyventojų pajamų mokestis turėjo būti sumokėtas iki 2011 m. sausio 31 d. (2 t. b. l. 21-25, 56-58). Ieškovė pateikė 2014 m. sausio 29 d. Cencitor auditorės A. S. ataskaitą apie faktinius pastebėjimus, kuriuose nustatyta, kad atsakovės negrąžintų pinigų likutis 2012 m. balandžio 19 dienai – 177 567, 70 Lt (2 t. b. l. 44-47). 2014 m. spalio 15 d. teismo posėdyje apklausta liudytoja A. S. patvirtino savo ataskaitos išvadas, papildomai paaiškino, kad 2011 m. gruodžio 1 d. padaryta užskaita 49 194, 47 Lt prekėmis atsakovės dividendai. Liudytojas A. K. patvirtino savo išvadą, kad įmonė 2009 m. dirbo pelningai, o 2010 m. dirbo nuostolingai, tačiau buvo moki. Liudytoja L. A. paaiškino, kad ji dirbo bendrovės buhaltere, atsakovei dividendai nebuvo išmokėti dėl to, kad nebuvo apyvartinių lėšų, vėluojama atsiskaityti su kreditoriais, nuo 2011 m. vasaros buvo vėluojama mokėti atlyginimus darbuotojams. Šie įrodymai nepaneigia atsakovės kaip vienintelės akcininkės teisės pasiskirti sau dividendus už 2009 metus, kai įmonė dirbo pelningai, todėl 2010 m. gegužės 28 d. sprendimas dėl jų skyrimo neprieštaravo ABĮ 60 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatoms (2009-12-15 įstatymo redakcija). Be to, tolimesni šalių veiksmai atlikus buhalterinėje apskaitoje 2011 m. sausio 17 d. ir 2011 m. gruodžio 1 d. užskaitas dividendais, patvirtina 2010 m. gegužės 28 d. akcininko sprendimo dėl dividendų skyrimo vykdymą, todėl konstatuotina, kad 2011 m. sausio 17 dienai atsakovė faktiškai turėjo kreditorinį reikalavimą dėl neišmokėtų 203 250 Lt dividendų (atskaičius 46 750 Lt gyventojų pajamų mokestį).

14Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovės skola bendrovei sudarė 177 567, 70 Lt, kurių veikdama kaip bendrovės vadovė ir atskaitingas asmuo, per 2011 m. - 2012 m. laikotarpį (iki bankroto bylos iškėlimo) nepanaudojo bendrovės reikmėms (tame tarpe ir neatsiskaitė už įgytas prekes pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 01001438-22 721, 48 Lt,01001431-1197, 57 Lt, 2 904, 02 Lt, 01001384-11 352, 26 Lt 01001432 – 15 778, 41 Lt, 01001387-10 500 Lt, -3 t. b. l. 69-75), skolos negrąžino bendrovei. Taip pat konstatuotina, kad 2011 m. sausio 17 dienai atsakovė turėjo kreditorinį reikalavimą dėl neišmokėtų 203 250 Lt dividendų (atskaičius 46 750 Lt gyventojų pajamų mokestį), kurių dalį buhalterinėje apskaitoje įskaitė 2011 m. sausio 17 d., 2011 m. gruodžio 1 d. skolos dengimui.

15Atsakovė teisme paaiškino bei atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad 2011 m. sausio 17 dienai kreditorei UAB „Glasma“ – 4000 Lt skola nebuvo apmokėta dėl šalių tarpusavio ginčų, bendrovė tuo metu įvykdė daug didesnius įsipareigojimus, o 2011 m. sausio 17 dienai debitorių skolos bendrovei sudarė 711 758, 48 Lt, ką patvirtina ir atsakovės pateiktų neapmokėtų skolų suvestinės 2010 m. gegužės 28 dienai ir 2011 m. sausio 17 dienai (1 t. b. l. 92-96).

16Iš byloje esančių bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų, teisme apklaustų liudytojų paaiškinimų, matyti, kad ieškovė turėjusi prievolę atsiskaityti iki 2011 m. sausio 17 d., su dauguma kreditorių atsiskaitė po 2011 m. sausio 17 d., iš pradelstų įsipareigojimų liko neatsiskaityta su kreditore UAB „Glasma“ – 4000 Lt, UAB „Alseka Kaunas“ - 2873, 46 Lt, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti bankroto byloje (1 t. b. l. 64-66). Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartyje, kuria iškelta bankroto byla, konstatuota, kad įmonė 2010 m. patyrė 558 258 Lt nuostolių, o 2011 m. patyrė 872 885 Lt nuostolių. Tačiau iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad 2010-2011 m. įmonė veiklą vykdė, atsiskaitinėjo su kreditoriais, bendrovės finansinė padėtis tapo artima nemokumui tik nuo 2011 m. birželio mėnesio, kai pradėta vėluoti mokėti atlyginimus darbuotojams bei atsiskaityti su kreditoriais, kurių finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti 2012 m. liepos 11 d. nutartimi, atsiskaitymo terminai su SODRA, VMI nebuvo pradelsti. Todėl spręstina, kad 2011 m. sausio 17 d. atliktas 109 679, 14 Lt skolos padengimas dividendais (įskaitymas), lyginant su pradelstais finansiniais įsipareigojimais, nepripažintinas esminiu įmonės kreditorių interesų pažeidimu ir neprisidėjo prie įmonės finansinės padėties pablogėjimo, nes atsakovė taip pat buvo įmonės kreditore, kurios finansinis reikalavimas buvo daug didesnis ir tokiu būdu sumažintas 109 679, 14 Lt suma, nes įmonė buvo moki, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl šioje situacijoje net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams yra leidžiamas atsiskaitymas su vienu iš kreditoriu (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2012 ir kt.). Pagal CK 6.131 straipsnį prievolės pasibaigimui įskaitymu pakanka vienos šalies valios, išreikštos bet kuria valios išraiškos forma (CK 1.64 straipsnio 2 dalis), apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Nagrinėjamu atveju atsakovė būdama vienintele akcininke ir vadove žodžiu informavo įmonės buhalterę dėl įskaitymo, kuris ir buvo atspindėtas buhalterinėje apskaitoje, todėl laikytina, kad teisiniai padariniai atsirado, t. y. atsakovės kaip skolininkės prievolė įmonei - 109 679, 14 Lt ir ta pačia suma - įmonės prievolė kreditorei - pasibaigė, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą.

17Bylos duomenys patvirtina, kad 2011 m. gruodžio 1 d. padaryta atsakovės dividendų užskaita už įgytas ir neapmokėtas 49 194, 47 Lt prekes, taip pat negrąžinta nepanaudotų lėšų – 18694, 09 Lt suma (177567,70 Lt-109679, 14 Lt - 49194, 47 Lt) likus 2 mėnesiams iki įmonei buvo iškelta bankroto byla ir įmonei esant artimai nemokumo būsenai, nepajėgiai atsiskaityti su kreditoriais. Todėl atsakovės veiksmai vertintini kaip pažeidę CK 2. 87 straipsnio 7 dalies, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalies, 37 straipsnio 12 dalies nuostatas, nes atsakovė kaip bendrovės vadovė savo kaip kreditorės (akcininkės) interesus iškėlė aukščiau įmonės ir jos kreditorių interesus, tuo pačiu pažeidė ABĮ 60 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas (dividendų išmokėjimas esant nemokiai bendrovei draudžiamas) (redakcija, galiojusi iki 2012 m. kovo 1 d.). Ieškovė prarado galimybę nukreipti savo reikalavimų patenkinimą į lėšas, kurias ieškovė būtų gavusi atsakovei tinkamai įvykdžius savo pareigas. Todėl darytina išvada, kad atsakovė neteisėtais veiksmas padarė ieškovei UAB „Dangesta“ žalą 67 888, 56 Lt dėl negrąžintų piniginių lėšų (49 194, 47 Lt plius 18 694, 09 Lt ), esant nustatytoms visoms būtinoms civilinės atsakomybės sąlygoms (CK 6.246 str. – 6.249 str.). Todėl ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies, iš atsakovės priteistinas 19 662 Eur ( 67 888, 56 Lt) žalos atlyginimas (CPK 178 str., 185 str.).

18Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Ieškovo atstovė pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius ieškovės turėtas 1933 Lt išlaidas už advokato teiktą teisinę pagalbą byloje (3 t. b. l. 41-47). Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (38 proc.) ieškovei iš atsakovės priteistina 212,74 Eur (735 Lt) išlaidos už advokato pagalbą.

19Ieškovė nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei atleista (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). CPK 80 str. 1 d. numato, kad kiekvienas ieškinys yra apmokamas žyminiu mokesčiu, kuris skaičiuojamas nuo ieškinio sumos. Teismas turėjo iš viso 11, 96 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinas 589, 86 Eur žyminis mokestis (apskaičiuotas nuo 19 662 Eur) ir 4, 54 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p.).

202013 m. birželio 25 d. nutartimi (1 t. b. l. 68-69) taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės atžvilgiu lieka galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

22Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės D. T. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) 19 662 Eur (devyniolika tūkstančių šešis šimtus šešiasdešimt du eurus) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (nuo 19 662 Eur arba 67 888, 56 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme - 2013 m. birželio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 212,74 Eur (du šimtus dvylika eurų ir 74 euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei bankrutavusiai UAB „Rangesta“ (juridinio asmens kodas – 300046506, buveinės adresas – Šiaurės prosp. 65-7, Kaunas). Priteisti iš atsakovės D. T. 589, 86 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus ir 86 euro centus) žyminį mokestį ir 4, 54 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai... 4. ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 177 567,70 Lt... 5. Ieškovės atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad... 6. Atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą,... 7. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados... 8. Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančios medžiagos nustatyta: 2010 m.... 9. Reikalavimus ieškovė grindžia CK 1. 80 str., 2.87 straipsnio 7 dalimi,... 10. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką ieškovo pareiga... 11. Patikslintu ieškiniu ieškovė atsisakė pradiniu ieškiniu pareikšto... 12. Iš 2010 m. gegužės 28 d. protokolo turinio matyti, kad atsakovė vienintelė... 13. Byloje atsakovė pateikė 2014 m. sausio 9 d. ir 2014 m. vasario 28 d.... 14. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovės skola bendrovei sudarė 177 567, 70... 15. Atsakovė teisme paaiškino bei atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė,... 16. Iš byloje esančių bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų, teisme... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad 2011 m. gruodžio 1 d. padaryta atsakovės... 18. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai,... 19. Ieškovė nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo... 20. 2013 m. birželio 25 d. nutartimi (1 t. b. l. 68-69) taikytos laikinosios... 21. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,... 22. Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės D. T. (a.k. ( - )...