Byla 2S-1033-910/2018
Dėl valdymo organų sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo bendros Lietuvos ir Čekijos įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Gepala“ ieškinį atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ dėl valdymo organų sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas bendra Lietuvos ir Čekijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Gepala“ (toliau – UAB „Gepala“) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ (toliau – asociacija „Linava“), prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo 2017 m. birželio 28 d. nutarimą Nr. 11-76 „Dėl UAB „Gepala“ pašalinimo iš asociacijos „Linava“ narių“; 2) panaikinti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 38, kuriuo UAB „Gepala“ pašalinta iš TIR garantinės sistemos.

42. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – tol, kol bus išnagrinėta civilinė byla ir joje bus priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, laikinai sustabdyti ginčijamų Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 11-76 ir asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 38 galiojimą.

52.1. Ieškovas nurodė, kad priimti ir galiojantys skundžiami nutarimas bei įsakymas sukelia realius nuostolius ieškovui, kuris neteko teisės naudotis asociacijos „Linava“ nario teisėmis, lengvatomis, TIR garantine sistema ir pan. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių iki civilinės bylos išnagrinėjimo, ieškovui bus daroma žala, patiriami nuostoliai tik didės (ieškovas bus išbrauktas iš garantinės TIR sistemos ir neteks atitinkamų lengvatų).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

73. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino: sustabdė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo 2017 m.. birželio 28 d. nutarimo Nr.11-76 „Dėl UAB „Gepala“ pašalinimo iš asociacijos „Linava“ narių“ ir asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 38, kuriuo UAB „Gepala“ pašalinta iš TIR garantinės sistemos, galiojimą iki civilinės bylos išnagrinėjimo ir galutinio teismo sprendimo ar nutarties priėmimo.

83.1. Teismas nurodė, kad skundžiamais nutarimu ir įsakymu ieškovas iš narių pašalintas dėl finansinių įsipareigojimų atsakovui nevykdymo, tuo tarpu tarp šalių yra kilęs civilinis ginčas dėl priepriešinių reikalavimų padengimo tarpusavio užskaitų būdu, kuris šiuo metu dar nėra teismo išspręstas. Teismas, atsižvelgęs į ieškinyje išdėstytas aplinkybes, kilusio ginčo esmę, priėjo prie išvados, kad yra būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškinio tenkinimo atveju gali pasunkėti sprendimo įvykdymas (CPK 144 straipsnis).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

104. Atsakovas asociacija „Linava“ padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, prašydamas apskųstą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

114.1. Teismas nagrinėjo tik ieškinio pagrįstumo klausimą, tačiau visiškai nevertino ieškovo teiginių apie ginčo sprendimų sukeliamą žalą, t. y. būtinumo imtis prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškinyje tik deklaratyviai nurodyta, kad dėl ginčijamų sprendimų ieškovas neteko teisės naudotis asociacijos nario teisėmis, lengvatomis, TIR garantine sistema ir pan., tačiau nepaaiškinta, nei kokiomis konkrečiomis teisėmis ir lengvatomis ieškovas negali naudotis, nei kas yra TIR garantinė sistema ir kuo ji reikšminga ieškovui. Su ieškiniu nepateikta jokių įrodymų, kad ieškovas anksčiau naudojosi prarastomis teisėmis ir lengvatomis, TIR garantine sistema (ir kaip dažnai), kad dėl negalėjimo tą daryti dabar patiria žalą (nuostolius). Žala (nuostoliai) ne tik nepagrįsta jokiais įrodymais, bet net neįvardytas jos pobūdis, dydis. Esant visiškai deklaratyviam ieškovo prašymui, nebuvo visų būtinų sąlygų stabdyti ginčijamų sprendimų galiojimą.

124.2. Teismo motyvas, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, yra visiškai nepagrįstas. Teismui patenkinus ieškinio reikalavimus dėl ginčijamų sprendimų panaikinimo, toks teismo sprendimas apskritai nereikalautų vykdymo, nes nuginčyti sprendimai negaliotų nuo teismo sprendimo priėmimo. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas neturėtų visiškai jokios įtakos ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

134.3. Teismas neįvertino, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra identiškos ieškinio dalykui – skundžiama nutartimi sukurta tokia teisinė situacija, kokia būtų teismui priėmus ieškovui palankų galutinį sprendimą ir šiam įsiteisėjus. Teismų praktikoje pažymima, kad galimybė laikinosiomis apsaugos priemonėmis išspręsti klausimus, kurie bus sprendžiami teismo sprendimu, turėtų būti išimtinė ir susijusi su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo realų įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga, Teismų praktika Nr. 34). Nagrinėjamu atveju ieškovas ne tik neįrodė situacijos išimtinumo, bet apskritai nepagrindė neigiamų padarinių, neva kilsiančių ieškovui nesustabdžius ginčijamų atsakovo sprendimų galiojimo. Skundžiama nutartis nepagrįstai sukuria situaciją, kai jau pačioje bylos pradžioje faktiškai patenkinamas ieškinys. Akivaizdu, kad tai neskatins ieškovo rūpintis greitu teismo procesu, nes savo tikslą jis jau pasiekė. Tuo tarpu atsakovo interesai aiškiai pažeidžiami, nes jos sprendimų galiojimas sustabdytas vien dėl ieškovo kreipimosi į teismą.

144.4. Teismui apskųsta nutartimi suteikus ieškovui galimybę naudotis visomis atsakovo nario teisėmis, tačiau galutiniu sprendimu ieškinį atmetus, iškiltų klausimas dėl ieškovo, naudojantis nario teisėmis, atliktų veiksmų (pvz., balsavimo atsakovo narių regioniniuose, visuotiniuose susirinkimuose, ieškovo vadovų (savininkų) tapimo atsakovo valdymo organų nariais) teisinių pasekmių klausimas. Atsakovo įsitikinimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apsunkintų atsakovui palankaus sprendimo – sprendimo atmesti ieškinį – įgyvendinimą, bet ne atvirkščiai.

155. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Gepala“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir apskųstą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

165.1. Teismas, priimdamas apskųstą nutartį, atliko preliminarų ieškinio pagrįstumo vertinimą ir pagrįstai nustatė būtinybę imtis ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.

175.2. Ieškiniu ginčijami atsakovo priimti sprendimai kelia ieškovui realią žalą – jiems galiojant, ieškovas UAB „Gepala“ neturi galimybės naudotis savo, kaip asociacijos nario, teisėmis ir lengvatomis: 1) ieškovas išbrauktas iš TIR garantinės sistemos (tai riboja ieškovo, kaip vežėjo, veiklą, daro ją nekonkurencingą tarp kitų vežėjų, dėl to ieškovas praranda užsakovus ir galimybę gauti pajamas, kurti naujas darbo vietas, mokėti didesnius mokesčius); 2) ieškovui neišduodamos TIR knygelės, dėl to jis netenka lengvatų naudotis bendra tarptautine garantijų sistema; 3) ieškovo pašalinimas iš atsakovo asociacijos narių teisme ginčijamu pagrindu kenkia ieškovo dalykinei reputacijai vežėjų ir klientų tarpe, užkerta kelią dalyvauti asociacijos vykdomuose nariams naudinguose projektuose (įsigyjant kurą su specialia nuolaida asociacijos nariams „Circle K“ ir pan.).

18Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai motyvai ir išvados

19Atskirasis skundas atmetamas

206. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

217. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

228. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtinos dvi sąlygos: pirma, ieškinio reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

239. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vertinama, ar prašomos taikyti priemonės susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas. Be to, konkrečiu atveju prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių klausimas sprendžiamas vadovaujantis proporcingumo, ekonomiškumo, lygiateisiškumo, šalių interesų pusiausvyros principais.

2410. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tam tikrais atvejais teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės sutampa su ieškinio reikalavimais, jeigu nėra galimybės kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo realų įvykdymą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1814/2014; 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-781/2009).

2511. Nors laikinosios apsaugos priemonės skirtos materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimams užtikrinti, tačiau materialiojo teisinio pobūdžio asmenų teisių ribojimai taikomi tik procesiniais tikslais. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia šalių ginčo iš esmės – jis išsprendžiamas tik galutiniu teismo sprendimu, kuriuo teismas atsako į ieškinyje pareikštus reikalavimus. Tačiau, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi pareigą preliminariai įvertinti ieškinio reikalavimus (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Tikėtino ieškinio pagrindimo reikalavimas reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-699-943/2015; 2014-09-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014; 2012-08-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012; kt.).

2611. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo šioje byloje prašomų imtis laikinųjų apsaugos priemonių – apskųstų atsakovo asociacijos sprendimų galiojimo laikino sustabdymo, pagrįstai atsižvelgė į byloje kilusio ginčo pobūdį, tai, kad ieškovas, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimus dėl UAB „Gepala“ pašalinimo iš asociacijos narių ir TIR garantinės sistemos, nekvestionuoja savo finansinių įsipareigojimų atsakovui asociacijai „Linava“, tačiau mano, jog turi priešpriešinių piniginių reikalavimų atsakovui, dėl kurių gali siekti priešpriešinių reikalavimų įskaitymo ir, kol neišspręstas teisminis ginčas dėl nurodytų priešpriešinių reikalavimų, nemoka asociacijos „Linava“ reikalaujamų sumų.

2712. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 9 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškovo asociacijos „Linava“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Gepala“ patenkino, o atsakovo UAB „Gepala“ priešieškinį dėl priešpriešinių piniginių reikalavimų atmetė (civilinė byla Nr. e2-608-235/2018) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Kartu pažymėtina, kad šis teismo sprendimas dar neįsiteisėjęs. Be to, nagrinėjamu atveju apskųstos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas pagal šios nutarties priėmimo ir atskirojo skundo pateikimo metu buvusią faktinę ir teisinę situaciją.

2813. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo prašomų imtis laikinųjų apsaugos priemonių, preliminariai tinkamai įvertino ieškinio pagrįstumą, ir, nenustatęs tokių aplinkybių, dėl kurių ieškinio reikalavimai galėtų būti vertinami kaip aiškiai nepagrįsti, nustatė pirmąją iš būtinų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

2914. Atskirajame skunde apeliantas (atsakovas), iš esmės nekvestionuodamas pirmosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos buvimo, pirmosios instancijos teismo nutartį ginčija remdamasis tuo, kad teismas nepagrindė antrosios būtinos sąlygos – t. y. kad, nesiėmus ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, taps sunkiau ar net neįmanoma įvykdyti teismo sprendimą, jeigu jis būtų palankus ieškovui.

3015. Visų pirma, apeliantas (atsakovas) nurodo tai, kad ieškinyje tik deklaratyviai teigiama, jog dėl ginčijamų sprendimų ieškovas neteko teisės naudotis asociacijos nario teisėmis, lengvatomis, TIR garantine sistema ir pan., tačiau nepaaiškinta, nei kokiomis konkrečiomis teisėmis ir lengvatomis ieškovas negali naudotis, nei kas yra TIR garantinė sistema, kuo ji reikšminga ieškovui, su ieškiniu nepateikta jokių įrodymų, kad ieškovas anksčiau naudojosi prarastomis teisėmis ir lengvatomis, TIR garantine sistema (ir kaip dažnai), kad dėl negalėjimo tą daryti dabar patiria žalą (nuostolius), net neįvardytas žalos (nuostolių) pobūdis, dydis.

3116. Dėl tokių atskirojo skundo argumentų pažymėtina, kad apeliantui (atsakovui), kaip asociacijai, vienijančiai vežėjus, puikiai žinoma, kokie neigiami padariniai kyla vežėjui, pašalintam iš asociacijos narių, kokių teisių ir lengvatų jis netenka, kaip tai paveikia pašalinto iš asociacijos vežėjo veiklą. Apeliantui (atsakovui) taip pat neabejotinai gerai žinoma TIR garantinės sistemos paskirtis, šios sistemos teikiamos garantijos vežėjams, žalos (nuostolių) pobūdis, susidarymo mechanizmas dėl negalėjimo naudotis nurodytais narystės privalumais.

3217. Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatos supaprastina tarptautinį krovinių pervežimą, t. y. pagal TIR procedūrą gabenami kroviniai tranzito šalių muitinėse paprastai netikrinami, krovinių išvežimui iš šalies užtikrinti jie neapmokestinami importo ir eksporto muitais bei mokesčiais arba užstatu (Konvencijos 4, 5 straipsniai). Pažymėtina, kad asociacija „Linava“ yra vienintelis subjektas, kuriam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimo „Dėl Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 metų TIR konvencija) nuostatų įgyvendinimo“ 3 punktu, suteikta teisė išduoti TIR knygeles. Naudotis TIR garantine sistema ieškovas gali tik būdamas asociacijos „Linava“ narys (Asociacijos „Linava“ prezidiumo patvirtintų Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklių 4, 28.4 punktai). Taigi ieškovo pašalinimas iš asociacijos „Linava“ narių bei dėl to atimta teisė naudotis TIR garantine sistema akivaizdžiai neigiamai veikia ieškovo, kaip vežėjo automobilių keliais, interesus ir vykdomą veiklą.

3318. Vertinant ieškovo interesų pažeidimą jo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo aspektu, pažymėtina tai, kad šiuo atveju ieškovo pažalinimas iš asociacijos „Linava“ ir iš TIR garantinės sistemos nėra grindžiamas netinkamai ieškovo vykdytomis prievolėmis pagal TIR garantinę sistemą, pažeidimais, susijusiais su vežėjo vykdytais TIR gabenimais.

3419. Apeliantas taip pat remiasi tuo, kad šiuo konkrečiu atveju laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas neturėtų visiškai jokios įtakos ieškovo palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

3520. Viena vertus, apeliantas (atsakovas) teisingai pažymi, kad pagal byloje pareikštus ieškinio reikalavimus – pripažinti negaliojančiais atsakovo valdymo organų sprendimus – ieškovui palankus teismo sprendimo nereikalautų vykdymo. Teismo sprendimas dėl pripažinimo yra savaime besirealizuojantis. Kita vertus, sprendžiant dėl ieškovo prašytų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, būtina atsižvelgti į byloje kilusio ginčo specifiką – ieškovas prašo panaikinti atsakovo priimtus sprendimus dėl pašalinimo iš asociacijos „Linava“ narių ir atitinkamai - iš TIR garantinės sistemos. Šie atsakovo sprendimai reiškia akivaizdžius neigiamus padarinius ieškovui – vykdomoje vežimo automobilių keliais veikloje jis netenka galimybės naudotis asociacijos „Linava“ nariams –vežėjams taikomomis lengvatomis, TIR garantinės sistemos privalumais. Pareikštų reikalavimų dėl ginčijamų atsakovo sprendimų nagrinėjimas teisme truks tam tikrą laiką, per kurį ieškovo praradimai gali būti žymūs.

3621. Minėta, kad laikinosios apsaugos priemonės, be kita ko, taikomos vadovaujantis proporcingumo, ekonomiškumo, šalių interesų pusiausvyros principais. Apeliantas atskirajame skunde nenurodė tokių argumentų, kurie teiktų pagrindą manyti, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos, neįrodinėjo, kad ginčijamų sprendimų galiojimo laikinas sustabdymas asociacijos „Linava“ interesus pažeidžia esmingiau, nei būtų pažeisti ieškovo interesai, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, taip pat nesirėmė tuo, jog ekonomiškumo principą atitiktų būtent ginčo priemonių netaikymas.

3722. Atskirajame skunde teisingai pažymima, kad ginčo atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės yra identiškos ieškinio dalykui. Tačiau nesutiktina su apelianto (atsakovo) pozicija, kad apskųsta nutartimi nepagrįstai sukurta situacija, kai jau pačioje bylos pradžioje faktiškai patenkinamas ieškinys.

3823. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumui arba pasunkėjimui – neturi būti aiškinama vien kaip būtinumas užtikrinti teismo sprendimo rezoliucinės dalies įgyvendinimą. Teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas ne tik tada, kai nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių nepavyktų įgyvendinti sprendimo rezoliucinėje dalyje suformuluoto imperatyvo, bet ir tada, kai dėl bylos nagrinėjimo metu egzistuojančių objektyvaus ar subjektyvaus pobūdžio aplinkybių būsimo teismo sprendimo vykdymas prarastų prasmę ir taptų netikslingas. Dėl šios priežasties tam tikrais atvejais laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą.

3924. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad apskųstų atsakovo asociacijos „Linava“ sprendimų, priimtų ieškovo atžvilgiu, galiojimas sustabdytas laikinai, kol bus išspręstas šalių ginčas. Šiuo konkrečiu atveju ieškovo prašyto pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių taikymas lemtas šalių ginčo specifikos ir siekio laikinai sureguliuoti ginčą, išlaikant iki ginčijamų sprendimų priėmimo buvusią status quo, t. y. sudarant galimybę ieškovui naudotis asociacijos „Linava“ nario teisėmis ir lengvatomis bei TIR sistemos garantijomis tol, kol bus išspręstas teisminis ginčas dėl ieškovo pašalinimo iš narių.

4025. Atskirajame skunde taip pat nurodyta, kad tuo atveju, jeigu galutiniu sprendimu ieškinys būtų atmestas, iškiltų klausimas dėl ieškovo, naudojantis nario teisėmis, atliktų veiksmų (pvz., balsavimo atsakovo narių regioniniuose, visuotiniuose susirinkimuose, ieškovo vadovų (savininkų) tapimo atsakovo valdymo organų nariais) teisinių pasekmių klausimas, ir tokiu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apsunkintų atsakovui palankaus sprendimo – sprendimo atmesti ieškinį – įgyvendinimą.

4126. Pažymėtina, kad šioje civilinio proceso stadijoje byloje nėra įrodymų apie ieškovo ketinimus, naudojantis pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių situacija, siekti tapti asociacijos „Linava“ valdymo organų nariu, kol nėra išspręstas teisminis ginčas dėl ieškovo narystės šioje asociacijoje. Iš byloje esančių duomenų galima teigti, kad ieškovo prašytų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – tol, kol bus išspręstas ginčas dėl jo narystės asociacijoje „Linava“, išlaikyti galimybę vežimo keliais veikloje naudotis garantijomis ir lengvatomis, suteikiamomis šios narystės. Atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, kad tuo atveju, jeigu ieškovas, naudodamasis pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, imtųsi konkrečių veiksmų, kenkiančių asociacijos „Linava“ veiklai, ar pažeistų dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje reikalavimus, teismo proceso metu atsakovas gali kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar panaikinimo (CPK 148 straipsnio 1 dalis).

4227. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad šioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė teisingai, dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti apskųstą nutartį (CPK 320 straipsnis).

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-336 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

44Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas bendra Lietuvos ir Čekijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė... 4. 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. 2.1. Ieškovas nurodė, kad priimti ir galiojantys skundžiami nutarimas bei... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi... 8. 3.1. Teismas nurodė, kad skundžiamais nutarimu ir įsakymu ieškovas iš... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 10. 4. Atsakovas asociacija „Linava“ padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 11. 4.1. Teismas nagrinėjo tik ieškinio pagrįstumo klausimą, tačiau visiškai... 12. 4.2. Teismo motyvas, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 13. 4.3. Teismas neįvertino, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra... 14. 4.4. Teismui apskųsta nutartimi suteikus ieškovui galimybę naudotis visomis... 15. 5. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Gepala“ prašo... 16. 5.1. Teismas, priimdamas apskųstą nutartį, atliko preliminarų ieškinio... 17. 5.2. Ieškiniu ginčijami atsakovo priimti sprendimai kelia ieškovui realią... 18. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai motyvai ir... 19. Atskirasis skundas atmetamas... 20. 6. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis... 21. 7. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 22. 8. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas laikinosioms apsaugos... 23. 9. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vertinama, ar... 24. 10. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad teismų praktikoje... 25. 11. Nors laikinosios apsaugos priemonės skirtos materialiojo teisinio... 26. 11. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo šioje byloje... 27. 12. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų informacinės sistemos LITEKO... 28. 13. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 29. 14. Atskirajame skunde apeliantas (atsakovas), iš esmės nekvestionuodamas... 30. 15. Visų pirma, apeliantas (atsakovas) nurodo tai, kad ieškinyje tik... 31. 16. Dėl tokių atskirojo skundo argumentų pažymėtina, kad apeliantui... 32. 17. Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR... 33. 18. Vertinant ieškovo interesų pažeidimą jo prašymu pritaikytų... 34. 19. Apeliantas taip pat remiasi tuo, kad šiuo konkrečiu atveju laikinųjų... 35. 20. Viena vertus, apeliantas (atsakovas) teisingai pažymi, kad pagal byloje... 36. 21. Minėta, kad laikinosios apsaugos priemonės, be kita ko, taikomos... 37. 22. Atskirajame skunde teisingai pažymima, kad ginčo atveju pritaikytos... 38. 23. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 39. 24. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad apskųstų atsakovo asociacijos... 40. 25. Atskirajame skunde taip pat nurodyta, kad tuo atveju, jeigu galutiniu... 41. 26. Pažymėtina, kad šioje civilinio proceso stadijoje byloje nėra įrodymų... 42. 27. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad šioje civilinės... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-336... 44. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti...