Byla 2-1814/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Poraistė“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Umoss“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutarties, kuria ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Poraistė“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkintas iš dalies, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2344-153/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Poraistė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Umoss“ dėl teisę pažeidžiančių veiksmų, kuriais sukeliama žala, uždraudimo, įpareigojimo pašalinti neteisėtų veiksmų padarinius, iškeldinimo iš neteisėtai naudojamų patalpų, trečiasis asmuo – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

2Išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Poraistė“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Umoss“, prašydamas: uždrausti atsakovui atlikti teisę pažeidžiančius veiksmus, kuriais sukeliama žala, t. y. uždrausti atsakovui naudoti (eksploatuoti) „Degutinės durpyną“ (CK 6.255 str.); įpareigoti atsakovą pašalinti neteisėtų veiksmų padarinius, t. y. atkurti „Degutinės durpyno“ būklę į tokią, kuri leistų durpyną eksploatuoti pagal durpyno naudojimo projektą; įpareigoti atsakovą šiuos veiksmus atlikti ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o atsakovui jų laiku neatlikus, leisti juos atlikti ieškovui ir priteisti ieškovui minėtų veiksmų atlikimui reikalingas lėšas, kurios sudaro 450 590,04 Lt; iškeldinti atsakovą iš Degutinės durpyne esančių ieškovui priklausančių pastatų; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui UAB „Umoss“ ir/ar tretiesiems asmenims, veikiantiems pagal sutartis su UAB „Umoss“, naudoti (eksploatuoti) Degutinės durpyną; nustatyti, kad už teismo nutarties nevykdymą atsakovui yra skiriama 1000 Lt bauda už kiekvieną pažeidimo dieną; areštuoti UAB „Umoss“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas 450 590,04 Lt sumai, iš pastarosios sumos leidžiant apmokėti tiktai durpyno atstatymo darbus.

6Ieškovas teigė, kad tarp jo ir atsakovo 2009 m. lapkričio 5 d. buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis, pagal kurią jungtinės veiklos partneriai įsipareigojo kooperuoti savo turtą, darbą ir žinias, vykdant Širvintų rajone esančiame „Degutinės durpyne“ durpių gavybą bei išgautos durpių produkcijos realizaciją. Atsakovas ir be ieškovo žinios ir sutikimo atsakovo samdyti asmenys padarė durpyno eksploatavimo ir priežiūros pažeidimų. Dėl patikrinimo aktuose užfiksuotų pažeidimų mažėja durpyno ištekliai, kas kelia tiesioginę žalą valstybei ir ieškovui, todėl ieškovas jungtinės veiklos sutartį nutraukė ir laiko ją pasibaigusia nuo 2014 m. gegužės 15 d. Tačiau nepaisant sutarties nutraukimo, atsakovas ir toliau naudoja durpyną. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimas teismo sprendimas dėl uždraudimo naudoti durpyną taptų neįmanomas ir nebeaktualus, nes durpyno ištekliai būtų dar labiau sugadinti. Nepritaikius turto arešto, sprendimo vykdymas dėl lėšų, reikalingų durpyno būklei atstatyti, pasunkėtų ar taptų neįmanomas, nes atsakovas galėtų paslėpti savo turtą.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 29 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies ir nutarė ieškovo UAB „Poraistė“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui UAB „Umoss“ ir/ar tretiesiems asmenims, veikiantiems pagal sutartis su UAB „Umoss“, naudoti (eksploatuoti) Vilniaus apskrities Širvintų rajono Degutinės telkinio („Degutinės durpyno“) durpių išteklius.

8Teismas, nustatęs, kad ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, ieškovo nurodytos aplinkybės yra pakankamos konstatuoti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.), sprendė esant pagrindui taikyti draudimą atsakovui UAB „Umoss“ ir/ar tretiesiems asmenims, veikiantiems pagal sutartis su UAB „Umoss“, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos naudoti (eksploatuoti) „Degutinės durpyną“ (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

9Teismas netenkino prašymo skirti 1000 Lt baudą už kiekvieną pažeidimo dieną, pažymėjęs, kad asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento arba nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

10Teismas taip pat sprendė, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB „Umoss“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas 450 590,04 Lt sumai, nes, anot teismo, priėmus ieškovui palankų sprendimą, atsakovas durpyno atstatymo darbus gali atlikti pats savo lėšomis. Todėl, anot teismo, nėra pagrindo konstatuoti, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Poraistė“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises ir pinigines lėšas 450 590,04 Lt sumai, iš pastarosios sumos leidžiant apmokėti tik už durpyno atstatymo darbus, ir ieškovo prašymą dėl šios dalies patenkinti. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Atsakovas sąmoningai, pažeisdamas sutartį ir teisės aktus, durpyną eksploatavo neteisėtai, t. y. veikė išimtinai tik savo interesais ir siekė asmeninės naudos, visiškai nepaisydamas tokių neteisėtų veiksmų daromos žalos. Be to, atsakovas ėmėsi aktyvių veiksmų, kad tokius veiksmus galėtų tęsti ateityje – jo prašymu kitoje civilinėje byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos buvo įpareigota sustabdyti jungtinių asmenų grupei, susidedančiai iš UAB „Umoss“ ir UAB „Poraistė“, išduoto leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes panaikinimo klausimo svarstymą iki teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo. Taigi, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės faktiškai užkirto kelią panaikinti atsakovui išduotą leidimą, nepaisant jo toliau daromų pažeidimų, be to, ieškovo atžvilgiu susiklostė nesąžininga situacija, kai dėl atsakovo neteisėtų veiksmų kilusios žalos atlyginimo gali būti kreipiamasi ir į ieškovą, kaip jungtinės veiklos sutarties šalį, nors pastaroji visomis įmanomomis priemonėmis siekia užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams ir žalai. Anot ieškovo, jau šioje byloje stadijoje galima daryti išvadą, kad atsakovas nebus linkęs atlikti durpyno atstatymo darbus (ar net aktyviais veiksmais bandys išvengti tokios pareigos) net ir tuo atveju, jei teismas priims ieškovui palankų teismo sprendimą, dėl ko yra pagrindas taikyti atsakovo turto areštą, priešingu atveju, susiklostytų situacija, kai atsakovas galės imtis veiksmų, kurie užkirs kelią ieškovo reiškiamo reikalavimo įvykdymui, pvz., atsakovas perleis kitiems asmenims turtą, iš kurio galėtų būti atlikti durpyno atstatymo darbai, o sumokėjęs už durpyno atstatymo darbus, ieškovas negalės išsiieškoti šios sumos iš atsakovo.
 2. Pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi atsižvelgti ir į šioje byloje egzistuojantį viešąjį interesą.
 3. Durpyno atstatymo darbams reikalinga suma yra neabejotinai didelė atsakovui, kuris nedisponuoja tokio dydžio turtu, todėl preziumuojama, kad egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas bus pajėgus skirti 450 590,04 Lt dydžio sumą durpyno atstatymui, nes šią išvadą paneigia prie ieškinio pateikti UAB „Umoss“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2009-2013 metus ir juridinių asmenų registro išrašai.

13Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Umoss“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį panaikinti ir apeliacinės instancijos teismo nutartį leisti vykdyti skubiai. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškovas neturi jokio materialinio suinteresuotumo pareikštam reikalavimui, kurio užtikrinimui nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pareikštus reikalavimus ieškovas įrodinėja ta aplinkybe, kad jungtinės veiklos sutartis Nr. 091105/1, kurios pagrindu ieškovas ir atsakovas įgijo teisę naudoti durpyną, yra pasibaigusi, todėl atsakovas neturi teisės naudoti „Degutinės durpyno“. Tačiau tokiu atveju, anot atsakovo, ir ieškovas neturi jokių teisių į durpyną, taigi, „Degutinės durpynui“ daroma žala nedaro jokios įtakos ieškovui.
 2. Ieškovo nurodytos aplinkybės, kuriomis vadovavosi, teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatitinka tikrovės ir teismas nepagrįstai konstatavo esant grėsmei, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pažymi, kad pastaraisiais metais „Degutinės durpyne“ durpės buvo išgaunamos tik pagal jame numatytą durpių gavybos būdą. Tai, anot atsakovo, patvirtina Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos 2014 m. liepos 29 d. patikrinimo aktas Nr. 14-1/VR10.8-79-14. Todėl paneigta, jog yra reali grėsmė žalai atsirasti. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos geologijos tarnyba prižiūri, kaip vykdoma durpių gavyba „Degutinės durpyne“. Nustačiusi pažeidimus, ji gali imtis priemonių pažeidimams užkirsti kelią ateityje, pvz., sustabdyti „Degutinės durpyno“ eksploatavimui išduoto leidimo galiojimą.
 3. Žalos grėsmę ieškovas kildino tik iš to, kad atsakovas gali kasti durpes projekte nenumatytu būdu, todėl, atsakovo vertinimu, žalos grėsmei pašalinti visiškai pakanka uždrausti atsakovui „Degutinės durpyne“ kasti durpes gabaliniu ar kitu projekte nenumatytu būdu. Tuo tarpu teismas nutarė taikyti draudimą naudoti (eksploatuoti) atsakovui „Degutinės durpyną“ bet kokiu būdu, taip neproporcingai suvaržydamas atsakovo veiklą ir darydamas jam didžiulę žalą. Tokios laikinosios apsaugos priemonės, anot atsakovo, yra perteklinės, neatitinka ekonomiškumo, teisingumo principų ir nepagrįstai varžo jo teises. Pažymi, kad UAB „Umoss“ turi išduotą galiojantį leidimą eksploatuoti „Degutinės durpyną“, todėl draudimas eksploatuoti šį durpyną reiškia uždrausti atlikti teisėtus veiksmus, kuriuos bendrovė turi teisę atlikti. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos geologijos tarnybos patikrinimo akte yra nurodyta, jog „Degutinės durpyne“ reikia išvalyti ir pagilinti barelinius ir surenkamuosius barelius, tačiau dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių Lietuvos geologijos tarnybos nustatyti trūkumai šiuo metu negali būti ištaisyti.
 4. Ieškovas, prisidengdamas tariamais atsakovo jungtinės veiklos sutarties pažeidimais, siekia nesąžiningai perimti „Degutinės durpyno“ eksploatavimą ir jį eksploatuoti be atsakovo (ieškovas yra pateikęs Lietuvos geologijos tarnybai prašymą dėl leidimo eksploatuoti „Degutinės durpyną“).
 5. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo turi būti vykdoma skubiai, nes atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria nuostolių – UAB „Packing LT“ galimai nutrauktų Durpių pirkimo – pardavimo sutartį ir kreiptųsi į teismą dėl žalos atlyginimo, dėl ko atsakovas ne tik negalėtų gauti pajamų, bet ir turėtų atlyginti didžiulius nuostolius, o tai galėtų privesti atsakovą prie bankroto. Tuo tarpu nesant galimybės 2014 metais eksploatuoti „Degutinės durpyno“, UAB „Packing LT“ veikla būtų paralyžiuota, nebūtų galimybės mokėti atlyginimus darbuotojams ir tai taip pat galbūt nulemtų UAB „Packing LT“ bankrotą. Pažymi, kad UAB „Packing LT“ yra atlikusi dideles investicijas, susijusias su „Degutinės durpynu“. Šioms investicijoms UAB „Packing LT“ yra gavusi Europos Sąjungos paramą. Kadangi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paralyžuotų šios bendrovės veiklą, tai nulemtų tarp UAB „Packing LT“ ir Nacionalinės mokėjimų agentūros sudarytos sutarties netinkamą vykdymą.

14Atsiliepimu į UAB „Umoss“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Poraistė“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir patenkinti jo atskirojo skundo pareikštus reikalavimus. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškovo pateikti objektyvūs duomenys (UAB „Umoss“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2009-2013 metus ir juridinių asmenų registro išrašai) patvirtina, kad yra reali grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Šių duomenų atsakovas nepaneigė ir neginčija.
 2. Atsakovas neįrodė, jog jis turi pakankamai turto ieškovo reikalavimui įvykdyti.
 3. Atsakovas klaidina teismą, teigdamas, kad ieškovas neturi materialinio suinteresuotumo, prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovui ir toliau neteisėtai eksploatuojant Vilniaus apskrities Širvintų rajono Degutinės telkinio durpių išteklius, ieškovui tenka solidari atsakomybė dėl tokiais atsakovo veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. gruodžio 23 d. leidimas

  15Nr. 44-09 yra išduotas konkrečiai juridinių asmenų grupei, susidedančiai iš UAB „Umoss“ ir UAB „Poraistė“. Šis leidimas nėra teisėtas pagrindas atskirai UAB „Umoss“ ar UAB „Poraistė“ veiklai.

 4. Atsakovo minimas patikrinimo aktas iš esmės yra jo neteisėtų veiksmų ir daromos žalos konstatavimas, tuo tarpu atsakovas atskirajame skunde šio akto turinį interpretuoja jam palankia linkme.
 5. Atsakovo neteisėtais veiksmais yra padaryta žala, kuri, šių veiksmų nesustabdžius, dar didės. Pats UAB „Umoss“ daromų pažeidimų neneigė ir 2014 m. kovo 24 d. rašte teigė, jog esant palankioms meteorologinėms sąlygoms imsis visų reikiamų veiksmų pažeidimų pašalinimui.
 6. Atsakovas eksploatuoja „Degutinės durpyną“, žinodamas, jog išduotas leidimas tai daryti iš esmės yra negaliojantis, nes leidimas buvo išduotas juridinių asmenų grupei, t. y. UAB „Umoss“ ir UAB „Poraistė“, veikusiems jungtinės veiklos sutarties pagrindu, tačiau ši sutartis šiam momentui yra pasibaigusi.
 7. Atsakovas nepaiso pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir toliau vykdo neleistiną veiklą, todėl šioje bylos stadijoje galima daryti išvadą, kad atsakovas nėra ir niekada nebuvo suinteresuotas išsaugoti durpyną ir todėl nebus linkęs atlikti jo atstatymo darbų net ir tuo atveju, jeigu teismas priims ieškovui palankų sprendimą. Tai patvirtina, kad egzistuoja pagrindas atsakovo atžvilgiu taikyti turto areštą.
 8. Atsakovo teiginiai apie tai, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali būti nutraukta su UAB „Packing LT“ sudaryta sutartis ir kad bendrovės gali būti privestos prie bankroto, yra deklaratyvūs.
 9. Atsakovo bendradarbiavimas su UAB „Packing LT“ leidžia daryti pagrįstas prielaidas, jog atsakovas nesieks išsaugoti „Degutinės durpyno“ bei eksploatuoti jį tinkamai.

16Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

17Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartis keistina.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

20Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

21Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą bei esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.).

22Dėl draudimo atlikti veiksmus

23.

24CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostata įpareigoja teismą, sprendžiant procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-109/2013; ir kt.).

25Pirmosios instancijos teismas sprendė nesant akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas. Taigi, teismas sprendė, jog ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.

26Tuo tarpu atsakovas atskirajame skunde teigia, jog ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, ir šią aplinkybę įrodinėja tuo, kad ieškovas, jo nuomone, neturi jokio materialinio teisinio suinteresuotumo pareikštam reikalavimui, kurio užtikrinimui teismo nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tačiau su tokia atsakovo pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

27Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas „Degutinės durpyne“ durpių gavybą ir išgautos durpių produkcijos realizaciją vykdė 2009 m. lapkričio 5 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 091105/1 pagrindu. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos juridinių asmenų grupei, susidedančiai iš UAB „Umoss“ ir UAB „Poraistė“, veikiančių pagal 2009 m. lapkričio 5 d. sutartį, 2009 m. gruodžio 23 d. išdavė leidimą naudoti Vilniaus apskrities Širvintų rajono Degutinės telkinio durpių išteklius. Be to, tarp Geologijos tarnybos ir minėtų įmonių 2009 m. gruodžio 23 d. buvo pasirašyta „Degutinės durpyno“ durpių išteklių naudojimo sutartis Nr. 44-09, kurioje, be kitko, buvo nurodyta, kad Jungtinės veiklos sutarties partneriai – UAB „Umoss“ ir UAB „Poraistė“ – yra vienodai atsakingi už telkinio išteklių naudojimo sutarties sąlygų laikymąsi, kad žala, padaryta valstybei, kai dėl neteisėtų naudotojo veiksmų, naudojant durpių išteklius, sumažėja jų kiekis arba negalima jų naudoti, atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28Jungtinės veiklos sutarties 5.3 punktu šalys buvo susitarusios, kad pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai, UAB „Umoss“ ir UAB „Poraistė“ solidariai atsako tretiesiems asmenims pagal neįvykdytas prievoles, atsiradusias iš bendros veiklos. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jis 2014 m. gegužės 9 d. pranešimu informavo atsakovą apie tai, kad 2009 m. lapkričio 5 d. jungtinės veiklos sutartis nutraukiama, ir laiko ja pasibaigusia nuo 2014 m. gegužės 15 d. Ieškovas šioje byloje įrodinėja, kad atsakovas ir jo samdyti asmenys padarė durpyno eksploatavimo ir priežiūros pažeidimų, dėl kurių mažėja durpyno ištekliai, taigi, daroma žala Lietuvos valstybei. Akivaizdu, jog įrodžius neteisėtus atsakovo veiksmus ir žalos padarymo faktą bei dydį, ieškovui tektų solidari atsakomybė dėl neteisėtais atsakovo veiksmais durpyne padarytos žalos atlyginimo. Pažymėtina ir tai, kad leidimas šalims yra išduotas kaip jungtinę veiklą vykdantiems partneriams, t. y. bendrai veiklai, o ne kiekvienam atskirai, todėl atsakovui nepaisant jungtinės veiklos sutarties nutraukimo ir durpyne toliau vykdant veiklą galbūt neteisėtu būdu (turint omenyje tai, kad kitoje civilinėje byloje Nr. 2-674-94/2014, kurioje yra ginčijamas jungtinės veiklos sutarties nutraukimo teisėtumas, teismas priėmė 2014 m. birželio 19 d. nutartį, kuria Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos buvo įpareigota sustabdyti jungtinių asmenų grupei, susidedančiai iš UAB „Umoss“ ir UAB „Poraistė“, išduoto leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes panaikinimo klausimo svarstymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo), už tokia veikla padarytos žalos atlyginimą ieškovas su atsakovu vis tiek turėtų atsakyti solidariai. Taigi, jungtinės veiklos sutarties pasibaigimas (nutraukimas) nepaneigia, jog šiuo atveju ieškovas turi materialinį suinteresuotumą pagal šioje byloje pareikštą reikalavimą, kurio užtikrinimui teismo nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

29Ieškovo nurodytas aplinkybes: kad atsakovas stengsis iš durpyno netinkamu būdu išgauti maksimaliai didelį durpių kiekį, kad kiek galima daugiau pasipelnytų; nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas toliau durpes išgaus netinkamu metodu, tokiu būdu didindamas žalą durpynui; būsimas teismo sprendimas dėl uždraudimo naudoti durpyną taptų neįmanomas ir nebeaktualus, nes durpyno ištekliai būtų dar labiau sugadinti, pirmosios instancijos teismas pripažino pakankamomis konstatuoti, jog yra reali grėsmė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

30Atsakovas savo atskirajame skunde teigia, jog ieškovo nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Pažymi, kad Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014 m. liepos 31 d. neplaninio kompleksinio „Degutinės durpyno“ patikrinimo akte Nr. 14-1/VR10.8-79-14 yra konstatuota, jog pastaraisiais metais „Degutinės durpyne“ durpės buvo išgaunamos tik pagal numatytą durpių gavybos būdą, todėl, anot jo, reali grėsmė žalai atsirasti yra paneigta.

31Pažymėtina, kad minėtame patikrinimo akte konstatuota, kad „kasybos darbai dalyje karjero vykdomi, nesilaikant telkinio naudojimo projekte numatytos kasybos darbų sistemos – gabalinės durpės buvo kasamos trupininių durpių gavybos plotuose, iškasant apie 1 – 3 m pločio tranšėjas per bareliniais grioviais apriboto gavybos lauko vidurį. Iškastų tranšėjų dugne susandėliuoti kelmai, kurie pagal projektą turėjo būti išvežti į kelmų sandėliavimo aikštelę. Šis gavybos būdas buvo taikomas laikotarpiu, apimančiu ne mažiau kaip paskutinius penkerius karjero egzistavimo metus. Patikrinimo metu gabalinių durpių gavyba nebuvo vykdoma, gabalinių durpių tranšėjų arba gabalinių durpių sandėlių nepastebėta. Sprendžiant iš naujai suformuotų trupininių durpių šusnių, pastaraisiais metais dalyje gabalinių durpių gavybos proceso pažeistų laukų buvo vykdoma projekte numatyta trupininių durpių gavyba. Pastarųjų laukų paruošimo gavybai sąlygos nepilnai atitinka projekte numatytus sprendimus – bareliniai grioviai nėra tinkamai prižiūrimi, jie nepakankamai atlieka laukų drenavimo funkcijas.“

32Akivaizdu, jog atsakovas cituoja tik tas akto ištraukas, kurios yra jam palankios. Pastebėtina, kad Lietuvos geologijos tarnyba konstatavo ilgalaikius atsakovo neteisėtus veiksmus. Tai, kad patikrinimo metu nebuvo nustatyta, jog yra vykdoma gabalinių durpių gavyba, nepaneigia tos aplinkybės, kad pažeidimai vis tiek egzistuoja, nes akte nurodyta, kad dalyje gabalinių durpių gavybos proceso pažeistų laukų paruošimo gavybai sąlygos nepilnai atitinka projekte numatytus sprendimus – bareliniai grioviai nėra tinkamai prižiūrimi, jie nepakankamai atlieka laukų drenavimo funkcijas. Kita vertus, įvertinus tai, kad Lietuvos geologijos tarnyba nustatė, jog dalyje karjero kasybos darbai ilgą laiką buvo vykdomi nesilaikant reikalavimų, siekiant užtikrinti viešo intereso apsaugą, laikinas netinkamos kasybos darbų nutraukimas negali būti vertinamas visiškai paneigiančiu realią grėsmę, jog atsakovas ateityje kasybos darbus vėl vykdys neteisėtu būdu, tuo labiau, kad tiek atsakovas, tiek tretieji asmenys, veikiantys pagal sutartis su UAB „Umoss“ ignoruoja skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatytą draudimą ir toliau vykdo veiklą „Degutinės durpyne“ (tai įrodo prie atsiliepimo į atskirąjį skundą ieškovo pateikti įrodymai: antstolės D. M. 2014 m. rugpjūčio 11 d., 2014 m. rugpjūčio 19 d., 2014 m. rugpjūčio 20 d. aktai ir 2014 m. rugpjūčio 20 d. pareiškimas), kas tik dar labiau sukelia abejones atsakovo geranoriškumu. Todėl šiuo atveju aplinkybė, kad Lietuvos geologijos tarnyba, prižiūrinti vykdomą durpių gavybą ir nustačiusi pažeidimus, galėtų imtis priemonių pažeidimams užkirsti kelią ateityje, pvz., sustabdyti Degutinės durpyno eksploatavimui išduoto leidimo galiojimą, nepaneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo.

33Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – draudimą , laikyti neatitinkančia ekonomiškumo, teisingumo principų nėra pagrindo.

34Atsakovas teigia, kad pritaikytu draudimu jam draudžiama taip pat atlikti ir teisėtus veiksmus. Atkreipia dėmesį, kad jau aptartame Lietuvos geologijos tarnybos patikrinimo akte, pavyzdžiui, yra nurodyta, kad „Degutinės durpyne“ reikia išvalyti ir pagilinti barelinius ir surenkamuosius barelius, tačiau, anot atsakovo, dėl laikinosios apsaugos priemonės nustatyti trūkumai šiuo metu negali būti ištaisyti. Tačiau šiuo atveju apelianto siekis atlikti bet kokius veiksmus jungtinės veiklos sutarties pagrindu yra nepagrįstas, nes jungtinės veiklos sutartis šiuo metu yra nutraukta ir sutarties nutraukimo teisėtumas įstatymo nustatyta tvarka nėra nuginčytas (nėra priimto įsiteisėjusio teismo sprendimo šiuo klausimu). Be to, pagal LR Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 patvirtintų Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių 64.6 punkto nuostatą, leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu leidimo turėtojas veikia kaip juridinių asmenų grupė ir pasibaigia sudaryta jungtinės veiklos sutartis. Taigi, nutraukus Jungtinės veiklos sutartį, atsakovas sutarties pagrindu apskritai negali vykdyti jokios veiklos „Degutinės durpyne“. Kaip minėta, ir leidimas UAB „Umoss“, UAB „Poraistė“ buvo išduotas būtent jungtinei veiklai vykdyti, o ne kiekvienam jungtinės veiklos sutarties partneriui atskirai. Taigi, dabartinėje susiklosčiusioje situacijoje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nelaikytinos perteklinėmis ir pažeidžiančiomis atsakovo teisėtus interesus.

35Teismų praktikoje yra pasisakyta, kad

36Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas areštą atsakovo turtui atsisakė taikyti, pažymėdamas, kad teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, durpyno atstatymo darbus atsakovas galės atlikti pats savo lėšomis. Tačiau šios išvados teismas detaliau nemotyvavo, ieškovo pateiktų duomenų, atspindinčių atsakovo finansinę padėtį, neanalizavo.

37Teismų praktikoje pripažįstama, kad objektyvaus pobūdžio prielaida, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių kilo dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2011, 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011). Ar konkreti suma atsakovui laikytina didelė, kiekvienu atveju turi būti įvertinamos konkrečios faktinės bylos aplinkybės, skolininko finansinės galimybės.

38Kaip matyti iš ieškovo pateiktų UAB „Umoss“ finansinės atskaitomybės duomenų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) 2013 m. gruodžio 31 d., bendrovė minėtai dienai turėjo iš viso 104 400 Lt vertės turto (iš jo 9271 Lt sudaro ilgalaikis turtas, 64 642 Lt - per vienerius metus gautinos sumos, 22 004 Lt - pinigai ir pinigų ekvivalentai), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 121 357 Lt, nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) sudarė -36 957 Lt, grynas pelnas sudarė tik 1015 Lt. Įvertinus šiuos duomenis, taip pat 2009, 2010, 2011, 2012 metų grynąjį pelną, yra pagrindas manyti, jog yra reali grėsmė, jog priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, atsakovas nesugebėtų per ieškovo nurodytą terminą (tris mėnesius) įvykdyti 450 590,04 Lt vertės atstatymo darbų arba atlyginti ieškovui tokio dydžio „Degutinės durpyno“ atstatymo išlaidas.

39Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad atsakovas apeliacinės instancijos teismui nepateikė jo finansinę padėtį atspindinčių duomenų, yra pagrindas daryti išvadą, jog didelė ieškinio suma pati savaime objektyviai padidina ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl yra pagrindas tenkinti ieškovo prašymą atsakovo atžvilgiu taikyti turto areštą.

40CPK 145 str. 2 d. nustatyta, kad bendra taikomų laikinųjų apsaugos priemonių suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė taikyti turto areštą būtent ieškinio sumai, todėl tokiu prašymu ši proceso teisės norma nepažeidžiama.

41Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, nes teisingumas reikalauja užtikrinti visų ginčo šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmiausia turi būti areštuojamas atsakovui priklausantis nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas, turtinės teisės, o tik šio turto nesant ar esant nepakankamai, areštas turi būti taikomas piniginėms lėšoms, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų sumokėti už durpyno atstatymo darbus, išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas.

42Taip pat pažymėtina, kad nustatyti, kokia areštuojamo turto vertė, ar areštuojamas turtas priklauso asmeniui nuosavybės teise, įstatymu pavedama antstoliui, todėl išsamūs areštuotino turto duomenys nutartyje nenurodomi, nes nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, kokia to turto vertė. Ieškovas dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos (CPK 147 str. 6 d.).

43Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, neįvertinęs ieškovo pateiktų atsakovo finansinės atskaitomybės duomenų, padarė civilinio proceso teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, pažeidimą, dėl ko buvo priimtas iš dalies nepagrįstas procesinis sprendimas – t. y. buvo atmestas ieškovo prašymas atsakovo atžvilgiu taikyti turto areštą (CPK 329 str., 338 str.), todėl yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį pakeisti, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinant visa apimtimi (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

44Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

45Pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį.

46Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutarties dalį, kuria atmestas ieškovo prašymas atsakovo UAB „Umoss“ (į.k. 110675050, adresas – Šiaulių g. 10-12, Vilnius) atžvilgiu taikyti turto areštą, ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 450 590,04 Lt sumai areštuoti atsakovui UAB „Umoss“ (į.k. 110675050, adresas – Šiaulių g. 10-12, Vilnius) priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, turtines teises, o nesant šio turto ar esant jo nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų sumokėti už durpyno atstatymo darbus, išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas.

47Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

48Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Poraistė“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 6. Ieškovas teigė, kad tarp jo ir atsakovo 2009 m. lapkričio 5 d. buvo sudaryta... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 29 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas, nustatęs, kad ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, ieškovo... 9. Teismas netenkino prašymo skirti 1000 Lt baudą už kiekvieną pažeidimo... 10. Teismas taip pat sprendė, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo taikyti... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Poraistė“ prašo panaikinti Kauno... 13. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Umoss“ prašo Kauno apygardos teismo 2014... 14. Atsiliepimu į UAB „Umoss“ atskirąjį skundą ieškovas UAB... 15. Nr. 44-09 yra išduotas konkrečiai juridinių asmenų grupei, susidedančiai... 16. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 17. Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartis keistina.... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 19. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 20. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 21. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo... 22. Dėl draudimo atlikti veiksmus... 23. .... 24. CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostata įpareigoja teismą, sprendžiant... 25. Pirmosios instancijos teismas sprendė nesant akivaizdžių aplinkybių, kurios... 26. Tuo tarpu atsakovas atskirajame skunde teigia, jog ieškovo ieškinys yra... 27. Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas... 28. Jungtinės veiklos sutarties 5.3 punktu šalys buvo susitarusios, kad... 29. Ieškovo nurodytas aplinkybes: kad atsakovas stengsis iš durpyno netinkamu... 30. Atsakovas savo atskirajame skunde teigia, jog ieškovo nurodytos aplinkybės... 31. Pažymėtina, kad minėtame patikrinimo akte konstatuota, kad „kasybos darbai... 32. Akivaizdu, jog atsakovas cituoja tik tas akto ištraukas, kurios yra jam... 33. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiama pirmosios... 34. Atsakovas teigia, kad pritaikytu draudimu jam draudžiama taip pat atlikti ir... 35. Teismų praktikoje yra pasisakyta, kad... 36. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas areštą atsakovo turtui... 37. Teismų praktikoje pripažįstama, kad objektyvaus pobūdžio prielaida, jog... 38. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų UAB „Umoss“ finansinės atskaitomybės... 39. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad atsakovas apeliacinės... 40. CPK 145 str. 2 d. nustatyta, kad bendra taikomų laikinųjų apsaugos... 41. Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo... 42. Taip pat pažymėtina, kad nustatyti, kokia areštuojamo turto vertė, ar... 43. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės... 44. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 45. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį.... 46. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutarties dalį, kuria... 47. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.... 48. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....