Byla eB2-1026-945/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Antares Group“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs uždarosios akcinės bendrovės „TFA Logistic“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Antares Group“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2018 m. spalio 30 d. yra priimtas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „TFA Logistic“ pareiškimas dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Antares Group“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, jog įmonė vengia vykdyti mokestines prievoles, dėl ko susidarė 6 050 Eur įsiskolinimas UAB „TFA Logistic“.

3Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, tačiau nei pozicija dėl pareiškimo pagrįstumo, nei teismo reikalauti finansiniai dokumentai nebuvo pateikti.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 2 straipsnio 8 dalimi, įmonei bankroto byla gali būti keliama kai įmonė yra nemoki, t. y. pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

7Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi prie pareiškimo pridėtais dokumentais ir kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

8VĮ Registrų centro 2018 m. gruodžio 11 d. duomenimis, UAB „Antares Group“ vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto. Iš Kelių transporto priemonių registro 2018 m. gruodžio 11 d. gautų duomenų nustatyta, kad įmonė turi vieną transporto priemonę.

9Iš viešai prieinamų Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 11 d. UAB „Antares Group“ turėjo 141 Eur mokestinę nepriemoką.

10Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2018 m. gruodžio 10 d. duomenys patvirtina, kad UAB „Antares Group“ yra 6 apdrausti asmenys, o skola biudžetui sudaro 178,22 Eur. Taigi, teismo turimais duomenimis skola dviem antros eilės kreditoriams yra 319,22 Eur (141 Eur + 178,22 Eur).

11Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016, 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1732-798/2016 ir kt.).

12Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis, bendrovės finansinė atskaitomybė paskutinį kartą pateikta už 2017 m. Iš 2017 m. balanso nustatyta, kad įmonė ilgalaikio turto neturėjo, trumpalaikis turtas sudarė 11 587 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 120 398 Eur. 2017 m. įmonė turėjo 21 389 Eur nuostolių. Į bylą nėra pateikta jokių duomenų, ar buvo įvykdyti 2017 m. balanse nurodyti 120 398 Eur trumpalaikiai įsipareigojimai, kokia šių įsipareigojimų suma buvo teikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

13Pažymėtina, kad atsakovė į ieškovės siunčiamą pranešimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neatsiliepė. Aktualių šiai dienai įmonės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, duomenų apie realią įmonės turtinę, ūkinę – finansinę padėtį, įmonės savininkas teismui nepateikė. Duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove, byloje nėra. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarusi su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta. Atsakovė taip pat nepateikė teismui aktualaus šiai dienai balanso, iš kurio būtų galima bent preliminariai spręsti apie įmonės turimo turto ir kreditinių įsipareigojimų santykį, prievolių dydžius ir kt.

14Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas konstatuoja, kad atsakovė nevykdo veiklos ir prisiimtų įsipareigojimų, turi finansinių sunkumų ir nėra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

15Teismas sprendžia, kad UAB „Antares Group“ bankroto byla turi būti keliama ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir 2 punkto pagrindais, t. y. nustačius, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų.

16Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

17Administruoti įmonės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius MB „Falitas“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

18Iškėlus UAB „Antares Group“ bankroto bylą, areštuojamas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

19Už pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „TFA Logistic“ 2018 m. rugpjūčio 27 d. AB SEB bankui sumokėjo 500 Eur žyminį mokestį.

20Teismas pažymi, kad už pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jį paduodant per EPP sistemą, turi būti mokamas ne 500 Eur, bet 375 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 80 straipsnio 7 dalis). Taigi, ieškovė sumokėjo per daug žyminio mokesčio. Nutarčiai įsiteisėjus, ieškovei grąžinama už pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo sumokėtas žyminis mokestis – 375 Eur ir 125 Eur žyminio mokesčio permoka (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktai).

21Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

22iškelti atsakovei UAB „Antares Group“ (įmonės kodas ( - ), registracijos adresas: ( - ), Kaunas) bankroto bylą.

23Paskirti UAB „Antares Group“ bankroto administratoriumi MB „Falitas“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. ( - )).

24Taikyti UAB „Antares Group“ (įmonės kodas ( - )) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

25Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus UAB „Antares Group“.

26Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Antares Group“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

27Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, proceso dalyviams, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

28Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

29Pavesti UAB „Antares Group“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

30Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Antares Group“ kreditorių susirinkimą.

31Šiai nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti ieškovei UAB „TFA Logistic“ (įmonės kodas ( - )) už pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Antares Group“ sumokėtą žyminį mokestį – 375 Eur (tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus) ir 125 Eur (vieno šimto dvidešimt penkių eurų) žyminio mokesčio permoką (sumokėtą 2018 m. rugpjūčio 27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 34280750 AB SEB bankui). Šią nutarties dalį pavedama vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

32Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apygardos teisme 2018 m. spalio 30 d. yra priimtas uždarosios akcinės... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 6. Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo... 7. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos,... 8. VĮ Registrų centro 2018 m. gruodžio 11 d. duomenimis, UAB „Antares... 9. Iš viešai prieinamų Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų nustatyta,... 10. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir... 11. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi... 12. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo... 13. Pažymėtina, kad atsakovė į ieškovės siunčiamą pranešimą dėl ketinimo... 14. Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas konstatuoja, kad atsakovė nevykdo... 15. Teismas sprendžia, kad UAB „Antares Group“ bankroto byla turi būti... 16. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta... 17. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius... 18. Iškėlus UAB „Antares Group“ bankroto bylą, areštuojamas įmonės turtas... 19. Už pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „TFA Logistic“ 2018 m.... 20. Teismas pažymi, kad už pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jį... 21. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2... 22. iškelti atsakovei UAB „Antares Group“ (įmonės kodas ( - ), registracijos... 23. Paskirti UAB „Antares Group“ bankroto administratoriumi MB „Falitas“... 24. Taikyti UAB „Antares Group“ (įmonės kodas ( - )) turtui ir piniginėms... 25. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 26. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 27. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 28. Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties... 29. Pavesti UAB „Antares Group“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus... 30. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 31. Šiai nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti ieškovei UAB „TFA Logistic“... 32. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...